Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 120

Rīgā 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 18 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas
perioda vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa "Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 238. nr.; 2016, 107. nr.; 2017, 114., 213. nr.; 2018, 182., 226., 251. nr.; 2019, 176. nr.; 2020, 242. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.4. ceturtā projektu iesniegumu atlases kārta "Ieguldījumi degradēto teritoriju revitalizācijā ekonomiskās aktivitātes veicināšanai pašvaldībās" (turpmāk - ceturtā atlases kārta)."

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Specifiskā atbalsta ietvaros pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā tiek atbalstīti Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas izveidotajā Reģionālās attīstības koordinācijas padomē saskaņotajās pašvaldību attīstības programmās paredzētie projekti. Ceturtajā atlases kārtā tiek atbalstīti projekti, kuru ideju koncepti ir saskaņoti Reģionālās attīstības koordinācijas padomē."

3. Izteikt 11. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"11. Projekta iesniedzējs pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā nodrošina šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi vai izpilda šo noteikumu 11.3. vai 11.4. apakšpunktā minētos nosacījumus, bet ceturtajā atlases kārtā - nodrošina šo noteikumu 11.1. un 11.2. apakšpunktā minēto nosacījumu izpildi vai izpilda šo noteikumu 11.3. apakšpunktā minētos nosacījumus:".

4. Aizstāt 13. punktā:

4.1. skaitli "278 263 968" ar skaitli "278 263 969";

4.2. skaitli "41 739 596" ar skaitli "41 739 597".

5. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Finansējuma sadalījums pa atlases kārtām:

14.1. pirmajai atlases kārtai plānotais finansējums ir ne mazāks kā 104 537 930 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 88 857 240 euro un nacionālais finansējums - ne mazāks kā 15 680 690 euro;

14.2. otrajai atlases kārtai plānotais finansējums ir ne mazāks kā 96 897 625 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 82 362 981 euro un nacionālais finansējums - ne mazāks kā 14 534 644 euro;

14.3. trešajai atlases kārtai plānotais finansējums ir ne mazāks kā 59 010 657 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 50 159 058 euro un nacionālais finansējums ne mazāks kā 8 851 599 euro;

14.4. ceturtajai atlases kārtai plānotais finansējums ir ne mazāks kā 17 817 757 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 15 145 093 euro un nacionālais finansējums - ne mazāks kā 2 672 664 euro."

6. Izteikt 19.1.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1.1. pašvaldībai vai tās izveidotai iestādei, brīvostas pārvaldei, speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei, pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātai kapitālsabiedrībai, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, ja īsteno projektu, kas nav kvalificējams kā valsts atbalsts komercdarbībai, attiecinot šo noteikumu 47., 48., 49. un 50. punktā minētās izmaksas (izņemot 48.3.2. un 48.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas). Atbalstu brīvostas pārvaldei vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei sniedz tikai darbībām ārpus teritorijas, kurā tiek veikta ostas pamatdarbība. Pārējās projekta attiecināmās izmaksas attiecīgajai izmaksu pozīcijai var finansēt no nacionālā publiskā finansējuma (valsts un (vai) pašvaldības budžets);".

7. Aizstāt 19.2. apakšpunktā vārdus "vai pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, atbilstoši" ar vārdiem "vai pašvaldības kapitālsabiedrībai, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātai kapitālsabiedrībai, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, atbilstoši".

8. Aizstāt 19.2.1. un 19.2.2. apakšpunktā vārdus "(pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, aizņēmums kredītiestādē atbilstoši tirgus cenai)" ar vārdiem "(pašvaldības, pašvaldības kapitālsabiedrības, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātās kapitālsabiedrības, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, - aizņēmums kredītiestādē atbilstoši tirgus cenai)".

9. Aizstāt 19.3.2. un 19.4. apakšpunktā vārdus "kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, - trešās atlases kārtas ietvaros" ar vārdiem "kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, - trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros, un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, - ceturtās atlases kārtas ietvaros".

10. Papildināt noteikumus ar 19.1 punktu šādā redakcijā:

"19.1 Ceturtajai atlases kārtai Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nav mazāks par 30 procentiem no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām."

11. Papildināt III nodaļu ar 23.1 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Ceturtajā atlases kārtā šo noteikumu 24.4.1. vai 24.4.2. apakšpunktā minētās nacionālas nozīmes attīstības centra vai reģionālas nozīmes attīstības centra vienas pašvaldības viens vai vairāki projektu iesniedzēji īsteno ne vairāk kā trīs projektus, kuru kopējais Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums nepārsniedz 5 000 000 euro."

12. Papildināt noteikumus ar 24.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.4. ceturtajā atlases kārtā ir:

24.4.1. nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība - Daugavpils, Jelgavas, Jēkabpils, Jūrmalas, Liepājas, Rēzeknes, Rīgas, Valmieras un Ventspils pilsētas pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai šajā apakšpunktā minētajai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvalde, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvalde;

24.4.2. reģionālas nozīmes attīstības centru pašvaldība - Aizkraukles, Alūksnes, Balvu, Bauskas, Cēsu, Dobeles, Gulbenes, Krāslavas, Kuldīgas, Limbažu, Līvānu, Ludzas, Madonas, Ogres, Preiļu, Saldus, Siguldas, Smiltenes, Talsu, Tukuma un Valkas novada pašvaldība vai tās izveidota iestāde, vai šajā apakšpunktā minētās pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai šajā apakšpunktā minētajai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi."

13. Aizstāt 25. punktā skaitļus un vārdus "2022. gada 31. decembrim" ar skaitļiem un vārdiem "2023. gada 31. decembrim".

14. Papildināt noteikumus ar 27.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.6. publiski privāto kapitālsabiedrību, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai šo noteikumu 24.4.1. vai 24.4.2. apakšpunktā minētajai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi."

15. Izteikt 28. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirmajā, trešajā un ceturtajā atlases kārtā daļā, kas attiecas uz nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām vai to iestādēm, vai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātajām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, par sadarbības partneri nepiesaista mazo (sīko) vai vidējo komersantu, zemnieku vai zvejnieku saimniecību, kas pretendē uz valsts atbalstu komercdarbībai saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 702/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1388/2014."

16. Izteikt 29. punktu šādā redakcijā:

"29. Pašvaldība, kuras teritorijā īsteno projektu, projekta īstenošanu paredz pašvaldības attīstības programmā (pirmajā, otrajā, trešājā un ceturtajā atlases kārtā) un projekta idejas konceptā (ceturtajā atlases kārtā), norādot arī projektā sasniedzamos iznākuma rādītājus."

17. Papildināt noteikumus ar 35.3.5. un 35.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.3.5. siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājums;

35.3.6. projektā izmantotie zaļās infrastruktūras risinājumi."

18. Izteikt 35.4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.4.2. par šo noteikumu 35.3.4. un 35.3.5. apakšpunktā minēto rādītāju un 35.3.6. apakšpunktā minēto risinājumu, iesniedzot sadarbības iestādē noslēguma maksājuma pieprasījumu."

19. Izteikt 37. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"37. Projekta iesniedzējs un sadarbības partneris nevar būt tāds saimnieciskās darbības veicējs (saimnieciskā darbība šo noteikumu izpratnē ir jebkura darbība, kas ietver preču un pakalpojumu piedāvāšanu tirgū par atlīdzību neatkarīgi no projekta iesniedzēja un sadarbības partnera juridiskās formas - tai skaitā pašvaldība, pašvaldības kapitālsabiedrība, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātā kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai šo noteikumu 24.4.1. vai 24.4.2. apakšpunktā minētajai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi), uz kuru ir attiecināma vismaz viena no šādām pazīmēm:".

20. Aizstāt 37.2. apakšpunktā vārdus "(ja komersants ir kapitālsabiedrība)" ar vārdiem "(ja komersants ir kapitālsabiedrība vai publiski privātā kapitālsabiedrība)".

21. Papildināt noteikumus ar 38.2.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.2.5. publiski privāta kapitālsabiedrība, kurā kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai šo noteikumu 24.4.1. vai 24.4.2. apakšpunktā minētajai pašvaldībai un kura veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi;".

22. Izteikt 45.2., 45.3. un 45.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.2. ceļu satiksmei paredzētās infrastruktūras attīstīšana un ar to saistītie pasākumi, tai skaitā pasākumi, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai veicina oglekļa dioksīda piesaisti;

45.3. komercdarbības mērķiem paredzēto ēku un to infrastruktūras attīstīšana degradētajā teritorijā, izņemot ēkas, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa), fiziskās labsajūtas uzlabošana (NACE S sadaļa 96.04. klase) un izglītības pakalpojumi (NACE P sadaļa);

45.4. revitalizācijai vai attīstīšanai paredzētās degradētās teritorijas labiekārtošana un ar to saistītie pasākumi, tai skaitā pasākumi, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai veicina oglekļa dioksīda piesaisti;".

23. Papildināt noteikumus ar 45.1 punktu šādā redakcijā:

"45.1 Ceturtās atlases kārtas projektā vismaz vienas šo noteikumu 45.2., 45.3. un 45.4. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības ieviešanā izmanto vismaz vienu no zaļās infrastruktūras vai enerģiju taupošiem risinājumiem:

45.1 1. publiskajā iepirkumā izmanto zaļā publiskā iepirkuma kritērijus vai principus;

45.1 2. projektā izmanto risinājumu, kas samazina siltumnīcefekta gāzu emisijas vai palielina oglekļa dioksīda piesaisti;

45.1 3. projektā izmanto risinājumu vai paredz pasākumu, kas veicina pielāgošanos klimata pārmaiņām un mazina to radītos zaudējumus."

24. Izteikt 63. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"De minimis atbalstu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 717/2014 vai Komisijas regulu Nr. 1408/2013 nepiešķir pirmās atlases kārtas ietvaros, bet nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, to iestādēm un nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, - trešās un ceturtās atlases kārtas ietvaros un publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvaldei, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei - ceturtās atlases kārtas ietvaros."

25. Izteikt 70.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.2. Komisijas regulas Nr. 651/2014 48. un 56. pantu, ja atbalstu plānots piešķirt pašvaldībām, pašvaldību iestādēm, pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi;".

26. Papildināt noteikumus ar 70.3.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.3.3. nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, to iestādēm un nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātajām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvaldei, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei - ceturtās atlases kārtas ietvaros."

27. Papildināt noteikumus ar 70.4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"70.4.3. nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībām, to iestādēm un nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldību kapitālsabiedrībām, kas veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai publiski privātajām kapitālsabiedrībām, kurās kapitāla daļas vai balsstiesīgās akcijas pieder vismaz vienai nacionālas nozīmes attīstības centru pašvaldībai un kuras veic pašvaldības deleģēto pārvaldes uzdevumu izpildi, vai brīvostas pārvaldei, vai speciālās ekonomiskās zonas pārvaldei - ceturtās atlases kārtas ietvaros."

28. Izteikt 72.1 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Valsts atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai izdots atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi. Ja valsts atbalsts šo noteikumu 32., 32.1 un 32.2 punktā minētajiem ūdenssaimniecības un siltumapgādes sabiedrisko pakalpojumu sniedzējiem un šo noteikumu 63. punktā minētais de minimis atbalsts tiek piešķirts projekta īstenošanas laikā, par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad tiek parakstīti attiecīgie vienošanās par projekta īstenošanu grozījumi."

29. Izteikt VI nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"VI. Noslēguma jautājumi".

30. Izteikt 73. punktu šādā redakcijā:

"73. Šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētais izņēmums attiecībā uz nosacījumu par ēkām, kurās paredzēta izmitināšana (NACE I sadaļa 55. nodaļa), nav attiecināms, ja vienošanās par projekta īstenošanu ir noslēgta līdz 2019. gada 1. septembrim, bet šajā apakšpunktā minētie izņēmumi attiecībā uz fiziskās labsajūtas uzlabošanu (NACE S sadaļa 96.04. klase) un izglītības pakalpojumu sniegšanu (NACE P sadaļa) attiecināmi tikai uz ceturto atlases kārtu."

31. Papildināt noteikumus ar 74. punktu šādā redakcijā:

"74. Šo noteikumu 72.1 punktā ietvertais regulējums ir piemērojams no dienas, kad tiek pieņemts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu vai izdots atzinums par lēmumā noteikto nosacījumu izpildi, vai tiek parakstīti vienošanās par projekta īstenošanu grozījumi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs A. T. Plešs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 10. novembra noteikumos Nr. 645 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 120Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 25.02.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 24.02.2021. OP numurs: 2021/38.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
321189
25.02.2021
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)