Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Daugavpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 11

Daugavpilī 2021. gada 18. februārī (prot. Nr. 5, 3. §)

Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību"

APSTIPRINĀTI
ar Daugavpils pilsētas domes
2021. gada 18. februāra lēmumu Nr. 90

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu,
Sociālo pakalpojumu un sociālas palīdzības likuma
pārejas noteikumu 37. punktu

Izdarīt grozījumu Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību" (Latvijas Vēstnesis, 2020, Nr. 227), šādu grozījumu:

Papildināt ar III1-III3 nodaļām šādā redakcijā:

"III.1 Pabalsts veselības aprūpei mazaizsargātām personām

8.1 Vienreizējs pabalsts 40 euro apmērā veselības aprūpei tiek piešķirts:

8.11. trūcīgai mājsaimniecībai;

8.12. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss;

8.13. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras pilngadīgi locekļi ir pensijas vecuma persona, persona ar invaliditāti vai politiski represētā persona;

8.14. pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi;

8.15. personai, kurai piešķirts "Mazgadīgā koncentrācijas nometņu ieslodzītā" statuss;

8.16. smagi slimai guļošai personai ar spināliem bojājumiem, ar I vai II invaliditātes grupu;

8.17. personai, kurai nepieciešamas hemodialīzes procedūras;

8.18. mājsaimniecībai, kuras aizgādībā atrodas ar celiakiju slims bērns;

8.19. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai;

8.110. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, ja tās ikmēneša ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī;

8.111. Ļeņingradas blokādes dalībniekam.

8.2 Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata.

III. 2 Pabalsts personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma

8.3 Vienreizējs pabalsts 100 euro apmērā tiek piešķirts personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir:

8.31. bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem;

8.32. persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nedrīkst apmeklēt vai ir slēgts dienas aprūpes centrs.

8.4 Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata.

III.3 Pabalsts ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai

8.5 Vienreizējs pabalsts siltumenerģijas piegādes izdevumu apmaksai tiek piešķirts šādām mājsaimniecībām un šādā apmērā:

8.51. daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas - 100,00 euro;

8.52. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteiktas medicīniskās indikācijas īpašas kopšanas nepieciešamībai un kuras ienākumi nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru - 50,00 euro;

8.53. mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja vidējie ienākumi pēdējo triju mēnešu laikā uz katru ģimenes locekli nepārsniedz attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru - 80,00 euro;

8.54. mājsaimniecībai, ja ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī - 40,00 euro;

8.55. trūcīgai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē:

8.55.1. nav bērnu - 100,00 euro;

8.55.2. ir viens bērns -130,00 euro;

8.55.3. ir divi bērni - 140,00 euro;

8.55.4. ir trīs vai vairāk bērnu 150,00 euro;

8.56. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē:

8.56.1. nav bērnu - 50,00 euro;

8.56.2. ir viens bērns - 60,00 euro;

8.56.3. ir divi bērni - 70,00 euro;

8.56.4. ir trīs vai vairāk bērnu 120,00 euro;

8.57. maznodrošinātai mājsaimniecībai, kurā visi pilngadīgie ģimenes locekļi ir pensijas vecuma personas un/vai personas ar invaliditāti, un mājsaimniecības ienākumi ir līdz 485,00 euro- 50,00 euro;

8.58. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti vai atsevišķi dzīvojošai pensijas vecuma personai, kurai piešķirts maznodrošinātas mājsaimniecības statuss un kuras ienākumi ir līdz 400,00 euro mēnesī - 60.00 euro:

8.59. pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi - 60,00 euro;

8.6 Vienreizējs pabalsts izdevumiem individuālas apkures nodrošināšanai mājoklī ar cieto kurināmo (piemēram, malka, ogles, briketes, granulas) 50 euro apmērā tiek piešķirts:

8.61. daudzbērnu ģimenei, ja vidējie ienākumi uz katru ģimenes locekli nepārsniedz 80 % no attiecīgajā periodā valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas;

8.62. atsevišķi dzīvojošai personai ar invaliditāti, kurai noteikta īpašas kopšanas nepieciešamība un mājsaimniecībai, kuras aizgādībā vai aprūpē ir bērns ar invaliditāti, ja to ienākumi uz personu nepārsniedz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru;

8.63. mājsaimniecībai, ja tās ikmēneša ienākumi vienai personai pēdējo triju mēnešu laikā ir līdz 400,00 euro mēnesī;

8.64. mājsaimniecībai, kurai piešķirts trūcīgas vai maznodrošinātas mājsaimniecības statuss.

8.65. pilngadību sasniegušam bērnam, par kuru Daugavpils pilsētas Bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi.

8.7 Pabalstu piešķir uz iesnieguma pamata.

8.8 Piešķirtais pabalsts nodrošina rēķinu apmaksu un nav uzskatāms par tekošā rēķina pārmaksu."

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 

Daugavpils pilsētas domes 2021. gada 18. februāra saistošo noteikumu Nr. 11 "Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2020. gada19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Atbalsts krīzes situācijā sakarā ar Covid-19 infekcijas izplatību""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

Projekta nepieciešamības pamatojums Ar Ministru kabineta 06.11.2020. rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" visā valsts teritorijā ārkārtējā situācija izsludināta no 2020. gada 9. novembra līdz 2021. gada 6. aprīlim, nosakot vairākus ierobežojumus.

Joprojām turpinoties Covid-19 infekcijas izplatībai, šobrīd veidojas krīzes situācijas ģimenēs, līdz ar to ar grozījumiem tiek paplašināts pašvaldības atbalstu saņēmēju loks, piešķirot šādus vienreizējus pabalstus:

1. veselības aprūpei mazaizsargātām personām;

2. personai, kura aprūpē vai kuras aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem vai persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma;

3. ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai.

Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 24. panta otrā daļa paredz, ka pašvaldības saistošie noteikumi saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību stājas spēkā nākamajā dienā pēc to izsludināšanas, ja tajos nav noteikts cits spēkā stāšanās termiņš.

Īss projekta satura izklāsts Ar grozījumu noteikumi tiek papildināti ar III1-III3 nodaļām.
Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei papildus būs nepieciešami aptuveni 708200 euro. Pabalstus varētu saņemt 13294 personas:

- 5698 mazaizsargātas personas veselības aprūpes pabalstu (227 920 euro);

- 220 personas, kuras aprūpē vai kuras aizbildnībā ir bērns ar invaliditāti līdz 18 gadiem (22000 euro);

- 55 personas kuras aizbildnībā persona ar invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem no 18 gadu vecuma, kura ar Covid-19 saistīto apstākļu dēļ nevar apmeklēt dienas aprūpes centru (5500 euro);

- 7321 mājsaimniecības ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai (452780 euro).

Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
Informācija par administratīvajām procedūrām Pabalstus administrēs Sociālais dienests. Ņemot vērā epidemioloģiskās drošības ierobežojumus un samazinot administratīvo slogu iedzīvotājiem, pabalti tiks izmaksāti, pārskaitot piešķirto summu uz kontu bankā, bet ar mājokli saistīto izdevumu apmaksai - pārskaitot tieši pakalpojumu sniedzējam.
Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs I. Prelatovs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Daugavpils pilsētas domes 2020. gada 19. novembra saistošajos noteikumos Nr. 44 "Atbalsts .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Daugavpils pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 11Pieņemts: 18.02.2021.Stājas spēkā: 25.02.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 38, 24.02.2021. OP numurs: 2021/38.23
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
321179
25.02.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)