Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Valmieras pilsētas pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 363

Valmierā 2021. gada 28. janvārī (prot. Nr. 2, 31. §)

Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā"

Izdoti saskaņā ar likuma
"Par nekustamā īpašuma nodokli"
5. panta trešo un ceturto daļu

Izdarīt Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā" (Latvijas Vēstnesis, 2018, Nr. 314, 2020, Nr. 108, 2020, Nr. 234) grozījumus un papildināt noteikumus ar III2nodaļu šādā redakcijā:

III.2 Īpašā kārtība nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanai par 2021. gadu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, saistībā ar ārkārtējo situāciju Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai

24.10 Nodokļa maksātājam par ēku ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs", ar nosacījumu, ka ēka iekārtota pastāvīgai un sistemātiskai tirdzniecībai ar kopējo tirdzniecībai atvēlēto platību vismaz 10 000 m2 vai kurā atsevišķās tirdzniecības vietās darbojas vismaz 10 tirdzniecības dalībnieki vai pakalpojuma sniedzēji - 50 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.11 Nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības telpās, kurās tiek nodrošināti sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumi, par ēku un zemi - 70 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.12 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīcas ēka, par viesnīcas ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) - 90 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.13 Nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēka, kā arī, kura īpašumā vai lietojumā ir ēka - vasaras terase vai vasaras kafejnīca, par ēku (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) - 70 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.14 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kura īpašumā esošās ēkas tiek izmantotas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai - 70 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.15 Nodokļa maksātājam par ēku plašizklaides pasākumiem (ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1261), izņemot spēļu zāles - 90 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.16 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kuras tiek izmantotas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai - 50 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.17 Nodokļa maksātājam par ēkām vai telpu grupām, kuras tiek izmantotas sporta pakalpojumu sniegšanai (sporta un fitnesa klubi) - 50 procentu apmērā no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas.
24.18 Noteikumu 15. punktā minētajiem nodokļa maksātājiem atvieglojums tiek piešķirts nepiemērojot 15.2. un 15.3. apakšpunkta nosacījumus.
24.19 Noteikumu 24.10-24.17 punktā minētās nodokļa maksātāju kategorijas iesniedz motivētu iesniegumu no taksācijas gada 1.marta līdz taksācijas gada 30. septembrim.
24.20 Šajā nodaļā minēto atvieglojumu nepiešķir, ja nodokļa maksātājam iesnieguma izskatīšanas brīdī ir Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu parādi, kas ir lielāki par 1000,00 euro.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 

Paskaidrojuma raksts
Valmieras pilsētas pašvaldības 2021. gada 28. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. 363 "Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 314 "Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Valmierā""

Paskaidrojuma raksta sadaļa Informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 1. Atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 14. panta trešajai daļai pašvaldībai ir tiesības ieviest vietējās nodevas un noteikt to apmērus, lemt par nodokļu likmēm un atbrīvošanu no nodokļu maksāšanas;

2. Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta trešajai daļai pašvaldības var izdot saistošos noteikumus, kuros paredzēti atvieglojumi atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām;

3. Atbilstoši likuma "Par nekustamā īpašuma nodokli" 5. panta ceturtajai daļai atvieglojumus atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļa maksātāju kategorijām pašvaldības var noteikt 90, 70, 50 vai 25 procentu apmērā no nekustamā īpašuma nodokļa summas. To nodokļu maksātāju kategorijām, kuri ir saimnieciskās darbības veicēji, pašvaldības piešķir nodokļa atvieglojumus kā de minimis atbalstu;

4. Ņemot vērā straujo Covid-19 infekcijas izplatīšanos, ar Ministru kabineta 2020. gada 6. novembra rīkojumu Nr. 655 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu", visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija no 2020. gada 7. novembra līdz 2021. gada 7. februārim, kā arī nav izslēgts, ka ārkārtējā situācija varētu tikt pagarināta;

5. Pašvaldība ir apzinājusi nozares un nodokļu maksātājus, kuriem sakarā ar ierobežojumiem Covid-19 sakarā ir būtiski pasliktinājusies finanšu situācija, jo ir ierobežota pakalpojumu sniegšana. Grozījumi saistošajos noteikumos izstrādāti ar mērķi sniegt atbalstu nodokļu maksātājiem ārkārtējā situācijā.

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi Nr. 314 papildināti ar III2 daļu. Grozījumi saistošajos noteikumos paredz atbalstu atsevišķām nodokļu maksātāju kategorijām, piešķirot šādus nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 2021. gadā:

• nodokļa maksātājam par ēku ar būves nosaukumu "Tirdzniecības centrs", ar platību lielāku par 10 000 m2 un vismaz 10 tirdzniecības vietām - 50 procentu apmērā;

• nodokļa maksātājam, kurš savu saimniecisko darbību veic Pašvaldības telpās, nodrošinot sabiedriskās ēdināšanas vai sporta nodarbību pakalpojumus par ēku un zemi - 70 procentu apmērā;

• nodokļa maksātājam, kura īpašumā ir viesnīcas ēka(ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1211) - 90 procentu apmērā;

• nodokļa maksātājam, kurā īpašumā ir sabiedriskās ēdināšanas ēkas vai vasaras kafejnīcas, kā arī īpašumā esošās ēkas tiek iznomātas sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai - 70 procentu apmērā;

• nodokļa maksātājam par ēku plašizklaides pasākumiem(ēkas galvenais lietošanas veids ar kodu 1261), izņemot spēļu zāles - 90 procentu apmērā;

• atviegloti nosacījumi nodokļa maksātājiem, kuriem paredzēts atvieglojums par ražošanas ēkām;

• nodokļa maksātājam par telpu grupām, kuras tiek izmantotas skaistumkopšanas pakalpojumu sniegšanai - 50 procentu apmērā;

• nodokļa maksātājam par telpu grupām, kuras tiek izmantotas sporta pakalpojumu sniegšanai (sporta un fitnesa klubi) - 50 procentu apmērā.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Noteikumu izpildei nav nepieciešams veidot jaunas institūcijas, paplašināt esošo institūciju kompetenci vai veidot jaunas amata vietas.

Paredzētie atvieglojumi samazinās 2021. gada nekustamā īpašuma nodokļa ieņēmumus. Maksimālā ietekme uz Valmieras pilsētas pašvaldības budžetu varētu būt aptuveni 55 300 euro.

Ietekmi uz Pašvaldības budžetu nav iespējams noteikt precīzi, to ietekmēs nodokļa maksātāju aktivitāte un saņemto iesniegumu skaits.

4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nodokļa atvieglojumi palīdzēs maksātājiem Valmieras pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā pārvarēt finansiālo krīzi, kas saistīta ar ārkārtējās situācijas izsludināšanu valstī sakarā ar Covid-19, atjaunot veiksmīgu uzņēmējdarbību un samaksāt nekustamā īpašuma nodokli.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Noteikumi tiks publicēti laikrakstā "Latvijas Vēstnesis", kā arī publicēti portālā www.valmiera.lv. Noteikumu izpildes kontroli nodrošinās Valmieras pilsētas pašvaldības iestādes "Valmieras pilsētas pašvaldības administrācija" struktūrvienība "Finanšu dienests".
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Noteikumu izstrādes gaitā nav notikušas konsultācijas ar nodokļu maksātājiem.

Valmieras pilsētas domes priekšsēdētājs J. Baiks

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Valmieras pilsētas pašvaldības 2018. gada 29. novembra saistošajos noteikumos Nr. 314 .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Valmieras pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 363Pieņemts: 28.01.2021.Stājas spēkā: 12.02.2021.Zaudē spēku: 01.01.2022.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 29, 11.02.2021. OP numurs: 2021/29.13
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
320886
12.02.2021
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)