Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā

Izdarīt Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2007, 15. nr.; 2009, 9. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 91. nr.; 2011, 117., 155. nr.; 2016, 71. nr.; 2019, 62. nr.; 2020, 139. nr.) šādus grozījumus:

1. 4. pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Stratēģiskas nozīmes preču importa licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto no citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts vai importē bez komersantu starpniecības. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces pārvieto uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti vai Eiropas Ekonomikas zonas valsti vai eksportē bez komersantu starpniecības un ja minētās preces šīm iestādēm ir nepieciešamas Ziemeļatlantijas līguma organizācijas, Eiropas Savienības, Apvienoto Nāciju Organizācijas vai Eiropas Drošības un sadarbības organizācijas misiju ietvaros. Stratēģiskas nozīmes preču eksporta licence nav nepieciešama, ja Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces Tieslietu ministrijas, Iekšlietu ministrijas vai Aizsardzības ministrijas pakļautībā vai pārraudzībā esošās iestādes izved remontam uz Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsti.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Fiziskajām personām ir aizliegts iegādāties, glabāt un lietot Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, izņemot šaujamieročus, tiem speciāli izstrādātas sastāvdaļas un to piederumus, munīciju, kā arī munīcijas lādējamās iekārtas, kas nav speciāli ražotas vai pārveidotas militārajām vajadzībām."

2. 5. pantā:

izslēgt trešajā daļā vārdus "un pārreģistrāciju";

izteikt ceturto un 4.1 daļu šādā redakcijā:

"(4) Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm ir tiesīgi saņemt Latvijas Republikā reģistrēti individuālie komersanti vai komercsabiedrības, ja to dalībnieki (fiziskās personas), izņemot akcionārus, kuru līdzdalība sabiedrības pamatkapitālā ir mazāka par 10 procentiem no sabiedrības pamatkapitāla, patiesie labuma guvēji, prokūristi, vadītāji un personas, kas ieņem amatus pārvaldes institūcijās, kā arī darbinieki, kas tieši saistīti ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minēto preču ražošanu, remontu, realizēšanu, glabāšanu, transportēšanu, ar tiem saistīto pakalpojumu sniegšanu vai apsardzi, atbilst šādām prasībām:

1) ir vismaz 21 gada vecumu sasnieguši Latvijas Republikas pilsoņi, Eiropas Savienības dalībvalstu pilsoņi vai Eiropas Ekonomikas zonas valstu pilsoņi, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalstu pilsoņi, vai iepriekš neminētas valsts pilsoņi, ja ir saņemta Ministru kabineta atļauja;

2) nav sodīti par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - vismaz gadu pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas;

3) ir psihiatra atzinums, ka viņiem nav diagnosticēti psihiski traucējumi;

4) ir narkologa atzinums, ka viņiem nav diagnosticēta alkohola, narkotisko, psihotropo vai toksisko vielu atkarība;

5) nav administratīvi sodīti par alkohola, narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē izdarītiem pārkāpumiem, kā arī nav administratīvi sodīti par ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas noteikumu pārkāpumiem - kamēr nav pagājis gads pēc administratīvā soda izpildes;

6) valsts drošības iestāžu rīcībā nav ziņu, ka viņu darbība vērsta pret valsts drošību, saistīta ar organizēto noziedzību vai kriminālsodāmām darbībām, kā arī nav ziņu, kas apliecinātu viņu piederību pie aizliegtiem militarizētiem vai bruņotiem grupējumiem, sabiedriskām organizācijām (partijām) vai to apvienībām vai reliģiskām organizācijām, kuru darbība ir vērsta pret valsts drošību;

7) nav sodīti, pat ja sodāmība dzēsta vai noņemta, par Krimināllikuma IX, IX1, X nodaļā, 116., 117., 118. pantā, 175. panta ceturtajā daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas zādzība), 176. panta trešajā daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas laupīšana), 176. panta ceturtajā daļā (laupīšana, ja tā izdarīta, lietojot šaujamieročus vai sprāgstošas vielas), 177. panta trešajā daļā (krāpšana, ja tā izdarīta, iegūstot stipri iedarbīgās, indīgās vai radioaktīvās vielas, sprāgstvielas, šaujamieročus vai munīciju), 179. panta trešajā daļā (stipri iedarbīgo, indīgo vai radioaktīvo vielu, sprāgstvielu, šaujamieroču vai munīcijas piesavināšanās), 233., 234., 236. un 237. pantā minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem;

8) nav atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58. pantu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - agrāk par gadu pēc lēmuma stāšanās spēkā;

9) nav nosacīti atbrīvoti no kriminālatbildības saskaņā ar Krimināllikuma 58.1 pantu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - agrāk par pārbaudes laika izbeigšanos;

10) nav atbrīvoti no soda vai soda izciešanas saskaņā ar Krimināllikuma 59. pantu par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu - kamēr nav pagājis gads pēc nolēmuma par atbrīvošanu no soda vai soda izciešanas spēkā stāšanās.

(41) Aizsardzības ministrija, izsniedzot speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, norāda, ar kurām Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm individuālajam komersantam vai komercsabiedrībai ir tiesības veikt komercdarbību.";

papildināt sesto daļu ar 8., 9., 10. un 11. punktu šādā redakcijā:

"8) komersanta dalībnieki (juridiskās personas) ir reģistrēti valstī, kas nav Latvijas Republika vai Eiropas Savienības dalībvalsts, vai Eiropas Ekonomikas zonas valsts, vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts, un nav saņemta attiecīga Ministru kabineta atļauja;

9) komersantam vai tā patiesā labuma guvēja kontrolē esošam komersantam ir anulēta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai pirotehniskiem izstrādājumiem, sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm saskaņā ar Civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu aprites likumu, Ieroču aprites likumu vai Pirotehnisko izstrādājumu aprites likumu un nav pagājis gads pēc tās anulēšanas;

10) komersants vai tā patiesais labuma guvējs, tai skaitā cits tā kontrolē esošs komersants, pārkāpj starptautiskajos līgumos ietvertos ierobežojumus vai valsts drošības iestāžu rīcībā ir ziņas, ka tā darbība vērsta pret valsts drošību, saistīta ar organizēto noziedzību vai citām kriminālsodāmām darbībām;

11) komersantam nepieder vai komercsabiedrības valdījumā vai lietošanā nav telpu, kurās komersants uzglabā vai plāno uzglabāt (speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas gadījumā) Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētās preces, vai ja minētais subjekts nav noslēdzis attiecīgu glabājuma līgumu.";

izteikt četrpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(14) Stratēģiskas nozīmes preču aprites subjekti, kuri saņēmuši Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci), ir tiesīgi saņemt militārā ražotāja sertifikātu uz noteiktu laiku, kas nepārsniedz piecus gadus. Sertifikāta izsniegšanas kārtību nosaka Ministru kabinets.";

papildināt pantu ar piecpadsmito, sešpadsmito, septiņpadsmito un astoņpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(15) Aizsardzības ministrija militārajam ražotājam izsniedz lēmumu ar īpašiem nosacījumiem konkrētas stratēģiskas nozīmes preces ražošanai atbilstoši Ieroču aprites likumā noteiktajām prasībām un kontrolē nosacījumu izpildi.

(16) Šā panta piecpadsmitajā daļā minēto lēmumu var apstrīdēt un pārsūdzēt Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā. Lēmuma apstrīdēšana un pārsūdzēšana neaptur tā darbību.

(17) Aizsardzības ministrija ir tiesīga veikt to komersantu darbības kontroli un glabātavu apsekošanu, kuri ir saņēmuši Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm.

(18) Komersanti, kuri ir saņēmuši Aizsardzības ministrijas izsniegto speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar Eiropas Savienības Kopējā militāro preču sarakstā minētajām precēm, katru gadu līdz 31. janvārim iesniedz Aizsardzības ministrijai iepriekšējā gada pārskatu par komercdarbības veidiem, eksporta, importa un ražošanas apjomu, mārketinga pasākumiem, veiktajiem un plānotajiem darījumiem. Ministru kabinets nosaka pārskata saturu un iesniegšanas kārtību."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma 5. panta ceturtās daļas jaunā redakcija, sestās daļas 8., 9., 10., 11. punkts un astoņpadsmitā daļa stājas spēkā 2021. gada 1. jūnijā."

Likums Saeimā pieņemts 2021. gada 7. janvārī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2021. gada 19. janvārī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Stratēģiskas nozīmes preču aprites likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 07.01.2021.Stājas spēkā: 02.02.2021.Tēma: Muita un valsts robeža; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 12A, 19.01.2021. OP numurs: 2021/12A.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
320349
02.02.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)