Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5. nr.; 1996, 23., 24. nr.; 2000, 10. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12. nr.; 2004, 24. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 40., 188. nr.; 2020, 37., 119.C, 123. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrā" ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā".

2. Izteikt 15. panta ceturtās daļas pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Kandidātu saraksti iesniedzami, sākot ar astoņdesmito dienu pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 60 dienas pirms vēlēšanu dienas."

3. Aizstāt 23. panta pirmajā daļā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

4. Papildināt likumu ar 33.1 un 33.2 pantu šādā redakcijā:

"33.1 pants. (1) Vēlētājs, kurš uzturas ārvalstī, vēlēšanās var piedalīties, balsojot pa pastu. Vēlētājs var pieteikties balsošanai pa pastu 70 dienas pirms vēlēšanu dienas, bet ne vēlāk kā 42 dienas pirms vēlēšanu dienas.

(2) Pieteikumu balsošanai pa pastu vēlētājs iesniedz:

1) izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv vai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes oficiālajā tīmekļvietnē pieejamo bezmaksas elektronisko pakalpojumu;

2) nosūtot to uz Centrālās vēlēšanu komisijas oficiālo elektronisko adresi;

3) jebkurā no Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajām Latvijas Republikas diplomātiskajām vai konsulārajām pārstāvniecībām, ierodoties personiski vai nosūtot pieteikumu pa pastu. Latvijas Republikas diplomātiskā vai konsulārā pārstāvniecība nosūta vēlētāja pieteikumu Centrālajai vēlēšanu komisijai;

4) rakstveidā Centrālajai vēlēšanu komisijai.

(3) Pieteikumā balsošanai pa pastu vēlētājs norāda savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un elektroniskā pasta adresi. Pieteikumā, kas iesniegts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, elektroniskā pasta adresi nenorāda.

(4) Saņemot pieteikumu balsošanai pa pastu, Centrālā vēlēšanu komisija:

1) pārbauda, vai vēlētāju reģistrā ir iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgajās domes vēlēšanās;

2) iekļauj vēlētāju reģistrā ziņas par vēlētāja elektroniskā pasta adresi, uz kuru nosūtāma tās tīmekļvietnes adrese, kurā ir pieejami balsošanas materiāli;

3) ne vēlāk kā 20 dienas pirms vēlēšanu dienas nosūta uz vēlētāju reģistrā iekļauto vēlētāja elektroniskā pasta adresi tās tīmekļvietnes adresi, kurā ir pieejami balsošanas materiāli. Ja pieteikums ir saņemts, izmantojot oficiālo elektronisko adresi, minēto tīmekļvietnes adresi nosūta uz vēlētāja oficiālo elektronisko adresi.

(5) Centrālā vēlēšanu komisija izskata tos pieteikumus balsošanai pa pastu, kurus tā saņēmusi ne vēlāk kā 30 dienas pirms vēlēšanu dienas.

(6) Ja vēlētāju reģistrā nav iekļautas ziņas, kas apliecina, ka personai ir tiesības piedalīties attiecīgajās domes vēlēšanās, vēlētājs ir nokavējis šā panta pirmajā daļā minēto termiņu vai pieteikums balsošanai pa pastu saņemts pēc šā panta piektajā daļā minētā termiņa, Centrālā vēlēšanu komisija pieņem motivētu lēmumu par atteikumu nosūtīt balsošanas materiālus.

33.2 pants. (1) Vēlētājs izdrukā balsošanas materiālus un izraugās vēlēšanu zīmi, kas atbilst tam kandidātu sarakstam, par kuru viņš balso, un, ja vēlas, izdara vēlēšanu zīmē šā likuma 29. pantā minētās atzīmes, ieliek vēlēšanu zīmi pasta aploksnē (turpmāk - pasta vēlēšanu aploksne) un aploksni aizlīmē.

(2) Aizlīmēto pasta vēlēšanu aploksni vēlētājs ievieto reģistrācijas aploksnē. Reģistrācijas aploksnē vēlētājs ievieto arī pašrocīgi parakstītu apliecinājumu, ka balso personiski, un norāda savu vārdu, uzvārdu un personas kodu. Uz reģistrācijas aploksnes vēlētājs atzīmē, ka tajā ir pasta vēlēšanu aploksne, un norāda savu vārdu, uzvārdu un kārtas numuru, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā. Reģistrācijas aploksni vēlētājs nosūta attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijai.

(3) Reģistrācijas aploksnes pašvaldības vēlēšanu komisija reģistrē un uzglabā neatvērtas līdz balsu skaitīšanas uzsākšanai Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(4) Ja vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām vēlētājs ierodas vēlēšanu iecirknī un noliedz, ka ir balsojis pa pastu, viņš var nobalsot šā likuma 25., 26., 27., 28., 29., 33., 35. vai 36. pantā noteiktajā kārtībā. Centrālā vēlēšanu komisija nosaka kārtību, kādā vēlēšanu iecirkņa komisija informē vēlēšanu komisiju vai pasta balsošanas iecirkņa komisiju par to, ka minētais vēlētājs nobalsojis, ierodoties vēlēšanu iecirknī."

5. Papildināt likumu ar 38.1 pantu šādā redakcijā:

"38.1 pants. (1) Balsošanā pa pastu saņemtās balsis skaita pašvaldības vēlēšanu komisija vai tās izveidota pasta balsošanas iecirkņa komisija atklātā sēdē. Ja pa pastu ir saņemta viena vai divas reģistrācijas aploksnes, pašvaldības vēlēšanu komisija izvēlas vēlēšanu iecirkņa komisiju, kurai balsu skaitīšanā nodot reģistrācijas aploksnes.

(2) Netraucējot tās komisijas darbu, kura skaita balsošanā pa pastu saņemtās balsis, sēdē vienlaikus drīkst būt klāt ne vairāk kā divi pilnvaroti novērotāji no katras politiskās partijas vai politisko partiju apvienības, kas attiecīgajām domes vēlēšanām ir iesniegusi kandidātu sarakstu, kā arī Centrālās vēlēšanu komisijas un plašsaziņas līdzekļu pārstāvji. Pasta balsošanas iecirkņa komisijas sēdē var būt klāt arī attiecīgās pašvaldības vēlēšanu komisijas locekļi un šo komisiju pilnvarotas personas. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas minētajām personām ir tiesības iepazīties ar balsu skaitīšanas protokolu.

(3) Pirms balsu skaitīšanas uzsākšanas reģistrācijas aploksnes, tās neatverot, sašķiro derīgajās un nederīgajās reģistrācijas aploksnēs.

(4) Par nederīgām uzskatāmas reģistrācijas aploksnes:

1) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas nav pieteikušies balsošanai pa pastu;

2) kuras atsūtījušas personas, kas nav reģistrētas vēlētāju sarakstā attiecīgajā vēlēšanu apgabalā;

3) kuras atsūtījuši vēlētāji, kas vēlēšanu dienā vai kādā no iepriekšējās balsošanas dienām jau nobalsojuši attiecīgajās domes vēlēšanās, ierodoties vēlēšanu iecirknī;

4) uz kurām nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un kārtas numurs, ar kādu viņš reģistrēts vēlētāju sarakstā;

5) kuras saņemtas pēc balsu skaitīšanas uzsākšanas;

6) kuras atsūtītas no Latvijas Republikas;

7) kuras saņemtas no vēlētājiem, kas atsūtījuši vairākas reģistrācijas aploksnes.

(5) Derīgās reģistrācijas aploksnes novieto vienkopus un vēlētāju sarakstā izdara atzīmi, ka saņemta derīga reģistrācijas aploksne. Derīgo reģistrācijas aplokšņu kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā. Nederīgās reģistrācijas aploksnes neatver, bet to kopskaitu ieraksta vēlēšanu gaitas žurnālā.

(6) Atverot derīgu reģistrācijas aploksni, pārbauda, vai tajā ir tikai viena pasta vēlēšanu aploksne. Ja reģistrācijas aploksnē ir vairākas pasta vēlēšanu aploksnes, tās visas uzskatāmas par nederīgām.

(7) Vēlēšanu iecirkņa komisija, kurai balsu skaitīšanā nodotas reģistrācijas aploksnes, derīgās pasta vēlēšanu aploksnes pievieno no vēlēšanu kastēm izņemtajām derīgajām vēlēšanu aploksnēm.

(8) Derīgās un nederīgās reģistrācijas aploksnes tiek reģistrētas un uzglabātas Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā.

(9) Pa pastu saņemto balsu skaitīšanai un vēlēšanu rezultātu aprēķināšanai piemēro šajā nodaļā paredzēto vispārējo kārtību."

6. Aizstāt 44. panta trešajā un ceturtajā daļā vārdus "mājaslapā internetā" ar vārdu "tīmekļvietnē".

7. Papildināt pārejas noteikumus ar 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Šā likuma grozījumi, kas paredz aizstāt visā likumā vārdus "Iedzīvotāju reģistrā" ar vārdiem "Fizisko personu reģistrā", stājas spēkā vienlaikus ar Fizisko personu reģistra likumu.

18. Attiecībā uz 2021. gada pašvaldību vēlēšanām šā likuma 8. panta otrās daļas 1. punkta nosacījums ir piemērojams tādējādi, ka kandidātu saraksta iesniegšanas dienā persona bez pārtraukuma ir reģistrēta dzīvesvietā attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā vismaz kopš 2020. gada 26. jūnija, bet 2. punkta nosacījums tādējādi, ka persona attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā strādā (kā darba ņēmējs vai pašnodarbinātais atbilstoši likumam "Par valsts sociālo apdrošināšanu") vismaz kopš 2020. gada 26. decembra. Šā likuma 17. panta otrā un trešā daļa, 20. panta pirmās daļas 2. punkts, 20. panta ceturtā daļa, 22. panta otrās daļas 1. punkta "a" apakšpunkts un trešās daļas 2. punkts un citas šā likuma normas piemērojamas, ievērojot šajā pārejas noteikumā minēto."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. decembrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 29. decembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 12.01.2021.Tēma: Vēlēšanas; Pašvaldības; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 250, 29.12.2020. OP numurs: 2020/250.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
  • Citi saistītie dokumenti
319869
12.01.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)