Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 799

Rīgā 2020. gada 17. decembrī (prot. Nr. 84 60. §)

Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2021. gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu

Izdoti saskaņā ar
Ministru kabineta iekārtas likuma
31. panta pirmās daļas 2. punktu

1. Pasaules Antidopinga aģentūras 2021. gada Pasaules Antidopinga kodekss (turpmāk - kodekss) ar šiem noteikumiem tiek pieņemts un apstiprināts.

2. Kodeksā paredzēto saistību izpildi koordinē Latvijas Antidopinga birojs.

3. Kodekss stājas spēkā tā 27.1. pantā noteiktajā laikā.

4. Atzīt par spēku zaudējušiem Ministru kabineta 2019. gada 24. septembra noteikumus Nr. 447 "Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2015. gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 196. nr.).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 

Pasaules antidopinga kodekss

Pasaules antidopinga kodeksu pirmoreiz pieņēma 2003. gadā, un tas stājās spēkā 2004. gadā. Tas ir grozīts četras reizes - pirmie grozījumi stājās spēkā 2009. gada 1. janvārī, otrie grozījumi - 2015. gada 1. janvārī, trešie grozījumi - 2018. gada 1. aprīlī un ceturtie grozījumi - 2019. gada 1. jūnijā (ziņošana par noteiktām endogēnām vielām kā netipiskām atradēm). Pārskatītais 2021. gada Pasaules antidopinga kodekss stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Izdevējs:

Pasaules Antidopinga aģentūra

Stock Exchange Tower

800 Place Victoria (Suite 1700)

PO Box 120

Montreal, Quebec

Canada H4Z 1B7

www.wada-ama.org

Tālr.: + 1 514 904 9232

Fakss: + 1 514 904 8650

E-pasts: code@wada-ama.org

Satura rādītājs

PASAULES ANTIDOPINGA PROGRAMMAS UN KODEKSA MĒRĶIS, DARBĪBAS JOMA UN STRUKTŪRA

Kodekss

Pasaules antidopinga programma

Starptautiskie standarti

Tehniskie dokumenti

Labākās prakses paraugi un pamatnostādnes

PASAULES ANTIDOPINGA KODEKSA PAMATOJUMS

PIRMĀ DAĻA. DOPINGA KONTROLE

IEVADS

1. PANTS. DOPINGA DEFINĪCIJA

2. PANTS. ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

2.1. Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa

2.2. Sportista veikta aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošana vai lietošanas mēģinājums

2.3. Sportista izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu

2.4. Sportista informācijas nesniegšana par savu atrašanās vietu

2.5. Sportista vai citas personas veikta falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem

2.6. Sportista vai sportista palīgpersonāla īstenota aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana

2.7. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums, ko veic sportists vai cita persona

2.8. Sportistam sacensību laikā kāds sportists vai cita persona ievada aizliegtu vielu vai attiecībā uz viņu lieto aizliegtu metodi vai arī mēģina veikt kādu no šīm abām darbībām, vai arī sportistam ārpus sacensībām ievada tādu aizliegtu vielu vai attiecībā uz viņu lieto tādu aizliegtu metodi, kas ir aizliegta ārpus sacensībām, vai arī tiek mēģināts veikt kādu no šīm abām darbībām

2.9. Sportista vai citas personas līdzdalība vai līdzdalības mēģinājums

2.10. Aizliegta biedrošanās, kurā iesaistās sportists vai cita persona

2.11. Sportista vai citas personas darbības ar mērķi atrunāt no ziņošanas iestādēm vai represijas šādas ziņošanas dēļ

3. PANTS. DOPINGA PIERĀDĪJUMS

3.1. Pierādīšanas pienākums un pierādījumu apjoms

3.2. Faktu konstatēšanas metodes un pieņēmumi

4. PANTS. AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTS

4.1. Aizliegto vielu un metožu saraksta publicēšana un grozīšana

4.2. Aizliegto vielu un metožu sarakstā norādītās aizliegtās vielas un aizliegtās metodes

4.3. Kritēriji vielu un metožu iekļaušanai Aizliegto vielu un metožu sarakstā

4.4. Terapeitiskās lietošanas atļaujas ("TLA")

4.5. Uzraudzības programma

5. PANTS. PĀRBAUDES UN IZMEKLĒŠANA

5.1. Pārbaužu un izmeklēšanas nolūks

5.2. Pilnvaras veikt pārbaudes

5.3. Pārbaudes sporta pasākumos

5.4. Prasības pārbaužu veikšanai

5.5. Informācija par sportista atrašanās vietu

5.6. Aktīvo karjeru pārtraukušu sportistu atgriešanās sacensībās

5.7. Izmeklēšana un informācijas vākšana

6. PANTS. PARAUGU ANALĪZE

6.1. Akreditētu, atzītu un citu laboratoriju izmantošana

6.2. Paraugu un datu analīzes nolūks

6.3. Pētījumi saistībā ar paraugiem un datiem

6.4. Paraugu analīzes un ziņošanas standarti

6.5. Parauga papildu analīze pirms rezultātu pārvaldības vai tās laikā

6.6. Papildu analīzes paraugam pēc tam, kad tas ir atzīts par negatīvu vai saistībā ar to citādi nav izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā

6.7. A vai B parauga sadalīšana

6.8. WADA glabāšanas tiesības attiecībā uz paraugiem un datiem

7. PANTS. REZULTĀTU PĀRVALDĪBA. ATBILDĪBA, SĀKOTNĒJĀ PĀRSKATĪŠANA, PAZIŅOJUMS UN PAGAIDU AIZLIEGUMI

7.1. Atbildība par rezultātu pārvaldību

7.2. Iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaude un ziņošana par tiem

7.3. Iepriekšēju antidopinga noteikumu pārkāpumu identificēšana

7.4. Pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās piemērojamie principi

7.5. Ar rezultātu pārvaldību saistītie lēmumi

7.6. Ar rezultātu pārvaldību saistīto lēmumu paziņošana

7.7. Aktīvās karjeras pārtraukšana

8. PANTS. REZULTĀTU PĀRVALDĪBA. TIESĪBAS UZ TAISNĪGU LIETAS IZSKATĪŠANU UN TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

8.1. Taisnīga lietas izskatīšana

8.2. Ar sporta pasākumiem saistītu lietu izskatīšana

8.3. Atteikšanās no lietas izskatīšanas

8.4. Lēmumu paziņošana

8.5. Lietas vienreizēja izskatīšana Sporta šķīrējtiesā

9. PANTS. INDIVIDUĀLO REZULTĀTU AUTOMĀTISKA ANULĒŠANA

10. PANTS. INDIVIDUĀLĀS SANKCIJAS

10.1. Rezultātu anulēšana sporta pasākumā, kurā ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums

10.2. Diskvalifikācija par aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes klātbūtni, lietošanu, lietošanas mēģinājumu vai glabāšanu

10.3. Diskvalifikācija saistībā ar citu antidopinga noteikumu pārkāpumiem

10.4. Tādi atbildību pastiprinoši apstākļi, kuru dēļ var pagarināt diskvalifikācijas periodu

10.5. Diskvalifikācijas atcelšana, ja vaina vai nolaidība nav konstatēta

10.6. Diskvalifikācijas perioda saīsināšana, ja būtiska vaina vai nolaidība nav konstatēta

10.7. Diskvalifikācijas vai citu seku atcelšana, to periodu saīsināšana vai atlikšana citu iemeslu dēļ, kas nav vainas nekonstatēšana

10.8. Līgumi par rezultātu pārvaldību

10.9. Vairākkārtēji pārkāpumi

10.10. Sacensību rezultātu anulēšana pēc paraugu ievākšanas vai antidopinga noteikumu pārkāpuma

10.11. Atsavinātās naudas balvas

10.12. Finansiālas sekas

10.13. Diskvalifikācijas perioda sākums

10.14. Sportista statuss diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma laikā

10.15. Informācijas par sankcijām automātiska publicēšana

11. PANTS. SEKAS KOMANDĀM

11.1. Pārbaudes komandu sporta veidos

11.2. Pārkāpuma sekas komandu sporta veidos

11.3. Sporta pasākuma rīkotāja vai starptautiskās federācijas noteiktas stingrākas sekas komandu sporta veidos

12. PANTS. PARAKSTĪTĀJU PIEMĒROTĀS SANKCIJAS CITĀM SPORTA ORGANIZĀCIJĀM

13. PANTS. REZULTĀTU PĀRVALDĪBA. PĀRSŪDZĪBAS

13.1. Pārsūdzamie lēmumi

13.2. Ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem, tā sekām un pagaidu aizliegumiem saistītu lēmumu pārsūdzēšana, atzīšana un piekritība

13.3. Antidopinga organizācija savlaicīgi nepieņem lēmumu

13.4. Pārsūdzības saistībā ar TLA

13.5. Pārsūdzības instances lēmumu paziņošana

13.6. Saskaņā ar 24. panta 1. punktu pieņemtu lēmumu pārsūdzība

13.7. Laboratorijas akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas lēmumu pārsūdzība

14. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE UN ZIŅOŠANA

14.1. Informācija attiecībā uz nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai netipiskām atradēm un citiem iespējamiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem

14.2. Paziņošana par lēmumiem attiecībā uz antidopinga noteikumu pārkāpumiem vai diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma pārkāpumiem un lietas materiālu pieprasīšana

14.3. Publiskošana

14.4. Statistikas pārskati

14.5. Dopinga kontroles informācijas datubāze un ievērošanas pārraudzība

14.6. Datu privātums

15. PANTS. LĒMUMU ĪSTENOŠANA

15.1. Parakstītāja antidopinga organizāciju pieņemto lēmumu automātiskais juridiski saistošais spēks

15.2. Citu antidopinga organizāciju lēmumu īstenošana

15.3. Tādas organizācijas lēmumu īstenošana, kas nav parakstītājs

16. PANTS. DOPINGA KONTROLE DZĪVNIEKIEM, KAS PIEDALĀS SPORTA SACENSĪBĀS

17. PANTS. IEROBEŽOJOŠI NOTEIKUMI

OTRĀ DAĻA. IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA

18. PANTS. IZGLĪTĪBA

18.1. Principi

18.2. Parakstītāju izglītības programmas un plāni

19. PANTS. PĒTĪJUMI

19.1. Pētījumu nolūks un mērķi dopinga apkarošanas jomā

19.2. Pētījumu veidi

19.3. Pētījumu koordinēšana un rezultātu koplietošana

19.4. Pētniecības prakses

19.5. Pētījumi, kuros izmanto aizliegtas vielas un aizliegtas metodes

19.6. Ļaunprātīga rezultātu izmantošana

TREŠĀ DAĻA. FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

20. PANTS. PARAKSTĪTĀJU UN WADA PAPILDU FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

20.1. Starptautiskās Olimpiskās komitejas funkcijas un pienākumi

20.2. Starptautiskās Paraolimpiskās komitejas funkcijas un pienākumi

20.3. Starptautisko federāciju funkcijas un pienākumi

20.4. Valstu olimpisko komiteju un valstu paraolimpisko komiteju funkcijas un pienākumi

20.5. Valsts antidopinga organizāciju funkcijas un pienākumi

20.6. Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizāciju funkcijas un pienākumi

20.7. WADA funkcijas un pienākumi

20.8. Sadarbība saistībā ar trešo personu noteikumiem

21. PANTS. SPORTISTU UN CITU PERSONU PAPILDU FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

21.1. Sportistu funkcijas un pienākumi

21.2. Sportistu palīgpersonāla funkcijas un pienākumi

21.3. Citu personu, uz kurām attiecas Kodekss, funkcijas un pienākumi

21.4. Reģionālo antidopinga organizāciju funkcijas un pienākumi

22. PANTS. VALDĪBU IESAISTĪŠANA

CETURTĀ DAĻA. PIEŅEMŠANA, IEVĒROŠANA, GROZĪŠANA UN INTERPRETĀCIJA

23. PANTS. PIEŅEMŠANA UN ĪSTENOŠANA

23.1. Kodeksa pieņemšana

23.2. Kodeksa īstenošana

23.3. Antidopinga programmu īstenošana

24. PANTS. KODEKSA UN UNESCO KONVENCIJAS IEVĒROŠANAS PĀRRAUDZĪBA UN IZPILDES PANĀKŠANA

24.1. Kodeksa ievērošanas pārraudzība un izpildes panākšana

24.2. UNESCO konvencijas ievērošanas pārraudzība

25. PANTS. GROZĪŠANA UN PIEVIENOŠANĀS ATSAUKŠANA

25.1. Grozīšana

25.2. Lēmuma par Kodeksa pieņemšanu atsaukšana

26. PANTS. KODEKSA INTERPRETĀCIJA

27. PANTS. PĀREJAS NOTEIKUMI

27.1. 2021. gada Kodeksa vispārējā piemērošana

27.2. Kodeksu nepiemēro ar atpakaļejošu spēku, izņemot 10. panta 9. punkta 4. un 17. apakšpunktā minētajos gadījumos vai tad, ja piemēro lex mitior principu.

27.3. Piemērošana lēmumiem, kas pieņemti pirms 2021. gada Kodeksa spēkā stāšanās dienas

27.4. Vairākkārtēji pārkāpumi, ja pirmais pārkāpums noticis līdz 2021. gada 1. janvārim

27.5. Papildu grozījumi Kodeksā

27.6. Izmaiņas Aizliegto vielu un metožu sarakstā

1. PAPILDINĀJUMS. DEFINĪCIJAS

PASAULES ANTIDOPINGA PROGRAMMAS UN KODEKSA MĒRĶIS, DARBĪBAS JOMA UN STRUKTŪRA

Pasaules antidopinga kodeksam un Pasaules antidopinga programmai ir šādi mērķi:

• aizsargāt sportistu pamattiesības piedalīties sportā, kurā netiek lietots dopings, tādējādi visā pasaulē veicināt sportistu veselību, godīgumu un vienlīdzību, un

• starptautiskā un valsts līmenī nodrošināt saskaņotas, koordinētas un efektīvas antidopinga programmas dopinga lietošanas novēršanai, tostarp:

nodrošināt izglītību - lai vairotu izpratni, sniegtu informāciju un paziņojumus, paustu un iedvestu vērtības un pilnveidotu dzīves prasmes un lēmumu pieņemšanas spējas ar mērķi novērst tīšus un netīšus antidopinga noteikumu pārkāpumus;

atturēt no dopinga lietošanas - lai mainītu potenciālo dopinga lietotāju nodomus, nodrošinot, ka ir ieviesti visām ieinteresētajām personām saistoši stingri noteikumi un sankcijas;

atklāt dopinga lietošanu - efektīva pārbaužu un izmeklēšanas sistēma ne tikai pastiprina atturošo ietekmi, bet arī efektīvi aizsargā "tīros sportistus" un sporta garu, jo tiek pieķerti tie, kuri izdara antidopinga noteikumu pārkāpumus, kas vienlaikus arī traucē ikvienam lietot dopingu;

panākt izpildi - izskatīt lietas un noteikt sankcijas tiem, kas atzīti par antidopinga noteikumu pārkāpējiem;

nodrošināt tiesiskumu - pārliecināties, ka visas attiecīgās ieinteresētās personas ir piekritušas ievērot Kodeksu un starptautiskos standartus un ka visi pasākumi, kas tiek veikti, piemērojot šo personu antidopinga programmas, atbilst Kodeksam, starptautiskajiem standartiem un samērīguma un cilvēktiesību aizsardzības principiem.

Kodekss

Kodekss ir vispusīgs pamatdokuments, uz kura balstīta pasaules antidopinga programma sportā. Kodeksa nolūks ir sekmēt dopinga apkarošanas centienus, nodrošinot antidopinga pamatelementu vispusīgu saskaņošanu. Kodekss ir pietiekami sīki izstrādāts, lai nodrošinātu pilnīgu saskaņotību jautājumos, kuros vajadzīga vienota pieeja, tomēr tas ir arī pietiekami vispārīgs citās jomās, lai elastīgi risinātu jautājumu par saskaņoto dopinga apkarošanas principu īstenošanas paņēmieniem. Kodekss ir izstrādāts, ievērojot samērīguma principu un cilvēktiesības.1

Pasaules antidopinga programma

Pasaules antidopinga programmā ir iekļauti visi nepieciešamie elementi, lai starptautiskajās un valstu antidopinga programmās nodrošinātu optimālu saskaņotību un labāko praksi. Galvenie programmas elementi ir šādi:

1. līmenis: Kodekss;

2. līmenis: starptautiskie standarti un tehniskie dokumenti;

3. līmenis: labākās prakses paraugi un pamatnostādnes.

Starptautiskie standarti

Dažādu antidopinga programmas tehnisko un darbības jomu starptautiskos standartus izstrādā un izstrādās, apspriežoties ar parakstītājiem un valdībām, un šos dokumentus apstiprina WADA. Starptautisko standartu nolūks ir saskaņot to antidopinga organizāciju rīcību, kuras atbild par konkrētām antidopinga programmu tehniskajām un darbības daļām. Lai nodrošinātu atbilstību Kodeksam, obligāti jāievēro starptautiskie standarti. Veicot nepieciešamās pārrunas ar parakstītājiem, valdībām un citām ieinteresētajām personām, WADA Izpildkomiteja laiku pa laikam var pārskatīt starptautiskos standartus.

Starptautiskos standartus un visas to pārskatītās redakcijas publicē WADA tīmekļa vietnē, un tās stājas spēkā dienā, kas norādīta starptautiskajā standartā vai tā pārskatītajā redakcijā.2

Tehniskie dokumenti

WADA izpildkomiteja laiku pa laikam var apstiprināt un publicēt tehniskos dokumentus attiecībā uz obligātajām tehniskajām prasībām, kas saistītas ar kāda starptautiskā standarta īstenošanu. Lai ievērotu Kodeksu, ir obligāti jāievēro arī tehniskie dokumenti. Ja jauna vai pārskatīta tehniskā dokumenta ieviešana nav laikietilpīga, WADA izpildkomiteja atļauj veikt nepieciešamās apspriedes ar parakstītājiem, valdībām un citām attiecīgajām ieinteresētajām personām. Tehniskie dokumenti stājas spēkā tūlīt pēc to publicēšanas WADA tīmekļa vietnē, ja vien nav norādīts kāds vēlāks datums.3

Labākās prakses paraugi un pamatnostādnes

Lai nodrošinātu risinājumus dažādās dopinga apkarošanas jomās, pamatojoties uz Kodeksu un starptautiskajiem standartiem, ir izstrādāti un tiks izstrādāti labākās prakses paraugi un pamatnostādnes. WADA ieteiks izmantot šos paraugus un pamatnostādnes, un tie būs pieejami parakstītājiem un citām ieinteresētajām personām pēc pieprasījuma, bet tie nebūs obligāti. Papildus antidopinga dokumentācijas paraugu izstrādei WADA parakstītājiem nodrošinās arī apmācību.,sup.4

PASAULES ANTIDOPINGA KODEKSA PAMATOJUMS

Antidopinga programmu pamatā ir sporta patiesā vērtība. Šo patieso vērtību bieži dēvē par "sporta garu" - tā ir ētiski centieni sasniegt cilvēku spēju izcilību, katram sportistam mērķtiecīgi pilnveidojot savus dabiskos talantus.

Antidopinga programmu mērķis ir aizsargāt sportistu veselību un nodrošināt sportistiem iespēju sasniegt cilvēka spēju izcilību, neizmantojot aizliegtas vielas un aizliegtas metodes.

Antidopinga programmu mērķis ir saglabāt godīgumu sportā, tas ir, noteikumu ievērošanu, cieņu pret citiem sacensību dalībniekiem, godīgu konkurenci, vienādus konkurences apstākļus un sporta bez dopinga vērtību visā pasaulē.

Sporta gars ir cilvēka gara, miesas un prāta cildināšana. Tas ir olimpisma būtība un atspoguļojas vērtībās, kas atrodamas sportā un ar tā palīdzību, šādas vērtības cita starpā ir:

• veselība;

• ētika, godīga spēle un godīgums;

Kodeksā noteiktās sportistu tiesības;

• snieguma izcilība;

• raksturs un izglītība;

• prieks un līksme;

• komandas darbs;

• aizraušanās un uzticēšanās;

• noteikumu un likumu ievērošana;

• cieņa pret sevi un citiem dalībniekiem;

• drosme;

• kopība un solidaritāte.

Sporta gars izpaužas godīgā spēlē.

Dopinga lietošana un sportiskais gars ir pilnīgi nesavienojami jēdzieni.

PIRMĀ DAĻA
 DOPINGA KONTROLE

IEVADS

Kodeksa pirmajā daļā ir izklāstīti konkrēti antidopinga noteikumi un principi, kas jāievēro tām organizācijām, kuras savas kompetences jomā ir atbildīgas par antidopinga noteikumu pieņemšanu, īstenošanu vai ieviešanu, piemēram, Starptautiskajai Olimpiskajai komitejai, Starptautiskajai Paraolimpiskajai komitejai, starptautiskām federācijām, valstu olimpiskajām komitejām, valstu paraolimpiskajām komitejām, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijām un valstu antidopinga organizācijām. Visas šīs organizācijas kopā dēvē par antidopinga organizācijām.

Visi Kodeksa noteikumi pēc būtības ir obligāti, un tie attiecīgi jāpiemēro visām antidopinga organizācijām, sportistiem un citām personām. Tomēr Kodekss neaizstāj un neatceļ vajadzību visām antidopinga organizācijām pieņemt vispusīgus antidopinga noteikumus. Daži Kodeksa noteikumi bez būtiskām izmaiņām ir jāiekļauj visu antidopinga organizāciju antidopinga noteikumos, savukārt citos Kodeksa noteikumos ir paredzēti obligāti pamatprincipi, kas antidopinga organizācijām nodrošina iespēju elastīgi formulēt savus noteikumus vai noteikt prasības, kuras jāievēro visām antidopinga organizācijām, bet nav atkārtoti jāiekļauj šo organizāciju antidopinga noteikumos.5

Antidopinga noteikumi, tāpat kā sacensību noteikumi, ir sporta noteikumi, ar kuriem reglamentē sporta spēļu norises apstākļus. Sportisti, sportistu palīgpersonāls vai citas personas (tostarp valdes locekļi, direktori, amatpersonas un noteikti darbinieki, kā arī deleģētās trešās personas un to darbinieki) pieņem, ka šie noteikumi ir nosacījumi dalībai vai iesaistei sportā, un viņiem šie noteikumi ir saistoši.6 Katrs parakstītājs pieņem noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu, ka visi attiecīgā parakstītāja un tā dalīborganizāciju pārziņā esošie sportisti, sportistu palīgpersonāls un citas personas ir informētas par attiecīgās antidopinga organizācijas spēkā esošajiem antidopinga noteikumiem un piekrīt tos ievērot.

Katrs parakstītājs izstrādā noteikumus un procedūras, lai nodrošinātu, ka visi šā parakstītāja un tā dalīborganizāciju pārziņā esošie sportisti un sportistu palīgpersonāls ir informēts par savu privāto datu izplatīšanu atbilstoši Kodeksā noteiktajām prasībām un pilnvarām un ievēro Kodeksā atrodamos antidopinga noteikumus, kas tam ir saistoši, kā arī nodrošina to, ka tiem sportistiem un citām personām, kas pārkāpj šos noteikumus, tiek piemērotas atbilstošas sekas. Šie sporta noteikumi un procedūras, kuru mērķis ir panākt antidopinga noteikumu vispārēju un saskaņotu īstenošanu, pēc būtības atšķiras no noteikumiem un procedūrām, kas jāievēro kriminālprocesos vai civilprocesos. Šiem noteikumiem un procedūrām nav jāatbilst valsts prasībām vai tiesību normām, kas attiecas uz šādām procedūrām, turklāt uz tiem neattiecas šo prasību un tiesību normu ierobežojumi, lai gan tos ir paredzēts piemērot, ņemot vērā samērīguma un cilvēktiesību principus. Izvērtējot konkrētas lietas faktiskos un juridiskos apstākļus, visām tiesām, šķīrējtiesu komisijām un citām lēmējiestādēm ir jāapzinās un jāņem vērā, ka Kodeksa antidopinga noteikumu būtība ir atšķirīga un ka šie noteikumi atspoguļo to ļoti dažādo ieinteresēto personu vienprātību visā pasaulē, kuras tiecas nodrošināt godīgumu sportā.

Kodeksā ir noteikts, ka katra antidopinga organizācija ir atbildīga par visu dopinga kontroles aspektu īstenošanu. Antidopinga organizācija var deleģēt jebkura dopinga kontroles vai antidopinga izglītības aspekta īstenošanu deleģētajai trešajai personai, tomēr deleģējošā antidopinga organizācija pieprasa, lai deleģētā trešā persona šos aspektus veic saskaņā ar Kodeksu un starptautiskajiem standartiem, un antidopinga organizācija tik un tā ir pilnībā atbildīga par nodrošināšanu, lai visi deleģētie aspekti tiek veikti saskaņā ar Kodeksu.

1. PANTS. DOPINGA DEFINĪCIJA

Dopings tiek definēts kā viens vai vairāki Kodeksa 2. panta 1.-11. punktā norādītie antidopinga noteikumu pārkāpumi.

2. PANTS. ANTIDOPINGA NOTEIKUMU PĀRKĀPUMI

Kodeksa 2. panta nolūks ir norādīt tos apstākļus un darbības, kas uzskatāmi par antidopinga noteikumu pārkāpumiem. Ar dopingu saistītu lietu izskatīšana notiks, pamatojoties uz apgalvojumu, ka ir pārkāpts viens vai vairāki no šiem īpašajiem noteikumiem.

Sportistu un citu personu pienākums ir būt informētiem par to, kas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, kā arī par to, kādas vielas un metodes ir iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā.

Turpmāk ir norādīti antidopinga noteikumu pārkāpumi.

2.1. Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa

2.1.1. Sportistu personīgais pienākums ir rūpēties par to, lai viņu organismā nenokļūst aizliegta viela. Sportisti atbild par jebkuras aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtni paraugos, kas ņemti no viņu ķermeņa. Tāpēc, lai saskaņā ar 2. panta 1. punktu konstatētu antidopinga noteikumu pārkāpumu, nav nepieciešams pierādīt sportista nodomu, vainu, nolaidību vai aizliegtās vielas apzinātu lietošanu.7

2.1.2. Pietiekams antidopinga noteikumu pārkāpuma pierādījums saskaņā ar 2. panta 1. punktu ir kāds no norādītajiem apstākļiem: aizliegtas vielas, tās metabolīti vai marķieri A paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa, ja sportists atsakās no B parauga analīzes un ja B parauga analīze nav veikta; ir veikta sportista B parauga analīze, kā rezultātā ir apstiprināta A paraugā konstatēto aizliegto vielu, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne; sportista A vai B paraugs ir sadalīts divās daļās, un sadalītā parauga apstiprinošās daļas analīzē tiek apstiprināta sadalītā parauga pirmās daļas analīzē konstatēto aizliegto vielu, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne vai sportists atsakās no analīzes veikšanas sadalītā parauga apstiprinošajai daļai.8

2.1.3. Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne jebkurā paziņotajā daudzumā paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa, ir antidopinga noteikumu pārkāpums; izņēmums ir vielas, attiecībā uz kurām Aizliegto vielu un metožu sarakstā vai kādā tehniskajā dokumentā ir īpaši norādīta izšķiršanas robeža.

2.1.4. Atkāpjoties no 2. panta 1. punktā izklāstītā vispārējā noteikuma, Aizliegto vielu un metožu sarakstā, starptautiskajos standartos vai tehniskajos dokumentos var noteikt īpašus kritērijus attiecībā uz ziņošanu par noteiktām aizliegtajām vielām vai šādu vielu izvērtēšanu.

2.2. Sportista veikta aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošana vai lietošanas mēģinājums9

2.2.1. Sportistu personīgais pienākums ir nodrošināt, lai viņu organismā nenokļūst aizliegtas vielas un netiek lietotas aizliegtas metodes. Tāpēc, lai konstatētu antidopinga noteikumu pārkāpumu saistībā ar aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu, nav nepieciešams pierādīt sportista nodomu, vainu, nolaidību vai šīs vielas vai metodes apzinātu lietošanu.

2.2.2. Nav būtiski, vai, lietojot vai mēģinot lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi, ir panākta vēlamā iedarbība. Antidopinga noteikumu pārkāpums ir noticis jebkurā gadījumā, kad lietota aizliegta viela vai aizliegta metode vai ir mēģināts lietot šādu vielu vai metodi.10

2.3. Sportista izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu

Izvairīšanās no paraugu vākšanas, atteikšanās ierasties vai neierašanās uz paraugu vākšanu bez pietiekama pamatojuma pēc tam, kad no pienācīgi pilnvarotas personas ir saņemts atbilstošs paziņojums.11

2.4. Sportista informācijas nesniegšana par savu atrašanās vietu

Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļauts sportists divpadsmit mēnešus ilgā laikposmā trīs reizes nav izpildījis prasību ierasties uz pārbaudēm un/vai prasību sniegt nepieciešamo informāciju, kā noteikts Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā.

2.5. Sportista vai citas personas veikta falsifikācija vai falsifikācijas mēģinājums kādā no dopinga kontroles posmiem

2.6. Sportista vai sportista palīgpersonāla īstenota aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes glabāšana

2.6.1. Sportista glabāšanā sacensību laikā ir kāda aizliegta viela vai aizliegta metode, vai ārpus sacensībām sportista glabāšanā ir tāda aizliegta viela vai aizliegta metode, kas ir aizliegta ārpus sacensībām, izņemot gadījumu, kad sportists pierāda, ka šī viela vai metode ir viņa glabāšanā saskaņā ar terapeitiskās lietošanas atļauju (turpmāk tekstā - "TLA"), kas izsniegta atbilstīgi 4. panta 4. punktam, vai saskaņā ar citu pieņemamu pamatojumu.12

2.6.2. Sportista palīgpersonāla rīcībā sacensību laikā ir kāda aizliegta viela vai aizliegta metode vai ārpus sacensībām sportista palīgpersonāla rīcībā ir tāda aizliegta viela vai aizliegta metode, kas saistībā ar sportistu, sacensībām vai treniņiem ir aizliegta ārpus sacensībām, izņemot gadījumu, kad sportista palīgpersonāls pierāda, ka šī viela vai metode ir tā rīcībā saskaņā ar TLA, kas izsniegta sportistam atbilstīgi 4. panta 4. punktam, vai saskaņā ar citu pieņemamu pamatojumu.13

2.7. Aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums, ko veic sportists vai cita persona

2.8. Sportistam sacensību laikā kāds sportists vai cita persona ievada aizliegtu vielu vai attiecībā uz viņu lieto aizliegtu metodi vai arī mēģina veikt kādu no šīm abām darbībām, vai arī sportistam ārpus sacensībām ievada tādu aizliegtu vielu vai attiecībā uz viņu lieto tādu aizliegtu metodi, kas ir aizliegta ārpus sacensībām, vai arī tiek mēģināts veikt kādu no šīm abām darbībām

2.9. Sportista vai citas personas līdzdalība vai līdzdalības mēģinājums

Palīdzēšana, mudināšana, atbalstīšana, pierunāšana, plānošana, slēpšana vai cita veida tīša līdzdalība vai līdzdalības mēģinājums kāda antidopinga noteikuma pārkāpumā, šāda pārkāpuma mēģinājumā vai 10. panta 14. punkta 1. apakšpunkta pārkāpumā, ko veic kāda cita persona.14

2.10. Aizliegta biedrošanās, kurā iesaistās sportists vai cita persona

2.10.1. Ja sportists vai cita persona, kuru antidopinga organizācija ir pilnvarojusi veikt amata pienākumus vai ar sportu saistītus pienākumus, biedrojas ar tādiem sportista palīgpersonāla locekļiem:

2.10.1.1. kuriem noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar antidopinga organizācijas pilnvarām vai

2.10.1.2. ja uz viņiem neattiecas antidopinga organizācijas pilnvaras un ja diskvalifikācija nav izvērtēta rezultātu pārvaldības procesā saskaņā ar Kodeksu ar tādiem sportista palīgpersonāla locekļiem, kas kriminālprocesā, disciplinārajā vai profesionālajā procesā apsūdzēti vai atzīti par vainīgiem saistībā ar rīcību, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, ja šīm personām piemērotu Kodeksam atbilstīgus noteikumus. Šādai personai noteiktā diskvalifikācija ir spēkā ne ilgāk kā sešus (6) gadus no attiecīgā krimināltiesas, profesionālās organizācijas vai disciplinārlietu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas vai arī attiecīgā piespriestā kriminālsoda vai noteikto profesionālo vai disciplināro sankciju darbības laikā, vai

2.10.1.3. kuri rīkojas 2. panta 10. punkta 1. vai 2. apakšpunktā aprakstīto personu vārdā vai kā starpnieki saziņā ar šo personu.

2.10.2. Lai konstatētu 2. panta 10. punkta pārkāpumu, antidopinga organizācijai ir jāpārliecinās, ka sportists vai cita persona zina par attiecīgā sportistu palīgpersonāla locekļa diskvalifikācijas statusu.

Sportistam vai citai personai ir pienākums pierādīt, ka jebkura biedrošanās ar 2. panta 10. punkta 1. apakšpunkta 1. vai 2. daļā minēto sportistu palīgpersonāla locekli nebija profesionāla vai saistīta ar sportu un/vai šim sportistam vai citai personai nebija saprātīgas iespējas izvairīties no šādas biedrošanās.

Ja antidopinga organizācijas rīcībā ir informācija par tādiem sportistu palīgpersonāla locekļiem, kuri atbilst 2. panta 10. punkta 1. apakšpunkta 1., 2. vai 3. daļā noteiktajiem kritērijiem, tā šo informāciju nosūta WADA.15

2.11. Sportista vai citas personas darbības ar mērķi atrunāt no ziņošanas iestādēm vai represijas šādas ziņošanas dēļ

Ja šāda rīcība citādi nav 2. panta 5. punkta pārkāpums:

2.11.1. jebkura darbība ar mērķi draudēt citai personai vai mēģināt viņu iebiedēt, lai šo personu atrunātu no informācijas, kas ir saistīta ar iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu vai iespējamu Kodeksa neievērošanu, godprātīgas paziņošanas WADA, antidopinga organizācijai, tiesībaizsardzības, reglamentējošajai vai profesionālās disciplīnas iestādei, lietas izskatīšanas komisijai, vai personai, kas veic izmeklēšanu WADA vai antidopinga organizācijas uzdevumā;

2.11.2. represijas pret personu, kura godprātīgi ir sniegusi pierādījumus vai informāciju saistībā ar iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu vai iespējamu Kodeksa neievērošanu WADA, antidopinga organizācijai, tiesībaizsardzības, reglamentējošajai vai profesionālās disciplīnas iestādei, lietas izskatīšanas komisijai, vai personai, kas veic izmeklēšanu WADA vai antidopinga organizācijas uzdevumā.16

2. panta 11. punkta nolūkā represijas, draudēšana un iebiedēšana ietver arī pret šādu personu vērstu darbību, kas vai nu nav godprātīga, vai arī ir nesamērīga atbildes reakcija.17

3. PANTS. DOPINGA PIERĀDĪJUMS

3.1. Pierādīšanas pienākums un pierādījumu apjoms

Antidopinga organizācijas pienākums ir pierādīt antidopinga noteikumu pārkāpumu. Pierādīšanas prasība paredz, ka antidopinga organizācijai, ņemot vērā izteiktās apsūdzības smagumu, lietas izskatīšanas komisijai pietiekamā mērā jāpierāda, ka ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums. Visos gadījumos šī pierādīšanas prasība ir stingrāka nekā tikai iespējamības izvērtējums, tomēr šiem pierādījumiem nav jābūt tādiem, kurus nevar saprātīgi apšaubīt.18 Kad saskaņā ar Kodeksu sportistam vai citai personai, kuru apsūdz kāda antidopinga noteikuma pārkāpumā, ar pierādījumiem jāatspēko šāda apsūdzība vai jāpierāda konkrēti fakti vai apstākļi, izņemot 3. panta 2. punkta 2. un 3. apakšpunktā minētos gadījumus, pierādījumu apjoms jānosaka, izvērtējot iespējamību.

3.2. Faktu konstatēšanas metodes un pieņēmumi

Lai pierādītu ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem saistītus faktus, var izmantot jebkādus ticamus līdzekļus, tostarp atzīšanos.19 Ar dopingu saistītās lietās piemēro norādītos pierādīšanas noteikumus.

3.2.1. Par zinātniski pamatotām uzskata tādas analītiskās metodes un izšķiršanas robežas, kuras pēc apspriešanās ar attiecīgās nozares zinātniekiem ir apstiprinājusi WADA vai kurām ir veikts salīdzinošais vērtējums. Ikviens sportists vai cita persona, kas cenšas apstrīdēt vai nu to, ka ir izpildīti šāda pieņēmuma nosacījumi, vai arī šo zinātnisku pamatotības pieņēmumu, pirms šādas apstrīdēšanas informē WADA par apstrīdēšanu un apstrīdēšanas pamatu. Komisija, kas veic sākotnējo lietas izskatīšanu, pārsūdzības iestāde vai Sporta šķīrējtiesa pēc savas iniciatīvas var informēt arī WADA par jebkuru šādu apstrīdēšanu. Desmit (10) dienu laikā no dienas, kurā WADA saņēmusi šādu paziņojumu un ar šo apstrīdēšanu saistītos lietas materiālus, tai ir tiesības arī iestāties lietā kā pusei, piedalīties amicus curiae statusā vai citādi sniegt liecības. CAS iesniegtajās lietās CAS kolēģija pēc WADA lūguma ieceļ atbilstošu zinātnisko ekspertu, kas kolēģijai palīdz izvērtēt apstrīdēšanas pamatu.20

3.2.2. Pieņem, ka WADA akreditētās laboratorijas un citas WADA apstiprinātās laboratorijas paraugu analīzi un uzraudzības procedūras veic saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu. Sportists vai cita persona var atspēkot šo pieņēmumu, pierādot, ka ir notikusi tāda novirze no Laboratoriju starptautiskā standarta, kuras dēļ pamatoti varētu būt nelabvēlīgs analīžu rezultāts.

Ja sportists vai cita persona atspēko iepriekš minēto pieņēmumu, pierādot, ka notikusi tāda novirze no Laboratoriju starptautiskā standarta, kuras dēļ pamatoti varētu būt radies nelabvēlīgs analīžu rezultāts, antidopinga organizācijas pienākums ir pierādīt, ka nelabvēlīgais analīžu rezultāts nav radies šādas novirzes dēļ.21

3.2.3. Novirzes no jebkura cita starptautiskā standarta vai citiem Kodeksā iekļautajiem antidopinga noteikumiem vai politikas vai antidopinga organizācijas noteikumiem neanulē analīžu rezultātus vai citus pierādījumus par antidopinga noteikumu pārkāpumu, un tās neattaisno antidopinga noteikumu pārkāpumu22, tomēr, ja sportists vai cita persona pierāda, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nelabvēlīgu analīžu rezultātu vai atrašanās vietas neziņošanas dēļ varētu būt pamatoti ticis konstatēts, jo bija radusies novirze no kāda no turpmāk uzskaitītajiem īpašajiem starptautiskā standarta noteikumiem, tad antidopinga organizācijai ir pienākums ir pierādīt, ka nelabvēlīgo analīžu rezultātu vai atrašanās vietas neziņošanas cēlonis nebija šīs novirzes:

i) tāda novirze no Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta, kas ir saistīta ar paraugu ņemšanu vai paraugu apstrādi un kas pamatoti varēja izraisīt antidopinga noteikumu pārkāpumu, ko pierāda nelabvēlīgs analīžu rezultāts, un tādā gadījumā antidopinga organizācijai ir pienākums pierādīt, ka minētā novirze nebija nelabvēlīgā analīžu rezultāta iemesls;

ii) tāda novirze no Starptautiskā rezultātu pārvaldības standarta vai Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskā standarta, kura ir saistīta ar nelabvēlīgiem [bioloģiskās] pases rezultātiem un pamatoti varēja izraisīt antidopinga noteikumu pārkāpumu, un tādā gadījumā antidopinga organizācijai ir pienākums pierādīt, ka minētā novirze nebija nelabvēlīgā analīžu rezultāta iemesls;

iii) tāda novirze no Starptautiskā rezultātu pārvaldības standarta, kura ir saistīta ar prasību paziņot sportistam par B parauga atvēršanu un pamatoti varēja izraisīt antidopinga noteikumu pārkāpumu, ko pierāda nelabvēlīgs analīžu rezultāts, un tādā gadījumā antidopinga organizācijai ir pienākums pierādīt, ka minētā novirze nebija nelabvēlīgā analīžu rezultāta iemesls;23

iv) tāda novirze no Starptautiskā rezultātu pārvaldības standarta, kura saistīta ar sportista informēšanu un pamatoti varēja izraisīt antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas izpaužas kā neziņošana par atrašanās vietu, un tādā gadījumā antidopinga organizācijai ir pienākums pierādīt, ka minētā novirze nebija atrašanās vietas neziņošanas iemesls.

3.2.4. Fakti, kas apstiprināti ar tiesas vai attiecīgajā jurisdikcijā esošās profesionālās disciplinārās tiesas lēmumu, par kuru nav iesniegta pārsūdzība, ir neapstrīdams pierādījums pret tādu sportistu vai citu personu, uz kuru attiecas lēmums par šiem faktiem, ja vien sportists vai cita persona nepierāda, ka šis lēmums ir pretrunā dabisko tiesību principiem.

3.2.5. Lietas izskatīšanas komisija, izskatot antidopinga noteikumu pārkāpumu, var izdarīt nelabvēlīgu slēdzienu, pamatojoties uz to, ka antidopinga noteikumu pārkāpumā apsūdzētais sportists vai cita persona ir atteikušies ierasties uz lietas izskatīšanu pēc pieprasījuma, kas izteikts pieņemamā laikā pirms lietas izskatīšanas (klātienē vai telefoniski saskaņā ar lietas izskatīšanas komisijas norādēm), un atbildēt uz lietas izskatīšanas komisijas vai tās antidopinga organizācijas jautājumiem, kura apgalvo, ka noticis antidopinga noteikumu pārkāpums.

4. PANTS. AIZLIEGTO VIELU UN METOŽU SARAKSTS

4.1. Aizliegto vielu un metožu saraksta publicēšana un grozīšana

WADA tik bieži, cik nepieciešams, bet ne retāk kā reizi gadā publicē Aizliegto vielu un metožu sarakstu, kas ir starptautisks standarts. Aizliegto vielu un metožu saraksta ierosināto saturu un visus šā saraksta grozījumus nekavējoties rakstveidā paziņo visiem parakstītājiem un valdībām apspriešanai un piezīmju iesniegšanai. WADA nekavējoties izplata visiem parakstītājiem, WADA akreditētajām vai apstiprinātajām laboratorijām un valdībām Aizliegto vielu un metožu saraksta ikgadējo redakciju un visus šā saraksta grozījumus, kā arī publicē šo sarakstu un tā grozījumus WADA tīmekļa vietnē, un visi parakstītāji veic attiecīgus pasākumus, lai Aizliegto vielu un metožu sarakstu izplatītu savām dalīborganizācijām un struktūrvienībām. Katra antidopinga organizācija savos noteikumos norāda, ka Aizliegto vielu un metožu saraksts un tā grozījumi saskaņā ar šīs antidopinga organizācijas noteikumiem stājas spēkā pēc trīs (3) mēnešiem no dienas, kad to ir publicējusi WADA, ja vien šajā sarakstā nav paredzēts citādi, turklāt antidopinga organizācijai šajā nolūkā nav jāveic papildu darbības.24

4.2. Aizliegto vielu un metožu sarakstā norādītās aizliegtās vielas un aizliegtās metodes

4.2.1. Aizliegtās vielas un aizliegtās metodes

Aizliegto vielu un metožu sarakstā norāda gan tādas aizliegtas vielas un aizliegtas metodes, kuras uzskatāmas par dopingu un ir pastāvīgi aizliegtas (kā sacensību laikā, tā ārpus sacensībām), jo ar šīm vielām un metodēm var uzlabot sportisko sniegumu nākamajās sacensībās vai arī tām piemīt maskējošas īpašības, gan arī tādas vielas un metodes, kuras ir aizliegtas tikai sacensību laikā. WADA var paplašināt Aizliegto vielu un metožu sarakstu attiecībā uz konkrētiem sporta veidiem. Aizliegtas vielas un aizliegtas metodes Aizliegto vielu un metožu sarakstā var iekļaut vai nu kā vispārēju kategoriju (piemēram, "anaboliskie līdzekļi"), vai norādot konkrētu vielu vai metodi.25

4.2.2. Īpašās vielas vai īpašās metodes

10. panta piemērošanas nolūkos visas aizliegtās vielas ir īpašās vielas, izņemot tās vielas, kas minētas Aizliegto vielu un metožu sarakstā. Neviena aizliegtā metode nav īpašā metode, ja Aizliegto vielu un metožu sarakstā nav īpaši norādīts, ka tā ir īpašā metode.26

4.2.3. Ļaunprātīgi lietotas vielas

10. panta piemērošanas nolūkā ļaunprātīgi lietoto vielu vidū ir tās aizliegtās vielas, par kurām Aizliegto vielu un metožu sarakstā ir īpaši norādīts, ka tās ir ļaunprātīgi lietotas vielas, jo ar sportu nesaistītā sabiedrībā to lietošana bieži vien ir ļaunprātīga.

4.2.4. Jaunas aizliegto vielu vai aizliegto metožu klases

Ja WADA paplašina Aizliegto vielu un metožu sarakstu, saskaņā ar 4. panta 1. punktu tajā iekļaujot jaunu aizliegto vielu vai aizliegto metožu klasi, WADA izpildkomiteja nosaka, vai par īpašo vielu vai īpašo metodi atbilstīgi 4. panta 2. punkta 2. apakšpunktam vai ļaunprātīgi lietotu vielu atbilstīgi 4. panta 2. punkta 3. apakšpunktam ir uzskatāma tikai kāda konkrēta šīs jaunās klases aizliegtā viela vai aizliegtā metode vai visas šīs klases vielas vai metodes.

4.3. Kritēriji vielu un metožu iekļaušanai Aizliegto vielu un metožu sarakstā

Pieņemot lēmumu par vielas vai metodes iekļaušanu Aizliegto vielu un metožu sarakstā, WADA ņem vērā norādītos kritērijus.

4.3.1. Vielas vai metodes iekļaušanu Aizliegto vielu un metožu sarakstā apsver gadījumos, ja WADA uzskata, ka šī viela vai metode atbilst jebkuriem diviem no tālāk minētajiem trīs kritērijiem.

4.3.1.1. Medicīniski vai citi zinātniski pierādījumi, farmakoloģiska iedarbība vai pieredze, kas liecina par to, ka viela vai metode, lietojot atsevišķi vai kombinācijā ar citām vielām vai metodēm, var uzlabot vai uzlabo sportisko sniegumu.27

4.3.1.2. Medicīniski vai citi zinātniski pierādījumi, farmakoloģiska iedarbība vai pieredze, kas liecina, ka vielas vai metodes lietošana rada reālus vai potenciālus draudus sportista veselībai.

4.3.1.3. WADA apstiprinājums, ka vielas vai metodes lietošana ir pretrunā Kodeksa ievadā aprakstītajam sportiskajam garam.

4.3.2. Vielu vai metodi iekļauj Aizliegto vielu un metožu sarakstā arī tad, ja WADA apstiprina, ka medicīniski vai citi zinātniski pierādījumi, farmakoloģiska iedarbība vai pieredze liecina par to, ka šī viela vai metode maskē citu aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu.28

4.3.3. WADA lēmums par aizliegtu vielu un aizliegtu metožu iekļaušanu Aizliegto vielu un metožu sarakstā, vielu klasifikāciju kategorijās Aizliegto vielu un metožu sarakstā, vielu klasifikāciju vai nu kā pastāvīgi aizliegtu, vai aizliegtu tikai sacensību laikā un vielas vai metodes klasifikāciju kā īpašo vielu, īpašo metodi vai ļaunprātīgi lietotu vielu ir galīgs, un sportistam vai citai personai nav tiesību to apstrīdēt, tostarp, piemēram, pamatojoties uz apgalvojumu, ka attiecīgā viela vai metode nav maskētājlīdzeklis, ka tā nespēj uzlabot sportisko sniegumu, ka tā nav kaitīga veselībai vai ka tās lietošana nav pretrunā sportiskajam garam.

4.4. Terapeitiskās lietošanas atļaujas ("TLA")

4.4.1. Aizliegtu vielu, to metabolītu vai marķieru klātbūtni un/vai aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu, lietošanas mēģinājumu, glabāšanu, ievadīšanu vai ievadīšanas mēģinājumu neuzskata par antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja tas atbilst terapeitiskās lietošanas atļaujai (TLA), kas piešķirta atbilstīgi Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajam standartam.

4.4.2. Sportisti, kas nav starptautiska līmeņa sportisti, TLA saņemšanai piesakās savas valsts antidopinga organizācijā. Ja valsts antidopinga organizācija noraida pieteikumu, sportists šo lēmumu var pārsūdzēt tikai 13. panta 2. punkta 2. apakšpunktā minētajā pārsūdzības iestādē.

4.4.3. Sportisti, kas ir starptautiska līmeņa sportisti, TLA saņemšanai piesakās savā starptautiskajā federācijā.29

4.4.3.1. Ja sportista valsts antidopinga organizācija viņam jau ir piešķīrusi attiecīgās vielas vai metodes TLA, kas atbilst Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem, tad starptautiskajai federācijai tā ir jāatzīst. Ja starptautiskā federācija uzskata, ka TLA neatbilst šiem kritērijiem un tāpēc atsakās to atzīt, tai par šāda lēmuma iemesliem nekavējoties jāinformē gan sportists, gan viņa valsts antidopinga organizācija. Sportists un viņa valsts antidopinga organizācija divdesmit vienas (21) dienas laikā no šāda paziņojuma saņemšanas dienas var pārsūdzēt šo lietu WADA. Ja lieta tiek pārsūdzēta WADA, tad līdz WADA lēmuma pieņemšanai valsts antidopinga organizācijas piešķirtā TLA paliek spēkā attiecībā uz pārbaudēm valsts līmeņa sacensību laikā un ārpus sacensību laika (bet nav derīga attiecībā uz starptautiska līmeņa sacensībām). Ja lieta netiek iesniegta izskatīšanai WADA 21 dienas laikā, sportista valsts antidopinga organizācijai jālemj par to, vai sākotnējā TLA, ko piešķīrusi šī valsts antidopinga organizācija, tomēr paliek spēkā attiecībā uz valsts līmeņa sacensību un ārpussacensību pārbaudēm (ar nosacījumu, ka sportists vairs nav starptautiska līmeņa sportists un nepiedalās starptautiska līmeņa sacensībās). Līdz valsts antidopinga organizācijas lēmuma pieņemšanai TLA paliek spēkā attiecībā uz valsts līmeņa sacensību un ārpussacensību pārbaudēm (bet nav spēkā attiecībā uz starptautiska līmeņa sacensībām).

4.4.3.2. Ja sportistam viņa valsts antidopinga organizācija vēl nav piešķīrusi attiecīgās vielas vai metodes TLA, tad šim sportistam, tiklīdz rodas šāda vajadzība, TLA saņemšanai jāpiesakās tieši savā starptautiskajā federācijā. Ja starptautiskā federācija (vai valsts antidopinga organizācija, kad tā ir piekritusi izskatīt pieteikumu starptautiskās federācijas vārdā), noraida sportista pieteikumu, tā nekavējoties informē sportistu par atteikuma iemesliem. Ja starptautiskā federācija piešķir sportista pieprasīto TLA, tai par šo lēmumu jāpaziņo ne vien sportistam, bet arī viņa valsts antidopinga organizācijai, un ja attiecīgās valsts antidopinga organizācija uzskata, ka piešķirtā TLA neatbilst Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem, tad divdesmit vienas (21) dienas laikā no šāda paziņojuma saņemšanas tai lieta jānodod izskatīšanai WADA. Ja valsts antidopinga organizācija lietu nodod izskatīšanai WADA, tad līdz WADA lēmuma pieņemšanai starptautiskās federācijas piešķirtā TLA paliek spēkā attiecībā uz pārbaudēm starptautiska līmeņa sacensību laikā un ārpus sacensību laika (bet nav derīga attiecībā uz valsts līmeņa sacensībām). Ja valsts antidopinga organizācija lietu nenodod izskatīšanai WADA, tad pēc pārsūdzības iesniegšanai paredzētā divdesmit vienas (21) dienas termiņa starptautiskās federācijas piešķirtā TLA stājas spēkā attiecībā uz valsts līmeņa sacensībām.

4.4.4. Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija var pieprasīt, lai sportisti, kuri vēlas lietot aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi saistībā ar tās rīkoto sporta pasākumu, iesniedz šai organizācijai pieteikumu TLA saņemšanai. Tādā gadījumā piemēro tālāk norādītos noteikumus.

4.4.4.1. Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijai jābūt izstrādātai procedūrai, lai sportists, kuram vēl nav piešķirta TLA, varētu pieteikties TLA saņemšanai. Ja TLA tiek piešķirta, tā ir derīga tikai attiecībā uz konkrētās organizācijas rīkoto sporta pasākumu.

4.4.4.2. Ja sportistam viņa valsts antidopinga organizācija vai starptautiskā federācija jau ir piešķīrusi Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem atbilstīgu TLA, tad lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijai tā ir jāatzīst. Ja lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija nolemj, ka TLA neatbilst šiem kritērijiem, tad tai nekavējoties par to jāpaziņo sportistam, paskaidrojot šāda lēmuma iemeslus.

4.4.4.3. Sportists var pārsūdzēt lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas lēmumu neatzīt vai nepiešķirt TLA tikai neatkarīgā organizācijā, ko šim nolūkam izveido vai norīko lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija. Ja sportists lēmumu nepārsūdz (vai ja pārsūdzība ir neveiksmīga), viņš nedrīkst lietot attiecīgo vielu vai metodi saistībā ar konkrēto sporta pasākumu, bet ārpus šā sporta pasākuma paliek spēkā vielas vai metodes TLA, ko viņam piešķīrusi viņa valsts antidopinga organizācija vai starptautiskā federācija.30

4.4.5. Ja antidopinga organizācija izvēlas ievākt paraugu no tāda sportista, kas nav ne starptautiska līmeņa sportists, ne valsts līmeņa sportists, un ja šis sportists lieto aizliegto vielu vai aizliegto metodi terapeitiskā nolūkā, tad antidopinga organizācija šim sportistam var atļaut pieteikties TLA saņemšanai ar atpakaļejošu spēku.

4.4.6. WADA ir jāpārskata starptautiskās federācijas pieņemts lēmums par valsts antidopinga organizācijas piešķirtas TLA neatzīšanu, ja šo lēmumu tai pārsūdz vai nu attiecīgais sportists, vai šā sportista valsts antidopinga organizācija. Turklāt WADA ir jāpārskata starptautiskās federācijas pieņemtais lēmums par TLA piešķiršanu, ja šo jautājumu tai pārsūdz attiecīgā sportista valsts antidopinga organizācija. WADA jebkurā brīdī pēc ieinteresēto personu lūguma vai pēc savas iniciatīvas var pārskatīt jebkuru citu lēmumu par TLA piešķiršanu. Ja pārskatītais lēmums par TLA piešķiršanu atbilst Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem, WADA neveic nekādas darbības attiecībā uz šo lēmumu. Ja lēmums par TLA piešķiršanu neatbilst šiem kritērijiem, WADA to anulē.31

4.4.7. Tādu starptautiskas federācijas lēmumu (vai valsts antidopinga organizācijas lēmumu, ja tā ir piekritusi izskatīt pieteikumu starptautiskās federācijas vārdā) par TLA piešķiršanu, kuru WADA nav pārskatījusi vai ir pārskatījusi, bet pēc pārskatīšanas nav anulējusi, sportists un/vai šā sportista valsts antidopinga organizācija var pārsūdzēt tikai Sporta šķīrējtiesā.32

4.4.8. WADA lēmumu par TLA lēmuma atcelšanu sportists, valsts antidopinga organizācija un/vai starptautiskā federācija var pārsūdzēt tikai Sporta šķīrējtiesā.

4.4.9. Ja pieņemamā termiņā netiek pieņemts lēmums attiecībā uz pienācīgi iesniegtu pieteikumu par TLA piešķiršanu/atzīšanu vai par lēmuma pārskatīšanu saistībā ar TLA, tas ir uzskatāms par pieteikuma noraidījumu, kā rezultātā rodas atbilstošas tiesības uz pārskatīšanu/pārsūdzību.

4.5. Uzraudzības programma

WADA, apspriežoties ar parakstītājiem un valdībām, izstrādā uzraudzības programmu attiecībā uz vielām, kuras nav iekļautas Aizliegto vielu un metožu sarakstā, bet kuras WADA vēlas uzraudzīt, lai konstatētu, kādā veidā šīs vielas ir iespējams ļaunprātīgi izmantot sportā. Turklāt WADA uzraudzības programmā var iekļaut vielas, kas ir Aizliegto vielu un metožu sarakstā, bet ir jāuzrauga noteiktos apstākļos (piemēram, dažu tikai sacensībās aizliegtu vielu lietošana ārpus sacensībām vai vairāku vielu kombinēta lietošana nelielās devās), lai noteiktu to lietošanas izplatību vai spētu īstenot atbilstošus lēmumus attiecībā uz to analīzi laboratorijās vai statusu Aizliegto vielu un metožu sarakstā.

WADA publicē informāciju par to, kuras vielas ir jāuzrauga.33 Laboratorijas ziņo WADA par tām paziņotajiem gadījumiem, kuros lietotas šīs vielas vai kuros konstatēta to klātbūtne. WADA starptautiskajām federācijām un valstu antidopinga organizācijām vismaz reizi gadā dara pieejamu apkopoto informāciju par uzraudzītajām vielām, kas iedalītas atbilstīgi sporta veidiem. Šādos uzraudzības programmas ziņojumos nesniedz papildu informāciju, kas varētu sasaistīt uzraudzības rezultātus ar konkrētiem paraugiem. WADA veic pasākumus, lai nodrošinātu, ka saistībā ar šādiem ziņojumiem tiktu stingri ievērota katra sportista anonimitāte. Gadījumi, kad ziņots par uzraugāmas vielas lietošanu vai paraugā konstatēta šādas vielas klātbūtne, nav uzskatāmi par antidopinga noteikumu pārkāpumu.

5. PANTS. PĀRBAUDES UN IZMEKLĒŠANA

5.1. Pārbaužu un izmeklēšanas nolūks

Pārbaudes un izmeklēšanu veic tikai, lai novērstu dopinga lietošanu.34

5.1.1. Pārbaudes veic, lai iegūtu analītiskus pierādījumus tam, vai sportists ir pārkāpis Kodeksa 2. panta 1. punktu (Aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts no sportista ķermeņa) vai 2. punktu (Sportista veikta aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošana vai lietošanas mēģinājums).

5.2. Pilnvaras veikt pārbaudes

Ikviena antidopinga organizācija, kas ir pilnvarota pārbaudīt attiecīgo sportistu, var lūgt viņam iesniegt paraugu jebkurā laikā un jebkurā vietā.35 Uz turpmākajiem noteikumiem attiecas 5. panta 3. punktā noteiktie ierobežojumi attiecībā uz pārbaudēm sporta pasākumu laikā.

5.2.1. Valsts antidopinga organizācija ir pilnvarota veikt pārbaudes gan sacensību laikā, gan ārpus sacensībām visiem tiem sportistiem, kuri ir attiecīgās valsts pilsoņi, patstāvīgie iedzīvotāji, licences turētāji vai sporta organizāciju biedri vai kuri uzturas šīs antidopinga organizācijas valstī.

5.2.2. Katra starptautiskā federācija ir pilnvarota veikt pārbaudes gan sacensību laikā, gan ārpus sacensībām visiem tiem sportistiem, kuriem piemēro tās noteikumus, tostarp sportistiem, kuri piedalās starptautiskos sporta pasākumos vai tādos sporta pasākumos, kuru norisi reglamentē šīs starptautiskās federācijas noteikumi, vai kuri ir šīs starptautiskās federācijas biedri vai licences turētāji vai arī tādas valsts federācijas biedri vai licences turētāji, kura ir attiecīgās starptautiskās federācijas dalīborganizācija vai šīs dalīborganizācijas dalīborganizācija.

5.2.3. Visas lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, tostarp Starptautiskā Olimpiskā komiteja un Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, ir pilnvarotas veikt pārbaudes gan sacensību laikā, gan ārpus sacensībām savos rīkotajos sporta pasākumos visiem tiem sportistiem, kuri reģistrējušies kādam no tās nākamajiem sporta pasākumiem vai uz kuriem citādi attiecas šīs lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas pilnvaras attiecībā uz pārbaužu veikšanu saistībā ar kādu nākamo sporta pasākumu.

5.2.4. WADA ir pilnvarota veikt 20. panta 7. punkta 10. apakšpunktā noteiktās pārbaudes gan sacensību laikā, gan ārpus sacensībām.

5.2.5. Antidopinga organizācijas drīkst veikt pārbaudes visiem sportistiem, kuri nav pārtraukuši aktīvo karjeru, tostarp diskvalificētiem sportistiem, attiecībā uz kuriem tām ir spēkā pilnvaras veikt šādas pārbaudes.

5.2.6. Ja starptautiskā federācija vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija kādu pārbaužu veikšanai tiešā veidā vai ar valsts federācijas starpniecību deleģē pilnvaras valsts antidopinga organizācijai vai noslēdz līgumu ar valsts antidopinga organizāciju par kādu pārbaužu veikšanu, tad šī valsts antidopinga organizācija, pati sedzot izmaksas, var vākt papildu paraugus vai norīkot laboratoriju veikt vēl citu veidu analīzes. Ja tiek vākti papildu paraugi vai veiktas papildu veidu analīzes, par to paziņo attiecīgajai starptautiskajai federācijai vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijai.

5.3. Pārbaudes sporta pasākumos

5.3.1. Izņemot turpmāk minētos gadījumus, sporta pasākumu laikā veikt pārbaudes sporta pasākuma norises vietā ir pilnvarota tikai viena organizācija. Starptautiskos sporta pasākumos pilnvaras veikt pārbaudes ir tai starptautiskajai organizācijai, kas ir šā sporta pasākuma rīkotāja (piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja olimpiskajās spēlēs, starptautiskā federācija pasaules čempionātā, Panamerikas sporta organizācija Panamerikas sporta spēlēs). Valsts sporta pasākumos pilnvaras veikt pārbaudes ir attiecīgās valsts antidopinga organizācijai. Pēc sporta pasākuma rīkotāja pieprasījuma visas pārbaudes sporta pasākuma laikā, kuras veic ārpus pasākuma norises vietas, saskaņo ar šo rīkotāju.36

5.3.2. Ja tāda antidopinga organizācija, kam citādi būtu pārbaužu veikšanas pilnvaras, bet kas sporta pasākumā nav atbildīga par pārbaužu sākšanu un vadīšanu, sacensību laikā vēlas veikt sportistu pārbaudes sporta pasākuma norises vietā, tad šī antidopinga organizācija vispirms apspriežas ar attiecīgā sporta pasākuma rīkotāju, lai saņemtu atļauju veikt un saskaņot jebkādas šādas pārbaudes. Ja antidopinga organizāciju neapmierina sporta pasākuma rīkotāja atbilde, šī antidopinga organizācija saskaņā ar procedūrām, kas aprakstītas Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā, var lūgt, lai WADA piešķir tai atļauju veikt pārbaudes un noteikt, kā tās saskaņot. Pirms šādu pārbaužu atļaujas piešķiršanas WADA apspriežas ar attiecīgā sporta pasākuma rīkotāju un informē to par minēto lūgumu. WADA lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams. Ja vien pārbaudes atļaujā nav paredzēts citādi, uzskata, ka šīs pārbaudes veiktas ārpus sacensībām. Par šo pārbaužu rezultātu pārvaldību atbild tā antidopinga aģentūra, kura sāka pārbaudi, ja vien sporta pasākuma rīkotāja noteikumos nav paredzēts citādi.37

5.4. Prasības pārbaužu veikšanai

5.4.1. Antidopinga organizācija izstrādā pārbaužu veikšanas plānu un veic pārbaudes saskaņā ar prasībām, kas noteiktas Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā.

5.4.2. Ja tas ir saprātīgi iespējams, pārbaudes saskaņo, izmantojot ADAMS sistēmu, lai maksimāli palielinātu kopīgo pārbaužu efektivitāti un lieki neveiktu atkārtotas pārbaudes.

5.5. Informācija par sportista atrašanās vietu

Sportisti, kurus viņu starptautiskā federācija un/vai valsts antidopinga organizācija ir iekļāvusi Pārbaudāmo sportistu reģistrā, Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā noteiktajā veidā sniedz informāciju par savu atrašanās vietu, un par 2. panta 4. punkta pārkāpumiem tiem piemēro 10. panta 3. punkta 2. apakšpunktā noteiktās sekas. Starptautiskās federācijas un valstu antidopinga organizācijas saskaņo šo sportistu identificēšanu un informācijas vākšanu par viņu atrašanās vietu. Katra starptautiskā federācija un valsts antidopinga organizācija ADAMS sistēmā publicē sarakstu, kurā ir norādīti Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļauto sportistu vārdi un uzvārdi. Sportistus informē pirms viņu iekļaušanas Pārbaudāmo sportistu reģistrā un pirms svītrošanas no šā reģistra. Kamēr sportisti ir iekļauti Pārbaudāmo sportistu reģistrā, ADAMS sistēmā viņu sniegtā informācija par viņu atrašanās vietu būs pieejama gan WADA, gan citām antidopinga organizācijām, kuras ir pilnvarotas pārbaudīt šo sportistu saskaņā ar 5. panta 2. punktu. Informāciju par atrašanās vietu pastāvīgi glabā stingrā slepenībā un to izmanto tikai dopinga kontroles plānošanai, koordinēšanai un vadīšanai, sniedzot informāciju, kas attiecas uz sportista bioloģisko pasi vai citiem analīžu rezultātiem, lai veicinātu iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma izmeklēšanu vai atbalstītu tiesvedību saistībā ar aizdomām par antidopinga noteikumu pārkāpumu, un pēc tam, kad šī informācija šiem nolūkiem vairs nav nepieciešama, to iznīcina saskaņā ar Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu.

Antidopinga organizācijas var saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu vākt informāciju par atrašanās vietu arī no tiem sportistiem, kas nav iekļauti Pārbaudāmo sportistu reģistrā, un saskaņā ar saviem noteikumiem piemērot atbilstošas un samērīgas sekas, kas nav Kodeksa 2. panta 4. punktā noteiktās sekas.

5.6. Aktīvo karjeru pārtraukušu sportistu atgriešanās sacensībās

5.6.1. Ja Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļauts starptautiska vai valsts līmeņa sportists pārtrauc aktīvo karjeru, bet pēc tam vēlas atkal aktīvi piedalīties sporta sacensībās, šis sportists nesacenšas starptautiskos vai valsts līmeņa sporta pasākumos, kamēr viņš nav pieteicies pārbaudēm, par to sešus mēnešus iepriekš rakstveidā paziņojot savai starptautiskajai federācijai un valsts antidopinga organizācijai. WADA, apspriežoties ar attiecīgo starptautisko federāciju un valsts antidopinga organizāciju, var atbrīvot sportistu no noteikuma par rakstveida paziņošanu sešus mēnešus iepriekš, ja šā noteikuma stingra piemērošana būtu acīmredzami netaisnīga attiecībā pret viņu. Šo lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar 13. pantu.38

5.6.1.1. Visi sacensību rezultāti, kas gūti, pārkāpjot 5. panta 6. punkta 1. apakšpunktu, tiek anulēti, ja sportists nevar pierādīt, ka viņš/viņa pamatoti nevarēja zināt, ka tas bija starptautisks vai valsts līmeņa sporta pasākums.

5.6.2. Ja sportists pārtrauc aktīvo karjeru diskvalifikācijas laikā, viņam par to rakstveidā jāpaziņo tai antidopinga organizācijai, kura viņam noteica diskvalifikāciju. Ja sportists pēc tam vēlas atkal aktīvi piedalīties sacensībās, šis sportists nesacenšas starptautiskos un valsts līmeņa sporta pasākumos, kamēr viņš nav pieteicies pārbaudēm, par to sešus mēnešus (vai laiku, kas atbilst atlikušajam diskvalifikācijas periodam no dienas, kurā sportists pārtrauca aktīvo karjeru, ja šis periods ir ilgāks nekā seši (6) mēneši) iepriekš rakstveidā paziņojot savai starptautiskajai federācijai un valsts antidopinga organizācijai.

5.7. Izmeklēšana un informācijas vākšana

Antidopinga organizācijas var veikt izmeklēšanu un veic izmeklēšanu, un savāc ziņas saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu.

6. PANTS. PARAUGU ANALĪZE

Paraugus analizē saskaņā ar turpmāk izklāstītajiem principiem.

6.1. Akreditētu, atzītu un citu laboratoriju izmantošana

Nelabvēlīgus analīžu rezultātus Kodeksa 2. panta 1. punkta izpratnē tiešā veidā konstatē tikai tad, ja paraugi ir analizēti WADA akreditētās laboratorijās vai citādi WADA apstiprinātās laboratorijās. WADA akreditētu laboratoriju vai WADA apstiprinātu laboratoriju parauga analīzei izvēlas tikai tā antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību.39

6.1.1. Saskaņā ar 3. panta 2. punktu, lai pierādītu ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem saistītus faktus, var izmantot jebkādus uzticamus līdzekļus. To vidū ir, piemēram, uzticamas laboratorijas veiktas pārbaudes vai citas kriminālistikas pārbaudes, kas veiktas ārpus WADA akreditētajām vai apstiprinātajām laboratorijām.

6.2. Paraugu un datu analīzes nolūks

Paraugus un saistītos analīzes datus vai informāciju par dopinga kontroli analizē, lai konstatētu Aizliegto vielu un metožu sarakstā iekļautās aizliegtās vielas un aizliegtās metodes, pēc WADA rīkojuma konstatētu citas vielas saskaņā ar 4. panta 5. punktu vai palīdzētu antidopinga organizācijai apkopot attiecīgos sportista urīna, asins vai citu audu paraugu rādītājus, tostarp DNS vai genoma profilēšanu, kā arī jebkādā citā likumīgā dopinga apkarošanas nolūkā.40

6.3. Pētījumi saistībā ar paraugiem un datiem

Paraugus, saistītos analītiskos datus un dopinga kontroles informāciju var izmantot antidopinga pētījumu nolūkos, tomēr nevienu paraugu nedrīkst izmantot pētījumiem bez sportista rakstveida piekrišanas. Paraugus un ar tiem saistītos analītiskos datus vai informāciju par dopinga kontroli, ko izmanto pētījumiem, vispirms apstrādā tā, lai novērstu paraugu un ar tiem saistīto analītisko datu vai informācijas par dopinga kontroli izsekošanu līdz konkrētam sportistam.41 Veicot pētījumus, kuros izmanto paraugus un ar tiem saistītos analītiskos datus vai informāciju par dopinga kontroli, ievēro 19. pantā izklāstītos principus.

6.4. Paraugu analīzes un ziņošanas standarti42

Laboratorijas analizē paraugus un paziņo rezultātus saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

6.4.1. Laboratorijas pēc savas iniciatīvas un uz sava rēķina vai pēc tās antidopinga organizācijas pieprasījuma, kas sāka un vadīja paraugu ņemšanu, var analizēt to aizliegto vielu paraugus vai tās aizliegtās metodes, kas nav iekļautas standarta paraugu analīzes izvēlnē. Šādu analīžu rezultātus šai antidopinga organizācijai paziņo tādā pašā veidā kā citu analīžu rezultātus, un tiem ir tāds pats likumīgais spēks un sekas.

6.5. Parauga papildu analīze pirms rezultātu pārvaldības vai tās laikā

Laboratorijas pilnvaras paraugam veikt atkārtotas vai papildu analīzes nav ierobežotas, līdz antidopinga organizācija paziņo sportistam, ka uz parauga pamata viņam tiek izvirzīta apsūdzība 2. panta 1. punktā iekļautā antidopinga noteikuma pārkāpumā. Ja pēc šāda paziņojuma antidopinga organizācija vēlas šim paraugam veikt papildu analīzes, tā var to darīt ar sportista un lietas izskatīšanas komisijas piekrišanu.

6.6. Papildu analīzes paraugam pēc tam, kad tas ir atzīts par negatīvu vai saistībā ar to citādi nav izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā

Pēc tam laboratorija ir paziņojusi, ka paraugs ir negatīvs, vai saistībā ar šo paraugu citādi nav izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā, to var glabāt un tam jebkurā laikā var veikt papildu analīzes 6. panta 2. punkta vajadzībām tikai tādā gadījumā, ja šādus norādījumus dod vai nu tā antidopinga organizācija, kas sāka un vadīja parauga vākšanu, vai WADA. Jebkura cita antidopinga organizācija, kas ir pilnvarota veikt sportistam pārbaudes un vēlas veikt papildu analīzes kādam saglabātam paraugam, to var darīt, ja saņem WADA vai tās antidopinga organizācijas atļauju, kas sākusi un vadījusi parauga vākšanu, un šī cita antidopinga organizācija ir atbildīga par visu turpmāko rezultātu pārvaldību. Jebkuras izmaksas saistībā ar parauga glabāšanu un papildu analīzēm, ko sākusi WADA vai cita antidopinga organizācija, sedz pati WADA vai attiecīgā organizācija. Paraugu papildu analīzes atbilst Laboratoriju starptautiskā standarta prasībām.

6.7. A vai B parauga sadalīšana

Ja WADA, tāda antidopinga organizācija, kurai ir rezultātu pārvaldības pilnvaras, un/vai WADA akreditēta laboratorija (kura ir saņēmusi atļauju no WADA vai tādas antidopinga organizācijas, kam ir rezultātu pārvaldības pilnvaras) vēlas sadalīt A vai B paraugu, lai pirmo dalītā parauga daļu izmantotu A parauga analīzei un otro dalītā parauga daļu - apstiprināšanai, tā ievēro procedūras, kas noteiktas Laboratoriju starptautiskajā standartā.

6.8. WADA glabāšanas tiesības attiecībā uz paraugiem un datiem

WADA jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem var paņemt fiziskā glabāšanā jebkurus paraugus un ar tiem saistītos analītiskos datus un informāciju, kas ir laboratorijas vai antidopinga organizācijas glabāšanā, par to iepriekš paziņojot vai arī nepaziņojot. Pēc WADA pieprasījuma tā laboratorija vai antidopinga organizācija, kuras glabāšanā ir paraugs vai dati, nekavējoties nodrošina piekļuvi tam, lai WADA varētu paraugu vai datus pārņemt savā fiziskā glabāšanā.43 Ja WADA pirms parauga vai datu pārņemšanas savā glabāšanā par to nav iepriekš paziņojusi laboratorijai vai antidopinga organizācijai, WADA pieņemamā laika posmā pēc pārņemšanas glabāšanā šo paziņojumu nosūta laboratorijai un katrai antidopinga organizācijai, kuras paraugus vai datus tā ir paņēmusi. Pēc konfiscētā parauga vai datu analīzes un izmeklēšanas WADA var uzdot citai antidopinga organizācijai, kuras pilnvarās ietilpst pārbaužu veikšana attiecīgajam sportistam, uzņemties rezultātu pārvaldības pienākumu attiecībā uz paraugu vai datiem, ja tiek atklāts iespējams antidopinga noteikumu pārkāpums.44

7. PANTS. REZULTĀTU PĀRVALDĪBA. ATBILDĪBA, SĀKOTNĒJĀ PĀRSKATĪŠANA, PAZIŅOJUMS UN PAGAIDU AIZLIEGUMI45

Rezultātu pārvaldība saskaņā ar Kodeksu (skat. 7., 8. un 13. pantu) ietver tāda procesa izveidošanu, kura mērķis ir godīgi, ātri un efektīvi atrisināt jautājumus, kas saistīti ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem. Katra antidopinga organizācija, kas veic rezultātu pārvaldību, izstrādā procesu iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu sākotnējai izskatīšanai, ievērojot šajā pantā izklāstītos principus. Lai arī katrai antidopinga organizācijai ir atļauts pieņemt un ieviest savu rezultātu pārvaldības procesu, rezultātu pārvaldība katrā antidopinga organizācijā atbilst vismaz tām prasībām, kas noteiktas Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā.

7.1. Atbildība par rezultātu pārvaldību

Izņemot gadījumu, ja 6. panta 6. un 8. punkta un 7. panta 1. punkta 3.-5. apakšpunktā ir noteikts citādi, par rezultātu pārvaldību saskaņā ar saviem procesuālajiem noteikumiem atbild un to pārvalda tā antidopinga organizācija, kas ir sākusi un vada paraugu vākšanu (vai gadījumā, ja paraugs netiek vākts, tā antidopinga organizācija, kas pirmā paziņo sportistam vai citai personai par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu un pēc tam rūpīgi izskata šo antidopinga noteikumu pārkāpumu). Neatkarīgi no tā, kura organizācija veic rezultātu pārvaldību, tā ievēro rezultātu pārvaldības principus, kas izklāstīti šajā pantā, 8. pantā, 13. pantā un Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā, un visu antidopinga organizāciju noteikumos tiek iekļauti un īstenoti 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktā minētie noteikumi, tajos neveicot nekādas būtiskas izmaiņas.

7.1.1. Ja antidopinga organizāciju starpā rodas domstarpības par to, kura no tām atbild par rezultātu pārvaldību, WADA izlemj, kurai no organizācijām ir šāda atbildība. Strīdā iesaistītās antidopinga organizācijas septiņu (7) dienu laikā no WADA lēmuma pieņemšanas dienas šo WADA lēmumu var pārsūdzēt Sporta šķīrējtiesā. Pārsūdzību Sporta šķīrējtiesa izskata paātrinātā kārtībā, lietu skatot tikai vienam šķīrējtiesnesim. Ikviena antidopinga organizācija, kas vēlas veikt rezultātu pārvaldību, pārsniedzot šajā 7. panta 1. punktā paredzētās pilnvaras, var lūgt WADA atļauju to darīt.

7.1.2. Ja valsts antidopinga organizācija izvēlas vākt papildu paraugus atbilstīgi 5. panta 2. punkta 6. apakšpunktam, tad uzskata, ka paraugu vākšanu ir sākusi un vada šī antidopinga organizācija. Tomēr, ja valsts antidopinga organizācija, pati sedzot izmaksas, tikai dod norādījumus laboratorijai veikt papildu veidu analīzes, tad uzskata, ka starptautiskā federācija vai lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija ir tā antidopinga organizācija, kas sāk un vada paraugu vākšanu.

7.1.3. Ja saskaņā ar saviem noteikumiem valsts antidopinga organizācijai nav pilnvaru attiecībā uz sportistu vai citu personu, kas nav attiecīgās valsts valstspiederīgais, pastāvīgais iedzīvotājs, licences turētājs vai kādas sporta organizācijas biedrs, vai arī valsts antidopinga organizācija atsakās izmantot šīs pilnvaras, rezultātu pārvaldību saskaņā ar attiecīgās starptautiskās federācijas noteikumiem veic vai nu šī starptautiskā federācija, vai tāda trešā persona, kurai ir pilnvaras attiecībā uz konkrēto sportistu vai citu personu. Rezultātu pārvaldības nolūkā, lai pārskatītu pārbaudes vai turpmākās analīzes, ko WADA veikusi pēc savas iniciatīvas, vai lai WADA atklātu antidopinga noteikumu pārkāpumu, WADA norīko antidopinga organizāciju, kurai ir pilnvaras attiecībā uz konkrēto sportistu vai citu personu.46

7.1.4. Ja rezultātu pārvaldība attiecas vai nu uz paraugu, kura pārbaude ierosināta un kurš paņemts lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas rīkota sporta pasākuma laikā, vai uz šāda sporta pasākuma laikā notiekošu antidopinga noteikumu pārkāpumu, attiecīgā sporta pasākuma lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija uzņemas atbildību par rezultātu pārvaldību, vismaz veicot lietas izskatīšanu, lai noteiktu, vai ir izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums, un, ja tā, lai lemtu par piemērojamajiem anulējumiem saskaņā ar 9. pantu un 10. panta 1. punktu, visu šajā sporta pasākumā gūto medaļu, punktu vai balvu atsavināšanu un visu uz antidopinga noteikumu pārkāpumu attiecināmo izmaksu atlīdzināšanu. Ja lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija uzņemas atbildību par rezultātu pārvaldību tikai ierobežotā apmērā, šī lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija lietu nosūta attiecīgajai starptautiskajai federācijai, kas pabeidz rezultātu pārvaldību.

7.1.5. WADA var uzdot veikt rezultātu pārvaldību konkrētajā lietā tai antidopinga organizācijai, kas ir pilnvarota veikt rezultātu pārvaldību. Ja šī antidopinga organizācija atsakās veikt rezultātu pārvaldību WADA noteiktā pieņemamā termiņā, šo atteikumu uzskata par Kodeksa neievērošanu un WADA var uzdot citai antidopinga organizācijai, kam ir pilnvaras attiecībā uz konkrēto sportistu vai citu personu un kas to vēlas darīt, atteikušās antidopinga organizācijas vietā uzņemties atbildību par rezultātu pārvaldību, vai ja šādas antidopinga organizācijas nav, jebkurai citai antidopinga organizācijai, kas vēlas to darīt. Tādā gadījumā tā antidopinga organizācija, kas atteicās uzņemties atbildību par rezultātu pārvaldību, atlīdzina visas saistībā ar rezultātu pārvaldību radušās izmaksas un advokātu honorārus attiecīgajai citai WADA norādītajai antidopinga organizācijai, bet izmaksu un advokātu honorāru neatlīdzināšanu uzskata par Kodeksa neievērošanu.47

7.1.6. Rezultātu pārvaldību saistībā ar iespējamo neinformēšanu par atrašanās vietu (informācijas nesniegšana vai neierašanās uz pārbaudi) veic tā starptautiskā federācija vai valsts antidopinga organizācija, kurai attiecīgais sportists iesniedz informāciju par savu atrašanās vietu saskaņā ar Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu. Antidopinga organizācija, kas konstatē, ka sportists nav iesniedzis ziņas par savu atrašanās vietu vai nav ieradies uz pārbaudi, nosūta šo informāciju WADA ADAMS sistēmā, kur tā būs pieejama arī citām attiecīgajām antidopinga organizācijām.

7.2. Iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaude un ziņošana par tiem

Iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu pārbaude un ziņošana par tiem notiek saskaņā ar Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu.

7.3. Iepriekšēju antidopinga noteikumu pārkāpumu identificēšana

Pirms antidopinga organizācija iepriekš aprakstītajā kārtībā sportistam vai citai personai paziņo par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu, tā veic izpēti ADAMS sistēmā un sazinās ar WADA un citām attiecīgajām antidopinga organizācijām, lai noskaidrotu, vai šis sportists vai cita persona jau agrāk nav pārkāpusi antidopinga noteikumus.

7.4. Pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās piemērojamie principi48

7.4.1. Obligāts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās pēc nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai nelabvēlīgiem [bioloģiskās] pases rezultātiem

Turpmāk šajā punktā norādītie parakstītāji pieņem noteikumus, kuros tie paredz, ka, saņemot nelabvēlīgus analīžu rezultātus vai nelabvēlīgus [bioloģiskās] pases rezultātus (pēc nelabvēlīgu [bioloģiskās] pases rezultātu pārbaudes procesa) attiecībā uz kādu aizliegto vielu vai aizliegto metodi, izņemot attiecībā uz īpašo vielu vai īpašo metodi, pēc 7. panta 2. punktā aprakstītās pārbaudes un paziņošanas nekavējoties nosaka pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās šādos gadījumos: ja parakstītājs ir sporta pasākuma rīkotājs (noteikumus piemēro šim konkrētajam sporta pasākumam), ja parakstītājs atbild par komandas dalībnieku atlasi (noteikumus piemēro šīs komandas atlasei), ja parakstītājs ir attiecīgā starptautiskā federācija vai ja parakstītājs ir cita antidopinga organizācija, kas ir pilnvarota pārvaldīt rezultātus saistībā ar iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu. Obligātu pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās var atcelt, ja: i) sportists lietas izskatīšanas komisijai pierāda, ka pārkāpumu var būt izraisījis piesārņots produkts, vai ii) pārkāpums ir saistīts ar ļaunprātīgi lietotu vielu un sportists apliecina, ka viņam ir tiesības uz samazinātu diskvalifikācijas periodu atbilstīgi Kodeksa 10. panta 2. punkta 4. apakšpunkta 1. punktam. Lietas izskatīšanas komisijas lēmums neatcelt obligāto pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, pamatojoties uz sportista apgalvojumu par piesārņotu produktu, nav pārsūdzams.

7.4.2. Neobligāts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, pamatojoties uz tādiem nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, kas ir saistīti ar īpašajām vielām, īpašajām metodēm, piesārņotiem produktiem vai citiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem

Parakstītājs, kas var būt attiecīgā starptautiskā federācija vai pilnvarots veikt rezultātu pārvaldību saistībā ar iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, var pieņemt visiem parakstītāja rīkotajiem sporta pasākumiem un visiem komandas dalībnieku atlases procesiem, par kuriem atbild parakstītājs, piemērojamus noteikumus, saskaņā ar kuriem pirms sportista B parauga analīzes vai pirms 8. pantā aprakstītās galīgās lietas izskatīšanas drīkst noteikt pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās tādu antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumā, kas nav ietverti 7. panta 4. punkta 1. apakšpunktā.

7.4.3. Lietas izskatīšanas vai pārsūdzības iespēja

Neierobežojot 7. panta 4. punkta 1. un 2. apakšpunktu, pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās nevar noteikt, ja vien antidopinga organizācijas noteikumi neparedz sportistam vai citai personai turpmāk minēto: a) pirms pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās noteikšanas vai neilgi pēc tās netiek nodrošināta lietas iepriekšējas izskatīšanas iespēja vai b) netiek nodrošināta iespēja veikt paātrinātu lietas izskatīšanu saskaņā ar 8. pantu neilgi pēc pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās noteikšanas. Tāpat saskaņā ar 13. pantu antidopinga organizācijas noteikumi paredz iespēju paātrinātā kārtā iesniegt pārsūdzību saistībā ar pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās noteikšanu vai pieņemt lēmumu nenoteikt pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās.

7.4.4. Brīvprātīga piekrišana pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās

Sportisti var pēc savas iniciatīvas brīvprātīgi piekrist pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās, ja to izdara pirms vēlākā no turpmāk minētajiem termiņiem, proti, pirms: i) beidzas desmit (10) dienu termiņš no ziņojuma par B paraugu (vai atteikšanās no B parauga) vai desmit (10) dienu termiņš no paziņojuma par jebkuru citu antidopinga noteikumu pārkāpumu; ii) dienas, kad sportists pirmo reizi piedalās sacensībās pēc šāda ziņojuma vai paziņojuma saņemšanas. Citas personas var pēc savas iniciatīvas brīvprātīgi piekrist pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās, ja to izdara desmit (10) dienu laikā no dienas, kad paziņots par antidopinga noteikumu pārkāpumu. Pēc šādas brīvprātīgas piekrišanas pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās ir pilnībā spēkā un pret to attiecas tāpat kā tad, ja pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās būtu noteikts saskaņā ar 7. panta 4. punkta 1. vai 2. apakšpunktu, tomēr pēc brīvprātīgas piekrišanas pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās sportists vai cita persona var jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu, un tādā gadījumā sportistam vai citai personai neatrēķina laiku no iepriekš izturētā pagaidu aizlieguma perioda.

7.4.5. Ja pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās nosaka, pamatojoties uz nelabvēlīgiem A parauga analīžu rezultātiem, un pēc tam veiktā B parauga analīze (ja to pieprasa sportists vai antidopinga organizācija) neapstiprina A parauga analīžu rezultātus, sportistam nenosaka turpmāku pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās 2. panta 1. punkta pārkāpuma dēļ. Ja sportista (vai saskaņā ar attiecīgās lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas vai starptautiskās federācijas noteikumiem sportista komandas) dalība sporta pasākumā ir pārtraukta, pamatojoties uz 2. panta 1. punkta pārkāpumu, bet pēc tam veiktā B parauga analīze neapstiprina A parauga analīzes rezultātus, šis sportists vai komanda drīkst turpināt piedalīties šajā sporta pasākumā, ja sportista vai komandas dalību šajā sporta pasākumā vēl ir iespējams atjaunot, neietekmējot sporta pasākuma norisi.

7.5. Ar rezultātu pārvaldību saistītie lēmumi

7.5.1. Ar rezultātu pārvaldību saistītos antidopinga organizāciju lēmumus vai iztiesāšanu nedrīkst uzskatīt par attiecināmu tikai uz noteiktu ģeogrāfisku teritoriju vai sporta veidu, tajos bez ierobežojumiem skata un izlemj šādus jautājumus: i) vai ir izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums un vai ir jāpiemēro pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, šāda lēmuma faktiskais pamats un konkrēti pārkāptie Kodeksa panti; ii) visas sekas, kas izriet no antidopinga noteikumu pārkāpuma(-iem), tostarp piemērojamie anulējumi saskaņā ar 9. pantu un 10. panta 10. punktu, jebkura medaļu vai balvu atsavināšana, jebkāds diskvalifikācijas periods (un tā sākuma datums) un jebkādas finansiālas sekas, izņemot to, ka lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas nepieprasa piemērot diskvalifikāciju vai finansiālas sekas ārpus to rīkotā sporta pasākuma jomas.49

7.5.2. Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas pieņemta ar rezultātu pārvaldību saistīta lēmuma vai izskatīšanas tvērums saistībā ar tā sporta pasākumiem var būt ierobežots, tomēr tajā ir jāskata un jānosaka vismaz šādi jautājumi: i) vai ir izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums, šāda konstatējuma faktiskais pamats un konkrētie pārkāptie Kodeksa panti un ii) piemērojamie anulējumi saskaņā ar 9. pantu un 10. panta 1. punktu, kā rezultātā tiek atsavinātas medaļas, punkti un godalgas. Gadījumā, ja lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija uzņemas tikai ierobežotu atbildību par lēmumiem saistībā ar rezultātu pārvaldību, tai jāizpilda 7. panta 1. punkta 4. apakšpunkta prasības.50

7.6. Ar rezultātu pārvaldību saistīto lēmumu paziņošana

Sportistiem, citām personām, parakstītājiem un WADA paziņo par lēmumiem, kas saistīti ar rezultātu pārvaldību saskaņā ar 14. pantu un Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu.

7.7. Aktīvās karjeras pārtraukšana51

Ja sportists vai cita persona pārtrauc savu aktīvo karjeru, kamēr rezultātu pārvaldības process vēl nav noslēdzies, tad tā antidopinga organizācija, kas veic rezultātu pārvaldību, saglabā pilnvaras iesāktā rezultātu pārvaldības procesa pabeigšanai. Ja sportists vai cita persona aktīvo karjeru pārtrauc pirms rezultātu pārvaldības procesa sākšanas, rezultātu pārvaldību veic tā antidopinga organizācija, kurai bija pilnvaras veikt rezultātu pārvaldību attiecībā uz šo sportistu vai citu personu laikā, kad šis sportists vai cita persona izdarīja antidopinga noteikumu pārkāpumu.

8. PANTS. REZULTĀTU PĀRVALDĪBA. TIESĪBAS UZ TAISNĪGU LIETAS IZSKATĪŠANU UN TIESĪBAS UZ INFORMĀCIJU PAR PIEŅEMTO LĒMUMU

8.1. Taisnīga lietas izskatīšana

Ikvienai personai, kuru apsūdz antidopinga noteikumu pārkāpumā, par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija vismaz nodrošina pietiekami drīzu un taisnīgu lietas izskatīšanu taisnīgā, objektīvā un savā darbībā neatkarīgā lietas izskatīšanas komisijā saskaņā ar WADA Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu. Laicīgi pieņemtu, pamatotu lēmumu, kurā konkrēti paskaidrots(-i) iemesls(-i) diskvalifikācijas perioda noteikšanai un rezultātu anulēšanai saskaņā ar 10. panta 10. punktu, publisko saskaņā ar 14. panta 3. punktu.52

8.2. Ar sporta pasākumiem saistītu lietu izskatīšana

Lietu izskatīšanu saistībā ar sporta pasākumiem var veikt paātrinātā kārtībā atbilstīgi attiecīgās antidopinga organizācijas un lietas izskatīšanas komisijas noteikumiem.53

8.3. Atteikšanās no lietas izskatīšanas

Sportists vai cita persona var vai nu skaidri atteikties no lietas izskatīšanas, vai no tās atsakās arī gadījumā, ja konkrētās antidopinga organizācijas noteikumos norādītajā termiņā šis sportists vai cita persona nav apstrīdējuši antidopinga organizācijas apgalvojumu, ka noticis antidopinga noteikumu pārkāpums.

8.4. Lēmumu paziņošana

Par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija gan sportistam, gan citām antidopinga organizācijām paziņo pamatotu lēmumu, kas pieņemts pēc lietas izskatīšanas, vai gadījumos, kad sportists vai cita persona ir atteikusies no lietas izskatīšanas, pamatotu lēmumu, kurā ir izskaidrotas veiktās darbības, un šim sportistam un citai antidopinga organizācijai ir 13. panta 2. punkta 3. apakšpunktā paredzētās tiesības iesniegt pārsūdzību saskaņā ar 14. pantu un publicēt šādu lēmumu saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

8.5. Lietas vienreizēja izskatīšana Sporta šķīrējtiesā

Apgalvojumu, ka starptautiska vai valsts līmeņa sportists vai cita persona ir pārkāpusi antidopinga noteikumus, ar šā sportista vai citas personas, par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas un WADA piekrišanu var skatīt uzreiz Sporta šķīrējtiesā.54

9. PANTS. INDIVIDUĀLO REZULTĀTU AUTOMĀTISKA ANULĒŠANA

Individuālajos sporta veidos sacensību laikā veiktā pārbaudē konstatējot antidopinga noteikumu pārkāpumu, automātiski anulē šajās sacensībās gūtos rezultātus, piemērojot visas no tā izrietošās sekas, tostarp atsavinot visas medaļas, punktus un balvas.55

10. PANTS. INDIVIDUĀLĀS SANKCIJAS56

10.1. Rezultātu anulēšana sporta pasākumā, kurā ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums

Izņemot 10. panta 1. punkta 1. apakšpunktā norādīto gadījumu, ja sporta pasākumā vai saistībā ar to notiek antidopinga noteikumu pārkāpums, ar šā sporta pasākuma rīkotāja lēmumu var anulēt visus tos individuālos rezultātus, kurus attiecīgais sportists ir guvis šajā pasākumā, piemērojot visas no tā izrietošās sekas, tostarp atsavinot visas medaļas, punktus un balvas.57

Lemjot par to, vai anulēt citus sporta pasākumā gūtos rezultātus, ir jāņem vērā tādi apstākļi kā, piemēram, sportista izdarītā antidopinga noteikumu pārkāpuma smagums, kā arī tas, vai sportistam veikto pārbaužu rezultāti citās sacensībās ir bijuši negatīvi.

10.1.1. Ja sportists pierāda, ka pārkāpumā nav viņa vainas vai nolaidības, sportista individuālie rezultāti citās sacensībās netiek anulēti, ja vien sportista izdarītais antidopinga noteikumu pārkāpums nav ietekmējis viņa rezultātus citās sacensībās, izņemot tās sacensības, kurās noticis antidopinga noteikumu pārkāpums.

10.2. Diskvalifikācija par aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes klātbūtni, lietošanu, lietošanas mēģinājumu vai glabāšanu

Diskvalifikācijas periodu par 2. panta 1., 2. vai 6. punkta pārkāpumiem nosaka tā, kā norādīts turpmāk, un to var atcelt, saīsināt vai atlikt saskaņā ar 10. panta 5., 6. vai 7. punktu.

10.2.1. Diskvalifikācijas periods saskaņā ar 10. panta 2. punkta 4. apakšpunktu ir četri (4) gadi, ja:

10.2.1.1. antidopinga noteikumu pārkāpums nav bijis saistīts ar īpašu vielu vai īpašu metodi, ja vien sportists vai cita persona var pierādīt, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nebija izdarīts ar nodomu;58

10.2.1.2. antidopinga noteikumu pārkāpums ir bijis saistīts ar īpašu vielu vai īpašu metodi un antidopinga organizācija var konstatēt, ka antidopinga noteikumu pārkāpums tika izdarīts ar nodomu.

10.2.2. Ja nepiemēro 10. panta 2. punkta 1. apakšpunktu, diskvalifikācijas periods saskaņā ar 10. panta 2. punkta 4. apakšpunkta 1. daļu ir divi (2) gadi.

10.2.3. 10. panta 2. punktā lietota frāze "ar nodomu", lai norādītu uz tiem sportistiem vai citām personām, kas ir veikušas darbības, par kurām viņa zināja, ka tas ir antidopinga noteikumu pārkāpums vai ka pastāv vērā ņemams risks, ka šāda rīcība varētu būt antidopinga noteikumu pārkāpums vai izraisīt šādu pārkāpumu, un acīmredzami neņēma to vērā.59 Uzskata, ka tāds antidopinga noteikumu pārkāpums, kas konstatēts, pamatojoties uz nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem attiecībā uz vielu, kuru ir aizliegts lietot tikai sacensību laikā, nav izdarīts "ar nodomu", ja viela ir īpašā viela un sportists var pierādīt, ka aizliegtā viela tika lietota ārpus sacensībām. Uzskata, ka tāds antidopinga noteikumu pārkāpums, kas konstatēts, pamatojoties uz nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem attiecībā uz vielu, kuru ir aizliegts lietot tikai sacensību laikā, nav izdarīts "ar nodomu", ja viela nav īpašā viela, un sportists var pierādīt, ka aizliegtā viela lietota ārpus sacensībām nesaistīti ar sportiskā snieguma uzlabošanu.

10.2.4. Neatkarīgi no citiem 10. panta 2. punkta noteikumiem, ja antidopinga noteikumu pārkāpums ir saistīts ar kādu ļaunprātīgi lietotu vielu, piemēro turpmākos noteikumus.

10.2.4.1. Ja sportists var pierādīt, ka vielas norīšana vai lietošana notika ārpus sacensībām un nebija saistīta ar sportisko sniegumu, tad diskvalifikācijas periods ir trīs (3) mēneši.

Turklāt saskaņā ar šo 10. panta 2. punkta 4. apakšpunkta 1. daļu aprēķināto diskvalifikācijas periodu var saīsināt līdz vienam (1) mēnesim, ja sportists vai cita persona apmierinoši pabeidz par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas apstiprinātu programmu ļaunprātīgas vielu lietošanas ārstēšanai.60 Šā 10. panta 2. punkta 4. apakšpunkta 1. daļā noteiktais diskvalifikācijas periods nav saīsināms, pamatojoties uz 10. panta 6. punkta noteikumiem.

10.2.4.2. Ja norīšana, lietošana vai glabāšana notikusi sacensību laikā un sportists var pierādīt, ka norīšanas, lietošanas vai glabāšanas apstākļi nebija saistīti ar sportisko sniegumu, tad šāda norīšana, lietošana vai glabāšana nav uzskatāma par veiktu ar nodomu 10. panta 2. punkta 1. apakšpunkta izpratnē un nav pamats atbildību pastiprinošu apstākļu konstatēšanai saskaņā ar 10. panta 4. punktu.

10.3. Diskvalifikācija saistībā ar citu antidopinga noteikumu pārkāpumiem

Ja vien nepiemēro 10. panta 6. vai 7. punktu, diskvalifikāciju tādu antidopinga noteikumu pārkāpumu dēļ, kas nav norādīti 10. panta 2. punktā, nosaka uz turpmāk minēto laiku.

10.3.1. Par 2. panta 3. vai 5. punkta pārkāpumiem diskvalifikācijas periods ir četri (4) gadi, izņemot: i) gadījumā, ja sportists neierodas uz paraugu vākšanu un ja sportists var pierādīt, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nav izdarīts ar nodomu, diskvalifikācijas periods ir divi (2) gadi; ii) visos pārējos gadījumos, ja sportists vai cita persona var pierādīt ārkārtas apstākļus, kas attaisno diskvalifikācijas perioda saīsināšanu, diskvalifikācijas periods ir no diviem (2) līdz četriem (4) gadiem atkarībā no sportista vai citas personas vainas pakāpes, vai iii) gadījumā, ja pārkāpumā piedalījusies aizsargājama persona vai amatieru līmeņa sportists, diskvalifikācijas periods ir robežās no diviem (2) gadiem maksimālo sankciju gadījumā līdz, kā minimums, aizrādījumam, nenosakot diskvalifikācijas periodu, atkarībā no aizsargājamās personas vai amatieru līmeņa sportista vainas pakāpes.

10.3.2. Ja sportists ir pārkāpis 2. panta 4. punktu, viņu diskvalificē uz diviem (2) gadiem, un atkarībā no viņa vainas pakāpes šo laiku var saīsināt līdz vienam (1) gadam. Sportista diskvalifikācijas laiku nevar samazināt no diviem (2) gadiem uz vienu (1) gadu, ja tas, kā pēdējā brīdī ir mainījusies informācija par viņa atrašanās vietu, vai citas darbības rada aizdomas, ka šis sportists centies izvairīties no pārbaudes.

10.3.3. Par 2. panta 7. vai 8. punkta pārkāpumiem sportistu diskvalificē uz laiku no četriem (4) gadiem līdz mūža beigām atkarībā no pārkāpuma smaguma. Tāds 2. panta 7. vai 8. punkta pārkāpums, kurā piedalījusies aizsargājama persona, ir uzskatāms par sevišķi smagu pārkāpumu, un, ja to ir izdarījis sportistu palīgpersonāla loceklis un šāds pārkāpums nav saistīts ar īpašajām vielām, par šādu pārkāpumu sportistu palīgpersonāla loceklim nosaka diskvalifikāciju uz mūžu. Turklāt tādu būtisku 2. panta 7. vai 8. punkta pārkāpumu gadījumā, kas varētu būt arī ar sportu nesaistītu tiesību aktu un noteikumu pārkāpumi, ziņo kompetentajām administratīvajām, profesionālajām vai tiesu iestādēm.61

10.3.4. Par 2. panta 9. punkta pārkāpumiem diskvalifikācijas periods ir no diviem (2) gadiem līdz diskvalifikācijai uz mūžu atkarībā no pārkāpuma smaguma.

10.3.5. Ja sportists vai cita persona ir pārkāpusi 2. panta 10. punktu, viņu diskvalificē uz diviem (2) gadiem, bet atkarībā no šā sportista vai personas vainas pakāpes un citiem lietas apstākļiem šo laiku var saīsināt līdz vienam (1) gadam.62

10.3.6. Par 2. panta 11. punkta pārkāpumiem diskvalifikācijas periods ir no diviem (2) gadiem līdz diskvalifikācijai uz mūžu atkarībā no sportista vai citas personas pārkāpuma smaguma.63

10.4. Tādi atbildību pastiprinoši apstākļi, kuru dēļ var pagarināt diskvalifikācijas periodu

Ja antidopinga organizācija pierāda, ka konkrētā gadījumā, kurā noticis citu antidopinga noteikumu pārkāpums, kas nav 2. panta 7. punkts (Izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums), 2. panta 8. punkts (Ievadīšana vai ievadīšanas mēģinājums), 2. panta 9. punkts (Līdzdalība vai līdzdalības mēģinājums) vai 2. panta 11. punkts (Sportista vai citas personas darbības ar mērķi atrunāt no ziņošanas iestādēm vai represijas par šādu ziņošanu), pastāv tādi atbildību pastiprinoši apstākļi, kuru dēļ ir pamatota ilgāka diskvalifikācijas perioda noteikšana, nekā to paredz standarta sankcijas, tad citkārt piemērojamo diskvalifikācijas periodu pagarina, tam pievienojot līdz pat divus (2) gadus ilgu papildu diskvalifikācijas periodu atkarībā no pārkāpuma smaguma un atbildību pastiprinošo apstākļu veida, ja vien sportists vai cita persona nepierāda, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nav izdarīts ar nodomu.64

10.5. Diskvalifikācijas atcelšana, ja vaina vai nolaidība nav konstatēta

Citkārt piemērojamo diskvalifikācijas periodu atceļ, ja sportists vai cita persona konkrētajā lietā pierāda, ka pārkāpumā nav viņa vainas vai nolaidības.65

10.6. Diskvalifikācijas perioda saīsināšana, ja būtiska vaina vai nolaidība nav konstatēta

10.6.1. Par 2. panta 1., 2. un 6. punkta pārkāpumiem paredzēto sankciju samazināšana noteiktos apstākļos

Visi 10. panta 6. punkta 1. apakšpunktā noteiktie samazinājumi ir savstarpēji izslēdzoši un nav apvienojami.

10.6.1.1. Īpašās vielas vai īpašās metodes

Ja antidopinga noteikumu pārkāpums ir saistīts ar kādu īpašo vielu (kas nav ļaunprātīgi lietota viela) vai īpašo metodi un sportists vai cita persona var pierādīt, ka šajā pārkāpumā nav būtiskas viņa vainas vai nolaidības, tad šim sportistam vai citai personai izsaka vismaz aizrādījumu vai piešķir diskvalifikāciju uz laiku līdz diviem (2) gadiem atkarībā no šā sportista vai citas personas vainas pakāpes.

10.6.1.2. Piesārņoti produkti

Ja sportists vai cita persona var pierādīt gan to, ka pārkāpumā nav būtiskas viņas vainas vai nolaidības, gan to, ka aizliegtā viela (kas nav ļaunprātīgi lietota viela) organismā nokļuvusi, lietojot piesārņotu produktu, tad šim sportistam vai citai personai izsaka vismaz aizrādījumu vai nosaka diskvalifikāciju uz laiku līdz diviem (2) gadiem atkarībā no sportista vai citas personas vainas pakāpes.66

10.6.1.3. Aizsargājamās personas vai amatieru līmeņa sportisti

Ja ar ļaunprātīgi lietotām vielām nesaistītu antidopinga noteikumu pārkāpumu ir izdarījusi aizsargājamā persona vai amatieru līmeņa sportists un šī aizsargājamā persona vai amatieru līmeņa sportists var pierādīt, ka šajā pārkāpumā nav būtiskas viņa vainas vai nolaidības, tad šai aizsargājamajai personai vai amatieru līmeņa sportistam izsaka vismaz aizrādījumu vai piešķir diskvalifikāciju uz laiku līdz diviem (2) gadiem atkarībā no viņa vainas pakāpes.

10.6.2. Noteikuma par diskvalifikāciju, ja nekonstatē būtisku vainu vai nolaidību, piemērošana papildus 10. panta 6. punkta 1. apakšpunktam67

Ja konkrētajā gadījumā, kad 10. panta 6. punkta 1. apakšpunkts nav piemērojams, sportists vai cita persona pierāda, ka pārkāpumā nav būtiskas viņas vainas vai nolaidības, tad citkārt piešķiramās diskvalifikācijas laiku var saīsināt atkarībā no šā sportista vai citas personas vainas pakāpes, bet saīsinātais diskvalifikācijas laiks nedrīkst būt īsāks kā puse no citkārt nosakāmā diskvalifikācijas laika, un šo saīsināto diskvalifikācijas laiku var vēl vairāk saīsināt vai atcelt pavisam saskaņā ar 10. panta 7. punktu. Ja citkārt būtu piešķirama diskvalifikācija mūža garumā, saskaņā ar šo pantu samazinātais diskvalifikācijas periods nedrīkst būt īsāks par astoņiem (8) gadiem.

10.7. Diskvalifikācijas vai citu seku atcelšana, to periodu saīsināšana vai atlikšana citu iemeslu dēļ, kas nav vainas nekonstatēšana

10.7.1. Būtiska palīdzība Kodeksa pārkāpumu atklāšanā vai pierādīšanā68

10.7.1.1. Pirms tiek pieņemts lēmums par pārsūdzību saskaņā ar 13. pantu vai ir pagājis pārsūdzības iesniegšanai paredzētais termiņš, par rezultātu pārvaldību saistībā ar attiecīgo antidopinga noteikumu pārkāpumu atbildīgā antidopinga organizācija var apturēt daļu no konkrētajā gadījumā piemērotajām sekām (izņemot diskvalifikāciju un obligāto informācijas publiskošanu), ja sportists vai cita persona ir sniegusi būtisku palīdzību antidopinga organizācijai vai krimināllietu vai disciplinārlietu izskatīšanas iestādei un tāpēc: i) antidopinga organizācija ir atklājusi citas personas antidopinga noteikumu pārkāpumu vai ierosinājusi lietu par šādu pārkāpumu; vai ii) krimināllietu vai disciplinārlietu izskatīšanas iestāde ir atklājusi citas personas izdarītu noziedzīgu nodarījumu vai profesionālo noteikumu pārkāpumu vai ierosinājusi lietu par šādu nodarījumu vai pārkāpumu, un informācija, ko darījusi zināmu persona, kas sniedz būtisku palīdzību, ir pieejama par rezultātu pārvaldību atbildīgajai antidopinga organizācijai, vai arī iii) WADA ir ierosinājusi tiesvedību pret parakstītāju, WADA akreditētu laboratoriju vai sportista [bioloģiskās] pases pārvaldības struktūrvienību (kas definēta Laboratoriju starptautiskajā standartā) par Kodeksa, starptautiskā standarta vai tehniskā dokumenta neievērošanu, vai arī iv) ar WADA atļauju krimināllietu vai disciplinārlietu izskatīšanas iestāde ir ierosinājusi lietu par noziedzīgu nodarījumu vai profesionālo vai sporta noteikumu pārkāpumu, kas izriet no sporta integritātes pārkāpšanas citā veidā, kas nav dopings. Pēc lēmuma pieņemšanas pārsūdzības instancē saskaņā ar 13. pantu vai pēc pārsūdzības iesniegšanai paredzētā termiņa beigām antidopinga organizācija drīkst apturēt daļu no citkārt piemērojamajām sekām tikai ar WADA un attiecīgās starptautiskās federācijas atļauju.

Tas, kādā mērā var tikt apturēts citkārt piemērojamais diskvalifikācijas periods, ir atkarīgs no sportista vai citas personas izdarītā antidopinga noteikumu pārkāpuma smaguma un tā, cik nozīmīga ir bijusi šā sportista vai citas personas sniegtā būtiskā palīdzība cīņā pret dopinga lietošanu sportā, Kodeksa neievērošanu un/vai sporta integritātes pārkāpšanu. Diskvalifikāciju nevar apturēt par vairāk nekā trim ceturtdaļām no piemērojamā termiņa. Ja citādi būtu piešķirama diskvalifikācija mūža garumā, tad saskaņā ar šo pantu neapturētais diskvalifikācijas periods nedrīkst būt īsāks par astoņiem (8) gadiem. Šā punkta nolūkā citkārt piemērojamajā diskvalifikācijas periodā nav iekļauts tas diskvalifikācijas periods, ko varētu papildus noteikt saskaņā ar 10. panta 9. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu.

Ja to pieprasa sportists vai cita persona, kas vēlas sniegt būtisku palīdzību, par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija atļauj šim sportistam vai citai personai sniegt informāciju antidopinga organizācijai saskaņā ar līgumu par informācijas neizmantošanu tiesā.

Ja sportists vai cita persona neturpina sadarboties un sniegt pilnīgu un ticamu būtisku palīdzību, ar kuru tika pamatota šai personai noteikto seku piemērošanas apturēšana, tad antidopinga organizācija, kas apturēja seku piemērošanu, atjauno sākotnēji noteiktās sekas. Ja antidopinga organizācija nolemj atsākt piemērot apturētās sekas vai arī nolemj neatsākt apturēto seku piemērošanu, šo lēmumu var pārsūdzēt jebkura persona, kurai ir pārsūdzības tiesības saskaņā ar 13. pantu.

10.7.1.2. Lai vēl vairāk mudinātu sportistus un citas personas sniegt būtisku palīdzību antidopinga organizācijām, pēc tās antidopinga organizācijas lūguma, kas veic rezultātu pārvaldību, vai pēc tā sportista vai citas personas lūguma, kura ir izdarījusi antidopinga noteikumu pārkāpumu vai citu Kodeksa pārkāpumu vai kuru apsūdz šāda pārkāpuma izdarīšanā, WADA ikvienā rezultātu pārvaldības procesa posmā, tostarp pēc tam, kad saskaņā ar 13. pantu ir pieņemts pārsūdzības instances lēmums, var piekrist piemērojamā diskvalifikācijas vai citu seku piemērošanas perioda apturēšanai, ja tā uzskata šādu rīcību par atbilstīgu. Ārkārtas apstākļos, pamatojoties uz būtiskas palīdzības sniegšanu, WADA var piekrist apturēt noteikto diskvalifikācijas vai citu seku piemērošanas periodu, pārsniedzot šajā pantā paredzēto ilgumu, vai pat pavisam atcelt diskvalifikāciju, obligāto informācijas publiskošanu un/vai lēmumu par balvā saņemtās naudas atgriešanu vai soda naudas/izdevumu apmaksu. Tomēr saskaņā ar citiem šā panta noteikumiem ar WADA apstiprinājumu sākotnējās sekas var arī atjaunot. Neatkarīgi no 13. panta WADA lēmumi saistībā ar šo 10. panta 7. punkta 1. apakšpunkta 2. daļu var nebūt pārsūdzami.

10.7.1.3. Ja, pamatojoties uz būtiskas palīdzības sniegšanu, antidopinga organizācija aptur kādas no citādi piemērojamajām sankcijām, tā saskaņā ar 14. pantu šo lēmumu un lēmuma pamatojumu paziņo pārējām antidopinga organizācijām, kurām ir 13. panta 2. punkta 3. apakšpunktā noteiktās pārsūdzības tiesības.

Ārkārtas gadījumos, ja WADA uzskata, ka tas vislabāk veicinās dopinga apkarošanu, tā var atļaut antidopinga organizācijām slēgt atbilstīgus konfidencialitātes līgumus, ierobežojot vai aizkavējot informācijas izpaušanu saistībā ar vienošanos par būtisko palīdzību un sniegtās būtiskās palīdzības veidu.

10.7.2. Atzīšanās antidopinga noteikumu pārkāpumā, kad nav citu pierādījumu

Ja sportists vai cita persona labprātīgi atzīstas antidopinga noteikumu pārkāpumā pirms paziņojuma saņemšanas par paraugu vākšanu, kuras laikā varētu konstatēt antidopinga noteikumu pārkāpumu (vai tāda antidopinga noteikuma pārkāpumā, kas nav norādīts 2. panta 1. punktā, pirms saņemts pirmais paziņojums par atzīto pārkāpumu saskaņā ar 7. pantu), un šī atzīšanās attiecīgajā laikā ir vienīgais ticamais pārkāpuma pierādījums, diskvalifikācijas periodu var samazināt, nosakot diskvalifikāciju uz laiku, kas nav īsāks par pusi no citādi piemērojamā termiņa.69

10.7.3. Sankciju samazināšana, pamatojoties uz vairākiem faktoriem

Ja sportists vai cita persona pierāda, ka tā ir tiesīga lūgt samazināt tai noteiktās sankcijas, pamatojoties uz vairāk nekā vienu 10. panta 5., 6. vai 7. punkta noteikumu, pirms sankciju samazināšanas vai apturēšanas saskaņā ar 10. panta 7. punktu citkārt piemērojamās diskvalifikācijas perioda ilgumu nosaka atbilstīgi 10. panta 2., 3., 5. un 6. punktam. Ja sportists vai cita persona pierāda, ka tai saskaņā ar 10. panta 7. punktu ir tiesības uz diskvalifikācijas perioda saīsināšanu vai apturēšanu, diskvalifikācijas periodu var saīsināt vai apturēt, bet tas nedrīkst būt īsāks par vienu ceturtdaļu no citkārt piemērojamā termiņa.

10.8. Līgumi par rezultātu pārvaldību

10.8.1. Par dažiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem noteikto sankciju piemērošanas ilguma samazinājums par vienu gadu, pamatojoties uz agrīnu atzīšanos un sankciju pieņemšanu

Ja pēc tam, kad sportists vai cita persona ir saņēmusi antidopinga organizācijas paziņojumu par iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, par kuru var tikt noteikta diskvalifikācija uz četriem (4) vai vairāk gadiem (tostarp jebkurš diskvalifikācijas periods saskaņā ar 10. panta 4. punktu), tā atzīst pārkāpumu un pieņem noteikto diskvalifikācijas periodu ne vēlāk kā divdesmit (20) dienas pēc tam, kad ir saņemts paziņojums par apsūdzību antidopinga noteikumu pārkāpumā, šim sportistam vai citai personai var par vienu gadu samazināt antidopinga organizācijas noteikto diskvalifikācijas periodu. Ja sportistam vai citai personai saskaņā ar šo 10. panta 8. punkta 1. apakšpunktu par vienu gadu samazina noteikto diskvalifikācijas periodu, nav pieļaujams diskvalifikācijas perioda papildu samazinājums saskaņā ar nevienu citu pantu.70

10.8.2. Lietas noregulējuma līgums

Ja sportists vai cita persona atzīstas antidopinga noteikumu pārkāpumā pēc tam, kad antidopinga organizācija to ir apsūdzējusi šajā antidopinga noteikumu pārkāpumā, un piekrīt sekām, kuras antidopinga organizācija un WADA pēc saviem ieskatiem uzskata par pieņemamām, tad: a) šis sportists vai cita persona var saņemt diskvalifikācijas perioda samazinājumu, pamatojoties uz antidopinga organizācijas un WADA novērtējumu par 10. panta 1.-7. panta piemērošanu iespējamajam antidopinga noteikumu pārkāpumam, pārkāpuma smagumu, sportista vai citas personas vainas pakāpi un to, cik drīz šis sportists vai cita persona atzinās pārkāpumā, un b) diskvalifikācijas periods var sākties jau no parauga paņemšanas dienas vai no dienas, kurā pēdējoreiz noticis kāds cits antidopinga noteikumu pārkāpums. Tomēr katrā lietā, kurā piemēro šo pantu, sportists vai cita persona vismaz pusi no saskaņotā diskvalifikācijas perioda izcieš pēc dienas, kad šis sportists vai cita persona ir piekrituši sankcijas noteikšanai vai pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās, ko viņi pēc tam ir arī ievērojuši, atkarībā no tā, kurš no šiem pasākumiem piemērots agrāk. WADA un antidopinga organizācijas lēmums slēgt vai neslēgt lietas noregulējuma līgumu, kā arī samazinājuma apmērs un diskvalifikācijas perioda sākuma datums nav jautājumi, kas jāizlemj vai jāpārskata lietas izskatīšanas komisijai, un tie nav pārsūdzami saskaņā ar 13. pantu.

Ja to pieprasa sportists vai cita persona, kas cenšas noslēgt lietas noregulējuma līgumu saskaņā ar šo pantu, par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija atļauj šim sportistam vai citai personai apspriest atzīšanos antidopinga noteikuma pārkāpumā ar antidopinga organizāciju saskaņā ar līgumu par informācijas neizmantošanu tiesā.71

10.9. Vairākkārtēji pārkāpumi

10.9.1. Otrais vai trešais antidopinga noteikumu pārkāpums

10.9.1.1. Ja sportists vai cita persona antidopinga noteikumu pārkāpj otrreiz, minimālais diskvalifikācijas periods ir:

a) seši mēneši vai

b) šādās robežās:

i) no tā diskvalifikācijas perioda, kas noteikts par pirmo antidopinga noteikumu pārkāpumu, un tā diskvalifikācijas perioda, kas citkārt būtu piemērojams par otro antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja to uzskatītu par pirmo antidopinga noteikumu pārkāpumu, summas līdz

ii) diskvalifikācijas periodam, kas citkārt būtu piemērojams par otro antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja to uzskatītu par pirmo antidopinga noteikumu pārkāpumu, un kas pareizināts ar divi.

Diskvalifikācijas periodu šajā diapazonā nosaka, ņemot vērā visus apstākļus un sportista vai citas personas vainas pakāpi saistībā ar otro pārkāpumu.

10.9.1.2. Trešā antidopinga noteikumu pārkāpuma sekas vienmēr ir diskvalifikācija uz mūžu, izņemot gadījumu, ja trešais pārkāpums atbilst diskvalifikācijas perioda atcelšanas vai saīsināšanas nosacījumiem saskaņā ar 10. panta 5. vai 6. punktu vai arī ir saistīts ar 2. panta 4. punkta pārkāpumu. Šajos konkrētajos gadījumos nosaka diskvalifikāciju uz laiku no astoņiem (8) gadiem līdz diskvalifikācijai uz mūžu.

10.9.1.3. Pēc tam 10. panta 9. punkta 1. apakšpunkta 1. un 2. daļā noteikto diskvalifikācijas periodu var saīsināt, piemērojot 10. panta 7. punktu.

10.9.2. Tādu antidopinga noteikumu pārkāpumu, attiecībā uz kuru sportists vai cita persona ir pierādījusi, ka nav bijusi vainīga vai nolaidīga, neuzskata par pārkāpumu 10. panta 9. punkta piemērošanai. Turklāt antidopinga noteikumu pārkāpums, par kuru noteiktas sankcijas saskaņā ar 10. panta 2. punkta 4. apakšpunkta 1. daļu, nav uzskatāms par pārkāpumu 10. panta 9. punkta nozīmē.

10.9.3. Papildu noteikumi attiecībā uz noteiktiem iespējamiem vairākkārtējiem pārkāpumiem

10.9.3.1. Lai piemērotu sankcijas saskaņā ar 10. panta 9. punktu, izņemot 10. panta 9. punkta 3. apakšpunkta 2. un 3. daļu, antidopinga noteikumu pārkāpumu uzskata par otro pārkāpumu tikai tādā gadījumā, ja antidopinga organizācija var pierādīt, ka sportists vai cita persona otru antidopinga noteikumu pārkāpumu ir izdarījusi pēc paziņojuma saņemšanas par pirmo pārkāpumu atbilstīgi 7. pantam vai pēc tam, kad antidopinga organizācija ir veikusi pienācīgus pasākumus, lai informētu sportistu vai citu personu par pirmo antidopinga noteikumu pārkāpumu. Ja antidopinga organizācija to nevar pierādīt, abus pārkāpumus izskata kopā kā vienu pārkāpumu, t. i., kā pirmo pārkāpumu, un sankcijas nosaka, pamatojoties uz to pārkāpumu, par kuru piemērojamas smagākas sankcijas, tostarp ņem vērā atbildību pastiprinošos apstākļus. Visu to sacensību rezultātus, kas attiecas uz laiku, kad izdarīts pirmais no antidopinga noteikumu pārkāpumiem, anulē saskaņā ar 10. panta 10. punktu.72

10.9.3.2. Ja antidopinga organizācija pirms paziņojuma nosūtīšanas pierāda, ka sportists vai cita persona ir izdarījusi vēl citu antidopinga noteikumu pārkāpumu un ka šis cits antidopinga noteikumu pārkāpums ir noticis vismaz divpadsmit (12) mēnešus pirms pirmā pamanītā pārkāpuma vai pēc tā, tad par šo papildu pārkāpumu nosakāmo diskvalifikācijas periodu aprēķina tā, it kā papildu pārkāpums būtu atsevišķs pirmais pārkāpums, un šo diskvalifikācijas periodu nosaka secīgi pirms vai pēc diskvalifikācijas perioda, kas noteikts par agrāk pamanīto pārkāpumu, nevis vienlaikus ar to. Ja piemēro šo 10. panta 9. punkta 3. apakšpunkta 2. daļu, pārkāpumi kopā ir viens pārkāpums 10. panta 9. punkta 1. apakšpunkta nolūkos.

10.9.3.3. Ja antidopinga organizācija pierāda, ka sportists vai cita persona ir pārkāpusi 2. panta 5. punktu saistībā ar dopinga kontroles procesu, kā pamatā varētu būt iespējams antidopinga noteikumu pārkāpums, 2. panta 5. punkta pārkāpumu vispirms izskata kā atsevišķu pirmo pārkāpumu un par šādu pārkāpumu noteikto diskvalifikācijas periodu skaita pirms vai pēc iespējamā diskvalifikācijas perioda, kas varētu būt noteikts par antidopinga noteikumu pārkāpumu, nevis vienlaikus ar to. Ja piemēro šo 10. panta 9. punkta 3. apakšpunkta 3. daļu, pārkāpumi kopā ir viens pārkāpums 10. panta 9. punkta 1. apakšpunkta nolūkos.

10.9.3.4. Ja antidopinga organizācija pierāda, ka sportists vai cita persona diskvalifikācijas periodā ir izdarījusi otro vai trešo antidopinga noteikumu pārkāpumu, par vairākkārtējiem pārkāpumiem noteiktie diskvalifikācijas periodi notiek secīgi, nevis vienlaikus.

10.9.4. Atkārtoti antidopinga noteikumu pārkāpumi desmit gadu laikā

Saskaņā ar 10. panta 9. punktu par vairākkārtējiem uzskata tādus antidopinga noteikumu pārkāpumus, kas izdarīti vienā un tajā pašā desmit gadus ilgā laika posmā.

10.10. Sacensību rezultātu anulēšana pēc paraugu ievākšanas vai antidopinga noteikumu pārkāpuma

Saskaņā ar 9. pantu automātiski anulē ne vien to sacensību rezultātus, kurās parauga analīžu rezultāts ir bijis pozitīvs, bet arī visus tos sacensību rezultātus, kas gūti laikā no dienas, kad vākts paraugs (sacensībās vai ārpus sacensībām), kura analīžu rezultāts ir bijis pozitīvs, vai noticis cits antidopinga noteikumu pārkāpums, līdz dienai, kad stājas spēkā pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās vai diskvalifikācija, piemērojot visas no tā izrietošās sekas, tostarp atsavinot visas medaļas, punktus un balvas, ja vien saskaņā ar taisnīguma principiem nav jārīkojas citādi.73

10.11. Atsavinātās naudas balvas

Antidopinga organizācija vai cits parakstītājs, kas atguvis naudas balvas, kuras atsavinātas antidopinga noteikumu pārkāpuma rezultātā, veic pamatotus pasākumus, lai sadalītu un izmaksātu šīs naudas balvas tiem sportistiem, kas būtu bijuši tiesīgi uz tām, ja sacensībās nebūtu piedalījies sportists, kuram tās atsavinātas. Starptautiskā federācija savos noteikumos var noteikt, vai pārdalītās naudas balvas ņem vērā, nosakot sportistu reitingus.74

10.12. Finansiālas sekas

Antidopinga organizācijas savos noteikumos par antidopinga noteikumu pārkāpumiem var paredzēt samērīgu izmaksu atgūšanu vai finansiālas sankcijas. Tomēr antidopinga organizācijas var noteikt finansiālas sankcijas gadījumos, ja jau ir noteikts maksimālais diskvalifikācijas periods, kas citkārt būtu piemērojams. Finansiālas sankcijas var piemērot tikai saskaņā ar samērīguma principu. Izmaksu atgūšanu vai finansiālas sankcijas nevar uzskatīt par pamatu diskvalifikācijas perioda vai citu saskaņā ar Kodeksu piemērojamu sankciju samazināšanai.

10.13. Diskvalifikācijas perioda sākums

Ja sportists jau izcieš diskvalifikācijas periodu par antidopinga noteikumu pārkāpumu, jauns diskvalifikācijas periods sākas pirmajā dienā pēc pašreizējā diskvalifikācijas perioda beigām. Citādi, izņemot tālāk norādītos gadījumus, diskvalifikācijas periods sākas no dienas, kad lietas izskatīšanā ir pieņemts galīgs lēmums par diskvalifikācijas periodu, vai ja lietas izskatīšanu atceļ vai tā nenotiek, no dienas, kad sportists piekrīt diskvalifikācijai vai to viņam nosaka citā veidā.

10.13.1. Ar sportistu vai citu personu nesaistīta kavēšanās

Ja lietas izskatīšanas procesā vai citos dopinga kontroles posmos ir notikusi būtiska kavēšanās un sportists vai cita persona var pierādīt, ka šī kavēšanās nav notikusi viņas dēļ, iestāde, kas nosaka sankcijas, var noteikt diskvalifikācijas perioda sākumu agrāk, proti, jau paraugu vākšanas dienā vai arī dienā, kad izdarīts pēdējais antidopinga noteikumu pārkāpums. Anulē visus sacensību rezultātus, kas gūti diskvalifikācijas periodā, tostarp, arī tad, ja diskvalifikācija noteikta ar atpakaļejošu datumu.75

10.13.2. Pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās vai jau pagājušā diskvalifikācijas perioda atrēķināšana

10.13.2.1. Ja sportists vai cita persona ievēro pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, šāda pagaidu aizlieguma periodu atņem no jebkura diskvalifikācijas perioda, kuru varētu noteikt pēc tam. Ja sportists vai cita persona neievēro pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, šim sportistam vai citai personai izciesto pagaidu aizlieguma periodu neatņem no diskvalifikācijas perioda. Ja diskvalifikācijas periods seko pēc tāda lēmuma pieņemšanas, kuru vēlāk pārsūdz, tad sportistam vai citai personai jau pagājušo diskvalifikācijas periodu atņem no jebkura diskvalifikācijas perioda, kuru varētu noteikt pēc tam pārsūdzības laikā.

10.13.2.2. Ja sportists vai cita persona brīvprātīgi rakstveidā piekrīt par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās un pēc tam nepiedalās sacensībās, šāda brīvprātīga pagaidu aizlieguma periodu atņem no jebkura diskvalifikācijas perioda, ko šim sportistam vai citai personai varētu noteikt pēc tam. Katrai pusei, kurai saskaņā ar 14. panta 1. punktu ir tiesības saņemt paziņojumu par iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, nekavējoties izsniedz sportista vai citas personas labprātīgās piekrišanas pagaidu aizliegumam kopiju.76

10.13.2.3. No diskvalifikācijas perioda neatņem tādus periodus pirms faktiski noteikta vai brīvprātīga pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās spēkā stāšanās dienas, kuros sportists nav piedalījies sacensībās neatkarīgi no tā, vai tā ir bijusi paša sportista izvēle, vai arī viņa dalību ir apturējusi komanda.

10.13.2.4. Komandu sporta veidos, ja diskvalifikācijas periods ir noteikts komandai, tas sākas dienā, kad ir pieņemts galīgais lēmums par diskvalifikāciju vai gadījumā, ja lietas izskatīšanu atceļ, dienā, kad ir pieņemta vai citādi noteikta diskvalifikācija, ja vien saskaņā ar taisnīguma principiem nav jārīkojas citādi. Jebkuru pagaidu aizlieguma periodu (kas komandai noteikts vai kam tā brīvprātīgi piekritusi) atņem no kopējā noteiktā diskvalifikācijas perioda.

10.14. Sportista statuss diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma laikā

10.14.1. Aizliegums piedalīties sacensībās diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma laikā

Sportists vai cita persona, kas atzīta par diskvalificētu vai kurai noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās laikā nekādā statusā nedrīkst piedalīties sacensībās vai veikt darbības (izņemot piedalīšanos apstiprinātās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmās), ko apstiprina vai rīko kāds no parakstītājiem, parakstītāja dalīborganizācija, klubs vai parakstītāja dalīborganizācijas cita dalīborganizācija, tādās sacensībās, ko apstiprina vai rīko kāda profesionālā līga vai starptautiska vai valsts līmeņa sporta pasākumu rīkotājorganizācija, vai valsts aģentūras finansētā elites vai valsts līmeņa sporta pasākumā.77

Tāds sportists vai cita persona, kam noteiktais diskvalifikācijas periods ir ilgāks par četriem (4) gadiem, pēc šiem četriem (4) diskvalifikācijas gadiem ir tiesīga piedalīties vietējos sporta pasākumos, kurus nav sankcionējis Kodeksa parakstītājs vai tā dalīborganizācija vai kas citādi nav to pārziņā, bet tikai ar nosacījumu, ka šāds vietējais sporta pasākums nav tāda līmeņa pasākums, kurā šāds sportists vai cita persona tieši vai netieši varētu kvalificēties dalībai (vai uzkrāt punktus kvalifikācijai) valsts čempionātā vai starptautiskā sporta pasākumā, un ka šis sportists vai cita persona nekādā statusā nedrīkst strādāt ar aizsargājamām personām.

Sportistam vai citai personai, kas izcieš diskvalifikācijas periodu, joprojām veic pārbaudes, un šis sportists vai cita persona pilda visas antidopinga organizācijas prasības attiecībā uz informācijas sniegšanu par savu atrašanās vietu.

10.14.2. Treniņu atsākšana

10. panta 14. punkta 1. apakšpunkta izņēmums paredz, ka sportists drīkst atsākt treniņus kopā ar komandu vai izmantot kluba vai parakstītāja dalīborganizācijas citas dalīborganizācijas telpas un iekārtas: 1) šim sportistam noteiktā diskvalifikācijas perioda pēdējo divu (2) mēnešu laikā vai 2) diskvalifikācijas perioda pēdējā ceturtdaļā (atkarībā no tā, kurš no šiem periodiem ir īsāks).78

10.14.3. Aizlieguma piedalīties sacensībās pārkāpums diskvalifikācijas un pagaidu aizlieguma piedalīties sacensību laikā

Ja par diskvalificētu atzīts sportists vai cita persona pārkāpj 10. panta 14. punkta 1. apakšpunktā noteikto aizliegumu piedalīties sacensībās diskvalifikācijas laikā, šādi gūtos rezultātus anulē un sākotnējam diskvalifikācijas periodam pieskaita jaunu diskvalifikācijas periodu, kura ilgums ir vienāds ar sākotnējā diskvalifikācijas perioda ilgumu. Jaunā diskvalifikācijas perioda ilgumu, tostarp aizrādījumu un diskvalifikācijas perioda nenoteikšanu, var koriģēt atkarībā no sportista vai citas personas vainas pakāpes un citiem lietas apstākļiem. Tā antidopinga organizācija, kura pārvaldīja rezultātus un noteica sākotnējo diskvalifikācijas periodu, izlemj, vai sportists vai cita persona ir pārkāpuši aizliegumu piedalīties sacensībās un vai vajadzētu koriģēt diskvalifikācijas periodu. Šo lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar 13. pantu.

Sportistam vai citai personai, kas 10. panta 14. punkta 1. apakšpunktā noteiktā pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās laikā pārkāpj aizliegumu piedalīties sacensībās, šā pagaidu aizlieguma periodu neatņem no diskvalifikācijas perioda un šādas dalības rezultātus anulē.

Ja sportistu palīgpersonāla loceklis vai cita persona palīdz kādai personai pārkāpt aizliegumu piedalīties sacensībās diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma periodā, tad par šādu sportistu palīgpersonāla locekli vai citu personu atbildīgā antidopinga organizācija par šādu palīdzību var noteikt sankcijas, kas paredzētas par 2. panta 9. punkta pārkāpumu.

10.14.4. Finansiālā atbalsta apturēšana diskvalifikācijas laikā

Turklāt parakstītāji, parakstītāju dalīborganizācijas un valdības par visiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem, kas nav saistīti ar samazinātām sankcijām atbilstīgi 10. panta 5. vai 6. punktam, daļēji vai pilnīgi aptur ar sportu saistītu finansiālu atbalstu vai citas ar sportu saistītas priekšrocības, ko saņēmusi šāda persona.

10.15. Informācijas par sankcijām automātiska publicēšana

Nosakot jebkādas sankcijas, šī informācija obligāti automātiski jāpublicē saskaņā ar 14. panta 3. punktu.

11. PANTS. SEKAS KOMANDĀM

11.1. Pārbaudes komandu sporta veidos

Ja saistībā ar sporta pasākumu komandu sporta veidā vairāk nekā vienam komandas loceklim ir paziņots par antidopinga noteikumu pārkāpumu saskaņā ar 7. pantu, šā sporta pasākuma rīkotājs pasākuma laikā komandai veic attiecīgas mērķpārbaudes.

11.2. Pārkāpuma sekas komandu sporta veidos

Ja komandu sporta veidā ir konstatēts, ka vairāk nekā divi komandas locekļi sporta sacensību laikā ir izdarījuši antidopinga noteikumu pārkāpumu, sporta pasākuma rīkotājs nosaka attiecīgas papildu sankcijas komandai (piemēram, punktu zaudēšanu, anulēšanu no dalības sacensībās vai sporta pasākumā vai citas sankcijas) līdztekus tām sekām, ko nosaka attiecībā uz tiem konkrētajiem sportistiem, kuri izdarījuši antidopinga noteikumu pārkāpumu.

11.3. Sporta pasākuma rīkotāja vai starptautiskās federācijas noteiktas stingrākas sekas komandu sporta veidos

Sporta pasākuma rīkotājs var izlemt izstrādāt tādus sporta pasākuma noteikumus, ar kuriem komandu sporta veidos paredz stingrākas sekas nekā tās, kas saistībā ar sporta pasākumiem noteiktas 11. panta 2. punktā.79 Tāpat starptautiskā federācija var nolemt izdot noteikumus, nosakot stingrākas sekas savā pārziņā esošajos komandu sporta veidos nekā tās, kas paredzētas 11. panta 2. punktā.

12. PANTS. PARAKSTĪTĀJU PIEMĒROTĀS SANKCIJAS CITĀM SPORTA ORGANIZĀCIJĀM

Katrs parakstītājs pieņem noteikumus, nosakot ikvienai savai dalīborganizācijai un jebkurai citai sporta iestādei, pār kuru tam ir pilnvaras, pienākumu ievērot, īstenot, atbalstīt un izpildīt Kodeksu šīs organizācijas vai iestādes kompetences jomā. Ja parakstītājs uzzina, ka kāda no tā dalīborganizācijām vai cita sporta iestāde, pār kuru tam ir pilnvaras, nav šo pienākumu izpildījusi, parakstītājs attiecīgi vēršas pret šādu organizāciju vai iestādi.80 Parakstītājs, attiecīgi rīkojoties un pieņemot noteikumus, var liegt visiem vai dažiem šīs organizācijas vai iestādes biedriem dalību vai nu noteiktos turpmākajos sporta pasākumos, vai visos sporta pasākumos, kas notiek noteiktā periodā.81

13. PANTS. REZULTĀTU PĀRVALDĪBA. PĀRSŪDZĪBAS82

13.1. Pārsūdzamie lēmumi

Lēmumus, kas pieņemti saskaņā ar Kodeksu vai saskaņā ar noteikumiem, kuri pieņemti atbilstīgi Kodeksam, var pārsūdzēt saskaņā ar 13. panta 2.-4. punktu vai citiem attiecīgiem Kodeksa vai starptautisko standartu noteikumiem. Ja pārsūdzības iestāde nenosaka citādi, šie lēmumi paliek spēkā pārsūdzības laikā.

13.1.1. Pārskatīšanas joma nav ierobežota

Pārskatīšanas jomā ir visi jautājumi, kas ir svarīgi konkrētajā lietā, un ir skaidri noteikts, ka tā neattiecas tikai uz tiem jautājumiem vai jomu, ko skatījis sākotnējā lēmuma pieņēmējs. Jebkura pārsūdzības puse var iesniegt pierādījumus, juridiskus argumentus un prasījumus, kas netika izvirzīti, skatot lietu pirmajā instancē, ja vien tie izriet no tā paša prasības pamata vai tiem pašiem vispārējiem faktiem vai apstākļiem, kas izvirzīti vai izskatīti pirmajā instancē.83

13.1.2. Sporta šķīrējtiesa neņem vērā pārsūdzētos atzinumus

Pieņemot lēmumu, Sporta šķīrējtiesa neņem vērā tās iestādes atzinumus, kuras lēmums tiek pārsūdzēts.84

13.1.3. WADA nav jāizmanto visas iekšējās pārsūdzības iespējas85

Ja WADA saskaņā ar 13. pantu ir tiesīga iesniegt pārsūdzību un citas puses antidopinga organizācijas paredzētajā kārtībā nav pārsūdzējušas galīgo lēmumu, WADA ir tiesības pārsūdzēt šādu lēmumu Sporta šķīrējtiesā, neizmantojot pārējās antidopinga organizācijas procesā paredzētās pārsūdzības iespējas.

13.2. Ar antidopinga noteikumu pārkāpumiem, tā sekām un pagaidu aizliegumiem saistītu lēmumu pārsūdzēšana, atzīšana un piekritība

Lēmumu, ar ko apstiprina, ka ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums, lēmumu, ar kuru nosaka vai nenosaka sekas par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai noraida antidopinga noteikumu pārkāpuma faktu, lēmumu par to, ka antidopinga noteikumu pārkāpuma izskatīšanu nevar turpināt procesuālu iemeslu dēļ (tostarp, piemēram, ārsta norādījumu dēļ), WADA lēmumu nepiešķirt atkāpi no prasības, saskaņā ar kuru sportistam, kas beidzis aktīvo karjeru, par atgriešanos sacensībās saskaņā ar 5. panta 6. punkta 1. apakšpunktu jāpaziņo sešus mēnešus iepriekš, WADA lēmumu par rezultātu pārvaldības pilnvaru piešķiršanu saskaņā ar 7. panta 1. punktu, antidopinga organizācijas lēmumu nelabvēlīgus analīžu rezultātus vai netipisku atradi neizskatīt kā antidopinga noteikumu pārkāpumu un lēmumu neturpināt antidopinga noteikumu pārkāpuma izskatīšanu pēc izmeklēšanas saskaņā ar Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu, lēmumu pēc iepriekšējas lietas izskatīšanas noteikt vai atcelt pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, antidopinga organizācijas neatbilstību 7. panta 4. punkta prasībām, lēmumu par to, ka antidopinga organizācija nav pilnvarota lemt par iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu vai tā sekām, lēmumu apturēt vai neapturēt seku piemērošanu vai atjaunot vai neatjaunot seku piemērošanu saskaņā ar 10. panta 7. punkta 1. apakšpunktu, neatbilstību 7. panta 1. punkta 4. un 5. apakšpunktam, neatbilstību 10. panta 8. punkta 1. apakšpunktam, lēmumu saskaņā ar 10. panta 14. punkta 3. apakšpunktu un antidopinga organizācijas lēmumu neīstenot citas antidopinga organizācijas pieņemtu lēmumu saskaņā ar 15. pantu un lēmumu, kas pieņemts saskaņā ar 27. panta 3. punktu, var pārsūdzēt vienīgi šajā 13. panta 2. punktā noteiktajā kārtībā.

13.2.1. Pārsūdzība saistībā ar starptautiska līmeņa sportistiem vai starptautiskiem sporta pasākumiem

Gadījumos, kuri izriet no dalības starptautiskā sporta pasākumā vai kuros iesaistīti starptautiska līmeņa sportisti, lēmumus var pārsūdzēt tikai Sporta šķīrējtiesā.86

13.2.2. Pārsūdzība saistībā ar citiem sportistiem vai citām personām

Gadījumos, kad 13. panta 2. punkta 1. apakšpunkts nav piemērojams, lēmumu var pārsūdzēt pārsūdzības iestādē saskaņā ar valsts antidopinga organizācijas pieņemtajiem noteikumiem. Noteikumos, kas attiecas uz šādu pārsūdzību, ir jāievēro šādi principi:

• laicīgi veikta lietas izskatīšana;

• taisnīga, objektīva un gan savā darbībā, gan institucionāli neatkarīga lietas izskatīšanas komisija;

• tiesības uz advokāta pārstāvību, šā pakalpojuma izmaksas sedzot no personas līdzekļiem, un

• laicīga, rakstveida un pamatota lēmuma pieņemšana.

Ja pārsūdzības iesniegšanas laikā nepastāv un nav pieejama iepriekš aprakstītā struktūra, sportistam vai citai personai ir tiesības iesniegt pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā.

13.2.3. Personas, kurām ir tiesības iesniegt pārsūdzību

13.2.3.1. Pārsūdzība saistībā ar starptautiska līmeņa sportistiem vai starptautiskiem sporta pasākumiem

13. panta 2. punkta 1. apakšpunktā noteiktajos gadījumos pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā ir tiesīgas iesniegt šādas personas: a) sportists vai cita persona, uz kuru attiecas pārsūdzamais lēmums; b) otra puse, kas iesaistīta lietā, kurā pieņemts šis lēmums; c) attiecīgā starptautiskā federācija; d) personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts antidopinga organizācija vai tādas valsts antidopinga organizācija, kuras pilsonis vai licences turētājs ir šī persona; e) Starptautiskā Olimpiskā komiteja vai attiecīgā gadījumā Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles, tostarp tādu lēmumu gadījumos, kas ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs; f) WADA.

13.2.3.2. Pārsūdzība saistībā ar citiem sportistiem vai citām personām

13. panta 2. punkta 2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos personas, kas tiesīgas iesniegt pārsūdzību pārsūdzības iestādē, ir norādītas valsts antidopinga organizācijas noteikumos, un šīs personas ir: a) sportists vai cita persona, uz kuru attiecas pārsūdzamais lēmums; b) otra puse, kas iesaistīta lietā, kurā pieņemts šis lēmums; c) attiecīgā starptautiskā federācija; d) personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts antidopinga organizācija vai tādas valsts antidopinga organizācija, kuras pilsonis vai licences turētājs ir šī persona; e) Starptautiskā Olimpiskā komiteja vai attiecīgā gadījumā Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, ja lēmums varētu ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles, tostarp tādu lēmumu gadījumos, kas ietekmē tiesības piedalīties olimpiskajās vai paraolimpiskajās spēlēs; f) WADA. 13. panta 2. punkta 2. apakšpunktā noteiktajos gadījumos arī WADA, Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja un attiecīgās starptautiskās federācijas ir tiesīgas iesniegt pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā, ņemot vērā tās pārsūdzības iestādes lēmumu. Ikviena puse, kas iesniedz pārsūdzību, ir tiesīga saņemt Sporta šķīrējtiesas palīdzību, lai iegūtu visu būtisko informāciju no tās antidopinga organizācijas, kuras lēmums tiek pārsūdzēts, un attiecīgā antidopinga organizācija sniedz šādu informāciju atbilstīgi Sporta šķīrējtiesas norādījumiem.

13.2.3.3. Pienākums paziņot

Visām Sporta šķīrējtiesā iesniegtas pārsūdzības pusēm ir jānodrošina, lai par šo pārsūdzību laicīgi tiek paziņots WADA un visām pārējām pusēm, kurām ir pārsūdzības tiesības.

13.2.3.4. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš pusēm, kas nav WADA

Termiņš pārsūdzības iesniegšanai pusēm, kas nav WADA, ir noteikts par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas noteikumos.

13.2.3.5. Pārsūdzības iesniegšanas termiņš WADA

Termiņš, līdz kuram WADA var iesniegt pārsūdzību, ir vēlākais no norādītajiem:

a) divdesmit viena (21) diena pēc pēdējās dienas, kurā pārsūdzību var iesniegt jebkura cita puse, kam ir pārsūdzības tiesības,

vai

b) divdesmit viena (21) diena pēc tās dienas, kad WADA ir saņēmusi visus ar šo lēmumu saistītos lietas materiālus.87

13.2.3.6. Noteiktā pagaidu aizlieguma piedalīties sacensībās pārsūdzēšana

Neatkarīgi no citiem šeit izklāstītajiem noteikumiem vienīgā persona, kas ir tiesīga pārsūdzēt lēmumu par pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, ir tas sportists vai cita persona, kam noteikts šis pagaidu aizliegums.

13.2.4. Ir atļautas pretapelācijas sūdzības un turpmākas apelācijas88

Saskaņā ar Kodeksu ir atļautas pretapelācijas sūdzības un turpmākas apelācijas, ko iesniedz atbildētāji lietās, kuras skata Sporta šķīrējtiesa. Ikvienai pusei, kurai saskaņā ar 13. pantu ir pārsūdzības tiesības, pretapelācijas sūdzība un turpmāka apelācija jāiesniedz vēlākais, saņemot otras puses atbildi.

13.3. Antidopinga organizācija savlaicīgi nepieņem lēmumu89

Ja konkrētā lietā antidopinga organizācija WADA noteiktā pamatotā termiņā nepieņem lēmumu par to, vai ir izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums, WADA var nolemt iesniegt pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā tā, it kā antidopinga organizācija būtu pieņēmusi lēmumu, atzīstot, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nav noticis. Ja Sporta šķīrējtiesas lietas izskatīšanas komisija konstatē, ka izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums un ka WADA ir rīkojusies pamatoti, nolemjot iesniegt pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā, antidopinga organizācija sedz ar WADA pārsūdzības procesu saistītās izmaksas, kā arī advokāta pakalpojumu izmaksas.

13.4. Pārsūdzības saistībā ar TLA

Ar TLA saistītos lēmumus var pārsūdzēt tikai 4. panta 4. punktā paredzētajā kārtībā.

13.5. Pārsūdzības instances lēmumu paziņošana

Antidopinga organizācija, kas ir puse pārsūdzības procedūrā, 14. pantā noteiktajā kārtībā par pārsūdzības instancē pieņemto lēmumu nekavējoties informē sportistu vai citu personu un pārējās antidopinga organizācijas, kas saskaņā ar 13. panta 2. punkta 3. apakšpunktu būtu tiesīgas iesniegt pārsūdzību.

13.6. Saskaņā ar 24. panta 1. punktu pieņemtu lēmumu pārsūdzība

Gadījumos, kas noteikti Parakstītāju starptautiskajā Kodeksa ievērošanas standartā, Sporta šķīrējtiesā var pārsūdzēt ziņojumu, kas nav ticis apstrīdēts un tādējādi saskaņā ar 24. panta 1. punktu kļuvis par galīgu lēmumu, kurā ir atzīts, ka parakstītājs nav ievērojis Kodeksu, un kurā tam ir noteiktas sekas Kodeksa neievērošanas dēļ un nosacījumi tā atkārtotai iekļaušanai to parakstītāju sarakstā, kas ievēro Kodeksu.

13.7. Laboratorijas akreditācijas apturēšanas vai atcelšanas lēmumu pārsūdzība

WADA lēmumus par kādas laboratorijas WADA akreditācijas apturēšanu vai atcelšanu ir tiesīga pārsūdzēt tikai attiecīgā laboratorija, šādu pārsūdzību iesniedzot tikai Sporta šķīrējtiesā.

14. PANTS. KONFIDENCIALITĀTE UN ZIŅOŠANA

Tālāk ir izklāstīti principi, kas attiecas uz dopinga pārbaužu rezultātu saskaņošanu, publisko pārredzamību un pārskatatbildību un visu sportistu vai citu personu privātuma ievērošanu.

14.1. Informācija attiecībā uz nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem vai netipiskām atradēm un citiem iespējamiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem

14.1.1. Paziņošana sportistiem un citām personām par antidopinga noteikumu pārkāpumiem

Par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu paziņo tādā veidā un ar tādiem līdzekļiem, kādi paredzēti par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas noteikumos.

14.1.2. Paziņojums valsts antidopinga organizācijām, starptautiskajām federācijām un WADA par antidopinga noteikumu pārkāpumiem

Par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu vienlaicīgi paziņo gan sportistam vai citai personai, gan sportista valsts antidopinga organizācijai, starptautiskajai federācijai un WADA.

14.1.3. Paziņojuma par antidopinga noteikumu pārkāpumu saturs

Paziņojumā norāda sportista vai citas personas vārdu un uzvārdu, valsti, sporta veidu un disciplīnu, sportista sacensību līmeni, to, vai pārbaude tika veikta sacensību laikā vai ārpus sacensībām, parauga vākšanas dienu, laboratorijas paziņotos analīžu rezultātus un citu informāciju, kas noteikta Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā, un attiecībā uz citiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem, kas nav minēti 2. panta 1. punktā, pārkāpto noteikumu un apsūdzības pamatu.

14.1.4. Ziņojumi par statusu

Izņemot attiecībā uz tām izmeklēšanām, pēc kurām nav paziņots par antidopinga noteikumu pārkāpumu saskaņā ar 14. panta 1. punkta 1. apakšpunktu, antidopinga organizācijām, kas minētas 14. panta 1. punkta 2. apakšpunktā, regulāri paziņo jaunāko informāciju par visu atbilstīgi 7., 8. vai 13. pantam veikto pārskatīšanu vai tiesvedību statusu un secinājumiem un nekavējoties rakstveidā iesniedz pamatotu skaidrojumu vai lēmumu, kurā paskaidrots, kā jautājums ir atrisināts.

14.1.5. Konfidencialitāte

Saņēmējas organizācijas šo informāciju neizpauž citām personām ārpus to personu loka, kurām šī informācija ir jāzina (tostarp attiecīgajiem darbiniekiem attiecīgajā valsts olimpiskajā komitejā, valsts federācijā un komandai komandu sporta veidos), līdz šo informāciju 14. panta 3. punktā atļautajos apstākļos ir publiskojusi par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija.90

14.2. Paziņošana par lēmumiem attiecībā uz antidopinga noteikumu pārkāpumiem vai diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma pārkāpumiem un lietas materiālu pieprasīšana

14.2.1. Lēmumos par antidopinga noteikumu pārkāpumiem vai lēmumos saistībā ar diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma pārkāpumiem, kas pieņemti atbilstīgi 7. panta 6. punktam, 8. panta 4. punktam, 10. panta 5., 6. un 7. punktam, 10. panta 14. punkta 3. apakšpunktam un 13. panta 5. punktam, iekļauj pilnu lēmuma pamatojumu, tostarp attiecīgā gadījumā arī pamatojumu tam, kāpēc nav noteiktas maksimālās iespējamās sankcijas. Ja lēmums nav angļu vai franču valodā, antidopinga organizācija sniedz lēmuma kopsavilkumu un attiecīgo pamatojumu angļu vai franču valodā.

14.2.2. Antidopinga organizācija, kurai ir tiesības apstrīdēt lēmumu, kas saņemts saskaņā ar 14. panta 2. punkta 1. apakšpunktu, piecpadsmit (15) dienu laikā no lēmuma saņemšanas drīkst pieprasīt visu ar lēmumu saistīto lietas materiālu kopiju.

14.3. Publiskošana

14.3.1. Pēc tam, kad sportistam vai citai personai saskaņā ar Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu un attiecīgajām antidopinga organizācijām saskaņā ar 14. panta 1. punkta 2. apakšpunktu ir sniegts paziņojums, par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija var publiski atklāt jebkura tāda sportista vai citas personas identitāti, kam ir paziņots par iespējamo antidopinga noteikumu pārkāpumu, aizliegto vielu vai aizliegto metodi un attiecīgā pārkāpuma veidu, kā arī to, vai šim sportistam vai citai personai ir noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās.

14.3.2. Ne vēlāk kā divdesmit (20) dienas pēc dienas, kad pārsūdzības instances lēmumā saskaņā ar 13. panta 2. punkta 1. vai 2. apakšpunktu ir noteikts, ka ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums, vai šāda pārsūdzība ir noraidīta, vai dienas, kad saskaņā ar 8. pantu apsūdzētais ir atteicies no lietas izskatīšanas vai cita iemesla dēļ nav laicīgi apstrīdēta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā, vai lieta ir noregulēta saskaņā ar 10. panta 8. punktu, vai ir noteikts jauns diskvalifikācijas periods vai izteikts aizrādījums saskaņā ar 10. panta 14. punkta 3. apakšpunktu, par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija publisko informāciju par šo dopinga lietu, tostarp norāda sporta veidu, pārkāpto antidopinga noteikumu, antidopinga noteikumu pārkāpumu izdarījušā sportista vai citas personas vārdu un uzvārdu, ar pārkāpumu saistīto aizliegto vielu vai aizliegto metodi (ja tāda ir) un piemērotās sekas. Divdesmit (20) dienu laikā šai pašai antidopinga organizācijai ir jāpublisko arī pārsūdzības instances lēmums par antidopinga noteikumu pārkāpumu, tostarp iepriekš norādītā informācija.91

14.3.3. Pēc tam, kad fakts, ka ir izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums, ir vai nu atzīts pārsūdzības lēmumā saskaņā ar 13. panta 2. punkta 1. vai 2. apakšpunktu, vai šāda pārsūdzība ir noraidīta, vai ir atzīts lietas izskatīšanā saskaņā ar 8. pantu, vai šāda lietas izskatīšana ir noraidīta, vai arī apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā nav laicīgi apstrīdēta, vai lieta ir noregulēta saskaņā ar 10. panta 8. punktu, par rezultātu pārvaldību atbildīgā antidopinga organizācija var publiskot šādu atzinumu vai lēmumu un var publiski komentēt šo lietu.

14.3.4. Jebkurā gadījumā, ja pēc lietas izskatīšanas vai pārsūdzības tiek nolemts, ka sportists vai cita persona nav izdarījusi antidopinga noteikumu pārkāpumu, fakts, ka lēmums ir pārsūdzēts, var tikt publiskots. Tomēr pats lēmums un tā pamatā esošie fakti var tikt publiskoti tikai ar tāda sportista vai citas personas piekrišanu, uz kuru attiecas lēmums. Antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību, veic pamatotus pasākumus, lai saņemtu šādu piekrišanu, un, to saņemot, publisko pilnīgu sportista vai citas personas apstiprinātu rediģētu lēmuma tekstu.

14.3.5. Attiecīgā informācija tiek publiskota, to ievietojot vismaz antidopinga organizācijas tīmekļa vietnē un nodrošinot šādas informācijas pieejamību attiecīgajā tīmekļa vietnē ne ilgāk kā vienu (1) mēnesi vai jebkuru diskvalifikācijas perioda laiku.

14.3.6. Izņemot 14. panta 3. punkta 1. un 3. apakšpunktā noteiktajos gadījumos, antidopinga organizācijas, WADA akreditētas laboratorijas vai antidopinga organizāciju un WADA akreditētu laboratoriju pārstāvji nedrīkst publiski komentēt konkrētus izskatāmās lietas faktus (izņemot vispārēju procesa aprakstu un zinātniskus faktus), ja vien šāds komentārs nav atbilde uz attiecīgā sportista, citas personas vai tās pavadoņa vai cita pārstāvja publisku komentāru vai nepamatojas uz šo personu sniegtu informāciju.

14.3.7. Obligātā informācijas publiskošana saskaņā ar 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktu nav nepieciešama, ja sportists vai cita persona, kas atzīta par antidopinga noteikuma pārkāpēju, ir nepilngadīga persona, aizsargājamā persona vai amatieru līmeņa sportists. Neobligātā informācijas publiskošana lietā, kurā ir iesaistīta nepilngadīga persona, aizsargājamā persona vai amatieru līmeņa sportists, ir samērīga ar lietas faktiem un apstākļiem.

14.4. Statistikas pārskati

Antidopinga organizācijas vismaz reizi gadā publicē vispārēju statistikas pārskatu par veiktajiem dopinga kontroles pasākumiem, šā pārskata kopiju iesniedzot WADA. Antidopinga organizācijas var publicēt arī tādus ziņojumus, kuros ir norādīti visu to sportistu vārdi un uzvārdi, kuriem veiktas pārbaudes, kā arī katras pārbaudes veikšanas datums. WADA vismaz reizi gadā publicē statistikas pārskatus, kuros apkopota informācija, kas saņemta no antidopinga organizācijām un laboratorijām.

14.5. Dopinga kontroles informācijas datubāze un ievērošanas pārraudzība

Lai WADA varētu veikt savu ievērošanas pārraudzības funkciju un nodrošināt efektīvu resursu izmantošanu un piemērojamās dopinga kontroles informācijas apmaiņu starp antidopinga organizācijām, WADA izstrādā un pārvalda dopinga kontroles informācijas datubāzi, piemēram, ADAMS, bet antidopinga organizācijas, izmantojot šo datubāzi, ziņo WADA ar dopinga kontroli saistītu informāciju, tostarp, jo īpaši, šādu:

a) starptautiska līmeņa sportistu un valsts līmeņa sportistu bioloģiskās pases datus;

b) informāciju par sportistu, tostarp Pārbaudāmo sportistu reģistrā iekļauto sportistu, atrašanās vietu;

c) lēmumus par TLA un

d) ar rezultātu pārvaldību saistītos lēmumus,

ja tas nepieciešams saskaņā ar piemērojamo(-ajiem) starptautisko(-ajiem) standartu(-iem).

14.5.1. Lai atvieglotu koordinētu pārbaužu veikšanas plānošanu, novērstu dažādu antidopinga organizāciju veikto pārbaužu nevajadzīgu atkārtošanos un nodrošinātu, ka tiek atjaunināti sportistu bioloģiskās pases profili, ikviena antidopinga organizācija ziņo WADA par visām sacensību laikā un ārpus sacensībām veiktajām pārbaudēm, ievadot dopinga kontroles veidlapas ADAMS sistēmā saskaņā ar prasībām un termiņiem, kas noteikti Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā.

14.5.2. Lai atvieglotu WADA uzraudzību un pārsūdzības tiesību īstenošanu saistībā ar TLA, ikviena antidopinga organizācija saskaņā ar Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajām prasībām un termiņiem ADAMS sistēmā ziņo par visiem TLA pieteikumiem un lēmumiem un iesniedz apliecinošus dokumentus.

14.5.3. Lai atvieglotu WADA uzraudzību un pārsūdzības tiesību īstenošanu saistībā ar rezultātu pārvaldību, antidopinga organizācijas saskaņā ar Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā noteiktajām prasībām un termiņiem ADAMS sistēmā ziņo šādu informāciju: a) nelabvēlīgu analīžu rezultātu gadījumā - paziņojumus par antidopinga noteikumu pārkāpumiem un ar tiem saistītos lēmumus; b) paziņojumus par citiem antidopinga noteikumu pārkāpumiem, kas nav nelabvēlīgi analīžu rezultāti, un ar tiem saistītos lēmumus; c) informāciju par gadījumiem, kad nav paziņota atrašanās vieta; d) visus lēmumus, ar kuriem nosaka, atceļ vai atjauno pagaidu aizliegumus piedalīties sacensībās.

14.5.4. Attiecīgā gadījumā un saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem šajā pantā minētā informācija būs pieejama sportistam, šā sportista valsts antidopinga organizācijai un starptautiskajai federācijai un visām citām antidopinga organizācijām, kas pilnvarotas šim sportistam veikt pārbaudes.92

14.6. Datu privātums93

Antidopinga organizācijas var vākt, glabāt, apstrādāt un izpaust personas datus par sportistiem un citām personām, ja tas nepieciešams un ir atbilstīgi, lai veiktu antidopinga pasākumus saskaņā ar Kodeksu un starptautiskajiem standartiem (tostarp saskaņā ar Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu) un atbilstīgi piemērojamiem tiesību aktiem.

15. PANTS. LĒMUMU ĪSTENOŠANA

15.1. Parakstītāja antidopinga organizāciju pieņemto lēmumu automātiskais juridiski saistošais spēks

15.1.1. Lēmums par antidopinga noteikumu pārkāpumu, ko pieņēmusi parakstītāja antidopinga organizācija, pārsūdzības iestāde (13. panta 2. punkta 2. apakšpunkts) vai Sporta šķīrējtiesa, pēc paziņošanas procesa pusēm automātiski kļūst saistošs ne tikai šīm procesa pusēm, bet arī ikvienam parakstītājam ikvienā sporta veidā, un tam ir turpmāk aprakstītā ietekme.

15.1.1.1. Ikvienas iepriekš minētās iestādes lēmums, ar kuru ir noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās (pēc tam, kad ir notikusi iepriekšēja lietas izskatīšana vai sportists vai cita persona ir vai nu piekritusi pagaidu aizliegumam piedalīties sacensībās, vai atteikusies no tiesībām uz iepriekšēju lietas izskatīšanu, paātrinātu lietas izskatīšanu vai paātrinātu pārsūdzību saskaņā ar 7. panta 4. punkta 3. apakšpunktu), automātiski aizliedz sportistam vai citai personai pagaidu aizlieguma laikā piedalīties sacensībās (kā minēts 10. panta 14. punkta 1. apakšpunktā) jebkurā sporta veidā un jebkura parakstītāja piekritībā.

15.1.1.2. Ikvienas iepriekš minētās iestādes lēmums, ar kuru tiek noteikts diskvalifikācijas periods (pēc tam, kad ir notikusi lietas izskatīšana vai arī apsūdzētais ir atteicies no tās), automātiski aizliedz sportistam vai citai personai diskvalifikācijas periodā piedalīties sacensībās (kā minēts 10. panta 14. punkta 1. apakšpunktā) jebkurā sporta veidā parakstītāja piekritībā.

15.1.1.3. Ikvienas iepriekš minētās iestādes lēmums par antidopinga noteikumu pārkāpuma atzīšanu automātiski ir saistošs visiem parakstītājiem.

15.1.1.4. Ja kāda no iepriekš minētajām iestādēm nolemj anulēt noteiktā periodā gūtus rezultātus saskaņā ar 10. panta 10. punktu, automātiski tiek anulēti visi rezultāti, kas norādītajā periodā ir gūti jebkura parakstītāja piekritībā.

15.1.2. Ikvienam parakstītājam ir pienākums atzīt un īstenot lēmumus un to sekas saskaņā ar 15. panta 1. punkta 1. apakšpunkta prasībām bez nepieciešamības veikt papildu darbības vai nu dienā, kad parakstītājs saņem faktisku paziņojumu par lēmumu, vai dienā, kad attiecīgo lēmumu ievieto ADAMS sistēmā, atkarībā no tā, kura no šīm dienām ir agrāk.

15.1.3. Antidopinga organizācijas, pārsūdzības iestādes vai Sporta šķīrējtiesas lēmums apturēt vai atcelt sekas ir saistošas ikvienam parakstītājam bez nepieciešamības veikt papildu darbības vai nu dienā, kad parakstītājs saņem faktisku paziņojumu par lēmumu, vai dienā, kad lēmums tiek ievietots ADAMS sistēmā, atkarībā no tā, kura no šīm dienām ir agrāk.

15.1.4. Neatkarīgi no jebkura 15. panta 1. punkta 1. apakšpunkta noteikuma lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas lēmums par antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas pieņemts paātrinātā procesā sporta pasākuma laikā, nav saistošs citiem parakstītājiem, ja vien lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas noteikumi neparedz sportistam vai citai personai iespēju pārsūdzēt šādu lēmumu nepaātrinātā procesā.94

15.2. Citu antidopinga organizāciju lēmumu īstenošana

Parakstītāji var nolemt īstenot tādus citus antidopinga organizāciju pieņemtos ar antidopingu saistītos lēmumus, kas nav minēti iepriekš 15. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, piemēram, lēmumu par pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās pirms iepriekšējas lietas izskatīšanas vai sportista vai citas personas piekrišanas.95

15.3. Tādas organizācijas lēmumu īstenošana, kas nav parakstītājs

Ikviens parakstītājs tādu ar antidopingu saistītu lēmumu, kuru pieņēmusi organizācija, kas nav parakstījusi Kodeksu, īsteno tādā gadījumā, ja parakstītājs atzīst, ka šis lēmums, domājams, ir šīs organizācijas atbildības jomā un šīs organizācijas antidopinga noteikumi citādi atbilst Kodeksam.96

16. PANTS. DOPINGA KONTROLE DZĪVNIEKIEM, KAS PIEDALĀS SPORTA SACENSĪBĀS

16.1. Visos sporta veidos, kur sacensībās piedalās dzīvnieki, attiecīgā sporta veida starptautiskā federācija izstrādā un īsteno antidopinga noteikumus attiecībā uz dzīvniekiem, kas piedalās šajā sporta veidā. Šajos antidopinga noteikumos iekļauj aizliegto vielu sarakstu, piemērotas pārbaužu procedūras un paraugu analīžu veikšanai apstiprināto laboratoriju sarakstu.

16.2. Attiecībā uz antidopinga noteikumu pārkāpumu noteikšanu, rezultātu pārvaldību, taisnīgu lietas izskatīšanu, sekām un pārsūdzību saistībā ar dzīvniekiem, kas piedalās sportā, attiecīgā sporta veida starptautiskā federācija izstrādā un īsteno tādus noteikumus, kas vispārēji atbilst Kodeksa 1., 2., 3., 9., 10., 11.,13. un 17. pantam.

17. PANTS. IEROBEŽOJOŠI NOTEIKUMI

Ja sportistam vai citai personai nav paziņots par attiecīgo antidopinga noteikumu pārkāpumu 7. pantā paredzētajā kārtībā vai nav veikti pietiekami pasākumi, lai par to paziņotu, desmit (10) gadu laikā no dienas, kad ir izdarīts iespējamais antidopinga noteikumu pārkāpums, pret šo sportistu vai citu personu nevar sākt tiesvedību saistībā ar šo antidopinga noteikumu pārkāpumu.

OTRĀ DAĻA
IZGLĪTĪBA UN PĒTNIECĪBA

18. PANTS. IZGLĪTĪBA

18.1. Principi

Izglītības programmas ir svarīgas, lai nodrošinātu saskaņotas, koordinētas un efektīvas antidopinga programmas starptautiskā un valsts līmenī. To mērķis ir saglabāt sporta garu un aizsargāt sportistu veselību un tiesības vienādos konkurences apstākļos piedalīties no dopinga brīvās sacensībās, kā tas aprakstīts Kodeksa ievadā.

Izglītības programmas vairo izpratni, sniedz precīzu informāciju un attīsta lēmumu pieņemšanas spējas, lai novērstu tīšus un netīšus antidopinga noteikumu pārkāpumus un citus Kodeksa pārkāpumus. Izglītības programmas un to īstenošana ieaudzina personīgās vērtības un principus, kas aizsargā sporta garu.

Visi parakstītāji, savas atbildības ietvaros un savstarpēji sadarbojoties, plāno, īsteno, uzrauga, izvērtē un veicina izglītības programmas saskaņā ar Izglītības starptautiskajā standartā noteiktajām prasībām.

18.2. Parakstītāju izglītības programmas un plāni

Izglītības programmas, kas noteiktas Izglītības starptautiskajā standartā, veicina sporta garu un pozitīvi un ilgtermiņā ietekmē sportistu un citu personu izdarītās izvēles.

Parakstītāji izstrādā Izglītības starptautiskā standarta prasībām atbilstošus izglītības plānus. Mērķgrupu vai pasākumu prioritāšu noteikšanu pamato ar skaidri formulētiem izglītības plāna motīviem.97

Parakstītāji nodrošina, lai to izglītības plāni pēc pieprasījuma būtu pieejami citiem parakstītājiem ar mērķi iespēju robežās novērst divkāršu darbu un veicināt Izglītības starptautiskajā standartā aprakstīto atzīšanas procesu.

Antidopinga organizācijas izglītības programmā iekļauj turpmāk norādītos izpratnes vairošanas, informatīvus, uz vērtībām balstītus un izglītojošus elementus, kuri ir pieejami vismaz tīmekļa vietnē.98

• Principi un vērtības saistībā ar sportu bez dopinga

Sportistu, sportistu palīgpersonāla locekļu un citu grupu tiesības un pienākumi saskaņā ar Kodeksu

Stingras atbildības princips

• Dopinga lietošanas sekas, piemēram, ietekme uz fizisko un garīgo veselību, sociālās un ekonomiskās sekas un sankcijas

• Antidopinga noteikumu pārkāpumi

Aizliegto vielu un metožu sarakstā iekļautās vielas un metodes

• Ar uztura bagātinātāju lietošanu saistītie riski

• Zāļu lietošana un terapeitiskās lietošanas atļaujas

Pārbaužu procedūras, tostarp urīna un asins analīzes un sportista bioloģiskā pase

Pārbaudāmo sportistu reģistra prasības, tostarp informācijas sniegšana par atrašanās vietu un ADAMS sistēmas lietošana

• Iespēja ziņot par aizdomām par dopingu

18.2.1. Izglītības reģistrs un parakstītāju noteiktās mērķgrupas

Parakstītāji nosaka savas mērķgrupas un izveido izglītības reģistru atbilstoši Izglītības starptautiskajā standartā noteiktajām obligātajām prasībām.99

18.2.2. Parakstītāju īstenotās izglītības programmas

Jebkuru izglītības pasākumu, kas attiecas uz izglītības reģistru, nodrošina apmācīta un pilnvarota persona saskaņā ar Izglītības starptautiskajā standartā noteiktajām prasībām.100

18.2.3. Koordinācija un sadarbība

WADA sadarbojas ar attiecīgajām ieinteresētajām personām, lai atbalstītu Izglītības starptautiskā standarta īstenošanu, un pilda WADA un parakstītāju izstrādāto informācijas un izglītības resursu un/vai programmu centrālās krātuves funkcijas. Parakstītāji sadarbojas gan savā starpā, gan ar valdībām, lai koordinētu savus pasākumus.

Valsts līmenī izglītības programmas koordinē valsts antidopinga organizācija, sadarbojoties ar attiecīgās valsts sporta federācijām, valsts olimpisko komiteju, valsts paraolimpisko komiteju, valdībām un izglītības iestādēm. Šādi koordinējot pasākumus, tiek palielināta izglītības programmu sasniedzamība visiem sporta veidiem, sportistiem un sportistu palīgpersonālam un maksimāli samazināts divkāršs darbs.

Izglītības programmas, kas paredzētas starptautiska līmeņa sportistiem, starptautiskajām federācijām ir prioritāras. Izglītība, kuras pamatā ir sporta pasākumi, ir obligāts elements jebkurā antidopinga programmā, kas saistīta ar kādu starptautisko sporta pasākumu.

Visi parakstītāji sadarbojas gan savā starpā, gan ar valdībām, lai mudinātu attiecīgās sporta organizācijas, izglītības iestādes un profesionālās apvienības izstrādāt un īstenot atbilstošus rīcības kodeksus, kas atspoguļotu labāko praksi un ētiku saistībā ar sporta praksi cīņā pret dopingu. Skaidri formulē disciplinārās politikas nostādnes un procedūras un par tām paziņo, tostarp arī par Kodeksam atbilstīgām sankcijām. Šādos rīcības kodeksos nosaka, ka sporta iestādēm ir jāierosina atbilstošas disciplinārlietas, lai vai nu atbalstītu jebkādu dopinga sankciju īstenošanu, vai arī organizācija pati ierosinātu savu disciplinārlietu, ja nepietiek pierādījumu, lai ierosinātu lietu par antidopinga noteikumu pārkāpumu.

19. PANTS. PĒTĪJUMI

19.1. Pētījumu nolūks un mērķi dopinga apkarošanas jomā

Ar dopinga apkarošanu saistīti pētījumi sekmē efektīvu programmu izstrādi un īstenošanu dopinga kontroles jomā, kā arī informēšanu un izglītošanu par sportu bez dopinga.

Visi parakstītāji un WADA, sadarbojoties gan savā starpā, gan ar valdībām, rosina un veicina šādus pētījumus un veic visus attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šādu pētījumu rezultātus izmanto, lai veicinātu Kodeksa principiem atbilstīgu mērķu sasniegšanu.

19.2. Pētījumu veidi

Pētījumi dopinga apkarošanas jomā var ietvert ne tikai zinātniskus, medicīniskus, analītiskus, statistiskus un psiholoģiskus pētījumus, bet arī, piemēram, socioloģiskus, uzvedības, juridiskus un ētikas pētījumus. Neierobežojot iepriekš teikto, būtu jāveic pētījumi par Kodeksa principiem atbilstīgu zinātniski pamatotu fizioloģisku un psiholoģisku treniņu programmu izstrādi, izprotot cilvēku kā vienotu veselumu, un šādu programmu efektivitātes novērtēšanu, kā arī pētījumi par zinātnes attīstības gaitā radītu jaunu vielu un metožu lietošanu.

19.3. Pētījumu koordinēšana un rezultātu koplietošana

Ir būtiski, lai ar dopinga apkarošanu saistīti pētījumi tiktu koordinēti ar WADA starpniecību. Ievērojot intelektuālā īpašuma tiesības, šādu ar dopinga apkarošanu saistītu pētījumu rezultātus iesniedz WADA un attiecīgos gadījumos šos rezultātus dara pieejamus parakstītājiem, sportistiem un citām ieinteresētajām personām.

19.4. Pētniecības prakses

Pētījumus dopinga apkarošanas jomā veic atbilstīgi starptautiski atzītai ētikas praksei.

19.5. Pētījumi, kuros izmanto aizliegtas vielas un aizliegtas metodes

Veicot pētījumus, attiecībā uz sportistiem jāvairās ievadīt aizliegtas vielas un aizliegtas metodes.

19.6. Ļaunprātīga rezultātu izmantošana

Ir jāveic atbilstīgi drošības pasākumi, lai ar dopinga apkarošanu saistītu pētījumu rezultātus neizmantotu ļaunprātīgi un neizmantotu dopingam.

TREŠĀ DAĻA
FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

Visi parakstītāji un WADA rīkojas saskaņā ar partnerības un sadarbības principiem, lai nodrošinātu sekmīgu cīņu pret dopinga lietošanu sportā un garantētu Kodeksa ievērošanu.101

20. PANTS. PARAKSTĪTĀJU UN WADA PAPILDU FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

Ikviena antidopinga organizācija var deleģēt dopinga kontroles vai antidopinga izglītības aspektus, par kuriem tā ir atbildīga, bet tā tik un tā ir pilnībā atbildīga par to, lai nodrošinātu, ka ikviens aspekts, kuru tā deleģē, tiek veikts saskaņā ar Kodeksu. Ciktāl šie aspekti tiek deleģēti tādai deleģētajai trešajai pusei, kas nav parakstītāja, līgumā ar šo deleģēto trešo pusi ir jāiekļauj prasība ievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.102

20.1. Starptautiskās Olimpiskās komitejas funkcijas un pienākumi

20.1.1. Pieņemt un īstenot Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgas dopinga apkarošanas politikas nostādnes un noteikumus attiecībā uz olimpiskajām spēlēm.

20.1.2. Olimpiskajā kustībā iekļautajām starptautiskajām federācijām un valstu olimpiskajām komitejām Kodeksa un starptautisko standartu ievērošanu noteikt kā nosacījumu, lai tās atzītu Starptautiskā Olimpiskā komiteja.

20.1.3. Daļēji vai pilnīgi apturēt olimpisko finansējumu un/vai citas priekšrocības tām sporta organizācijām, kas neievēro Kodeksu un/vai starptautiskos standartus, ja to paredz 24. panta 1. punkts.

20.1.4. Veikt attiecīgus pasākumus a) saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, lai mazinātu parakstītāju motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un b) saskaņā ar 12. pantu, lai mazinātu jebkuras citas tās piekritībā esošas sporta iestādes motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.

20.1.5. Atļaut un veicināt neatkarīgo novērotāju programmas ieviešanu.

20.1.6. Pieprasīt, lai visi sportisti, kas gatavojas olimpiskajām spēlēm vai piedalās tajās, kā arī visi sportistu palīgpersonāla locekļi, kas saistīti ar šiem sportistiem, saskaņā ar Kodeksu pieņem, ka antidopinga noteikumi ir nosacījumi šādai dalībai vai iesaistei, un lai viņiem šie noteikumi būtu saistoši.

20.1.7. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.1.8. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.1.9. Rūpīgi izskatīt visus iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus savā piekritībā, tostarp izmeklēt, vai attiecīgajā dopinga lietā varētu būt iesaistīts sportistu palīgpersonāls vai citas personas.

20.1.10. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām.

20.1.11. Pieņemt olimpisko spēļu rīkošanas piedāvājumus tikai no tām valstīm, kurās valdība ir ratificējusi, pieņēmusi vai apstiprinājusi UNESCO konvenciju vai pievienojusies tai, un (ja to paredz 24. panta 1. punkta 9. apakšpunkta prasības) nepieņemt sporta pasākumu rīkošanas piedāvājumus no valstīm, kurās valsts olimpiskā komiteja, valsts paraolimpiskā komiteja un/vai valsts antidopinga organizācija neievēro Kodeksu vai starptautiskos standartus.

20.1.12. Sadarboties ar attiecīgajām valsts organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

20.1.13. Ievērot laboratoriju darbības neatkarību saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

20.1.14. Pieņemt politikas nostādnes vai noteikumus, lai īstenotu 2. panta 11. punktu.

20.2. Starptautiskās Paraolimpiskās komitejas funkcijas un pienākumi

20.2.1. Pieņemt un īstenot Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgas dopinga apkarošanas politikas nostādnes un noteikumus attiecībā uz paraolimpiskajām spēlēm.

20.2.2. Paraolimpiskajā kustībā iekļautajām starptautiskajām federācijām un valstu paraolimpiskajām komitejām Kodeksa un starptautisko standartu ievērošanu noteikt kā nosacījumu dalībai Starptautiskajā Paraolimpiskajā komitejā.

20.2.3. Daļēji vai pilnīgi apturēt paraolimpisko finansējumu un/vai citas priekšrocības tām sporta organizācijām, kas neievēro Kodeksu un/vai starptautiskos standartus, ja to paredz 24. panta 1. punkts.

20.2.4. Veikt attiecīgus pasākumus a) saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, lai mazinātu parakstītāju motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un b) saskaņā ar 12. pantu, lai mazinātu jebkuras citas tās piekritībā esošas sporta iestādes motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.

20.2.5. Atļaut un veicināt neatkarīgo novērotāju programmas ieviešanu.

20.2.6. Pieprasīt, lai visi sportisti, kas gatavojas paraolimpiskajām spēlēm vai piedalās tajās, kā arī visi sportistu palīgpersonāla locekļi, kas saistīti ar šiem sportistiem, saskaņā ar Kodeksu pieņem, ka antidopinga noteikumi ir nosacījumi šādai dalībai vai iesaistei, un lai viņiem šie noteikumi būtu saistoši.

20.2.7. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.2.8. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.2.9. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām.

20.2.10. Rūpīgi izskatīt visus iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus savā pārziņā, tostarp izmeklēt, vai attiecīgajā dopinga lietā varētu būt iesaistīts sportistu palīgpersonāls vai citas personas.

20.2.11. Sadarboties ar attiecīgajām valsts organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

20.2.12. Ievērot laboratoriju darbības neatkarību saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

20.3. Starptautisko federāciju funkcijas un pienākumi

20.3.1. Pieņemt un īstenot Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgas dopinga apkarošanas politikas nostādnes un noteikumus.

20.3.2. Kā dalības nosacījumu pieprasīt, lai tās dalībvalstu federāciju un citu biedru politikas nostādnes, noteikumi un programmas atbilst Kodeksam un starptautiskajiem standartiem, un attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu šo atbilstību; Kodeksa un starptautisko standartu ievērošana ietver vismaz šādas jomas: i) prasību, lai to dalībvalstu federācijas veic pārbaudes tikai savā starptautiskās federācijas dokumentētā piekritībā un izmanto savas valsts antidopinga organizācijas vai citas paraugu savākšanas iestādes paraugu vākšanai saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu; ii) prasību, lai to dalībvalstu federācijas atzīst valsts antidopinga organizācijas pilnvaras savā valstī saskaņā ar 5. panta 2. punkta 1. apakšpunktu un vajadzības gadījumā palīdz valsts antidopinga organizācijai īstenot valsts pārbaužu programmu attiecīgajā sporta veidā; iii) prasību, lai to dalībvalstu federācijas analizē visus paraugus, kas savākti, izmantojot WADA akreditētu vai WADA apstiprinātu laboratoriju saskaņā ar 6. panta 1. punktu; iv) prasību, lai visas to dalībvalstu federāciju atklāto valsts līmeņa antidopinga noteikumu pārkāpumu lietas izskatītu savā darbībā neatkarīga lietas izskatīšanas komisija saskaņā ar 8. panta 1. punktu un Starptautisko rezultātu pārvaldības standartu.

20.3.3. Pieprasīt, lai visi sportisti, kas gatavojas starptautiskās federācijas vai kādas to dalīborganizācijas atļautām vai rīkotām sacensībām vai pasākumam vai piedalās tajā, kā arī visi sportistu palīgpersonāla locekļi, kas saistīti ar šiem sportistiem, saskaņā ar Kodeksu pieņem, ka antidopinga noteikumi ir nosacījumi šādai dalībai vai iesaistei, un lai viņiem šie noteikumi būtu saistoši.

20.3.4. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.3.5. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.3.6. Attiecībā uz tiem sportistiem, kas nav attiecīgās starptautiskās federācijas vai tās dalībvalstu federāciju pastāvīgie biedri, noteikt prasību, ka šiem sportistiem ir jābūt pieejamiem paraugu vākšanai un saistībā ar starptautiskās federācijas Pārbaudāmo sportistu reģistru jāsniedz precīza un aktuāla informācija par savu atrašanās vietu atbilstīgi starptautiskās federācijas vai attiecīgā gadījumā lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas izvirzītajiem dalības nosacījumiem.103

20.3.7. Pieprasīt, lai ikviena to dalībvalsts federācija pieņem noteikumus par to, ka visiem sportistiem, kas gatavojas valsts federācijas vai kādas tās dalīborganizācijas rīkotām sacensībām vai pasākumam vai piedalās tajā, kā arī visiem sportistu palīgpersonāla locekļiem, kas saistīti ar šiem sportistiem, saskaņā ar Kodeksu jāpieņem, ka viņiem ir saistoši antidopinga noteikumi un antidopinga organizācijas rezultātu pārvaldības pilnvaras, kas ir nosacījumi šādai dalībai sacensībās.

20.3.8. Pieprasīt, lai valstu federācijas savai attiecīgajai valsts antidopinga organizācijai un starptautiskajai federācijai sniegtu visu informāciju, kas liecina par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai var būt saistīta ar šādu pārkāpumu, un sadarbotos ikvienas atbilstīgi pilnvarotas antidopinga organizācijas veiktā izmeklēšanā.

20.3.9. Veikt attiecīgus pasākumus a) saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, lai mazinātu parakstītāju motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un b) saskaņā ar 12. pantu, lai mazinātu jebkuras citas to piekritībā esošas sporta iestādes motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.

20.3.10. Pilnvarot un veicināt neatkarīgo novērotāju programmu ieviešanu starptautiskos sporta pasākumos.

20.3.11. Daļēji vai pilnībā apturēt finansējumu tām savām dalībfederācijām vai atzītajām valstu federācijām, kas neievēro Kodeksu un/vai starptautiskos standartus.

20.3.12. Rūpīgi izmeklēt visus iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus savā piekritībā, tostarp to, vai sportistu palīgpersonāls vai citas personas varētu būt saistītas ar katru no dopinga lietošanas gadījumiem, lai nodrošinātu pienācīgu seku izpildi, un veikt automātisku izmeklēšanu attiecībā uz sportistu palīgpersonālu gadījumos, kuros ir vai nu piedalījusies kāda aizsargājamā persona, vai arī sportistu palīgpersonāla loceklis, kas savu atbalstu sniedzis vairāk nekā vienam sportistam, kurš atzīts par vainīgu antidopinga noteikuma pārkāpumā.

20.3.13. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām, tostarp pieprasīt, lai valstu federācijas, koordinējot savus pasākumus ar attiecīgo valsts antidopinga organizāciju, nodrošina izglītību dopinga apkarošanas jomā.

20.3.14. Pieņemt pasaules čempionātu un citu starptautisku sporta pasākumu rīkošanas piedāvājumus tikai no tām valstīm, kurās valdība ir ratificējusi, pieņēmusi vai apstiprinājusi UNESCO konvenciju vai pievienojusies tai, un (ja to paredz 24. panta 1. punkta 9. apakšpunkta prasības) nepieņemt sporta pasākumu rīkošanas piedāvājumus no valstīm, kurās valsts olimpiskā komiteja, valsts paraolimpiskā komiteja un/vai valsts antidopinga organizācija neievēro Kodeksu vai starptautiskos standartus.

20.3.15. Sadarboties ar attiecīgajām valsts organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

20.3.16. Pilnīgi sadarboties ar WADA saistībā ar izmeklēšanām, ko tā veic saskaņā ar 20. panta 7. punkta 14. apakšpunktu.

20.3.17. Ieviest disciplināros noteikumus un pieprasīt, lai valstu federācijām būtu ieviesti šādi disciplinārie noteikumi, saskaņā ar kuriem sportistu palīgpersonāls, kas bez likumīga pamatojuma lieto aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes, nedrīkst sniegt atbalstu sportistiem, kas ir attiecīgās starptautiskās vai valsts federācijas piekritībā.

20.3.18. Ievērot laboratoriju darbības neatkarību saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

20.3.19. Pieņemt politikas nostādnes vai noteikumus, lai īstenotu 2. panta 11. punktu.

20.4. Valstu olimpisko komiteju un valstu paraolimpisko komiteju funkcijas un pienākumi

20.4.1. Nodrošināt, lai to dopinga apkarošanas politikas nostādnes un noteikumi būtu atbilstīgi Kodeksam un starptautiskajiem standartiem.

20.4.2. Kā dalības nosacījumu pieprasīt, lai to valstu federāciju un citu biedru politikas nostādnes, noteikumi un programmas atbilst Kodeksam un starptautiskajiem standartiem, un attiecīgi rīkoties, lai nodrošinātu šo atbilstību.

20.4.3. Ievērot valsts antidopinga organizācijas autonomiju savā valstī un neiejaukties tās lēmumos un pasākumos saistībā ar tās darbību.

20.4.4. Pieprasīt, lai valstu federācijas savai attiecīgajai valsts antidopinga organizācijai un starptautiskajai federācijai sniegtu visu informāciju, kas liecina par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai var būt saistīta ar šādu pārkāpumu, un sadarbotos ikvienas atbilstīgi pilnvarotas antidopinga organizācijas veiktā izmeklēšanā.

20.4.5. Noteikt, ka tie sportisti, kas nav valsts federācijas pastāvīgie biedri, var piedalīties olimpiskajās spēlēs vai paraolimpiskajās spēlēs tikai tādā gadījumā, ja viņi ir pieejami paraugu vākšanai un sniedz ziņas par savu atrašanās vietu atbilstīgi Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajam standartam, tiklīdz sportists ir iekļauts kandidātu sarakstā vai nākamajā attiecīgo spēļu dalībnieku sarakstā saistībā ar olimpiskajām spēlēm vai paraolimpiskajām spēlēm.

20.4.6. Sadarboties ar savu valsts antidopinga organizāciju un strādāt kopīgi ar savas valsts valdību, lai izveidotu valsts antidopinga organizāciju, ja šādas organizācijas vēl nav, ar nosacījumu, ka līdz tās izveidei valsts antidopinga organizācijas pienākumus pilda valsts olimpiskā komiteja vai tās pilnvarota iestāde. Tajās valstīs, kas ir reģionālas antidopinga organizācijas dalībvalstis, valsts olimpiskā komiteja sadarbībā ar attiecīgo valdību veic aktīvas un atbalstošas funkcijas savā attiecīgajā reģionālajā antidopinga organizācijā.

20.4.7. Pieprasīt, lai ikviena tās dalībvalsts federācija pieņem noteikumus (vai citus līdzekļus) par to, ka visiem sportistiem, kas gatavojas valsts federācijas vai kādas tās dalīborganizācijas atļautām vai rīkotām sacensībām vai pasākumam vai piedalās tajā, kā arī visiem sportistu palīgpersonāla locekļiem, kas saistīti ar šiem sportistiem, saskaņā ar Kodeksu ir jāpieņem, ka antidopinga noteikumi un antidopinga organizācijas rezultātu pārvaldības pilnvaras ir nosacījumi šādai dalībai vai iesaistei, un par to, ka viņiem šie noteikumi ir saistoši.

20.4.8. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.4.9. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.4.10. Diskvalifikācijas periodā daļēji vai pilnīgi apturēt finansējumu ikvienam sportistam vai sportistu palīgpersonāla loceklim, kas izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu.

20.4.11. Daļēji vai pilnībā apturēt finansējumu tām savām dalībfederācijām vai atzītajām valstu federācijām, kas neievēro Kodeksu un/vai starptautiskos standartus.

20.4.12. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām, tostarp pieprasīt, lai valstu federācijas, koordinējot savus pasākumus ar attiecīgo valsts antidopinga organizāciju, nodrošina izglītību dopinga apkarošanas jomā.

20.4.13. Rūpīgi izskatīt visus iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus savā piekritībā, tostarp izmeklēt, vai attiecīgajā dopinga lietā varētu būt iesaistīts sportistu palīgpersonāls vai citas personas.

20.4.14. Sadarboties ar attiecīgajām valsts organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

20.4.15. Ieviest disciplināros noteikumus, saskaņā ar kuriem sportistu palīgpersonāls, kas bez likumīga pamatojuma lieto aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes, nedrīkstētu sniegt atbalstu sportistiem, kas ir attiecīgās valsts olimpiskās komitejas vai valsts paraolimpiskās komitejas piekritībā.

20.4.16. Ievērot laboratoriju darbības neatkarību saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

20.4.17. Pieņemt politikas nostādnes vai noteikumus, lai īstenotu 2. panta 11. punktu.

20.4.18. Veikt attiecīgus pasākumus a) saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, lai mazinātu parakstītāju motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un b) saskaņā ar 12. pantu, lai mazinātu jebkuras citas tās piekritībā esošas sporta iestādes motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.

20.5. Valsts antidopinga organizāciju funkcijas un pienākumi104

20.5.1. Ar savu darbību saistītajos lēmumos un pasākumos būt neatkarīgām no sporta nozares un valdības, tostarp bez ierobežojumiem aizliedzot iejaukties savos ar darbību saistītajos lēmumos vai pasākumos ikvienai personai, kas vienlaikus piedalās kādas starptautiskās federācijas, valsts federācijas, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, valsts olimpiskās komitejas, valsts paraolimpiskās komitejas vai par sportu vai dopinga apkarošanu atbildīgas valsts pārvaldes iestādes vadībā vai darbībā.105

20.5.2. Pieņemt un īstenot Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgus dopinga apkarošanas noteikumus un politikas nostādnes.

20.5.3. Sadarboties ar citām attiecīgajām valsts organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

20.5.4. Mudināt antidopinga organizācijas veikt savstarpējas pārbaudes.

20.5.5. Sekmēt pētniecību dopinga apkarošanas jomā.

20.5.6. Ja tiek nodrošināts finansējums, diskvalifikācijas periodā daļēji vai pilnīgi apturēt finansējumu ikvienam sportistam vai sportistu palīgpersonāla loceklim, kas izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu.

20.5.7. Rūpīgi izskatīt visus iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus savā piekritībā, tostarp izmeklēt, vai attiecīgajā dopinga lietā varētu būt iesaistīts sportistu palīgpersonāls vai citas personas, un nodrošināt pienācīgu seku izpildi.

20.5.8. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām.

20.5.9. Ikviena valsts antidopinga organizācija ir izglītības iestāde savā attiecīgajā valstī.

20.5.10. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.5.11. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.5.12. Veikt automātisku izmeklēšanu attiecībā uz savā piekritībā esošo sportistu palīgpersonālu gadījumā, ja antidopinga noteikumu pārkāpumā ir piedalījusies kāda aizsargājamā persona, un veikt automātisku izmeklēšanu attiecībā uz tiem sportistu palīgpersonāla locekļiem, kas savu atbalstu snieguši vairāk nekā vienam sportistam, kurš atzīts par vainīgu antidopinga noteikuma pārkāpuma izdarīšanā.

20.5.13. Pilnīgi sadarboties ar WADA saistībā ar izmeklēšanām, ko tā veic saskaņā ar 20. panta 7. punkta 14. apakšpunktu.

20.5.14. Ievērot laboratoriju darbības neatkarību saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

20.5.15. Pieņemt politikas nostādnes vai noteikumus, lai īstenotu 2. panta 11. punktu.

20.5.16. Veikt attiecīgus pasākumus a) saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, lai mazinātu parakstītāju motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un b) saskaņā ar 12. pantu, lai mazinātu jebkuras citas tās piekritībā esošas sporta iestādes motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.

20.6. Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizāciju funkcijas un pienākumi

20.6.1. Pieņemt un īstenot Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgas dopinga apkarošanas politikas nostādnes un noteikumus attiecībā uz saviem rīkotajiem sporta pasākumiem.

20.6.2. Veikt attiecīgus pasākumus a) saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, lai mazinātu parakstītāju motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un b) saskaņā ar 12. pantu, lai mazinātu jebkuras citas tās piekritībā esošas sporta iestādes motivāciju neievērot Kodeksu un starptautiskos standartus.

20.6.3. Atļaut un veicināt neatkarīgo novērotāju programmas ieviešanu.

20.6.4. Pieprasīt, lai visi sportisti, kas gatavojas konkrētajam sporta pasākumam vai piedalās tajā, kā arī visi sportistu palīgpersonāla locekļi, kas saistīti ar šiem sportistiem, saskaņā ar Kodeksu pieņem, ka antidopinga noteikumi ir nosacījumi šādai dalībai vai iesaistei, un lai viņiem šie noteikumi būtu saistoši.

20.6.5. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.6.6. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.6.7. Rūpīgi izskatīt visus iespējamos antidopinga noteikumu pārkāpumus savā piekritībā, tostarp izmeklēt, vai attiecīgajā dopinga lietā varētu būt iesaistīts sportistu palīgpersonāls vai citas personas.

20.6.8. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām.

20.6.9. Pieņemt sporta pasākumu rīkošanas piedāvājumus tikai no tām valstīm, kurās valdība ir ratificējusi, pieņēmusi vai apstiprinājusi UNESCO konvenciju vai pievienojusies tai, un (ja to paredz 24. panta 1. punkta 9. apakšpunkta prasības) nepieņemt sporta pasākumu rīkošanas piedāvājumus no valstīm, kurās valsts olimpiskā komiteja, valsts paraolimpiskā komiteja un/vai valsts antidopinga organizācija neievēro Kodeksu vai starptautiskos standartus.

20.6.10. Sadarboties ar attiecīgajām valsts organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

20.6.11. Ievērot laboratoriju darbības neatkarību saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu.

20.6.12. Pieņemt politikas nostādnes vai noteikumus, ar ko īsteno 2. panta 11. punktu.

20.7. WADA funkcijas un pienākumi

20.7.1. Pieņemot deklarāciju, kuru apstiprina WADA dibināšanas valde, atzīt Kodeksu un apņemties pildīt savas funkcijas un pienākumus saskaņā ar to.106

20.7.2. Pieņemt un īstenot Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgas politikas nostādnes un procedūras.

20.7.3. Sniegt atbalstu un norādījumus parakstītājiem saistībā ar pasākumiem, kurus tie veic nolūkā ievērot Kodeksu un starptautiskos standartus, un pārraudzīt to ievērošanu saskaņā ar Kodeksa 24. panta 1. punktu un Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu.

20.7.4. Apstiprināt tos starptautiskos standartus, kas attiecas uz Kodeksa īstenošanu.

20.7.5. Akreditēt un atkārtoti akreditēt laboratorijas paraugu analīžu veikšanai vai šajā nolūkā apstiprināt citas laboratorijas.

20.7.6. Izstrādāt un apstiprināt pamatnostādnes un labākās prakses paraugus.

20.7.7. Pēc WADA Sportistu komitejas ieteikuma iesniegt WADA izpildkomitejai apstiprināšanai Aktu par sportistu tiesībām dopinga apkarošanas jomā, kur vienuviet ir apkopotas Kodeksā un starptautiskajos standartos noteiktās sportistu tiesības un citi saskaņotie labākās prakses principi attiecībā uz sportistu tiesību vispārējo aizsardzību dopinga apkarošanas jomā.

20.7.8. Sekmēt, veikt, uzdot veikt, finansēt un koordinēt pētījumus un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā.

20.7.9. Izstrādāt un īstenot efektīvu neatkarīgo novērotāju programmu un cita veida sporta pasākumu padomdevēju programmas.

20.7.10. Ārkārtas situācijās pēc savas iniciatīvas vai pēc citu antidopinga organizāciju pieprasījuma veikt pārbaudes saskaņā ar WADA ģenerāldirektora norādījumiem un sadarboties ar attiecīgajām valsts un starptautiskajām organizācijām un aģentūrām, tostarp veicinot izpēti un izmeklēšanu.107

20.7.11. Apspriežoties ar starptautiskajām federācijām, valsts antidopinga organizācijām un lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijām, apstiprināt noteiktās pārbaužu veikšanas un paraugu analīžu veikšanas programmas.

20.7.12. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, pieprasīt, lai visi tās valdes locekļi, direktori, amatpersonas un darbinieki (un deleģēto trešo personu darbinieki), kuri piedalās jebkurā dopinga kontroles aspektā, pieņem, ka nosacījums viņu iecelšanai amatā vai iesaistei sportā ir vai nu antidopinga noteikumu ievērošana personas statusā saskaņā ar Kodeksu attiecībā uz tiešiem un tīšiem amatpārkāpumiem, vai tādu saistību ievērošana, ko paredz līdzīgi parakstītāja ieviestie salīdzināmie noteikumi un normas.

20.7.13. Ievērojot piemērojamos tiesību aktus, nevienā amatā, kas saistīts ar dopinga kontroli (izņemot atļautās antidopinga izglītības vai rehabilitācijas programmas), apzināti nenodarbināt personu, kurai ir vai nu noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, vai kurai noteikts diskvalifikācijas periods saskaņā ar Kodeksu, vai, ja uz šo personu, kura iepriekšējo sešu (6) gadu laikā tiešā veidā un tīši ir veikusi tādas darbības, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, Kodekss neattiecas, ja šai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstoši noteikumi.

20.7.14. Sākt savu izmeklēšanu attiecībā uz antidopinga noteikumu pārkāpumiem, gadījumiem, kad parakstītāji un WADA akreditētās laboratorijas neievēro Kodeksu, un citām darbībām, kas var veicināt dopinga lietošanu.

20.8. Sadarbība saistībā ar trešo personu noteikumiem

Parakstītāji sadarbojas gan savā starpā, gan ar WADA un valdībām, lai mudinātu profesionālās apvienības un iestādes, kurām ir pilnvaras attiecībā uz to sportistu palīgpersonālu, uz kuru citādi neattiecas Kodekss, īstenot noteikumus, kas aizliedz tādu rīcību, kura būtu uzskatāma par antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja to būtu izdarījis sportistu palīgpersonāls, uz kuru attiecas Kodekss.

21. PANTS. SPORTISTU UN CITU PERSONU PAPILDU FUNKCIJAS UN PIENĀKUMI

21.1. Sportistu funkcijas un pienākumi

21.1.1. Būt informētiem par visām piemērojamām antidopinga politikas nostādnēm un noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Kodeksu, un ievērot tos.

21.1.2. Vienmēr būt pieejamiem paraugu vākšanai.108

21.1.3. Saistībā ar dopinga apkarošanu sportisti atbild par to, ko viņi uzņem ar pārtiku vai lieto.

21.1.4. Informēt medicīnas darbiniekus par viņu pienākumu nelietot aizliegtas vielas un aizliegtas metodes, kā arī uzņemties atbildību, nodrošinot, ka ārstēšana nav pretrunā saskaņā ar Kodeksu pieņemtajām antidopinga politikas nostādnēm un noteikumiem.

21.1.5. Informēt savu valsts antidopinga organizāciju un starptautisko federāciju par visiem lēmumiem, kurus persona, kas nav parakstītājs, ir pieņēmusi par to, ka attiecīgais sportists pēdējo desmit (10) gadu laikā ir izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu.

21.1.6. Sadarboties ar antidopinga organizācijām antidopinga noteikumu pārkāpumu izmeklēšanā.109

21.1.7. Pēc ikvienas antidopinga organizācijas pieprasījuma, kurai ir pilnvaras attiecībā uz konkrēto sportistu, atklāt sava sportistu palīgpersonāla locekļa identitāti.

21.2. Sportistu palīgpersonāla funkcijas un pienākumi

21.2.1. Būt informētiem par visām antidopinga politikas nostādnēm un noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Kodeksu un attiecas uz sportistu palīgpersonālu vai sportistiem, ko šīs personas atbalsta, un ievērot tos.

21.2.2. Sadarboties saskaņā ar sportistu pārbaužu programmu.

21.2.3. Izmantot savu ietekmi uz sportista uzskatiem un uzvedību, lai sekmētu tādu attieksmi, kas vērsta pret dopinga lietošanu.

21.2.4. Informēt savu valsts antidopinga organizāciju un starptautisko federāciju par visiem lēmumiem, kuros persona, kas nav parakstītājs, ir atzinusi, ka attiecīgais sportists pēdējo desmit (10) gadu laikā ir izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu.

21.2.5. Sadarboties ar antidopinga organizācijām antidopinga noteikumu pārkāpumu izmeklēšanā.110

21.2.6. Sportistu palīgpersonāls bez likumīga pamatojuma nelieto un neglabā aizliegtās vielas un neizmanto aizliegtās metodes.111

21.3. Citu personu, uz kurām attiecas Kodekss, funkcijas un pienākumi

21.3.1. Būt informētām par visām antidopinga politikas nostādnēm un noteikumiem, kas pieņemti saskaņā ar Kodeksu un attiecas uz tām, un ievērot šīs politikas nostādnes un noteikumus.

21.3.2. Informēt savu valsts antidopinga organizāciju un starptautisko federāciju par visiem lēmumiem, kuros persona, kas nav parakstītājs, ir atzinusi, ka tās pēdējo desmit (10) gadu laikā ir izdarījušas antidopinga noteikumu pārkāpumu.

21.3.3. Sadarboties ar antidopinga organizācijām antidopinga noteikumu pārkāpumu izmeklēšanā.

21.4. Reģionālo antidopinga organizāciju funkcijas un pienākumi

21.4.1. Nodrošināt, lai dalībvalstis pieņem un īsteno Kodeksam atbilstīgus noteikumus, politikas nostādnes un programmas.

21.4.2. Pieprasīt, lai dalībvalsts pirms iestāšanās reģionālajā antidopinga organizācijā paraksta oficiālu reģionālās antidopinga organizācijas dalības veidlapu, kurā skaidri norādīti šai reģionālajai antidopinga organizācijai deleģētie pienākumi dopinga apkarošanas jomā.

21.4.3. Sadarboties ar citām attiecīgām valsts un reģionālajām organizācijām un aģentūrām, kā arī ar citām antidopinga organizācijām.

21.4.4. Veicināt valsts antidopinga organizācijas un reģionālās antidopinga organizācijas savstarpējas pārbaudes.

21.4.5. Veicināt attiecīgo antidopinga organizāciju resursu palielināšanu un palīdzēt tām.

21.4.6. Sekmēt pētniecību dopinga apkarošanas jomā.

21.4.7. Plānot, īstenot, izvērtēt un veicināt izglītību dopinga apkarošanas jomā atbilstoši Izglītības starptautiskā standarta prasībām.

22. PANTS. VALDĪBU IESAISTĪŠANA112

Katra valdība apliecina savu apņemšanos ievērot Kodeksu, parakstot 2003. gada 3. marta Kopenhāgenas deklarāciju pret dopingu sportā un ratificējot, pieņemot, apstiprinot UNESCO konvenciju vai pievienojoties šai konvencijai.

Parakstītāji apzinās, ka jebkura valdības rīcība ir šīs valdības kompetencē un tai jābūt saskaņā ar saistībām, kas noteiktas gan starptautiskajos tiesību aktos, gan attiecīgās valsts normatīvajos aktos. Lai arī valdībām ir saistošas tikai attiecīgo starptautisko starpvaldību līgumu (jo īpaši UNESCO konvencijas) prasības, turpmākajos pantos ir norādīts, ko parakstītāji sagaida no valdībām Kodeksa īstenošanas atbalstam.

22.1. Katrai valdībai jāveic visas nepieciešamās darbības un pasākumi, lai izpildītu UNESCO konvencijas prasības.

22.2. Katrai valdībai jāievieš tiesību akti, noteikumi, politikas nostādnes vai administratīvā prakse sadarbībai un informācijas apmaiņai ar antidopinga organizācijām, datu apmaiņai starp antidopinga organizācijām saskaņā ar Kodeksu, neierobežotai urīna un asins paraugu transportēšanai tādā veidā, lai saglabātu to drošību un integritāti, neierobežotai dopinga kontroles amatpersonu iebraukšanai visās teritorijās, kur dzīvo vai trenējas starptautiska līmeņa sportisti vai valsts līmeņa sportisti, neierobežotai dopinga kontroles amatpersonu piekļuvei šīm teritorijām, lai veiktu pārbaudes bez iepriekšējs paziņojuma, un izceļošanai no šīm teritorijām, ievērojot piemērojamās robežkontroles, imigrācijas un piekļuves prasības un noteikumus.

22.3. Katrai valdībai jāpieņem noteikumi, tiesību akti vai politikas nostādnes, lai sodītu tās amatpersonas un darbiniekus, kuru darbs saistīts ar dopinga kontroli, sporta rezultātiem vai medicīnisko aprūpi sporta apstākļos, tostarp ar uzraudzības pilnvaru īstenošanu, un kuri veic darbības, kas būtu uzskatāmas par antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja attiecīgajai personai būtu piemērojami Kodeksam atbilstīgi noteikumi.

22.4. Valdībām nevajadzētu atļaut nevienai personai pildīt ar dopinga kontroli, sporta rezultātiem vai medicīnisko aprūpi sporta apstākļos saistīta amata pienākumus, tostarp īstenot uzraudzības pilnvaras, ja šī persona: i) saskaņā ar Kodeksu izcieš diskvalifikācijas periodu par antidopinga noteikumu pārkāpumiem vai ii) kriminālprocesā, disciplinārajā vai profesionālajā procesā ir apsūdzēta vai atzīta par vainīgu saistībā ar rīcību, kas būtu antidopinga noteikumu pārkāpums, ja šai personai būtu piemēroti Kodeksam atbilstīgi noteikumi, ja uz viņu neattiecas antidopinga organizācijas pilnvaras un ja diskvalifikācija nav izvērtēta Kodeksam atbilstīgā rezultātu pārvaldības procesā, un tādā gadījumā šādai personai noteiktā diskvalifikācija ir spēkā ne ilgāk kā sešus (6) gadus no attiecīgā krimināltiesas, profesionālās organizācijas vai disciplinārlietu komisijas lēmuma pieņemšanas dienas vai arī attiecīgā piespriestā kriminālsoda vai noteikto disciplināro vai profesionālo sankciju darbības laikā.

22.5. Ikvienai valdībai jāatbalsta visu savu valsts dienestu vai aģentūru sadarbība ar antidopinga organizācijām, lai laikus apmainītos ar informāciju ar antidopinga organizācijām, kas būtu noderīga cīņā pret dopinga lietošanu, ja šāda rīcība nav pretlikumīga.

22.6. Valdībām jāatzīst, ka šķīrējtiesa ir vēlamā iestāde, kur izšķir ar dopinga lietošanu saistītus strīdus, ievērojot cilvēktiesības un pamattiesības un piemērojamos valsts tiesību aktus.

22.7. Ikvienai valdībai, kuras valstī nav savas valsts antidopinga organizācijas, jāsadarbojas ar savu valsts olimpisko komiteju, lai izveidotu šādu organizāciju.

22.8. Ikvienai valdībai jāievēro savas valsts antidopinga organizācijas vai reģionālās antidopinga organizācijas, kurai pieder attiecīgā valsts, un ikvienas WADA akreditētās vai apstiprinātās laboratorijas autonomija savā valstī un nav jāiejaucas to pieņemtajos lēmumos un veiktajos pasākumos saistībā ar savu darbību.

22.9. Nevienai valdībai nevajadzētu ierobežot WADA piekļuvi dopinga paraugiem un dopinga apkarošanas protokoliem un informācijai, kuru glabā vai pārvalda kāds no parakstītājiem, parakstītāja locekļiem vai WADA akreditētām vai apstiprinātām laboratorijām.

22.10. Ja valdība neratificē, nepieņem vai neapstiprina UNESCO konvenciju vai nepievienojas tai, tā saskaņā ar 20. panta 1. punkta 11. apakšpunktu, 20. panta 3. punkta 14. apakšpunktu un 20. punkta 6. punkta 9. apakšpunktu var zaudēt tiesības iesniegt piedāvājumus sporta pasākumu rīkošanai un/vai rīkot šos pasākumus, savukārt, ja UNESCO pēc tam konstatē, ka valdība neievēro UNESCO konvenciju, UNESCO un WADA var noteikt ievērojamas sekas, par kurām lemj katra no šīm organizācijām.

CETURTĀ DAĻA
PIEŅEMŠANA, IEVĒROŠANA, GROZĪŠANA UN INTERPRETĀCIJA

23. PANTS. PIEŅEMŠANA UN ĪSTENOŠANA

23.1. Kodeksa pieņemšana

23.1.1. Kodeksa parakstītāji var būt šādas juridiskās personas: Starptautiskā Olimpiskā komiteja, starptautiskās federācijas, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, valstu olimpiskās komitejas, valstu paraolimpiskās komitejas, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, valstu antidopinga organizācijas un citas organizācijas, kurām ir būtiska nozīme sportā.

23.1.2. Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskās Olimpiskās komitejas atzītās starptautiskās federācijas, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, valstu olimpiskās komitejas, valstu paraolimpiskās komitejas, valstu antidopinga organizācijas un lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, ko atzīst viena vai vairākas no iepriekšminētajām struktūrām, kļūst par parakstītājiem, parakstot pieņemšanas deklarāciju vai citā pieņemšanas veidā, kuru WADA ir atzinusi par pieļaujamu.

23.1.3. Jebkura cita juridiskā persona, kas minēta 23. panta 1. punkta 1. apakšpunktā, var iesniegt WADA pieteikumu, kurā tā izsaka savu nodomu kļūt par parakstītāju un kuru pārskatīs saskaņā ar WADA pieņemto politiku. WADA pieņem šos pieteikumus, ja tie atbilst nosacījumiem un prasībām, ko WADA noteikusi šādā politikā.113 Ja WADA pieņem pieteikumu, pretendents kļūst par parakstītāju pēc tam, kad tas ir parakstījis deklarāciju par Kodeksa pieņemšanu un pieņēmis nosacījumus un prasības, ko WADA ir izvirzījusi šādam pretendentam.

23.1.4. WADA publisko visu to struktūru sarakstu, kas ir pieņēmušas Kodeksu.

23.2. Kodeksa īstenošana

23.2.1. Parakstītāji īsteno piemērojamos Kodeksa noteikumus, atbilstīgi savām pilnvarām un savā attiecīgajā atbildības jomā izstrādājot un īstenojot politikas nostādnes, statūtus, noteikumus vai reglamentu.

23.2.2. Parakstītāji atbilstīgi antidopinga organizācijas veikto dopinga apkarošanas pasākumu piemērošanas jomai īsteno turpmāk norādītos pantus bez būtiskām izmaiņām (būdami tiesīgi veikt tādas nebūtiskas izmaiņas saistībā ar valodas lietojumu, kas nepieciešami, lai atsauktos uz organizācijas nosaukumu, sporta veidu, sadaļas numuru u. c.):114

• 1. pants (Dopinga definīcija);

• 2. pants (Antidopinga noteikumu pārkāpumi);

• 3. pants (Dopinga pierādījums);

• 4. panta 2. punkta 2. apakšpunkts (Īpašās vielas vai īpašās metodes);

• 4. panta 2. punkta 3. apakšpunkts (Ļaunprātīgi lietotas vielas);

• 4. panta 3. punkta 3. apakšpunkts (WADA lēmums par Aizliegto vielu un metožu sarakstu);

• 7. panta 7. punkts (Aktīvās karjeras pārtraukšana);

• 9. pants (Individuālo rezultātu automātiska anulēšana);

• 10. pants (Individuālās sankcijas);

• 11. pants (Sekas komandām);

• 13. pants (Pārsūdzības), izņemot 13. panta 2. punkta 2. apakšpunktu un 13. panta 6. un 7. punktu;

• 15. panta 1. punkts (Lēmumu automātiskais juridiski saistošais spēks);

• 17. pants (Ierobežojoši noteikumi);

• 26. pants (Kodeksa interpretācija);

• 1. pielikums (Definīcijas).

Parakstītāji savos noteikumos nedrīkst iekļaut tādas papildu normas, kas maina iepriekš uzskaitīto pantu ietekmi. Parakstītāju noteikumos ir jābūt skaidri atzītām Kodeksa piezīmēm, kam jābūt piešķirtam tādam pašam statusam kā pašam Kodeksam. Tomēr Kodeksa noteikumi parakstītājam neliedz pieņemt drošības, medicīnas, atbilstības vai rīcības kodeksa noteikumus, kas piemērojami citiem mērķiem, nevis dopinga apkarošanai.115

23.2.3. Parakstītāji ir aicināti Kodeksa īstenošanā izmantot WADA ieteiktos labākās prakses paraugus.

23.3. Antidopinga programmu īstenošana

Parakstītāji velta ievērojamus resursus, lai visās jomās īstenotu Kodeksam un starptautiskajiem standartiem atbilstīgas antidopinga programmas.

24. PANTS. KODEKSA UN UNESCO KONVENCIJAS IEVĒROŠANAS PĀRRAUDZĪBA UN IZPILDES PANĀKŠANA

24.1. Kodeksa ievērošanas pārraudzība un izpildes panākšana116

24.1.1. To, kā parakstītāji ievēro Kodeksu un starptautiskos standartus, WADA pārrauga saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu.

24.1.2. Lai veicinātu pārraudzību, ikviens parakstītājs pēc WADA pieprasījuma un kad WADA to pieprasa, tai ziņo par Kodeksa un starptautisko standartu ievērošanu. Šā ziņošanas procesa ietvaros parakstītājs sniedz pilnīgu un precīzu WADA pieprasīto informāciju un izskaidro pasākumus, ko tas veic neatbilstību novēršanai.

24.1.3. Ja parakstītājs nesniedz precīzu informāciju saskaņā ar 24. panta 1. punkta 2. apakšpunktu vai ja parakstītājs neiesniedz WADA precīzu informāciju gadījumos, kuros šādu pienākumu paredz citi Kodeksa panti vai Parakstītāju starptautiskais Kodeksa ievērošanas standarts vai cits starptautiskais standarts, to uzskata par neatbilstību Kodeksam.

24.1.4. Kodeksa neievērošanas gadījumos (gan tad, ja pastāv ziņošanas pienākums, gan citos gadījumos) WADA īsteno koriģējošas procedūras, kas noteiktas Parakstītāju starptautiskajā Kodeksa ievērošanas standartā. Ja parakstītājs vai tā deleģētā persona noteiktajā termiņā nenovērš neatbilstības, tad (pēc tam, kad ir saņemts WADA izpildkomitejas apstiprinājums) WADA nosūta parakstītājam oficiālu paziņojumu par to, ka tas neievēro Kodeksu, un norāda gan tās sekas no visām 24. panta 1. punkta 12. punktā minētajām sekām, ko tā ierosina piemērot Kodeksa neievērošanas dēļ, gan nosacījumus, kas parakstītājam jāizpilda, lai to atkārtoti iekļautu to parakstītāju sarakstā, kuri ievēro Kodeksu. Par šāda paziņojuma nosūtīšanu sabiedrību informē saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu.

24.1.5. Ja divdesmit vienas (21) dienas laikā pēc oficiāla paziņojuma saņemšanas parakstītājs neapstrīd WADA paziņojumā izteikto apgalvojumu par Kodeksa neievērošanu un WADA ierosinātās sekas vai nosacījumus tā atkārtotai iekļaušanai sarakstā, uzskata, ka parakstītājs piekrīt izteiktajam apgalvojumam par Kodeksa neievērošanu un piekrīt sekām un nosacījumiem atkārtotai iekļaušanai sarakstā, un WADA izdotais paziņojums automātiski kļūst par galīgu lēmumu un (ja to nepārsūdz saskaņā ar 13. panta 6. punktu) ir nekavējoties jāizpilda saskaņā ar 24. panta 1. punkta 9. apakšpunktu. Šo lēmumu publisko saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu vai citiem starptautiskajiem standartiem.

24.1.6. Ja parakstītājs vēlas apstrīdēt WADA apgalvojumu par Kodeksa neievērošanu un/vai WADA ierosinātās sekas un/vai nosacījumus tā atkārtotai iekļaušanai sarakstā, parakstītājam tas ir rakstveidā jāpaziņo WADA divdesmit vienas (21) dienas laikā pēc WADA paziņojuma saņemšanas. Tādā gadījumā WADA iesniedz oficiālu paziņojumu par lēmuma apstrīdēšanu CAS un CAS Šķīrējtiesas parastā nodaļa to izskata saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu. WADA ir pienākums pierādīt Sporta šķīrējtiesas kolēģijai, izvērtējot iespējamības, ka attiecīgais parakstītājs neievēro Kodeksu (ja tas tiek apstrīdēts). Ja Sporta šķīrējtiesas kolēģija nolemj, ka WADA šo pienākumu ir izpildījusi, un ja parakstītājs ir apstrīdējis arī WADA ierosinātās sekas un/vai nosacījumus tā atkārtotai iekļaušanai sarakstā, Sporta šķīrējtiesas kolēģija saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Parakstītāju starptautiskajā Kodeksa ievērošanas standartā lemj arī turpmāk norādīto: a) kādas sekas no visām Kodeksa 24. panta 1. punkta 12. punktā minētajām iespējamajām sekām būtu jānosaka un b) kādi nosacījumi parakstītājam būtu jāizpilda, lai to atkārtoti iekļautu sarakstā.

24.1.7. WADA publiski ziņo par faktu, ka lieta ir iesniegta izskatīšanai Sporta šķīrējtiesai. Ikvienai no turpmāk norādītajām personām ir tiesības iestāties lietā kā pusei, ja tā par savu iestāšanos paziņo desmit (10) dienu laikā no WADA paziņojuma publicēšanas dienas:

24.1.7.1. Starptautiskā Olimpiskā komiteja un/vai Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja (attiecīgā gadījumā) un valsts olimpiskā komiteja un/vai valsts paraolimpiskā komiteja (attiecīgā gadījumā), ja lēmums var ietekmēt olimpiskās vai paraolimpiskās spēles (tostarp, ja lēmums ietekmē tiesības apmeklēt olimpiskās spēles vai paraolimpiskās spēlēs/piedalīties tajās), un

24.1.7.2. starptautiskā federācija, ja lēmums var ietekmēt dalību šīs starptautiskās federācijas pasaules čempionātos un/vai citos starptautiskos sporta pasākumos un/vai valsts iesniegto piedāvājumu šīs starptautiskās federācijas pasaules čempionātu un/vai citu starptautisku sporta pasākumu uzņemšanai.

Ikvienai citai personai, kas vēlas puses statusā iestāties tiesvedībā, ir jāiesniedz pieteikums Sporta šķīrējtiesai desmit (10) dienu laikā no dienas, kurā WADA publicē paziņojumu par lietas nodošanu izlemšanai Sporta šķīrējtiesā. Sporta šķīrējtiesa atļauj personai iestāties lietā, i) ja tam piekrīt visas pārējās puses attiecīgajā lietā vai ii) ja persona, kas iesniegusi šādu pieteikumu, pierāda, ka tās juridiskā ieinteresētība lietas iznākumā ir pietiekama, lai pamatotu tās dalību lietā puses statusā.

24.1.8. Sporta šķīrējtiesa un WADA publiski paziņo par Sporta šķīrējtiesas lēmumu, ar ko izšķirts strīds. Saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, atbilstoši kuriem šo lēmumu var pārsūdzēt Šveices Federālajā tiesā, lēmums kļūst galīgs un ir izpildāms nekavējoties saskaņā ar 24. panta 1. punkta 9. apakšpunktu.

24.1.9. Saskaņā ar 24. panta 1. punkta 5. vai 8. apakšpunktu izdotie galīgie lēmumi, ar kuriem nosaka, ka parakstītājs neievēro Kodeksu, nosaka sekas par šādu neievērošanu un/vai paredz nosacījumus, kas parakstītājam jāizpilda, lai viņu varētu atkārtoti iekļaut to parakstītāju sarakstā, kas ievēro Kodeksu, un Sporta šķīrējtiesas lēmumi, kas pieņemti saskaņā ar 24. panta 1. punkta 10. apakšpunktu, ir piemērojami visā pasaulē, un visi pārējie parakstītāji tos atzīst, ievēro un pilnībā īsteno atbilstoši savām pilnvarām un savās attiecīgajās atbildības jomās.

24.1.10. Ja parakstītājs vēlas apstrīdēt WADA apgalvojumu par to, ka parakstītājs vēl nav izpildījis visus nosacījumus atkārtotai iekļaušanai to parakstītāju sarakstā, kas ievēro Kodeksu, un tāpēc parakstītājs nav tiesīgs tikt atkārtoti iekļauts šajā sarakstā, parakstītājam ir rakstveidā jāziņo WADA par šādu apstrīdēšanu divdesmit vienas (21) dienas laikā pēc attiecīgā WADA paziņojuma saņemšanas. Tādā gadījumā WADA iesniedz oficiālu paziņojumu par strīdu CAS un CAS Šķīrējtiesas parastā nodaļa to izšķir saskaņā ar 24. panta 1. punkta 6.-8. apakšpunktu. WADA pienākums ir Sporta šķīrējtiesas kolēģijai pierādīt, izvērtējot iespējamības, ka parakstītājs vēl nav izpildījis visus nosacījumus atkārtotai iekļaušanai to parakstītāju sarakstā, kas ievēro Kodeksu, un tāpēc vēl nav tiesīgs tikt atkārtoti iekļauts tajā. Saskaņā ar Šveices tiesību aktiem, atbilstoši kuriem Sporta šķīrējtiesas lēmumu var pārsūdzēt Šveices Federālajā tiesā, Sporta šķīrējtiesas lēmums kļūst galīgs un ir izpildāms nekavējoties saskaņā ar 24. panta 1. punkta 9. apakšpunktu.

24.1.11. Dažādās prasības, kas parakstītājiem ir noteiktas Kodeksā un starptautiskajos standartos, klasificē vai nu kā kritiskas prasības, vai kā augstas prioritātes prasības, vai arī kā vispārīgas prasības saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu atkarībā no to salīdzinošā nozīmīguma cīņā pret dopingu sportā. Šī klasifikācija ir galvenais faktors, kas jāņem vērā, lemjot par to, kādas sekas būtu jānosaka, ja nav ievērota(-as) šāda(-as) prasība(-as) saskaņā ar Parakstītāju starptautiskā Kodeksa ievērošanas standarta 10. pantu. Parakstītājam ir tiesības apstrīdēt prasības klasifikāciju, un tādā gadījumā par atbilstošo klasifikāciju lemj Sporta šķīrējtiesa.

24.1.12. Parakstītājam, kas nav ievērojis Kodeksu un/vai starptautiskos standartus, pamatojoties uz konkrētās lietas faktiskajiem apstākļiem un Parakstītāju starptautiskā Kodeksa ievērošanas standarta 10. panta noteikumiem, kopā vai atsevišķi var tikt piemērotas šādas sekas:

24.1.12.1. nepiemērotība WADA privilēģiju saņemšanai vai to atsaukšana:

a) saskaņā ar attiecīgajiem WADA statūtu noteikumiem parakstītāja pārstāvjus uz noteiktu laiku atzīst par nepiemērotiem ieņemt jebkādu amatu WADA vai būt par jebkuras WADA padomes, komitejas vai citas struktūras (tostarp arī WADA dibināšanas valdes, izpildkomitejas un jebkuras pastāvīgās komitejas) locekļiem (lai gan izņēmuma gadījumos WADA var atļaut parakstītāja pārstāvjiem turpināt darboties WADA ekspertu grupās, ja viņiem nav piemērotu aizstājēju);

b) parakstītāju atzīst par nepiemērotu tādu sporta pasākumu rīkošanai, kurus organizē WADA vai kuru rīkošanā vai organizēšanā piedalās WADA;

c) parakstītāja pārstāvjus atzīst par nepiemērotiem piedalīties jebkurā WADA neatkarīgo novērotāju programmā vai WADA informatīvajā programmā, vai citos WADA pasākumos;

d) atsauc WADA finansējumu, kas (tieši vai netieši) piešķirts parakstītājam saistībā ar noteiktu pasākumu veikšanu vai dalību noteiktās programmās, un

24.1.12.2. parakstītāja pārstāvjus uz noteiktu laiku atzīst par nepiemērotiem ieņemt jebkādus amatus jebkura cita parakstītāja (vai tā dalīborganizāciju) vai vairāku parakstītāju apvienību padomēs, komitejās vai citās struktūrās un būt par šo padomju, komiteju vai citu struktūru locekļiem;

24.1.12.3. daži vai visi parakstītāja antidopinga pasākumi tiek īpaši pārraudzīti, līdz WADA uzskata, ka parakstītājs bez šādas pārraudzības spēj īstenot Kodeksam atbilstošus antidopinga pasākumus;

24.1.12.4. kāda apstiprināta trešā persona uzrauga un/vai pārņem dažus vai visus parakstītāja antidopinga pasākumus, līdz WADA uzskata, ka parakstītājs pats bez šādiem pasākumiem spēj īstenot Kodeksam atbilstošus antidopinga pasākumus.

a) Ja Kodeksa neievērošana ir saistīta ar parakstītāja noteikumu un/vai tiesību aktu neatbilstību Kodeksam, tad atbilstoši WADA norādījumiem attiecīgos antidopinga pasākumus veic saskaņā ar citiem (vienas vai vairāku antidopinga organizāciju, piemēram, starptautisko federāciju, valstu antidopinga organizāciju vai reģionālo antidopinga organizāciju) piemērojamiem noteikumiem, kas ir Kodeksam atbilstīgi. Tādā gadījumā antidopinga pasākumus (tostarp pārbaužu veikšanu un rezultātu pārvaldību) vada apstiprināta trešā persona saskaņā ar šiem citiem piemērojamiem noteikumiem, bet parakstītājs, kas nav ievērojis Kodeksu, sedz šo pasākumu izmaksas un atlīdzina arī visas tās izmaksas, kas rodas attiecīgajām antidopinga organizācijām tādēļ, ka to noteikumus izmanto šādā veidā.

b) Ja šādā veidā nav iespējams novērst nepilnības parakstītāja antidopinga pasākumos (piemēram, tāpēc, ka to liedz valsts tiesību akti un valsts antidopinga organizācija nav nodrošinājusi grozījumu izdarīšanu šajos tiesību aktos vai kādu citu risinājumu), tad var būt nepieciešams liegt dalību olimpiskajās spēlēs/paraolimpiskajās spēlēs/citos sporta pasākumos tiem sportistiem, uz kuriem attiektos konkrētā parakstītāja antidopinga pasākumi, lai aizsargātu to "tīro" sportistu tiesības un saglabātu sabiedrības uzticību sacensību integritātei minētajos sporta pasākumos.

24.1.12.5. Naudas sods

24.1.12.6. Uz noteiktu laiku atzīšana par nepiemērotu saņemt no Starptautiskās Olimpiskās komitejas vai Starptautiskās Paraolimpiskās komitejas, vai jebkura cita parakstītāja jebkādu finansējumu un/vai citas priekšrocības, vai arī kādu šā finansējuma un/vai priekšrocību daļu (un parakstītājs var būt un var nebūt tiesīgs šo finansējumu un/vai citas priekšrocības attiecīgajam periodam saņemt retrospektīvi pēc tam, kad tas ir atkārtoti iekļauts sarakstā).

24.1.12.7. Ieteikums attiecīgajām valsts iestādēm uz noteiktu laiku daļēji vai pilnīgi apturēt parakstītājam piešķiramo valsts un/vai citu finansējumu un/vai citas priekšrocības (un parakstītājs var būt un var nebūt tiesīgs šo finansējumu un/vai citas priekšrocības attiecīgajam periodam saņemt retrospektīvi pēc tam, kad tas ir atkārtoti iekļauts sarakstā).117

24.1.12.8. Ja parakstītājs ir valsts antidopinga organizācija vai valsts olimpiskā komiteja, kas pilda valsts antidopinga organizācijas pienākumus, parakstītāja valsts tiek uzskatīta par nepiemērotu, lai rīkotu starptautisku sporta pasākumu (piemēram, olimpiskās spēles, paraolimpiskās spēles, jebkuru citu lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas sporta pasākumu, pasaules čempionātus, reģionālos vai kontinentālos čempionātus un/vai jebkuru citu starptautisku sporta pasākumu) vai piedalītos šāda pasākuma rīkošanā vai lai tai piešķirtu tiesības rīkot šādu pasākumu vai piedalīties tā rīkošanā:

a) ja attiecīgajai valstij jau ir piešķirtas tiesības rīkot kādu pasaules čempionātu un/vai citu starptautisku sporta pasākumu vai piedalīties tā rīkošanā, parakstītājam, kas šīs tiesības ir piešķīris, ir jāizvērtē, vai tas juridiski un praktiski var šīs tiesības atsaukt un piešķirt citai valstij tiesības rīkot attiecīgo sporta pasākumu. Ja juridiski un praktiski to ir iespējams izdarīt, tad šis parakstītājs to dara;

b) parakstītāji nodrošina, lai saskaņā ar saviem statūtiem, noteikumiem un/vai pasākumu rīkošanas līgumiem tie būtu pienācīgi pilnvaroti izpildīt šo prasību (tostarp lai ikviena sporta pasākuma rīkošanas līgumā tiem būtu noteiktas tiesības bez soda atcelt līgumu gadījumā, ja attiecīgā valsts tiek atzīta par nepiemērotu sporta pasākuma rīkošanai).

24.1.12.9. Ja parakstītājs ir valsts antidopinga organizācija, valsts olimpiskā komiteja vai valsts paraolimpiskā komiteja, uz noteiktu laiku aizliegums piedalīties olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēlēs un/vai citos noteiktos sporta pasākumos, pasaules čempionātos, reģionālajos vai kontinentālajos čempionātos un/vai citos starptautiskos sporta pasākumos vai apmeklēt minētos pasākumus šādām personām:

a) parakstītāja valsts olimpiskajai komitejai un/vai valsts paraolimpiskajai komitejai;

b) šīs valsts un/vai attiecīgās valsts olimpiskās komitejas, un/vai šīs valsts paraolimpiskās komitejas pārstāvjiem, un/vai

c) sportistiem un sportistu palīgpersonālam, kas saistīti ar šo valsti un/vai attiecīgo valsts olimpisko komiteju, un/vai valsts paraolimpisko komiteju, un/vai šīs valsts federāciju.

24.1.12.10. Ja parakstītājs ir starptautiska federācija, uz noteiktu laiku aizliegums piedalīties olimpiskajās spēlēs, paraolimpiskajās spēlēs un/vai citos sporta pasākumos vai apmeklēt minētos sporta pasākumus šādām personām: attiecīgās starptautiskās federācijas pārstāvjiem un/vai tiem sportistiem un sportistu palīgpersonālam, kas piedalās sacensībās šīs starptautiskās federācijas sporta veidā (vai vienā vai vairākās šā sporta veida disciplīnās).

24.1.12.11. Ja parakstītājs ir lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija:

a) lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas veikto antidopinga pasākumu īpaša pārraudzība vai uzraudzība, vai pārņemšana nākamajā(-os) tās rīkotajā(-os) sporta pasākumā(-os), un/vai

b) organizācijas tiesību uz finansējumu vai citām priekšrocībām no Starptautiskās Olimpiskās komitejas, Starptautiskās Paraolimpiskās komitejas, valstu olimpisko komiteju apvienībām vai citām atbalstītāju organizācijām atņemšana vai zaudēšana un/vai šo organizāciju tiesību uz atzīšanu/dalību tajās/aizbildniecību (attiecīgā gadījumā) atņemšana vai zaudēšana, un/vai

c) sporta pasākumu vairs neatzīst par olimpisko spēļu vai paraolimpisko spēļu kvalifikācijas pasākumu.

24.1.12.12. Olimpiskās kustības atzīšanas apturēšana un/vai dalības apturēšana paraolimpiskajā kustībā.

24.1.13. Citas sekas

Valdības, parakstītāji un parakstītāju apvienības savās attiecīgajās atbildības jomās var piemērot papildu sekas par to, ka parakstītāji nav ievērojuši Kodeksu, ja tas nekādā ziņā nemazina un neierobežo to spēju piemērot sekas saskaņā ar šo 24. panta 1. punktu.118

24.2. UNESCO konvencijas ievērošanas pārraudzība

UNESCO konvencijā noteikto saistību ievērošanu pārrauga saskaņā ar UNESCO konvencijas dalībvalstu konferences norādījumiem pēc apspriedēm ar dalībvalstīm un WADA. WADA konsultē valdības saistībā ar to, kā parakstītāji īsteno Kodeksu, kā arī konsultē parakstītājus jautājumos, kas saistīti ar valdību veikto UNESCO konvencijas ratifikāciju, pieņemšanu, apstiprināšanu vai pievienošanos šai konvencijai.

25. PANTS. GROZĪŠANA UN PIEVIENOŠANĀS ATSAUKŠANA

25.1. Grozīšana

25.1.1. WADA atbild par Kodeksa pilnveides un uzlabošanas pārraudzību. Sportisti, citas ieinteresētās personas un valdības ir aicināti piedalīties šajā procesā.

25.1.2. WADA sāk izvirzīt ierosinātos Kodeksa grozījumus un nodrošina konsultatīvo kārtību, lai saņemtu ieteikumus un atbildētu uz tiem, kā arī lai veicinātu to, ka sportisti, citas ieinteresētās personas un valdības pārskata šos ierosinātos grozījumus un izsaka savu viedokli.

25.1.3. Pēc attiecīgām apspriedēm WADA dibināšanas valde apstiprina Kodeksa grozījumus ar divu trešdaļu balsu vairākumu, turklāt šajā balsošanā par labu grozījumiem ir jānobalso gan vairākumam valsts sektora pārstāvju, gan vairākumam Olimpiskās kustības locekļu. Ja nav noteikts citādi, grozījumi stājas spēkā trīs (3) mēnešus pēc šādas apstiprināšanas.

25.1.4. Parakstītāji ne vēlāk kā līdz 2021. gada 1. janvārim groza savus noteikumus, lai iekļautu tajos 2021. gada Kodeksu, kas stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī. Parakstītāji visus turpmāk piemērojamos Kodeksa grozījumus īsteno viena (1) gada laikā pēc tam, kad tos ir apstiprinājusi WADA dibināšanas valde.119

25.2. Lēmuma par Kodeksa pieņemšanu atsaukšana

Parakstītāji ir tiesīgi atsaukt lēmumu par Kodeksa pieņemšanu sešu mēnešu laikā pēc tam, kad par šādu nodomu ir rakstveidā paziņojuši WADA. Ja parakstītājs atsauc lēmumu par Kodeksa pieņemšanu, vairs neuzskata, ka attiecīgais parakstītājs ievēro Kodeksu.

26. PANTS. KODEKSA INTERPRETĀCIJA

26.1. Par Kodeksa oficiālo tekstu atbild WADA, kas to publicē angļu un franču valodā. Ja starp teksta versijām angļu un franču valodā ir pretrunas, noteicošā ir teksta versija angļu valodā.

26.2. Piezīmes, kas papildina dažādus Kodeksa noteikumus, izmanto, lai interpretētu Kodeksu.

26.3. Kodekss ir neatkarīgs, autonoms teksts un to interpretē bez atsaucēm uz attiecīgo parakstītāju vai valdību spēkā esošajiem tiesību aktiem vai statūtiem.

26.4. Dažādu Kodeksa daļu un pantu virsraksti ir norādīti tikai ērtības labad, tie nav uzskatāmi par Kodeksa satura daļu un tie nekādi neietekmē attiecīgo noteikumu tekstu.

26.5. Ja Kodeksā vai kādā starptautiskajā standartā ir lietots termins "dienas", tas nozīmē kalendārās dienas, ja vien nav norādīts citādi.

26.6. Kodeksu nepiemēro ar atpakaļejošu spēku attiecībā uz lietām, kuru izskatīšana ir sākta pirms dienas, kad parakstītājs ir pieņēmis Kodeksu un ieviesis tā prasības savos noteikumos. Tomēr, saskaņā ar 10. pantu nosakot sankcijas par turpmākiem pārkāpumiem, kas izdarīti pēc Kodeksa pieņemšanas, pirms Kodeksa pieņemšanas izdarītu antidopinga noteikumu pārkāpumu joprojām uzskata par pirmo pārkāpumu vai otro pārkāpumu.

26.7. Pasaules antidopinga programmas un Kodeksa nolūku, piemērošanas jomu un struktūru un 1. papildinājumu "Definīcijas" uzskata par Kodeksa neatņemamām sastāvdaļām.

27. PANTS. PĀREJAS NOTEIKUMI

27.1. 2021. gada Kodeksa vispārējā piemērošana

2021. gada Kodekss pilnā mērā ir spēkā no 2021. gada 1. janvāra (turpmāk tekstā - "spēkā stāšanās diena").

27.2. Kodeksu nepiemēro ar atpakaļejošu spēku, izņemot 10. panta 9. punkta 4. un 17. apakšpunktā minētajos gadījumos vai tad, ja piemēro lex mitior principu.

Attiecībā uz jebkuru antidopinga noteikumu pārkāpuma lietu, kuru izskata, sākot no spēkā stāšanās dienas, un jebkuru antidopinga noteikumu pārkāpuma lietu, kuras izskatīšanu sāk pēc spēkā stāšanās dienas, pamatojoties uz tādu antidopinga noteikumu pārkāpumu, kas izdarīts pirms spēkā stāšanās dienas, ņem vērā tos materiālos antidopinga noteikumus, kuri bija spēkā iespējamā antidopinga noteikumu pārkāpuma izdarīšanas laikā, nevis šā 2021. gada Kodeksa noteikumus, ja vien kolēģija, kas izskata šo lietu, nenolemj, ka, ņemot vērā lietas apstākļus, ir piemērojams lex mitior princips. Tālab gan laikposmi pagātnē, kuros notikušus pārkāpumus saskaņā ar 10. panta 9. punkta 4. apakšpunktu var izskatīt, ja tie saistīti ar vairākiem citiem pārkāpumiem, gan 17. pantā noteiktie ierobežojošie noteikumi ir procesuāli, nevis materiāli noteikumi un ir piemērojami ar atpakaļejošu spēku tāpat kā visi pārējie 2021. gada Kodeksa procesuālie noteikumi (tomēr 17. pantu var piemērot ar atpakaļejošu spēku vienīgi tādā gadījumā, ja līdz Kodeksa spēkā stāšanās dienai jau nav beidzies ierobežojošo noteikumu periods).

27.3. Piemērošana lēmumiem, kas pieņemti pirms 2021. gada Kodeksa spēkā stāšanās dienas

Attiecībā uz lietām, kurās galīgais lēmums, ar ko konstatēts antidopinga noteikumu pārkāpums, ir pieņemts pirms Kodeksa spēkā stāšanās dienas, bet sportists vai cita persona Kodeksa spēkā stāšanās dienā vēl aizvien ir diskvalificēta, šāds sportists vai cita persona var lūgt tai antidopinga organizācijai, kas atbild par rezultātu pārvaldību saistībā ar konkrēto antidopinga noteikumu pārkāpumu, apsvērt iespēju saīsināt diskvalifikācijas periodu, ņemot vērā 2021. gada Kodeksa noteikumus. Šāds lūgums ir jāiesniedz pirms diskvalifikācijas perioda beigām. Antidopinga organizācijas pieņemto lēmumu var pārsūdzēt saskaņā ar 13. panta 2. punktu. 2021. gada Kodeksu nepiemēro attiecībā uz tādām antidopinga noteikumu pārkāpumu lietām, kurās ir pieņemts galīgais lēmums, konstatējot antidopinga noteikumu pārkāpumu, un diskvalifikācijas periods ir beidzies.

27.4. Vairākkārtēji pārkāpumi, ja pirmais pārkāpums noticis līdz 2021. gada 1. janvārim

Novērtējot diskvalifikācijas perioda ilgumu, kas saskaņā ar 10. panta 9. punkta 1. apakšpunktu nosakāms par otro pārkāpumu, ja sankcijas saistībā ar pirmo pārkāpumu ir noteiktas, pamatojoties uz tiem Kodeksa noteikumiem, kas bija spēkā līdz 2021. gadam, piemēro to diskvalifikācijas periodu, kas būtu noteikts saistībā ar pirmo pārkāpumu, ja attiecīgajā laikā būtu bijuši spēkā 2021. gada Kodeksa noteikumi.120

27.5. Papildu grozījumi Kodeksā

Visi Kodeksa papildu grozījumi stājas spēkā saskaņā ar 27. panta 1. punktu.

27.6. Izmaiņas Aizliegto vielu un metožu sarakstā

Izmaiņas Aizliegto vielu un metožu sarakstā un tehniskajos dokumentos, kas attiecas uz Aizliegto vielu un metožu sarakstā iekļautajām vielām vai metodēm, nepiemēro ar atpakaļejošu datumu, ja vien tajos īpaši nav noteikts citādi. Tomēr izņēmums ir gadījums, kad aizliegtā viela vai aizliegtā metode ir svītrota no Aizliegto vielu un metožu saraksta, un tad sportists vai cita persona, kas attiecīgajā laikā izcieš diskvalifikāciju saistībā ar šo iepriekš aizliegto vielu vai aizliegto metodi, var vērsties antidopinga organizācijā, kura bija atbildīga par rezultātu pārvaldību saistībā ar šo antidopinga noteikumu pārkāpumu, ar lūgumu apsvērt diskvalifikācijas perioda samazināšanu, ņemot vērā vielas vai metodes izņemšanu no Aizliegto vielu un metožu saraksta.

1. PAPILDINĀJUMS
DEFINĪCIJAS

DEFINĪCIJAS121

ADAMS - antidopinga administrācijas un pārvaldības sistēma ir datu ievadīšanai, uzglabāšanai, datu koplietošanai un ziņošanai paredzēts datubāzu pārvaldības tīmekļa instruments, kas izstrādāts, lai atbalstītu ieinteresēto personu un WADA veiktos dopinga apkarošanas pasākumus, ievērojot tiesību aktus datu aizsardzības jomā.

Aizliegtā metode - jebkura metode, kas aizliegto vielu un metožu sarakstā norādīta kā aizliegta.

Aizliegtā viela - jebkura viela vai vielu kategorija, kas aizliegto vielu un metožu sarakstā norādīta kā aizliegta.

Aizliegto vielu un metožu saraksts - saraksts, kurā norādītas aizliegtās vielas un aizliegtās metodes.

Aizsargājamā persona - sportists vai cita fiziska persona, kas antidopinga noteikumu pārkāpuma izdarīšanas laikā: i) nav sasniegusi sešpadsmit (16) gadu vecumu; ii) nav sasniegusi astoņpadsmit (18) gadu vecumu un nav iekļauta nevienā pārbaudāmo sportistu reģistrā, un nekad nav sacentusies nevienā starptautiskā sporta pasākumā atklātā kategorijā, vai iii) citu ar vecumu nesaistītu iemeslu dēļ saskaņā ar piemērojamajiem valsts tiesību aktiem ir atzīta par rīcībnespējīgu.122

Amatieru līmeņa sportists - fiziska persona, kuru tā ir definējusi attiecīgā valsts antidopinga organizācija, tomēr ar nosacījumu, ka šis termins neietver nevienu personu, kura piecu (5) gadu laikā pirms antidopinga noteikumu pārkāpuma izdarīšanas ir bijusi starptautiska līmeņa sportists (ko katra starptautiskā federācija definē saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu) vai valsts līmeņa sportists (ko katra valsts antidopinga organizācija definē saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu), pārstāvējusi jebkuru valsti starptautiskā sporta pasākumā atklātā kategorijā vai bijusi iekļauta Pārbaudāmo sportistu reģistrā vai citā atrašanās vietas informācijas reģistrā, kuru uztur kāda no starptautiskajām federācijām vai valstu antidopinga organizācijām.123

Antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas ("sekas") - ja sportists vai cita persona pārkāpj kādu antidopinga noteikumu, tā sekas varētu būt viens vai vairāki no šādiem sodiem: a) anulēšana ir konkrētajās sacensībās vai sporta pasākumā gūto sportista rezultātu anulēšana, piemērojot visas no tā izrietošās sekas, tostarp atsavinot visas medaļas, punktus un balvas; b) diskvalifikācija nozīmē to, ka sportistam vai citai personai antidopinga noteikumu pārkāpuma dēļ uz noteiktu laiku ir aizliegts piedalīties sacensībās vai citos pasākumos, kā arī aizliegts saņemt finansējumu, kā noteikts 10. panta 14. punktā; c) pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās nozīmē to, ka sportistam vai citai personai uz laiku ir aizliegts piedalīties sacensībās vai pasākumā, līdz tiek pieņemts galīgais lēmums lietā, ko skata saskaņā ar 8. pantu; d) finansiālas sekas nozīmē finansiālas sankcijas par antidopinga noteikumu pārkāpumu vai lai atlīdzinātu izmaksas, kas saistītas ar šādu pārkāpumu; e) informācijas publiskošana ir informācijas izplatīšana plašai sabiedrībai vai citām personām, ne tikai tām, kas ir tiesīgas saņemt iepriekšēju paziņojumu saskaņā ar 14. pantu. Komandu sporta veidos 11. pantā paredzētās sekas varētu vērst arī pret komandām.

Antidopinga organizācija - WADA vai parakstītājs, kas atbild par antidopinga noteikumu pieņemšanu attiecībā uz jebkura dopinga kontroles procesa posma sākšanu, īstenošanu vai izpildi. Antidopinga organizācija ir, piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, citas lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas, kas veic pārbaudes savos rīkotajos sporta pasākumos, starptautiskās federācijas un valstu antidopinga organizācijas.

Antidopinga pasākumi - izglītošana un informēšana antidopinga jomā, pārbaužu veikšanas plānošana, Pārbaudāmo sportistu reģistra uzturēšana, sportistu bioloģisku pasu pārvaldība, pārbaužu veikšana, paraugu analizēšanas organizēšana, ziņu vākšana un izmeklēšanas veikšana, TLA pieteikumu izskatīšana, rezultātu pārvaldība, piemēroto antidopinga noteikumu pārkāpumu seku ievērošanas pārraudzība un attiecīgo izpildes pasākumu īstenošana un visi pārējie pasākumi antidopinga jomā, ko veic antidopinga organizācija vai kas tiek veikti antidopinga organizācijas vārdā saskaņā ar Kodeksu un/vai starptautiskajiem standartiem.

Anulēšana - skat. iepriekš "antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas".

Atbildību pastiprinoši apstākļi - apstākļi, kuros iesaistīts sportists vai citas personas, vai sportista vai citu personu rīcība, kas var attaisnot tāda diskvalifikācijas perioda noteikšanu, kas ir ilgāks nekā standarta sankciju periods. Šādi apstākļi un darbības cita starpā ir šādas: sportists vai cita persona ir lietojusi vai glabājusi vairākas aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes, vairākkārt lietojusi vai glabājusi aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi vai izdarījusi vairākus citus antidopinga noteikumu pārkāpumus; parasta persona var izbaudīt antidopinga noteikumu pārkāpuma(-u) radīto sportiskā snieguma uzlabojošo iedarbību bez citādi piemērojamā diskvalifikācijas perioda; sportists vai persona rīkojas maldinošā vai traucējošā veidā, lai izvairītos no antidopinga noteikumu pārkāpuma atklāšanas vai iztiesāšanas; sportists vai cita persona veic falsifikāciju rezultātu pārvaldības procesa laikā. Lai nerastos šaubas, jāpaskaidro, ka šeit aprakstītie apstākļu un rīcības piemēri nav vienīgie iespējamie un arī citi līdzīgi apstākļi vai rīcība var arī attaisnot ilgāka diskvalifikācijas perioda noteikšanu.

Ārpus sacensībām - jebkurš laikposms ārpus sacensību laika.

Būtiska palīdzība - atbilstīgi 10. panta 7. punkta 1. apakšpunktam personai, kas sniedz būtisku palīdzību, ir: 1) parakstītā rakstveida paziņojumā vai ierakstītā iztaujāšanā pilnībā jāatklāj visa informācija, kas tai zināma saistībā ar antidopinga noteikumu pārkāpumu vai citu 10. panta 7. punkta 1. apakšpunkta 1. punktā aprakstītu tiesvedību, un 2) pilnībā jāsadarbojas jebkuras tādas lietas vai jautājuma izmeklēšanā un iztiesāšanā, kas saistīta ar šīs personas sniegto informāciju, tostarp, piemēram, jāsniedz liecība lietas izskatīšanā, ja to pieprasa antidopinga organizācija vai lietas izskatīšanas komisija. Turklāt sniegtajai informācijai ir jābūt ticamai un tai ir jābūt būtiskai sāktās lietas vai tiesvedības materiālu daļai; ja lietas vai tiesvedības izskatīšanu nesāk, šai informācijai ir jābūt pietiekamai, lai uz tās pamata tomēr varētu sākt lietas izskatīšanu vai tiesvedību.

CAS - Sporta šķīrējtiesa.

Dalībnieks - jebkurš sportists vai sportista palīgpersonāls.

Deleģēta trešā persona - jebkura persona, kurai antidopinga organizācija deleģē veikt jebkuru dopinga kontroles vai antidopinga izglītības programmu aspektu, tostarp, bet ne tikai, trešās personas vai citas antidopinga organizācijas, kuras veic paraugu vākšanu vai citus dopinga kontroles pakalpojumus vai antidopinga izglītības programmas Antidopinga organizācijai, vai personas, kas darbojas kā neatkarīgi darbuzņēmēji, kuri sniedz dopinga kontroles pakalpojumus Antidopinga organizācijai (piemēram, dopinga kontrolieri, kuri nav darbinieki, vai pavadoņi). Šī definīcija neattiecas uz CAS.

Diskvalifikācija - skat. iepriekš "antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas".

Dopinga kontrole - visi pasākumi un procesi no pārbaužu veikšanas plānošanas līdz pārsūdzības galīgai izskatīšanai un seku izpildei, tostarp visi starppasākumi un starpprocesi, piemēram, bet ne tikai, pārbaužu veikšana, izmeklēšana, informācijas sniegšana par atrašanās vietu, TLA, paraugu vākšana un apstrāde, laboratoriskā analīze, rezultātu pārvaldība, kā arī izmeklēšana vai tiesvedība saistībā ar 10. panta 14. punkta pārkāpumiem (statuss diskvalifikācijas vai pagaidu aizlieguma laikā).

Falsifikācija - apzinātas darbības, kas grauj dopinga kontroles procesu, bet kas pretējā gadījumā nebūtu iekļautas aizliegto metožu definīcijā. Falsifikācija tostarp ir kukuļa piedāvāšana vai pieņemšana, lai veiktu vai neveiktu kādu darbību, parauga vākšanas kavēšana, parauga analīzes ietekmēšana vai padarīšana par neiespējamu, antidopinga organizācijai vai TLA komitejai, vai lietas izskatīšanas komisijai iesniegto dokumentu viltošana, liecinieku nepatiesu liecību iegūšana, jebkuru citu krāpniecisku darbību veikšana pret antidopinga organizāciju vai lietas izskatīšanas komisiju nolūkā ietekmēt rezultātu pārvaldību vai seku izpildi, kā arī jebkura cita līdzīga apzināta iejaukšanās vai mēģinājums iejaukties attiecībā uz jebkuru dopinga kontroles aspektu.124

Finansiālas sekas - skat. iepriekš "antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas".

Glabāšana - faktiska, fiziska glabāšana vai netieša glabāšana (ko konstatētu tikai tad, ja personai būtu īpaša kontrole pār aizliegto vielu vai aizliegto metodi, vai telpām, kurās atrodas aizliegta viela vai tiek lietota aizliegta metode, vai ja šī persona paredzētu īstenot šo kontroli); tomēr, ja personai nav īpašas kontroles pār aizliegto vielu vai aizliegto metodi, vai telpām, kurās atrodas aizliegta viela vai tiek lietota aizliegta metode, netiešu glabāšanu var konstatēt tikai tad, ja šī persona ir zinājusi par aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes esību un paredzējusi to kontrolēt. Tomēr antidopinga noteikumu pārkāpumu nevar konstatēt, pamatojoties tikai uz glabāšanu, ja pirms jebkāda paziņojuma saņemšanas par to, ka persona ir pārkāpusi kādu antidopinga noteikumu, šī persona ir veikusi konkrētas darbības, pierādot, ka tai nav bijis nolūka glabāt kādu aizliegtu vielu vai metodi un ka tā ir atteikusies no šādas glabāšanas, skaidri paziņojot par to antidopinga organizācijai. Neatkarīgi no jebkāda šai definīcijai pretēja apgalvojuma, ja persona iegādājas aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi (tostarp, izmantojot elektroniskus vai citus līdzekļus), uzskata, ka šī persona glabā attiecīgo vielu vai metodi.125

Iepriekšēja lietas izskatīšana - paātrināta, saīsināta lietas izskatīšana saskaņā ar 7. panta 4. punkta 3. apakšpunktu pirms lietas izskatīšanas saskaņā ar 8. pantu, saistībā ar kuru sportists saņem paziņojumu par antidopinga noteikumu pārkāpumu, un viņam ir nodrošināta rakstiskas vai mutiskas uzklausīšanas iespēja.126

Individuālais sporta veids - visi tie sporta veidi, kas nav komandu sporta veidi.

Institucionālā neatkarība - pārsūdzību izskatīšanas komisijas ir institucionāli pilnībā neatkarīgas no antidopinga organizācijas, kas atbild par rezultātu pārvaldību. Tāpēc tās nekādā veidā nedrīkst administrēt, saistīt vai pakļaut antidopinga organizācijai, kas ir atbildīga par rezultātu pārvaldību.

Izglītība - mācību process, lai ieaudzinātu vērtības un attīstītu uzvedību, kas veicina un sargā sporta garu, un lai nepieļautu tīšu vai netīšu dopinga lietošanu.

Izplatīšana - ja sportists, sportista palīgpersonāls vai kāda cita persona, kura ir antidopinga organizācijas piekritībā, kādai trešajai personai (fiziskā veidā vai izmantojot elektroniskus vai citus līdzekļus) pārdod, iedod, transportē, nosūta, piegādā vai izplata (vai šādam nolūkam glabā) aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi; tomēr šī definīcija neietver tādas labā ticībā veiktas medicīnas personāla darbības, kas saistītas ar aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu patiesā un likumīgā terapeitiskā nolūkā vai citu pieņemamu iemeslu dēļ, kā arī neietver darbības, kas saistītas ar tādām aizliegtām vielām, kuras nav aizliegtas ārpus sacensību pārbaudēs, ja vien apstākļi kopumā neliecina par to, ka šādas aizliegtas vielas ir lietotas nevis patiesi un likumīgi terapeitiskā nolūkā, bet gan sportiskā snieguma uzlabošanai.

Izšķiršanas robeža - rezultāta vērtība attiecībā uz sliekšņa vielu paraugā, kuras pārsniegšanas gadījumā ir jāpaziņo par nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, kas definēti Laboratoriju starptautiskajā standartā.

Īpašā metode - skat. 4. panta 2. punkta 2. apakšpunktu.

Īpašā viela - skat. 4. panta 2. punkta 2. apakšpunktu.

Kodekss - Pasaules antidopinga kodekss.

Komandu sporta veids - sporta veids, kurā ir atļauta spēlētāju maiņa sacensību laikā.

Lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas - valstu olimpisko komiteju kontinentālās apvienības un citas starptautiskas vairāku sporta veidu organizācijas, kas rīko kontinentālus, reģionālus vai citus starptautiskus sporta pasākumus.

Lietošana - jebkādas aizliegtas metodes vai aizliegtas vielas izmantošana, uzsmērēšana, iekšķīga lietošana, injicēšana vai cita veida lietošana.

Līgums par informācijas neizmantošanu tiesā - 10. panta 7. punkta 1. apakšpunkta 1. daļas un 10. panta 8. punkta 2. apakšpunkta izpratnē tas ir rakstveida līgums starp antidopinga organizāciju un sportistu vai citu personu, saskaņā ar kuru šis sportists vai cita persona var noteiktā laika posmā sniegt informāciju antidopinga organizācijai, saprotot, ka gadījumā, ja netiek noslēgts būtiskas palīdzības līgums vai lietas noregulējuma līgums, antidopinga organizācija nevar no sportista vai citas personas saņemto informāciju šajā konkrētajā situācijā izmantot pret šo sportistu vai citu personu nevienā rezultātu pārvaldības procesā saskaņā ar Kodeksu un arī sportists vai cita persona antidopinga organizācijas sniegto informāciju šajā konkrētajā gadījumā nedrīkst izmantot pret šo antidopinga organizāciju nevienā rezultātu pārvaldības procesā saskaņā ar Kodeksu. Šāds līgums neliedz antidopinga organizācijai, sportistam vai citai personai izmantot jebkādu informāciju vai pierādījumus, kas savākti no citiem avotiem, izņemot līgumā noteiktajā konkrētajā ierobežotajā laikā.

Marķieris - tāds savienojums, savienojumu grupa vai bioloģiski parametri, kas norāda uz aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu.

Metabolīts - jebkura viela, kas veidojusies biotransformācijas procesā.

Mēģinājums - tīša iesaistīšanās norisē, kas ir būtisks posms tādu darbību ciklā, kuru plānotais iznākums ir antidopinga noteikumu pārkāpums. Tomēr antidopinga noteikumu pārkāpumu nevar konstatēt, pamatojoties tikai uz mēģinājumu izdarīt šādu pārkāpumu, ja persona atsakās no šāda nodoma, pirms to atklāj ar šo mēģinājumu nesaistīta trešā persona.

Mērķpārbaude - noteiktu sportistu atlase pārbaudei, pamatojoties uz Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem.

Minimālais ziņošanas līmenis - paredzamā aizliegtas vielas vai tās metabolīta(-u) vai marķiera(-u) koncentrācija paraugā, kuras nepārsniegšanas gadījumā WADA akreditētajām laboratorijām nevajadzētu ziņot, ka paraugam ir nelabvēlīgi analīžu rezultāti.

Nav būtiskas vainas vai nolaidības - sportista vai citas personas pierādījums, ka viņas vaina vai nolaidība, ņemot vērā visus apstākļus un tos kritērijus, kas attiecas uz vainas vai nolaidības neesamību, bija nebūtiska attiecībā pret antidopinga noteikumu pārkāpumu. Izņemot gadījumu, kad sportists ir aizsargājamā persona vai amatieru līmeņa sportists, 2. panta 1. punkta pārkāpuma gadījumā viņam ir jāpierāda arī tas, kā aizliegtā viela nokļuva viņa organismā.

Nav vainas vai nolaidības - sportista vai citas personas pierādījums, ka, būdams maksimāli piesardzīgs, viņš nav zinājis vai nojautis un pamatoti nav varējis zināt vai nojaust, ka ir lietojis vai saņēmis aizliegtu vielu vai ka attiecībā uz viņu ir izmantota aizliegta metode, vai ka viņš citādi ir pārkāpis kādu antidopinga noteikumu. Izņemot gadījumu, kad sportists ir aizsargājamā persona vai amatieru līmeņa sportists, 2. panta 1. punkta pārkāpuma gadījumā viņam ir jāpierāda arī tas, kā aizliegtā viela nokļuva viņa organismā.

Neatkarīgo novērotāju programma - WADA īstenotās Kodeksa ievērošanas pārraudzības programmas ietvaros WADA uzraudzīta novērotāju un/vai revidentu grupa, kas novēro dopinga kontroles procesu pirms noteiktiem sporta pasākumiem vai to laikā, sniedz norādījumus saistībā ar to un ziņo par saviem novērojumiem.

Nelabvēlīgi analīžu rezultāti - WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas ziņojums, kurā saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu ir norādīts, ka paraugā konstatēta aizliegtas vielas vai tās metabolītu vai marķieru klātbūtne vai pierādījumi par aizliegtas metodes lietošanu.

Nepilngadīga persona - fiziska persona, kas nav sasniegusi astoņpadsmit gadu vecumu.

Netipiska atrade - WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas ziņojums, kurā saskaņā ar Laboratoriju starptautisko standartu vai attiecīgajiem tehniskajiem dokumentiem ir noteikta prasība veikt papildu izmeklēšanu pirms nelabvēlīga analīžu rezultāta konstatēšanas.

Netipiski [bioloģiskās] pases parametri - ziņojums, kurā saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem identificēts netipisks [bioloģiskās] pases parametrs.

Normai neatbilstīgi pases parametri - ziņojums, kurā saskaņā ar piemērojamajiem starptautiskajiem standartiem identificēts normai neatbilstīgs pases parametrs.

Operatīvā neatkarība - tas nozīmē, ka 1) par rezultātu pārvaldību atbildīgās antidopinga organizācijas padomes locekļus, darbiniekus, komisijas locekļus, konsultantus un amatpersonas vai ar to saistītas personas (piemēram, biedru federācija vai konfederācija), kā arī jebkuru personu, kas ir iesaistīta lietas izmeklēšanā un iepriekšējā izskatīšanā, nevar iecelt par locekļiem un/vai ierēdņiem (ciktāl šāds ierēdnis ir iesaistīts apspriešanās procesā un/vai jebkāda lēmuma sagatavošanā) par rezultātu pārvaldību atbildīgās attiecīgās antidopinga organizācijas lietas izskatīšanas komisijā un 2) lietas izskatīšanas komisijas var veikt lietas izskatīšanu un īstenot lēmumu pieņemšanas procesu, kurā neiejaucas ne antidopinga organizācija, ne cita trešā persona. Mērķis ir nodrošināt, lai lietas izskatīšanas komisijas locekļi vai personas, kas citādi iesaistīti lietas izskatīšanas komisijas lēmuma pieņemšanā, netiktu iesaistīti lietas izmeklēšanā vai turpmākā lēmumu pieņemšanā.

Pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās - skat. iepriekš "antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas".

Parakstītāji - struktūras, kas pieņēmušas Kodeksu un piekritušas īstenot Kodeksa noteikumus saskaņā ar 23. pantu.

Paraugs - jebkāds bioloģiskais materiāls, kas ņemts, lai veiktu dopinga kontroli.127

Pārbaudāmo sportistu reģistrs - augstākās prioritātes sportistu reģistrs, ko starptautiskā līmenī atsevišķi izveidojušas starptautiskās federācijas, bet valstu līmenī - valstu antidopinga organizācijas, un šajā reģistrā iekļautajiem sportistiem tiek veiktas mērķtiecīgas pārbaudes gan sacensībās, gan ārpus sacensībām, kas ir daļa no šīs starptautiskās federācijas vai valsts antidopinga organizācijas pārbaužu veikšanas plāna, un tāpēc šiem sportistiem ir jāsniedz ziņas par savu atrašanās vietu saskaņā ar 5. panta 5. punktu un Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu.

Pārbaude - Dopinga kontroles procesa daļas, kas ietver pārbaužu veikšanas plānošanu, paraugu vākšanu, paraugu apstrādi un paraugu transportēšanu uz laboratoriju.

Persona - fiziska persona, organizācija vai cita struktūra.

Piesārņots produkts - produkts, kas satur aizliegtu vielu, kura nav norādīta uz šā produkta etiķetes vai informācijā, ko iespējams atrast, veicot saprātīgu meklēšanu internetā.

Publiskošana - skat. iepriekš "antidopinga noteikumu pārkāpumu sekas".

Reģionāla antidopinga organizācija - reģionāla struktūra, ko dalībvalstis norīkojušas koordinēt un pārvaldīt savu valsts antidopinga programmu deleģētās jomas, kuras var ietvert antidopinga noteikumu pieņemšanu un īstenošanu, paraugu vākšanu un vākšanas plānošanu, rezultātu pārvaldību, TLA pārbaudi, lietu izskatīšanu un izglītības programmu vadīšanu reģionālā līmenī.

Rezultātu pārvaldība - process, kas ietver termiņu starp paziņojuma sniegšanu saskaņā ar Rezultātu pārvaldības starptautiskā standarta 5. pantu vai atsevišķos gadījumos (piemēram, netipiska atrade, sportista bioloģiskā pase, prasības sniegt informāciju par atrašanās vietu neizpilde) šādus iepriekšējas paziņošanas pasākumus, kas skaidri paredzēti Rezultātu pārvaldības starptautiskā standarta 5. pantā, apsūdzības izvirzīšanu un jautājuma galīgo izlemšanu, tostarp lietas izskatīšanas procesa noslēgumu pirmajā instancē vai pārsūdzības izskatīšanā (ja tika iesniegta apelācija).

Sacensības - vienas sacīkstes, sacensības, spēle vai atsevišķa sporta sacensība. Piemēram, basketbola spēle vai olimpiskā 100 metru skrējiena fināls vieglatlētikā. Posmu sacensībās un citās sporta sacensībās, kur balvas piešķir, pamatojoties uz attiecīgās dienas vai cita starpposma rezultātiem, atšķirības starp sacensībām un sporta pasākumu ir noteiktas attiecīgās starptautiskās federācijas noteikumos.

Sacensību laiks - laika posms, kas sākas plkst. 23.59 dienā pirms sacensībām, kurās sportistam paredzēts piedalīties, līdz sacensību beigām un ar šādām sacensībām saistītā parauga vākšanas procesam. Tomēr attiecībā uz konkrētu sporta veidu WADA var apstiprināt citu definīciju, ja starptautiskā federācija sniedz pārliecinošu pamatojumu, ka attiecīgajam sporta veidam ir nepieciešama cita definīcija; pēc tam, kad WADA ir apstiprinājusi attiecīgo definīciju, to ievēro visas attiecīgā sporta veida lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas.128

Sporta pasākuma norises laiks - laikposms no sporta pasākuma sākuma līdz beigām, ko noteicis sporta pasākuma rīkotājs.

Sporta pasākuma norises vieta - sporta pasākuma rīkotāja norādītā pasākuma norises vieta.

Sporta pasākums - vienas pārvaldības struktūras organizēta atsevišķu sacensību kopīga virkne (piemēram, olimpiskās spēles, Starptautiskās federācijas pasaules meistarsacīkstes vai Amerikas sporta spēles).

Sportista bioloģiskā pase - Pārbaužu un izmeklējumu starptautiskajā standartā un Laboratoriju starptautiskajā standartā noteikto datu apkopošanas un salīdzināšanas programma un metodes.

Sportista palīgpersonāls - visi treneri, menedžeri, aģenti, komandas dalībnieki, amatpersonas, medicīnas personāls, medicīnas palīgpersonāls, vecāki vai jebkura cita persona, kas strādā ar sportistu, ārstē sportistu vai palīdz sportistam, kurš piedalās sporta sacensībās vai gatavojas tām.

Sportists - jebkura persona, kas starptautiskā līmenī (kā noteikusi katra starptautiskā federācija) vai valsts līmenī (kā noteikusi katra valsts antidopinga organizācija) piedalās sporta sacensībās. Antidopinga organizācija pēc saviem ieskatiem var piemērot antidopinga noteikumus sportistam, kas nav ne starptautiska, ne valsts līmeņa sportists, un tādējādi termina "sportists" definīciju attiecināt uz šiem sportistiem. Attiecībā uz sportistiem, kas nav ne starptautiska, ne valsts līmeņa sportisti, antidopinga organizācija varētu izvēlēties: veikt ierobežotas pārbaudes vai pārbaudes neveikt vispār, analizēt paraugus, izmantojot aizliegto vielu nepilnu izvēlni, ierobežotā apmērā pieprasīt vai vispār nepieprasīt informāciju par atrašanās vietu vai iepriekš nepieprasīt TLA. Tomēr, ja kāds no antidopinga organizācijai pakļautajiem sportistiem, kuru tā izvēlas pārbaudīt un kurš sacenšas zemākā sacensību līmenī, nevis starptautiskā vai valsts līmenī, ir pārkāpis 2. panta 1., 3. vai 5. punktā minētos antidopinga noteikumus, jāpiemēro Kodeksā noteiktās sekas. Lai pildītu Kodeksa 2. panta 8. un 9. punkta prasības un informētu un izglītotu antidopinga jautājumos, sportists ir jebkura persona, kuru sporta pasākumos piedalīties norīkojis attiecīgais parakstītājs, valdība vai cita sporta organizācija, kas pieņēmusi Kodeksu.129

Starptautiska līmeņa sportists - sportisti, kas piedalās starptautiska līmeņa sacensībās, ko katra starptautiska federācija nosaka saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu.130

Starptautiskais standarts - WADA pieņemts standarts, kas papildina Kodeksu. Ja starptautiskajā standartā (pretstatā citiem alternatīviem standartiem, praksei vai procedūrām) noteiktās prasības ir izpildītas, var secināt, ka starptautiskajā standartā norādītās procedūras ir veiktas pienācīgi. Starptautiskajos standartos ir iekļauti visi tehniskie dokumenti, kas izdoti atbilstīgi attiecīgajam starptautiskajam standartam.

Starptautisks sporta pasākums - tāds sporta pasākums vai sacensības, kuras rīko Starptautiskā Olimpiskā komiteja, Starptautiskā Paraolimpiskā komiteja, starptautiskā federācija, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācija vai cita starptautiska sporta organizācija vai saistībā ar kurām kāda no minētajām organizācijām norīko tehniskās amatpersonas.

Stingra atbildība - princips, kas paredz, ka saskaņā ar 2. panta 1. un 2. punktu, lai antidopinga organizācija konstatētu antidopinga noteikumu pārkāpumu, tai nav jāpierāda sportista nodoms, vaina, nolaidība vai tas, ka lietošana bijusi apzināta.

Tehniskais dokuments - dokuments, kuru laiku pa laikam pieņem un publicē WADA un kurā iekļautas obligātās tehniskās prasības par konkrētiem tematiem antidopinga jomā, kā noteikts starptautiskajā standartā.

Terapeitiskās lietošanas atļauja (TLA) - terapeitiskās lietošanas atļauja ļauj sportistam, kam ir noteikts medicīniskais stāvoklis, lietot aizliegtu vielu vai izmantot aizliegtu metodi, bet tikai tad, ja ir izpildīti 4. panta 4. punkta nosacījumi un Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta kritēriji.

Terapijas īstenošana (izplatīšana) - citas personas īstenota aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes nodrošināšana, piegādāšana, uzraudzīšana, lietošanas veicināšana vai citāda līdzdalība tās lietošanā vai lietošanas mēģinājumā. Tomēr šī definīcija neietver tādas bona fide medicīniskā personāla darbības, kas saistītas ar aizliegtu vielu vai aizliegtu metožu lietošanu patiesā un likumīgā terapeitiskā nolūkā vai citu pieņemamu iemeslu dēļ, kā arī neietver darbības, kas saistītas ar tādām aizliegtām vielām, kuras nav aizliegtas ārpus sacensību pārbaudēs, ja vien apstākļi kopumā neliecina par to, ka šādas aizliegtas vielas ir lietotas nevis patiesi un likumīgi terapeitiskā nolūkā, bet gan sportiskā snieguma uzlabošanai.

UNESCO konvencija - Starptautiskā konvencija pret dopingu sportā, kas pieņemta UNESCO ģenerālkonferences 33. sesijā 2005. gada 19. oktobrī, tostarp visi grozījumi, kurus pieņēmušas konvencijas dalībvalstis un Starptautiskās konvencijas pret dopingu sportā dalībvalstu konference.

Vaina - pienākumu neizpilde vai pienācīgās uzmanības neveltīšana pienākuma izpildei konkrētajā situācijā. Novērtējot sportista vai citas personas vainas pakāpi, jāņem vērā tādi faktori kā, piemēram, šā sportista vai citas personas pieredze, tas, vai šis sportists ir aizsargājamā persona, kā arī tādi īpaši faktori kā invaliditāte, risks, ko sportists uzņēmies, un tas, vai viņš ir bijis pienācīgi rūpīgs un veicis pienācīgu izpēti, ņemot vērā šo riska pakāpi. Novērtējot sportista vai citas personas vainas pakāpi, ir jāņem vērā tādi konkrēti apstākļi, kas ir būtiski, lai izskaidrotu šā sportista vai citas personas novirzi no cerētā uzvedības standarta. Tādējādi, piemēram, fakts, ka sportists zaudētu iespēju nopelnīt lielas naudas summas diskvalifikācijas periodā vai ka sportista karjera strauji tuvojas beigām, vai ka pārkāpuma izdarīšanas laiks sporta sacensību kalendārā nav būtiski faktori, kas būtu ņemami vērā, samazinot diskvalifikācijas periodu saskaņā ar 10. panta 6. punkta 1. vai 2. apakšpunktu.131

Valsts antidopinga organizācija - tādas valsts pilnvarotas struktūras, kam valsts līmenī ir galvenās pilnvaras un atbildība pieņemt un īstenot antidopinga noteikumus, norīkot paraugu vākšanu, pārvaldīt pārbaudes rezultātus un veikt rezultātu pārvaldību valsts līmenī. Ja kompetentā(-ās) valsts iestāde(-es) nav piešķīrusi(-šas) šādas pilnvaras, šādas struktūras funkcijas pilda valsts olimpiskā komiteja vai tās pilnvarota iestāde.

Valsts līmeņa sportists - sportisti, kas piedalās valsts līmeņa sacensībās, ko katra valsts antidopinga organizācija noteikusi saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu.

Valsts mēroga sporta pasākums - tāds sporta pasākums vai sacensības, kurās piedalās starptautiska vai valsts līmeņa sportisti un kas nav starptautisks sporta pasākums.

Valsts olimpiskā komiteja - Starptautiskās Olimpiskās komitejas atzīta organizācija. Termins "valsts olimpiskā komiteja" attiecas arī uz valsts sporta konfederāciju tajās valstīs, kurās valsts sporta konfederācija pilda valsts olimpiskās komitejas ierastos pienākumus antidopinga jomā.

Vielu ļaunprātīga lietošana - skat. 4. panta 2. punkta 3. apakšpunktu.

WADA - Pasaules Antidopinga aģentūra.

24. PANTA 1. PUNKTĀ LIETOTO TERMINU DEFINĪCIJAS

Apstiprināta trešā persona - viena vai vairākas antidopinga organizācijas un/vai deleģētas trešās personas, kuras WADA ir izvēlējusies vai apstiprinājusi pēc apspriešanās ar parakstītāju, kas neievēro Kodeksu, lai tās uzraudzītu vai pārņemtu dažus vai visus šā parakstītāja antidopinga pasākumus. Ja nav citas iespējas un ja neviena cita struktūra nav pieejama, WADA šo funkciju var veikt pati.

Atbildību pastiprinoši apstākļi - šis termins ietver apzinātu mēģinājumu apiet vai graut Kodeksu vai starptautiskos standartus un/vai graut antidopinga sistēmu, mēģinājumu slēpt Kodeksa neievērošanu vai jebkādus citus attiecīgā parakstītāja ļaunprātīgus nolūkus, pastāvīgu parakstītāja atteikšanos veikt visus iespējamos pasākumus, lai novērstu neatbilstības, par kurām tam ir paziņojusi WADA, vai šādu pasākumu neveikšanu, atkārtotus pārkāpumus un jebkurus citus apstākļus, kas padara nopietnāku faktu, ka parakstītājs neievēro Kodeksu.

Atkārtota iekļaušana sarakstā - darbība, ko veic, kad ir konstatēts, ka parakstītājs, attiecībā uz kuru iepriekš bija atzīts, ka tas neievēro Kodeksu un/vai starptautiskos standartus, ir novērsis šo neievērošanu un izpildījis visus pārējos nosacījumus, kas saskaņā ar Parakstītāju starptautiskā Kodeksa ievērošanas standarta 11. pantu bija noteikti, lai tā nosaukumu atkārtoti iekļautu to parakstītāju sarakstā, kuri ievēro Kodeksu (attiecīgi ir jāsaprot termins "atkārtoti iekļauts sarakstā").

Augstas prioritātes prasība - prasība, kam piešķir augstu prioritāti, bet kas nav kritiska cīņā pret dopingu sportā. Sīkāku informāciju skat. Parakstītāju starptautiskā Kodeksa ievērošanas standarta A pielikumā.

Īpaša pārraudzība - īpaša pastāvīgas pārraudzības sistēma, ko saistībā ar sekām, kuras noteiktas parakstītājam, kurš neievēro Kodeksu, WADA piemēro attiecībā uz visiem vai dažiem šā parakstītāja antidopinga pasākumiem, lai nodrošinātu, ka tas šos pasākumus veic atbilstīgā veidā.

Kritiska prasība - prasība, ko uzskata par kritisku cīņā pret dopingu sportā. Sīkāku informāciju skat. Parakstītāju starptautiskā Kodeksa ievērošanas standarta A pielikumā.

Naudas sods - parakstītāja samaksāta naudas summa, kas atbilst Kodeksa neievērošanas/atbildību pastiprinošo faktoru smaguma pakāpei, ilgumam un nepieciešamībai nākotnē novērst līdzīgu rīcību. Gadījumā, ja nav notikusi kritisko prasību neievērošana, naudas soda apmērs nepārsniedz zemāko no šīm vērtībām: a) 10 % no parakstītāja gada budžeta kopējiem izdevumiem; b) 100 000 ASV dolāru. Naudas sodu WADA piemēro, lai finansētu turpmākos Kodeksa ievērošanas pārraudzības pasākumus un/vai izglītību un/vai pētniecību dopinga apkarošanas jomā.

Neatbilstība - gadījums, kad parakstītājs neievēro Kodeksu un/vai vienu vai vairākus starptautiskos standartus, un/vai kādu WADA izpildkomitejas noteiktu prasību, bet vēl nav beidzies termiņš, kurā tam ir iespēja novērst attiecīgo(-ās) neatbilstību(-as) saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, un tāpēc WADA vēl nevar oficiāli apgalvot, ka šis parakstītājs neievēro Kodeksu.

Pārņemšana - situācija, kurā saistībā ar sekām parakstītājam, kurš neievēro Kodeksu, kāda apstiprināta trešā persona WADA uzdevumā un uz parakstītāja rēķina uzņemas veikt visus vai dažus šā parakstītāja antidopinga pasākumus. Ja ir atzīts, ka parakstītājs neievēro Kodeksu un ja tas vēl nav noslēdzis pārņemšanas līgumu ar apstiprināto trešo personu, šis parakstītājs bez WADA iepriekšējas un skaidri izteiktas rakstveida piekrišanas patstāvīgi neīsteno nekādus antidopinga pasākumus apgabalā(-os), kuru(-us) apstiprinātajai trešajai personai jāpārņem.

Pārstāvji - parakstītāja vai citas attiecīgās struktūras amatpersonas, vadītāji, ierēdņi, vēlēti dalībnieki, darbinieki un komiteju locekļi, kā arī (valsts antidopinga organizācijas vai tādas valsts olimpiskās komitejas gadījumā, kas pilda valsts antidopinga organizācijas funkcijas) valsts antidopinga organizācijas vai valsts olimpiskās komitejas valsts valdības pārstāvji.

Uzraudzība - parakstītāja antidopinga pasākumu uzraudzība un kontrole, ko attiecībā uz parakstītāju, kurš neievēro Kodeksu, veic kāda apstiprināta trešā persona WADA uzdevumā un uz parakstītāja rēķina un kas ir daļa no šim parakstītājam piemērotajām sekām (atbilstoši skaidro terminu "uzraudzīt"). Ja ir atzīts, ka parakstītājs neievēro Kodeksu un ja tas vēl nav noslēdzis uzraudzības līgumu ar apstiprinātu trešo personu, šis parakstītājs bez WADA iepriekšējas rakstveida piekrišanas patstāvīgi neīsteno nekādus antidopinga pasākumus apgabalā(-os), kuru(-us) attiecīgajai apstiprinātajai trešajai personai jāuzrauga un jākontrolē.

Vispārīga prasība - prasība, ko uzskata par svarīgu cīņā pret dopingu sportā, bet kas neatbilst ne kritisku, ne augstas prioritātes prasību kategorijai. Sīkāku informāciju skat. Parakstītāju starptautiskā Kodeksa ievērošanas standarta A pielikumā.

PASAULES ANTIDOPINGA AĢENTŪRA
Godīga spēle

wada-ama.org/code


1 [Piezīme. Gan Olimpiskajā hartā, gan 2005. gada 19. oktobrī Parīzē pieņemtajā Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā (turpmāk tekstā - "UNESCO konvencija") ir atzīts, ka dopinga lietošanas novēršana un apkarošana sportā ir būtiska Starptautiskās Olimpiskās komitejas un UNESCO misijas daļa un ka Kodeksam šajā saistībā ir būtiska nozīme.]

2 [Piezīme. Starptautiskajos standartos ir iekļauta liela daļa Kodeksa īstenošanai nepieciešamo tehnisko datu. Veicot pārrunas ar parakstītājiem, valdībām un citām ieinteresētajām personām, eksperti izstrādās starptautiskos standartus, kurus formulēs atsevišķos dokumentos. Ir būtiski, lai WADA izpildkomiteja, negrozot Kodeksu, varētu savlaicīgi veikt izmaiņas starptautiskajos standartos.]

3 [Piezīme. Piemēram, ja pirms paziņošanas par to, ka parauga analīžu rezultāti ir nelabvēlīgi, nepieciešams veikt papildu analītisko procedūru, šī procedūra tiktu noteikta tehniskajā dokumentā, ko nekavējoties izdotu WADA izpildkomiteja.]

4 [Piezīme. Šos paraugdokumentus ieinteresētās personas var izmantot kā alternatīvus risinājumus. Dažas ieinteresētās personas paraugnoteikumus un citus labākās prakses paraugus var pieņemt burtiski. Citi šos paraugus var pieņemt, tos pārveidojot. Taču ieinteresētās personas var arī izstrādāt pašas savus noteikumus saskaņā ar Kodeksā noteiktajiem vispārējiem principiem un konkrētām prasībām.

Konkrētu dopinga apkarošanas procesa daļu paraugdokumenti jeb pamatnostādnes ir izstrādāti un arī turpmāk tos var izstrādāt, pamatojoties uz vispāratzītām ieinteresēto personu vajadzībām un vēlmēm.]

5 [Piezīme. Tie Kodeksa panti, kas bez būtiskām izmaiņām jāiekļauj katras antidopinga organizācijas noteikumos, ir norādīti 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktā. Piemēram, saskaņošanas nolūkā ir būtiski, lai parakstītāju lēmumi būtu pamatoti ar vienādu antidopinga noteikumu pārkāpumu sarakstu, vienādiem pierādīšanas pienākumiem un identisku antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumos tiktu piemērotas vienādas sekas. Šiem noteikumiem ir jābūt vienādiem, izskatot lietu gan starptautiskā federācijā, gan valsts līmenī vai Sporta šķīrējtiesā. Tie Kodeksa noteikumi, kas nav norādīti 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktā, pēc būtības ir obligāti, lai gan antidopinga organizācijām šie noteikumi nav jāpiemēro burtiski. Kopumā šos noteikumus var iedalīt divās kategorijās. Pirmkārt, saskaņā ar dažiem noteikumiem antidopinga organizācijām ir jāveic konkrētas darbības, tomēr šie noteikumi nav atkārtoti jāiekļauj antidopinga organizāciju antidopinga noteikumos. Piemēram, saskaņā ar 5. pantu katrai antidopinga organizācijai ir jāplāno un jāveic pārbaudes, tomēr šis norādījums nav atkārtoti jāiekļauj antidopinga organizācijas noteikumos. Otrkārt, daži noteikumi būtībā ir obligāti, tomēr antidopinga organizācijas drīkst elastīgi īstenot šajos noteikumos paredzētos principus. Piemēram, efektīvai saskaņošanai nav nepieciešams piespiest visus parakstītājus izmantot tikai vienu rezultātu pārvaldības procesu, ja to izmantotais process atbilst prasībām, kas noteiktas Kodeksā un Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā.]

6 [Piezīme. Ja Kodeksā ir noteikts, ka Kodekss ir saistošs personām, kas nav sportisti vai sportistu palīgpersonāls, šīm personām, protams, netiek ņemti paraugi vai veiktas pārbaudes un viņām netiek izvirzīta apsūdzība antidopinga noteikumu pārkāpumā, ja viņas lieto vai glabā aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes. Tā vietā šādai personai tiktu piemērotas disciplināras sankcijas tikai par pārkāptu Kodeksa 2. panta 5. punktu (falsifikācija), 7. punktu (izplatīšana), 8. punktu (ievadīšana), 9. punktu (līdzdalība), 10. punktu (aizliegta biedrošanās) un 11. punktu (represijas). Turklāt šādai personai tiktu noteiktas papildu funkcijas un pienākumi saskaņā ar 21. panta 3. punktu. Piemērojamie tiesību akti attiecas arī uz pienākumu pieprasīt, lai Kodekss ir saistošs darbiniekam.]

7 [Piezīme par 2. panta 1. punkta 1. apakšpunktu. Saskaņā ar šo pantu antidopinga noteikumi ir pārkāpti neatkarīgi no sportista vainas. Šis noteikums dažādos Sporta šķīrējtiesas (CAS) lēmumos ir dēvēts par "atbildību neatkarīgi no vainas". Sportista vainu ņem vērā, nosakot šā antidopinga noteikuma pārkāpuma sekas saskaņā ar 10. pantu. CAS ir konsekventi atbalstījusi šo principu.]

8 [Piezīme par 2. panta 1. punkta 2. apakšpunktu. Antidopinga organizācija, kas atbild par rezultātu pārvaldību, pēc saviem ieskatiem var izvēlēties veikt B parauga analīzi arī gadījumos, kad sportists B parauga analīzi nepieprasa.]

9 [Piezīme par 2. panta 2. punktu. Lai pierādītu aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu vai lietošanas mēģinājumu, vienmēr bijis iespējams izmantot jebkādus ticamus līdzekļus. Kā norādīts piezīmē par 3. panta 2. punktu, atšķirībā no pierādījumiem, kas nepieciešami, lai konstatētu 2. panta 1. punktā minēto antidopinga noteikumu pārkāpumu, aizliegtas vielas vai metodes lietošanu vai lietošanas mēģinājumu var pierādīt, izmantojot arī citus ticamus līdzekļus, piemēram, sportista atzīšanos, aculiecinieku liecības, dokumentārus pierādījumus, secinājumus, kuri izriet no ilgtermiņa izmeklējumiem, tostarp datus, kas iegūti, lai aizpildītu sportista bioloģisko pasi, kā arī citu analītisku informāciju, kas varētu neatbilst visām prasībām, lai saskaņā ar 2. panta 1. punktu konstatētu aizliegtas vielas klātbūtni.

Piemēram, ja antidopinga organizācija sniedz pietiekamu skaidrojumu tam, kāpēc otra parauga analīzes rezultāts nav bijis apstiprinošs, aizliegtas vielas vai metodes lietošanu var pierādīt, pamatojoties uz ticamiem analītiskiem datiem, kas iegūti, veicot A parauga analīzi (negūstot apstiprinošu rezultātu B parauga analīzē) vai tikai B parauga analīzi.]

10 [Piezīme par 2. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. Lai konstatētu aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanas mēģinājumu, jāpierāda, ka sportists ir rīkojies ar nodomu. Prasība pierādīt nodomu, lai pierādītu šā konkrētā antidopinga noteikuma pārkāpumu, nav pretrunā principam, kas paredz atbildību neatkarīgi no vainas, un attiecas uz 2. panta 1. un 2. punktā minētajiem pārkāpumiem saistībā ar aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes lietošanu.

Ja sportists lieto aizliegtu vielu, tas ir antidopinga noteikumu pārkāpums, izņemot gadījumus, kad šādu vielu nav aizliegts lietot ārpus sacensībām un sportists šo vielu lieto ārpus sacensībām. (Tomēr aizliegtas vielas, tās metabolītu vai marķieru klātbūtne paraugā, kas ņemts sacensību laikā, ir 2. panta 1. punkta pārkāpums neatkarīgi no tā, kad šī viela varētu būt lietota.)]

11 [Piezīme par 2. panta 3. punktu. Piemēram, antidopinga noteikumu pārkāpums saistībā ar "izvairīšanos no paraugu vākšanas" būtu tad, ja tiktu konstatēts, ka sportists ir tīši slēpies no dopinga kontroles amatpersonām, lai izvairītos no paziņojuma saņemšanas vai pārbaudes. Pārkāpumam saistībā ar "neierašanos uz paraugu vākšanu" pamatā var būt gan tīša sportista rīcība, gan nolaidība, turpretim "izvairīšanās" vai "atteikšanās" no paraugu vākšanas ir uzskatāma par tīšu sportista rīcību.]

12 [Piezīme par 2. panta 6. punkta 1. un 2. apakšpunktu. Pieņemams pamatojums nav, piemēram, aizliegtas vielas iegāde vai atrašanās pie personas glabāšanā, lai nodotu to draugam vai radiniekam, izņemot pamatotu medicīnisku apstākļu dēļ, kad šai personai ir ārsta recepte, piemēram, insulīna iegādei bērnam, kuram ir cukura diabēts.]

13 [Piezīme par 2. panta 6. punkta 1. un 2. apakšpunktu. Pieņemams pamatojums var būt, piemēram, šādi apstākļi: a) sportista vai komandas ārsta rīcībā ir aizliegtas vielas vai aizliegtas metodes, kas paredzētas izmantošanai akūtās vai ārkārtas situācijās (piemēram, epinefrīna autoinjektors); b) sportista rīcībā ir aizliegta viela vai aizliegta metode terapeitisku iemeslu dēļ īsi pirms TLA pieteikuma iesniegšanas un lēmuma saņemšanas.]

14 [Piezīme par 2. panta 9. punktu. Līdzdalība vai līdzdalības mēģinājums var ietvert fizisku vai psiholoģisku palīdzību.]

15 [Piezīme par 2. panta 10. punktu. Sportisti un citas personas nedrīkst sadarboties ar tiesnešiem, treneriem un ārstiem vai citiem sportistu palīgpersonāla locekļiem, kuri ir diskvalificēti kāda antidopinga noteikuma pārkāpuma dēļ vai kuriem ir piespriests kriminālsods vai noteiktas disciplināras sankcijas saistībā ar dopinga lietošanu. Tas arī aizliedz biedroties ar jebkuru citu sportistu, kurš diskvalifikācijas laikā pilda trenera vai sportistu palīgpersonāla locekļa pienākumus. Aizliegti biedrošanās veidi ir, piemēram, treniņi pie attiecīgā sportista palīgpersonāla locekļa, tā padomu uzklausīšana par stratēģiju, tehniku vai uzturu vai medicīnisko konsultāciju saņemšana, ārstēšanās pie tā, recepšu saņemšana no šīs personas, no ķermeņa ņemtu produktu iesniegšana analīzēm vai atļaušana šai personai pildīt aģenta vai pārstāvja funkcijas. Aizliegta biedrošanās nav tikai tāda biedrošanās, par kuru persona saņem atlīdzību.
Lai gan 2. panta 10. punktā nav noteikts, ka antidopinga organizācijai ir jāpaziņo sportistam vai citai personai par sportistu palīgpersonāla locekļa diskvalifikācijas statusu, tomēr, ja šāds paziņojums tiktu sniegts, tas būtu svarīgs pierādījums tam, ka sportists vai cita persona zināja par attiecīgā sportistu palīgpersonāla locekļa diskvalifikācijas statusu.]

16 [Piezīme par 2. panta 11. punkta 2. apakšpunktu. Šā panta nolūks ir aizsargāt personas, kas sniedz godprātīgus ziņojumus, un tas neaizsargā personas, kas apzināti sniedz nepatiesus ziņojumus.]

17 [Piezīme par 2. panta 11. punkta 2. apakšpunktu. Represijas būtu, piemēram, darbības, kas apdraud ziņojušo personu, viņu ģimeņu vai biedru fizisko vai garīgo labklājību vai mantiskās intereses. Represijas nebūtu antidopinga organizācijas godprātīgs apgalvojums par to, ka ziņojusī persona neievēro kādu antidopinga noteikumu. 2. panta 11. punkta nolūkā ziņojums netiek sniegts godprātīgi, ja persona, kas to sniedz, zina, ka ziņojums ir nepatiess.]

18 [Piezīme par 3. panta 1. punktu. Šī pierādīšanas prasība, kas jāizpilda antidopinga organizācijai, ir pielīdzināma tām normām, kuras vairākumā valstu tiek piemērotas aroda ētikas pārkāpumu gadījumos.

19 [Piezīme par 3. panta 2. punktu. Piemēram, antidopinga organizācija atbilstīgi 2. panta 2. punktam var konstatēt antidopinga noteikumu pārkāpumu, pamatojoties uz sportista atzīšanos, trešo personu ticamu liecību, ticamiem dokumentāriem pierādījumiem, ticamiem A vai B parauga analīzes datiem saskaņā ar piezīmi par 2. panta 2. punktu vai tādiem secinājumiem, kas izriet no vairāku sportista asins vai urīna paraugu raksturojuma, piemēram, no sportista bioloģiskās pases datiem.]

20 [Piezīme par 3. panta 2. punkta 1. apakšpunktu. Dažu aizliegto vielu gadījumā WADA var dot norādījumus WADA akreditētajām laboratorijām neziņot, ka paraugu analīžu rezultāti ir nelabvēlīgi, ja aizliegtā vielas vai tās metabolītu vai marķieru aplēstā koncentrācija ir mazāka par minimālo ziņošanas līmeni. WADA lēmums par šo minimālo ziņošanas līmeni un par to, kurām aizliegtajām vielām būtu jāpiemēro minimālais ziņošanas līmenis, nav apstrīdams. Turklāt laboratorijas aprēķinātā šādas aizliegtas vielas koncentrācija paraugā var būt tikai aptuvena. Nekādā gadījumā iespējamība, ka aizliegtās vielas precīza koncentrācija paraugā var būt zemāka par minimālo ziņošanas līmeni, nav attaisnojums antidopinga noteikumu pārkāpumam, kura pamatā ir šīs aizliegtas vielas klātbūtne paraugā.]

21[Piezīme par 3. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. Sportistam vai citai personai, izvērtējot iespējamības, ir jāpierāda, ka notikusi tāda novirze no Laboratoriju starptautiskā standarta, kuras dēļ pamatoti varētu būt nelabvēlīgs analīžu rezultāts. Tādējādi, tiklīdz sportists vai cita persona, izvērtējot iespējamības, konstatē novirzi, šim sportistam vai citai personai attiecīgi ir pienākums pierādīt, ka "šādu rezultātu varēja pamatoti izraisīt" nedaudz mazāks pierādījumu apjoms. Ja sportists vai cita persona to pierāda, antidopinga organizācijas pienākums ir pietiekamā mērā pierādīt lietas izskatīšanas komisijai, ka nelabvēlīgs analīžu rezultāts nav radies šīs novirzes dēļ.]

22[Piezīme par 3. panta 2. punkta 3. apakšpunktu. Ja ir konstatētas novirzes no tāda starptautiskā standarta vai cita noteikuma, kas nav saistīts ar paraugu savākšanu vai apstrādi, nelabvēlīgiem [bioloģiskās] pases rezultātiem vai sportista neziņošanu par atrašanās vietu vai B parauga atvēršanu, piemēram, no Izglītības starptautiskā standarta, Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta vai Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskā standarta, WADA var sākt ievērošanas pārbaudes procesus, bet šīs novirzes nav attaisnojums antidopinga noteikumu pārkāpšanas procedūrā, un tām nav nozīmes jautājumā par to, vai sportists ir izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu. Tāpat antidopinga organizācijas izdarīts 20. panta 7. punkta 7. apakšpunktā minētā dokumenta pārkāpums neattaisno antidopinga noteikumu pārkāpumu.]

23 [Piezīme par 3. panta 2. punkta 3. apakšpunkta iii) daļu. Antidopinga organizācija izpilda savu pienākumu pierādīt, ka šāda novirze nav bijusi nelabvēlīgā analīžu rezultāta cēlonis, parādot, ka, piemēram, B parauga atvēršanu un analīzi novēroja neatkarīgs liecinieks un netika novērotas neatbilstības.]

24 [Piezīme par 4. panta 1. punktu. Aizliegto vielu un metožu sarakstu vajadzības gadījumā groza un publicē paātrinātā kārtībā. Tomēr paredzamības nolūkā katru gadu publicē jaunu Aizliegto vielu un metožu sarakstu neatkarīgi no tā, vai sarakstā ir vai nav veikti grozījumi. WADA tīmekļa vietnē allaž būs pieejama jaunākā Aizliegto vielu un metožu saraksta redakcija. Aizliegto vielu un metožu saraksts ir iekļauts Starptautiskajā konvencijā pret dopingu sportā. WADA informēs UNESCO ģenerāldirektoru par visiem Aizliegto vielu un metožu saraksta grozījumiem.]

25 [Piezīme par 4. panta 2. punkta 1. apakšpunktu. Tādas vielas lietošana ārpus sacensībām, kas ir aizliegta tikai sacensību laikā, nav antidopinga noteikumu pārkāpums, izņemot gadījumu, ja attiecībā uz sacensību laikā ņemtu paraugu tiek paziņots nelabvēlīgs analīžu rezultāts, kas saistīts ar šādu vielu vai tās metabolītiem.

26 [Piezīme par 4. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. 4. panta 2. punkta 2. apakšpunktā norādītās īpašās vielas un metodes nekādā ziņā nav uzskatāmas par mazāk svarīgām vai mazāk bīstamām kā citas dopinga vielas vai metodes.

Tās vienkārši ir vielas un metodes, attiecībā uz kurām pastāv lielāka varbūtība, ka sportists tās varētu būt lietojis vai izmantojis citam nolūkam, nevis sava sportiskā snieguma uzlabošanai.]

27 [Piezīme par 4. panta 3. punkta 1. apakšpunkta 1. daļu. Šajā pantā paredzēts, ka varētu būt tādas vielas, kuras nav aizliegtas, lietojot atsevišķi, bet ir aizliegtas, lietojot kombinācijā ar citām noteiktām vielām. Ja viela, kas iekļauta Aizliegto vielu un metožu sarakstā, var uzlabot sportisko sniegumu, tikai to lietojot kombinācijā ar citu vielu, tas attiecīgi jānorāda, un šāda viela ir aizliegta tikai tad, ja ir pierādījumi par abu šo vielu kombināciju.]

28 [Piezīme par 4. panta 3. punkta 2. apakšpunktu. Saskaņā ar ikgadējo procedūru parakstītāji, valdības un citas ieinteresētās personas tiek aicinātas sniegt WADA savas piezīmes par Aizliegto vielu un metožu saraksta saturu.]

29[Piezīme par 4. panta 4. punkta 3. apakšpunktu. Ja starptautiskā federācija atsakās atzīt valsts antidopinga organizācijas piešķirtu TLA tikai tāpēc, ka trūkst medicīnisko datu vai citas informācijas, kas nepieciešama, lai pierādītu atbilstību Terapeitiskās lietošanas atļaujas starptautiskajā standartā noteiktajiem kritērijiem, tad lietu nevar pārsūdzēt WADA. Tā vietā lieta jāpapildina un atkārtoti jāiesniedz starptautiskajai federācijai.

Ja starptautiskā federācija izvēlas veikt pārbaudi sportistam, kas nav starptautiska līmeņa sportists, tai jāatzīst TLA, ko piešķīrusi šā sportista valsts antidopinga organizācija.]

30 [Piezīme par 4. panta 4. punkta 4. apakšpunkta 3. daļu. Piemēram, Sporta šķīrējtiesas speciālā nodaļa vai līdzīga struktūra var pildīt neatkarīgas pārsūdzības iestādes funkcijas atsevišķos sporta pasākumos vai arī WADA var piekrist pildīt šo funkciju. Ja šo funkciju nepilda ne Sporta šķīrējtiesa, ne WADA, tad WADA saglabā tiesības (bet ne pienākumu) jebkurā brīdī saskaņā ar 4. panta 4. punkta 6. apakšpunktu pārskatīt lēmumus, kas saistībā ar sporta pasākumu pieņemti par TLA.]

31 [Piezīme par 4. panta 4. punkta 6. apakšpunktu. WADA ir tiesīga pieprasīt maksu, lai segtu izmaksas saistībā ar: a) pārskatīšanu, kas tai jāveic saskaņā ar 4. panta 4. punkta 6. apakšpunktu; b) pārskatīšanu, ko tā izvēlas veikt gadījumā, ja tiek anulēts pārskatāmais lēmums.]

32 [Piezīme par 4. panta 4. punkta 7. apakšpunktu. Šādos gadījumos pārsūdz starptautiskās federācijas lēmumu par TLA, nevis WADA lēmumu nepārskatīt lēmumu par TLA vai (pārskatīšanas gadījumā) lēmumu par šā lēmuma neatcelšanu. Tomēr laiks, kurā var pārskatīt lēmumu par TLA, sākas tikai dienā, kad WADA paziņo savu lēmumu. Jebkurā gadījumā neatkarīgi no tā, vai WADA ir vai nav pārskatījusi lēmumu, tai paziņo par iesniegto pārsūdzību, lai tā varētu piedalīties lietas izskatīšanā, ja tā šādu dalību uzskata par nepieciešamu.]

33 [Piezīme par 4. panta 5. punktu. Lai uzlabotu uzraudzības programmas efektivitāti, tiklīdz publicētajā uzraudzības programmā tiek pievienota jauna viela, laboratorijas var atkārtoti apstrādāt datus un iepriekš analizētos paraugus, lai noteiktu, vai tajos ir vai nav kādas jaunas vielas.]

34[Piezīme par 5. panta 1. punktu. Ja pārbaude tiek veikta dopinga lietošanas novēršanas nolūkos, analīžu rezultātus un datus var izmantot citiem likumīgiem mērķiem saskaņā ar antidopinga organizācijas noteikumiem. Skat., piemēram, piezīmi par 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktu.]

35 [Piezīme par 5. panta 2. punktu. Papildu pilnvaras pārbaužu izpildei var piešķirt, parakstītājiem un valdībām noslēdzot savstarpējus starpvalstu vai daudzpusējus līgumus. Ja sportists nav norādījis sešdesmit minūšu ilgu laika periodu pārbaužu veikšanai no plkst. 23.00 līdz 6.00 vai citādi pirms pārbaudes nav piekritis pārbaudes veikšanai šajā periodā, antidopinga organizācijai ir nopietns un konkrēts pamats aizdomām, ka šis sportists lieto dopingu. Aizstāvoties antidopinga noteikuma pārkāpumā, kas konstatēts, pamatojoties uz šādu pārbaudi vai tās mēģinājumu, nevar apgalvot, ka antidopinga organizācijai nav pietiekama pamata aizdomām, lai veiktu pārbaudes šajā periodā.]

36 [Piezīme par 5. panta 3. punkta 1. apakšpunktu. Dažas organizācijas, kas rīko starptautiskus sporta pasākumus, pasākuma laikā var veikt pašas savas pārbaudes ārpus pasākuma vietas un tādējādi vēlēties saskaņot šīs pārbaudes ar valstu antidopinga organizāciju pārbaudēm.]

37 [Piezīme par 5. panta 3. punkta 2. apakšpunktu. Pirms WADA atļauj valsts antidopinga organizācijai sākt un vadīt pārbaudes starptautiskā sporta pasākumā, tā apspriežas ar to starptautisko organizāciju, kas rīko attiecīgo sporta pasākumu. Pirms WADA atļauj starptautiskai federācijai sākt un vadīt pārbaudes valsts sporta pasākumā, tā apspriežas ar šā pasākuma norises valsts antidopinga organizāciju. Antidopinga organizācija, kura "sāk un vada pārbaudes", pēc saviem ieskatiem var stāties līgumattiecībās ar deleģētu trešo personu, kurai tā deleģē pienākumu veikt paraugu vākšanu vai atbildību par citiem dopinga kontroles procesa aspektiem.]

38 [Piezīme par 5. panta 6. punkta 1. apakšpunktu. WADA sniedz norādījumus attiecībā uz to, kā noteikt, vai šāds atbrīvojums ir pamatots.]

39 [Piezīme par 6. panta 1. punktu. Izmaksu un ģeogrāfiskās piekļuves apsvērumu dēļ WADA var apstiprināt laboratorijas, kuras nav akreditētas laboratorijas, lai veiktu īpašas analīzes, piemēram, asins analīzes, kas noteiktā termiņā jānogādā no savākšanas vietas uz laboratoriju. Pirms šādas laboratorijas apstiprināšanas WADA nodrošinās, ka tā atbilst WADA pieprasītiem augstiem analītiskajiem un uzraudzības standartiem. Šo standartu 2. panta 1. punkta pārkāpumu var konstatēt, tikai pamatojoties uz WADA akreditētas laboratorijas vai citas WADA apstiprinātas laboratorijas veiktu parauga analīzi. Citu pantu pārkāpumus var konstatēt, izmantojot citās laboratorijās iegūtus analīžu rezultātus, ja vien tie ir ticami.]

40[Piezīme par 6. panta 2. punktu. Piemēram, attiecīgo ar dopinga kontroli saistīto informāciju var izmantot, lai izdotu rīkojumu par mērķpārbaudi vai palīdzētu pierādīt antidopinga noteikumu pārkāpumu atbilstīgi 2. panta 2. punktam, vai abos minētajos nolūkos. Skat. arī piezīmes par 5. panta 1. punktu un 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktu.

41 [Piezīme par 6. panta 3. punktu. Medicīnā un zinātnē vairākumā gadījumu paraugu un ar tiem saistītās informācijas izmantošanu kvalitātes nodrošināšanai, kvalitātes uzlabošanai, metožu uzlabošanai un pilnveidošanai vai atskaites iedzīvotāju grupas noteikšanai neuzskata par pētījumu. Arī tie paraugi un ar tiem saistītā informācija, kas izmantota šādiem atļautiem, ar pētniecību nesaistītiem mērķiem, vispirms ir jāapstrādā tā, lai novērstu to izsekošanu līdz konkrētam sportistam, pienācīgi ņemot vērā 19. pantā izklāstītos principus, kā arī prasības, kas noteiktas Laboratoriju starptautiskajā standartā un Starptautiskajā privātuma un personas datu aizsardzības standartā.]

42 [Piezīme par 6. panta 4. punktu. Šā panta mērķis ir attiecināt principu "inteliģenta pārbaude" uz parauga analīzes izvēlni, lai visefektīvāk un lietderīgāk atklātu dopinga lietošanu. Jāatzīst, ka dopinga lietošanas apkarošanai pieejamie resursi ir ierobežoti un ka parauga analīzes izvēlnes paplašināšana dažos sporta veidos un dažās valstīs var samazināt to paraugu skaitu, kurus var analizēt.]

43[Piezīme par 6. panta 8. punktu. Pretošanās vai atteikums nodot WADA fiziskā glabāšanā paraugus vai datus varētu būt falsifikācija, līdzdalība vai Kodeksa neievērošana saskaņā ar Parakstītāju starptautisko Kodeksa ievērošanas standartu, un tas var būt arī Laboratoriju starptautiskā standarta pārkāpums. Vajadzības gadījumā laboratorija un/vai antidopinga organizācija palīdz WADA nodrošināt, ka konfiscētais paraugs vai dati bez kavēšanās tiek izsūtīti no attiecīgās valsts.]

44 [Piezīme par 6. panta 8. punktu. WADA, protams, bez pamatota iemesla vienpusēji nepārņems glabāšanā paraugus vai analīzes datus, kas saistīti ar iespējamu antidopinga noteikumu pārkāpumu, parakstītāja Kodeksa neievērošanu vai citas personas darbībām dopinga jomā.

Tomēr lēmumu par to, vai pastāv pamatots iemesls, WADA pieņem pēc saviem ieskatiem, un tas nav apstrīdams. Tas, vai pastāv vai nepastāv pamatots iemesls, nav attaisnojums antidopinga noteikumu pārkāpumiem vai iemesls seku nepiemērošanai.]

45 [Piezīme par 7. pantu. Daudzi parakstītāji ir izstrādājuši paši savas pieejas rezultātu pārvaldībai. Lai gan šīs dažādās pieejas nav pilnīgi vienādas, ir pierādīts, ka daudzas no tām ir taisnīgas un efektīvas rezultātu pārvaldības sistēmas. Kodekss neaizstāj parakstītāju rezultātu pārvaldības sistēmas. Tomēr šajā pantā un Starptautiskajā rezultātu pārvaldības standartā ir noteikti pamatprincipi, kas jāievēro ikvienam parakstītājam, lai rezultātu pārvaldības procesā nodrošinātu vispārēju taisnīgumu. Katra parakstītāja īpašie antidopinga noteikumi atbilst šiem pamatprincipiem. Ne visos antidopinga organizācijas ierosinātajos tiesas procesos ir nepieciešama lietas izskatīšana. Atsevišķos gadījumos sportists vai cita persona var piekrist sankcijām, kuras viņam nosaka saskaņā ar Kodeksu vai kuras antidopinga organizācija uzskata par atbilstīgām, ja tai ir zināma rīcības brīvība attiecībā uz sankciju piemērošanu. Jebkurā gadījumā par sankcijām, kas noteiktas uz šādas vienošanās pamata, paziņos pusēm, kam saskaņā ar 13. panta 2. punkta 3. apakšpunktu ir tiesības tās pārsūdzēt 14. pantā noteiktajā kārtībā, un informāciju par tām publicēs atbilstīgi 14. panta 3. punktam.]

46[Piezīme par 7. panta 1. punkta 3. apakšpunktu. Lai nepieļautu situāciju, ka neviena antidopinga organizācija nav pilnvarota veikt rezultātu pārvaldību, sportista vai citas personas starptautiskā federācija ir izvēlēta par pēdējās instances antidopinga organizāciju rezultātu pārvaldībai. Starptautiskā federācija savos antidopinga noteikumos drīkst paredzēt, ka rezultātu pārvaldību veic sportista vai citas personas pārstāvētās valsts antidopinga organizācija.]

47 [Piezīme par 7. panta 1. punkta 5. apakšpunktu. Ja WADA uzdod citai antidopinga organizācijai veikt rezultātu pārvaldību vai citas darbības saistībā ar dopinga kontroli, neuzskata, ka WADA šīs darbības "deleģē".]

48 [Piezīme par 7. panta 4. punktu. Pirms antidopinga organizācija vienpusēji nosaka pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, tā veic Kodeksā paredzēto iekšējo pārbaudi. Turklāt parakstītājs, kas nosaka pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, nodrošina sportistam vai nu iespēju pirms vai tūlīt pēc pagaidu aizlieguma noteikšanas veikt iepriekšēju lietas izskatīšanu, vai arī iespēju tūlīt pēc pagaidu aizlieguma noteikšanas paātrinātā kārtā veikt galīgo lietas izskatīšanu saskaņā ar 8. pantu. Saskaņā ar 13. panta 2. punkta 3. apakšpunktu sportistam ir tiesības lēmumu pārsūdzēt.
Retos gadījumos, kad B parauga analīze neapstiprina A parauga analīzes rezultātus, sportists, kuram ir noteikts pagaidu aizliegums piedalīties sacensībās, konkrētajā sporta pasākumā drīkst piedalīties nākamajās sacensībās, ja tas ir iespējams.
Tāpat atkarībā no attiecīgajiem starptautiskās federācijas noteikumiem komandu sporta veidos šāds sportists var piedalīties nākamajos sacensību posmos, ja komanda joprojām piedalās sacensībās.
Sportistiem un citām personām laiku, uz kādu tām nosaka pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, atņem no jebkura vēlāk noteikta vai atzīta diskvalifikācijas perioda saskaņā ar 10. panta 13. punkta 2. apakšpunktu.]

49 [Piezīme par 7. panta 5. punkta 1. apakšpunktu. Ar rezultātu pārvaldību saistīto lēmumu vidū ir lēmumi par pagaidu aizliegumiem piedalīties sacensībās.]

50[Piezīme par 7. panta 5. punkta 2. apakšpunktu. Izņemot lielu sporta pasākumu rīkotājorganizāciju lēmumus saistībā ar rezultātu pārvaldību, katrā antidopinga organizācijas pieņemtajā lēmumā jānorāda tas, vai ir izdarīts antidopinga noteikumu pārkāpums, un visas no pārkāpuma izrietošās sekas, tostarp visi anulējumi, kas nav 10. panta 1. punktā minētie anulējumi (par tiem lemj attiecīgā sporta pasākuma rīkotājs). Saskaņā ar 15. pantu šāds lēmums un ar to noteiktās sekas automātiski stājas spēkā ikvienā sporta veidā un ikvienā valstī. Piemēram, ja, pamatojoties uz nelabvēlīgiem analīžu rezultātiem, kas iegūti, analizējot sacensību laikā savāktu paraugu, pierāda, ka sportists ir izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu, sacensību laikā gūtos sportista rezultātus anulē atbilstīgi 9. pantam, un turklāt saskaņā ar 10. panta 10. punktu anulē arī visus pārējos rezultātus, kurus sportists sacensībās guvis visā diskvalifikācijas periodā no parauga savākšanas dienas; ja nelabvēlīgi analīžu rezultāti iegūti sporta pasākumā veiktā pārbaudē, tad lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas pienākums ir izlemt, vai saskaņā ar 10. panta 1. punktu tiek anulēti arī pārējie sportista individuālie rezultāti, kas sporta pasākumā gūti pirms parauga savākšanas.]

51 [Piezīme par 7. panta 7. punktu. Attiecīgu sportista vai citas personas rīcību laikā, kad šis sportists vai cita persona vēl nebija kādas antidopinga organizācijas piekritībā, nevar uzskatīt par antidopinga noteikumu pārkāpumu, tomēr šāda rīcība var būt pietiekams pamatojums tam, lai šim sportistam vai citai personai liegtu dalību sporta organizācijā.]

52[Piezīme par 8. panta 1. punktu. Šajā pantā paredzēts, ka rezultātu pārvaldības procesa konkrētā posmā sportistam vai citai personai nodrošina laicīgas, taisnīgas un objektīvas lietas izskatīšanas iespēju. Šie principi ir noteikti arī Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6. panta 1. punktā un tiek vispārīgi atzīti starptautiskajās tiesībās. Šā panta nolūks nav aizstāt katras antidopinga organizācijas noteikumus attiecībā uz lietu izskatīšanu, bet gan nodrošināt, ka visas antidopinga organizācijas nodrošina lietas izskatīšanu atbilstīgi šiem principiem.]

53 [Piezīme par 8. panta 2. punktu. Piemēram, lietu var izskatīt paātrināti liela sporta pasākuma priekšvakarā, kad ir vajadzīgs lēmums par antidopinga noteikumu pārkāpumu, lai noteiktu, vai sportists ir tiesīgs piedalīties sporta pasākumā, vai arī pasākuma laikā, ja lēmums šajā lietā ietekmē sportista gūto rezultātu spēkā esību vai turpmāko dalību šajā pasākumā.]

54 [Piezīme par 8. panta 5. punktu. Dažos gadījumos ar lietas izskatīšanu pirmajā instancē starptautiskā vai valsts līmenī un pēc tam atkārtotu skatīšanu Sporta šķīrējtiesā var būt saistītas ļoti lielas izmaksas. Ja visas šajā pantā norādītās puses ir pārliecinātas, ka to intereses tiks pienācīgi aizstāvētas vienā lietas izskatīšanas procesā, sportistam un antidopinga organizācijai nav nepieciešams radīt liekas izmaksas. Antidopinga organizācija drīkst iestāties lietas izskatīšanā Sporta šķīrējtiesā kā novērotājs.]

55 [Piezīme par 9. pantu. Komandu sporta veidos anulē apbalvojumus, ko saņēmuši atsevišķi spēlētāji. Tomēr komandu diskvalificē saskaņā ar 11. pantu. Ja tādos sporta veidos, kas nav komandu sporta veidi, bet kuros apbalvojumus piešķir komandām, viens vai vairāki komandas locekļi ir pārkāpuši antidopinga noteikumus, tad komandu diskvalificē vai tai nosaka citas disciplinārās sankcijas atbilstīgi attiecīgās starptautiskās federācijas piemērojamajiem noteikumiem.]

56 [Piezīme par 10. pantu. Sankciju saskaņošana ir viens no visvairāk apspriestajiem un pārrunātajiem dopinga apkarošanas jautājumiem. Saskaņošana nozīmē to, ka, novērtējot katra atsevišķā gadījuma īpašos faktus, piemēro vienādus noteikumus un kritērijus. Pret sankciju saskaņošanu vērstie argumenti tiek pamatoti ar dažādu sporta veidu savstarpējām atšķirībām, tostarp, piemēram, šādām: dažos sporta veidos sportisti ir profesionāļi, kas, nodarbojoties ar sportu, gūst ievērojamu peļņu, bet citos sporta veidos sportisti ir amatieri; sporta veidos, kuros sportista karjera ir īsa, standarta diskvalifikācijas periods daudz vairāk ietekmē sportistu nekā tajos sporta veidos, kuros sportistu karjera parasti ir ilgāka. Galvenais arguments par labu saskaņošanai ir tas, ka nav taisnīgi diviem vienas valsts sportistiem, kuru pārbaužu rezultāti attiecībā uz vienu un to pašu aizliegto vielu ir pozitīvi, līdzīgos apstākļos piemērot atšķirīgas sankcijas tikai tāpēc, ka šie sportisti piedalās sacensībās dažādos sporta veidos. Turklāt pārāk bieži tiek uzskatīts, ka sankciju piemērošanas pārmērīgs elastīgums nav pieņemama iespēja, kuru dažas sporta organizācijas varētu izmantot, lai būtu iecietīgākas pret dopinga lietotājiem. Sankciju saskaņotības trūkums bieži ir bijis arī starptautisko federāciju un valstu antidopinga organizāciju nesaskaņu cēlonis.]

57 [Piezīme par 10. panta 1. punktu. Saskaņā ar 9. pantu anulē tādās atsevišķās sacensībās gūtos rezultātus, kurās sportistam veikto pārbaužu rezultāts ir bijis pozitīvs (piemēram, 100 metru peldēšanā uz muguras), un saskaņā ar šo pantu ir iespējams anulēt arī visus rezultātus, kas gūti visās pasākuma sacensībās (piemēram, peldēšanas pasaules čempionātos)].

58 [Piezīme par 10. panta 2. punkta 1. apakšpunkta 1. daļu. Lai gan sportists vai cita persona teorētiski var pierādīt, ka antidopinga noteikumu pārkāpums nebija tīšs, neparādot, kā aizliegtā viela iekļuva tās sistēmā, ir ļoti maz ticams, ka dopinga lietā saskaņā ar 2. panta 1. punktu sportistam veiksmīgi izdosies pierādīt, ka viņš nerīkojās tīši, ja viņš nekonstatēs aizliegtās vielas avotu.]

59 [Piezīme par 10. panta 2. punkta 3. apakšpunktu. 10. pantā 2. punkta 3. apakšpunktā ir sniegta konkrēta definīcija frāzei "ar nodomu", kas jāpiemēro tikai 10. panta 2. punkta nolūkos.]

60 [Piezīme par 10. panta 2. punkta 4. apakšpunkta 1. daļu. Antidopinga organizācija tikai pēc saviem ieskatiem lemj par to, vai ārstēšanas programma ir apstiprināta un vai sportists vai cita persona ir veiksmīgi pabeigusi programmu. Šā panta nolūks ir sniegt antidopinga organizācijām rīcības brīvību pašām izdarīt spriedumu, lai identificētu un apstiprinātu likumīgas un cienījamas, nevis "fiktīvas" ārstēšanas programmas. Tomēr ir paredzams, ka likumīgu ārstēšanas programmu īpašības var ļoti atšķirties un laika gaitā mainīties tā, ka WADA nebūtu praktiski iespējams izstrādāt obligātus kritērijus pieņemamām ārstēšanas programmām.]

61 [Piezīme par 10. panta 3. punkta 3. apakšpunktu. Personām, kas iesaistītas dopinga izmantošanā attiecībā uz sportistiem vai dopinga slēpšanā, jāpiemēro smagākas sankcijas nekā sportistiem, kuru pārbaužu rezultāti ir pozitīvi. Tā kā sporta organizāciju pilnvaras kopumā ir ierobežotas un minētās organizācijas ir tiesīgas tikai liegt akreditāciju, dalības iespējas un citas sporta priekšrocības, tad dopinga apkarošanas nolūkā ir būtiski par sportistu palīgpersonālu ziņot kompetentajām iestādēm.]

62 [Piezīme par 10. panta 3. punkta 5. apakšpunktu. Ja 2. panta 10. punktā (Aizliegta biedrošanās, kurā iesaistās sportists vai cita persona) minētā "cita persona" ir juridiska persona, nevis privātpersona, tad tai var piemērot 12. pantā paredzētās sankcijas.]

63 [Piezīme par 10. panta 3. punkta 6. apakšpunktu. Ja rīcība ir atzīta gan par 2. panta 5. punkta (Falsifikācija) pārkāpumu, gan par 2. panta 11. punkta (Sportista vai citas personas darbības ar mērķi atrunāt no ziņošanas amatpersonām vai represijas par šādu ziņošanu) pārkāpumu, piemēro sankcijas par to pārkāpumu, par kuru paredzētās sankcijas ir bargākas.]

64 [Piezīme par 10. panta 4. punktu. Pārkāpumi saskaņā ar 2. panta 7. punktu (Izplatīšana vai izplatīšanas mēģinājums), 2. panta 8. punktu (Ievadīšana vai ievadīšanas mēģinājums), 2. panta 9. punktu (Līdzdalība vai līdzdalības mēģinājums) vai 2. panta 11. punktu (Sportista vai citas personas darbības ar mērķi atrunāt no ziņošanas iestādēm vai represijas par šādu ziņošanu) nav iekļauti 10. panta 4. punkta piemērošanas jomā, jo sankcijas par šiem pārkāpumiem jau ietver pietiekamu rīcības brīvību līdz pat diskvalifikācijas noteikšanai uz mūžu, lai varētu ņemt vērā visus atbildību pastiprinošos apstākļus.]

65 [Piezīme par 10. panta 5. punktu. Šo pantu un 10. panta 6. punkta 2. apakšpunktu piemēro tikai attiecībā uz sankciju noteikšanu; tos nepiemēro, lemjot par to, vai ir noticis antidopinga noteikumu pārkāpums. Tos piemēro tikai ārkārtas apstākļos, piemēram, ja sportists var pierādīt, ka, neraugoties uz pienācīgu rūpību, kāds viņa sāncensis ir viņu sabotējis. Turpretī noteikumu par diskvalifikācijas atcelšanu, ja nav konstatēta vaina vai nolaidība, nepiemēro šādos apstākļos: a) pozitīvi pārbaudes rezultāti ir radušies tādu vitamīnu vai uztura bagātinātāju lietošanas dēļ, kuri ir nepareizi marķēti vai kuros ir piemaisījumi (sportisti atbild par to, ko uzņem ar pārtiku (2. panta 1. punkts), un ir brīdināti par to, ka uztura bagātinātājos varētu būt nevēlami piemaisījumi); b) ja sportista personīgais ārsts vai treneris sportistam ir ievadījis aizliegtu vielu, to neatklājot sportistam (sportisti ir atbildīgi par medicīniskā personāla izvēli, un viņu pienākums ir informēt medicīnisko personālu par to, ka sportistam nedrīkst dot aizliegtas vielas); c) ja sportista laulātais, treneris vai cita persona no sportista tuvāko biedru vidus nodara kaitējumu, pievienojot aizliegtu vielu sportista pārtikai vai dzērienam (sportisti atbild par to, ko uzņem ar pārtiku, kā arī par tādu personu rīcību, kurām viņi uztic piekļuvi savai pārtikai un dzērieniem). Tomēr atkarībā no konkrētās lietas individuālajiem apstākļiem katrā no minētajiem gadījumiem sankcijas varētu samazināt saskaņā ar 10. panta 6. punktu, pamatojoties uz to, ka pārkāpumā nav būtiskas sportista vainas vai nolaidības.]

66 [Piezīme par 10. panta 6. punkta 1. apakšpunkta 2. daļu. Lai varētu izmantot savā labā šo pantu, sportistam vai citai personai ir ne tikai jāpierāda, ka noteiktā aizliegtā viela nonāca organismā no piesārņota produkta, bet arī atsevišķi jāpierāda, ka pārkāpumā nav būtiskas viņas vainas vai nolaidības. Turklāt jāpiebilst, ka sportisti ir brīdināti par to, ka viņi paši uzņemas atbildību par uztura bagātinātājiem, ko viņi lieto. Piesārņotu produktu gadījumos reti ir piemērota sankciju samazināšana, pamatojoties uz to, ka pārkāpumā nav būtiskas sportista vainas vai nolaidības, ja vien sportists pirms piesārņotā produkta lietošanas nav izturējies ļoti piesardzīgi. Novērtējot, vai sportists var noteikt aizliegtās vielas avotu, piemēram, būtu svarīgi noteikt, vai sportists patiešām ir lietojis piesārņoto produktu un vai sportists dopinga kontroles veidlapā ir norādījis produktu, kas vēlāk atzīts par piesārņotu.
Šo pantu nevajadzētu attiecināt tikai uz produktiem, kas izmantoti kādā ražošanas procesā. Kad nelabvēlīgs analīžu rezultāts ir iegūts, lietojot vidē piesārņotu produktu, kas nav izstrādājums, piemēram, krāna ūdeni vai ezera ūdeni, apstākļos, kad neviena saprātīga persona neparedzētu antidopinga noteikumu pārkāpuma risku, parasti nav vainas vai nolaidības saskaņā ar 10. panta 5. punktu.]

67 [Piezīme par 10. panta 6. punkta 2. apakšpunktu. 10. panta 6. punkta 2. apakšpunktu var piemērot jebkuram antidopinga noteikumu pārkāpumam, izņemot, ja tas izdarīts ar nodomu (piemēram, 2. panta 5., 7., 8., 9. un 11. punktā minētie pārkāpumi) vai ja par to paredzētas īpašas sankcijas (piemēram, 10. panta 2. punkta 1. apakšpunktā minētais pārkāpums), vai ja diskvalifikācijas laiks jau ir noteikts kādā pantā atkarībā no sportista vai citas personas vainas pakāpes.]

68 [Piezīme par 10. panta 7. punkta 1. apakšpunktu. Lai izskaustu dopinga lietošanu sportā, būtiska ir tādu sportistu, sportistu palīgpersonāla un citu personu sadarbība, kuri atzīst savas kļūdas un vēlas atklāt citus antidopinga noteikumu pārkāpumus.

69 [Piezīme par 10. panta 7. punkta 2. apakšpunktu. Šis pants ir piemērojams tad, ja sportists vai cita persona pati piesakās un atzīstas antidopinga noteikumu pārkāpumā tādos apstākļos, kad neviena antidopinga organizācija nav bijusi informēta, ka varētu būt noticis antidopinga noteikumu pārkāpums. Tas nav piemērojams gadījumos, kad sportists vai cita persona atzīstas pārkāpumā laikā, kad uzskata, ka šā sportista vai minētās personas izdarīto pārkāpumu varētu atklāt. Diskvalifikācijas termiņu saīsina atkarībā no tā, kāda bija varbūtība, ka sportists vai cita persona tiktu pieķerti, ja nebūtu brīvprātīgi atzinušies.]

70[Piezīme par 10. panta 8. punkta 1. apakšpunktu. Piemēram, ja antidopinga organizācija apgalvo, ka sportists ir pārkāpis 2. panta 1. punktu par anabolisko steroīda lietošanu, un nosaka, ka viņam ir piemērojama diskvalifikācija uz četriem (4) gadiem, tad šis sportists var vienpusēji samazināt diskvalifikācijas periodu līdz trim (3) gadiem, šajā pantā noteiktajā termiņā atzīstoties pārkāpumā un piekrītot trīs gadu diskvalifikācijai, bet nav pieļaujami nekādi papildu samazinājumi. Tādā veidā lieta tiek atrisināta bez nepieciešamības to izskatīt.]

71 [Piezīme par 10. panta 8. punkta 2. apakšpunktu. Lemjot par sekām, ko nosaka lietas noregulējuma līgumā, ņem vērā visus atbildību mazinošos vai pastiprinošos apstākļus, kas noteikti šajā 10. pantā un ko nepiemēro ārpus šā līguma noteikumiem.
Dažās valstīs diskvalifikācijas perioda noteikšana ir pilnībā atstāta lietas izskatīšanas iestādes ziņā. Šajās valstīs antidopinga organizācija 10. panta 8. punkta 1. apakšpunkta vajadzībām nevar norādīt konkrētu diskvalifikācijas periodu, kā arī nav pilnvarota piekrist konkrētam diskvalifikācijas periodam saskaņā ar 10. panta 8. punkta 2. apakšpunktu. Šajos apstākļos 10. panta 8. punkta 1. un 2. apakšpunktunepiemēro, bet tos var ņemt vērā lietas izskatīšanas komisija.]

72 [Piezīme par 10. panta 9. punkta 3. apakšpunkta 1. daļu. Šis pats noteikums attiecas uz gadījumiem, kad pēc sankciju noteikšanas antidopinga organizācija atklāj faktus, kas saistīti ar kādu antidopinga noteikumu pārkāpumu, kurš noticis pirms paziņojuma nosūtīšanas par pirmo antidopinga noteikumu pārkāpumu, piemēram, antidopinga organizācija nosaka sankcijas, pamatojoties uz tām sankcijām, kuras varēja tikt piemērotas, ja abi pārkāpumi būtu izskatīti vienlaikus, tostarp ņemti vērā atbildību pastiprinošie apstākļi.]

73 [Piezīme par 10. panta 10. punktu. Kodeksa noteikumi neliedz "tīriem" sportistiem vai citām personām, kas cietušas zaudējumus antidopinga noteikumus pārkāpušās personas rīcības dēļ, īstenot savas tiesības pieprasīt šai personai šādu zaudējumu atlīdzību.]

74 [Piezīme par 10. panta 11. punktu. Šā panta nolūks nav antidopinga organizācijai vai citam parakstītājam noteikt pozitīvu pienākumu veikt jebkādas darbības, lai iekasētu atsavinātās naudas balvas. Ja antidopinga organizācija nolemj neveikt nekādus pasākumus, lai iekasētu atsavinātās naudas balvas, tā var nodot savas tiesības atgūt šo naudu tam(-iem) sportistam(-iem), kuram(-iem) citādi būtu bijusi jāsaņem šī nauda. "Pamatoti pasākumi, lai sadalītu un izmaksātu naudas balvas" varētu ietvert iekasēto atsavināto naudas balvu izmantošanu tā, kā starptautiskā federācija vienojusies ar saviem sportistiem.]

75[Piezīme par 10. panta 13. punkta 1. apakšpunktu. Tādu antidopinga noteikumu pārkāpumu gadījumos, kas nav minēti 2. panta 1. punktā, antidopinga organizācijai var būt nepieciešams ilgs laiks pietiekamu faktu atklāšanai un noskaidrošanai, lai varētu konstatēt antidopinga noteikumu pārkāpumu, jo īpaši, ja sportists vai cita persona cenšas novērst tā konstatēšanu. Šajos apstākļos nevajadzētu izmantot šā panta elastīgumu, lai sankcijas sāktu piemērot agrākā datumā.

76 [Piezīme par 10. panta 13. punkta 2. apakšpunkta 2. daļu. Sportista labprātīga piekrišana pagaidu aizliegumam nav atzīšanās, un to neizmanto, lai izdarītu sportistam nelabvēlīgus secinājumus.]

77[Piezīme par 10. panta 14. punkta 1. apakšpunktu. Piemēram, saskaņā ar šā dokumenta 10. panta 14. punkta 2. apakšpunktu diskvalificēts sportists nevar piedalīties treniņnometnē, paraugdemonstrējumos vai attiecīgās valsts federācijas vai tāda kluba organizētā praksē, kas ir attiecīgās valsts federācijas biedrs vai saņem kādas valsts aģentūras finansējumu. Turklāt diskvalificēts sportists nedrīkst piedalīties sacensībās tādā profesionālajā līgā (piemēram, Nacionālā hokeja līga, Nacionālā basketbola asociācija u. c.), kas nav parakstītāja līga, un piedalīties sporta pasākumos, kurus rīko tāda starptautiska vai valsts līmeņa sporta pasākumu rīkotājorganizācija, kas nav parakstītāja organizācija, pretējā gadījumā iestājas 10. panta 14. punkta 3. apakšpunktā minētās sekas. Termins "darbība" ietver arī, piemēram, tādas administratīvās darbības kā šajā pantā aprakstītās organizācijas amatpersonas, direktora, darbinieka vai brīvprātīgā pienākuma pildīšanu. Vienā sporta veidā piešķirto diskvalifikāciju atzīst arī citos sporta veidos (skat. 15. punkta 1. apakšpunktu "Lēmumu automātiskais juridiski saistošais spēks"). Sportistam vai citai personai, kas izcieš diskvalifikāciju, jebkurā laikā diskvalifikācijas periodā ir aizliegts trenēt vai jebkurā citā statusā pildīt sportistu palīgpersonāla locekļa pienākumus, un, ja šis sportists vai cita persona tomēr to dara, arī cits sportists var pārkāpt 2. panta 10. punktu. Parakstītājs vai tā valsts federācijas nekādiem nolūkiem neatzīst nevienu snieguma standartu, kas sasniegts diskvalifikācijas periodā.]

78[Piezīme par 10. panta 14. punkta 2. apakšpunktu. Daudzos komandu sporta veidos un arī dažos individuālajos sporta veidos (piemēram, lēkšanā ar slēpēm un vingrošanā) sportists nevar efektīvi trenēties viens pats, lai būtu gatavs piedalīties sacensībās pēc viņam noteiktās diskvalifikācijas perioda beigām. Šajā pantā aprakstītajā treniņu periodā diskvalificēts sportists nedrīkst piedalīties sacensībās vai veikt citu 10. panta 14. punkta 1. apakšpunktā aprakstīto darbību, kas nav treniņš.]

79 [Piezīme par 11. panta 3. punktu. Piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja var izstrādāt tādus noteikumus, saskaņā ar kuriem Olimpisko spēļu periodā komandu var diskvalificēt dalībai olimpiskajās spēlēs, pamatojoties uz mazāku antidopinga noteikumu pārkāpumu skaitu.]

80 [Piezīme par 12. pantu. Šā panta nolūks nav parakstītājam uzlikt pozitīvu pienākumu aktīvi uzraudzīt visas savas dalīborganizācijas, lai konstatētu, vai tās ievēro noteikumus, bet gan tikai pieprasa parakstītājam rīkoties gadījumā, ja tas uzzina par šādu neievērošanu.]

81[Piezīme par 12. pantu. Šajā pantā ir skaidri noteikts, ka Kodekss neierobežo iespējamās disciplināri tiesiskās saistības starp organizācijām. Attiecībā uz sankcijām pret parakstītājiem par Kodeksa neievērošanu skat. 24. panta 1. punktu.]

82 [Piezīme par 13. pantu. Kodeksa mērķis ir nodrošināt ar dopingu saistīto lietu izskatīšanu taisnīgos un pārredzamos iekšējos procesos un paredzēt galējās pārsūdzības iespējas. Antidopinga organizāciju lēmumi saistībā ar dopinga apkarošanu ir pārredzami saskaņā ar 14. pantu. Konkrētas personas un organizācijas, tostarp WADA, ir tiesīgas pārsūdzēt šos lēmumus. Tā kā sportisti un sportistu valsts federācijas varētu gūt labumu no kāda pretinieka diskvalifikācijas, tie nav iekļauti to ieinteresēto personu un organizāciju definīcijā, kuras ir tiesīgas iesniegt pārsūdzību saskaņā ar 13. pantu.]

83 [Piezīme par 13. panta 1. punkta 1. apakšpunktu. Pārskatītā teksta nolūks nav izdarīt būtiskas izmaiņas 2015. gada Kodeksā, bet gan precizēt to. Piemēram, ja, skatot lietu pirmajā instancē, sportistam tika izvirzīta apsūdzība tikai par falsifikāciju, bet tāda pati rīcība varēja būt arī līdzdalība, pārsūdzētāja puse pārsūdzībā varēja izvirzīt sportistam apsūdzību gan par falsifikāciju, gan par līdzdalību.]

84 [Piezīme par 13. panta 1. punkta 2. apakšpunktu. Sporta šķīrējtiesa lietu skata no jauna. Iepriekšējās tiesvedības neierobežo pierādījumu izmantošanu un tās nav svarīgas, izskatot lietu Sporta šķīrējtiesā.]

85 [Piezīme par 13. panta 1. punkta 3. apakšpunktu. Ja lēmums ir pieņemts pirms antidopinga organizācijas procesa pēdējā posma (piemēram, pirmajā lietas izskatīšanas sēdē) un puses nolemj nepārsūdzēt šo lēmumu nākamajā antidopinga organizācijas procesā paredzētajā instancē (piemēram, valdē), WADA var izlaist atlikušos antidopinga organizācijas iekšējā procesa posmus un uzreiz iesniegt pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā.]

86 [Piezīme par 13. panta 2. punkta 1. apakšpunktu. Sporta šķīrējtiesas lēmumi ir galīgi un saistoši, izņemot, ja tos pārskata saskaņā ar tiesību aktiem, kas piemērojami šķīrējtiesas lēmumu atcelšanai vai apstiprināšanai.]

87[Piezīmes par 13. panta 2. punkta 3. apakšpunktu. Neatkarīgi no tā, vai to regulē Sporta šķīrējtiesas noteikumi vai 13. panta 2. punkta 3. apakšpunkts, termiņu, līdz kuram puse var iesniegt pārsūdzību, nosaka pēc lēmuma saņemšanas. Šā iemesla dēļ puse nevar zaudēt savas tiesības iesniegt pārsūdzību, ja tā nav saņēmusi lēmumu.]

88[Piezīme par 13. panta 2. punkta 4. apakšpunktu. Šis noteikums ir nepieciešams, jo saskaņā ar Sporta šķīrējtiesas noteikumiem kopš 2011. gada sportistam vairs nav tiesību iesniegt pretapelācijas sūdzību, ja antidopinga organizācija ir pārsūdzējusi lēmumu pēc tam, kad ir pagājis laiks, kurā sportists var iesniegt pārsūdzību. Šis noteikums nodrošina visu pušu pienācīgu uzklausīšanu.]

89 [Piezīme par 13. panta 3. punktu. Ņemot vērā katra antidopinga noteikumu pārkāpuma izmeklēšanas un rezultātu pārvaldības procesa atšķirīgos apstākļus, nav iespējams noteikt vienu konkrētu periodu, kurā antidopinga organizācijai ir jāpieņem lēmums, pirms WADA ir tiesīga iestāties lietā, iesniedzot pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā. Tomēr pirms šāda lēmuma pieņemšanas WADA apspriežas ar attiecīgo antidopinga organizāciju un dod antidopinga organizācijai iespēju paskaidrot, kāpēc tā vēl nav pieņēmusi lēmumu. Šā panta noteikumi neliedz arī starptautiskai federācijai pieņemt tādus noteikumus, kas šo federāciju pilnvaro pārņemt piekritību lietās, kurās ir pārlieku aizkavējies rezultātu pārvaldības process, ko veic kāda no starptautiskās federācijas dalībvalstu federācijām.]

90 [Piezīme par 14. panta 1. punkta 5. apakšpunktu. Visas antidopinga organizācijas savos antidopinga noteikumos paredz procedūras konfidenciālas informācijas aizsardzībai, kā arī konfidenciālas informācijas nepiemērotas publiskošanas gadījumu izmeklēšanai un disciplināru sodu noteikšanai vainīgajam antidopinga organizācijas darbiniekam vai pārstāvim.]

91 [Piezīme par 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktu. Ja, publiskojot informāciju saskaņā ar 14. panta 3. punkta 2. apakšpunktu, tiktu pārkāpti citi piemērojamie tiesību akti, tad fakts, ka antidopinga organizācija nepublisko informāciju, netiek uzskatīts par Kodeksa neievērošanu saskaņā ar Starptautiskā privātuma un personas datu aizsardzības standarta 4. panta 2. punktu.]

92 [Piezīme par 14. panta 5. punktu. ADAMS sistēmu pārvalda, administrē un uztur WADA, un tā ir izstrādāta tā, lai tā būtu atbilstīga datu privātuma tiesību aktiem un normām, kas piemērojamas WADA un citām organizācijām, kuras izmanto šo sistēmu. ADAMS sistēmā saglabātie personas dati par sportistiem vai citām personām tiek un tiks apstrādāti stingrā slepenībā un saskaņā ar Starptautisko privātuma un personas datu aizsardzības standartu.]

93 [Piezīme par 14. panta 6. punktu. Valdībām vajadzētu ieviest tiesību aktus, noteikumus, politikas nostādnes vai administratīvās prakses šādiem mērķiem: sadarbībai un informācijas apmaiņai ar antidopinga organizācijām; Kodeksā paredzētajai datu apmaiņai ar antidopinga organizācijām (..).]

94 [Piezīme par 15. panta 1. punkta 4. apakšpunktu. Piemēram, ja saskaņā ar lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas noteikumiem sportistam vai citai personai ir iespēja izvēlēties pārsūdzību Sporta šķīrējtiesā paātrinātā vai parastā šķīrējtiesas procesā, lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas galīgais lēmums vai nolēmums ir saistošs citiem parakstītājiem neatkarīgi no tā, vai sportists vai cita persona izvēlas paātrināto pārsūdzības iespēju.]

95[Piezīme par 15. panta 1. un 2. punktu. Antidopinga organizācijas lēmumus saskaņā ar 15. panta 1. punktu citi parakstītāji īsteno automātiski, un parakstītājiem nav jāpieņem nekādi lēmumi vai jāveic turpmāka rīcība. Piemēram, ja valsts antidopinga organizācija nolemj sportistam noteikt pagaidu aizliegumu piedalīties sacensībās, šis lēmums tiek automātiski izpildīts starptautiskās federācijas līmenī. Proti, "lēmums" ir tas, ko pieņem valsts antidopinga organizācija, un starptautiskajai federācijai nav jāpieņem atsevišķs lēmums. Tādējādi jebkuru sportista pretenziju par to, ka pagaidu aizliegums ir piemērots nepareizi, var iesniegt tikai pret valsts antidopinga organizāciju. Antidopinga organizāciju lēmumu īstenošana saskaņā ar 15. panta 2. punktu ir katra parakstītāja ziņā. Parakstītāja veiktā lēmuma īstenošana saskaņā ar 15. panta 1. vai 2. punktu nav pārsūdzama atsevišķi no pamata lēmuma. To, kādā mērā tiek atzīti citu antidopinga organizāciju pieņemtie lēmumi attiecībā uz TLA, nosaka 4. panta 4. punktā un Starptautiskajā terapeitiskās lietošanas atļaujas standartā.]

96 [Piezīme par 15. panta 3. punktu. Ja tādas organizācijas lēmums, kura nav pieņēmusi Kodeksu, daļēji atbilst un daļēji neatbilst Kodeksam, parakstītāji mēģina īstenot šo lēmumu saskaņā ar Kodeksa principiem. Piemēram, ja organizācija, kas nav parakstījusi Kodeksu, Kodeksam atbilstīgā procesā, pamatojoties uz aizliegtas vielas klātbūtni sportista ķermenī, ir atzinusi, ka sportists ir izdarījis antidopinga noteikumu pārkāpumu, bet noteiktais diskvalifikācijas periods ir īsāks nekā Kodeksā paredzētais, visiem parakstītājiem ir jāatzīst antidopinga noteikumu pārkāpuma konstatācija, un sportista valsts antidopinga organizācijai šī lieta ir jāizskata saskaņā ar 8. pantu, lai noteiktu, vai ir piemērojams Kodeksā noteiktais garākais diskvalifikācijas periods. Parakstītāja lēmums par šā lēmuma īstenošanu vai neīstenošanu saskaņā ar 15. panta 3. punktu ir pārsūdzams saskaņā ar 13. pantu.]

97[Piezīme par 18. panta 2. punktu. Riska novērtējums, kas antidopinga organizācijām jāveic saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu, ir pamats dopinga riska novērtējumam sportā. Šo novērtējumu var izmantot, lai noteiktu izglītības programmu prioritārās mērķgrupas. WADA arī nodrošina izglītības resursus, ko parakstītāji var izmantot savu programmu īstenošanai.]

98 [Piezīme par 18. panta 2. punktu. Ja, piemēram, konkrētai valsts antidopinga organizācijai nav savas tīmekļa vietnes, nepieciešamo informāciju var ievietot valsts olimpiskās komitejas vai citas organizācijas, kas valstī atbild par sportu, tīmekļa vietnē.]

99 [Piezīme par 18. panta 2. punkta 1. apakšpunktu. Izglītības reģistrā vajadzētu iekļaut nevis tikai valsts vai starptautiskā līmeņa sportistus, bet gan visas personas, tostarp jauniešus, kas nodarbojas ar sportu jebkura parakstītāja, valdības vai citas tādas sporta organizācijas pakļautībā, kas pieņem Kodeksu.]

100 [Piezīme par 18. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. Šā noteikuma nolūks ir ieviest pedagoga jēdzienu. Izglītību nodrošina tikai apmācīta un kompetenta persona, līdzīgi kā pārbaudes var veikt tikai apmācīti un īpaši iecelti dopinga kontrolieri. Abos gadījumos apmācītam personālam ir jāaizsargā sportists un jānodrošina pakalpojumu sniegšana konsekventā līmenī. Sīkāka informācija par vienkāršas pedagogu akreditācijas programmas izveidi ir izklāstīta WADA Izglītības pamatnostādnēs, kur iekļauti labākās prakses piemēri pasākumiem, ko var īstenot.]

101 [Piezīme. Parakstītāju, sportistu un citu personu pienākumus, kas aplūkoti vairākos Kodeksa pantos, papildina šajā daļā norādītie pienākumi.]

102 [Piezīme par 20. pantu. Protams, antidopinga organizācija nav atbildīga par to, ka tās deleģētās trešās puses, kas nav parakstītājas, neievēro Kodeksu, ja deleģētās trešās puses kļūda ir izdarīta saistībā ar pakalpojumiem, kas tiek sniegti citai antidopinga organizācijai. Piemēram, ja gan FINA, gan FIBA deleģē dopinga kontroles aspektus vienai un tai pašai deleģētajai trešajai pusei, kas nav parakstītāja, un ja pakalpojumu sniedzējs neievēro Kodeksu, nodrošinot pakalpojumus FINA, tad par šo kļūmi ir atbildīga tikai FINA, nevis FIBA. Tomēr antidopinga organizācijas ar deleģētajām trešajām personām, kurām tās ir deleģējušas antidopinga pienākumus, noslēdz līgumu, kurā tās pieprasa ziņot antidopinga organizācijai par visiem deleģēto trešo personu konstatētajiem Kodeksa neievērošanas gadījumiem.]

103 [Piezīme par 20. panta 3. punkta 6. apakšpunktu. Tas attiecas, piemēram, arī uz profesionālo līgu sportistiem.]

104 [Piezīme par 20. panta 5. punktu. Dažās mazākās valstīs šajā pantā aprakstītos pienākumus valsts antidopinga organizācija var deleģēt reģionālajai antidopinga organizācijai.]

105 [Piezīme par 20. panta 5. punkta 1. apakšpunktu. Tas, piemēram, neaizliegtu valsts antidopinga organizācijai pildīt lielu sporta pasākumu rīkotājorganizācijas vai citas antidopinga organizācijas deleģētās trešās personas pienākumus.]

106 [Piezīme par 20. panta 7. punkta 1. apakšpunktu. WADA nevar būt parakstītāja, jo tās funkcija ir pārraudzīt, kā parakstītāji ievēro Kodeksu.]

107 [Piezīme par 20. panta 7. punkta 10. apakšpunktu. WADA nav pārbaudes iestāde, bet patur tiesības ārkārtas gadījumos veikt pati savas pārbaudes, ja attiecīgā antidopinga organizācija ir vērsusi tās uzmanību uz problēmām, attiecībā uz kurām rīcība nav bijusi pietiekama.]

108[Piezīme par 21. panta 1. punkta 2. apakšpunktu. Pienācīgi ņemot vērā sportista cilvēktiesības un privātumu, ar dopinga apkarošanu saistītu likumīgu apsvērumu dēļ paraugu vākšana dažreiz ir jāveic vēlu vakarā vai agri no rīta. Piemēram, ir zināms, ka daži sportisti šajā laikā lieto nelielas EPO devas, lai no rīta tās nevarētu konstatēt.]

109 [Piezīme par 21. panta 1. punkta 6. apakšpunktu. Saskaņā ar Kodeksu nesadarbošanās nav antidopinga noteikumu pārkāpums, bet uz tās pamata var ierosināt disciplinārlietu saskaņā ar parakstītāja noteikumiem.]

110 [Piezīme par 21. panta 2. punkta 5. apakšpunktu. Saskaņā ar Kodeksu nesadarbošanās nav antidopinga noteikumu pārkāpums, bet uz tās pamata var ierosināt disciplinārlietu saskaņā ar parakstītāja noteikumiem.]

111[Piezīme par 21. panta 2. punkta 6. apakšpunktu. Tās situācijas, kad sportistu palīgpersonāla loceklis nepamatoti ir lietojis aizliegtu vielu vai aizliegtu metodi vai glabājis šādu aizliegtu vielu un tas saskaņā ar Kodeksu nav antidopinga noteikumu pārkāpums, jāskata saskaņā ar citiem sporta disciplinārajiem noteikumiem. Treneri un citi sportistu palīgpersonāla locekļi bieži ir paraugi sportistam. Viņiem nevajadzētu rīkoties pretrunā savam pienākumam mudināt savus sportistus nelietot dopingu.]

112 [Piezīme par 22. pantu. Vairākums valdību nevar būt privātu nevalstisku dokumentu, piemēram, Kodeksa, puses un šādi dokumenti tām nevar būt saistoši. Šā iemesla dēļ valdībām tiek lūgts parakstīt nevis Kodeksu, bet gan Kopenhāgenas deklarāciju un ratificēt, pieņemt, apstiprināt UNESCO konvenciju vai pievienoties šai konvencijai. Lai gan pieņemšanas mehānismi var atšķirties, sporta kustības un valdības lielā mērā kopīgi cenšas apkarot dopinga lietošanu, izmantojot Kodeksā aprakstīto, koordinēto un saskaņoto programmu.

Šajā pantā ir konkrēti izklāstīts, ko parakstītāji sagaida no valdībām. Tomēr tas ir tikai "vēlamais", jo valdībām ir "pienākums" izpildīt tikai UNESCO konvencijas prasības.]

113 [Piezīme par 23. panta 1. punkta 3. apakšpunktu. Piemēram, šajos nosacījumos un prasībās būtu jānosaka juridiskās personas finanšu iemaksas to WADA administratīvo, pārraudzības un Kodeksa ievērošanas izmaksu segšanai, kas var būt attiecināmas uz pieteikšanās procesu un juridiskās personas turpmāko parakstītāja statusu.]

114[Piezīme par 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. Kodeksa noteikumi neliedz antidopinga organizācijai pieņemt un īstenot konkrētus disciplinārus noteikumus attiecībā uz tādām sportistu palīgpersonāla darbībām, kas saistītas ar dopinga lietošanu, bet saskaņā ar Kodeksu pašas par sevi nav uzskatāmas par antidopinga noteikumu pārkāpumu. Piemēram, valsts federācija vai starptautiskā federācija var atteikties atjaunot trenera licenci, ja vairāki sportisti, būdami šā trenera uzraudzībā, ir izdarījuši antidopinga noteikumu pārkāpumus.]

115 [Piezīme par 23. panta 2. punkta 2. apakšpunktu. Piemēram, starptautiskā federācija reputācijas un veselības apsvērumu dēļ varētu nolemt ieviest rīcības kodeksa noteikumus, kas sportistam ārpus sacensībām aizliedz lietot vai glabāt kokaīnu. Īstenojot rīcības kodeksa politiku, šādai starptautiskajai federācijai, ārpus sacensību laika savācot antidopinga paraugu, varētu būt atļauts veikt kokaīna laboratorisko pārbaudi. No otras puses, starptautiskās federācijas rīcības kodeksā nevarētu noteikt papildu sankcijas par kokaīna lietošanu sacensību laikā, jo tas jau ir ietverts Kodeksā izveidotajā sankciju sistēmā. Citi iespējamie piemēri ir noteikumi, kas reglamentē alkohola vai skābekļa lietošanu. Līdzīgi starptautiskā federācija varētu izmantot dopinga kontroles pārbaudes datus, lai uzraudzītu atbilstību saistībā ar transdzimumu un citiem atbilstības noteikumiem.]

116 [Piezīme par 24. panta 1. punktu. Kodeksa 1. papildinājuma beigās ir definēti termini, kas īpašā nozīmē lietoti 24. panta 1. punktā.]

117 [Piezīme par 24. panta 1. punkta 12. apakšpunkta 7. daļu. Valsts iestādes nav Kodeksa parakstītājas. Tomēr saskaņā ar UNESCO konvencijas 11. panta c) punktu dalībvalstis atbilstošā gadījumā daļēji vai pilnīgi aptur jebkuru finansiālu vai citu ar sportu saistītu atbalstu sporta vai antidopinga organizācijai, kas neievēro Kodeksu.]

118 [Piezīme par 24. panta 1. punkta 13. apakšpunktu. Piemēram, Starptautiskā Olimpiskā komiteja var nolemt piemērot simboliskas vai citādas sekas kādai starptautiskai federācijai vai valsts olimpiskajai komitejai saskaņā ar Olimpisko hartu, piemēram, liegt tai tiesības organizēt Starptautiskās Olimpiskās komitejas sesiju vai Olimpisko kongresu, savukārt starptautiskā federācija var nolemt atcelt starptautiskos sporta pasākumus, kurus bija plānots rīkot tā parakstītāja valstī, kas neievēro Kodeksu, vai nodot tiesības rīkot šos pasākumus kādai citai valstij.]

119 [Piezīme par 25. panta 1. punkta 3. un 4. apakšpunktu. Saskaņā ar 25. panta 1. punkta 3. apakšpunktu jaunas vai mainītas saistības, kuras noteiktas parakstītājiem, automātiski stājas spēkā trīs (3) mēnešus pēc to apstiprināšanas, ja vien nav noteikts citādi. Turpretī 25. panta 1. punkta 4. apakšpunkts attiecas uz jaunām vai izmainītām saistībām, kuras noteiktas sportistiem vai citām personām un kuras pret atsevišķiem sportistiem vai citām personām var izpildīt tikai, izmainot attiecīgā parakstītāja (piemēram, starptautiskās federācijas) antidopinga noteikumus. Šā iemesla dēļ 25. panta 1. punkta 4. apakšpunkts paredz ilgāku laika posmu katram parakstītājam, lai tas pielāgotu savus noteikumus 2021. gada Kodeksam un veiktu visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka šie noteikumi ir saistoši attiecīgajiem sportistiem un citām personām.]

120 [Piezīme par 27. panta 4. punktu. Citos gadījumos, kas nav aprakstīti 27. panta 4. punktā, kad galīgais lēmums, ar ko konstatēts antidopinga noteikumu pārkāpums, ir pieņemts vai nu pirms Kodeksa pieņemšanas, vai saskaņā ar kādu no iepriekšējām Kodeksa versijām pirms 2021. gada Kodeksa un noteiktais diskvalifikācijas periods ir pagājis, 2021. gada Kodeksu nevar izmantot, lai mainītu agrākā pārkāpuma klasifikāciju.]

121 [Piezīme par definīcijām. Definētie termini ietver to daudzskaitļa formas un locījumus, kā arī gadījumus, kad šos terminus lieto kā citas vārdšķiras.]

122 [Piezīme par terminu "aizsargājamā persona". Kodeksā pret aizsargājamām personām ir noteikta atšķirīga attieksme nekā pret citiem sportistiem vai personām noteiktos apstākļos, izprotot, ka sportistam vai citai personai, kura ir jaunāka par noteiktu vecumu vai kurai ir mazākas intelektuālās spējas, var nebūt garīgu spēju izprast un novērtēt Kodeksā noteiktos aizliegumus. Šāda persona ir, piemēram, paraolimpiskais sportists, kuram ir dokumentāli pierādīta rīcībnespēja intelektuālās attīstības traucējumu dēļ. Termina "atvērta kategorija" nolūks ir izslēgt tās sacensības, kas paredzētas tikai junioru vai noteiktu vecuma grupu kategorijām.]

123 [Piezīme par termina "amatieru līmeņa sportists" definīciju. Termina "atvērta kategorija" nolūks ir izslēgt tās sacensības, kas paredzētas tikai junioru vai noteiktu vecuma grupu kategorijām.]

124 [Piezīme par termina "falsifikācija" definīciju. Piemēram, saskaņā ar šo pantu pārbaudes laikā ir aizliegts grozīt identifikācijas numurus dopinga kontroles veidlapā, B parauga analīzes laikā sasist B mēģeni vai pārveidot paraugu, pievienojot piemaisījumu, vai iebiedēt vai mēģināt iebiedēt iespējamo liecinieku vai liecinieku, kurš dopinga kontroles procedūrā devis liecību vai sniedzis informāciju. Falsifikācija ir amatpārkāpums, ko pieļauj rezultātu pārvaldības procesa laikā. Skat. 10. panta 9. punkta 3. apakšpunkta 3. daļu. Tomēr par falsifikāciju neuzskata darbības, kas veiktas, nodrošinot personas likumīgu aizstāvību pret antidopinga noteikumu pārkāpuma apsūdzību. Tādu agresīvu izturēšanos pret dopinga kontroles amatpersonu vai citu dopinga kontrolē iesaistītu personu, ko citos gadījumos neuzskata par neatļautu iejaukšanos, iekļauj sporta organizāciju disciplinārajos noteikumos.]

125 [Piezīme par termina "glabāšana" definīciju. Saskaņā ar šo definīciju tad, ja sportista automašīnā atrod anaboliskos steroīdus, to uzskata par antidopinga noteikumu pārkāpumu, ja vien sportists nepierāda, ka šo automašīnu ir lietojis kāds cits; tādā gadījumā antidopinga organizācijai ir jāpierāda, ka sportists ir zinājis par šiem anaboliskajiem steroīdiem un viņam ir bijis nolūks tos izmantot, pat tad, ja automašīna nav bijusi sportista ekskluzīvā valdījumā. Tāpat arī gadījumā, ja anaboliskos steroīdus atrod zāļu skapītī, kas ir sportista un viņa laulātā kopīgā pārziņā, antidopinga organizācijai ir jāpierāda, ka sportists ir zinājis par anabolisko steroīdu atrašanos skapītī un ka sportistam ir bijis nolūks tos izmantot. Aizliegtas vielas iegāde ir glabāšana pat tad, ja, piemēram, produkts netiek saņemts, ir paredzēts kādam citam vai tiek nosūtīts uz trešās personas adresi.]

126 [Piezīme par termina "iepriekšēja lietas izskatīšana" definīciju. Lietas iepriekšēja izskatīšana ir tikai pirmstiesas procedūra, kurā var neizskatīt visus lietas faktus. Pēc lietas iepriekšējas izskatīšanas sportistam joprojām ir tiesības uz lietas pilnīgu izskatīšanu pēc būtības. Turpretī 7. panta 4. punkta 3. apakšpunktā lietotais termins "paātrināta lietas izskatīšana" nozīmē pilnīgu, paātrinātu lietas izskatīšanu pēc būtības.]

127 [Piezīme par termina "paraugs" definīciju. Reizēm ir izteikti iebildumi, ka asins paraugu ievākšana ir pretrunā ar noteiktu reliģisko un kultūras grupu principiem. Ir konstatēts, ka šādi iebildumi ir nepamatoti.]

128 [Piezīme par termina "sacensību laiks" definīciju. Vispārpieņemta definīcija terminam "sacensību laiks" garantē lielāku saskaņotību sportistu starpā visos sporta veidos, sportistu starpā novērš vai samazina neskaidrības par attiecīgo termiņu pārbaužu veikšanai sacensību laikā, novērš nejaušus nelabvēlīgus analīžu rezultātus starp sacensībām sporta pasākuma laikā un palīdz novērst to, ka jebkādas ārpus sacensībām aizliegtas vielas iespējama snieguma uzlabošanai tiek pārnestas uz sacensību laiku.]

129 [Piezīme par termina "sportists" definīciju. Personas, kuras piedalās sporta pasākumos, var iedalīt kādā no šīm piecām kategorijām: 1) starptautiska līmeņa sportists; 2) valsts līmeņa sportists; 3) sportists, kurš nesacenšas starptautiskā vai valsts līmenī, bet kurš atrodas starptautiskās federācijas vai valsts antidopinga organizācijas uzraudzībā; 4) amatieru līmeņa sportists un 5) indivīdi, kurus neuzrauga vai nevēlas uzraudzīt ne starptautiskā federācija, ne valsts antidopinga organizācija. Visiem starptautiska un valsts līmeņa sportistiem ir jāievēro Kodeksa antidopinga noteikumi; precīzas starptautiska un valsts mēroga sporta definīcijas ir jānosaka starptautisko federāciju un valstu antidopinga organizāciju antidopinga noteikumos.]

130 [Piezīme par termina "starptautiska līmeņa sportists" definīciju. Saskaņā ar Pārbaužu un izmeklējumu starptautisko standartu starptautiskā federācija var brīvi noteikt kritērijus sportistu klasificēšanai starptautiska līmeņa sportistos, piemēram, atbilstīgi reitingam, dalībai noteiktos starptautiskos sporta pasākumos, licences tipam u. c. Tomēr tai šie kritēriji jāpublicē skaidri un precīzi, lai sportisti ātri un ērti varētu pārliecināties, vai viņi ir klasificēti kā starptautiska līmeņa sportisti. Piemēram, ja kritērijs ir dalība noteiktos starptautiskajos sporta pasākumos, tad starptautiskajai federācijai jāpublicē šo starptautisko sporta pasākumu saraksts.]

131 [Piezīme par terminu "vaina". Sportista vainu novērtē, pamatojoties uz tādu pašu kritēju, kādu piemēro saskaņā ar visiem pantiem, kuri attiecas uz vainu. Tomēr saskaņā ar 10. panta 6. punkta 2. apakšpunktu nav pamatoti samazināt sankcijas, ja vien, novērtējot vainas pakāpi, nekonstatē, ka attiecīgajā pārkāpumā nav bijusi būtiska sportista vai citas personas vaina vai nolaidība.]

 

World Anti-Doping Code 2021

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Pasaules Antidopinga aģentūras 2021. gada Pasaules Antidopinga kodeksa pieņemšanu Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 799Pieņemts: 17.12.2020.Stājas spēkā: 29.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 249, 28.12.2020. OP numurs: 2020/249.3
Saistītie dokumenti
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319775
29.12.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"