Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 751

Rīgā 2020. gada 10. decembrī (prot. Nr. 82 54. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
28.1 panta piekto un sesto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu lietošanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2014, 70. nr.; 2015, 103., 253. nr.; 2016, 189. nr.; 2017, 97. nr.; 2018, 236., 251. nr.; 2019, 73., 146. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 18. punktā vārdus "un uzsākta tās lietošana nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanai".

2. Papildināt 20. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu un ierakstu veikšanu tehniskajā pasē veic kvalificēts apkalpojošā dienesta darbinieks (turpmāk - apkalpojošā dienesta atbildīgā persona)."

3. Svītrot 26. punktu.

4. Papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Pirms uz laiku (līdz piecām darba dienām) uzsākt kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgū (izņemot tirgus teritorijā reģistrētās struktūrvienības) vai ielu tirdzniecības vietā, lietotājs iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par plānotajām darbībām (norādot tirdzniecības veikšanas vietu un periodu) un fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, bet pirms lietošanas atsākšanas pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā) - fiskālās atmiņas vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu."

5. Izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Pēc lēmuma pieņemšanas par kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas pārtraukšanu vismaz uz 30 dienām lietotājs triju darbdienu laikā iesniedz Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā informāciju par fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, bet pirms lietošanas atsākšanas - fiskālās atmiņas vai energoneatkarīgās atmiņas Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu."

6. Izteikt 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Lietotājs nodrošina, lai kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas un specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas vietā (attiecībā uz specializēto ierīci vai iekārtu, kas nav uzstādīta pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), - juridiskajā adresē) būtu pieejami šādi dokumenti:

34.1. tehniskā pase (kopā ar noformētajiem aktiem), izņemot tehnisko pasi, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā;

34.2. kases aparāta ar papīra kontrollenti, specializētās ierīces vai iekārtas vai arī ārvalstu valūtas pirkšanas un pārdošanas darījumu reģistrēšanas gadījumā - kases aparāta ar papīra kontrollenti, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas žurnāls (turpmāk - žurnāls) ar izdrukātajiem Z pārskatiem un POS termināļu (maksājumu karšu pieņemšanas ierīce) pārskatiem, norādot darījumu skaitu un kopsummu;

34.3. šajos noteikumos noteiktajos gadījumos kārtojamais Z pārskatu un POS termināļu pārskatu reģistrs, kurā norādīts ieraksta datums un kārtas numurs."

7. Papildināt 34.1 punktu aiz vārdiem "uzstādīšanas laikā" ar vārdiem "un pēc katra ieraksta par apkalpošanu veikšanas".

8. Papildināt noteikumus ar 34.2, 34.3, 34.4, 34.5, 34.6 un 34.7 punktu šādā redakcijā:

"34.2 Tehniskajā pasē norāda šādus rekvizītus un informāciju:

34.2 1. dokumenta nosaukums, tehniskās pases numurs un izveidošanas datums;

34.2 2. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modelis, modifikācija, versija, šasijas numurs;

34.2 3. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas programmas Hash SHA-256 kontrolsumma;

34.2 4. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietotāja nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta);

34.2 5. apkalpojošā dienesta nosaukums (fiziskai personai - vārds, uzvārds), nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;

34.2 6. apkalpošanas līguma dalībnieki, līguma spēkā esības termiņš;

34.2 7. kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vieta atbilstoši šo noteikumu 34.5, 34.6 un 34.7 punktā minētajiem nosacījumiem;

34.2 8. informācija par taksometra skaitītāja verificēšanu, ko veikusi nacionālās akreditācijas institūcijas akreditēta atbilstības novērtēšanas institūcija;

34.2 9. integrētās informācijas sistēmas uzstādītās programmas nosaukums, fiziskās atrašanās vieta un IP adrese (ja tādu izmanto);

34.2 10. pievienotās ārējās ierīces un to konfigurācijas parametri (ja tādas izmanto);

34.2 11. kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas komunikāciju saskarnes un piekļuves apraksts (instrukcija) un uzstādījumi (adrese, ports);

34.2 12. informācija par papildu naudas kasti (ja tādu ierīko);

34.2 13. darbības ar kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīci vai iekārtu (uzstādīšana, uzstādīšana citā pastāvīgajā darbības vietā (struktūrvienībā), lietošanas pārtraukšana uz laiku un lietošanas izbeigšana) - veiktās darbības datums un nosaukums, fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrētā Grand Total vērtība vai summārās atmiņas kopsumma, apkalpojošā dienesta atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un telefona numurs;

34.2 14. apkalpojošā dienesta izsaukumi - apkalpošanas datums, veikto darbību apraksts, fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrētā Grand Total vērtība vai summārās atmiņas kopsumma pirms un pēc apkalpošanas darbību veikšanas, noformēto dokumentu nosaukums, datums un numurs, apkalpojošā dienesta atbildīgās personas vārds, uzvārds, paraksts un telefona numurs;

34.2 15. ja veic fiskālās atmiņas moduļa uzstādīšanu vai nomaiņu, - uzstādītā vai nomainītā fiskālās atmiņas moduļa unikālais identifikācijas numurs, uzstādītajā vai nomainītajā fiskālās atmiņas modulī reģistrētā Grand Total vērtība, informācija par energoneatkarīgās atmiņas datu nesēja uzstādīšanu vai nomaiņu, uzstādītajā vai nomainītajā energoneatkarīgās atmiņas datu nesējā reģistrētā Grand Total vērtība;

34.2 16. kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm un iekārtām uzlikto un noņemto plombu sērijas un numuri;

34.2 17. lietotāja atbildīgā persona, kura iepazinusies ar ierakstiem tehniskajā pasē, ko veikusi apkalpojošā dienesta atbildīgā persona, - amats, vārds, uzvārds un paraksts (norādot parakstīšanas datumu);

34.2 18. ar kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanu vai tehniskajām prasībām saistītā informācija, kuras iesniegšanu Valsts ieņēmumu dienestā nosaka normatīvie akti, kā arī cita nepieciešamā informācija. Minēto informāciju tehniskajai pasei var pievienot arī pielikumu veidā kā tehniskās pases sastāvdaļu.

34.3 Elektroniskajā tehniskajā pasē norāda šo noteikumu 34.2 punktā minētos rekvizītus (izņemot šo noteikumu 34.2 17. apakšpunktā minētos rekvizītus un šo noteikumu 34.2 13. un 34.2 14. apakšpunktā minēto rekvizītu - apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paraksts).

34.4 Tehniskajā pasē, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, norāda šo noteikumu 34.2 punktā minētos rekvizītus (izņemot šo noteikumu 34.2 1. un 34.2 17. apakšpunktā minētos rekvizītus un šo noteikumu 34.2 13. un 34.2 14. apakšpunktā minēto rekvizītu - apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paraksts).

34.5 Sniedzot informāciju par kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas uzstādīšanas vietu, norāda lietotāja juridisko adresi (fiziskai personai - deklarēto dzīvesvietu) vai pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) adresi. Ja kases aparātu, hibrīda kases aparātu vai kases sistēmu paredzēts lietot tikai ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), norāda informāciju, ka kases aparāta, hibrīda kases aparāta vai kases sistēmas lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

34.6 Sniedzot informāciju par specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas vietu, norāda uzstādīšanas adresi (tā var nesakrist ar juridisko adresi vai pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības) adresi). Ja specializētās ierīces vai iekārtas uzstādīšanas adresi nav iespējams noteikt, norāda informāciju, ka specializētās ierīces vai iekārtas lietošana notiks ārpus lietotāja pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības).

34.7 Sniedzot informāciju par taksometra skaitītāja uzstādīšanas vietu, norāda taksometra valsts reģistrācijas numuru."

9. Aizstāt 35.2. un 35.3. apakšpunktā vārdus "tirdzniecības automāta vai attiecīgi taksometra skaitītāja" ar vārdiem "vai tirdzniecības automāta".

10. Svītrot 36. punktu.

11. Papildināt noteikumus ar 37.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.3. tehniskās pases glabāšanu trīs gadus pēc kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas lietošanas izbeigšanas."

12. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Taksometra skaitītāja žurnālā norāda šādus rekvizītus un informāciju:

51.1. ieraksta numurs;

51.2. ieraksta datums un laiks;

51.3. darba uzsākšanas datums un laiks;

51.4. darba beigšanas datums un laiks;

51.5. odometra rādījums darbalaika beigās (km);

51.6. kopējais taksometra nobraukums (km);

51.7. kopējais nobraukums režīmā "aizņemts" (km);

51.8. kopējais braucienu skaits režīmā "aizņemts";

51.9. kopējā naudas summa, kas saņemta režīmā "maksa" (EUR);

51.10. kopējā naudas summa, kas saņemta kā piemaksa (EUR);

51.11. inkasētā naudas summa (EUR);

51.12. taksometra skaitītāja šasijas numurs;

51.13. transportlīdzekļa vadītāja vārds, uzvārds;

51.14. transportlīdzekļa vadītāja reģistrācijas numurs;

51.15. transportlīdzekļa valsts reģistrācijas numurs;

51.16. informācija par apkalpojošā dienesta izsaukšanu (datums, laiks)."

13. Aizstāt 63. punktā skaitļus "82.1, 82.2" ar skaitļiem " 82.1, 82.2".

14. Papildināt noteikumus ar 82.1.16. apakšpunktu šādā redakcijā:

"82.1.16. par ārpus pastāvīgās darbības vietas (struktūrvienības), tirgū (izņemot tirgus teritorijā reģistrētās struktūrvienības) un ielu tirdzniecības vietās pārdotajām pašu iegūtām vai ražotām precēm mazumtirdzniecībā;".

15. Papildināt 82.2 punktu aiz vārdiem "par darījumiem" ar vārdiem "no pēcmaksas pasta sūtījuma adresāta, kā arī".

16. Papildināt noteikumus ar 88.1 punktu šādā redakcijā:

"88.1 Apkalpojošais dienests atbilst šādām prasībām:

88.1 1. tam ir kvalificēti speciālisti, kas pārzina nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas ierīču un iekārtu tehniskās prasības;

88.1 2. tam ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju apkalpošanai;

88.1 3. tam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

88.1 4. tam ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 120. punktā minētajiem nosacījumiem;

88.1 5. tam ir ieviesta nodokļu risku vadība atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību."

17. Papildināt noteikumus ar 89.1 punktu šādā redakcijā:

"89.1 Apkalpojošais dienests, kas nav Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) iekļauta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, var veikt kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu apkalpošanu, ja tam ir apkalpojošā dienesta (kas ir konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis) izsniegta atļauja apkalpot šīs ierīces vai iekārtas."

18. Izteikt 92.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"92.3. veic atzīmi tehniskajā pasē, norādot lietotāja nosaukumu (fiziskai personai - vārdu, uzvārdu), nodokļu maksātāja reģistrācijas kodu, uzstādīšanas vietu atbilstoši šo noteikumu 34.5, 34.6 un 34.7 punktam, datumu un laiku, kā arī ieraksta fiskālajā atmiņā vai energoneatkarīgajā atmiņā reģistrēto Grand Total vērtību vai summārās atmiņas kopsummu, uzlikto plombu sērijas un numurus un apliecina attiecīgo ierakstu ar parakstu. Elektroniskajā tehniskajā pasē un tehniskajā pasē, kas izveidota Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā, nenorāda rekvizītu - apkalpojošā dienesta atbildīgās personas paraksts;".

19. Papildināt 103. punktu aiz vārda "nosaka" ar vārdiem "apkalpojošā dienesta".

20. Papildināt 120. punkta otro teikumu aiz vārda "likme" ar vārdu "gadā".

21. Izteikt 121.3 punktu šādā redakcijā:

"121.3 Atbilstības pārbaudes institūcija atbilst šādām prasībām:

121.3 1. tā var nodrošināt atbilstības pārbaudi visiem kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļiem, modifikācijām un to programmas versijām;

121.3 2. tai ir kvalificēti speciālisti - atbilstības pārbaudes institūcijas darbinieki, kas pārzina nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas ierīču un iekārtu tehniskās prasības;

121.3 3. tai ir atbilstošs tehniskais nodrošinājums kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju atbilstības pārbaudei;

121.3 4. tās saimnieciskā darbība tiek veikta ilgāk par trim pilniem pārskata gadiem;

121.3 5. tās darba ņēmēju vidējie darba ienākumi ir lielāki par darba ņēmēju vidējiem ienākumiem nozarē;

121.3 6. tai saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu un nodevu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

121.3 7. tai ir spēkā esoša civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 121.7 punktā minētajiem nosacījumiem;

121.3 8. tai ir ieviesta nodokļu risku vadība atbilstoši prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību."

22. Papildināt 121.7 punkta otro teikumu aiz vārda "limits" ar vārdu "gadā".

23. Izteikt 123. punktu šādā redakcijā:

"123. Atbilstības pārbaudes institūcija, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pirms darbības uzsākšanas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā). Minētajam iesniegumam pievieno:

123.1. sarakstu, kurā norādīti atbilstības pārbaudes institūcijas darbinieki - speciālisti, kuri veic atbilstības pārbaudes, un kopijas izglītības dokumentiem, kas izsniegti šīm personām atbilstoši kārtībai, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti par atbilstošu tehnisko izglītību vai arodizglītību, vai profesionālo kvalifikāciju;

123.2. apliecinājumu par atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esību kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju atbilstības pārbaudei;

123.3. informāciju par pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās tiks veikta atbilstības pārbaude;

123.4. spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 121.7 punktā minētajiem nosacījumiem;

123.5. aprakstu vai metodoloģiju kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju pārbaudes nodrošināšanas procesam un pārbaudē piemērojamiem standartiem un metodēm;

123.6. apliecinājumu, ka atbilstības pārbaudes institūcija profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot Valsts ieņēmumu dienestu;

123.7. apliecinājumu par atbilstības pārbaudes institūcijas ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību."

24. Papildināt noteikumus ar 124.1 5. un 124.1 6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"124.1 5. persona nav iesniegusi šo noteikumu 123. punktā minētos dokumentus;

124.1 6. persona saimniecisko darbību veic mazāk par trim pilniem pārskata gadiem."

25. Papildināt noteikumus ar 124.2, 124.3 un 124.4 punktu šādā redakcijā:

"124.2 Valsts ieņēmumu dienests reģistrē atbilstības pārbaudes institūciju un veic attiecīgas izmaiņas Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) 15 darbdienu laikā pēc šo noteikumu 123. punktā minēto dokumentu saņemšanas.

124.3 Ja radušās izmaiņas informācijā, kas norādīta šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos, atbilstības pārbaudes institūcija 10 dienu laikā par to informē Valsts ieņēmumu dienestu, iesniedzot attiecīgos (precizētos) dokumentus.

124.4 Valsts ieņēmumu dienests līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām atkārtoti izvērtē atbilstības pārbaudes institūcijas atbilstību šo noteikumu 121.3 2., 121.3 5., 121.3 6. un 121.3 7. apakšpunktam. Valsts ieņēmumu dienests atkārtotu minētās institūcijas atbilstības izvērtēšanu veic arī pirms šajā punktā norādītā termiņa, ja:

124.4 1. konstatēts, ka atbilstības pārbaudes institūcija neatbilst šo noteikumu 121.3 punktā minētajām prasībām;

124.4 2. konstatētas neatbilstības vai izmaiņas informācijā, kas norādīta šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos, un atbilstības pārbaudes institūcija nav iesniegusi Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgos (precizētos) dokumentus;

124.4 3. saņemta sūdzība par atbilstības pārbaudes institūcijas veiktajām darbībām;

124.4 4. konstatēti pārkāpumi atbilstības pārbaudes institūcijas veiktajās darbībās;

124.4 5. mainīta atbilstības pārbaudes institūcijas juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese vai reģistrēta jauna struktūrvienība;

124.4 6. mainīti atbilstības pārbaudes institūcijas valdes vai padomes locekļi."

26. Izteikt 125. punktu šādā redakcijā:

"125. Apkalpojošais dienests, izmantojot Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmu, pirms darbības uzsākšanas reģistrējas Valsts ieņēmumu dienestā, iesniedzot iesniegumu par iekļaušanu Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā). Minētajam iesniegumam pievieno:

125.1. sarakstu, kurā norādītas apkalpojošā dienesta atbildīgās personas, un kopijas izglītības dokumentiem, kas izsniegti šīm personām atbilstoši kārtībai, kādā izsniedzami valsts atzīti profesionālo izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti un akreditētas profesionālās izglītības programmas daļas apguvi apliecinoši dokumenti par atbilstošu tehnisko izglītību vai arodizglītību, vai profesionālo kvalifikāciju;

125.2. apliecinājumu par atbilstoša tehniskā nodrošinājuma esību kvalitatīvai kases aparātu, hibrīda kases aparātu, kases sistēmu, specializēto ierīču vai iekārtu modeļu, modifikāciju un to programmas versiju apkalpošanai;

125.3. informāciju par pastāvīgajām darbības vietām (struktūrvienībām), kurās tiks veikta apkalpošana;

125.4. spēkā esošu līgumu (vai tā kopiju), kas apliecina, ka tiek nodrošināta civiltiesiskās atbildības apdrošināšana pret zaudējumiem atbilstoši šo noteikumu 120. punktā minētajiem nosacījumiem;

125.5. informāciju par apkalpojamiem kases aparātiem, hibrīda kases aparātiem, kases sistēmām, specializētajām ierīcēm vai iekārtām;

125.6. ja apkalpojošais dienests nav Valsts ieņēmumu dienesta vienotajā datubāzē (reģistrā) iekļauta kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis, - apkalpojošā dienesta (kas ir konkrētā kases aparāta, hibrīda kases aparāta, kases sistēmas, specializētās ierīces vai iekārtas modeļa (modifikācijas) ražotājs vai ražotāja autorizēts pārstāvis) izsniegtu atļauju apkalpot šīs ierīces vai iekārtas;

125.7. apliecinājumu, ka apkalpojošais dienests profesionālās darbības rezultātā iegūto informāciju neizpaudīs trešajām personām, izņemot Valsts ieņēmumu dienestu;

125.8. apliecinājumu par apkalpojošā dienesta ieviestās nodokļu risku vadības atbilstību prasībām, kas noteiktas normatīvajos aktos, kas regulē Padziļinātās sadarbības programmas darbību."

27. Papildināt 127. punktu aiz vārdiem "ņemot vērā" ar vārdiem un skaitli "šo noteikumu 88.1 punktā minētās prasības, kā arī".

28. Izteikt 129. punktu šādā redakcijā:

"129. Valsts ieņēmumu dienests līdz katram ceturksnim sekojošā mēneša beigām atkārtoti izvērtē apkalpojošā dienesta atbilstību šo noteikumu 88.1 1., 88.1 3. un 88.1 4. apakšpunktam. Valsts ieņēmumu dienests atkārtotu apkalpojošā dienesta atbilstības izvērtēšanu veic arī pirms šajā punktā norādītā termiņa, ja:

129.1. konstatēts, ka apkalpojošais dienests neatbilst šo noteikumu 88.1 punktā minētajām prasībām;

129.2. konstatētas neatbilstības vai izmaiņas informācijā, kas norādīta šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētajos dokumentos, un apkalpojošais dienests nav iesniedzis Valsts ieņēmumu dienestam attiecīgos (precizētos) dokumentus;

129.3. saņemta sūdzība par apkalpojošā dienesta veiktajām darbībām;

129.4. konstatēti pārkāpumi apkalpojošā dienesta veiktajās darbībās;

129.5. mainīta apkalpojošā dienesta juridiskā adrese vai struktūrvienības adrese vai reģistrēta jauna struktūrvienība;

129.6. mainīti apkalpojošā dienesta valdes vai padomes locekļi."

29. Svītrot 129.11 punktu.

30. Aizstāt 129.13 2. apakšpunktā vārdu "un" ar vārdu "vai".

31. Aizstāt 129.13 4. apakšpunktā skaitli un vārdu "125. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "125. un (vai) 126. punktā".

32. Izteikt 129.17 2.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"129.17 2.3. ja konstatētas neatbilstības informācijā, kas norādīta iesniegtajos šo noteikumu 125. un (vai) 126. punktā minētajos dokumentos, vai tas neatbilst šo noteikumu 88.1 punktā minētajām prasībām;".

33. Izteikt 129.17 4.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"129.17 4.3. ja konstatētas neatbilstības informācijā, kas norādīta iesniegtajos šo noteikumu 123. punktā minētajos dokumentos, vai atbilstības pārbaudes institūcija neatbilst šo noteikumu 121.3 punktā minētajām prasībām;".

34. Svītrot 139., 141.1 un 141.2 punktu.

35. Papildināt noteikumus ar 141.10, 141.11, 141.12 un 141.13 punktu šādā redakcijā:

"141.10 Šo noteikumu 82.1.4. un 82.1.5. apakšpunkts ir spēkā līdz 2021. gada 31. martam.

141.11 Šo noteikumu 82.1.16. apakšpunkts stājas spēkā 2021. gada 1. aprīlī.

141.12 Tehnisko pasi Valsts ieņēmumu dienesta elektroniskās deklarēšanas sistēmā sagatavo, sākot ar 2021. gada 1. janvāri.

141.13 Lietotāji, kuriem administratīvi teritoriālās reformas ietvaros mainās juridiskā adrese (fiziskām personām - deklarētās dzīvesvietas adrese), nodrošina, ka kases aparātā, hibrīda kases aparātā, kases sistēmā, specializētajā ierīcē vai iekārtā rekvizīts - nodokļu maksātāja juridiskā adrese (fiziskai personai - deklarētā dzīvesvieta) - atbilstoši jaunajai adresei ir uzstādīts līdz 2021. gada 31. decembrim."

36. Svītrot 2. un 5. pielikumu.

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
tieslietu ministrs J. Bordāns

Finanšu ministrs J. Reirs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 11. februāra noteikumos Nr. 96 "Nodokļu un citu maksājumu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 751Pieņemts: 10.12.2020.Stājas spēkā: 16.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 242, 15.12.2020. OP numurs: 2020/242.22
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319465
16.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)