Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rēzeknes pilsētas domes saistošie noteikumi Nr. 30

Rēzeknē 2020. gada 19. novembrī (prot. Nr. 110, 3. p., lēmums Nr. 1396)

Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā"

Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro un trešo daļu,
Ministru kabineta noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un
sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība
un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas
no pašvaldības budžeta
" 6. punktu

Izdarīt Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, Nr. 22; 2013, Nr. 112; 2014, Nr. 63; 2014, Nr. 108; 2014, Nr. 255; 2015, Nr. 242; 2018, Nr. 71; 2018, Nr. 252) šādus grozījumus:

1. Papildināt saistošos noteikumus ar 7.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.13. tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums".

2. Papildināt saistošos noteikumus ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Deinstitucionalizācijas programmas finansētie sociālo pakalpojumu veidi:

11.1 1. aprūpes pakalpojums bērnam ar funkcionāliem traucējumiem, kuram izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀVK) atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem:

11.1 1.1. līdz 4 (četru) gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 50 (piecdesmit) stundas nedēļā;

11.1 1.2. no 5 (piecu) līdz 17 (septiņpadsmit) gadu vecumam (ieskaitot) - ne vairāk kā 10 (desmit) stundas nedēļā;

11.1 2. sociālās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ir noteikti individuālajā sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas plānā:

11.1 2.1. bērna ar funkcionāliem traucējumiem likumiskajiem pārstāvjiem;

11.1 2.2. bērnam ar funkcionāliem traucējumiem;

11.1 3. pilngadīgai personai ar I vai II grupas invaliditāti ar garīga rakstura traucējumiem, kurai veikts individuālo vajadzību izvērtējums un izstrādāts individuālais atbalsta plāns:

11.1 3.1. speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts;

11.1 3.2. atbalsta grupas un grupu nodarbību pakalpojums."

3. Papildināt saistošos noteikumus ar XIII2 nodaļu šādā redakcijā:

"XIII.2 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums

124.6 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu sniedz Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļa un Aprūpes mājās birojs (Zemnieku ielā 16A, Rēzeknē, LV-4601)

124.7 Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojums ir pasākumu kopums kas nodrošina personas funkcionālo novērtēšanu un Pašvaldības īpašumā esoša tehniskā palīglīdzekļa (turpmāk - tehniskais palīglīdzeklis) nodošanu personai.

124.8 Tehnisko palīglīdzekļu saraksts ir publiski pieejams, tai skaitā tīmekļvietnē.

124.9 Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli Aprūpes mājas birojā ir personai ar funkcionāliem traucējumiem, kura saņem aprūpes mājās pakalpojumu un kura ir:

124.9 1. persona ar invaliditāti;

124.9 2. persona pensijas vecumā.

124.10 Tiesības saņemt tehnisko palīglīdzekli Pārvaldes Sociālo pakalpojumu nodaļā ir:

124.10 1. personai ar I un II grupas invaliditāti;

124.10 2. bērniem ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir izsniegts VDEĀVK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību sakarā ar smagiem funkcionāliem traucējumiem.

124.11 Tiesības saņemt mobilo pacēlāju ir personai, kura pārvietojas riteņkrēslā un tās deklarētā un faktiskā dzīvesvieta nav aprīkota ar speciāli pielāgotu uzbrauktuvi un/vai pacēlāju.

124.12 Tehnisko palīglīdzekli piešķir rindas kārtībā. Rindu veido, ņemot vērā tehniskā palīglīdzekļa veidu un šajos saistošajos noteikumos noteikto pakalpojuma saņemšanas kārtību.

124.13 Lai pieteiktos tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai, persona Pārvaldē iesniedz, nosūta elektroniski atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu vai pa pastu:

124.13 1. iesniegumu tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai;

124.13 2. ārstējošā ārsta atzinumu ārstējošā ārsta atzinumu par tehniskā palīglīdzekļa nepieciešamību;

124.13 3. ja personai nepieciešams mobilais pacēlājs, apliecinājumu par to, ka ir nodrošināta tehniskā palīglīdzekļa uzturēšanas vieta un persona, kura sniegs palīdzību tehniskā palīglīdzekļa izmantošanā;

124.13 4. ja personai nepieciešamā tehniskā palīglīdzekļa bilances vērtība pārsniedz 300,00 euro, apliecinājumu, ka ir persona, kura garantēs tā atgriešanu, vajadzībai izbeidzoties.

124.14 Pārvalde mēneša laikā:

124.14 1. veic personas funkcionēšanas spēju novērtējumu, atbilstoši Ministru kabineta 2019. gada 2. aprīļa noteikumu Nr. 138 "Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu" 2.pielikumā norādītajiem kritērijiem;

124.14 2. pieņem lēmumu:

124.14 2.1. par tehniskā palīglīdzekļa piešķiršanu un personas uzņemšanu rindā;

124.14 2.2. par atteikumu piešķirt personai tehnisko palīglīdzekļu pakalpojumu vai uzņemt rindā, ja nav ievērotas šajos saistošajos noteikumos minētās prasības.

124.15 Pārvalde informē personu vai tās likumisko pārstāvi par pieņemto lēmumu, un, ja ir pienākusi personas rinda tehniskā palīglīdzekļa saņemšanai.

124.16 Ja no personas uzņemšanas rindā ir pagājis viens gads un tehniskais palīglīdzeklis nav izsniegts, pienākot personas rindai, persona atkārtoti iesniedz 124.13 2. apakšpunktā noteikto atzinumu.

124.17 Tehnisko palīglīdzekli nodot bezatlīdzības lietošanā personai noslēdzot patapinājuma līgumu. Līgumā norāda tehniskā palīglīdzekļa veidu, modeli, bilances vērtību, termiņu un tehniskā palīglīdzekļa lietošanas nosacījumus.

124.18 Tehnisko palīglīdzekli nodot patapinājumā uz laiku līdz 1 (vienam) gadam."

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 

Paskaidrojuma raksts
Rēzeknes pilsētas domes 19.11.2020. saistošajiem noteikumiem Nr. 30 "Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā""

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Pašreizējās situācijas raksturojums Rēzeknes pilsētas domes (turpmāk - Dome) 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem Rēzeknes pilsētas pašvaldībā" (turpmāk - saistošie noteikumi) nosaka Rēzeknes pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu veidus, kā arī sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtību.
2. Saistošo noteikumu nepieciešamības raksturojums, dokumenta būtība Saistošajos noteikumos ir nepieciešams veikt grozījumus, lai definētu Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros sniegto sociālo pakalpojumu veidus un noteiktu tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma saņemšanas kārtību.

Tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma ietvaros noteikta kārtība, kādā pašvaldības īpašumā esošie tehniskie palīglīdzekļi tiks nodoti bezatlīdzības lietošanā pašvaldības iedzīvotājiem ar funkcionāliem traucējumiem, to vajadzību nodrošināšanai.

3. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts Tiek definēti Deinstitucionalizācijas programmas ietvaros sniegto sociālo pakalpojumu veidi.

Tiek noteikta jauna sociālā pakalpojuma - tehnisko palīglīdzekļu pakalpojuma saņemšanas kārtība.

4. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz pašvaldības budžetu Neietekmē.
5. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Neietekmē.
6. Saistošo noteikumu iespējamā ietekme uz administratīvajām procedūrām Neietekmē.
7. Normatīvie akti, saskaņā ar kuriem saistošie noteikumi sagatavoti Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma 3. panta otrā un trešā daļa, Ministru kabineta noteikumu Nr. 275 "Sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu samaksas kārtība un kārtība, kādā pakalpojuma izmaksas tiek segtas no pašvaldības budžeta" 6. punkts.
8. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām saistībā ar saistošajiem noteikumiem Konsultācijas ar privātpersonām nav notikušas.

Saistošo noteikumu projekts un paskaidrojuma raksts ievietots Rēzeknes pilsētas pašvaldības mājaslapas www.rezekne.lv sadaļā "Saistošo noteikumu projekti".

Rēzeknes pilsētas domes priekšsēdētājs A. Bartaševičs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rēzeknes pilsētas domes 23.12.2011. saistošajos noteikumos Nr. 28 "Par sociālajiem pakalpojumiem .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rēzeknes pilsētas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 30Pieņemts: 19.11.2020.Stājas spēkā: 10.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 238, 09.12.2020. OP numurs: 2020/238.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
319306
10.12.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)