Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 708

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.2.2. specifiskā atbalsta mērķa "Veicināt inovāciju ieviešanu komersantos" 1.2.2.1. pasākuma "Atbalsts nodarbināto apmācībām" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 218. nr.; 2016, 239. nr.; 2017, 119. nr.; 2018, 137. nr.; 2019, 92. nr.; 2020, 51. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Pasākuma gala labuma guvēji ir Latvijas Republikā reģistrēti sīkie (mikro), mazie, vidējie un lielie komersanti.

5. Pasākuma ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir ERAF finansējums 14 735 844 euro apmērā."

2. Papildināt noteikumus ar 5.1 punktu šādā redakcijā:

"5.1 Pasākuma ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 14 700 000 euro."

3. Izteikt 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais publiskais finansējums ir 5 735 844 euro."

4. Papildināt noteikumus ar 6.2 un 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.2 Pirmās atlases kārtas ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 4 800 000 euro.

6.3 Otrās atlases kārtas ietvaros pieejamais virssaistību finansējums ir 9 900 000 euro."

5. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Pasākuma ietvaros ar virssaistību finansējumu līdz 2023. gada 31. decembrim ir sasniedzami šādi uzraudzības rādītāji un to vērtības:

7.1 1. atbalstīto komersantu skaits, kas saņem grantus, - 500;

7.1 2. personu skaits, kuras saņem nefinansiālu atbalstu, - 2000."

6. Papildināt noteikumus ar 13.4 un 13.5 punktu šādā redakcijā:

"13.4 Vienam projekta iesniegumam maksimāli pieļaujamais virssaistību finansējums pirmajā atlases kārtā ir 500 000 euro, izņemot šo noteikumu 10.2. apakšpunktā minēto projekta iesniedzēju apstrādes rūpniecības nozares kokapstrādes apakšnozarē, kam virssaistību finansējums netiek paredzēts, un izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē, kam maksimāli pieļaujamais virssaistību finansējums ir 1 800 000 euro.

13.5 Otrās atlases kārtas ietvaros šo noteikumu 10.1 1. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam apstrādes rūpniecības nozares kokapstrādes apakšnozarē maksimāli pieļaujamais virssaistību finansējums projekta iesniegumam ir 700 000 euro, izņemot projekta iesniedzēju apstrādes rūpniecības nozares nemetālisko minerālu ražošanas apakšnozarē, kam virssaistību finansējums ir 1 200 000 euro. Šo noteikumu 10.1 2. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozarē maksimāli pieļaujamais virssaistību finansējums projekta iesniegumam ir 6 860 000 euro, ja projektu paredzēts īstenot partnerībā, un 540 000 euro, ja projektu plānots īstenot individuāli. Šo noteikumu 10.1 3. apakšpunktā minētajam projekta iesniedzējam maksimāli pieļaujamais virssaistību finansējums projekta iesniegumam ir 600 000 euro. Līgumā starp finansējuma saņēmēju un sadarbības iestādi attiecināmo izmaksu summa nepārsniedz maksimāli pieļaujamo finansējuma, tai skaitā virssaistību finansējuma, apmēru."

7. Papildināt noteikumus ar 18.1 un 18.2 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Virssaistību finansējumu piešķir komersantu nodarbināto apmācībām jomās, kuras noteiktas šo noteikumu 3. pielikumā. Virssaistību finansējumu piešķir tikai jauniem gala labuma guvēju apmācību pieteikumiem, ievērojot Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības.

18.2 Finansējumu piešķir komersantiem, kas pārstāv šo noteikumu 1. pielikumā minētās nozares un ar tām saistītās nozares."

8. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Apmācībās iesaistītais nodarbinātais projekta ietvaros nedrīkst apgūt vienu un to pašu apmācību kursu vairāk par vienu reizi, tai skaitā projektos, kurus finansējuma saņēmējs īsteno vienlaikus."

9. Papildināt noteikumus ar 23.1.1.3. un 23.1.1.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.1.3. pasniedzēju izmitināšanas izmaksas;

23.1.1.4. mentoringa izmaksas šo noteikumu 12.1 punktā minētā projekta iesniedzēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares projektam, ja tas tiek īstenots partnerībā."

10. Papildināt noteikumus ar 23.1.2.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.2.4. ar apmācībām saistīto informatīvo pasākumu izmaksas, tai skaitā mārketinga aktivitāšu, informatīvo kampaņu un klātienes pasākumu izmaksas komersantu prasmju attīstīšanai;".

11. Papildināt noteikumus ar 23.1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.1.3. komersantu digitalizācijas attīstības novērtēšanas izmaksas šo noteikumu 12.1 punktā minētā projekta iesniedzēja informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares projektam, ja tas tiek īstenots partnerībā;".

12. Papildināt noteikumus ar 23.2.1.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.2.1.6. tiešsaistes platformu abonementu izmaksas."

13. Aizstāt 26. punktā skaitli "2022." ar skaitli "2023.".

14. Papildināt noteikumus ar 26.2 punktu šādā redakcijā:

"26.2 Finansējuma saņēmējs apmācību projektā nodrošina Komisijas regulas Nr. 651/2014 4. panta 1. punkta "n" apakšpunktā noteiktās robežvērtības ievērošanu."

15. Papildināt noteikumus ar 27.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"27.6. apmācīto darbinieku skaits pa apmācību jomām."

16. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Atbildīgā iestāde uzkrāj vismaz šādus datus:

27.1 1. virssaistību finansējuma ietvaros apmācīto darbinieku atalgojums pēc apmācībām un to izmaiņas piecu gadu laikā;

27.1 2. virssaistību finansējuma ietvaros apmācīto darbinieku nodarbinātība piecu gadu laikā pēc apmācībām."

17. Izteikt 28. punktu šādā redakcijā:

"28. Finansējuma saņēmējs ne retāk kā reizi sešos mēnešos savā tīmekļvietnē ievieto aktuālo informāciju par projekta īstenošanas gaitu un sniegtajām apmācībām, tai skaitā šo noteikumu 27.1. un 27.4. apakšpunktā norādīto informāciju."

18. Papildināt noteikumus ar 38.1 un 38.2 punktu šādā redakcijā:

"38.1 Šo noteikumu 23.1.1.4. apakšpunktā minētās izmaksas sedz kā virssaistību finansējumu. To sniedz saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 31. pantu, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam.

38.2 Šo noteikumu 23.1.3. apakšpunktā minētās izmaksas sedz kā virssaistību finansējumu. To sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu gala labuma guvējam."

19. Papildināt noteikumus ar 39.1 un 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.1 Šo noteikumu 23.1.2.4. apakšpunktā minētās izmaksas sedz kā virssaistību finansējumu. To sniedz saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem, un tas ir uzskatāms par komercdarbības atbalstu finansējuma saņēmējam.

39.2 Virssaistību finansējums tiek piešķirts tikai tad, ja finansējuma saņēmējs atbilst visām Komisijas regulā Nr. 1407/2013 un normatīvajos aktos par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem noteiktajām prasībām."

20. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Finansējuma saņēmējs pirms de minimis atbalsta un Komisijas regulā Nr. 651/2014 paredzētā atbalsta piešķiršanas pārbauda, vai gala labuma guvējam saskaņā ar Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu (nodevu) parādnieku datubāzē pieejamo informāciju nav nodokļu vai nodevu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro, izņemot nodokļu maksājumus, par kuriem ir piešķirts samaksas termiņa pagarinājums, noslēgta vienošanās par labprātīgu nodokļu samaksu vai noslēgts vienošanās līgums."

21. Izteikt 48.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"48.3. Komisijas regulas Nr. 651/2014 1. panta 4. punkta "c" apakšpunktā minētajiem uzņēmumiem, ja tie atbilst Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 18. punktā noteiktajai definīcijai, izņemot gala labuma guvējus, kuri 2019. gada 31. decembrī nebija nonākuši grūtībās, taču kļuva par grūtībās nonākušiem uzņēmumiem laikposmā no 2020. gada 1. janvāra līdz 2021. gada 30. jūnijam."

22. Izteikt 49.1 punktu šādā redakcijā:

"49.1 Ja tiek konstatēts, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ finansējuma saņēmējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais komercdarbības atbalsts tika izmaksāts finansējuma saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

23. Papildināt noteikumus ar 49.2 un 49.3 punktu šādā redakcijā:

"49.2 Ja tiek pārkāptas Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu nelikumīgo projekta ietvaros saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad nelikumīgais atbalsts pirmo reizi nodots gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Atmaksa veicama no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā.

49.3 Ja tiek konstatēts, ka Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasību pārkāpuma dēļ gala labuma guvējs saņēmis nelikumīgu komercdarbības atbalstu, finansējuma saņēmējam ir pienākums atmaksāt sadarbības iestādei visu projekta ietvaros saņemto de minimis atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 794/2004 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts gala labuma guvējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi. Atmaksa veicama no finansējuma saņēmēja privātā finansējuma, par kuru nav saņemts nekāds komercdarbības atbalsts. Minētajā gadījumā finansējuma saņēmējam ir tiesības no gala labuma guvēja saņemt kompensāciju atmaksātā nelikumīgā atbalsta (kopā ar procentiem) apmērā."

24. Izteikt 51. punktu šādā redakcijā:

"51. Gala labuma guvējs, ievērojot Komisijas regulas Nr. 1407/2013 5. pantu, de minimis atbalstu drīkst kumulēt ar citu de minimis atbalstu līdz Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteiktajam attiecīgajam robežlielumam, kā arī drīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām vai citu valsts atbalstu tam pašam riska finansējuma pasākumam, ja netiek pārsniegta attiecīgā maksimālā atbalsta intensitāte vai atbalsta summa, kāda noteikta valsts atbalsta programmā vai Eiropas Komisijas lēmumā. Ja par vienām un tām pašām projekta attiecināmajām izmaksām tiek sniegts atbalsts vairāku valsts atbalsta programmu ietvaros, gala labuma guvējs finansējuma saņēmējam iesniedz informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu (tai skaitā plānoto atbalsta piešķiršanas datumu), atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu."

25. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Sadarbības iestāde izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas finansējuma saņēmēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Finansējuma saņēmējs izvērtē pirmās un otrās atlases kārtas gala labuma guvēju atbilstību Komisijas regulai Nr. 651/2014 un Komisijas regulai Nr. 1407/2013. Izvērtējuma dokumentus iesniedz sadarbības iestādē. Lēmums par komercdarbības atbalsta piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013 un Komisijas regulu Nr. 651/2014 ir sadarbības iestādes lēmums par atbilstību komercdarbības atbalsta normām."

26. Papildināt noteikumus ar 55. punktu šādā redakcijā:

"55. Finansējuma saņēmējs nodrošina projekta īstenošanu šādā kārtībā:

55.1. projekts tiek īstenots Latvijas Republikas teritorijā;

55.2. projekta īstenošanas vieta attiecas uz apmācīto nodarbināto darba vietu;

55.3. apmācības var notikt gan Latvijas Republikas teritorijā, gan ārvalstīs;

55.4. apmācības var nodrošināt gan klātienē, gan attālināti."

27. Aizstāt 2. pielikuma 2.6. apakšpunktā skaitli "20 %" ar skaitli "40 %".

28. Aizstāt 2. pielikuma 2.9. apakšpunktā skaitli "10 %" ar skaitli "40 %".

29. Aizstāt 2. pielikuma 3.3. apakšpunktā skaitli "20 %" ar skaitli "40 %".

30. Aizstāt 2. pielikuma 3.5. apakšpunktā skaitli "10 %" ar skaitli "40 %".

31. Aizstāt 2. pielikuma 4.3. apakšpunktā skaitli "20 %" ar skaitli "40 %".

32. Izteikt 2. pielikuma 2. piezīmi šādā redakcijā:

"2 Šo apmācību izmaksas nedrīkst pārsniegt 40 % no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām."

33. Aizstāt 2. pielikuma 3. piezīmē skaitli "10 %" ar skaitli "40 %".

34. Papildināt noteikumus ar 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 27. oktobra
noteikumiem Nr. 617

Projekta pirmajā un otrajā atlases kārtā no virssaistību finansējuma atbalstāmās apmācību jomas un programmu kopas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par Latvijas izglītības klasifikāciju

1. 341 01 Elektroniskā komercija;

2. 342 01 Mārketings un tirdzniecība;

3. 345 01 Biznesa vadība;

4. 345 04 Kvalitātes nodrošināšana un vadība;

5. 345 15 Ēdināšanas un viesnīcu komercdarbība1;

6. 345 16 Viesnīcu vadība1;

7. 345 17 Tūrisma vadība1;

8. 812 Tūrisma un atpūtas organizācija1;

9. 581 Arhitektūra un pilsētu plānošana2;

10. 582 Būvniecība un civilā celtniecība2.

Piezīmes.
1 Pirmajā atlases kārtā - tikai izmitināšanas un ēdināšanas pakalpojumu nozarē (arī NACE 2. red. 55.00, 56.00, 74.90, 77.39, 79.11, 79.12, 79.90, 82.30, 90.04, 93.21, 93.29 sektorā nodarbinātajiem).
2 Otrajā atlases kārtā - tikai apstrādes rūpniecības nozares nemetālisko minerālu ražošanas apakšnozarē (arī NACE 2. red. F Būvniecība un M 71.11 Arhitektūras pakalpojumi sektorā nodarbinātajiem)."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. oktobra noteikumos Nr. 617 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 708Pieņemts: 24.11.2020.Stājas spēkā: 04.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 03.12.2020. OP numurs: 2020/234.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
319165
04.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)