Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 700

Rīgā 2020. gada 24. novembrī (prot. Nr. 75 17. §)
Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" vispārīgie un iepriekš noteikto projektu īstenošanas noteikumi
Izdoti saskaņā ar Eiropas Ekonomikas zonas
finanšu instrumenta un Norvēģijas finanšu instrumenta
2014.–2021. gada perioda vadības likuma
15. panta 2. un 12. punktu
un Reģionālās attīstības likuma
25. panta otro daļu
I. Vispārīgie jautājumi

1. Noteikumi nosaka Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" (turpmāk – programma):

1.1. mērķi, pieejamo finansējumu, sasniedzamos rezultātus un apsaimniekotāju;

1.2. iepriekš noteiktos projektus un to iesniedzējus;

1.3. iepriekš noteikto projektu atbalstāmās darbības;

1.4. iepriekš noteikto projektu izmaksu attiecināmības nosacījumus;

1.5. līguma par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu grozījumu izdarīšanas kārtību un vienpusēja uzteikuma nosacījumus;

1.6. divpusējās sadarbības fonda aktivitāšu ieviešanas kārtību;

1.7. komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumus.

2. Programmas mērķis ir stiprināt sociālo un ekonomisko kohēziju.

3. Programmā plānots sasniegt šo noteikumu pielikumā noteiktās rezultāta un iznākuma rādītāju vērtības.

4. Kopējais pieejamais programmas finansējums ir 11 764 706 euro, kuru veido Latvijas valsts budžeta līdzfinansējums 15 procentu apmērā – 1 764 706 euro un Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 85 procentu apmērā – 10 000 000 euro.

5. Programmas īstenošana ietver:

5.1. septiņus iepriekš noteiktos projektus, kurus īsteno šādi līdzfinansējuma saņēmēji:

5.1.1. Latgales plānošanas reģions – iepriekš noteikto projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Latgales plānošanas reģionā";

5.1.2. Vidzemes plānošanas reģions – iepriekš noteikto projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Vidzemes plānošanas reģionā";

5.1.3. Zemgales plānošanas reģions – iepriekš noteikto projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Zemgales plānošanas reģionā";

5.1.4. Kurzemes plānošanas reģions – iepriekš noteikto projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Kurzemes plānošanas reģionā";

5.1.5. Rīgas plānošanas reģions – iepriekš noteikto projektu "Uzņēmējdarbības atbalsta pasākumi Rīgas plānošanas reģionā";

5.1.6. biedrība "Latvijas Pašvaldību savienība" – iepriekš noteikto projektu "Latvijas pašvaldību sadarbības veicināšana un labas pārvaldības stiprināšana";

5.1.7. Ropažu novada pašvaldība – iepriekš noteikto projektu "Ar integrāciju saistīti pasākumi Muceniekos";

5.2. projektu iesniegumu atklāto konkursu kultūras jomā "Atbalsts profesionālās mākslas un kultūras produktu radīšanai bērnu un jauniešu auditorijai" (turpmāk – atklātais konkurss);

5.3. neliela apjoma grantu shēmu "Atbalsts biznesa ideju īstenošanai Latgalē" (turpmāk – grantu shēma);

5.4. divpusējās sadarbības fonda aktivitātes;

5.5. programmas administrēšanas aktivitātes.

6. Iepriekš noteikto projektu partneri ir:

6.1. donorvalstu projektu partneri:

6.1.1. šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas Agderes reģionālā līmeņa pašvaldība;

6.1.2. šo noteikumu 5.1.2. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas Dienvidu Esterdālas reģionālā padome;

6.1.3. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas nevalstiskā organizācija "Innovation Circle Network";

6.1.4. šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas Rūgallanes reģionālā līmeņa pašvaldība;

6.1.5. šo noteikumu 5.1.5. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas Vestlannes reģionālā līmeņa pašvaldība;

6.1.6. šo noteikumu 5.1.6. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija;

6.1.7. šo noteikumu 5.1.7. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Norvēģijas Elverumes pašvaldība;

6.2. projektu Latvijas partneri:

6.2.1. šo noteikumu 5.1.1. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija;

6.2.2. šo noteikumu 5.1.3. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Jelgavas pilsētas pašvaldība un Jēkabpils pilsētas pašvaldība;

6.2.3. šo noteikumu 5.1.4. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – Liepājas pilsētas pašvaldība un Ventspils pilsētas pašvaldība;

6.2.4. šo noteikumu 5.1.6. apakšpunktā minētajam iepriekš noteiktajam projektam – biedrība "Latvijas Lielo pilsētu asociācija".

7. Programmas apsaimniekotājs ir Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija.

8. Lai nodrošinātu programmas īstenošanu atbilstoši programmas līgumam, šādus programmas apsaimniekotāja pienākumus atklāta konkursa īstenošanā veic Kultūras ministrija:

8.1. izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu un pirms apstiprināšanas saskaņo ar programmas apsaimniekotāju;

8.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

8.3. veic projektu iesniegumu atlasi, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.4. nodrošina pārstāvību tiesā, ja ir pārsūdzēts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

8.5. slēdz projekta līgumu ar atklāta konkursa līdzfinansējuma saņēmēju;

8.6. veic projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli;

8.7. konstatē neatbilstoši veiktos izdevumus un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un uzskaiti, pieņem lēmumu par atklātā konkursa projektu pārskatos iekļauto attiecināmo izdevumu apmēru.

9. Lai nodrošinātu programmas īstenošanu atbilstoši programmas līgumam, šādus programmas apsaimniekotāja pienākumus grantu shēmas īstenošanā veic Latgales plānošanas reģions:

9.1. izstrādā projektu iesniegumu atlases nolikumu un pirms apstiprināšanas saskaņo ar programmas apsaimniekotāju;

9.2. izveido projektu iesniegumu vērtēšanas komisiju;

9.3. veic projektu iesniegumu atlasi, pieņem lēmumu par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

9.4. nodrošina pārstāvību tiesā, ja ir pārsūdzēts lēmums par projekta iesnieguma apstiprināšanu, apstiprināšanu ar nosacījumu vai noraidīšanu;

9.5. slēdz projekta līgumu ar grantu shēmas līdzfinansējuma saņēmēju;

9.6. veic projekta īstenošanas uzraudzību un kontroli;

9.7. konstatē neatbilstoši veiktos izdevumus un pieņem lēmumu par neatbilstības konstatēšanu, nodrošina neatbilstoši veikto izdevumu atgūšanu un uzskaiti, pieņem lēmumu par grantu shēmas projektu pārskatos iekļauto attiecināmo izdevumu apmēru.

10. Donorvalsts programmas partneri ir Norvēģijas Vietējo un reģionālo varas iestāžu asociācija un Norvēģijas Mākslas padome.

11. Sadarbības komitejas sastāvā ar balsstiesībām iekļauj divus programmas apsaimniekotāja pārstāvjus, vienu Kultūras ministrijas pārstāvi un vienu pārstāvi no katra donorvalsts programmas partnera. Sadarbības komitejas priekšsēdētājs ir programmas apsaimniekotāja pārstāvis. Programmas apsaimniekotājs uzaicina piedalīties sadarbības komitejas sēdēs novērotāja statusā Eiropas Ekonomikas zonas Finanšu instrumentu komitejas, vadošās iestādes un Finanšu instrumenta biroja pārstāvjus. Programmas apsaimniekotājs nodrošina sadarbības komitejas darbību atbilstoši sadarbības komitejas nolikumam.

II. Programmas administrēšanas un iepriekš noteikto projektu atbalstāmo darbību un izmaksu attiecināmības nosacījumi

12. Iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmējiem atbalstāmas ir šādas darbības:

12.1. iepriekš noteiktā projekta administrēšana;

12.2. pieredzes, zināšanu un labās prakses apmaiņas pasākumi;

12.3. dokumentu izstrādāšana un informācijas apkopošana, lai analizētu iepriekš noteiktā projekta sasniedzamos rezultātu un iznākuma rādītājus;

12.4. darbības, kas tieši saistītas ar projekta līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu noteikto prasību izpildi;

12.5. citas darbības, kas vērstas uz programmas vai iepriekš noteiktā projekta mērķa sasniegšanu un ko saskaņojušas donorvalstu institūcijas;

12.6. iepriekš noteiktā projekta publicitātes pasākumi.

13. Programmas apsaimniekotāja un Kultūras ministrijas attiecināmās administratīvās izmaksas ir:

13.1. tiešās attiecināmās izmaksas, kas ir tieši saistītas ar programmas administrēšanu, tai skaitā divpusējās sadarbības stiprināšanas un personāla atlīdzības izmaksas (darba samaksa, sociālās garantijas, atvaļinājumu un obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas noteiktas saskaņā ar normatīvajiem aktiem par valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzību);

13.2. netiešās attiecināmās izmaksas (telpu noma, komunālo pakalpojumu izmaksas, kancelejas preču, aprīkojuma un programmatūras iegādes izmaksas un citas izmaksas, kas netieši saistītas ar programmas sagatavošanas un īstenošanas administrēšanu), kuras aprēķina kā vienotu likmi 10 procentu apmērā no tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām.

14. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam attiecināmās izmaksas ir:

14.1. tiešās attiecināmās izmaksas:

14.1.1. personāla atlīdzības izmaksas (darba samaksa, sociālās garantijas, atvaļinājumu un obligāto veselības pārbaužu izmaksas, kas paredzētas ārējos normatīvajos aktos par atlīdzības noteikšanu par darba un amata pienākumu izpildi);

14.1.2. iepriekš noteiktā projekta īstenošanā iesaistīto personu iekšzemes un ārvalstu komandējumu (darba braucienu) izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām;

14.1.3. zvērināta revidenta vai zvērinātu revidentu komercsabiedrības pakalpojumu izmaksas vai iekšējā audita struktūrvienības izmaksas, ja piesaistīts partneris, kas nav reģistrēts Latvijas Republikā;

14.1.4. projektu uzraudzības sanāksmju organizēšanas izmaksas;

14.1.5. ārējo ekspertīžu un pakalpojumu izmaksas;

14.1.6. jaunu iekārtu un aprīkojuma iegādes un apdrošināšanas izmaksas;

14.1.7. būvniecības un būvuzraudzības izmaksas;

14.1.8. semināru, pasākumu un sanāksmju īstenošanas izmaksas;

14.1.9. koprades telpu izveides un uzturēšanas izmaksas;

14.1.10. informācijas tehnoloģiju sistēmu izstrādes un ieviešanas izmaksas;

14.1.11. ar šo noteikumu 12.2. un 12.6. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanu saistītās izmaksas:

14.1.11.1. telpu noma;

14.1.11.2. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

14.1.11.3. pasākumā iesaistīto personu iekšzemes un ārvalstu komandējumu izmaksas saskaņā ar normatīvajos aktos par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, noteiktajām izdevumu normām;

14.1.11.4. citu piegāžu un pakalpojumu līgumu izmaksas, kas nepieciešamas pasākuma organizēšanai un nodrošināšanai;

14.1.12. citas ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanu saistītās izmaksas, kas nodrošina iepriekš noteiktā projekta mērķa un rezultātu sasniegšanu;

14.2. netiešās attiecināmās izmaksas (telpu noma, komunālo pakalpojumu izmaksas, kancelejas preču, aprīkojuma un programmatūras iegādes izmaksas un citas izmaksas, kas netieši saistītas ar iepriekš noteiktā projekta īstenošanas administrēšanu), kuras aprēķina kā vienoto likmi un kuras nepārsniedz 15 procentus no tiešajām attiecināmajām personāla atlīdzības izmaksām.

15. Iepriekš noteiktā projekta izmaksas ir attiecināmas, ja tās radušās iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējam vai projekta partnerim un atbilst šādiem nosacījumiem:

15.1. tās ir radušās izmaksu attiecināmības periodā, kura sākuma datums ir diena, kad vadošā iestāde paziņo Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komitejai par programmas apsaimniekotāja atzinumu par pozitīvu iepriekš noteiktā projekta novērtējumu, bet beigu datums nav vēlāks par 2024. gada 30. aprīli. Izmaksas, par kurām rēķins izrakstīts izmaksu attiecināmības perioda pēdējā mēnesī, arī tiek uzskatītas par attiecināmajām izmaksām, ja maksājums ir veikts 30 kalendāra dienu laikā pēc izmaksu attiecināmības perioda beigu datuma;

15.2. tās ir samērīgas un nepieciešamas iepriekš noteiktā projekta īstenošanai un mērķa sasniegšanai, kā arī tās ir iekļautas apstiprinātā iepriekš noteiktā projekta iesnieguma budžetā;

15.3. tās ir veiktas, ievērojot izmaksu lietderības, ekonomiskuma un efektivitātes principus;

15.4. tās ir veiktas, ievērojot publiskā iepirkuma tiesisko regulējumu, un nodrošina caurskatāmu, pārredzamu un konkurenci nodrošinošu procedūru;

15.5. ir nodrošināta atsevišķa datorizēta grāmatvedības uzskaite par līdzfinansējuma izlietojumu iepriekš noteiktajā projektā, nodalot iepriekš noteiktā projekta ietvaros veiktās izmaksas no pārējām izmaksām;

15.6. tās ir norādītas iepriekš noteiktā projekta pārskatā un ir pamatotas ar izdevumus pamatojošiem dokumentiem.

16. Programmas administrēšanā un iepriekš noteikto projektu īstenošanā nav attiecināmas šādas izmaksas:

16.1. parāda procenti, aizdevuma apkalpošanas maksa un nokavējuma nauda;

16.2. maksa par finanšu transakcijām un citas finansiālas izmaksas, izņemot tās, kas saistītas ar pārskatiem, kurus pieprasa Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta komiteja vai vadošā iestāde vai kuri noteikti piemērojamos tiesību aktos, un līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu noteikto finanšu pakalpojumu izmaksas;

16.3. uzkrājumi zaudējumu segšanai vai iespējamo paredzamo saistību izpildei;

16.4. zaudējumi, kas radušies valūtas kursa svārstību dēļ;

16.5. atgūstamais pievienotās vērtības nodoklis;

16.6. izmaksas, ko sedz no citiem avotiem;

16.7. naudas sodi, līgumsodi un tiesvedības izdevumi, izņemot gadījumu, ja tiesāšanās ir nepieciešama iepriekš noteiktā projekta mērķu sasniegšanai un ar to ir saistīta;

16.8. pārmērīgi vai nepamatoti izdevumi;

16.9. visi maksājumi, izņemot šo noteikumu 15.1. apakšpunktā minētos maksājumus, tai skaitā avansa maksājumi un izdevumi par faktiski veiktajām piegādēm, izpildītajiem darbiem un pakalpojumiem, kas veikti ārpus līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu noteiktā izdevumu attiecināmības perioda;

16.10. iepriekš noteiktā projekta sagatavošanas izmaksas;

16.11. personālam izmaksātās prēmijas, balvas un dāvanas vai jebkurš cits gūtais labums, ja tas nav paredzēts ārējos normatīvajos aktos par atlīdzības noteikšanu par darba un amata pienākumu izpildi;

16.12. nekustamā īpašuma iegādes izmaksas;

16.13. transportlīdzekļu iegādes izmaksas;

16.14. citas izmaksas, kas nav minētas šo noteikumu 13. un 14. punktā.

III. Komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumi

17. Atbilstību visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. pantā minētajām komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm izvērtē:

17.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanā atbilstoši projekta iesniegumam – programmas apsaimniekotājs sadarbībā ar iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēju un projekta Latvijas partneri;

17.2. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanā atbilstoši divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas pieteikumam – programmas apsaimniekotājs.

18. Komercdarbības atbalsta esību un komercdarbības atbalsta kontroles nosacījumu attiecināšanu uz šo noteikumu 5.2. un 5.3. apakšpunktā minētajām darbībām nosaka šo darbību īstenošanu reglamentējošie normatīvie akti.

19. Ja tiek konstatēts, ka šo noteikumu 5.1. un 5.4. apakšpunktā minētās aktivitātes atbilst visām Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm, tad atbalstu sniedz saskaņā ar Komisijas 2013. gada 18. decembra Regulu (ES) Nr. 1407/2013 par Līguma par Eiropas Savienības darbību 107. un 108. panta piemērošanu de minimis atbalstam (Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis, 2013. gada 24. decembris, Nr. L 352) (turpmāk – Komisijas regula Nr. 1407/2013) un normatīvajiem aktiem par de minimis atbalsta uzskaites un piešķiršanas kārtību un de minimis atbalsta uzskaites veidlapu paraugiem (ja nepieciešams, atbalsta saņēmējs iesniedz papildu dokumentus). Ja šo noteikumu 5.1. un 5.4. apakšpunktā minētās aktivitātes neatbilst Komercdarbības atbalsta kontroles likuma 5. panta komercdarbības atbalstu raksturojošajām pazīmēm, minētajām aktivitātēm šo noteikumu III nodaļas noteikumus nepiemēro.

20. Šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstu var saņemt šādi atbalsta saņēmēji:

20.1. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri;

20.2. komersants, kas piedalās iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minēto projektu Latvijas partneru īstenotajās aktivitātēs;

20.3. komersants, kas piedalās šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto aktivitāšu īstenošanā.

21. Šo noteikumu 19. punktā minēto atbalstu piešķir šādu aktivitāšu īstenošanai:

21.1. šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem šo noteikumu 12.2., 12.3., 12.4., 12.5. un 12.6. apakšpunktā minētajām atbalstāmajām darbībām;

21.2. šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem:

21.2.1. apmācībām, semināriem vai konferencēm;

21.2.2. reģionālās atpazīstamības veicināšanas aktivitātēm;

21.2.3. citām aktivitātēm saskaņā ar šo noteikumu 12.4. apakšpunktu;

21.3. šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem dalībai šo noteikumu 33.3. apakšpunktā minētajās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvās.

22. De minimis atbalstu šo noteikumu 20. punktā minētajiem atbalsta saņēmējiem sniedz, ievērojot šādus nosacījumus:

22.1. atbalsta saņēmējam piešķirtais atbalsta apjoms viena vienota uzņēmuma līmenī atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 2. panta 2. punktā minētajai viena vienota uzņēmuma definīcijai kopā ar attiecīgajā fiskālajā gadā un iepriekšējos divos fiskālajos gados piešķirto de minimis atbalstu nedrīkst pārsniegt Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 2. punktā noteikto maksimālo de minimis atbalsta apmēru;

22.2. atbalstu nepiešķir komercdarbības nozarēm un darbībām, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punktā;

22.3. atbalstu nedrīkst kumulēt ar citu valsts atbalstu attiecībā uz vienām un tām pašām attiecināmajām izmaksām, kas daļēji vai pilnībā pārklājas;

22.4. ja atbalsta saņēmējs darbojas arī nozarēs, kas minētas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 1. punkta "a", "b" vai "c" apakšpunktā, tas nodrošina šo nozaru darbību vai izmaksu nodalīšanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 1407/2013 1. panta 2. punktu;

22.5. komersantu apvienošanās, iegādes vai sadalīšanas gadījumā ņem vērā Komisijas regulas Nr. 1407/2013 3. panta 8. un 9. punktā minētos nosacījumus;

22.6. atbalsta saņēmējam Latvijas Republikā nav nodokļu parādu, tai skaitā valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu parādu, kas kopsummā pārsniedz 150 euro;

22.7. programmas apsaimniekotājs, iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem līdz 2024. gada 30. aprīlim;

22.8. de minimis atbalsta piešķiršanas brīdis ir diena, kad:

22.8.1. programmas apsaimniekotājs sniedz atzinumu par pozitīvu novērtējumu vai atzinumu par novērtējumā ietverto nosacījumu izpildi šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem;

22.8.2. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem, ja iepriekš noteiktā projekta īstenošanas laikā lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri;

22.8.3. Latgales plānošanas reģions pieņem lēmumu par atbalsta piešķiršanu šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem. Latgales plānošanas reģions lēmumu par atbalsta piešķiršanu pieņem pēc informācijas saņemšanas no programmas apsaimniekotāja par divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas apstiprināšanu saskaņā ar šo noteikumu 36. punktu;

22.9. ja ir pārkāptas Komisijas regulas Nr. 1407/2013 prasības, atbalsta saņēmējam ir pienākums atmaksāt programmas apsaimniekotājam visu saņemto komercdarbības atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk – Komisijas regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

23. Šo noteikumu 22.9. apakšpunktā konstatētā nelikumīgā atbalsta atgūšanu veic:

23.1. programmas apsaimniekotājs no šo noteikumu 20.1. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem;

23.2. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs vai šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri no šo noteikumu 20.2. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem;

23.3. Latgales plānošanas reģions no šo noteikumu 20.3. apakšpunktā minētajiem atbalsta saņēmējiem.

24. Atbalstu, kas sniegts saskaņā ar Komisijas regulu Nr. 1407/2013, uzskaita un reģistrē de minimis atbalsta uzskaites sistēmā:

24.1. šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minēto darbību īstenošanā:

24.1.1. programmas apsaimniekotājs – ja iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs ir atbalsta saņēmējs;

24.1.2. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs – ja iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs piešķir atbalstu komersantam atbilstoši šo noteikumu 20.2. apakšpunktam;

24.1.3. šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri – ja šo noteikumu 6.2. apakšpunktā minētie projektu Latvijas partneri piešķir atbalstu komersantam atbilstoši šo noteikumu 20.2. apakšpunktam;

24.2. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minēto darbību īstenošanā – Latgales plānošanas reģions.

25. Programmas apsaimniekotājs, Latgales plānošanas reģions un šo noteikumu 20. punktā minētie atbalsta saņēmēji nodrošina, ka informācija par šo noteikumu 5.1. un 5.4. apakšpunktā minētajām darbībām piešķirto atbalstu tiek uzglabāta un ir pieejama atbilstoši Komisijas regulas Nr. 1407/2013 6. panta 4. punktam.

IV. Līguma par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu grozījumu izdarīšanas kārtība un vienpusēja uzteikuma nosacījumi

26. Grozījumus līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu izdara atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu instrumenta vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumenta vadību, ciktāl šo noteikumu 27., 28. un 29. punkts nenosaka citādi.

27. Ja grozījumi saistīti ar izmaiņām iepriekš noteiktā projekta budžetā vienas aktivitātes ietvaros un ja budžeta pozīcijas izmaksu palielinājums nav lielāks par 10 procentiem no attiecīgajā budžeta pozīcijā plānotajām izmaksām un to ir iespējams segt no ietaupījumiem citā budžeta pozīcijā, šādām izmaiņām nav nepieciešams programmas apsaimniekotāja iepriekšējs saskaņojums un par tām iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs programmas apsaimniekotāju informē, iesniedzot iepriekš noteiktā projekta pārskatu.

28. Ja grozījumi ietekmē programmas rezultāta un iznākuma rādītājus, tad programmas apsaimniekotājs tos saskaņo ar sadarbības komiteju.

29. Ja grozījumu līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu nav iespējams izdarīt bez grozījuma programmas līgumā, grozījumu līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu apstiprina pēc tam, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā finanšu instrumenta vadībā iesaistītās institūcijas nodrošina finanšu instrumenta vadību, donorvalstu institūcijās ir apstiprināts attiecīgais grozījums programmas līgumā.

30. Programmas apsaimniekotājam ir tiesības vienpusēji atkāpties no līguma par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu jebkurā no šādiem gadījumiem:

30.1. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs nepilda līgumu par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu, tai skaitā ja netiek ievēroti līgumā par iepriekš noteiktā projekta īstenošanu noteiktie termiņi;

30.2. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs iepriekš noteiktā projekta ietvaros izveidotās vai iegādātās vērtības vairs neizmanto iepriekš noteiktajā projektā paredzētajiem mērķiem;

30.3. iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmēja pieļautā pārkāpuma dēļ ir iestājušies apstākļi, kas negatīvi ietekmē vai var ietekmēt programmas mērķa, iznākuma vai rezultāta rādītāju sasniegšanu.

V. Divpusējās sadarbības fonds

31. Saskaņā ar Saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā, kas noslēgts starp Latvijas Republiku un Īslandi, Lihtenšteinas Firstisti un Norvēģijas Karalisti un apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 5. decembra noteikumiem Nr. 713 "Par Latvijas Republikas un Īslandes, Lihtenšteinas Firstistes un Norvēģijas Karalistes saprašanās memorandu par Eiropas Ekonomikas zonas instrumenta ieviešanu 2014.–2021. gadā", programmas divpusējās sadarbības iniciatīvu īstenošanai ir piešķirti 125 000 euro, kas ir Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta līdzfinansējums 100 procentu apmērā. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanai ir obligāta donorvalstu publiskas vai privātas personas iesaiste.

32. Divpusējās sadarbības fonda finansējums ir pieejams Latvijas un donorvalstu institūciju sadarbības veicināšanai:

32.1. programmas apsaimniekotājam, Kultūras ministrijai un Latgales plānošanas reģionam – programmas līmeņa pasākumiem;

32.2. iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmējiem – šo noteikumu 33.2. un 33.3. apakšpunktā minēto divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īstenošanai;

32.3. potenciālajiem projektu iesniegumu iesniedzējiem atklātajā konkursā – partnerības veicināšanai, sadarbības tīklu veidošanai, pieredzes, zināšanu un labās prakses piemēru apmaiņai.

33. Divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas ir:

33.1. tādu aktivitāšu īstenošana, kas stiprina divpusējās attiecības starp donorvalstīm un Latviju;

33.2. donorvalstu projektu partnerības veicināšana pirms iepriekš noteikto projektu iesniegumu un atklātā konkursa projektu iesniegumu izstrādes un to izstrādes laikā;

33.3. sadarbības tīkla veidošana, pieredzes, zināšanu, labās prakses piemēru apmaiņa ar donorvalstu institūcijām vai starptautiskajām organizācijām;

33.4. tādu aktivitāšu īstenošana, kas stiprina sadarbību, pieredzes un labās prakses piemēru apmaiņu starp programmas apsaimniekotāju, Kultūras ministriju un līdzīgām institūcijām Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta saņēmējvalstīs un donorvalstīs, kā arī starptautiskajām organizācijām ar nosacījumu, ka aktivitātē ir iesaistīta vismaz viena donorvalsts institūcija.

34. Uz divpusējās sadarbības fonda iniciatīvām nav attiecināmas šo noteikumu 16. punktā minētās izmaksas.

35. Programmas apsaimniekotājs izvērtē iepriekš noteikto projektu līdzfinansējuma saņēmēju un Latgales plānošanas reģiona iesniegtās divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas, kā arī nodrošina izdevumu attiecināšanu un atgūšanu.

36. Sadarbības komiteja pieņem lēmumu par divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu apstiprināšanu vai noraidīšanu.

37. Ja divpusējās sadarbības fonda iniciatīvu īsteno iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs, kas:

37.1. nav Latvijas valsts budžeta iestāde – tas var pieprasīt avansa maksājumu ne vairāk kā 90 procentu apmērā no paredzētajām divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas izmaksām. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs 30 kalendāra dienu laikā pēc divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanas sagatavo un iesniedz programmas apsaimniekotājam divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas pārskata veidlapu kopā ar pamatojošo dokumentāciju. Programmas apsaimniekotājs apstiprina izdevumus un izmaksā noslēguma maksājumu 20 darbdienu laikā pēc attiecīgos izdevumus pamatojošo dokumentu kopiju iesniegšanas programmas apsaimniekotājam. Ja izmaksātā avansa summa pārsniedz faktiski veiktos un apstiprinātos izdevumus, iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs atmaksā programmas apsaimniekotājam pārmaksāto avansa summu;

37.2. ir plānošanas reģions – programmas apsaimniekotājs plāno transfertus Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžetā saskaņā ar normatīvajiem aktiem valsts budžeta plānošanas jomā. Iepriekš noteiktā projekta līdzfinansējuma saņēmējs 30 kalendāra dienu laikā pēc divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas īstenošanas sagatavo un iesniedz programmas apsaimniekotājam divpusējās sadarbības fonda iniciatīvas pārskata veidlapu kopā ar pamatojošo dokumentāciju.

38. Kultūras ministrija izstrādā divpusējās sadarbības fonda kultūras jomas pieteikumu atlases nolikumu. Nolikumā nosaka divpusējās sadarbības fonda kultūras jomas pieteikšanās nosacījumus un kārtību, pieteikumu atlases kritērijus, maksājumu veikšanas kārtību, izdevumu attiecināšanas un atgūšanas kārtību.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 24. novembra
noteikumiem Nr. 700
Programmas "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība" rezultāta un iznākuma rādītāju sasniedzamās vērtības
 AprakstsRādītājiBāzes līnijaSasniedzamā vērtība
1. rezultāts (PJ10)Stiprināta ekonomiskā attīstība vietējā un reģionālā līmenīAtbalstīto uzņēmumu skaits, kuriem ir palielinājusies operacionālā kapacitāte10200
Izstrādāto jaunu produktu vai pakalpojumu skaits040
Radīto darba vietu skaits (sadalījumā pēc dzimuma, vecuma)040
Uzņēmējdarbības centru skaits plānošanas reģionos2 ar stiprinātu kapacitāti, lai nodrošinātu atbalstu uzņēmējdarbībai05
Ar pašvaldību sniegtajiem pakalpojumiem un atbalstu apmierināto uzņēmēju daļaTiks izstrādāts(+10 %)
1.1. iznākumsAtbalstīta vietējā un reģionālā līmeņa attīstības aģentu kapacitātes attīstībaApmācīto speciālistu skaits uzņēmējdarbības veicināšanas un pašvaldību sadarbības jomā (sadalījumā pēc dzimuma)30100
Latvijas pašvaldību daļa, kuras piedalās kapacitātes attīstības iniciatīvās4, lai veicinātu uzņēmējdarbību050 %
1.2. iznākumsAtbalstīta uzņēmējdarbības attīstība reģionos, ieskaitot Latgales reģionuAtbalstīto personu skaits5 vietējās uzņēmējdarbības attīstībai (sadalījumā pēc dzimuma, vecuma)050
Īstenoto jaunu reģionam specifisku risinājumu skaits reģionālās konkurētspējas un nodarbinātības palielināšanai05
2. rezultāts (PJ14)Uzlabota pieejamība profesionālajai laikmetīgajai mākslai un kultūrai visos reģionosCilvēku skaits, kuri apmeklējuši atbalstītos kultūras pasākumus01500
2.1. iznākumsAtbalstīta auditorijas attīstība visos reģionosDivpusējā sadarbībā īstenoto projektu skaits auditorijas attīstības jomā (bilaterāls)015
Izmantoto inovatīvo auditorijas attīstības metožu un paņēmienu skaits05
Auditorijas attīstības jomā apmācīto speciālistu skaits (sadalījumā pēc dzimuma)075
2.2. iznākumsNodrošināts atbalsts profesionālajai laikmetīgajai mākslai visos reģionosKultūras produktu skaits6, kas radīti, iesaistot mērķa grupu7015
Mērķa grupas pārstāvju skaits, kas piedalījušies kultūras produktu radīšanā030
Divpusējā sadarbībā radīto kultūras produktu skaits (bilaterāls)015
3. rezultātsUzlabota publiskās pārvaldes integritāte un atbildība vietējā līmenīLietotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības būvvalžu pakalpojumiem8Tiks izstrādāts9(+5 %)
Lietotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības uzņēmējdarbības atbalsta pakalpojumiem8Tiks izstrādāts9(+5 %)
Lietotāju apmierinātības līmenis ar pašvaldības policijas darbu8Tiks izstrādāts9(+5 %)
Patvēruma meklētāju un vietējo iedzīvotāju apmierinātības līmenis ar programmā paredzēto integrācijas pakalpojumu kvalitāti (skalā no 1 līdz 5)Tiks izstrādāts10≥ 4 pieaugums attiecībā pret bāzes līniju
Ietekmēto valsts tiesību aktu un politiku skaits02
3.1. iznākumsĪstenoti pasākumi publiskās pārvaldes integritātes uzlabošanai vietējā līmenīIzstrādāto labas pārvaldības vadlīniju un rīku skaits vietējām pašvaldībām02
Apmācīto speciālistu skaits (sadalījumā pēc dzimuma)0200
Publicēts pētījums par pašvaldību sadarbības produktivitāti un efektivitāti
Vietējo pašvaldību tīklu ietvaros īstenoto pašvaldību pilotaktivitāšu skaits05
Izstrādāti ieteikumi par pašvaldību sadarbības tālāku attīstību Latvijā
3.2. iznākumsAtbalstīta patvēruma meklētāju integrācijaRīkoto sporta un kultūras pasākumu skaits, lai veicinātu patvēruma meklētāju veiksmīgu integrāciju010
Uzlabota sporta un brīvā laika infrastruktūra Muceniekos (Ropažu novadā)
Divpusējās sadarbības rezultātsUzlabojusies sadarbība starp programmā iesaistītajām saņēmējvalsts un donorvalstu organizācijāmPieaugusi uzticība starp sadarbības organizācijām saņēmējvalstī un donorvalstī (skalā no 1 līdz 7)Tiks izstrādāts≥ 4,5 un pieaugums pēc sākotnējās vērtības
Apmierinātības līmenis ar izveidoto partnerību (skalā no 1 līdz 7)Tiks izstrādāts≥ 4,5 un pieaugums pēc sākotnējās vērtības
Sadarbībā iesaistīto organizāciju daļa, kuras izmanto divpusējā sadarbībā iegūtās zināšanasN/A65 %
Divpusējās sadarbības iznākumsAtbalstītās partnerības starp saņēmējvalsts un donorvalstu organizācijāmDonorvalsts un saņēmējvalsts organizāciju kopīgi organizēto mācību vizīšu skaits012
Projektu skaits, kas ietver sadarbību ar donorvalsts projekta partneri021

Piezīmes.
1 Operacionālā kapacitāte parāda, vai tieši atbalstītie mazie un vidējie uzņēmumi (turpmāk – MVU) var paaugstināt spēju sasniegt augstākus rezultātus (ieviešot jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabojot ražošanas procesu vai nodrošinot produktus vai pakalpojumus u. c.) uzņēmējdarbībā. Šī rādītāja mērījumus veiks iepriekš noteiktā projekta īstenotāji – plānošanas reģioni – gadu pēc konkrētās aktivitātes (pasākuma) īstenošanas. Iepriekš noteiktā projekta īstenotāji veiks visu to MVU aptauju, kuri piedalījās projekta aktivitātēs, lai noskaidrotu, vai MVU ir ieviesuši jaunus produktus vai pakalpojumus, uzlabojuši ražošanas procesu vai produktu vai pakalpojumu piegādi u. c.
2 Uzņēmējdarbības centri, kas nodibināti kā struktūrvienības katrā no pieciem plānošanas reģioniem.
3 Sadalījums tiek reģistrēts tikai ziņošanai, nevis mērķu noteikšanai.
4 Attiecas uz kapacitātes attīstību, ko finansē Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programma "Vietējā attīstība, nabadzības mazināšana un kultūras sadarbība".
5 Attiecas uz nefinansiālu atbalstu, piem., uzņēmējdarbības vietu, pieeju apmācībām vai dalību mācību braucienos.
6 Produkti un pakalpojumi, kas ietver mākslu (skatuves mākslu, vizuālo mākslu, arhitektūru, mūziku). Programmas ietvaros nav paredzētas filmas un televīzijas programmas.
7 Latvijas vispārējo un profesionālo izglītības iestāžu skolēni un studenti (indikatīvā vecuma grupa aptuveni 6–18 gadi).
8 Rādītājs tiks pārskatīts pēc viena gada kopš projekta sākuma, lai noteiktu, vai pakalpojums ir iekļauts.
9 Bāzes līnija tiks noteikta sešu mēnešu laikā pēc atbilstošo projektu līgumu noslēgšanas.
10 Bāzes līnija tiks noteikta sešu mēnešu laikā pēc atbilstošo projektu līgumu noslēgšanas.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra
pienākumu izpildītājs,
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2014.–2021. gada perioda programmas "Vietējā attīstība, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 700Pieņemts: 24.11.2020.Stājas spēkā: 04.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 234, 03.12.2020. OP numurs: 2020/234.9
Saistītie dokumenti
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
319160
04.12.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)