Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 130

Rīgā 2020. gada 8. oktobrī (prot. Nr. 42, 2. p.)

Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2018.gada 7.novembrī saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003592340, juridiskā adrese: Rīgas iela 18a, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 (turpmāk - SIA "BALOŽU SILTUMS"), iesniegumu (2018.gada 7.novembris Nr.1-5./4) ar tam pievienotu siltumenerģijas ražošanas tarifa projektu, 2019.gada 3.jūnijā, 15.augustā, 22.novembrī, 2020.gada 4.jūnijā, 28.augustā un 17.septembrī - papildu informāciju, izmaksas pamatojošos dokumentus un tarifa projekta precizējumu (2019.gada 31.maijs Nr.1-5./22, 2019.gada 14.augusts Nr.1-5./24, 2019.gada 21.novembris Nr.1-5./38, 2020.gada 3.jūnijs Nr.1-5.24, 2020.gada 27.augusts Nr.1-5./28 un 2020.gada 17.septembris Nr.1-5./29) (turpmāk - tarifa projekts).

Regulators konstatē

1. Tarifa projekts ir aprēķināts saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) un atbilst likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.panta pirmajai daļai un 20.panta pirmajai daļai.

2. SIA "BALOŽU SILTUMS" paziņojumu par tarifa projekta iesniegšanu Regulatoram publicēja 2018.gada 14.novembrī (Latvijas Vēstnesis, 2018, 225.nr.). Priekšlikumi un ieteikumi par iesniegto tarifa projektu Regulatorā nav saņemti.

3. SIA "BALOŽU SILTUMS" saskaņā ar Metodikas 43.1punktu ir aprēķinājusi dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti - 0,12 EUR/MWh.

4. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

5. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

6. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

7. SIA "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes un šķeldas kā kurināmā izmaksas.

8. SIA "BALOŽU SILTUMS" pilnvarotie pārstāvji piedalījās padomes sēdē attālināti un uzturēja lūgumu atzīt saražotās siltumenerģijas tarifu par pamatotu un noteikt tā stāšanos spēkā no 2020.gada 1.decembra.

Regulators secina

1. Regulators ir izvērtējis tarifa projektu un tarifu veidojošo izmaksu pamatojumu un secina, ka tarifa projekts ir pamatots un aprēķināts tādā apmērā, lai segtu SIA "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas izmaksas.

2. Regulators secina, ka SIA "BALOŽU SILTUMS" ir iespējamas kurināmā (šķeldas un dabasgāzes) cenu izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "BALOŽU SILTUMS" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenu izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, ir pamatoti izdot Regulatora atļauju SIA "BALOŽU SILTUMS" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas izdošanai ir šis lēmums par SIA "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifa apstiprināšanu, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas izmaksas. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "BALOŽU SILTUMS".

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "BALOŽU SILTUMS" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "BALOŽU SILTUMS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt saražotās siltumenerģijas pakalpojumu par tarifu, kurš atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "BALOŽU SILTUMS" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē SIA "BALOŽU SILTUMS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "BALOŽU SILTUMS" pienākums savlaicīgi pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumos, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā.

Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5. un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "BALOŽU SILTUMS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "BALOŽU SILTUMS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "BALOŽU SILTUMS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "BALOŽU SILTUMS" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "BALOŽU SILTUMS" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA "BALOŽU SILTUMS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 5., 11. un 14.punktu, 31.22.apakšpunktu, kā arī 43.1 un 43.8punktu, likuma "Par akcīzes nodokli" 6.1panta pirmo daļu, 15.1panta pirmās daļas 1.punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1., 3. un 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 19.panta pirmo, septīto un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu un 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu, 63.panta pirmās daļas 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. apstiprināt SIA "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifu (bez pievienotās vērtības nodokļa) 43,93 EUR/MWh (ar dabasgāzes akcīzes nodokļa komponenti 0,12 EUR/MWh);

2. noteikt, ka šā lēmuma lemjošās daļas 1.punktā apstiprinātais tarifs stājas spēkā 2020.gada 1.decembrī;

3. piešķirt SIA "BALOŽU SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā (šķeldas un dabasgāzes) cenu izmaiņu gadījumā;

4. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts saražotās siltumenerģijas tarifs SIA "BALOŽU SILTUMS";

5. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "BALOŽU SILTUMS" pienākumu turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumos, ja kurināmā cenas būs zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā;

6. uzdot SIA "BALOŽU SILTUMS" iesniegt Regulatoram informāciju par kurināmā cenu izmaiņām trīs darbdienu laikā;

7. uzdot SIA "BALOŽU SILTUMS" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 6.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jauniem noslēgtajiem kurināmā piegādes līgumiem vai grozījumiem līgumos, iesniedzot kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

8. atcelt no 2020.gada 1.decembra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.110 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 195.nr.), Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2019.gada 19.septembra lēmumu Nr.148 "Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 193.nr.) un Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2020.gada 9.janvāra lēmumu Nr.7 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" noteikto (piedāvāto) saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 9.nr.).

Ja mainās tarifu ietekmējošie faktori vai SIA "BALOŽU SILTUMS" neievēro normatīvos aktus vai šajā lēmumā noteikto, Regulators var ierosināt tarifa pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas padomes priekšsēdētājs R. Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" saražotās siltumenerģijas tarifu Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 130Pieņemts: 08.10.2020.Stājas spēkā: 08.10.2020.Zaudē spēku: 01.11.2022.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 198, 13.10.2020. OP numurs: 2020/198.1
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Citi saistītie dokumenti
317914
08.10.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)