Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 587

Rīgā 2020. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 59 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 549 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0. versija)"

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 549 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 30.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 198. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 1. punktā skaitli un vārdu "4 500 000 euro" ar skaitli un vārdu "3 287 650 euro".

2. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Pēc projekta pabeigšanas, sākot ar 2021. gadu noteikt projekta rezultātu uzturēšanas izmaksas, kas nepārsniedz 326 443 euro gadā, tai skaitā:

5.1. 31 662 euro 2021. gadā segt no Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas budžeta programmā 32.00.00 "Valsts reģionālās attīstības politikas īstenošana" pieejamiem līdzekļiem;

5.2. 121 911 euro 2021. gadā segt no valsts budžeta līdzekļiem, un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc projekta pabeigšanas iesniegt Ministru kabinetā rīkojuma projektu par valsts budžeta apropriācijas pārdali Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai no citām ministrijām;

5.3. 172 870 euro 2021. gadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pieprasīt papildus."

3. Izteikt projekta "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" aprakstu jaunā redakcijā (pielikums).

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 

Pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 6. oktobra
rīkojumam Nr. 587

(Apstiprināts
ar Ministru kabineta
2017. gada 4. oktobra
rīkojumu Nr. 549)

Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma
Projekta apraksts (kopsavilkums)

Projekts "Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma" turpina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas projekta "Publiskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma" (turpmāk - PIKTAPS) uzsāktās aktivitātes un ir cieši saistīts ar Valsts reģionālās attīstības aģentūras (turpmāk - VRAA) Eiropas Reģionālās attīstības fonda informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (turpmāk - IKT) projektu "Vienotā datu telpa".

Projekta virsmērķis ir uzlabot pakalpojumu daudzkanālu pieejamību, sniegšanas efektivitāti, lietojamību un samazināt administratīvo slogu, attīstot Drošas elektroniskās piegādes platformu (turpmāk - DEPP) un ieviešot Pakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platformu (turpmāk - PSPP).

Projekta mērķi

Projekts ir vērsts uz šādu mērķu sasniegšanu:

M1: Daudzkanālu pakalpojumu sniegšanas nodrošināšana

1. Dažādos kanālos sniegto pakalpojumu un pakalpojumu rezultātu informācijas pieejamība atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likumam, Ministru kabineta (turpmāk - MK) 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība", MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 402 "Valsts pārvaldes e-pakalpojumu noteikumi" (izņemot novērtējuma komponenti) un MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 401 "Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru veidi, sniegto pakalpojumu apjoms un pakalpojumu sniegšanas kārtība".

2. Ar pakalpojumu sniegšanu saistīto centralizēto koplietošanas risinājumu sadarbspējas nodrošināšana ar Valsts un pašvaldības vienotā klientu apkalpošanas centra (turpmāk - VPVKAC) informācijas sistēmu.

M2: Portāla un e-pakalpojumu lietojamības un izmantošanas uzlabošana

1. Lietotāju pieredzes unificēšana, uzlabošana - izstrādājot portāla jaunā dizaina prototipu, kas sniegtu ieguldījumu vienveidīgas, ērtas, prognozējamas lietotāja pieredzes saskarē ar valsts pārvaldes e-pakalpojumiem nodrošināšanā, kā arī vienotai autentifikācijai.

2. E-pakalpojumu izpildes vides modernizēšana, nodrošinot no platformām neatkarīgu e-pakalpojumu izstrādi.

M3: Vienotas pakalpojumu pārvaldības un uzskaites nodrošināšana

Mērķa sasniegšanai nepieciešams:

1. Centralizētu risinājumu attīstība pakalpojumu aprakstīšanai atbilstoši MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība" un MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 400 "Valsts pārvaldes pakalpojumu portāla noteikumi".

2. Pakalpojumu uzskaites IKT atbalsta nodrošināšana (atbilstoši MK 2017. gada 4. jūlija noteikumiem Nr. 399 "Valsts pārvaldes pakalpojumu uzskaites, sniegšanas un kvalitātes kontroles kārtība").

M4: E-adreses pilnveidošana atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām

1. E-adreses mērogojamības nodrošināšana.

2. E-adreses konta lietojamības, pieejamības (availability) un piekļūstamības (accessibility) uzlabošana.

3. Funkcionalitātes papildināšana atbilstoši sabiedrības un valsts pārvaldes prasībām un vajadzībām.

4. Programmsaskarņu izveide datu apmaiņai ar citām informācijas sistēmām, kā arī trešo pušu lietojumu attīstībai.

5. DEPP administrēšanas un pārvaldības funkcionalitātes pilnveide (auditācijas pieraksti, pārskati, autentifikācijas pilnveide u. c.).

6. Vienkāršots valsts pārvaldes pakalpojumu elektronizēšanas tehniskais risinājums (e-formas).

M5: Attīstīt sabiedrības spējas un ieinteresētību efektīvi izmantot radītos risinājumus

1. Veikt sabiedrības informēšanas un izglītošanas pasākumus.

2. Veikt publiskās pārvaldes apmācību pasākumus.

3. Izstrādāt apmācību programmas, kā arī informatīvos apmācību materiālus.

Darbības projekta mērķu sasniegšanai

Projekta ietvaros tā mērķu sasniegšanai plānota šādu darbību īstenošana:

1. Projekta vadība - nodrošinot projekta administratīvo vadību, vadot projekta mērķu īstenošanu ar pieejamiem resursiem un nodrošinot projekta darbību izpildi un plānoto rezultātu sasniegšanu.

2. PSPP izstrāde un ieviešana - nodrošinot Valsts pārvaldes iekārtas likuma prasību ieviešanu un IKT risinājumu valsts pārvaldes pakalpojumu daudzkanālu sniegšanai un pārvaldībai visās valsts pārvaldes iestādēs, kā arī ievērojot PIKTAPS projektā izstrādāto Centralizēto koplietošanas risinājumu projektējumu.

3. Saistīto informācijas sistēmu pielāgošana un integrācija ar PSPP - lai nodrošinātu, ka PSPP ir sadarbspējīga ar būtiskākajām valsts informācijas sistēmām un ir pieejama pašvaldībām un valsts pārvaldes iestādēm.

4. DEPP 2. kārtas izstrāde un ieviešana - nodrošinot e-adreses risinājuma atbilstību sabiedrības un valsts pārvaldes vajadzībām, uzlabojot e-adreses risinājuma lietojamību un mērogojamību, kā arī ievērojot PIKTAPS projektā izstrādāto Centralizēto koplietošanas risinājumu projektējumu.

5. Sabiedrības IKT iespēju izmantošanas veicināšana - nodrošinot sabiedrības informētību par ES fondu līdzekļu ieguldījumu IKT jomas attīstībā un ieguvumiem, tādējādi veicinot ES fondu ieguldījumu atdevi un sasniegto rezultātu ilgtermiņa ietekmi, kā arī nodrošinot nepieciešamās IKT prasmju apmācības "digitālajiem aģentiem", piemēram, bibliotekāriem, valsts un pašvaldību darbiniekiem, VPVKAC darbiniekiem, skolotājiem u. c., kuriem tiek sniegtas padziļinātas zināšanas par e-rīku, e-pakalpojumu un informācijas sistēmu platformu izmantošanu, lai šīs zināšanas ilgtermiņā varētu tikt nodotas tālāk.

6. Publicitātes nodrošināšana - izvietojot informatīvos plakātus un regulāri publicējot informāciju par projektu www.vraa.gov.lv.

7. Projekta pamatojošo dokumentu izstrāde - veicot projekta apraksta sagatavošanu iekļaušanai IKT mērķarhitektūrā un izmaksu un ieguvumu analīzes izstrādi.

Projekta rezultāta rādītāji

Īstenojot projektu, paredzēts sasniegt šādus rezultāta rādītājus:

Nr. p. k. Rezultāta rādītājs Mērvienība Sākotnējā vērtība Sasniedzamā vērtība 2 gadus pēc projekta beigām Sasniedzamā vērtība 3 gadus pēc projekta beigām
1. Iestāžu skaits, kas lieto PSPP un tās koplietošanas komponentes gab. 26 30 35
2. Iestāžu skaits, kuras savu pakalpojumu aprakstus ir publicējušas pakalpojumu katalogā gab. 233 270* 300*
3. Portālu skaits, kas autentifikācijas ietvaros ir integrēti ar PSPP gab. 34 38 40
4. E-adreses lietotāju skaits gab. 0 30 000 40 000
5. Vienotajā valsts un pašvaldību portālā www.latvija.lv reģistrējušos personu (profilu) skaits skaits 569 000 650 000 700 000

Piezīme.* Sasniedzamās vērtības var samazināties indikatīvi no 270 uz 194 divus gadus pēc projekta beigām un no 300 uz 196 - trīs gadus pēc projekta beigām atbilstoši iespējamajam pašvaldību skaita samazinājumam administratīvi teritoriālās reformas rezultātā.

Projekta iznākuma rādītāji

Nr. p. k. Iznākuma rādītājs Mērvienība Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma) Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1. Pilnveidoti darbības procesi skaits 7 9
2. Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas skaits 2 2
3. Ieviests risinājums "e-formas" skaits 1 1
4. Īstenoti apmācību, informatīvie un publicitātes pasākumi skaits 4 10
5. Apmācīti centralizēto informācijas sistēmu platformu lietotāji skaits 50 200

Projekta finansējuma apjoms

Kopējās projekta īstenošanas izmaksas ir 3 287 650 euro.

Projekta īstenošanas laiks ir 36 mēneši no vienošanās par projekta īstenošanu noslēgšanas brīža, bet ne ilgāk kā līdz 2022. gada 31. decembrim.

Projekta iznākumu plānotās uzturēšanas izmaksas ir 326 443 euro gadā.

Saistība ar iepriekšējā plānošanas perioda projektiem, projekta lietderība un ieguldījums specifiskā atbalsta mērķa (turpmāk - SAM) rezultāta rādītājos

PSPP izveide un DEPP attīstība balstās uz PIKTAPS un Eiropas Savienības (turpmāk - ES) struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2007.-2013. gada plānošanas perioda darbības programmas "Infrastruktūra un pakalpojumi" papildinājuma 3.2.2.1.1. apakšaktivitātes "Informācijas sistēmu un elektronisko pakalpojumu attīstība" projektos radītajiem koplietošanas risinājumiem. Tādējādi projekts ir saistīts ar šādiem iepriekšējā ES fondu plānošanas periodā VRAA īstenotajiem projektiem:

1. E-pakalpojumi un to infrastruktūras attīstība (EPAK).

2. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas izveides 1. kārta (PFAS1).

3. Pašvaldību funkciju atbalsta sistēmas 2. kārta (PFAS2).

4. Publiskās pārvaldes dokumentu pārvaldības sistēmu integrācijas vides izveide (EDOK).

Projekta ieguldījums SAM rezultāta rādītājos:

Nr. p. k.

Iznākuma rādītājs Mērvienība Starpvērtība (2 gadi pēc projekta sākuma) Sasniedzamā vērtība projekta beigās
1. Pilnveidoti darbības procesi skaits 7 9
2. Centralizētas atvērtas informācijas sistēmu platformas skaits 2 2

Paredzēts, ka pēc projekta pilnīgas ieviešanas projekta pārskata periodā sociālekonomiskie ieguvumi sasniegs aptuveni 15,19 milj. euro (diskontētā vērtība) ar ekonomisko neto pašreizējo vērtību 10,26 milj. euro apmērā. Indikatīvais projekta ieguvumu un izmaksu attiecības koeficients ir 3,08 un ekonomiskā ienesīguma norma - 36,74 %, kas liecina par augstu projekta pievienoto vērtību.

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 4. oktobra rīkojumā Nr. 549 "Par informācijas sabiedrības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 587Pieņemts: 06.10.2020.Stājas spēkā: 06.10.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 195, 08.10.2020. OP numurs: 2020/195.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
317837
06.10.2020
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)