Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 616

Rīgā 2020. gada 6. oktobrī (prot. Nr. 59 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai"

Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma
3. panta otro daļu, 14. panta pirmās daļas 5. punktu,
19. panta pirmo un 2.1 daļu, 19.1 pantu,
39. panta pirmo un otro daļu
un Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma
4. panta 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11.,
12., 13., 14. un 16. punktu un 6.1 panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 110B., 123A., 131A., 134B., 145A., 156A., 170A., 172A., 174A., 179A., 184A., 189A., 189B., 192A. nr.) šādus grozījumus:

1.1. papildināt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, aiz skaitļa un vārda "16. punktu" ar vārdiem un skaitli "un 6.1 panta otro daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.15. personu uzraudzības informācijas sistēmā (turpmāk - informācijas sistēma) iekļaujamo ziņu apjomu, iekļaušanas kārtību un glabāšanas termiņu, kā arī institūcijas, kurām piešķir piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām.";

1.3. izteikt 38. punkta ievaddaļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Pirms ierašanās Latvijas Republikā persona apliecina, ka, ierodoties Latvijas Republikā, ievēros valstī noteiktos epidemioloģiskās drošības pasākumus Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Apliecinājuma anketā norāda šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas.";

1.4. izteikt 38.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. uzturējusies valstī, kas ir centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi, persona apliecina, ka ievēros īpašus piesardzības pasākumus atbilstoši šo noteikumu 56. punktam, tai skaitā nodrošinās pašizolāciju. Šo noteikumu 59. punktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijā, ārpus darba laika nodrošinās pašizolāciju, novēros savu veselības stāvokli (divas reizes dienā - no rīta un vakarā - mērot ķermeņa temperatūru) un ievēros šo noteikumu 56. punktā minētās prasības. Šo noteikumu 37.10. un 37.13. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ievēros šo noteikumu 56.2. apakšpunktā un 61.1 punktā minētās prasības. Šo noteikumu 37.11. apakšpunktā minētās personas apliecina, ka, uzturoties Latvijas Republikas teritorijā, ārpus ārstēšanas (diagnostikas un terapijas) pakalpojuma saņemšanas ārstniecības iestādē ievēros šo noteikumu 56. un 61.5 punktā minētās prasības;";

1.5. svītrot 38.1 un 38.2 punktu;

1.6. papildināt V nodaļu ar 38.5, 38.6 un 38.7 punktu šādā redakcijā:

"38.5 Šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu persona iesniedz, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu. Apliecinājuma anketu iesniedz ne agrāk kā 48 stundas pirms Latvijas Republikas valsts robežas šķērsošanas.

38.6 Kad persona apstiprinājusi šo noteikumu 38.5 punktā minētās apliecinājuma anketas iesniegšanu, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) tiek izveidots attiecīgs apstiprinājums ar tajā norādītu QR kodu lietošanai mobilajā ierīcē. Informācijas sistēmas pārzinis apstiprinājumu un QR kodu nosūta uz personas apliecinājuma anketā norādīto elektroniskā pasta adresi.

38.7 Persona, kura ieceļo Latvijā, izmantojot starptautiskā pārvadājuma pakalpojumu, uzrāda starptautiskajam pārvadātājam šo noteikumu 38.6 punktā minēto apstiprinājumu izdrukātā formā vai mobilajā ierīcē. Starptautiskais pārvadātājs, vizuāli apskatot personas uzrādīto apstiprinājumu vai ar mobilo ierīci pārbaudot apstiprinājumā norādīto QR kodu, pārliecinās, ka persona iesniegusi šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu. Ja persona apstiprinājumu neuzrāda, pārvadātājs var atteikt personai iekāpšanu transportlīdzeklī vai piedāvāt nekavējoties aizpildīt šo noteikumu 38. punktā minēto apliecinājuma anketu.";

1.7. papildināt noteikumus ar XII un XIII nodaļu šādā redakcijā:

"XII. Personu uzraudzības informācijas sistēma

68. Informācijas sistēma ir valsts informācijas sistēma, kuras pārzinis ir Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs.

69. Informācijas sistēmā iekļauj šādas ziņas:

69.1. par personu:

69.1.1. vārds (vārdi);

69.1.2. uzvārds;

69.1.3. personas kods (identifikācijas numurs);

69.1.4. dzimšanas datums, ja nav piešķirts personas kods (identifikācijas numurs);

69.2. par ceļošanas dokumentu:

69.2.1. veids;

69.2.2. numurs;

69.2.3. izdevējvalsts;

69.3. par personas ieceļošanu Latvijā:

69.3.1. ieceļošanas datums un laiks;

69.3.2. ieceļošanas veids (gaisa kuģis, kuģošanas līdzeklis, autobuss, vilciens vai cits);

69.3.3. reisa numurs (maršruts) un sēdvietas (kajītes, vagona) numurs, ja ieceļo ar gaisa kuģi, kuģošanas līdzekli, autobusu vai vilcienu;

69.3.4. vai persona Latvijā ieradusies darba vizītē;

69.3.5. vai persona šķērso Latvijas valsts robežu tranzīta nolūkā;

69.3.6. nākamā valsts, uz kuru persona dodas, ja šķērso Latvijas valsts robežu tranzīta nolūkā;

69.4. par personas uzturēšanos citā valstī (valstīs) pēdējo 14 dienu laikā:

69.4.1. valsts;

69.4.2. datums, kad persona izceļojusi no valsts;

69.5. personas kontaktinformācija:

69.5.1. tālrunis;

69.5.2. elektroniskā pasta adrese;

69.5.3. dzīvesvietas (uzturēšanās vietas) adrese Latvijā, kurā persona būs sasniedzama, ja personai jāievēro pašizolācija.

70. Papildus šo noteikumu 69. punktā minētajām ziņām informācijas sistēmā iekļauj:

70.1. Valsts policijas, Valsts robežsardzes, pašvaldības policijas un Veselības inspekcijas norādītās ziņas par personas apliecinājuma anketas iesniegšanu vai pašizolācijas noteikumu ievērošanu, tostarp pašizolācijas pārtraukšanu;

70.2. norādi par personas apliecinājuma anketas statusu (aktīvs, neaktīvs, slēgts).

71. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas glabā 30 dienas no personas apliecinājuma anketas iesniegšanas brīža.

72. Informācijas sistēmā iekļautās ziņas dzēš nekavējoties, bet ne vēlāk kā 24 stundu laikā pēc to glabāšanas termiņa beigām.

73. Informācijas sistēmā neatkarīgi no ziņu dzēšanas pastāvīgi glabā anonimizētus statistikas datus, kas sastāv no šo noteikumu 69.3.1. apakšpunktā minētā datuma un šo noteikumu 69.3.2., 69.3.5., 69.3.6. un 69.4. apakšpunktā minētajām ziņām. Statistikas datus informācijas sistēmas pārzinis publicē Latvijas Atvērto datu portālā.

74. Informācijas sistēmu izmanto tiešsaistes datu pārraides režīmā.

75. Šo noteikumu 69. punktā minētās ziņas informācijas sistēmā iekļauj persona, informācijas sistēmas tīmekļvietnē (covidpass.lv) elektroniski aizpildot apliecinājuma anketu un apstiprinot tās iesniegšanu.

76. Šo noteikumu 70.1. apakšpunktā minētās ziņas informācijas sistēmā tiešsaistes datu pārraides režīmā iekļauj Valsts policija, Valsts robežsardze, pašvaldības policija un Veselības inspekcija.

77. Šo noteikumu 70.2. apakšpunktā minētās norādes automātisku izveidošanu un maiņu informācijas sistēmā, kā arī šo noteikumu 38.6 punktā minēto apstiprinājumu personai nodrošina informācijas sistēmas pārzinis.

78. Lai, uzraugot personu pašizolācijas noteikumu ievērošanu, nodrošinātu pareizu, precīzu un kvalitatīvu informācijas apriti, informācijas sistēmā iekļautās ziņas, ja nepieciešams, labo Valsts policija, pašvaldības policija vai Veselības inspekcija. Ja mainās šo noteikumu 69.5.3. apakšpunktā minētās ziņas, persona nekavējoties par to informē Valsts policiju.

79. Informācijas sistēmā iekļautajām ziņām šajos noteikumos noteiktajos gadījumos un apjomā var piekļūt:

79.1. Valsts policija;

79.2. Valsts robežsardze;

79.3. pašvaldības policija;

79.4. Veselības inspekcija;

79.5. Slimību profilakses un kontroles centrs.

80. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu un personu pašizolācijas noteikumu ievērošanu, Veselības inspekcija, Valsts policija un pašvaldības policija piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.4., 69.3.5., 69.4., 69.5. apakšpunktā un 70. punktā minētajām ziņām.

81. Lai uzraudzītu noteiktās prasības izpildi par apliecinājuma anketas iesniegšanu, kā arī atbilstoši Latvijas Republikas starptautiskajām saistībām nodotu valstīm informāciju par personu pārvietošanos, šķērsojot Latvijas Republikas valsts robežu, Valsts robežsardze piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām šo noteikumu 69.1., 69.2., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.5., 69.3.6., 69.4. un 69.5. apakšpunktā minētajām ziņām.

82. Lai identificētu ar personu kopā ceļojušās vai ceļojošās citas personas, Slimību profilakses un kontroles centrs piekļūst informācijas sistēmā iekļautajām, šo noteikumu 69.1., 69.2.3., 69.3.1., 69.3.2., 69.3.3., 69.3.5., 69.3.6., 69.4. un 68.5. apakšpunktā minētajām ziņām par visām personām, kuras atbilstoši šo noteikumu 38. punktam aizpildījušas apliecinājuma anketas.

83. Lai nodrošinātu šo noteikumu 78., 80., 81. un 82. punktā minēto uzdevumu izpildi, informācijas sistēmas pārzinis pēc šo noteikumu 79. punktā minētās institūcijas pieprasījuma saņemšanas nodrošina pieprasījumā norādītajiem institūcijas nodarbinātajiem tiešsaistes piekļuvi informācijas sistēmā iekļautajām ziņām.

84. Šo noteikumu 83. punktā minēto piekļuvi informācijas sistēmas pārzinis nodrošina, piešķirot pieprasījumā norādītajam institūcijas nodarbinātajam piekļuves rekvizītus vai nodrošinot autorizēšanos informācijas sistēmā, izmantojot Vienoto pieteikšanās moduli (VPM).

XIII. Noslēguma jautājumi

85. Valsts policija un Slimību profilakses un kontroles centrs to rīcībā esošos apliecinājumus, kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim, glabā vienu mēnesi no apliecinājumu iesniegšanas brīža un pēc minētā termiņa beigām iznīcina.

86. Valsts robežsardze tās rīcībā esošos apliecinājumus:

86.1. kuri iesniegti līdz 2020. gada 11. oktobrim un no kuru iesniegšanas brīža nav pagājis viens mēnesis, nodod:

86.1.1. Valsts policijai, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par personas uzturēšanos valstī, kas ir Slimību profilakses un kontroles centra tīmekļvietnē publicētā valsts, uz kuru ir attiecināmi īpašie piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

86.1.2. Slimību profilakses un kontroles centram, ja attiecīgajos apliecinājumos ir norāde par uzturēšanos tikai tādā valstī, uz kuru nav attiecināmi piesardzības un ierobežojošie pasākumi;

86.2. kuri nav jānodod šo noteikumu 86.1. apakšpunktā minētajām institūcijām viena mēneša laikā no to iesniegšanas brīža, iznīcina."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 12. oktobrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2020. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 360 "Epidemioloģiskās drošības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 616Pieņemts: 06.10.2020.Stājas spēkā: 12.10.2020.Zaudē spēku: 11.10.2021.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193A, 06.10.2020. OP numurs: 2020/193A.2
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
317814
12.10.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)