Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 1

Rīgā 2020. gada 2. oktobrī (prot. Nr. 2, 1. §)

Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Izdarīt Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" šādus grozījumus:

1.1. aizstāt 33. punktā vārdu "divi" ar vārdu "trīs";

1.2. papildināt 33.1 punktu ar 33.14. apakšpunktu šādā redakcijā:

"33.14. var tikt ievēlēti par Domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem."

1.3. aizstāt 42. punktā vārdu "vairākās" ar vārdu "divās";

1.4. aizstāt 43. punktā vārdu "nav" ar vārdiem "var būt";

1.5. papildināt VI nodaļu ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos.

43.2 Domes pastāvīgās komitejas loceklis uzskatāms par klātesošu komitejas sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un komitejas loceklis ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē.";

1.6. papildināt VIII nodaļu ar 82.3 un 82.4 punktu šādā redakcijā:

"82.3 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja Domes deputāts Domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties Domes sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos.

82.4 Domes deputāts uzskatāms par klātesošu Domes sēdē un ir tiesīgs piedalīties balsošanā, neatrodoties sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē un deputāts ir reģistrējies dalībai domes sēdē.";

1.7. izteikt 97. punktu šādā redakcijā:

"97. Atklātā balsošana Domes sēdēs notiek, izmantojot elektronisko balsošanas iekārtu, vai, ja deputāts piedalās Domes sēdē ar videokonferences palīdzību, atklātā balsošana notiek elektroniski, balsojot tiešsaistē.";

1.8. izteikt 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Rīgas domes 2011. gada 1. marta
saistošajiem noteikumiem Nr. 114

Rīgas domes pastāvīgo komiteju skaitliskais sastāvs

1. Finanšu un administrācijas lietu komiteja - 16 deputāti

2. Sociālo jautājumu komiteja - 14 deputāti

3. Pilsētas attīstības komiteja - 16 deputāti

4. Mājokļu un vides komiteja - 14 deputāti

5. Pilsētas īpašuma komiteja - 14 deputāti

6. Izglītības, kultūras un sporta komiteja - 16 deputāti

7. Satiksmes un transporta lietu komiteja - 17 deputāti

8. Drošības, kārtības un korupcijas novēršanas jautājumu komiteja - 13 deputāti"

1.9. izdarīt atbilstošus labojumus 2. pielikumā "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra".

2. Saistošie noteikumi stājas spēkā to pieņemšanas brīdī.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 

Paskaidrojuma raksts
Rīgas domes 2020. gada 2. oktobra saistošajiem noteikumiem Nr. 1 "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums""

1. Īss saistošo noteikumu satura izklāsts

Ar Rīgas domes saistošajiem noteikumiem "Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums"" (turpmāk - Saistošie noteikumi) tiek grozīti Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošie noteikumi Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums", nosakot, ka tiek precizēts Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieku skaits, Saistošajos noteikumos arī noteikts, ka Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieki var tikt ievēlēti par Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētājiem; katrs Rīgas domes deputāts drīkst strādāt vienā vai divās Rīgas domes pastāvīgajās komitejās; Rīgas domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētāja vietnieka amats var būt algots; jaunā redakcijā izteikts 1. pielikums, precizējot Rīgas domes pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu; precizēts 2. pielikums "Rīgas pašvaldības pārvaldes struktūra"; tiek paredzēta iespēja - Rīgas domes priekšsēdētājs var noteikt, ka Rīgas domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja Rīgas domes deputāts domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos. Tāpat arī attiecībā uz Rīgas domes pastāvīgo komiteju darba organizāciju tiek paredzēts - Rīgas domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis komitejas sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos.

2. Saistošo noteikumu nepieciešamības pamatojums

Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" tiktu noteikts, ka turpmāk Rīgas domes priekšsēdētājam būs trīs vietnieki, lai paredzētu, ka katrs Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieks var tikt ievēlēts arī par Rīgas domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju, kā arī lai noteiktu, ka katrs Rīgas domes deputāts ir tiesīgs strādāt vienā vai divās Rīgas domes pastāvīgajās komitejās, un precizētu Rīgas domes pastāvīgo komiteju skaitlisko sastāvu. Tāpat Saistošie noteikumi nepieciešami, lai Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības nolikums" paredzētu iespēju nepieciešamības gadījumā organizēt Rīgas domes pastāvīgo komiteju vai Rīgas domes sēžu norisi, izmantojot videokonferenci, ja Rīgas domes deputāts Rīgas domes pastāvīgās komitejas vai Rīgas domes sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties komitejas vai domes sēdes norises vietā, kā arī citos likumā noteiktos gadījumos.

3. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz pašvaldības budžetu

Atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likuma 5. panta pirmās daļas 2. punktam un Rīgas domes 2012. gada 28. februāra lēmuma Nr. 4272 "Par darba samaksu Rīgas domē" pielikumā iekļautās tabulas 2. punktam noteiktā Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalga 2020. gadā ir 3125 euro. Trešās Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amata vietas izveidošanai 2020. gadā Rīgas pilsētas pašvaldības budžetā nepieciešami 9375 euro mēnešalgai un 2258 euro valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanai, bet kopā trijiem mēnešiem - 11 633 euro.

Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka mēnešalga atbilstoši iepriekšminētajām tiesību normām 2021. gadā būs 3281 euro. Izveidojot trešo Rīgas domes priekšsēdētāja vietnieka amatu, kopā gadā būs nepieciešami papildu finanšu līdzekļi 48 857 euro (39 372 euro mēnešalgai un 9485 euro Valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām) apmērā.

Gadījumā, ja kāds no Rīgas domes priekšsēdētāja vietniekiem tiktu ievēlēts par Rīgas domes pastāvīgās komitejas priekšsēdētāju, viņam būtu tiesības izvēlēties saņemt atalgojumu par vienu no minētajiem amatiem.

4. Informācija par saistošo noteikumu ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā

Neietekmē.

5. Informācija saistošo noteikumu ietekmi uz administratīvajām procedūrām

Neietekmē.

6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām

Konsultācijas nav notikušas.

Rīgas domes priekšsēdētājs M. Staķis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Rīgas domes 2011. gada 1. marta saistošajos noteikumos Nr. 114 "Rīgas pilsētas pašvaldības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 1Pieņemts: 02.10.2020.Stājas spēkā: 02.10.2020.
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317800
02.10.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)