Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 1/13

Rīgā 2020. gada 17. septembrī (prot. Nr. 39, 2. p.)

Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma
4. panta otro daļu, 13. panta pirmo un piekto daļu,
13.1 panta trešo daļu, 25. panta ceturto daļu,
36. panta ceturto daļu, 37. panta pirmo un ceturto daļu
un Enerģētikas likuma 85. panta pirmo daļu

1. Izdarīt Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013.gada 26.jūnija lēmumā Nr.1/4 "Tīkla kodekss elektroenerģijas nozarē" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 126.nr.; 2017, 254.nr.; 2018, 31.nr., 219.nr.; 2019, 110.nr., 248.nr) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata lēmums izdots, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 4.panta otro daļu, 13.panta pirmo un piekto daļu, 13.1panta trešo daļu, 25.panta ceturto daļu, 36.panta ceturto daļu, 37.panta pirmo un ceturto daļu un Enerģētikas likuma 85.panta pirmo daļu";

1.2. papildināt lēmumu ar 1.10.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.10. kārtību, kādā testē pārvades sistēmas operatora, sadales sistēmas operatora, aizsardzības pakalpojuma sniedzēja un atjaunošanas pakalpojuma sniedzēja spējas pildīt elektroenerģijas sistēmas aizsardzības plānā un elektroenerģijas sistēmas atjaunošanas plānā noteiktās darbības.";

1.3. papildināt lēmumu ar 4.16.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.16. īstenot atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus;";

1.4. papildināt lēmumu ar 4.17.apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.17. ja elektroenerģijas sistēmas dalībnieks konstatē, ka elektroiekārta neatbilst noteiktajām tehniskajām prasībām, elektroenerģijas sistēmas dalībnieks par to nekavējoties informē sistēmas operatoru.";

1.5. izteikt 6.punktu šādā redakcijā:

"6. Pie elektroenerģijas sistēmas pieslēdzamai jaunai elektroiekārtai, modificētai elektroiekārtai un elektroenerģijas ražošanas modulim, kas uzskatāms par esošu elektroenerģijas ražošanas moduli Regulas Nr. 2016/631 izpratnē, veic šā kodeksa 4.pielikumā noteiktās pārbaudes.";

1.6. izteikt 6.1punktu šādā redakcijā:

"6.1 Galalietotāja elektroiekārtai, kas ir uzskatāma par esošu Regulas Nr. 2016/1388 izpratnē, veic šā kodeksa 5.pielikumā noteiktās pārbaudes.";

1.7. izteikt 6.2punktu šādā redakcijā:

"6.2 Elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtību, tostarp informāciju, kas sistēmas dalībniekam jāsniedz pieteikumā elektroiekārtas pārbaudes veikšanai, prasības simulācijas matemātiskajiem modeļiem un atbilstības testu atskaites noformēšanai sistēmas operators publicē savā tīmekļvietnē. Elektroiekārtu pārbaužu veikšanas kārtībā noteiktais termiņš pieteikuma elektroiekārtas pārbaudes veikšanai iesniegšanai nevar būt ilgāks kā 45 darba dienas pirms paredzētās elektroiekārtas pārbaudes.";

1.8. papildināt lēmumu ar 6.3punktu šādā redakcijā:

"6.3 Ja Regulators pieņēmis lēmumu par Regulas Nr. 2016/631 prasību attiecināšanu pēc elektroenerģijas ražošanas moduļa modifikācijas, elektroenerģijas ražošanas modulim papildus šā kodeksa 4.pielikumā noteiktajām pārbaudēm veic arī Regulā Nr. 2016/631 minētās pārbaudes tādā apjomā, kas atbilst Regulas Nr. 2016/631 prasībām, kuras attiecinātas saskaņā ar Regulatora lēmumu. Ja Regulators pieņēmis lēmumu par Regulas Nr. 2016/1388 prasību attiecināšanu pēc pārvades sistēmai pieslēgtas pieprasījumietaises, esošas pārvades sistēmai pieslēgtas sadales ietaises, esošas sadales sistēmas vai esošas pieprasījumvienības, kura ietilpst pieprasījumietaisē ar sprieguma līmeni virs 1kV vai slēgtā sadales sistēmā ar sprieguma līmeni virs 1kV, modifikācijas, veic Regulā Nr. 2016/1388 minētās pārbaudes tādā apjomā, kas atbilst Regulas Nr. 2016/1388 prasībām, kuras attiecinātas saskaņā ar Regulatora lēmumu.";

1.9. izteikt 8.punktu šādā redakcijā:

"8. Sistēmas operatoram nav tiesību pieprasīt sistēmas dalībniekiem veikt elektroiekārtu pārbaudi biežāk kā reizi gadā, ja ir apstiprināta elektroiekārtas atbilstība noteiktajām tehniskajām prasībām, izņemot, ja ir pamats uzskatīt, ka sistēmas dalībnieks nepilda noteiktās tehniskās prasības.";

1.10. svītrot 10.punktu;

1.11. izteikt 11.punktu šādā redakcijā:

"11. Sistēmas operatoram ir tiesības neatļaut elektroiekārtas pārbaudi, mainīt pārbaudes laiku vai pieprasīt veikt izmaiņas pārbaudes procedūrās, ja elektroiekārtas pārbaude nelabvēlīgi ietekmē elektroenerģijas sistēmas stabilu darbības režīmu, elektroenerģijas uzskaites mēraparātu pareizu darbību pieslēguma vietā vai starp sistēmas operatoru un sistēmas dalībnieku nav noslēgts sistēmas pakalpojumu līgums.";

1.12. svītrot 16.punktu;

1.13. svītrot 17.punktu;

1.14. svītrot 19.punktu;

1.15. papildināt lēmumu ar 35.18.apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.18. īsteno atjaunošanas plānā un aizsardzības plānā ietvertos pasākumus.";

1.16. papildināt lēmumu ar 37.2punktu šādā redakcijā:

"37.2 Atjaunošanas pakalpojuma sniedzēja un aizsardzības pakalpojuma sniedzēja elektroenerģijas ražošanas moduļa spēju atbilstības pārbaudei veic šādu testēšanu:

37.21. atjaunošanas pakalpojuma sniedzēja elektroenerģijas ražošanas moduļa spēju pildīt šā kodeksa 37.1., 37.5. un 37.6.apakšpunktā noteiktās prasības atbilstoši atjaunošanas plānam atjaunošanas pakalpojuma sniedzējs testē reizi gadā. Testēšanu veic, ievērojot Regulas Nr. 2016/631 45.panta 5.punktā noteiktās prasības;

37.22. aizsardzības pakalpojuma sniedzēja elektroenerģijas ražošanas moduļa, kas tiek izmantots, lai nodrošinātu pārāk zemas vai pārāk augstas frekvences automātiskās kontroles shēmas īstenošanu, spēju pildīt šā kodeksa 37.1., 37.3.2. un 37.4.apakšpunktā minētos pasākumus atbilstoši aizsardzības plānam aizsardzības pakalpojuma sniedzējs testē vismaz reizi četros gados;

37.23. aizsardzības pakalpojuma sniedzēja elektroenerģijas ražošanas moduļa, kas tiek izmantots jaudas rezervju nodrošināšanai, spēju pildīt šā kodeksa 37.1., 37.3.1. un 37.4.apakšpunktā noteikto atbilstoši aizsardzības plānam pārvades sistēmas operators uzrauga nepārtraukti, izmantojot informāciju par aizsardzības pakalpojuma sniedzēja elektrostaciju režīmiem un jaudas rezervēm.";

1.17. papildināt lēmumu ar 37.3punktu šādā redakcijā:

"37.3 Pārvades sistēmas operatora un sadales sistēmas operatora iekārtu, ko izmanto automātiskai pieprasījuma atslēgšanai pie zemas frekvences, atbilstības pārbaudei veic šādu testēšanu:

37.31. pārvades sistēmas operatora valdījumā un ekspluatācijā esošo iekārtu, kas nodrošina automātisko pieprasījuma atslēgšanu pēc frekvences atbilstoši aizsardzības plānā noteiktajam, pārvades sistēmas operators testē vismaz reizi četros gados;

37.32. sadales sistēmas operatoram piederošās iekārtas, kas nodrošina automātisko pieprasījuma atslēgšanu pēc frekvences atbilstoši aizsardzības plānā noteiktajam, sadales sistēmas operators testē vismaz reizi četros gados. Testēšanu veic, ievērojot Regulas Nr. 2016/1388 37.panta 6.punkta prasības. Sadales sistēmas operators aizsardzības plānā noteiktā attiecīgā pasākuma pārbaudei divas reizes gadā nosūta pārvades sistēmas operatoram informāciju par pievienojumiem, kas pieslēgti pie iekārtām, kuras nodrošina automātisko pieprasījuma atslēgšanu pēc frekvences.";

1.18. papildināt lēmumu ar 37.4punktu šādā redakcijā:

"37.4 Šā kodeksa 37.2 un 37.3punktā noteikto aizsardzības un atjaunošanas pakalpojuma sniedzēju, sadales sistēmas operatora un pārvades sistēmas operatora spēju testēšanas kārtību, konsultējoties ar iesaistītajiem sistēmas dalībniekiem, nosaka pārvades sistēmas operators un publicē savā tīmekļvietnē.";

1.19. izteikt 4.pielikuma 1.1.2.apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.1.2. elektroenerģijas kvalitātes mērījumus pieslēguma vietā (neattiecas uz A tipa elektroenerģijas ražošanas moduli, kuru pieslēdz elektroenerģijas pārvades sistēmai un elektroenerģijas sadales sistēmai pieslēdzamām elektroenerģijas ražošanas iekārtām ar jaudu līdz 11,1 kW)";

1.20. izteikt 4.pielikuma 2.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"2. Elektroenerģijas ražošanas modulim, kas uzskatāms par esošu elektroenerģijas ražošanas moduli Regulas Nr. 2016/631 izpratnē, veic šādas pārbaudes:";

1.21. izteikt 7.pielikuma 10.punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"10. B tipa modulis spēj nodrošināt šādas informācijas apmaiņu reāllaikā ar sistēmas operatoru atbilstoši sistēmas operatora noteiktām tehniskajām prasībām:".

2. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētāja p.i. padomes locekle R. Šņuka

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas 2013. gada 26. jūnija lēmumā Nr. 1/4 "Tīkla .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 1/13Pieņemts: 17.09.2020.Stājas spēkā: 24.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 184, 23.09.2020. OP numurs: 2020/184.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Ārējās saites
317493
24.09.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)