Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Gulbenes novada domes saistošie noteikumi Nr. 19

Gulbenē 2020. gada 8. septembrī (prot. Nr. 16, 2. p.)

Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta trešo daļu
un Izglītības likuma
17. panta trešās daļas 11. punktu

Izdarīt Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem" (Latvijas Vēstnesis, 2020, 159. nr.) šādus grozījumus:

1. Svītrot 2. punktu.

2. Papildināt 4.4. apakšpunktu aiz vārdiem "citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās izglītības iestādēs" ar simbolu un vārdiem "- bez izvērtēšanas".

3. Papildināt 5.2. apakšpunktu aiz vārda "kārtībā" ar simbolu un vārdiem "- bez izvērtēšanas".

4. Izteikt 6.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1. izglītojamajiem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs - bez izvērtēšanas;".

5. Svītrot 6.3. apakšpunktā vārdus un skaitli "ne mazāk kā 80% no tam paredzētā laika".

6. Papildināt noteikumus ar 6.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.4. izglītojamajiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas trešo posmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un sasnieguši obligāto minētās programmas apguves vecumu, un uzturas tajās diennakti."

7. Izteikt 8. un 9. punktu šādā redakcijā:

"8. Lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, kuriem atbilstoši saistošo noteikumu prasībām jāveic izvērtēšana, pieņem izglītības iestādes vadītājs, savukārt jautājumu risināšanu, kas saistīti ar ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās profesionālās izglītības iestādēs, koordinē un lēmumu pieņem Gulbenes novada sociālais dienests.

9. Ēdināšanas maksas atvieglojumu pieprasa izglītojamā vecāks vai likumiskais pārstāvis, iesniedzot iesniegumu izglītības iestādes vadītājam, pielikumā pievienojot, ja nepieciešams, attiecīgos ēdināšanas maksas atvieglojuma pieprasīšanas pamatojuma dokumentus (turpmāk - pamatojuma dokumenti). Ja ēdināšanas maksas atvieglojumu pieprasa izglītojamajam, kurš apgūst profesionālās izglītības programmu citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajā profesionālās izglītības iestādē, iesniegumu un pamatojuma dokumentus iesniedz Gulbenes novada sociālā dienesta vadītājam."

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 

Gulbenes novada domes 2020. gada 8. septembra saistošo noteikumu Nr. 19 "Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešā daļa paredz, ka dome var pieņemt saistošus noteikumus arī, lai nodrošinātu pašvaldības autonomo funkciju un brīvprātīgo iniciatīvu izpildi, savukārt Izglītības likuma 17. panta trešās daļas 11. punkts nosaka, ka pašvaldība nosaka tos izglītojamos, kuru ēdināšanas izmaksas sedz pašvaldība. Ievērojot minēto, Gulbenes novada dome 2020. gada 30. jūlijā apstiprināja saistošos noteikumus Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem" (prot. Nr. 14., 158. p.) (turpmāk - saistošie noteikumi), kas nosaka kārtību, kādā izglītojamajiem piešķir ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītības iestādēs. Atbilstoši saistošo noteikumu paredzētajam regulējumam, Gulbenes novada sociālais dienests pieņem lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu situācijās, ja nepieciešams veikt izvērtēšanu pēc būtības.

Piemērojot saistošos noteikumus, ēdināšanas maksas atvieglojumi bērniem, kuru ģimenēm, piemēram, ir daudzbērnu ģimenes statuss, noteiktās situācijās nepienākas, ja vien to dzīvesvieta nav deklarēta Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā. Izvērtējot pašvaldības iespējas, būtu nepieciešams sniegt atbalstu izglītojamajiem, kuru ģimenēm ir īpašs statuss (piemēram, daudzbērnu ģimene, trūcīga ģimene, maznodrošināta ģimene) arī gadījumā, ja to dzīvesvieta ir deklarēta citas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Gulbenes novada pašvaldība secināja, ka situācijas papildus izvērtēšana jautājumā par izglītojamiem, kuriem ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā, nav nepieciešama, tas ir, turpmāk plānots piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumu izglītojamiem, kuriem ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā, bez izvērtēšanas.

Saistošo noteikumu 6.1. apakšpunkts paredz, ka ēdināšanas maksas atvieglojumus par brokastīm, launagu un vakariņām piešķir izglītojamajiem, kuriem noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs tikai tajā gadījumā, ja tie uzturas šajā izglītības iestādē diennakti. Piemērojot saistošos noteikumus realitātē un izvērtējot situāciju, Gulbenes novada pašvaldība plāno paredzēt piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus par brokastīm, launagu un vakariņām arī situācijā, ja minētās personas neuzturas izglītības iestādē diennakti. Papildus minētajam, nepieciešams paredzēt, ka ēdināšanas maksas atvieglojumi par brokastīm, launagu un vakariņām, tiktu piešķirti arī izglītojamiem, kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas trešo posmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un sasnieguši obligāto minētās programmas apguves vecumu, un uzturas tajās diennakti.

Gulbenes novada sociālajam dienestam, izskatot iesniegumus par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu, ir radīts vērā ņemams administratīvais slogs, kuru būtu iespējams mazināt, lēmuma pieņemšanas pilnvarojumu paredzot attiecīgajam izglītības iestādes vadītājam.

Ievērojot minēto, ir sagatavots saistošo noteikumu projekts "Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem"".

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošie noteikumi "Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas maksas atvieglojumiem"" paredz:

1) noteikt, ka ēdināšanas maksas atvieglojumus turpmāk varēs piešķirt arī izglītojamajiem, kuru dzīvesvieta nav deklarēta Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā;

2) papildināt ēdināšanas maksas atvieglojumu klāstu ar papildus atvieglojumu par brokastīm, launagu un vakariņām izglītojamiem:

• kuriem ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā un kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs arī tad, ja neuzturas tajā diennakti;

• kuri apgūst pirmsskolas izglītības programmas trešo posmu Gulbenes novada pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās pirmsskolas izglītības iestādēs un sasnieguši obligāto minētās programmas apguves vecumu, un uzturas tajās diennakti;

3) pieņemt lēmumu piešķirt ēdināšanas maksas atvieglojumus izglītojamiem, kuriem ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā, bez izvērtēšanas;

4) noteikt, ka lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu turpmāk pieņems attiecīgās izglītības iestādes vadītājs, savukārt jautājumu risināšanu, kas saistīti ar ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās profesionālās izglītības iestādēs, koordinēs un lēmumu pieņems Gulbenes novada sociālais dienests.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošie noteikumu realizācija tiks īstenota apstiprinātā budžeta ietvaros.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Saistošie noteikumi neradīs ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Piemērojot saistošos noteikumus, lēmumu par ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamiem pieņems izglītības iestādes vadītājs, savukārt jautājumu risināšanu, kas saistīti ar ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršanu izglītojamajiem, kuri apgūst profesionālās izglītības programmas citas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajās profesionālās izglītības iestādēs, koordinēs un lēmumu pieņems Gulbenes novada sociālā dienests. Papildus minētajam ēdināšanas maksas atvieglojumu piešķiršana izglītojamiem, kuriem ir noteikta invaliditāte Invaliditātes likumā noteiktajā kārtībā, tiks īstenota bez papildus izvērtēšanas, tas ir, bez izglītības iestādes lēmuma pieņemšanas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav notikušas konsultācijas.

Gulbenes novada domes priekšsēdētājs N. Audzišs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Gulbenes novada domes 2020. gada 30. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 17 "Par ēdināšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Gulbenes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 19Pieņemts: 08.09.2020.Stājas spēkā: 19.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 181, 18.09.2020. OP numurs: 2020/181.42
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
317429
19.09.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)