Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 479

Rīgā 2020. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 46 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.6. pasākuma "Reģionālie biznesa inkubatori un radošo industriju inkubators" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 90. nr.; 2018, 18. nr.; 2019, 22. nr.; 2020, 71C. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 4.1. un 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.1. pieejamais attiecināmais finansējums reģionālajiem biznesa inkubatoriem pasākuma īstenošanai ir ne vairāk kā 21 058 823 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 17 900 000 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 3 158 823 euro apmērā;

4.2. pieejamais attiecināmais finansējums radošo industriju inkubatoram pasākuma īstenošanai ir ne vairāk kā 7 058 823 euro, ko veido Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums 5 999 999 euro apmērā un valsts budžeta finansējums 1 058 824 euro apmērā."

2. Svītrot 5. punktu.

3. Aizstāt 6.1.1.1. apakšpunktā skaitli "200" ar skaitli "300".

4. Aizstāt 6.1.1.2. apakšpunktā skaitli "400" ar skaitli "1000".

5. Aizstāt 6.1.1.3. apakšpunktā skaitli "200" ar skaitli "1000".

6. Aizstāt 6.1.1.4. apakšpunktā skaitli "40" ar skaitli "60".

7. Aizstāt 6.1.1.5. apakšpunktā skaitli "180" ar skaitli "2200".

8. Aizstāt 6.1.1.6. apakšpunktā skaitli "400" ar skaitli "1000".

9. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Pasākuma ietvaros projekta iesniedzējs un finansējuma saņēmējs ir Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra."

10. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Finansējuma saņēmējs izveido inkubācijas atbalsta sniegšanas vienību nacionālas nozīmes attīstības centra pašvaldībā. Reģionālas nozīmes attīstības centra un citās pašvaldībās inkubācijas atbalsta sniegšanas vienību izveido, ja tas ir paredzēts projekta iesniegumā. Finansējuma saņēmējs nodrošina inkubācijas atbalsta pieejamību visā Latvijā neatkarīgi no tā, vai pašvaldībā ir izveidota inkubācijas atbalsta sniegšanas vienība."

11. Izteikt 15.2. un 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2. inkubācijas atbalsta nodrošināšana komersantiem;

15.3. uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumu (tai skaitā finanšu pratības semināru) organizēšana;".

12. Izteikt 16. punktu šādā redakcijā:

"16. Rīgā šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētais atbalsts pieejams tikai radošo industriju gala labuma guvējiem. Radošās industrijas nosaka atbilstoši kultūrpolitikas pamatnostādnēm 2014.-2020. gadam "Radošā Latvija"."

13. Izteikt 19.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.1. šo noteikumu 15.2. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību ietvaros inkubācijas atbalsts komersantiem:

19.1.1. maksa par pakalpojumiem;

19.1.2. telpu un darba vietas nomas un komunālo pakalpojumu izmaksas;

19.1.3. aprīkojuma (tai skaitā iekārtu) iegādes izmaksas;

19.1.4. izejmateriālu un izejvielu iegādes izmaksas;

19.1.5. darba vietas izmaksas inkubatora telpās;".

14. Izteikt 19.6. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"19.6. šo noteikumu 15. punktā minēto darbību īstenošanai - šādas finansējuma saņēmēja izmaksas:".

15. Izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Pasākuma ietvaros kā inkubācijas atbalsts komersantiem ir pieejams grants 10 000 euro apmērā par šo noteikumu 19.1.1. un 19.1.2. apakšpunktā minētajām izmaksām, bet par šo noteikumu 19.1.3. un 19.1.4. apakšpunktā minētajām izmaksām grants 5 000 euro apmērā.

24. Pieļaujamā publiskā finansējuma intensitāte no kopējām attiecināmajām izmaksām:

24.1. šo noteikumu 19.1.1., 19.1.2. un 19.1.3. apakšpunktā minētajām izmaksām - 50 procenti no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa un 100 procenti ārpakalpojuma izmaksām par pievienotās vērtības nodokli, kuru maksā finansējuma saņēmējs;

24.2. šo noteikumu 19.1.4. apakšpunktā minētajām izmaksām - 30 procenti no ārpakalpojuma izmaksām bez pievienotās vērtības nodokļa un 100 procenti ārpakalpojuma izmaksām par pievienotās vērtības nodokli, kuru maksā finansējuma saņēmējs;

24.3. šo noteikumu 19.1.5., 19.2., 19.3., 19.4., 19.5. un 19.6. apakšpunktā un 20. punktā minētajām izmaksām - 100 procenti;

24.4. šo noteikumu 19. punktā minētajām izmaksām maksimāli pieļaujamā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējuma intensitāte no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām ir 85 procenti."

16. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Komersants, kurš nav pievienotās vērtības nodokļa maksātājs, var attiecināt pievienotās vērtības nodokļa izmaksas, ievērojot šo noteikumu 24.1. un 24.2. apakšpunktā minēto publiskā finansējuma intensitāti komersantam."

17. Papildināt noteikumus ar 30.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.7. ja gala labuma guvējs ir nolēmis veikt atbalsta kumulēšanu, gala labuma guvējs iesniedz atbalsta sniedzējam informāciju par plānoto un piešķirto atbalstu par tām pašām attiecināmajām izmaksām, norādot atbalsta piešķiršanas datumu, atbalsta sniedzēju, atbalsta pasākumu un plānoto vai piešķirto atbalsta summu, lai atbalsta sniedzējs spētu pārliecināties par normu korektu izpildi."

18. Izteikt 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Lēmumus par de minimis atbalsta piešķiršanu gala labuma guvējiem pieņem saskaņā ar regulas Nr. 1407/2013 7. panta 4. punktu un 8. pantu."

19. Papildināt V nodaļu ar 34.1 un 34.2 punktu šādā redakcijā:

"34.1 Par atbalsta piešķiršanas brīdi uzskata dienu, kad finansējuma saņēmējs pieņēmis lēmumu par atbalsta piešķiršanu.

34.2 Ja tiek pārkāptas regulas Nr. 1407/2013 prasības, valsts atbalsta saņēmējs atmaksā finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto valsts atbalstu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts valsts atbalsta saņēmējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

20. Izteikt 35.2.6. un 35.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.2.6. pirmsinkubācijas un inkubācijas pasākumu īss apraksts;

35.2.7. pirmsinkubācijas un inkubācijas ietvaros atbalstu saņēmušo gala labuma guvēju skaits;".

21. Svītrot 35.2.8. apakšpunktu.

22. Papildināt noteikumus ar 35.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"35.5. pēc atbildīgās iestādes pieprasījuma 10 darbdienu laikā iesniedz atbildīgajai iestādei informāciju par:

35.5.1. ekoinovāciju jomā atbalstītajiem komersantiem;

35.5.2. Viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomā atbalstītajiem komersantiem;

35.5.3. komersantu samaksāto nodokļu apmēru;

35.5.4. komersantu skaitu, kas saņem atbalstu citos projektos un konkursos;

35.5.5. komersantu līdzfinansējuma avotu;

35.5.6. komersantu eksporta apjomu;

35.5.7. komersantu skaitu, kuri izveidojušies, atrodoties inkubatorā."

Ministru prezidenta vietā -
Ministru prezidenta biedrs,
aizsardzības ministrs A. Pabriks

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 3. maija noteikumos Nr. 279 "Darbības programmas "Izaugsme un .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 479Pieņemts: 28.07.2020.Stājas spēkā: 01.08.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 31.07.2020. OP numurs: 2020/146.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
316420
01.08.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)