Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Ministru kabineta rīkojums Nr. 374

Rīgā 2020. gada 15. jūlijā (prot. Nr. 44 38. §)
Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. un 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam

1. Apstiprināt darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" (turpmāk – 2.2.1.1. pasākums) un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. kārtas (1. pielikums) un 2. kārtas (2. pielikums) projektu sarakstu Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas periodam.

(MK 14.03.2023. rīkojuma Nr. 136 redakcijā)

2. Šā rīkojuma 1. pielikuma 3., 23., 24., 31. un 33. punktā un 2. pielikuma 15., 18. un 21. punktā norādīto projektu detalizēto aprakstu iesniegšanas termiņš Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā ir viens mēnesis no šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas.

3. Šā rīkojuma 2. pielikuma 2., 5., 6., 7., 15., 18. un 20. punktā norādīto projektu īstenotājiem:

3.1. divu nedēļu laikā no šā rīkojuma spēkā stāšanās dienas iesniegt saskaņošanai Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā attiecīgo projektu detalizēto aprakstu precizējumus;

3.2. pēc projektu detalizēto aprakstu saskaņošanas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā steidzamības kārtībā uzsākt Ministru kabineta rīkojumu projektu par attiecīgo projektu iekļaušanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā virzību apstiprināšanai Ministru kabinetā.

(MK 14.03.2023. rīkojuma Nr. 136 redakcijā)

4. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pēc šā rīkojuma 2. un 3. punktā norādīto 2.2.1.1. pasākuma projektu detalizēto aprakstu izvērtēšanas un saskaņošanas iesniegt Ministru kabinetā kā Ministru kabineta lietu Ministru kabineta rīkojumu projektus par attiecīgo projektu iekļaušanu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju mērķarhitektūrā, ja nepieciešams, pārskatot jau apstiprinātos Ministru kabineta lēmumus, kas saistīti ar šā rīkojuma 2. un 3. punktā norādīto 2.2.1.1. pasākuma projektu īstenošanu.

5. Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai izbeigt vienošanos ar Valsts kanceleju par 2.2.1.1. pasākuma 1. kārtas projekta Nr. 2.2.1.1/17/I/018 "Personāla vadības platformas projekts" īstenošanu.

6. Valsts zemes dienestam atsaukt Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā iesniegto 2.2.1.1. pasākuma 2. kārtas projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/002 "Kadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība" iesniegumu.

7. Pēc precizētā šā rīkojuma 2. pielikuma 15. punktā norādītā projekta apraksta apstiprināšanas Ministru kabinetā Centrālajai finanšu un līgumu aģentūrai atkārtoti uzaicināt Valsts zemes dienestu 2.2.1.1. pasākuma ietvaros iesniegt minētā projekta iesniegumu.

8. Atzīt par spēku zaudējušu:

8.1. Ministru kabineta 2017. gada 10. augusta rīkojumu Nr. 422 "Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu sarakstu Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 159. nr.; 2018, 143. nr.; 2019, 227. nr.);

8.2. Ministru kabineta 2017. gada 31. augusta rīkojumu Nr. 468 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 36.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 174. nr.);

8.3. Ministru kabineta 2019. gada 11. jūnija rīkojumu Nr. 276 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 29.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 119. nr.);

8.4. Ministru kabineta 2017. gada 24. augusta rīkojumu Nr. 452 "Par informācijas sabiedrības attīstības pamatnostādņu ieviešanu publiskās pārvaldes informācijas sistēmu jomā (mērķarhitektūras 35.0. versija)" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 169. nr.).

(Grozīts ar MK 29.03.2022. rīkojumu Nr. 225)

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs J. Pūce
1. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 15. jūlija
rīkojumam Nr. 374

(Pielikums MK 14.03.2023. rīkojuma Nr. 136 redakcijā)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 1. kārtas projektu saraksts Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam

Nr. 
p. k.

Nozares ministrija/institūcija

Projekta nosaukums

Plānotais finansējums (euro)

Ekonomikas ministrija
1.Būvniecības valsts kontroles birojsBūvniecības procesu un informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)

1 695 784,80

2.Centrālā statistikas pārvaldeOficiālais statistikas portāls

496 753,77

3.Ekonomikas ministrijaVienotās darba vides izveide visā Ekonomikas ministrijas resorā

1 227 000

4.Latvijas Investīciju un attīstības aģentūraLatvijas eksporta un investīciju informācijas sistēma

497 556,58

Finanšu ministrija
5.Valsts ieņēmumu dienestsNodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija MAIS kodols

4 499 729,64

6.Valsts ieņēmumu dienestsE-muita (1. kārta)

4 500 000

Iekšlietu ministrija
7.Iekšlietu ministrijas Informācijas centrsVienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei

5 000 000

8.Iekšlietu ministrijas Informācijas centrsLoģiski vienotais datu centrs

4 499 954,92

9.Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldeFizisko personu datu pakalpojumu modernizācija

4 951 912,88

Izglītības un zinātnes ministrija
10.Izglītības un zinātnes ministrijaVIIS attīstība – izglītības monitoringa sistēma

971 878,44

Kultūras ministrija
11.Latvijas Nacionālā bibliotēkaKultūras mantojuma satura digitalizācija (1. kārta) (projekts tiks īstenots 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" ietvaros)

7 823 226

12.Kultūras informācijas sistēmu centrsMašīntulkošana

1 992 820,43

Labklājības ministrija
13.Labklājības ministrijaDeinstitucionalizācijas procesu atbalsta sistēma (1. kārta)

1 457 179,61

14.Labklājības ministrijaLabklājības nozares informācijas un komunikācijas tehnoloģiju centralizācija4 130 000
15.Nodarbinātības valsts aģentūraDarbaspēka piedāvājuma un pieprasījuma prognozēšanas un monitoringa sistēmas izveide

1 124 623,95

Satiksmes ministrija
16.Satiksmes ministrijaStarptautisko kravu loģistikas un ostu informācijas sistēmas attīstība (SKLOIS 2)

1 940 938,19

17.Latvijas Valsts radio un televīzijas centrsE-identitātes un e-paraksta risinājumu attīstība

3 455 025,34

18.Latvijas Valsts radio un televīzijas centrsLVDC tīkls, drošības platforma un LVDC koplietošanas daļa

2 000 000

Tieslietu ministrija
19.Tiesu administrācijaTiesu informatīvās sistēmas attīstība

3 138 948,28

20.ProkuratūraProkuratūras informācijas sistēmas attīstība

923 998,62

21.Ieslodzījuma vietu pārvaldeIeslodzījuma vietu pārvaldes informācijas sistēmas pilnveidošana

454 369,79

22.Valsts probācijas dienestsProbācijas klientu uzskaites sistēmas pilnveidošana

422 953,02

Valsts kanceleja
23.Valsts kancelejaVienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls

1 522 695,71

24.Valsts kancelejaValsts un pašvaldību iestāžu tīmekļvietņu vienotā platforma

2 667 601

Veselības ministrija
25.Veselības ministrijaVeselības ministrijas un padotības iestāžu IKT centralizācijas atbalsts

1 317 469,88

26.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsVienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1. kārta)

816 264,30

27.Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centrsTiesu medicīnas ekspertīzes un izpētes procesu optimizācija un attīstība

296 695,75

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
28.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPubliskās pārvaldes informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma (PIKTAPS)

4 391 222,70

29.Valsts reģionālās attīstības aģentūraE-iepirkumu un e-izsoļu platformas attīstība

1 984 254,57

30.Valsts reģionālās attīstības aģentūraVienotā datu telpa

3 577 976,35

31.Valsts reģionālās attīstības aģentūraTeritoriālās attīstības plānošanas procesu un informācijas sistēmas attīstība

725 966,23

32.Valsts reģionālās attīstības aģentūraPakalpojumu sniegšanas un pārvaldības platforma

3 257 267,19

33.Valsts vides dienestsValsts vides dienesta informācijas sistēmas "TULPE" pilnveide

375 382,22

34.Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrsInformācijas sistēmu izstrāde un pilnveidošana ģeotelpiskajiem un Daugavas baseina plūdu datiem

1 074 335,94

Zemkopības ministrija
35.Zemkopības ministrijaZemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu informācijas un komunikāciju tehnoloģiju attīstība (1. kārta)

3 726 678,41

Pašvaldības
36.Ventspils Digitālais centrsKoplietošanas IKT resursu attīstība pašvaldību vajadzībām

1 499 558,48

37.Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju centrsPašvaldību klientu informācijas pārvaldības risinājums

4 463 615,93

Finansējums kopā

88 901 638,92

2. pielikums
Ministru kabineta
2020. gada 15. jūlija
rīkojumam Nr. 374

(Pielikums MK 14.03.2023. rīkojuma Nr. 136 redakcijā)

Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt publisko datu atkalizmantošanas pieaugumu un efektīvu publiskās pārvaldes un privātā sektora mijiedarbību" 2.2.1.1. pasākuma "Centralizētu publiskās pārvaldes IKT platformu izveide, publiskās pārvaldes procesu optimizēšana un attīstība" un 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" projektu iesniegumu atlases 2. kārtas projektu saraksts Eiropas Savienības fondu 2014.–2020. gada plānošanas periodam

Nr.
p. k.

Nozares ministrija/institūcija

Projekta nosaukums

Plānotais finansējums (euro)

Ekonomikas ministrija
1.Centrālā statistikas pārvaldeĀrējās tirdzniecības statistikas datu apstrādes sistēma

559 592,53

2.Būvniecības valsts kontroles birojsBūvniecības procesu un IS attīstība (2. kārta)

4 421 100

3.Ekonomikas ministrijaEkonomikas ministrijas resora administratīvā procesa digitālā transformācija

600 000

Finanšu ministrija
4.Valsts ieņēmumu dienestsNodokļu informācijas pakalpojumu modernizācija (maksājumu uzskaites un uzkrājuma princips)

4 530 000

5.Valsts ieņēmumu dienestsNodokļu pakalpojumu automatizācija

3 788 513

6.Valsts ieņēmumu dienestsEksporta un e-komercijas procesi e-muitā

3 100 000

Iekšlietu ministrija
7.Iekšlietu ministrijas Informācijas centrsJaunās paaudzes integrētā iekšlietu informācijas sistēma (IIIS 2)

1 947 620

Izglītības un zinātnes ministrija
8.Izglītības un zinātnes ministrijaValsts pārbaudījumu organizēšanas procesa pilnveide

3 500 000

Kultūras ministrija
9.Latvijas Nacionālā bibliotēkaKultūras mantojuma satura digitalizācija (2. kārta) (projekts tiks īstenots 2.2.1.2. pasākuma "Kultūras mantojuma digitalizācija" ietvaros)

4 076 774

10.Kultūras informācijas sistēmu centrsMašīntulkošana (2. kārta)

966 051,42

Labklājības ministrija
11.Labklājības ministrijaDeinstitucionalizācijas procesu atbalsta informācijas sistēma (2. kārta)1 035 419
12.Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijaInvaliditātes ekspertīzes pakalpojumu kvalitātes uzlabošana

1 400 000

13.Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūraPublisko pakalpojumu daudzkanālu piegādes tehnoloģisko risinājumu izveide Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras pakalpojumu nodrošināšanai

3 300 000

Satiksmes ministrija
14.Latvijas Valsts radio un televīzijas centrsLVDC tīkls, drošības platforma un LVDC "koplietošanas daļa", 2. kārta

1 883 783,18

Tieslietu ministrija
15.Valsts zemes dienestsKadastra informācijas sistēmas modernizācija un datu pakalpojumu attīstība

2 899 500

16.Tieslietu ministrijaJaunas Eiropas Savienības tiesību aktu pārņemšanas un ieviešanas kontroles informācijas sistēmas izstrāde un ieviešana (ESTAPIKS 2)

499 999,83

Veselības ministrija
17.Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestsVienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)

6 196 160

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija
18.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaPubliskās pārvaldes informācijas un komunikāciju tehnoloģiju arhitektūras pārvaldības sistēma – 2. kārta

5 453 319,35

19.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaAtvieglojumu vienotās informācijas sistēmas un latvija.lv atvēršana komersantiem un valsts un pašvaldības vienoto klientu apkalpošanas centru attīstība

4 315 850

20.Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijaDatu izplatīšanas un pārvaldības platforma (DAGR)

6 165 518,77

Zemkopības ministrija
21.Zemkopības ministrijaZemkopības ministrijas un tās padotībā esošo iestāžu IKT attīstība (2. kārta)

2 000 000

Finansējums kopā

62 639 201,08

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 2.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Nodrošināt .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 374Pieņemts: 15.07.2020.Stājas spēkā: 15.07.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 136, 17.07.2020. OP numurs: 2020/136.23
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
316093
{"selected":{"value":"14.03.2023","content":"<font class='s-1'>14.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"14.03.2023","iso_value":"2023\/03\/14","content":"<font class='s-1'>14.03.2023.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"09.08.2022","iso_value":"2022\/08\/09","content":"<font class='s-1'>09.08.2022.-13.03.2023.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"29.03.2022","iso_value":"2022\/03\/29","content":"<font class='s-1'>29.03.2022.-08.08.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"06.10.2020","iso_value":"2020\/10\/06","content":"<font class='s-1'>06.10.2020.-28.03.2022.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"15.07.2020","iso_value":"2020\/07\/15","content":"<font class='s-1'>15.07.2020.-05.10.2020.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
14.03.2023
85
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"