Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Mārupes novada domes saistošie noteikumi Nr. 28/2019

Mārupē 2019. gada 30. oktobrī

Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā"

Pieņemti ar Mārupes novada domes
2019. gada 30. oktobra sēdes Nr. 14 lēmumu Nr. 13

Precizēti ar Mārupes novada domes
2019. gada 18. decembra sēdes Nr. 18 lēmumu Nr. 5

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
43. panta pirmās daļas 4., 5., 6. punktu

Izdarīt Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā" (turpmāk tekstā - Saistošie noteikumi) šādus grozījumus:

1. Izteikt Saistošo noteikumu 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Administratīvā pārkāpuma procesu par šo saistošo noteikumu pārkāpumu līdz administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanai veic Mārupes novada pašvaldības policija, sastādot procesuālās darbības protokolu (Pielikums Nr. 1). Administratīvā pārkāpuma lietu izskata Mārupes novada administratīvā komisija."

2. Saistošo noteikumu 4. punktā vārdu "protokolu" aizstāt ar vārdu "lietu".

3. Saistošo noteikumu 6. punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām."

4. Svītrot Saistošo noteikumu 6. punkta trešo daļu.

5. Saistošo noteikumu 7. punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām."

6. Svītrot Saistošo noteikumu 7. punkta trešo daļu.

7. Saistošo noteikumu 7.1 punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām."

8. Svītrot Saistošo noteikumu 7.1 punkta trešo daļu.

9. Saistošo noteikumu 8. punkta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām."

10. Svītrot Saistošo noteikumu 8. punkta trešo daļu.

11. Saistošo noteikumu 9. punkta otro daļu izteikt sādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām."

12. Svītrot Saistošo noteikumu 9. punkta trešo daļu.

13. Saistošo noteikumu 10. panta otro daļu izteikt šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 50 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām."

14. Svītrot Saistošo noteikumu 10. punkta trešo daļu.

15. Saistošo noteikumu 11. punkta ceturto daļu izteikt šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto darbību neveikšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām."

16. Svītrot Saistošo noteikumu 11. punkta piekto daļu.

17. Saistošo noteikumu 11.1 punkta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

"11.1 Par pašvaldības koplietošanas meliorācijas sistēmas ekspluatācijas un uzturēšanas noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam, vai ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 30 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 60 naudas soda vienībām."

18. Svītrot Saistošo noteikumu 11.1 punkta otro daļu.

19. Saistošo noteikumu 11.2 punkta pirmo daļu izteikt šādā redakcijā:

"11.1 Par pašvaldības apbūves noteikumu pārkāpšanu nekustamā īpašuma īpašniekam, vai ja tāda nav, tiesiskajam valdītājam piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 100 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 200 naudas soda vienībām."

20. Svītrot Saistošo noteikumu 11.2 punkta otro daļu.

21. Izteikt Saistošo noteikumu 13. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

22. Svītrot Saistošo noteikumu 13.punkta trešo daļu.

23. Izteikt Saistošo noteikumu 14.punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

24. Svītrot Saistošo noteikumu 14. punkta trešo daļu.

25. Izteikt Saistošo noteikumu 15. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām."

26. Svītrot Saistošo noteikumu 15. punkta trešo daļu.

27. Izteikt Saistošo noteikumu 16. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

28. Savītrot Saistošo noteikumu 16. punkta trešo daļu.

29. Izteikt Saistošo noteikumu 17. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 10 naudas soda vienībām."

30. Svītrot Saistošo noteikumu 17. punkta trešo daļu.

31. Izteikt Saistošo noteikumu 17.1 punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 6 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 15 naudas soda vienībām.

32. Svītrot Saistošo noteikumu 17.1 punkta trešo daļu.

33. Izteikt Saistošo noteikumu 18. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām."

34. Svītrot Saistošo noteikumu 18. punkta trešo daļu.

35. Izteikt Saistošo noteikumu 19. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām."

36. Svītrot Saistošo noteikumu 19. punkta trešo daļu.

37. Izteikt Saistošo noteikumu 191.punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām."

38. Svītrot Sasitošo noteikumu 19.1 punkta trešo daļu.

39. Izteikt Saistošo noteikumu 19.2 punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 3 naudas soda vienībām."

40. Svītrot Sasitošo noteikumu 19.2 punkta trešo daļu.

41. Izteikt Saistošo noteikumu 20. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām."

42. Svītrot Saistošo noteikumu 20. punkta trešo daļu.

43. Izteikt Saistošo noteikumu 21. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

44. Svītrot Saistošo noteikumu 21. punkta trešo daļu.

45. Izteikt Saistošo noteikumu 22. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 4 naudas soda vienībām."

46. Svītrot Saistošo noteikumu 22. punkta trešo daļu.

47. Izteikt Saistošo noteikumu 23. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām."

48. Svītrot Saistošo noteikumu 23. punkta trešo daļu.

49. Izteikt Saistošo noteikumu 24. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

50. Svītrot Saistošo noteikumu 24. punkta trešo daļu.

51. Izteikt Saistošo noteikumu 25. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 7 naudas soda vienībām."

52. Svītrot Saistošo noteikumu 25. punkta trešo daļu.

53. Izteikt Saistošo noteikumu 26. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 15 naudas soda vienībām."

54. Svītrot Saistošo noteikumu 26. punkta trešo daļu.

55. Izteikt Saistošo noteikumu 27. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

56. Svītrot Saistošo noteikumu 27. punkta trešo daļu.

57. Izteikt Saistošo noteikumu 28. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz 6 naudas soda vienībām."

58. Svītrot Saistošo noteikumu 28. punkta trešo daļu.

59. Izteikt Saistošo noteikumu 29. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu - fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām."

60. Svītrot Saistošo noteikumu 29. punkta trešo daļu.

61. Izteikt Saistošo noteikumu 30. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām."

62. Svītrot Saistošo noteikumu 30. punkta trešo daļu.

63. Izteikt Saistošo noteikumu 31. punkta otro daļu šādā redakcijā:

"Par šajā punktā minēto prasību pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu - fiziskām personām līdz 15 naudas soda vienībām, juridiskām personām līdz 30 naudas soda vienībām."

64. Svītrot Saistošo noteikumu 31. punkta trešo daļu.

65. Saistošo noteikumu "Pielikums Nr. 1" aizstāt ar "Pielikums Nr. 1" saskaņā ar pielikumu.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 

Pielikums Nr. 1
Mārupes novada domes
saistošajiem noteikumiem Nr. 28/2019

MĀRUPES NOVADA DOME
Reģ.Nr.90000012827, Daugavas iela 29, Mārupe,
Mārupes novads, tālr.67934695

PROCESUĀLAS DARBĪBAS PROTOKOLS Nr._____

1. Sastādīts
  (novads)

20____.gada _____.____________________ plkst._________

2. Sastādīja
  (amatpersonas vārds, uzvārds, iestāde, amats)

3. Protokols sastādīts saskaņā ar Administratīvās atbildības likuma 78. pantu

4. Ziņas par personu (vajadzīgo atzīmēt): fiziskā persona juridiskā persona

4.1. Vārds, uzvārds / nosaukums

4.2. Personas kods       ‒     

Vai dzimšanas datums         (gads, mēnesis, datums)

4.3. Reģistrācijas numurs           

4.4. Dzīvesvieta / juridiskā adrese
5. Informācija par tehnisko līdzekļu izmantošanu un citas ziņas

 

6. Pārkāpums izdarīts / konstatēts (nevajadzīgo svītrot)
  (vieta)
7. Pārkāpuma būtība un pierādījumi (ja tādi ir)

 

8. Ir pārkāpts
(normatīvā akta nosaukums, pants, daļa, punkts un apakšpunkts)

9. Ar protokola saturu esmu iepazinies (-usies).

Paskaidroju:

 

(personas paraksts)
(ieraksts par personas atteikšanos parakstīt protokolu)
10. Piezīmes par protokola saturu

 

11. Protokolam pievienots

 

(amatpersonas paraksts)
12. Informācija par administratīvā pārkāpuma lietas izskatīšanas vietu un laiku
Pēc Administratīvās komisijas uzaicinājuma vai
13. Ziņas par administratīvā pārkāpuma lietā pieņemto lēmumu

 

14. Informācija par veiktās darbības pārsūdzēšanu

 

Protokola eksemplāru saņēmu

(personas paraksts)
15. Ziņas par lieciniekiem un / vai cietušajiem (vārds, uzvārds, paraksts)
1.
2.

 

Saistošo noteikumu Nr. 28/2019 "Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr.11/2010 "Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2018. gada 25. oktobrī Latvijas Republikas Saeima pieņēma un 2018. gada 14. novembrī Valsts prezidents izsludināja Administratīvās atbildības likumu, spēka stāšanās datumu nosakot 2020. gada 1. janvārī. Ar Administratīvas atbildības likuma spēkā stāšanās brīdi savu spēku zaudēs Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss. Ar Administratīvās atbildības likuma stāšanos spēkā tiks noregulēts administratīvā pārkāpuma process. Šobrīd Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss pilnvaro atsevišķu personu loku izskatīt administratīvo pārkāpumu lietas un uzlikt administratīvos sodus, savukārt Administratīvās atbildības likums paredzēs uzsākt administratīvā pārkāpuma procesu, kura ietvaros tiks izskatīta administratīvā pārkāpuma lieta un piemērots administratīvais sods. Līdz ar to nepieciešami Saistošo noteikumu grozījumi, lai tos pielāgotu Administratīvās atbildības likuma regulējumam.

2. Īss projekta satura izklāsts

Lai nodrošinātu Saistošo noteikumu atbilstību Administratīvās atbildības likumā noteiktajam administratīvā pārkāpuma procesam, precizēti Saistošo noteikumu 3. un 4. punkti, kā arī naudas sodi izteikti naudas sodu vienībās un papildināts Saistošo noteikumu pielikums.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav ietekmes.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav ietekmes.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Netiek mainītas.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav paredzētas.

Mārupes novada domes priekšsēdētājs M. Bojārs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Mārupes novada domes 2010. gada 18. augusta saistošajos noteikumos Nr. 11/2010 "Par nekustamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Mārupes novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 28/2019Pieņemts: 30.10.2019.Stājas spēkā: 03.07.2020.Tēma:  Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 125, 02.07.2020. OP numurs: 2020/125.30
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
315834
03.07.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)