Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Muitas likumā

Izdarīt Muitas likumā (Latvijas Vēstnesis, 2016, 119., 241. nr.; 2018, 123. nr.; 2019, 224. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar astoto daļu šādā redakcijā:

"(8) Padomes 2009. gada 16. novembra regulas (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem (turpmāk - regula Nr. 1186/2009) izpratnē kompetentā iestāde Latvijas Republikā ir Valsts ieņēmumu dienests."

2. Papildināt 5. pantu ar trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Valsts ieņēmumu dienests uztur Eiropas Savienības kopējā muitas tarifa (TARIC) nacionālos papildkodus Integrētā tarifa vadības sistēmā un publicē tos Valsts ieņēmumu dienesta tīmekļa vietnē."

3. 6. pantā:

izslēgt 9. punktu;

izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18) muitošanas kārtību, apgādājot kuģi (tajā skaitā karakuģi) un gaisa kuģi ar krājumiem, rezerves daļām un aprīkojumu ostās un lidostās, kā arī vietas, kurās atļauts veikt kuģu apgādi Latvijas Republikas teritoriālajos ūdeņos, un īpašus nosacījumus šādas apgādes veikšanai;";

aizstāt 19. punktā vārdus un skaitļus "Padomes 2009. gada 16. novembra regulas (EK) Nr. 1186/2009, ar kuru izveido Kopienas sistēmu atbrīvojumiem no muitas nodokļiem" ar vārdiem un skaitli "regulas Nr. 1186/2009";

izslēgt 20. punktu.

4. Papildināt likumu ar 6.1 pantu šādā redakcijā:

"6.1 pants. Fiziskās personas pilnvarojums

Regulas Nr. 952/2013 19. panta 2. punktā minēto pilnvarojumu fiziskā persona var apliecināt ar tādu pilnvaru vai līgumu, kurā ietverts attiecīgs pilnvarojums, kas nav notariāli apliecināts."

5. Aizstāt 8. pantā vārdus un skaitli "mazāka par 10 euro" ar vārdiem un skaitli "mazāka par 50 euro".

6. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Muitas parāda paziņošanas termiņa pagarināšana

Saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 103. panta 2. punktu, ja muitas parāds ir radies tādu darbību rezultātā, par kurām laikā, kad tās veiktas, varēja uzsākt kriminālprocesu, muitas parāda paziņošanas termiņš ir pieci gadi no muitas parāda rašanās dienas."

7. Izteikt 10. pantu šādā redakcijā:

"10. pants. Kredīta atlikuma pielāgošana muitas nodokļa samaksai

Regulas Nr. 952/2013 109. panta 1. punktā minēto kredīta atlikuma pielāgošanu muitas nodokļa samaksai Valsts ieņēmumu dienests īsteno, atļaujot novirzīt iemaksu atlikumus, kas nav izmantoti muitas maksājumu segšanai, turpmākiem nodokļu, nodevu vai obligātajiem maksājumiem vai atmaksājot tos likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteiktajā kārtībā."

8. Papildināt likumu ar 19.1 pantu šādā redakcijā:

"19.1 pants. Ārpus kārtas muitojamās preces

Valsts ieņēmumu dienests visā Latvijas Republikas muitas teritorijā Latvijas Republikas valsts robežas likuma 10. panta desmitās daļas 6. punktā minētajām precēm muitošanu veic ārpus kārtas."

9. 20. pantā:

izslēgt panta nosaukumā vārdus "Muitas iestādes";

aizstāt pirmajā daļā vārdus "šajā pantā noteiktajā kārtībā" ar vārdiem "šā panta otrajā, trešajā un ceturtajā daļā noteiktajā kārtībā";

papildināt pantu ar piekto daļu šādā redakcijā:

"(5) Ja attiecībā uz precēm pēc atļaujas muitas noliktavas darbībai vai atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai atcelšanas vai anulēšanas nav izpildīti normatīvajos aktos muitas jomā noteiktie pienākumi - 90 dienu laikā pēc attiecīgās atļaujas anulēšanas vai atcelšanas precēm nav piemērota muitas procedūra vai tās nav izvestas atpakaļ, Valsts ieņēmumu dienests saskaņā ar regulas Nr. 952/2013 198. panta 1. punkta "a" apakšpunktu pieņem lēmumu par minēto preču konfiskāciju."

10. Izteikt 22. panta nosaukumu šādā redakcijā:

"22. pants. TIR procedūra un garantijas asociācija".

11. Papildināt likumu ar 23.1, 23.2 un 23.3 pantu šādā redakcijā:

"23.1 pants. Vietas, kurās var atrasties preces, piemērojot eksporta procedūru vai iesniedzot reeksporta deklarāciju

(1) Piesakot eksporta procedūru, preces var atrasties šādās vietās:

1) eksporta muitas iestādē;

2) vietā, kas noteikta atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (eksporta procedūrai);

3) vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai;

4) vietā, kas noteikta atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai;

5) brīvās zonas teritorijā;

6) vietā, kas noteikta pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā, - ja preces izved, piemērojot TIR procedūru;

7) reģistrētā eksporta vietā.

(2) Iesniedzot reeksporta deklarāciju, preces var atrasties šādās vietās:

1) eksporta muitas iestādē;

2) vietā, kas noteikta atļaujā izmantot ierakstu deklarētāja reģistros (reeksportam);

3) vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai;

4) vietā, kas noteikta atļaujā ievešanai pārstrādei;

5) vietā, kas noteikta pagaidu ievešanas atļaujā.

(3) Ministru kabinets nosaka kārtību un nosacījumus šā panta pirmās daļas 7. punktā minētās vietas reģistrēšanai vai atteikumam reģistrēt eksporta vietu, kārtību, kādā veic izmaiņas eksporta vietas reģistrācijas datos vai pieņem lēmumu par atteikumu veikt izmaiņas minētajos datos, un eksporta vietas reģistrācijas anulēšanas kārtību.

23.2 pants. Vietas, kurās var uzglabāt eksporta procedūrā izlaistās preces, un preču izvešana no tām

(1) Eksporta procedūrā izlaistās preces, ievērojot eksporta procedūras izpildei noteikto termiņu un nosacījumus, pirms preču izvešanas no Eiropas Savienības muitas teritorijas var uzglabāt šādās vietās:

1) vietā, kas noteikta atļaujā muitas noliktavas darbībai;

2) vietā, kas noteikta atļaujā pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai;

3) brīvās zonas teritorijā;

4) vietā, kas noteikta pilnvarotā nosūtītāja TIR procedūrā atļaujā, - ja preces izved, piemērojot TIR procedūru;

5) reģistrētā eksporta vietā.

(2) Ministru kabinets nosaka kārtību, kādā eksportētājs vai eksportētāja pilnvarotā persona informē par preču izvešanu no šā panta pirmajā daļā noteiktās vietas.

23.3 pants. Preču nogādāšana svēršanai ārpus pagaidu uzglabāšanas vietas

(1) Ja muitas uzraudzībā esošās preces to pagaidu uzglabāšanas vietā tehniski nav iespējams svērt, pagaidu uzglabāšanas vietas turētājs minētās preces drīkst svērt ar Valsts ieņēmumu dienestu saskaņotā preču svēršanas vietā ārpus savas pagaidu uzglabāšanas vietas.

(2) Ministru kabinets nosaka:

1) nosacījumus ārpus pagaidu uzglabāšanas vietas esošajai preču svēršanas vietai un šīs vietas saskaņošanas kārtību, kā arī kārtību un nosacījumus atteikumam saskaņot minēto vietu;

2) kārtību, kādā saskaņo preču nogādāšanu no pagaidu uzglabāšanas vietas uz svēršanas vietu."

12. Izteikt 24. panta ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Kases čekā papildus rekvizītiem, kas kases čekam noteikti normatīvajos aktos par nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektronisko ierīču un iekārtu tehniskajām prasībām un attiecīgo jomu reglamentējošos normatīvajos aktos, norāda no Latvijas Republikas izbraucošās fiziskās personas vārdu un uzvārdu, tās lidostas vai jūras ostas nosaukumu, uz kuru persona dodas, un reisa numuru."

13. Izteikt 25. panta otrās daļas 3. punktu šādā redakcijā:

"3) kārtību, kādā atļaujas muitas noliktavas darbībai vai atļaujas pagaidu uzglabāšanas vietas darbībai turētājs izpilda saistības pēc attiecīgās atļaujas atcelšanas vai anulēšanas;".

14. 28. pantā:

aizstāt pirmās daļas 3. punktā vārdus "Valsts ieņēmumu dienesta veiktajā pārbaudē" ar vārdiem un skaitļiem "likuma "Par nodokļiem un nodevām" 1. panta 16. punktā noteiktajā nodokļu revīzijā (auditā) vai minētā likuma 1. panta 27. punktā noteiktajā datu atbilstības pārbaudē";

papildināt piekto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Minēto informāciju Sodu reģistrs sniedz 10 darbdienu laikā."

15. Pārejas noteikumos:

izslēgt 9. punktu;

papildināt pārejas noteikumus ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Šā likuma 23.1, 23.2 un 23.3 pants stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 17. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 30. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Muitas likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 17.06.2020.Stājas spēkā: 14.07.2020.Tēma: Muita un valsts robeža; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 30.06.2020. OP numurs: 2020/123.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315745
14.07.2020
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)