Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr. 85

Rīgā 2020. gada 18. jūnijā (prot. Nr. 26, 6. p.)

Par tiesībām Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2020.gada 29.maijā saņēma Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS", vienotais reģistrācijas numurs: 40003007886, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 2, Aizkraukle, LV-5101 (turpmāk - SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS"), 2020.gada 29.maija iesniegumu Nr.1-2-1/83 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus (turpmāk - atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), ja ir mainījusies kurināmā cena un iepirktās siltumenerģijas cena.

Regulators konstatē

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Metodikas 43.7punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

3. No Metodikas 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena un iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

4. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās mājaslapā internetā un publicē savā mājaslapā internetā, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

5. SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2016.gada 24.februāra lēmumu Nr.21 "Par Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrības ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 40.nr.) (turpmāk - Lēmums). Ar Lēmumu apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

6. SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pilnvarotais pārstāvis tika uzaicināts attālināti piedalīties Regulatora padomes sēdē, bet nepiedalījās.

Regulators secina

1. SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" ir iesniegusi pamatojošos dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

3. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Regulators secina, ka piešķirtā atļauja SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus ļaus SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā (dabasgāzes) un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām. Atļauja SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pienākums pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena un iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5.pantam un 20.panta pirmajai daļai, nosacījums ir samērīgs ar SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7 un 43.8punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 20.panta pirmo daļu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 65.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā (dabasgāzes) cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža, līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināti siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS";

3. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" pienākumu pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus, ja dabasgāzes cena un iepirktās siltumenerģijas cena ir zemāka nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā;

4. uzdot SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu un iepirktās siltumenerģijas līgumu vai izmaiņām esošajos līgumos, iesniedzot līgumu vai papildu vienošanās kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā dabasgāzes cenas piedāvājuma izvēli, trīs darba dienu laikā pēc līguma parakstīšanas.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "AIZKRAUKLES SILTUMS" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā parakstīšanas dienu.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R. Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām Aizkraukles novada pašvaldības sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "AIZKRAUKLES SILTUMS" .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 85Pieņemts: 18.06.2020.Stājas spēkā: 18.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 122, 29.06.2020. OP numurs: 2020/122.5
Saistītie dokumenti
  • Saistītie dokumenti
315694
18.06.2020
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)