Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā

Izdarīt Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1994, 3., 5. nr.; 1996, 23., 24. nr.; 2000, 10. nr.; 2001, 1. nr.; 2002, 12. nr.; 2004, 24. nr.; 2007, 11. nr.; 2008, 8., 22. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2012, 203. nr.; 2013, 40., 188. nr.; 2020, 37. nr.) šādus grozījumus:

1. Izslēgt 6. panta 1. punktu.

2. Izteikt 9. panta pirmās daļas 2. punktu šādā redakcijā:

"2) kurām likumā paredzētajā kārtībā tiesa ir nodibinājusi aizgādnību;".

3. Izslēgt 17. panta astoto daļu.

4. 23. pantā:

izslēgt pirmajā daļā vārdus "Republikas pilsētas domes vēlēšanām";

izslēgt otro daļu;

papildināt trešo daļu pēc vārda "dzīvesvieta" ar vārdiem "Latvijā (republikas pilsēta vai novads)".

5. 24. pantā:

papildināt ceturto daļu ar 1.1 punktu šādā redakcijā:

"11) kandidātu saraksta numuru;";

izteikt septīto un astoto daļu šādā redakcijā:

"(7) Vēlēšanu komisija numurē kandidātu sarakstus, izlozes kārtībā nosakot to numurus. Izloze notiek sarakstu reģistrēšanas secībā. Vēlēšanu zīmes izsniegšanai vēlētājiem tiek sakārtotas izlozes noteiktajā secībā.

(8) Vēlēšanu zīmes, aploksnes, vēlētāju saraksti, vēlēšanu kastes un citi vēlēšanu materiāli, sākot ar vēlēšanu pirmo dienu līdz to nodošanai republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijai, Centrālās vēlēšanu komisijas noteiktajā kārtībā glabājami ēkā, kurā atrodas vēlēšanu iecirknis, nodrošinot attiecīgās telpas fizisko vai tehnisko apsardzi."

6. 25. pantā:

aizstāt pirmajā daļā skaitli "10" ar skaitli "8";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Iecirkņa komisija nodrošina, lai pie ieejas vēlēšanu telpā tiktu pārbaudīts, vai:

1) atnākušie pilsoņi ir vēlētāji;

2) vēlētājs uzrāda derīgu personu apliecinošu dokumentu."

7. Izteikt 26. panta pirmās daļas pirmo un otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja vēlētājs vēlēšanu dienā nevarēs nobalsot, viņš var nobalsot iepriekš. Iecirkņu darba laiks iepriekšējās balsošanas dienās ir šāds: pirmdien pirms vispārējās vēlēšanu dienas - no pulksten 17.00 līdz 20.00; ceturtdien - no pulksten 9.00 līdz 12.00; piektdien - no pulksten 13.00 līdz 19.00."

8. 28. pantā:

izteikt pirmo un otro daļu šādā redakcijā:

"(1) Balsošana vēlēšanās ir aizklāta. Vēlētājs, uzrādot derīgu personu apliecinošu dokumentu, balso pēc izvēles jebkurā vēlēšanu iecirknī tajā vēlēšanu apgabalā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts. Katrs drīkst balsot tikai vienu reizi.

(2) Vēlēšanu telpās vēlēšanu iecirkņa komisijas loceklis, iepriekš pārliecinājies, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, balsotāju sarakstā ieraksta vēlētāja vārdu, uzvārdu un personas kodu un izdara vēlētāju reģistrā atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās. Vēlētājs parakstās balsotāju sarakstā.";

papildināt pantu ar 2.1 daļu šādā redakcijā:

"(21) Ja vēlētāju reģistrā ir atzīme par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās, taču viņš to noliedz, iecirkņa komisija sazinās ar tā vēlēšanu iecirkņa komisiju, kurā vēlētājs, pēc vēlētāju reģistra ziņām, balsojis, un noskaidro, vai tā iecirkņa balsotāju sarakstā ir vēlētāja paraksts. Ja tiek saņemts apstiprinājums, ka paraksta nav, vēlētājs var balsot. Ja paraksts ir, vēlētājam iespēju balsot atsaka."

9. 32. pantā:

izteikt ceturto daļu šādā redakcijā:

"(4) Balsošana vēlētāja atrašanās vietā notiek tikai tad, ja vēlētājs atrodas tā vēlēšanu apgabala teritorijā, kura vēlētāju sarakstā viņš ir reģistrēts.";

aizstāt piektajā daļā skaitli "10" ar skaitli "8";

papildināt pantu ar devīto daļu šādā redakcijā:

"(9) Ja vēlētāja atrašanās vietā nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, sazinās ar vēlēšanu iecirkņa komisiju. Ja tas nav iespējams, balsošana notiek, izmantojot reģistrācijas aploksnes 36.1 pantā noteiktajā kārtībā."

10. Aizstāt 36. pantā skaitli "10" ar skaitli "8".

11. Papildināt likumu ar 5.1 nodaļu šādā redakcijā:

"5.1 nodaļa
BALSOŠANA, IZMANTOJOT REĢISTRĀCIJAS APLOKSNES

36.1 pants. (1) Ja nav iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, balsošana notiek, izmantojot reģistrācijas aploksnes, un vēlētājus ieraksta atsevišķā balsotāju sarakstā.

(2) Vēlētājs vienatnē veic šā likuma 29. pantā noteiktās darbības, aizlīmēto vēlēšanu aploksni ievieto reģistrācijas aploksnē, uz kuras norādāms vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods. Reģistrācijas aploksni aizlīmē un nodod iecirkņa komisijai, kas to apzīmogo ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu un iemet aizzīmogotā vēlēšanu kastē.

36.2 pants. (1) Kad ir iespējams pārliecināties, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, iecirkņa komisija, netraucējot balsošanu, pārbauda šīs ziņas atbilstoši atsevišķajiem balsotāju sarakstiem, izdara vēlētāju reģistrā atzīmi par vēlētāja piedalīšanos vēlēšanās un balsotāju sarakstos atzīmē, vai personas balss līdzskaitāma.

(2) Kad iecirkņa komisija pēc vēlēšanu beigām atver vēlēšanu kastes, tā sašķiro reģistrācijas aploksnes divās grupās - derīgajās un nederīgajās aploksnēs. Reģistrācijas aploksne ir nederīga, ja:

1) uz tās nav norādīts vēlētāja vārds, uzvārds un personas kods;

2) tā nav apzīmogota ar attiecīgās iecirkņa komisijas zīmogu;

3) attiecīgā persona nav atrodama vēlētāju reģistrā;

4) attiecīgā persona ir balsstiesīga citā vēlēšanu apgabalā;

5) pēc vēlētāju reģistra ziņām, attiecīgā persona jau ir balsojusi.

(3) Nederīgās reģistrācijas aploksnes saskaita un neatvērtas iesaiņo. Derīgās reģistrācijas aploksnes iecirkņa komisija atver un skaita balsis, kā norādīts šā likuma 38. panta piektajā daļā.

36.3 pants. Ja pēc 38. panta trešajā daļā minēto ziņu ierakstīšanas balsu skaitīšanas protokolā, balsu skaitīšanā neizmantoto materiālu un vēlēšanu aplokšņu iesaiņošanas un pirms vēlēšanu kastu atvēršanas palicis ievērojams skaits balsotāju, par kuriem nav pārbaudīts, ka ziņas par personu ir iekļautas vēlētāju reģistrā un ka tajā jau nav izdarīta atzīme par šīs personas piedalīšanos attiecīgajās vēlēšanās, iecirkņa komisija ar attiecīgās republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas atļauju var izsludināt pārtraukumu. Ja tiek izsludināts pārtraukums, pirms tam iesaiņo vai ievieto atsevišķā aizzīmogotā kastē balsotāju sarakstus. Attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisija var noteikt citu vietu, kur atsākt balsu skaitīšanu, un balsu skaitīšanas nodrošināšanai pieaicināt papildu speciālistus no vēlētāju vidus."

12. 38. pantā:

izteikt otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par balsu skaitīšanu vēlēšanu iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokolu divos eksemplāros.";

aizstāt trešajā un ceturtajā daļā vārdus "protokola pirmajā daļā" ar vārdu "protokolā";

aizstāt septītajā daļā vārdus "protokola pirmajā daļā" ar vārdu "protokolā".

13. 40.1 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Pēc tam kad saskaitītas par katru kandidātu sarakstu nodotās balsis, vēlēšanu iecirkņa komisija izdrukā un paraksta balsu skaitīšanas protokola daļu, kur norādītas vismaz ziņas par balsotāju skaitu, vēlēšanu aplokšņu uzskaiti, vēlēšanu kastēs atrasto vēlēšanu aplokšņu skaitu un saturu, kā arī par katru kandidātu sarakstu nodoto derīgo vēlēšanu zīmju skaitu.";

izslēgt otro, trešo un ceturto daļu.

14. Izteikt 40.2 panta otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Balsu skaitīšanas rezultātus vēlēšanu iecirkņa komisija atzīmē balsu skaitīšanas protokolā."

15. Papildināt 45.6 pantu ar teikumu šādā redakcijā:

"Ja atkārtota balsošana ir izsludināta atsevišķos iecirkņos, tiesības piedalīties tajā ir personām, kas šajos iecirkņos piedalījās attiecīgajās domes vēlēšanās."

Likums stājas spēkā 2021. gada 1. janvārī.

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 11. jūnijā.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 22. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 11.06.2020.Stājas spēkā: 01.01.2021.Tēma: Vēlēšanas; Pašvaldības; Konstitucionālās tiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 119C, 22.06.2020. OP numurs: 2020/119C.10
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
315660
01.01.2021
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)