Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 398

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 39. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 17. punktu un 59. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140., 168. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 162. nr.; 2019, 146. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot 2.1. apakšpunktā vārdus "un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrēto attīstības un rehabilitācijas centru";

1.2. izteikt 2.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.2. pašvaldību padotībā esošo speciālās izglītības iestāžu (kas nenodrošina internāta pakalpojumus), vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu un speciālās izglītības pirmsskolas grupu pedagogu darba samaksu un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas.";

1.3. izteikt 4. punktu šādā redakcijā:

"4. Šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minēto izglītības iestāžu uzturēšanas izdevumus par speciālo izglītības programmu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, dzirdes traucējumiem, garīgās veselības traucējumiem, garīgās attīstības traucējumiem, smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem un jauktiem attīstības traucējumiem finansē, ievērojot uzturēšanas izdevumu normatīvu (gadā) vienam speciālās izglītības iestādes izglītojamam atbilstoši šo noteikumu 1. pielikumam, piemērojot šādus koeficientus:

4.1. izglītojamam, kurš internāta pakalpojumu saņem pēc saskaņošanas ar izglītības iestādes dibinātāju, - 1,35;

4.2. izglītojamam, kurš nesaņem internāta pakalpojumus, - 0,85.";

1.4. svītrot 5. punktā vārdus un skaitli "saskaņā ar šo noteikumu 1. pielikumu";

1.5. aizstāt 8. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "speciālajām skolām un šo noteikumu 2.1. apakšpunktā minētajām iestādēm" ar vārdiem "speciālo izglītības iestāžu";

1.6. svītrot 9.2. apakšpunktā vārdus "kas nodrošina internāta pakalpojumus, un speciālajām skolām";

1.7. svītrot 10. punktu;

1.8. aizstāt 13.1 punktā skaitļus un vārdus "10. un 12. punktā" ar vārdiem un skaitli "un 12. punktā";

1.9. svītrot 15. punktā vārdus un skaitli "bērnu skaitam pašvaldībā speciālās izglītības pirmsskolas grupās piemērojot koeficientu 2";

1.10. papildināt 18.4 punktu aiz vārda "pārskatos" ar vārdiem "par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām";

1.11. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

1. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
         
          KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma
01.00.00
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
tai skaitā izglītības iestādes veids,
izglītības programmas veids
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes1 speciālās izglītības pirmsskolas grupas speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus
A B 1 2 3 4
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu        
KOR Iepriekšējo pārskatu periodu korekcija        
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/mērķdotācija (saņemts no IZM)        
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)        
10002 Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)        
11002 Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:        
3. kv3 3. kvalitātes pakāpi        
4. kv3 4. kvalitātes pakāpi        
5. kv3 5. kvalitātes pakāpi        
1. kv4 1. kvalitātes pakāpi        
2. kv4 2. kvalitātes pakāpi        
3. kv4 3. kvalitātes pakāpi        
11402 Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:        
11452 Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas        
11462 Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)        
11472 Piemaksa par papildu darbu        
11482 Prēmijas un naudas balvas        
11492 Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)        
12002 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas        
12102 Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas        
12202 Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi        

12212

Slimības nauda5        
Atlaišanas pabalsti6        
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM - 1000)        
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām        

Piezīmes.

1 Informācija par speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm iesniedzama par laikposmu līdz 2020. gada 31. augustam.

2 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

3 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.

4 Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

5 Darbnespējas A lapu apmaksa.

6 Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2020. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:
PASK.ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa
   
PASK.ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa
   
PASK.1221 rindā "Atlaišanas pabalsti"
Izglītības iestādes nosaukums Summa
   
  Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām
(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)
Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā.

2. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" Veidlapa Nr. IZM_MERK_UZTURĒŠANA
Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu uzturēšanas izdevumiem
 
  KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma,
izglītības iestādes veids
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
Speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus
A B 1
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu  
KOR Iepriekšējo pārskatu periodu korekcija  
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija (saņemts no IZM)  
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)  
IZP_KOPĀ Izpilde kopā (1000 + 2000 + 5000 + CIT_IZD)  
10001 Atlīdzība kopā  
20001 Preces un pakalpojumi:  
REM Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi  
SILT Siltumapgāde  
KOM Komandējumi un dienesta braucieni  
MAC_LIDZ Mācību līdzekļi  
EDIN Ēdināšanas izdevumi  
ZALE Zāles un citi medicīnas materiāli, medicīnas iekārtu uzturēšana  
ENERG Energoresursi  
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi  
50002 Pamatkapitāla veidošana  
MAC_GR Mācību grāmatas  
MED_IEK Medicīnas iekārtas  
SAD_TEH Iekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles  
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi  
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM - IZP_KOPĀ)  
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām  

Piezīmes.

1 Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

2 Naudas plūsmas princips.

Paskaidrojums par:
PASK.CIT_IZD rindā "Citi iepriekš neminētie izdevumi" iekļautajiem darījumiem:
Budžeta izdevumu klasifikācijas kods Darījuma apraksts Summa
     
PASK.ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa
   
PASK.ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa
   
 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)
Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. septembrī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 398Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 01.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.19
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
315592
01.09.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)