Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 396

Rīgā 2020. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 41 30. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.4.1. specifiskā atbalsta mērķa "Pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140. nr.; 2017, 119., 188. nr.; 2018, 68., 220. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 4.1.1. apakšpunktā skaitli "14 568" ar skaitli "22 728".

2. Aizstāt 4.1.2. apakšpunktā skaitli "9934" ar skaitli "15 374".

3. Aizstāt 4.2.1. apakšpunktā skaitli "25 693" ar skaitli "35 893".

4. Aizstāt 4.2.2. apakšpunktā skaitli "12 934" ar skaitli "19 734".

5. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Specifiskajam atbalstam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 46 845 105 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 39 818 339 euro un valsts budžeta līdzfinansējums - 7 026 766 euro."

6. Papildināt 12.2. apakšpunktu aiz skaitļa "18.1.10." ar skaitli "18.1.11.".

7. Papildināt noteikumus ar 13.3.2 apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3.2 šo noteikumu 18.1.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanā akreditēta izglītības iestāde īsteno akreditēta studiju virziena licencētu studiju programmu, ko konstatē finansējuma saņēmējs;".

8. Aizstāt 13.4. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.10." ar skaitļiem un vārdu "18.1.10. un 18.1.11.".

9. Aizstāt 13.7. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.10." ar skaitļiem un vārdu "18.1.10. un 18.1.11.".

10. Aizstāt 18.1.7. apakšpunkta ievaddaļā vārdu un skaitli "un 18.1.10." ar skaitļiem un vārdu "18.1.10. un 18.1.11.".

11. Papildināt noteikumus ar 18.1.11. un 18.1.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"18.1.11. atbalsts studiju moduļa vai studiju kursa apguvei augstskolā vai koledžā. Nodarbinātajam pēc studiju moduļa vai studiju kursa apguves izsniedz apliecību, kurā iekļauj ziņas par tās saņēmēju un norāda koledžas vai augstskolas nosaukumu, studiju kursa vai studiju moduļa nosaukumu un apjomu kredītpunktos, studiju kursa vai studiju moduļa docētāja vārdu, uzvārdu un kvalifikāciju, izpildītā darba apjomu, studiju rezultātu vērtējumu;

18.1.12. atbalsts ceļa izdevumu segšanai uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ nodarbinātajiem profesionālās tālākizglītības, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības, programmas apguvei kvalifikācijas prakses laikā. Šajā apakšpunktā minētais atbalsts netiek piešķirts nodarbinātām personām, kas saņēmušas šo noteikumu 18.1.7.2. apakšpunktā minēto atbalstu;".

12. Izteikt 20.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7. profesionālās tālākizglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;".

13. Papildināt noteikumus ar 20.7.1, 20.7.2 un 20.7.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.7.1 profesionālās pilnveides izglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.7.2 modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas profesionālajā tālākizglītībā apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.10. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;

20.7.3 studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguves izmaksas šo noteikumu 18.1.11. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai, kam piemēro ar vadošo iestādi saskaņotu vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodiku;".

14. Papildināt noteikumus ar 20.11.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"20.11.3. finanšu atbalsts nodarbinātajiem ceļa izdevumu segšanai kvalifikācijas prakses laikā šo noteikumu 18.1.12. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai:

20.11.3.1. reģionālās vietējās nozīmes un reģionālās starppilsētu nozīmes sabiedriskā transporta izmaksu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai;

20.11.3.2. vienas apdzīvotas vietas ietvaros radušos ceļa izdevumu segšanai braucienam no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, piemērojot "Vienas vienības izmaksu standarta likmes aprēķina un piemērošanas metodiku 1 km izmaksām darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" īstenošanai";".

15. Aizstāt 22.3. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.10." ar skaitļiem un vārdu "18.1.10. un 18.1.11.".

16. Papildināt noteikumus ar 22.1 punktu šādā redakcijā:

"22.1 Īstenojot šo noteikumu 18.1.12. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību:

22.1 1. finansējuma saņēmējs atbalstu ceļa izdevumu segšanai, kas radušies kvalifikācijas prakses laikā, izmaksā, ievērojot šādus nosacījumus:

22.1 1.1. nodarbinātā persona ir ieguvusi profesionālo kvalifikāciju;

22.1 1.2. viena mēneša laikā pēc profesionālās kvalifikācijas iegūšanas nodarbinātā persona finansējuma saņēmējam iesniedz braucienus pamatojošus dokumentus (maršruta lapu vai līdzvērtīgu dokumentu);

22.1 2. finansējuma saņēmējs plāno izmaksas ceļa izdevumu segšanai braucieniem no deklarētās dzīvesvietas vai darbavietas uz kvalifikācijas prakses vietu un atpakaļ, nepārsniedzot 30 euro mēnesī vienai nodarbinātai personai;".

17. Izteikt 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23. Plānojot šo noteikumu 20.1.1. apakšpunktā minētās personāla atlīdzības izmaksas, kas pamatotas ar darba līgumu vai rīkojumu par pretendenta iecelšanu ierēdņa amatā, finansējuma saņēmējs nodrošina, ka projekta vadības personāls un projekta īstenošanas personāls tiek piesaistīts uz normālu darba laiku vai nepilnu darba laiku, vai daļlaiku ne mazāk kā 30 procentu apmērā no normālā darba laika. Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām.

24. Nodarbinātajiem, kam piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, šo noteikumu 20.7., 20.7.1, 20.7.2, 20.7.3 un 20.8. apakšpunktā minētās mācību izmaksas un šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minētās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas sedz pilnā apmērā."

18. Papildināt noteikumus ar 24.1 punktu šādā redakcijā:

"24.1 Nodarbinātajiem, kam nav piešķirts maznodrošinātas vai trūcīgas personas statuss, šo noteikumu 20.7. apakšpunktā minētās mācību izmaksas sedz 95 procentu apmērā, bet šo noteikumu 20.7.1, 20.7.2, 20.7.3 un 20.8. apakšpunktā minētās mācību izmaksas un šo noteikumu 20.9. apakšpunktā minētās ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences novērtēšanas izmaksas sedz 90 procentu apmērā."

19. Izteikt 30. punktu šādā redakcijā:

"30. Specifiskā atbalsta mērķa grupa šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās var tikt iesaistīta ne vairāk kā divas reizes. Ja mērķa grupas dalībnieks ir pārtraucis dalību šo noteikumu 18.1.2., 18.1.3., 18.1.4., 18.1.10., 18.1.11. un 18.2.1. apakšpunktā minētajās atbalstāmajās darbībās, atkārtoti mācību pasākumam mērķa grupas dalībnieks var pieteikties un iesaistīties ne agrāk kā sešus mēnešus pēc dalības pārtraukšanas dienas."

20. Izteikt 31.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.2. šo noteikumu 20.7., 20.7.1, 20.7.2 un 20.7.3 apakšpunktā minētās profesionālās tālākizglītības programmas, tai skaitā modulārās profesionālās izglītības programmas profesionālajā tālākizglītībā, profesionālās pilnveides izglītības programmas, modulārās profesionālās izglītības programmas moduļa vai moduļu kopas profesionālajā tālākizglītībā un studiju moduļa vai studiju kursa augstskolā vai koledžā apguves izmaksas un šo noteikumu 20.8. apakšpunktā minētās neformālās izglītības programmas apguves izmaksas šo noteikumu 12.2. apakšpunktā minētajiem sadarbības partneriem ir attiecināmas pēc šo noteikumu 14. punktā minētā sadarbības līguma noslēgšanas un vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodikas saskaņošanas ar vadošo iestādi;".

21. Papildināt 31.3. apakšpunktu aiz skaitļa "18.1.10." ar skaitli "18.1.11.".

22. Aizstāt 31.8. apakšpunktā vārdu un skaitli "un 18.1.10." ar skaitļiem un vārdu "18.1.10. un 18.1.11.".

23. Izteikt 33. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Projektu īsteno līdz 2023. gada 31. decembrim."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 474 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 396Pieņemts: 16.06.2020.Stājas spēkā: 20.06.2020.Tēma: Covid-19Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 119, 19.06.2020. OP numurs: 2020/119.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
315589
20.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)