Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 344

Rīgā 2020. gada 2. jūnijā (prot. Nr. 38 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 2. panta
1. punkta "a" apakšpunktu un 17. panta piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 61. nr.; 2016, 251. nr.; 2018, 144., 236. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Ievedot, audzējot un tirgojot rapša, ripša, sojas, sējas linu un balto sinepju sēklas, kā arī tirgojot saulespuķu sēklas, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk - Augu veselības regula), 3., 4., 5., 14., 37., 79., 81., 82., 83., 85. un 88. pantā, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanu, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk - Regula 2019/2072), 3., 5., 6. un 13. pantā, normatīvajos aktos augu karantīnas jomā un šajos noteikumos noteiktās prasības."

2. Svītrot 3.1 punktu.

3. Svītrot 5. punktu.

4. Izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk - reģistrs), persona iesniedz dienestā iesniegumu tās iekļaušanai reģistrā (turpmāk - reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu. Sēklaudzētājs reģistrācijas iesniegumam pievieno sēklaudzēšanai paredzēto lauku plānus, norādot platību (ha), un informāciju par lauku vēstures kārtošanu."

5. Papildināt noteikumus ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Personu, kas nodarbojas ar šo noteikumu 3. punktā minēto sugu sēklaudzēšanu vai sēklu apriti, dienests reģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā."

6. Izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Dienests:

8.1. katrai personai piešķir reģistrācijas kodu. Reģistrācijas koda pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes - kārtas numuru;

8.2. reģistrā ievada šādu informāciju par reģistrēto personu:

8.2.1. reģistrācijas kodu;

8.2.2. juridiskai personai - personas nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

8.2.3. juridiskai personai - juridisko adresi, fiziskai personai - dzīvesvietas adresi;

8.2.4. darbības veidu;

8.2.5. sugu grupu, ar kuru notiek darbības;

8.2.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numuru, e-pasta adresi);

8.3. ievieto savā tīmekļvietnē Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām;

8.4. pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VIII, IX, X, XI vai XII nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots akts;

8.5. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo personai lēmumu par reģistrācijas anulēšanu."

7. Svītrot 9. un 10. punktu.

8. Aizstāt 11. punktā skaitli un vārdu "9. punktu" ar skaitli un vārdu "8.4. apakšpunktu".

9. Aizstāt 13. punktā skaitļus un vārdus "6.1. vai 6.2. apakšpunktā" ar skaitli un vārdu "6. punktā".

10. Aizstāt 14.1 punktā skaitli "5." ar skaitli "6.".

11. Papildināt noteikumus ar 25.1 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Sēklaudzēšanas lauki ir praktiski brīvi gan no tādiem kaitīgajiem organismiem Regulas 2019/2072 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē, kas samazina sēklu lietderību un kvalitāti un atbilst Augu veselības regulas 5. un 14. panta prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem Augu veselības regulas 3. un 4. panta izpratnē (turpmāk - Savienības karantīnas organismi) un Augu veselības regulas 37. panta prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē (turpmāk - Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi), gan no tiem organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu."

12. Izteikt 27.1 un 28. punktu šādā redakcijā:

"27.1 Sēklaudzēšanas sējumu izvietošanā ievēro šādus nosacījumus:

27.1 1. balto sinepju, rapša vai ripša sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros piecus gadus pirms sējas nav audzēta:

27.1 1.1. tā pati suga, izņemot tās pašas attiecīgās sugas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu;

27.1 1.2. suga, kuras sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas vai starp kurām iespējama saziedēšanās;

27.1 2. sojas sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros trīs gadus pirms sējas nav audzēta soja, izņemot tās pašas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu;

27.1 3. pārējo sugu sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros divus gadus pirms sējas nav audzēta tā pati suga, izņemot tās pašas attiecīgās sugas šķirnes tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu.

28. Ja iepriekšējā gadā laukā izsētas attiecīgās šķirnes zemākas kategorijas sēklas, bet lauku apskatei pieteikts sējums šīs šķirnes augstākas kategorijas sēklu ieguvei, tad no lauka iegūst tās pašas kategorijas sēklas, kuras ieguva iepriekšējā gadā."

13. Izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Sēklaudzētājs līdz sēklu ieguves gada 25. maijam iesniedz dienestā iesniegumu sēklaudzēšanas lauku apskatei saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu."

14. Papildināt 36.2. apakšpunktu aiz vārda "Sēklu" ar vārdiem "un šķirņu".

15. Izteikt 37. punktu šādā redakcijā:

"37. Pirms lauku apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, ierakstiem lauku vēsturē, attiecīgās šķirnes morfoloģisko aprakstu un citu sugas šķirņu klāstu saimniecībā."

16. Izteikt 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Izsētās sēklas kvalitāti apliecina:

39.1. Latvijā sertificētai sēklai:

39.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

39.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV pielikumā noteiktās prasības, - pārējām sugām;

39.1.2. ja sēkla iegādāta pie cita sēklaudzētāja:

39.1.2.1. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.1.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

39.2. izsētajai izlases sēklai, ko šķirnes uzturētājs izsējis turpmākai pavairošanai:

39.2.1. selekcionāra pilnvarojums un šķirnes uzturēšanas shēmas - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.2.2. selekcionāra pilnvarojums, šķirnes uzturēšanas shēmas un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV pielikumā noteiktās prasības, - pārējām sugām;

39.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

39.3.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.3.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

39.4. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

39.4.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.4.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

39.5. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

39.5.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.5.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

39.6. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

39.6.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

39.6.2. pārējām sugām - Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu."

17. Papildināt 40.6. apakšpunktu aiz vārda "Sēklu" ar vārdiem "un šķirņu".

18. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Lauku apskates laiku un reizes nosaka dienesta inspektors atbilstoši šo noteikumu 43.1 2. apakšpunktam. To augu skaitu, kuru sēklas kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas, var vērtēt atsevišķā lauku apskates reizē."

19. Papildināt noteikumus ar 43.1 un 43.2 punktu šādā redakcijā:

"43.1 Sēklaudzētājs:

43.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

43.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas sējumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

43.1 3. nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā.

43.2 Dienesta inspektors var atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 43.1 punktā minētās prasības."

20. Izteikt 46. punktu šādā redakcijā:

"46. Lauku apskates laikā dienesta inspektors nosaka:

46.1. rapša (izņemot hibrīdās šķirnes), ripša un balto sinepju sējumos:

46.1.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

46.1.2. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 kvadrātmetriem, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

46.1.3. sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu sēklu skaitu uz 200 kvadrātmetriem;

46.2. rapša hibrīdo šķirņu sējumos:

46.2.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

46.2.2. to augu daudzumu, kuri neatbilst inbredlīnijām (radniecīgās krustošanās līnijām) vai vienkāršo hibrīdu komponentiem;

46.2.3. sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu sēklu skaitu uz 200 kvadrātmetriem;

46.3. sējas linu un sojas sējumos:

46.3.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

46.3.2. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 kvadrātmetriem, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

46.4. sējas kaņepju un ķimeņu sējumos:

46.4.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 kvadrātmetriem, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

46.4.2. sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu sēklu skaitu uz 200 kvadrātmetriem."

21. Izteikt 49. punktu šādā redakcijā:

"49. Sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā grūti atšķiramu augu skaits uz 200 kvadrātmetriem lauku apskatē nedrīkst pārsniegt šo noteikumu 4. pielikumā minēto skaitu."

22. Izteikt 65.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.3. no parauga sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā), kuru ņem tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām;".

23. Papildināt noteikumus ar 65.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"65.4. no parauga sēklu Savienības regulēto nekarantīnas organismu noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā) - sojai, sējas liniem un saulespuķēm papildus šo noteikumu 65.1., 65.2. un 65.3. apakšpunktā minētajiem paraugiem."

24. Izteikt 69. un 70. punktu šādā redakcijā:

"69. Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamais daudzums sēklu vidējā paraugā pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētām (C) sēklām ir noteikts šo noteikumu 14. pielikumā.

70. Sēklām, kas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām, papildus šo noteikumu 67., 68. un 69. punktā minētajiem rādītājiem sēklu paraugā nosaka:

70.1. mitruma saturu;

70.2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā."

25. Izteikt 72.1 punktu šādā redakcijā:

"72.1 Ja pirmsbāzes (PB) kategorijas vai bāzes (B) kategorijas sēklu partijas sēklām dīgtspēja ir līdz 10 procentiem zemāka par šo noteikumu 13. pielikumā konkrētajai sugai noteikto minimālo sēklu dīgtspēju, dienests 10 darbdienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas izsniedz reģistrētajai personai sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 119. punktu, pamatojoties uz pārskatu par sēklu novērtēšanas rezultātiem. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju."

26. Svītrot 72.2 punktā vārdus "un tirgot".

27. Svītrot 75. punktā vārdus "un tirgot".

28. Izteikt 77. punkta ievaddaļu un 77.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"77. Ja dienests ir pieņēmis lēmumu, ar kuru atļauj sertificēt sēklas ar pazeminātu dīgtspēju:

77.1. reģistrētajai personai izsniedz sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 119. punktu, pamatojoties uz pārskatu par sēklu novērtēšanas rezultātiem. Sēklu testēšanas pārskatā ietver papildu norādi par sēklu pazemināto dīgtspēju;".

29. Aizstāt 78.1 punktā vārdu "sertifikātu" ar vārdiem "testēšanas pārskatu".

30. Izteikt 78.2 2. un 78.2 3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"78.2 2. uz šo noteikumu 119. punktā minētā sēklu kvalitāti apliecinošā dokumenta norāda "Pagaidu sēklu testēšanas pārskats";

78.2 3. pagaidu sēklu testēšanas pārskatā norāda šo noteikumu 78.1. apakšpunktā minētā sēklu pircēja nosaukumu un adresi, ja pircējs ir juridiska persona, vai vārdu, uzvārdu un adresi, ja pircējs ir fiziska persona."

31. Izteikt 80. punktu šādā redakcijā:

"80. Sēklaudzētājs, sēklu sagatavotājs, saiņotājs vai tirgotājs sēklu partiju parauga paņemšanai novieto tā, lai jebkurai iesaiņojuma vienībai var bez piepūles brīvi un droši piekļūt, neapdraudot dzīvību un veselību, un paņemt paraugu."

32. Papildināt noteikumus ar 80.1 punktu šādā redakcijā:

"80.1 Šo noteikumu 57. punktā minētais dienesta inspektors var atteikties ņemt paraugu, ja nav nodrošinātas šo noteikumu 80. punktā minētās prasības."

33. Izteikt 85. punktu šādā redakcijā:

"85. Rapsim, ripsim, sojai, sējas liniem, baltajām sinepēm un saulespuķēm oficiālo etiķeti apvieno ar augu pasi, kā noteikts Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā, 1. un 2. pantā. Augu pase atbilst šo noteikumu 84. punktā minētajiem nosacījumiem un satur šo noteikumu 18. pielikumā minēto informāciju."

34. Papildināt 98.1., 98.3. un 98.4. apakšpunktu aiz vārda "Sēklu" ar vārdiem "un šķirņu".

35. Aizstāt 106. un 107. punktā vārdu "savas" ar vārdu "saiņotāja".

36. Papildināt X nodaļu ar 107.1 punktu šādā redakcijā:

"107.1 Augu pases lietošanas prasības un kārtība nelieliem balto sinepju sēklu iesaiņojumiem noteikta Augu veselības regulas 83. pantā un normatīvajos aktos augu karantīnas jomā."

37. Izteikt 109.1 punktu šādā redakcijā:

"109.1 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ievērojot šo noteikumu 20.1 pielikumā norādītos termiņus un nosacījumus."

38. Svītrot 109.2 punktu.

39. Papildināt noteikumus ar 109.5 punktu šādā redakcijā:

"109.5 Sēklas nav atļauts tirgot, ja ir beidzies šo noteikumu 20.1 pielikumā minētais termiņš un nav veikta atkārtota sēklu kvalitātes pārbaude."

40. Izteikt 118. punktu šādā redakcijā:

"118. Sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti ir:

118.1. Latvijā sertificētai sēklai:

118.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

118.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas Regulas 2019/2072 IV pielikumā noteiktās prasības, - pārējām sugām;

118.1.2. ja sēkla paredzēta tirdzniecībai:

118.1.2.1. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.1.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" - pārējām sugām;

118.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

118.2.1. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.2.2. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" - pārējām sugām;

118.3. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

118.3.1. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.3.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase - pārējām sugām;

118.4. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

118.4.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti un sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.4.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase - pārējām sugām;

118.5. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

118.5.1. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.5.2. pārējām sugām - attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju;

118.6. iepriekš sertificētai sēklai, kas pārsaiņota nelielos iesaiņojumos pēdējam sēklu lietotājam:

118.6.1. saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikumā minēto informāciju, - ķimenēm un sējas kaņepēm;

118.6.2. saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikumā minēto informāciju, un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase - pārējām sugām."

41. Aizstāt 119. un 119.1 punktā vārdu "sertifikātu" ar vārdiem "testēšanas pārskatu".

42. Izteikt 120. un 121. punktu šādā redakcijā:

"120. Testēšanas pārskatu izsniedz, iekļaujot tajā norādi par:

120.1. sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst attiecīgās sugas sēklu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

120.2. sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām vai ir novērtēti tikai atsevišķi rādītāji, vai attiecīgajai sēklu kategorijai noteiktajām prasībām neatbilst kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem.

121. Sēklu testēšanas pārskatu izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana."

43. Izteikt 127. punktu šādā redakcijā:

"127. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētām sēklām, kuras apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķīmiskām vielām un kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 20.1 pielikumā minēto termiņu, un sertificētām sēklām, kuras tirgo Latvijā, ja tās turpmākai tirdzniecībai tiek uzglabātas ilgāk par šo noteikumu 20.1 pielikumā minēto termiņu, skaitot no iesaiņojuma etiķetē norādītā iesaiņojuma noslēgšanas vai pēdējā parauga ņemšanas dienas, veicama atkārtota sēklu dīgtspējas pārbaude."

44. Izteikt 131.1. un 131.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"131.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts tā saņemšanai;

131.2. sēklu testēšanas pārskata kopiju ar norādi, ka sēklu partija atbilst attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja sēklu testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai pēdējais sēklu lietotājs testēšanas pārskatu nevar saņemt elektroniski."

45. Svītrot 133. punktā vārdus "sēklu sertifikāta, sēklu sertifikāta kopijas vai".

46. Svītrot 139. punktu.

47. Papildināt noteikumus ar 153. un 154. punktu šādā redakcijā:

"153. Valsts augu aizsardzības dienests par 2020. gadā paredzētajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm izskata sēklaudzētāju iesniegumus, kas iesniegti līdz 2020. gada 1. jūnijam.

154. Sēklu sertifikāts sēklu partijām, kurām līdz 2020. gada 31. maijam izsniegts Sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti", ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" - no izsniegšanas datuma līdz nākamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei."

48. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 9. punktu šādā redakcijā:

"9) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EEK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES."

49. Aizstāt 4. pielikuma 5.1 punkta ievaddaļā vārdus "sagatavošanas procesā ir grūti nošķirojamas" ar vārdiem "kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas".

50. Izteikt 4. pielikuma 6. punktu šādā redakcijā:

"6. To augu sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas:

Nr.

p. k.

Suga

Laboratorijā grūti atšķirami

kultūraugi

nezāles

6.1. Rapsis (Brassica napus L.) ripsis tīruma sinepes (Sinapis arvensis)
Sareptas sinepes tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
baltās sinepes  
kāļi  
kāposti  
6.2. Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs) rapsis tīruma sinepes (Sinapis arvensis)
Sareptas sinepes tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
baltās sinepes  
kāļi  
kāposti  
6.3. Baltās sinepes (Sinapis alba L.) rapsis tīruma sinepes (Sinapis arvensis)
ripsis tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
Sareptas sinepes  
kāļi  
kāposti  
6.4. Sējas kaņepes (Canabis sativa L.)   akļi (Galeopsis spp.)
6.5. Ķimenes (Carum carvi L.).   podagras gārsa (Aegopodium podagraria L.)

kārveles (Chaerophyllum sp.)"

51. Papildināt 6. pielikumu ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. sēklu partijas numurs."

52. Izteikt 10. pielikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. lauka numurs (atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmai (LAD EPS) papildus var norādīt lauka nosaukumu);".

53. Svītrot 10. pielikuma 7.3. apakšpunktu.

54. Izteikt 10. pielikuma 7.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.4. nezāles;".

55. Izteikt 10. pielikuma 7.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.7. augu skaits, kuru sēklas laboratorijā ir grūti atšķiramas;".

56. Izteikt 11. un 12. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

Vidējā sēklu parauga noņemšanas, analīžu veikšanas un oficiālo etiķešu izgatavošanas iesnieguma saturs

1. Atbildīgā institūcija.

2. Reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese, tālruņa numurs un reģistrācijas kods.

3. Informācija par sēklas materiālu:

3.1. suga;

3.2. šķirne;

3.3. kategorija;

3.4. ražas gads;

3.5. sēklu masa (kg).

3.6. sēklas partijas numurs.

4. Informācija par iesaiņošanas un uzglabāšanas apstākļiem:

4.1. iesaiņojuma veids;

4.2. iesaiņojuma lielums;

4.3. iesaiņojuma vienību skaits sēklu partijā;

4.4. glabāšanas vieta.

5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

6. Informācija par sēklu apstrādi.

7. Parauga ņemšanas mērķis.

8. Nepieciešamās sēklu kvalitātes analīzes.

9. Nepieciešamo oficiālo etiķešu skaits un veids.

10. Iesniegšanas datums*, iesniedzēja vārds, uzvārds, paraksts*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

12. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

Sēklu partijas un parauga masa

Nr. p. k.

Nosaukums

Maksimālā partijas masa (t)

Minimālā sēklu parauga masa no sēklu partijas sēklu kvalitātes īpašību noteikšanai un
pēcpārbaudei (g),
tai skaitā

Masa no parauga citu augu sugu sēklu daudzuma noteikšanai pēc skaita (g)

Parauga masa partijas mitruma satura un kaitēkļu noteikšanai (g)

Parauga masa sēklu Savienības regulēto nekarantīnas organismu noteikšanai

(g)

sēklu kvalitātes īpašību noteikšanai

pēcpārbaudei

1. Baltās sinepes

(Sinapis alba L.)

10

400

400

200

50

-

2. Sējas kaņepes

(Cannabis sativa L.)

10

600

600

600

300

-

3. Ķimenes

(Carum carvi L.)

10

200

200

80

50

-

4. Rapsis

(Brassica napus L. (partim))

10

200

200

100

50

-

5. Ripsis (Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs)

10

200

200

70

50

-

6. Saulespuķes

(Helianthus annuus L.)

25

1000

1000

1000

300

1000

7. Sējas lini

(Linum usitatissimum L.)

10

300

300

150

50

300

8. Soja (Glycine max)

30

1000

1000

1000

300

1000"

57. Izteikt 14. pielikumu šādā redakcijā:

"14. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamais līmenis pirmsbāzes (PB), bāzes (B) un sertificētās (C) sēklās

1. Sēklas ir praktiski brīvas no jebkuriem kaitīgajiem organismiem, kas samazina pavairošanas materiāla lietderību un pazemina tā kvalitāti.

2. Sēklas atbilst Regulas 2019/2072 prasībām par Savienības karantīnas organismiem, aizsargājamās zonas karantīnas organismiem un Savienībā reglamentētiem nekarantīnas organismiem atbilstoši Augu veselības regulai, kā arī pasākumiem, kas pieņemti, ievērojot minētās regulas 30. panta 1. punktu.

3. Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu (turpmāk - RNKO) klātbūtne stādīšanai paredzēto augu sēklās un katrā attiecīgajā sēklu kategorijā atbilst turpmāk norādītajām prasībām.

4. Ripsim Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica rapa L. var. silvestris (Lam.) Briggs Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru

5. Rapsim Brassica napus L. (partim)

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Brassica napus L. (partim) Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru Ne vairāk kā 10 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru

6. Baltajām sinepēm Sinapis alba L.

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Sclerotinia sclerotiorum (Libert) de Bary [SCLESC] Sinapis alba L. Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru Ne vairāk kā 5 sklerociji vai to daļas, kas atrastas, laboratoriski pārbaudot šo noteikumu 12. pielikumā norādīto katras sēklu partijas reprezentatīvā parauga svaru

7. Sojai Glycine max (L.) Merr

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Diaporthe caulivora (Athow & Caldwell) J. M. Santos, Vrandecic & A. J. L. Phillips [DIAPPC]

Diaporthe phaseolorum var. sojae Lehman [DIAPPS]*

Glycine max (L.) Merr 15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex 15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex 15 %, ja inficētas ar Phomopsis complex

Piezīme. * Pasākumi Glycine max (L.) Merryl sēklām Diaporthe caulivora (Diaporthe phaseolorum var. caulivora) un Diaporthe var. sojae klātbūtnes novēršanai atbilstoši Regulas 2019/2072 V pielikuma G daļai.

8. Liniem Linum usitatissimum L.

RNKO vai to izraisītie simptomi

Stādīšanai paredzētie augi (ģints vai suga)

Pieļaujamais līmenis pirmsbāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis bāzes sēklām

Pieļaujamais līmenis sertificētām sēklām

Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI]* Linum usitatissimum L. 5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]* Linum usitatissimum L. - šķiedras lini 1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

1 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Boeremia exigua var. linicola (Naumov & Vassiljevsky) Aveskamp, Gruyter & Verkley [PHOMEL]* Linum usitatissimum L. - eļļas lini 5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Botrytis cinerea de Bary [BOTRCI] * Linum usitatissimum L. 5 % 5 % 5 %
Colletotrichum lini Westerdijk [COLLLI]* Linum usitatissimum L. 5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium spp.

Fusarium (anamorfiska ģints) Link [1FUSAG], izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon [FUSAAL] un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell [GIBBCI]* Linum usitatissimum L. 5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W.L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

5 %

5 %, ko skārusi Alternaria linicola, Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichium lini un Fusarium (anamorphic genus) Link, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell

Piezīme. * Pasākumi Linum usitatissimum L. sēklām atbilstoši Regulas 2019/2072 V pielikuma G daļai, lai novērstu Botrytis cinerea, Alternaria linicola Groves & Skolko [ALTELI], Boeremia exigua var. linicola, Colletotrichum lini un Fusarium (anamorphic genus) Link klātbūtni, izņemot Fusarium oxysporum f. sp. albedinis (Kill. & Maire) W. L. Gordon un Fusarium circinatum Nirenberg & O'Donnell klātbūtni."

58. Papildināt 18. pielikumu ar 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Norāde par sēklu apstrādei lietotajiem augu aizsardzības līdzekļiem vai ķimikālijām."

59. Papildināt noteikumus ar 20.1 pielikumu šādā redakcijā:

"20.1 pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi

Nr.

p. k.

Grupa

Atkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas

2 gadi

1 gads

3 mēneši

1. Sēklas apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 13. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
1.2. sēklas sertificētas vēlāk par 1.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai veikta atkārtota pārbaude pēc 1.1. apakšpunktā noteiktā termiņa neattiecas dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju

vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju

neattiecas
2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada, un saskaņā ar Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumu Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (turpmāk - noteikumi Nr. 352) 70. punktā minētās pārbaudes rezultātiem mitruma saturs un dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtne, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, sēklās ir šāds:
2.1.1. rapsim, ripsim, saulespuķēm sēklu mitrums nepārsniedz 8,0 %,

nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 13. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja

sēklu mitrums nepārsniedz 8,0 %,

nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā

sēklu mitrums pārsniedz 9,0 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.1.2. baltajām sinepēm, ķimenēm sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 13. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 11,0 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.1.3. sējas liniem,

sējas kaņepēm

sēklu mitrums nepārsniedz 12,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 13. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 12,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 13,0 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.1.4. sojai sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā šo noteikumu 13. pielikumā noteiktā minimālā dīgtspēja sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 16,5 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā noteikto termiņu vai pēc 2.1. apakšpunktā noteiktā termiņa veikta atkārtota pārbaude
2.2.1. rapsim, ripsim, saulespuķēm neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 8,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 9,0 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.2.2. baltajām sinepēm, ķimenēm neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav zemāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 11,0 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.2.3. sējas liniem,

sējas kaņepēm

neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 12,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja ir mazāka nekā 3. ailē norādītā, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 13,0 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā
2.2.4. sojai neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 %, nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja mazāka par 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par šo noteikumu 13. pielikumā noteikto minimālo dīgtspēju vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un nav konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā sēklu mitrums pārsniedz 16,5 %, konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, un dīgtspēja atbilst šo noteikumu 13. pielikumā noteiktajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju un konstatētas dzīvas graudu ērces vai citi dzīvi sēklu kaitēkļi, kas bojā sēklas to uzglabāšanas laikā"

60. Izteikt 21. pielikumu šādā redakcijā:

"21. pielikums
Ministru kabineta
2010. gada 13. aprīļa
noteikumiem Nr. 352

Sēklu testēšanas pārskata saturs

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un iesaiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta nosaukums, numurs, izsniegšanas datums, sēklu partijas numurs).

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga ņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

11. Informācija par vējauzu klātbūtni.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

14. Dīgtspējas pagaidu novērtējums (%), ja tas veikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

15. Mitruma saturs (%), ja tas ir noteikts.

16. Kaitēkļu invāzija, ja tā noteikta pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

17. Citas analīzes.

18. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, vai tikai par atsevišķu rādītāju novērtēšanu.

19. Norāde par sēklu partijas atkārtotas pārbaudes termiņu.

20. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

61. Svītrot 22. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 13. aprīļa noteikumos Nr. 352 "Eļļas augu un šķiedraugu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 344Pieņemts: 02.06.2020.Stājas spēkā: 05.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 107, 04.06.2020. OP numurs: 2020/107.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315163
05.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)