Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 328

Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 17. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma
2. panta 1. punkta "a" apakšpunktu
un 17. panta piekto daļu
un Brīvas pakalpojumu sniegšanas likuma
14. panta otro daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 32., 133. nr.; 2010, 106. nr.; 2011, 185. nr.; 2013, 244. nr.; 2017, 66. nr.; 2019, 108. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Ievedot, audzējot un tirgojot sējas lucernas (Medicago sativa L.) sēklas, ievēro Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 26. oktobra Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem, ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 228/2013, (ES) Nr. 652/2014 un (ES) Nr. 1143/2014 un atceļ Padomes Direktīvas 69/464/EEK, 74/647/EEK, 93/85/EEK, 98/57/EK, 2000/29/EK, 2006/91/EK un 2007/33/EK (turpmāk - Augu veselības regula), 3., 4., 5., 14., 37., 79., 81., 82., 83., 85. un 88. pantā, Komisijas 2019. gada 28. novembra Īstenošanas regulas (ES) 2019/2072, ar ko paredz vienotus nosacījumus Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2016/2031 par aizsardzības pasākumiem pret augiem kaitīgajiem organismiem īstenošanai, atceļ Komisijas Regulu (EK) Nr. 690/2008 un groza Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2018/2019 (turpmāk - regula 2019/2072), 3., 5., 6. un 13. pantā, normatīvajos aktos augu karantīnas jomā un šajos noteikumos noteiktās prasības.";

1.2. svītrot 5. punktu;

1.3. izteikt 6. punktu šādā redakcijā:

"6. Lai reģistrētos Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā (turpmāk - reģistrs), persona iesniedz dienestā iesniegumu tās iekļaušanai reģistrā (turpmāk - reģistrācijas iesniegums) saskaņā ar šo noteikumu 2. pielikumu un pievieno šādus dokumentus:

6.1. sēklaudzētājs - sēklaudzēšanai paredzēto lauku plānus, norādot platību (ha) un informāciju par lauku vēstures kārtošanu;

6.2. sēklu maisījumu sagatavotājs:

6.2.1. informāciju par sēklu maisījumu sagatavošanas iekārtām, kas nodrošina gatavā sēklu maisījuma viendabīgumu;

6.2.2. sēklu maisīšanas procedūru aprakstus.";

1.4. papildināt noteikumus ar 6.3 punktu šādā redakcijā:

"6.3 Personu, kas nodarbojas ar sējas lucernas (Medicago sativa L.) sēklaudzēšanu vai sēklu apriti, dienests reģistrē Kultūraugu uzraudzības valsts informācijas sistēmas Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā saskaņā ar normatīvajiem aktiem augu karantīnas jomā.";

1.5. aizstāt 9.4 punktā skaitli "5." ar skaitli "6.";

1.6. izteikt 8. punktu šādā redakcijā:

"8. Dienests:

8.1. katrai personai piešķir reģistrācijas kodu. Tā pirmās divas zīmes norāda personas adresi (pasta indeksa pirmie divi cipari), pārējās zīmes - kārtas numuru;

8.2. reģistrā ievada šādu informāciju par reģistrēto personu:

8.2.1. reģistrācijas kodu;

8.2.2. juridiskai personai - personas nosaukumu un uzņēmuma reģistrācijas numuru komercreģistrā, fiziskai personai - vārdu, uzvārdu un personas kodu;

8.2.3. juridiskai personai - juridisko adresi, fiziskai personai - dzīvesvietas adresi;

8.2.4. darbības veidu;

8.2.5. sugu grupu, ar kuru tiek veiktas darbības;

8.2.6. kontaktinformāciju (piemēram, tālruņa numurs, e-pasta adrese);

8.3. ievieto savā tīmekļvietnē Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta piektajā daļā noteikto informāciju par reģistrētajām personām;

8.4. pieņem lēmumu par personas reģistrācijas anulēšanu saskaņā ar Sēklu un šķirņu aprites likuma 4. panta trešo daļu vai attiecīgu lēmumu, ja atkārtoti konstatēta šo noteikumu VII, VIII, IX, X, XI, XII vai XIII nodaļā minēto prasību neievērošana un par to ir sagatavots attiecīgs akts;

8.5. piecu darbdienu laikā pēc lēmuma pieņemšanas paziņo personai lēmumu par reģistrācijas anulēšanu.";

1.7. izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Sēklaudzēšanas sējumu izvietošanā ievēro šādus nosacījumus:

22.1. sējas lucernas sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros trīs gadus pirms sējas nav:

22.1.1. audzēta sējas lucerna (Medicago sativa L.);

22.1.2. audzētas sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas (4. pielikums);

22.1.3. audzēti dabiskie zālāji vai zālāji, kurus paredzēts izmantot citiem mērķiem (piemēram, ganībām);

22.2. pārējo tauriņziežu sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros trīs gadus pirms sējas nav:

22.2.1. audzēta tā pati suga, izņemot to pašu attiecīgās sugas šķirni, tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu;

22.2.2. audzētas sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas (4. pielikums);

22.2.3. audzēti dabiskie zālāji vai zālāji, kurus paredzēts izmantot citiem mērķiem (piemēram, ganībām). Šis ierobežojums neattiecas uz sējas zirņiem un lauka pupām;

22.3. krustziežu sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros piecus gadus pirms sējas nav:

22.3.1. audzēta tā pati suga, izņemot gadījumu, ja audzē to pašu attiecīgās sugas šķirni, tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu;

22.3.2. audzētas sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas vai starp kurām iespējama saziedēšanās (4. pielikums);

22.4. pārējo lopbarības augu sēklaudzēšanas sējumiem izmanto laukus, kuros divus gadus pirms sējas nav:

22.4.1. audzēta tā pati suga, izņemot gadījumu, ja audzē to pašu attiecīgās sugas šķirni, tādas pašas vai augstākas kategorijas sēklu;

22.4.2. audzētas sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas (4. pielikums);

22.4.3. audzēti dabiskie zālāji vai zālāji, kurus paredzēts izmantot citiem mērķiem (piemēram, ganībām);

22.5. sēklaudzēšanas sējumus izvieto tikai pēc priekšaugiem, kas nodrošina šķirņu un sugu nesajaukšanos;

22.6. ja iepriekšējā gadā laukā izsētas attiecīgās šķirnes zemākas kategorijas sēklas, bet lauku apskatei pieteikts sējums šīs šķirnes augstākas kategorijas sēklu ieguvei, tad no lauka iegūst tās pašas kategorijas sēklas, kuras ieguva iepriekšējā gadā.";

1.8. svītrot 23. punktu;

1.9. papildināt noteikumus ar 30.1 punktu šādā redakcijā:

"30.1 Sēklaudzēšanas lauki ir praktiski brīvi no organismiem, kuriem piemēro pasākumus, kas pieņemti saskaņā ar Augu veselības regulas 30. panta 1. punktu, un no kaitīgajiem organismiem regulas 2019/2072 2. panta 2. punkta "a" apakšpunkta izpratnē, kas samazina sēklu lietderību un kvalitāti (turpmāk - praktiski brīvi no kaitīgajiem organismiem), un ir atbilstoši Augu veselības regulas 5. un 14. panta prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem Augu veselības regulas 3. un 4. panta izpratnē (turpmāk - Savienības karantīnas organismi) un Augu veselības regulas 37. panta prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem Augu veselības regulas 36. panta izpratnē (turpmāk - Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi).";

1.10. izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Sēklaudzētājs sēklu ieguves gadā līdz 25. maijam iesniedz dienestā iesniegumu sēklaudzēšanas lauku apskatei saskaņā ar šo noteikumu 6. pielikumu. Ja attiecīgais sēklaudzēšanas lauks ir pieteikts valsts vai Eiropas Savienības tiešajam atbalstam, sēklaudzētājs:

31.1. iesniegumu sēklaudzēšanas lauku apskatei iesniedz pēc iesnieguma atbalsta saņemšanai iesniegšanas Lauku atbalsta dienestā;

31.2. identisko informāciju par attiecīgo sēklaudzēšanas lauku abos iesniegumos norāda vienādi.";

1.11. papildināt noteikumus ar 31.1 punktu šādā redakcijā:

"31.1 Attiecībā uz sējas lucernas (Medicago sativa L.) sēklaudzēšanas sējumiem sēklaudzētājs papildus šo noteikumu 31. punktā minētajai kārtībai informē dienestu par sēklaudzēšanas sējuma izveidi 60 dienu laikā pēc sējas. Dienests sējas gadā veic pārbaudi, lai konstatētu, vai ražošanas vietā nav novēroti:

31.1 1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus simptomi;

31.1 2. Ditylenchus dipsaci simptomi.";

1.12. papildināt noteikumus ar 32.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"32.5. iepriekšējā sējas lucernas (Medicago sativa L.) lauka pārbaudē ražošanas vietā nav novēroti:

32.5.1. Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus simptomi;

32.5.2. Ditylenchus dipsaci simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā nav atrasts Ditylenchus dipsaci.";

1.13. izteikt 33. punktu šādā redakcijā:

"33. Pirms lauku apskates dienesta inspektors iepazīstas ar sēklu kvalitāti apliecinošiem dokumentiem, ierakstiem lauku vēsturē, attiecīgās šķirnes morfoloģisko aprakstu un citu sugas šķirņu klāstu saimniecībā.";

1.14. izteikt 35. punktu šādā redakcijā:

"35. Izsētās sēklas kvalitāti apliecina:

35.1. Latvijā sertificētai sēklai:

35.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

35.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas regulas 2019/2072 IV un V pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus un Ditylenchus dipsaci, - sējas lucernai;

35.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, - pārējām sugām;

35.1.2. ja sēkla iegādāta no cita sēklaudzētāja:

35.1.2.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - sējas lucernai;

35.1.2.2. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti", kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

35.2. izsētai izlases sēklai, ko šķirnes uzturētājs izsējis turpmākai pavairošanai:

35.2.1. selekcionāra pilnvarojums, šķirnes uzturēšanas shēmas un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas regulas 2019/2072 IV un V pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus un Ditylenchus dipsaci, - sējas lucernai;

35.2.2. selekcionāra pilnvarojums un šķirnes uzturēšanas shēmas - pārējām sugām;

35.3. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

35.3.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju, kā arī dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - sējas lucernai;

35.3.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

35.4. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

35.4.1. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - sējas lucernai;

35.4.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

35.5. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

35.5.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - sējas lucernai;

35.5.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

35.6. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

35.6.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - sējas lucernai;

35.6.2. sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām;

35.7. sēklai, kas sertificēta valstī, kura ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) stiebrzāļu un tauriņziežu sēklu shēmu dalībvalsts:

35.7.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - sējas lucernai;

35.7.2. Sēklu un šķirņu aprites likumā minētie sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti un dokuments, kas apliecina iepirkto sēklu daudzumu, - pārējām sugām.";

1.15. papildināt noteikumus ar 39.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.7. sējas lucernai - arī tad, ja:

39.7.1. nav veikta šo noteikumu 31.1 punktā minētā pārbaude;

39.7.2. iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā novēroti Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus simptomi;

39.7.3. iepriekšējā augšanas periodā ražošanas vietā novēroti Ditylenchus dipsaci simptomi un, laboratoriski testējot reprezentatīvo paraugu, tajā atrasts Ditylenchus dipsaci.";

1.16. izteikt 41. punktu šādā redakcijā:

"41. Lauka apskates laiku un reizes nosaka dienesta inspektors, pirms tam saskaņā ar šo noteikumu 41.1 2. apakšpunktu vienojoties ar sēklaudzētāju par piemērotāko laiku lauka apskatei. To augu skaitu, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas, var vērtēt atsevišķā lauka apskates reizē.";

1.17. papildināt noteikumus ar 41.1 un 41.2 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Sēklaudzētājs:

41.1 1. sniedz dienesta inspektoram informāciju par sēklaudzēšanas sējumos lietotajiem augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem un to lietošanas laiku;

41.1 2. vienojas ar dienesta inspektoru par lauku apskates laiku, ņemot vērā veikto un plānoto sēklaudzēšanas sējumu apstrādi ar augu aizsardzības un mēslošanas līdzekļiem;

41.1 3. nodrošina dienesta inspektoram piekļuvi sēklaudzēšanas laukam un uzrāda sēklaudzēšanas lauka atrašanās vietu dabā.

41.2 Dienesta inspektors var atteikties no lauka apskates, ja sēklaudzētājs nepilda šo noteikumu 41.1 punktā minētās prasības.";

1.18. izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Lauku apskates laikā dienesta inspektors nosaka:

44.1. sējas zirņu un lauka pupu sējumos:

44.1.1. sējuma biezību (augu skaitu uz vienu hektāru);

44.1.2. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 m2, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

44.2. lopbarības kāļu un lopbarības kāpostu sēklaudzēšanas laukos:

44.2.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

44.2.2. to augu skaitu uz 200 m2, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas;

44.3. sējas lucernas sējumos:

44.3.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 m2, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

44.3.2. to augu skaitu uz 200 m2, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas;

44.3.3. to augu skaitu uz 200 m2, kam ir Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus izraisīti simptomi;

44.3.4. to augu skaitu uz 200 m2, kam ir Ditylenchus dipsaci izraisīti simptomi;

44.4. aireņu sējumos:

44.4.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 m2, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

44.4.2. citu aireņu sugu (tostarp auzeņaireņu) augu skaitu uz 200 m2;

44.4.3. to augu skaitu uz 200 m2, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas;

44.5. pārējo lopbarības augu sējumos:

44.5.1. šķirnei neatbilstošo augu skaitu uz 200 m2, raksturojot to pazīmes atbilstoši oficiālajam šķirnes aprakstam;

44.5.2. to augu skaitu uz 200 m2, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas.";

1.19. aizstāt 49. punktā vārdus "sagatavošanas procesā ir grūti nošķirojamas" ar vārdiem "sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas";

1.20. svītrot 51. un 52. punktā vārdu "izlases";

1.21. papildināt noteikumus ar 52.1 punktu šādā redakcijā:

"52.1 Sējas lucernas sēklaudzēšanas laukā nav pieļaujama šo noteikumu 4. pielikuma 8. punktā minēto Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtne. Ja rodas aizdomas par Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu klātbūtni laukā, dienesta inspektors pabeidz sējas lucernas lauku apskati, bet lauku apskates protokolu izsniedz tikai pēc aizdomīgo objektu laboratoriskās pārbaudes.";

1.22. izteikt 66.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.3. paraugs sēklu mitruma satura un kaitēkļu invāzijas noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā) - tikai tad, ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām;";

1.23. papildināt noteikumus ar 66.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"66.4. sējas lucernai - arī paraugs Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu noteikšanai (ievieto hermētiski noslēgtā iesaiņojumā).";

1.24. izteikt 68.1 punktu šādā redakcijā:

"68.1 Ja sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām, to paraugā papildus šo noteikumu 68. punktā minētajiem rādītājiem nosaka:

68.1 1. mitruma saturu;

68.1 2. dzīvu graudu ērču vai tādu citu dzīvu sēklu kaitēkļu klātbūtni, kuri bojā sēklas to uzglabāšanas laikā, - tikai tad, ja reģistrā reģistrētā persona šo noteikumu 57. punktā minētajā iesniegumā ir norādījusi, ka vēlas, lai tiktu noteikts šis rādītājs.";

1.25. aizstāt 73.1 punktā vārdus "sēklu sertifikāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskats" (attiecīgā locījumā);

1.26. svītrot 74. punktā vārdus un skaitli "un 1. jūnijam";

1.27. aizstāt 77.1. apakšpunktā vārdus "sēklu sertifikāts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskats" (attiecīgā locījumā);

1.28. aizstāt 77.2 punktā vārdus "sēklu sertifikātu" ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskatu";

1.29. aizstāt 77.3 2. apakšpunktā vārdus "sēklu sertifikāts" ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskats";

1.30. aizstāt 77.3 3. apakšpunktā vārdus "sēklu sertifikātā" ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskatā";

1.31. papildināt 79. punktu aiz vārdiem "noņemt paraugu" ar vārdiem "ievērojot darba drošības prasības";

1.32. papildināt noteikumus ar 79.1 punktu šādā redakcijā:

"79.1 Šo noteikumu 58. punktā minētais dienesta inspektors var atteikt parauga noņemšanu, ja netiek nodrošinātas šo noteikumu 79. punktā minētās prasības.";

1.33. izteikt 83. punktu šādā redakcijā:

"83. Sējas lucernas oficiālo etiķeti apvieno ar augu pasi atbilstoši Komisijas 2017. gada 13. decembra Īstenošanas regulas (ES) 2017/2313, ar ko nosaka formāta specifikācijas augu pasei, kas nepieciešama pārvietošanai Savienības teritorijā, un augu pasei, kas nepieciešama ievešanai un pārvietošanai aizsargājamā zonā (turpmāk - regula 2017/2313), 1. pantam. Augu pase atbilst šo noteikumu 82. punktā minētajiem nosacījumiem un satur šo noteikumu 16. pielikumā minēto informāciju.";

1.34. izteikt IX nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"IX. Neliela iesaiņojuma marķēšana";

1.35. papildināt IX nodaļu ar 106.1 punktu šādā redakcijā:

"106.1 Sējas lucernai neliela Eiropas Savienības A un B tipa sēklu iesaiņojuma saiņotāja etiķeti var apvienot ar augu pasi. Augu pase atbilst regulas 2017/2313 1. un 2. panta prasībām un ir skaidri nošķirta (nodalīta ar robežlīniju) no saiņotāja etiķetes informācijas.";

1.36. papildināt 113. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Ja sēklu maisījumā iekļauta sējas lucerna, sēklu maisījumus etiķetē saskaņā ar šo noteikumu 83. punktā minētajām prasībām.";

1.37. izteikt 123.1 punktu šādā redakcijā:

"123.1 Ja uzglabāšanas laikā nav mainīts sēklu iesaiņojums un marķējums, tirdzniecībai paredzētās sēklas pārbauda atkārtoti, ievērojot šo noteikumu 19.1 pielikumā norādītos termiņus un nosacījumus.";

1.38. svītrot 123.2 un 123.3 punktu;

1.39. aizstāt 123.4 punktā skaitli un vārdus "123.1 punktā" ar skaitli un vārdiem "19.1 pielikumā";

1.40. izteikt 135. un 136. punktu šādā redakcijā:

"135. Sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti ir:

135.1. Latvijā sertificētai sēklai:

135.1.1. ja sēkla iegūta un paredzēta sējai tajā pašā sēklaudzēšanas saimniecībā:

135.1.1.1. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, un dienesta izdots apliecinājums, ka izpildītas regulas 2019/2072 IV un V pielikumā noteiktās prasības attiecībā uz Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus un Ditylenchus dipsaci, - sējas lucernai;

135.1.1.2. sēklu testēšanas pārskats ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, - pārējām sugām;

135.1.2. ja sēkla paredzēta tirdzniecībai:

135.1.2.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju - sējas lucernai;

135.1.2.2. dienesta izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar norādi "Eiropas Savienības tiesību akti" vai "ES tiesību akti" - pārējām sugām;

135.2. citā Eiropas Savienības dalībvalstī sertificētai sēklai:

135.2.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju - sējas lucernai;

135.2.2. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem - pārējām sugām;

135.3. Islandē un Norvēģijā sertificētai sēklai:

135.3.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju - sējas lucernai;

135.3.2. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete ar atsauci uz Eiropas Savienības tiesību aktiem - pārējām sugām;

135.4. normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētā valstī sertificētai sēklai:

135.4.1. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti, sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, un Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase - sējas lucernai;

135.4.2. sēklu kvalitāti apliecinoši dokumenti un sēklas iesaiņojuma etiķete, kas atbilst normatīvajos aktos par sēklu ekvivalenci no trešajām valstīm minētajām prasībām, - pārējām sugām;

135.5. Šveicē un Lihtenšteinā sertificētai sēklai:

135.5.1. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase oficiālās etiķetes krāsā ar visu etiķetes informāciju - sējas lucernai;

135.5.2. attiecīgo valstu pilnvaroto institūciju izsniegta sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete - pārējām sugām;

135.6. sēklai, kas sertificēta valstī, kura ir Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) stiebrzāļu un tauriņziežu sēklu shēmu dalībvalsts:

135.6.1. Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase - sējas lucernai;

135.6.2. Sēklu un šķirņu aprites likumā minētie sēklu kvalitāti apliecinošie dokumenti - pārējām sugām;

135.7. iepriekš sertificētai sēklai, kas pārsaiņota nelielos Eiropas Savienības B tipa iesaiņojumos pēdējam sēklu lietotājam:

135.7.1. saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikuma II nodaļā minēto informāciju, ir apvienots ar augu pasi, kas atbilst regulas 2017/2313 1. un 2. panta prasībām, un ir skaidri nošķirts (nodalīts ar robežlīniju) no saiņotāja etiķetes informācijas, ja to nosaka Augu veselības regulas 79., 81. un 82. pants un normatīvie akti augu karantīnas jomā, - sējas lucernai;

135.7.2. saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikuma II nodaļā minēto informāciju, - pārējām sugām;

135.8. sēklu maisījumiem:

135.8.1. ja maisījums satur sējas lucernu, - Augu veselības regulas 83. panta prasībām atbilstoša augu pase;

135.8.2. citos gadījumos - sēklu iesaiņojuma oficiālā etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 18. pielikumā minēto informāciju, bet nelieliem Eiropas Savienības A un B tipa sēklu maisījumu iesaiņojumiem - saiņotāja etiķete vai zīmogojums, kas satur šo noteikumu 20. pielikuma II nodaļas 2.3. apakšpunktā minēto informāciju;

135.9. miežabrāļa (Phalaris arundinacea L.) sēklām, kas ievestas no:

135.9.1. citas Eiropas Savienības dalībvalsts vai Eiropas Brīvās tirdzniecības asociācijas (EBTA) dalībvalsts, - attiecīgās valsts oficiālās sertifikācijas institūcijas izdotie dokumenti, kas apliecina atbilstību šķirnei, sēklu kategorijai un sēklu kvalitātes prasībām;

135.9.2. trešajām valstīm, - Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) sertifikāts, OECD etiķete un Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) vai - ja sēklas paredzēts ievest no Amerikas Savienotajām Valstīm vai Kanādas - Pilnvaroto sēklas analītiķu asociācijas (AOSA) izsniegts sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments, kas apliecina sēklu atbilstību šo noteikumu 12. pielikumā minētajām prasībām.

136. Dienests reģistrā reģistrētajām personām izsniedz sēklu testēšanas pārskatu saskaņā ar šo noteikumu 23. pielikumu.";

1.41. papildināt noteikumus ar 136.1 punktu šādā redakcijā:

"136.1 Sēklu testēšanas pārskatā iekļauj norādi par sēklu partijas:

136.1 1. atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, pamatojoties uz lauka apskates un sēklu parauga novērtēšanas rezultātiem, ja visi sēklu partijas vidējā parauga novērtēšanas rezultātu rādītāji atbilst attiecīgās sugas sēklu attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām;

136.1 2. neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai tikai atsevišķu rādītāju novērtēšanu, vai neatbilstību Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām, ja:

136.1 2.1. sēklu kvalitāte neatbilst šo noteikumu prasībām;

136.1 2.2. kāds no sēklu partijas pilnajā novērtēšanā iegūtajiem rādītājiem neatbilst attiecīgajai sēklu kategorijai noteiktajām prasībām;

136.1 2.3. ir novērtēti tikai atsevišķi rādītāji;

136.1 2.4. sēklu paraugus nav noņēmis dienesta inspektors vai paraugu noņemšana neatbilst Starptautiskās sēklu kontroles asociācijas (ISTA) prasībām.";

1.42. aizstāt 137. punktā vārdus "sēklu sertifikātu" ar vārdiem "sēklu testēšanas pārskatu";

1.43. svītrot 138. punktu;

1.44. izteikt 139. punktu šādā redakcijā:

"139. Sēklu testēšanas pārskatu sagatavo un izsniedz triju darbdienu laikā pēc tam, kad pabeigta sēklu parauga novērtēšana.";

1.45. svītrot 145.2 punktā vārdu "datumu";

1.46. svītrot 145.4 punktā vārdu "datumu";

1.47. izteikt 145.5 punktu šādā redakcijā:

"145.5 Ja šo noteikumu 145.3 punktā minētajā atkārtotajā pārbaudē noteiktais sēklu dīgtspējas rādītājs kādam no sēklu maisījuma komponentiem neatbilst attiecīgajām šo noteikumu 1. pielikumā minēto sugu sēklu kategorijas kvalitātes prasībām, sēklu maisījumus ar pazeminātu dīgtspēju iztirgo atbilstoši šo noteikumu 131. punktā minētajai kārtībai.";

1.48. izteikt 147.1. un 147.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"147.1. sēklu testēšanas pārskatu ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja šis testēšanas pārskats sēklu tirgotājam ir izsniegts elektroniska dokumenta formā un pēdējais sēklu lietotājs ir tehniski nodrošināts šā testēšanas pārskata saņemšanai;

147.2. kopiju no sēklu testēšanas pārskata ar norādi, ka sēklu partija atbilst šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām, ja šis testēšanas pārskats tirgotājam ir izsniegts papīra formā vai ja pēdējais sēklu lietotājs šo testēšanas pārskatu nevar saņemt elektroniski.";

1.49. izteikt 148. punktu šādā redakcijā:

"148. Sēklu tirgotājs, kas tirgo citās valstīs sertificētu sēklu sēklaudzēšanai, katru gadu līdz 20. maijam iesniedz dienestā informāciju par pārdotajām sēklu partijām pa šķirnēm un kategorijām laikposmā no iepriekšējā gada 21. maija līdz kārtējā gada 20. maijam, norādot sēklu partiju numuru un daudzumu, kā arī pievieno sēklu kvalitāti apliecinošus dokumentus vai to kopijas.";

1.50. svītrot 149. punktā vārdus "sēklu sertifikāta, sēklu sertifikāta kopijas vai";

1.51. papildināt noteikumus ar 170., 171. un 172. punktu šādā redakcijā:

"170. Attiecībā uz 2020. gadā paredzētajām sēklaudzēšanas lauku apskatēm dienests izskata sēklaudzētāju iesniegumus, kas iesniegti līdz 2020. gada 1. jūnijam.

171. Sēklu partijām, kurām līdz 2020. gada 31. maijam izsniegts sēklu sertifikāts un pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti", sēklu sertifikāts ir derīgs līdz attiecīgās sēklu partijas iztirgošanai, bet pārskats "Sēklu novērtēšanas rezultāti" - no izsniegšanas datuma līdz nākamajai atkārtotajai sēklu kvalitātes pārbaudei.

172. Dienests 2020. gadā apkopo informāciju par pārdotajām sēklu partijām pa šķirnēm un kategorijām, kuru līdz 2020. gada 1. jūnijam dienestā iesnieguši sēklu tirgotāji, kas tirgo citās valstīs sertificētu sēklu sēklaudzēšanai.";

1.52. papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 8. punktu šādā redakcijā:

"8) Komisijas 2020. gada 11. februāra Īstenošanas direktīvas (ES) 2020/177, ar ko attiecībā uz augu kaitīgajiem organismiem sēklās un citā augu reproduktīvajā materiālā groza Padomes Direktīvas 66/401/EEK, 66/402/EEK, 68/193/EK, 2002/55/EK, 2002/56/EK un 2002/57/EK, Komisijas Direktīvas 93/49/EEK un 93/61/EEK un Īstenošanas direktīvas 2014/21/ES un 2014/98/ES.";

1.53. izteikt 1. pielikuma 37. un 38. punktu šādā redakcijā:

"37. Sējas vīķi (Vicia sativa L.)

38. Smilts vīķi (Vicia villosa Roth)";

1.54. svītrot 1. pielikuma piezīmes;

1.55. svītrot 2. pielikuma 1.1.3. apakšpunktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā vai";

1.56. izteikt 4. pielikuma 3. punkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"3. Lauku apskatē maksimāli pieļaujamais to augu* skaits, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas (šā pielikuma 5., 6. un 7. punkts), ir šāds:";

1.57. izteikt 4. pielikuma 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Stiebrzāļu sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas:

Nr.
p.k.
Stiebrzāles Sugas
kultūraugi nezāles
5.1. Parastā smilga Baltā smilga  
Ložņu smilga  
5.2. Baltā smilga Parastā smilga  
Ložņu smilga  
5.3. Ložņu smilga Parastā smilga  
Baltā smilga  
5.4. Smalklapu auzene Aitu auzene  
Sarkanā auzene  
Raupjā auzene  
5.5. Aitu auzene Smalklapu auzene  
Sarkanā auzene  
Raupjā auzene  
5.6. Sarkanā auzene Smalklapu auzene  
Aitu auzene  
Raupjā auzene  
5.7. Raupjā auzene Smalklapu auzene  
Aitu auzene  
Sarkanā auzene  
5.8. Niedru auzene Pļavas auzene Ložņu vārpata (Elymus repens)
Auzeņairene Tīruma lāčauza (Bromus arvensis)
Hibrīdā airene Mīkstā lāčauza (Bromus hordeaceus)
Daudzziedu airene  
Ganību airene  
5.9. Pļavas auzene Niedru auzene Ložņu vārpata (Elymus repens)
Auzeņairene Tīruma lāčauza (Bromus arvensis)
Hibrīdā airene Mīkstā lāčauza (Bromus hordeaceus)
Daudzziedu airene  
Ganību airene  
5.10. Auzeņairene Niedru auzene Ložņu vārpata (Elymus repens)
Pļavas auzene Tīruma lāčauza (Bromus arvensis)
Hibrīdā airene Mīkstā lāčauza (Bromus hordeaceus)
Daudzziedu airene  
Ganību airene  
5.11. Hibrīdā airene Niedru auzene Ložņu vārpata (Elymus repens)
Pļavas auzene Tīruma lāčauza (Bromus arvensis)
Auzeņairene Mīkstā lāčauza (Bromus hordeaceus)
Daudzziedu airene  
Ganību airene  
5.12. Daudzziedu airene Niedru auzene Ložņu vārpata (Elymus repens)
Pļavas auzene Tīruma lāčauza (Bromus arvensis)
Auzeņairene Mīkstā lāčauza (Bromus hordeaceus)
Hibrīdā airene  
Ganību airene  
5.13. Ganību airene Niedru auzene Ložņu vārpata (Elymus repens)
Pļavas auzene Tīruma lāčauza (Bromus arvensis)
Auzeņairene Mīkstā lāčauza (Bromus hordeaceus)
Hibrīdā airene  
Daudzziedu airene  
5.14. Pļavas timotiņš Gumainais timotiņš  
5.15. Gumainais timotiņš Pļavas timotiņš  
5.16. Maura skarene Purva skarene  
Pļavas skarene  
Parastā skarene  
5.17. Purva skarene Maura skarene  
Pļavas skarene  
Parastā skarene  
5.18. Pļavas skarene Maura skarene  
Purva skarene  
Parastā skarene  
5.19. Parastā skarene Maura skarene  
Purva skarene  
Pļavas skarene  

6. Tauriņziežu sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas:

Nr.
p.k.
Tauriņzieži Sugas
kultūraugi nezāles
6.1. Bastarda āboliņš Baltais āboliņš  
6.2. Baltais āboliņš Bastarda āboliņš  
6.3. Sējas lucerna Hibrīdā lucerna Baltais amoliņš (Melilotus albus)
Inkarnāta āboliņš Dzeltenais amoliņš (Melilotus officinalis)
Sarkanais āboliņš Sirpjveida lucerna (Medicago falcata)
Austrumu galega  
6.4. Hibrīdā lucerna Sējas lucerna Baltais amoliņš (Melilotus albus)
Inkarnāta āboliņš Dzeltenais amoliņš (Melilotus officinalis)
Sarkanais āboliņš Sirpjveida lucerna (Medicago falcata)
Austrumu galega  
6.5. Inkarnāta āboliņš Sējas lucerna Baltais amoliņš (Melilotus albus)
Hibrīdā lucerna Dzeltenais amoliņš (Melilotus officinalis)
Sarkanais āboliņš Sirpjveida lucerna (Medicago falcata)
Austrumu galega  
6.6. Sarkanais āboliņš Sējas lucerna Baltais amoliņš (Melilotus albus)
Hibrīdā lucerna Dzeltenais amoliņš (Melilotus officinalis)
Inkarnāta āboliņš Sirpjveida lucerna (Medicago falcata)
Austrumu galega  
6.7. Austrumu galega Sējas lucerna Baltais amoliņš (Melilotus albus)
Hibrīdā lucerna Dzeltenais amoliņš (Melilotus officinalis)
Inkarnāta āboliņš Sirpjveida lucerna (Medicago falcata)
Sarkanais āboliņš  
6.8. Sējas vīķi Smilts vīķi  
Ungāru vīķi  
6.9. Smilts vīķi Sējas vīķi  
Ungāru vīķi  
6.10. Ungāru vīķi Sējas vīķi  
Smilts vīķi "

1.58. papildināt 4. pielikumu ar 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Citu augu sugas, kuru sēklas sēklu kvalitātes novērtēšanas procesā laboratorijā ir grūti atšķiramas:

Nr.
p.k.
Tauriņzieži Sugas
kultūraugi nezāles
7.1. Lopbarības kāļi Kāposti Tīruma sinepes (Sinapis arvensis)
Kāļi Tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
Rapsis  
Ripsis  
Baltās sinepes  
Sareptas sinepes  
7.2. Lopbarības kāposti Kāposti Tīruma sinepes (Sinapis arvensis)
Kāļi Tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
Rapsis  
Ripsis  
Baltās sinepes  
Sareptas sinepes  
7.3. Eļļas rutki Rutki Tīruma pērkone (Raphanus raphanistrum)
Redīsi  

8. Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamie līmeņi lauku apskatē:

Nr.
p.k.
Ģints vai suga Savienībā reglamentētais nekarantīnas organisms Pieļaujamie līmeņi (%)
pirmsbāzes sēklas bāzes sēklas sertificētas sēklas
8.1. Sējas lucerna (Medicago sativa L.) Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] 0 0 0
8.2. Sējas lucerna (Medicago sativa L.) Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 0 0 0"

1.59. aizstāt 4. pielikuma piezīmē vārdu "Elytrigia" ar vārdu "Elymus";

1.60. izteikt 5. pielikuma piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme.* Krustziežu sugu (Brassica spp.) sējumos minimālais attālums jāievēro starp:

1) to sugu sējumiem, starp kurām iespējama saziedēšanās;

2) to sugu sējumiem, kuru sēklas laboratorijā ir grūti atšķiramas.";

1.61. papildināt 6. pielikumu ar 3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.6. sēklu partijas numurs.";

1.62. izteikt 6. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).";

1.63. izteikt 9. pielikuma 4.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.5. sēklu kvalitāti apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).";

1.64. izteikt 9. pielikuma 5.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. lauka numurs atbilstoši Lauku atbalsta dienesta elektroniskajai pieteikšanās sistēmai (LAD EPS). Papildus var norādīt lauka nosaukumu;";

1.65. izteikt 9. pielikuma 7. punktu šādā redakcijā:

"7. Informācija par lauku apskates rezultātiem:

7.1. minimālie attālumi starp sējumiem (ievēroti vai nav ievēroti);

7.2. šķirnes identitāte (atbilst vai neatbilst);

7.3. nezāles;

7.4. slimības un kaitēkļi;

7.5. citu šķirņu un šķirnei netipisko augu skaits;

7.6. to augu skaits, kuru sēklas laboratorijā ir grūti atšķiramas;

7.7. vējauzas;

7.8. amoliņa (Melilotus spp.) klātbūtne (tikai tauriņziežu bāzes sēklu laukos);

7.9. sējuma atbilstība prasībām;

7.10. Savienībā reglamentētie nekarantīnas organismi.";

1.66. izteikt 10. pielikuma 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Sēklu izcelsmi apliecinošs dokuments (dokumenta atsauces informācija).

6. Informācija par sēklu apstrādi.";

1.67. papildināt 11. pielikumu aiz tabulas ar piezīmi šādā redakcijā:

"Piezīme. Sējas lucernas sēklai parauga masa Savienības reglamentēto nekarantīnas organismu noteikšanai ir 60 grami.";

1.68. aizstāt 12. pielikuma 1. punkta tabulas 8. ailes nosaukumā un 2. punkta tabulas 9. ailes nosaukumā vārdu "Elytrigia" ar vārdu "Elymus";

1.69. papildināt 12. pielikumu ar 4. un 5. punktu šādā redakcijā:

"4. Sēklas ir praktiski brīvas no kaitīgajiem organismiem un ir atbilstošas Augu veselības regulas 5. un 14. panta prasībām attiecībā uz Savienības karantīnas organismiem un Augu veselības regulas 37. panta prasībām attiecībā uz Savienībā reglamentētajiem nekarantīnas organismiem.

5. Savienībā reglamentēto nekarantīnas organismu pieļaujamie līmeņi sēklu partijā:

Nr.
p.k.
Ģints vai suga Savienībā reglamentētais nekarantīnas organisms Pieļaujamie līmeņi (%)
pirmsbāzes sēklas bāzes sēklas sertificētas sēklas
5.1. Sējas lucerna (Medicago sativa L.) Clavibacter michiganensis ssp. insidiosus (McCulloch 1925) Davis et al. [CORBIN] 0 0 0
5.2. Sējas lucerna (Medicago sativa L.) Ditylenchus dipsaci (Kuehn) Filipjev [DITYDI] 0 0 0"

1.70. papildināt 16. pielikumu ar 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Ja sēklas ir apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai ķimikālijām, norāda augu aizsardzības līdzekļus, kas lietoti sēklu apstrādē.";

1.71. papildināt noteikumus ar 19.1 pielikumu šādā redakcijā:

"19.1 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 17. februāra
noteikumiem Nr. 152

Atkārtotās sēklu pārbaudes termiņi un nosacījumi

Nr.
p.k.
Grupa Atkārtotas pārbaudes termiņš, skaitot no dīgtspējas analīzes pabeigšanas dienas
2 gadi 1 gads 3 mēneši
1. Sēklas apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
1.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumu Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas un sēklu tirdzniecības noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 12. pielikumā dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
1.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minēto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 1.1. apakšpunktā minētā termiņa neattiecas dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju neattiecas
2. Sēklas nav apstrādātas ar biopreparātiem, augu aizsardzības līdzekļiem vai citām ķīmiskām vielām
2.1. sēklas sertificētas novākšanas gadā, bet ne vēlāk kā līdz 30. jūnijam pēc novākšanas gada un noteikumu 68.1 punktā minētajā pārbaudē konstatēts:
2.1.1. kāpostu dzimtas lopbarības augi (lopbarības kāļi, lopbarības kāposti, eļļas rutki) sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta noteikumu 12. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 9,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 12. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.1.2. tauriņzieži (ragainie vanagnadziņi, lucerna, esparsete, āboliņš un austrumu galega) un facēlija sēklu mitrums nepārsniedz 13,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta noteikumu 12. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 13,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 13,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 12. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.1.3. stiebrzāles, zirņi, vīķi, lupīnas un pupas sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir vismaz par 5 % lielāka nekā minimālā dīgtspēja, kas norādīta noteikumu 12. pielikumā sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja ir mazāka par šā apakšpunkta 3. ailē norādīto, bet nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 12. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2. sēklas sertificētas vēlāk par šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minēto termiņu vai atkārtota pārbaude veikta pēc šā pielikuma 2.1. apakšpunktā minētā termiņa
2.2.1. kāpostu dzimtas lopbarības augi (lopbarības kāļi, lopbarības kāposti, eļļas rutki) neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 9,0 % un dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 9,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 12. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.2. tauriņzieži (ragainie vanagnadziņi, lucerna, esparsete, āboliņš un austrumu galega) un facēlija neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 13,0 % un dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 13,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 12. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju
2.2.3. stiebrzāles, zirņi, vīķi, lupīnas un pupas neattiecas sēklu mitrums nepārsniedz 15,0 % un dīgtspēja nav mazāka par noteikumu 12. pielikumā norādīto minimālo dīgtspēju vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju sēklu mitrums pārsniedz 15,0 % un dīgtspēja atbilst noteikumu 12. pielikumā norādītajai minimālajai dīgtspējai vai sēklas ir sertificētas ar pazeminātu dīgtspēju"

1.72. aizstāt 20. pielikuma 2.1.3., 2.1.5., 2.2.3., 2.2.4., 2.3.3. un 2.3.4. apakšpunktā vārdus "sēklu partijas" ar vārdu "sērijas";

1.73. svītrot 21. pielikuma 1. punktā vārdus "Uzņēmumu reģistrā vai";

1.74. izteikt 23. pielikumu šādā redakcijā:

"23. pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 17. februāra
noteikumiem Nr. 152

Sēklu testēšanas pārskata saturs

1. Sertificētājinstitūcijas nosaukums.

2. Sēklu testēšanas pārskata numurs.

3. Sēklaudzētāju un sēklu tirgotāju reģistrā reģistrētās personas nosaukums, adrese un reģistrācijas kods.

4. Suga, šķirne un kategorija.

5. Partijas numurs, masa (kg) un iesaiņojuma vienību skaits.

6. Sēklu izcelsmi apliecinoša dokumenta atsauces informācija.

7. Sēklu parauga ņēmējs, vidējā parauga noņemšanas datums, sēklu parauga ņemšanas akta numurs.

8. Laboratorija, kas veikusi pārbaudi, un datums, kad paraugs saņemts laboratorijā.

9. Tīrības analīzes rezultāti.

10. Citu augu sugu sēklu piejaukuma analīzes rezultāti.

11. Vējauzu klātbūtne.

12. 1000 sēklu masa (gramos).

13. Dīgtspējas analīzes rezultāti, informācija par dīgtspējas noteikšanas apstākļiem.

14. Pagaidu dīgtspējas novērtējums (%), ja tas noteikts pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

15. Mitruma saturs (%), ja tas ir noteikts.

16. Kaitēkļu invāzija, ja tā noteikta pēc reģistrā reģistrētās personas pieprasījuma.

17. Norāde par sēklu partijas atbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai norāde par sēklu partijas neatbilstību šajos noteikumos attiecīgajai kategorijai noteiktajām prasībām vai par to, ka novērtēti tikai daži rādītāji.

18. Norāde par sēklu partijas atkārtotas pārbaudes termiņu.

19. Sēklu testēšanas pārskata izsniegšanas datums*, izsniedzēja amats, vārds, uzvārds, paraksts*, zīmogs*.

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums", "paraksts" un "zīmogs" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.";

1.75. svītrot 24. pielikumu;

1.76. izteikt 28. pielikuma I daļu šādā redakcijā:

"I. Lopbarības augi, izņemot sējas zirņus, lauka pupas, lopbarības kāļus un lopbarības kāpostus

Nr.
p.k.
Vērtējamā platība (m2) Šķirnes tīrība (augi uz m2)
1/50 m2 1/30 m2 1/20 m2 1/10 m2 4/10 m2 6/10 m2
1. 5 2 2 2 3 6 7
2. 10 2 2 3 4 9 11
3. 15 2 3 3 5 11 15
4. 20 3 3 4 6 14 19
5. 25 3 4 4 6 16 23
6. 30 3 4 5 7 19 26
7. 35 3 4 5 8 21 30
8. 40 3 4 6 9 24 33
9. 45 4 5 6 9 26 37
10. 50 4 5 6 10 29 40"

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. jūnijā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 17. februāra noteikumos Nr. 152 "Lopbarības augu sēklaudzēšanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 328Pieņemts: 26.05.2020.Stājas spēkā: 01.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 103B, 29.05.2020. OP numurs: 2020/103B.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315070
01.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)