Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 325

Rīgā 2020. gada 26. maijā (prot. Nr. 36 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi"

Izdoti saskaņā ar
Dzīvnieku aizsardzības likuma
10. panta 4. punktu un 24.2 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzības noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2019, 8. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 3. punktu šādā redakcijā:

"3. Noteikumus piemēro:

3.1. gadījumos, kad dzīvniekus izmanto vai paredz izmantot procedūrās vai kad dzīvniekus īpaši audzē, lai to orgānus vai audus varētu izmantot zinātniskiem mērķiem;

3.2. līdz brīdim, kad šo noteikumu 3.1. apakšpunktā minētie dzīvnieki tiek nogalināti, izmitināti jaunā mājvietā, palaisti brīvībā piemērotā dzīvotnē vai atdoti atpakaļ sugai atbilstošā audzēšanas sistēmā;

3.3. ja, izmantojot dzīvnieku procedūrās, tam ir veikta sāpju, ciešanu diskomforta vai ilgstoša kaitējuma likvidēšana, sekmīgi lietojot anestēziju, atsāpināšanu vai citas metodes."

2. Papildināt noteikumus ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Dienests var atļaut procedūrās izmantot klaiņojošu un savvaļā mītošu mājdzīvnieku sugas dzīvnieku tikai tad, ja ievēroti abi šie nosacījumi:

14.1 1. ir būtiska nepieciešamība veikt pētījumus par dzīvnieku veselību un labturību vai par nopietnu apdraudējumu videi vai cilvēku un dzīvnieku veselībai;

14.1 2. ir zinātnisks pamatojums, ka procedūras mērķi var sasniegt, vienīgi izmantojot klaiņojošu vai savvaļas dzīvnieku."

3. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Pirms sākt izmēģinājumu dzīvnieku audzēšanu, piegādi un lietošanu, izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs vai lietotājs iesniedz dienestā iesniegumu izmēģinājumu dzīvnieku audzētāja, piegādātāja vai lietotāja reģistrācijai dienesta uzraudzības objektu reģistrā. Dienesta tīmekļvietnē pieejams iesnieguma veidlapas paraugs, un izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs vai lietotājs iesniegumā norāda vismaz šādu informāciju:

22.1. izmēģinājumu dzīvnieku audzētāja, piegādātāja vai lietotāja nosaukumu, reģistrācijas numuru Uzņēmumu reģistrā un juridisko adresi - juridiskai personai - vai vārdu, uzvārdu, personas kodu un deklarētās dzīvesvietas adresi - fiziskai personai;

22.2. faktiskās atrašanās vietas (dzīvnieku turēšanas vieta) adresi;

22.3. izmēģinājumu dzīvnieku audzētāja, piegādātāja vai lietotāja pilnvarotās personas (pārstāvja) vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

22.4. personu, kas atbildīga par to, lai nodrošinātu zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu;

22.5. šo noteikumu 45. punktā minētās personas vai personu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi un atbilstoši šo noteikumu IX nodaļai izsniegtās atļaujas numuru;

22.6. šo noteikumu 50. punktā minētās personas vai personu vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru, e-pasta adresi;

22.7. darbības veidus - izmēģinājumu dzīvnieku audzēšana, izmēģinājumu dzīvnieku piegāde vai izmēģinājumu dzīvnieku lietošana;

22.8. atzīmi par vēlmi saņemt reģistrācijas apliecību;

22.9. vēlamo pārbaudes datumu;

22.10. uzņēmuma vadītāja vai pārstāvja vārdu, uzvārdu, personas kodu, tālruņa numuru un e-pasta adresi;

22.11. iesnieguma iesniegšanas datumu."

4. Papildināt 25. punktu ar otro teikumu šādā redakcijā:

"Sarakstā norāda personu, kas ir atbildīga par to, lai nodrošinātu zinātniskiem mērķiem izmantojamo dzīvnieku aizsardzību regulējošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, un personu vai personas, kas minētas šo noteikumu 45. un 50. punktā."

5. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Izmēģinājumu dzīvnieku audzētājs, piegādātājs vai lietotājs paziņo dienestam par izmaiņām, kas saistītas ar šo noteikumu 25. punktā minēto atbildīgo personu un šo noteikumu 45. un 50. punktā minēto personu vai personām."

6. Svītrot 28. punkta ievaddaļā vārdus un skaitli "šo noteikumu 2. pielikumā minēto".

7. Izteikt 44. punktu šādā redakcijā:

"44. Darbinieki, kas:

44.1. veic procedūras ar izmēģinājumu dzīvniekiem, ir apguvuši minimālās izmēģinājumu dzīvnieku labturības prasības jomās, kas minētas šo noteikumu 47. punktā, izņemot šo noteikumu 47.11. apakšpunktā minēto jomu, un tos uzrauga šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētā persona uzdevumu veikšanas laikā, kā arī līdz brīdim, kamēr tie šai personai ir pierādījuši darbam nepieciešamo kompetenci;

44.2. kopj izmēģinājumu dzīvniekus, ir apguvuši minimālās izmēģinājumu dzīvnieku labturības prasības jomā, kas minēta šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 47.4., 47.6., 47.7. un 47.9. apakšpunktā, un tos uzrauga šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētā persona uzdevumu veikšanas laikā, kā arī līdz brīdim, kamēr tie šai personai ir pierādījuši darbam nepieciešamo kompetenci;

44.3. nogalina izmēģinājumu dzīvniekus, ir apguvuši minimālās izmēģinājumu dzīvnieku labturības prasības jomā, kas minēta šo noteikumu 47.1., 47.2., 47.3., 47.4., 47.7. un 47.8. apakšpunktā, un tos uzrauga šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētā persona uzdevumu veikšanas laikā, kā arī līdz brīdim, kamēr tie šai personai ir pierādījuši darbam nepieciešamo kompetenci."

8. Izteikt 48. punktu šādā redakcijā:

"48. Šo noteikumu 42. punktā minētie darbinieki, uzrādot dienestam sertifikātu vai citu atbilstošu apmācību dokumentu, pierāda, ka atbilstoši kompetencei ir apguvuši šo noteikumu 47. punktā minētās prasības akreditētā apmācības programmā saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām "Par vienotas izglītības un apmācības sistēmas izveidi" (pieejamas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē). Sertifikātu vai citu atbilstošu apmācību dokumentu dienestam uzrāda pēc pieprasījuma."

9. Papildināt noteikumus ar 48.1 un 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Šo noteikumu 42. punktā minētie darbinieki atbilstoši savām veicamajām darbībām iegūst, uztur un pierāda darbību veikšanai nepieciešamo kompetenci personai, kas pilda šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētos uzdevumus.

48.2 Šo noteikumu 42. punktā minētie darbinieki uztur atbilstošu kompetenci atbilstoši Eiropas Laboratorijas dzīvnieku zinātnes asociāciju federācijas (FELASA) pamatnostādnēm tālākizglītībai, patstāvīgi izglītojoties (nepārtrauktā profesionālā izaugsme), saskaņā ar Eiropas Komisijas vadlīnijām "Par vienotas izglītības un apmācības sistēmas izveidi" (pieejamas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē). Nepārtrauktas profesionālās izaugsmes procesu pārrauga persona, kas veic šo noteikumu 45.3. apakšpunktā minētos uzdevumus."

10. Izteikt 50. punktu šādā redakcijā:

"50. Katram izmēģinājumu dzīvnieku audzētājam, piegādātājam un lietotājam ir norīkots praktizējošs veterinārārsts, kam ir īpašas zināšanas laboratorijas dzīvnieku medicīnā, vai - atsevišķos gadījumos - piemēroti kvalificēts eksperts, kam uzticēti padomdevēja pienākumi saistībā ar izmēģinājumu dzīvnieku labsajūtu un ārstēšanu."

11. Papildināt III nodaļu ar 50.1 un 50.2 punktu šādā redakcijā:

"50.1 Šo noteikumu 50. punktā minētais praktizējošais veterinārārsts ir apguvis apmācību atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām "Par vienotas izglītības un apmācības sistēmas izveidi" (pieejamas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē).

50.2 Šo noteikumu 50. punktā minētajam ekspertam ir īpašas tehniskas un zooloģijas zināšanas par konkrētām dzīvnieku sugām atbilstoši Eiropas Komisijas vadlīnijām "Par vienotas izglītības un apmācības sistēmas izveidi" (pieejamas Zemkopības ministrijas tīmekļvietnē)."

12. Izteikt 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Dzīvnieku labturības struktūrā ir vismaz persona vai personas, kas uzņēmumā atbild par izmēģinājumu dzīvnieku labturību un kopšanu, un - lietotāja gadījumā - zinātniskā personāla pārstāvis. Dzīvnieku labturības struktūrā ieguldījumu sniedz arī norīkotais praktizējošais veterinārārsts vai šo noteikumu 50. punktā minētais eksperts."

13. Izteikt 110.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"110.2. pierādījumus par aizstāšanas, samazināšanas un pilnveides prasību ievērošanu."

14. Izteikt 129.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"129.5. izvērtējumu par izmēģinājuma projekta atbilstību pamatojumam, kas noteikts:

129.5.1. šo noteikumu 66., 67., 68., 69., 70. un 71. punktā par izmēģinājumu dzīvnieku nogalināšanas metodēm;

129.5.2. Dzīvnieku aizsardzības likuma 24. panta 3. punktā un šo noteikumu 7. un 8. punktā par apdraudētajām sugām un procedūru mērķiem;

129.5.3. Dzīvnieku aizsardzības likuma 24. panta 5. punktā, 24.1 un 24.2 pantā un šo noteikumu 9. un 10. punktā par primātiem, kas nav cilvēkveidīgie primāti, un procedūru mērķiem;

129.5.4. Dzīvnieku aizsardzības likuma 24. panta 4. punktā un šo noteikumu 11., 12. un 13. punktā par savvaļā sagūstītiem dzīvniekiem;

129.5.5. šo noteikumu 2.2., 14.2., 14.3. un 14.4. apakšpunktā par izmantošanai procedūrās audzētiem dzīvniekiem;

129.5.6. Dzīvnieku aizsardzības likuma 24. panta 6. punktā un šo noteikumu 14.1 punktā par klaiņojošiem dzīvniekiem un savvaļā mītošiem mājdzīvnieku sugu dzīvniekiem;

129.5.7. šo noteikumu 16., 17. un 18. punktā par procedūrām;

129.5.8. šo noteikumu 53., 54., 55., 56., 57., 58. un 59. punktā par anestēziju;

129.5.9. šo noteikumu 61. un 62. punktā par atkārtotu izmantošanu;

129.5.10. šo noteikumu 35., 36., 37., 38., 39. un 40. punktā par kopšanu un izmitināšanu;".

15. Izteikt 141. punktu šādā redakcijā:

"141. Dienests katru gadu apkopo un publisko statistikas informāciju par dzīvnieku izmantošanu procedūrās, tostarp informāciju par procedūru faktisko smagumu un procedūrās izmantoto primātu, kas nav cilvēkveidīgie primāti, izcelsmi un sugām."

16. Svītrot 2. pielikumu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2019. gada 8. janvāra noteikumos Nr. 1 "Zinātniskiem mērķiem izmantojamo .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 325Pieņemts: 26.05.2020.Stājas spēkā: 02.06.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 104, 01.06.2020. OP numurs: 2020/104.8
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
315050
02.06.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)