Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta noteikumi Nr. 291

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību"

Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta ceturto daļu,
31.1 panta devīto daļu un 31.2 panta trešo un piekto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas ražošanu, izmantojot atjaunojamos energoresursus, un cenu noteikšanas kārtību" (Latvijas Vēstnesis, 2010, 51./52. nr.; 2011, 77., 190. nr.; 2012, 142. nr.; 2013, 161., 234. nr.; 2014, 82. nr.; 2015, 250. nr.; 2016, 137. nr.; 2018, 84. nr.; 2019, 257. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Elektroenerģijas tirgus likuma 29. panta ceturto daļu, 31.1 panta devīto daļu un 31.2 panta trešo un piekto daļu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.13., 1.14. un 1.15. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.13. kārtību, kādā aptur valsts atbalsta izmaksu;

1.14. pārkāpumus, par kuriem atceļamas tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros, kā arī kārtību, kādā tās atceļamas;

1.15. nosacījumus un metodiku nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanai par elektroenerģijas ražošanu no atjaunojamiem energoresursiem."

3. Papildināt I nodaļu ar 6.1 punktu šādā redakcijā:

"6.1 Būvniecības valsts kontroles birojs (turpmāk - birojs) organizē to elektroenerģijas ražotāju darbības uzraudzību un kontroli, kuri izmanto šajos noteikumos minētās tiesības pārdot elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Birojam ir tiesības grozīt vai atcelt lēmumus, ar kuriem piešķirtas tiesības uz elektroenerģijas obligāto iepirkumu, kā arī pieņemt lēmumus par valsts atbalsta izmaksas apturēšanu un nepamatoti vai nelikumīgi saņemtā valsts atbalsta atgūšanu. Birojs, pieņemot lēmumu obligātā iepirkuma uzraudzības vai kontroles ietvaros, par to triju darbdienu laikā informē sistēmas operatoru un publisko tirgotāju."

4. Svītrot 11. punktā vārdus "un nosūta to komersantam, sistēmas operatoram un publiskajam tirgotājam".

5. Papildināt noteikumus ar 18.1 punktu šādā redakcijā:

"18.1 Komersants, kurš elektroenerģijas ražošanai izmanto šo noteikumu 3.3. apakšpunktā minēto cieto biomasu, laikā, kad tas izmanto piešķirtās obligātā iepirkuma tiesības, var lūgt birojam atļauju pilnībā vai daļēji aizstāt šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā norādīto cietās biomasas kurināmo ar citu cietās biomasas kurināmo. Šādā gadījumā komersants iesniedz birojā iesniegumu, kurā norāda informāciju par iecerēto cietās biomasas kurināmā aizstāšanu atbilstoši šo noteikumu 2. pielikuma 3. punktam, kā arī pamato kurināmā aizstāšanu. Birojs pēc iesnieguma saņemšanas izvērtē iesnieguma atbilstību šo noteikumu prasībām. Ja komersanta iesniegums atbilst minētajām prasībām, birojs pieņem lēmumu, ar kuru groza šo noteikumu 36. punktā minēto lēmumu, nosakot cietās biomasas kurināmā veida maiņu."

6. Papildināt noteikumus ar 37.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"37.4.1 šo noteikumu 3.5. apakšpunkta nosacījumiem atbilstošām vēja elektrostacijām, kuru ekspluatācija uzsākta no 2020. gada 1. janvāra, piemēro šo noteikumu 37.3. un 37.4. apakšpunktā minētās formulas, rezultātu reizinot ar koeficientu 0,85;".

7. Izteikt 43. punktu šādā redakcijā:

"43. Komersants ir tiesīgs atteikties no elektroenerģijas obligātā iepirkuma tiesībām, iesniedzot birojā attiecīgu iesniegumu. Birojs mēneša laikā pēc iesnieguma saņemšanas pieņem lēmumu par šo noteikumu 11. vai 36. punktā minētā lēmuma atcelšanu."

8. Svītrot 52. punktu.

9. Svītrot 54.4. apakšpunktā tekstu "Ministrijas lēmumu nosūta komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

10. Svītrot 59.2 punktā tekstu "Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

11. Izteikt 60.2 punktu šādā redakcijā:

"60.2 Birojs reizi ceturksnī pārliecinās, vai komersantam nav Valsts ieņēmumu dienesta administrēto nodokļu un nodevu parādu. Ja birojs konstatē, ka komersantam ir nodokļu vai nodevu parādi, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, birojs nosūta komersantam brīdinājumu par iespēju zaudēt tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros. Birojs, veicot minēto pārbaudi, pārliecinās maksātnespējas reģistrā, vai komersantam, kuram ir nodokļu vai nodevu parāds, nav ierosināts tiesiskās aizsardzības process. Šajā punktā minēto brīdinājumu neattiecina uz komersanta nodokļu parādiem, kuru kopsumma pārsniedz 150 euro, ja par tiem ir ierosināts tiesiskās aizsardzības process, no tiesiskās aizsardzības procesa ierosināšanas līdz izbeigšanas brīdim."

12. Svītrot 60.4 5. apakšpunktā tekstu "Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram;".

13. Izteikt 60.8 punktu šādā redakcijā:

"60.8 Birojs bez iepriekšēja brīdinājuma pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros:

60.8 1. ja pēc kontroles grupas veiktās pārbaudes birojs konstatē, ka elektrostacijā izmantotās tehnoloģijas veids vai kurināmais neatbilst informācijai, kas norādīta šo noteikumu 14. punktā minētajā iesniegumā, vai elektrostacijā izmantotais kurināmais neatbilst šo noteikumu 18.1 punktā minētajā lēmumā noteiktajam. Birojs lēmumu pieņem mēneša laikā pēc šo noteikumu 60.4 6. apakšpunktā minētā pārbaudes akta saņemšanas;

60.8 2. ja komersantam pasludina maksātnespējas procesu. Birojs lēmumu pieņem piecu darbdienu laikā no brīža, kad konstatēts fakts par komersanta maksātnespējas procesa pasludināšanu."

14. Papildināt noteikumus ar 60.11 punktu šādā redakcijā:

"60.11 Birojs, administrējot Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā minēto uzraudzības nodevu, desmit darbdienu laikā no nodevas samaksas termiņa beigām pārbauda, vai komersants to ir samaksājis. Ja komersants uzraudzības nodevu noteiktajā termiņā nav samaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu apturēt valsts atbalsta izmaksu par elektroenerģiju, kas no tā iepirkta pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas nomaksas termiņa beigām. Publiskais tirgotājs nākamajā darbdienā pēc lēmuma spēkā stāšanās līdz jaunam biroja lēmumam, kas pieņemts saskaņā ar šo noteikumu 61.6 punktu, aptur valsts atbalsta izmaksu komersantam par elektroenerģiju, kas no tā iepirkta pēc Elektroenerģijas tirgus likuma 31.1 pantā noteiktā uzraudzības nodevas nomaksas termiņa beigām."

15. Papildināt noteikumus ar 61.6 punktu šādā redakcijā:

"61.6 Ja komersants vēlas atjaunot valsts atbalsta izmaksu, kas apturēta saskaņā ar šo noteikumu 60.11 punktu, tas iesniedz birojā apliecinājumu par uzraudzības nodevas nomaksu. Birojs triju darbdienu laikā pārliecinās par uzraudzības nodevas nomaksas faktu. Ja birojs konstatē, ka atbilstoši sniegtajam apliecinājumam komersants uzraudzības nodevu ir nomaksājis, birojs piecu darbdienu laikā no šā fakta konstatēšanas pieņem lēmumu par saskaņā ar šo noteikumu 60.11 punktu apturētā valsts atbalsta izmaksas atsākšanu ar nākamā kalendāra mēneša pirmo datumu pēc lēmuma spēkā stāšanās dienas."

16. Svītrot 62. un 62.1 punktā tekstu "Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

17. Izteikt 62.2 punktu šādā redakcijā:

"62.2 Ja šo noteikumu 61.3 punktā minētā pārskata dati liecina, ka elektrostacija pārskata periodā nav atbildusi noteiktajiem kritērijiem, vai pēc šo noteikumu 61.4 vai 61.5 punktā minētā komersanta apliecinājuma iesniegšanas tiek konstatēta neatbilstība šo noteikumu 60.2 punktā, 60.5 1., 60.5 3., 60.5 4. vai 60.5 5. apakšpunktā vai 60.9 punktā minētajiem kritērijiem, vai komersants nav iesniedzis šo noteikumu 61.4 vai 61.5 punktā minēto apliecinājumu, birojs mēneša laikā pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros."

18. Svītro 63.10 un 63.23 punktā tekstu "Lēmumu paziņo komersantam, publiskajam tirgotājam un sistēmas operatoram."

19. Papildināt noteikumus ar VI3 nodaļu šādā redakcijā:

"VI3. Nepamatoti vai nelikumīgi saņemta valsts atbalsta atgūšanas nosacījumi un metodika

63.24 Birojs lēmumā, ar kuru šo noteikumu 60.4 5. vai 60.8 1. apakšpunktā, 62., 62.1 vai 62.2 punktā minētajos gadījumos atceļ komersantam piešķirtās tiesības, nosaka pienākumu mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas atmaksāt publiskajam tirgotājam saņemto nepamatoto valsts atbalstu:

63.24 1. šo noteikumu 60.4 5. vai 60.8 1. apakšpunktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu kopš šo noteikumu 60. punktā minētā pēdējā gada pārskata iesniegšanas termiņa;

63.24 2. šo noteikumu 62. punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu, kurš sākas no šo noteikumu 60. punktā minētā gada pārskata perioda pirmās dienas;

63.24 3. šo noteikumu 62.1 punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu kopš pēdējā brīdinājuma paziņošanas komersantam;

63.24 4. šo noteikumu 62.2 punktā minētajā gadījumā - valsts atbalstu par elektroenerģijas pārdošanu obligātā iepirkuma ietvaros, ko publiskais tirgotājs izmaksājis par periodu kopš brīdinājuma paziņošanas komersantam.

63.25 Ja birojs konstatē, ka komersants pārkāpis Elektroenerģijas tirgus likumā un šajos noteikumos minētos valsts atbalsta nosacījumus un saņemtais atbalsts uzskatāms par nelikumīgu valsts atbalstu, birojs mēneša laikā no fakta konstatēšanas pieņem lēmumu, ar kuru atceļ komersantam piešķirtās tiesības pārdot no atjaunojamiem energoresursiem saražoto elektroenerģiju obligātā iepirkuma ietvaros un komersantam nosaka pienākumu mēneša laikā atmaksāt publiskajam tirgotājam šo noteikumu ietvaros saņemto nelikumīgo valsts atbalstu kopā ar procentiem, kurus aprēķina atbilstoši likmei, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai (turpmāk - Regula Nr. 794/2004), 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus saskaņā ar Regulas Nr. 794/2004 9. panta 2. punktu, ievērojot Regulas Nr. 794/2004 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi.

63.26 Publiskais tirgotājs pēc šo noteikumu 63.24 vai 63.25 punktā minētā lēmuma stāšanās spēkā pārtrauc elektroenerģijas iepirkumu obligātā iepirkuma ietvaros.

63.27 Ja komersants nepilda šo noteikumu 63.24 vai 63.25 punktā minēto lēmumu tajā noteiktajā termiņā, publiskais tirgotājs triju darbdienu laikā par to informē biroju, norādot neatmaksātās summas apmēru, tai skaitā šo noteikumu 63.25 punktā minētos procentus."

20. Papildināt noteikumus ar 115. un 116. punktu šādā redakcijā:

"115. Šo noteikumu 37.4.1 apakšpunkts stājas spēkā pēc tam, kad Eiropas Komisija ir sniegusi pozitīvu atzinumu par tā saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

116. Ekonomikas ministrija pēc šo noteikumu 115. punktā minētā atzinuma saņemšanas triju darbdienu laikā nosūta attiecīgu paziņojumu publicēšanai oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis"."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs J. Vitenbergs

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2010. gada 16. marta noteikumos Nr. 262 "Noteikumi par elektroenerģijas .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 291Pieņemts: 12.05.2020.Stājas spēkā: 19.05.2020.Zaudē spēku: 11.09.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.05.2020. OP numurs: 2020/94.16
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
314737
19.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)