Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 289

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 16. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli"

Izdoti saskaņā ar Veterinārmedicīnas likuma
25. panta 1. un 11. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 14. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Latvijas izcelsmes biškopības preces, kas minētas šo noteikumu 4.1 pielikumā, aizliegts vest uz šajā pielikumā minētajām dalībvalstu teritorijām."

2. Papildināt noteikumus ar 41.1 punktu šādā redakcijā:

"41.1 Latvijas teritorijā no trešajām valstīm aizliegts ievest biškopības preces, kas minētas Komisijas 2010. gada 12. marta Regulas (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības (turpmāk - regula Nr. 206/2010), 7. panta 3. punkta "a" apakšpunktā un kuru galamērķis, kas norādīts veterinārajā (veselības) sertifikātā, ir šo noteikumu 4.1 pielikumā minētā dalībvalsts teritorija."

3. Papildināt noteikumus ar 45.3., 45.4. un 45.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.3. dzīvniekus, izņemot šo noteikumu 45.4. apakšpunktā minētos dzīvniekus, atļauts ievest no trešajām valstīm un to teritorijām, kā arī vest tranzītā caur trešajām valstīm un to teritorijām, kas norādītas:

45.3.1. regulas (ES) Nr. 206/2010 II pielikuma 1. daļā;

45.3.2. Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem (turpmāk - regula Nr. 577/2013) II pielikumā;

45.3.3. Komisijas 2018. gada 12. aprīļa Īstenošanas regulas (ES) 2018/659 par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā I pielikumā, izņemot trešās valstis, kurām minētā pielikuma tabulas 16. slejā ir norādīts laika ierobežojums;

45.4. dzīvniekus, kas tiek vesti uz atzītu dzīvnieku turēšanas vietu, atļauts ievest no trešajām valstīm un to teritorijām, kā arī vest tranzītā caur trešajām valstīm un to teritorijām, kas norādītas regulas Nr. 577/2013 II pielikumā;

45.5. dzīvniekiem ir izsniegts veterinārais (veselības) sertifikāts (8.1 pielikums)."

4. Aizstāt 46.4.1. apakšpunktā vārdus un skaitļus "Komisijas 2010. gada 12. marta Regulas (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības" ar vārdiem un skaitļiem "regulas Nr. 206/2010".

5. Papildināt noteikumus ar 4.1 pielikumu šādā redakcijā:

"4.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Dalībvalstis vai to teritorijas, kas ir atzītas par brīvām no varroatozes

ISO kods Dalībvalsts Teritorija, kas atzīta par brīvu no varroatozes TRACES kods, vietējā veterinārā vienība Preces, kuras aizliegts ievest šajā pielikumā norādītajās teritorijās
FI Somija Olandes salas FI00300
AHVENANMAAN VALTIONVIRASTO
Aizvākoti peri un izperētas dzīvas medus bites
PT Portugāle Korvu sala PT01300
FLORES (SANTA CRUZ)
Bites (Apis mellifera) jebkurā to dzīves cikla posmā, tostarp spieti, bišu mātes, saimes un izmantotie bišu stropi un apkāres
Grasjosas sala PT05200
GRACIOSA (SANTA CRUZ DA GRACIOSA)
Sanžoržes sala PT02700
SAO JORGE (VELAS)
Santamarijas sala PT02500
SANTA MARIA (VILA DO PORTO)
Sanmigelas sala PT02600
SAO MIGUEL (PONTA DELGADA)
Terseiras sala PT02800
TERCEIRA (ANGRA DO HEROISMO)
UK Apvienotā Karaliste Menas Sala GB06301
MENAS SALA
Bites jebkurā to dzīves cikla posmā, lietoti stropi, salmu stropi vai jebkuras tvertnes, kas izmantotas bišu izmitināšanai"

6. Izteikt 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Veterinārais (veselības) sertifikāts tirdzniecībai starp Eiropas Savienības dalībvalstīm ar bitēm un kamenēm

EIROPAS SAVIENĪBA Iekšējās tirdzniecības sertifikāts

Piezīmes.
1. I.2. Sertifikāta references numurs - datorizētas sistēmas TRACES (Trade Control and Expert System) veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.
2. I.2.a. Vietējais references numurs - Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.
3. I.3. Centrālā kompetentā iestāde - Pārtikas un veterinārais dienests.
4. I.4. Lokālā kompetentā iestāde - Pārtikas un veterinārā dienesta teritoriālā struktūrvienība.
5. I.19. Preces kods (KN kods) - datorizētas sistēmas TRACES kombinētās nomenklatūras kods.
6. II daļa. Padomes Direktīva 92/65 - Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A (I) pielikumā, no kuras izrietošās tiesību normas iekļautas Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli".
7. Apstiprināts veterinārārsts vai apstiprināts ierēdnis - oficiālais veterinārārsts, kas aizpilda un izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumiem Nr. 1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei"."

7. Izteikt 7. pielikuma 7. piezīmi šādā redakcijā:

"7. Pilnvarotais veterinārārsts vai pilnvarotais inspektors - oficiālais veterinārārsts, kas aizpilda un izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumiem Nr. 1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei"."

8. Papildināt noteikumus ar 8.1 pielikumu šādā redakcijā:

"8.1 pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Veterinārais (veselības) sertifikāts suņu, kaķu un balto sesku ievešanai Eiropas Savienībā no trešajām valstīm

Piezīmes.
1. I.2./II.a. Sertifikāta atsauces numurs - eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes veterinārajam (veselības) sertifikātam piešķirtais numurs.
2. I.3. Centrālā kompetentā iestāde - eksportētājas trešās valsts kompetentā veterinārā iestāde.
3. I.4. Vietējā kompetentā iestāde - eksportētājas trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes teritoriālā struktūrvienība.
4. I.19. Preces kods (HS kods) - saskaņā ar Starptautisko konvenciju par preču aprakstīšanas un kodēšanas harmonizēto sistēmu izveidotās nomenklatūras kods veterinārajā (veselības) sertifikātā aprakstītajam dzīvniekam.
5. II daļa. Sertifikācija:
• Padomes Direktīva 92/65 - Padomes 1992. gada 13. jūlija Direktīva 92/65/EEK, ar ko paredz dzīvnieku veselības prasības attiecībā uz tādu dzīvnieku, spermas, olšūnu un embriju tirdzniecību un importu Kopienā, uz kuriem neattiecas dzīvnieku veselības prasības, kas paredzētas īpašos Kopienas noteikumos, kuri minēti Direktīvas 90/425/EEK A (I) pielikumā, no kuras izrietošās tiesību normas iekļautas Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku apritei, kas nav minēti citos normatīvajos aktos par veterināro kontroli";
• Komisijas Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 - Komisijas 2013. gada 28. jūnija Īstenošanas regula (ES) Nr. 577/2013 par identifikācijas dokumentu paraugiem suņu, kaķu un mājas sesku nekomerciālai pārvietošanai, teritoriju un trešo valstu saraksta izveidošanu un par deklarāciju formas, izkārtojuma un valodas prasībām atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes regulā (ES) Nr. 576/2013 paredzētajiem konkrētiem nosacījumiem;
• Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 576/2013 - Eiropas Parlamenta un Padomes 2013. gada 12. jūnija Regula (EK) Nr. 576/2013 par lolojumdzīvnieku nekomerciālu pārvietošanu un par regulas (EK) Nr. 998/2003 atcelšanu;
• Komisijas Regula (ES) Nr. 206/2010 - Komisijas 2010. gada 12. marta Regula (ES) Nr. 206/2010, ar ko izveido sarakstus, kuros iekļautas trešās valstis, to teritorijas vai daļas, no kurām Eiropas Savienībā atļauts ievest konkrētus dzīvniekus un svaigu gaļu, un nosaka veterinārās sertifikācijas prasības;
• Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/659 - Komisijas 2018. gada 12. aprīļa Īstenošanas regula (ES) 2018/659 par prasībām dzīvu zirgu dzimtas dzīvnieku un to spermas, olšūnu un embriju ievešanai Savienībā;
• Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2018/878 - Komisijas 2018. gada 18. jūnija Īstenošanas regula (ES) 2018/878, ar ko pieņem to dalībvalstu vai dalībvalstu teritorijas daļu sarakstu, kuras atbilst Deleģētās regulas (ES) 2018/772 par to, kā piemēro profilaktiskus veselības aizsardzības pasākumus, kas kontrolē suņu infekciju ar Echinococcus multilocularis, 2. panta 2. un 3. punktā noteiktajiem kategorizēšanas noteikumiem;
• Komisijas Deleģētā regula (ES) 2018/772 - Komisijas 2017. gada 21. novembra Deleģētā regula (ES) 2018/772, ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 576/2013 papildina attiecībā uz profilaktiskiem veselības aizsardzības pasākumiem Echinococcus multilocularis infekcijas kontrolei suņiem un atceļ Deleģēto regulu (ES) Nr. 1152/2011;
• Padomes Lēmums 2000/258 - Padomes 2000. gada 20. marta Lēmums Nr. 2000/258, ar ko tiek izraudzīta īpaša iestāde, kas atbildīga par tādu kritēriju noteikšanu, kas vajadzīgi, lai standartizētu seroloģiskos testus trakumsērgas vakcīnu efektivitātes pārraudzīšanai.
6. Oficiālais veterinārārsts - trešās valsts kompetentās veterinārās iestādes pilnvarots veterinārārsts, kas aizpilda un izsniedz veterināro (veselības) sertifikātu atbilstoši Ministru kabineta 2010. gada 14. decembra noteikumiem Nr. 1121 "Noteikumi par kārtību, kādā izsniedz dzīvnieku un dzīvnieku izcelsmes produktu veterināros (veselības) sertifikātus, un vispārīgajām veterinārajām prasībām dzīvnieku izcelsmes pārtikas produktu apritei"."

9. Izteikt 11. pielikumu šādā redakcijā:

"11. pielikums
Ministru kabineta
2017. gada 3. janvāra
noteikumiem Nr. 17

Iesniegums atļaujas saņemšanai dzīvnieku ievešanai Latvijā no trešajām valstīm

Aizpildīt drukātiem burtiem

1. Dzīvnieka(-u) nosūtītājs
  (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, adrese)
2. Dzīvnieka(-u) saņēmējs
  (juridiskās personas nosaukums vai fiziskās personas vārds un uzvārds, tālruņa numurs, adrese)
3. Dzīvnieka(-u) sugas latīniskais nosaukums
4. Dzīvnieka(-u) identifikācijas veids un identifikācijas numurs
5. Dzīvnieku skaits
6. Trešā valsts, no kuras dzīvnieku(-us) paredzēts ievest
7. Tranzītvalstis, caur kurām dzīvnieku(-us) paredzēts vest līdz ievešanai Eiropas Savienībā1
8. Dzīvnieka(-u) ievešanas nolūks
9. Plānotais dzīvnieka(-u) uzturēšanās ilgums Latvijas teritorijā2
10. Eiropas Savienības dalībvalstis, uz kurām dzīvnieku(-us) plānots vest pēc ievešanas Latvijas teritorijā2
11. Transportlīdzekļa veids, valsts reģistrācijas numurs un pārvadātāja nosaukums
12. Dzīvnieku pārvadātāja atļaujas numurs3
13. Transportlīdzekļa atļaujas numurs3
14. Turēšanas apstākļi, kādi tiks nodrošināti dzīvniekam(-iem) pārvadāšanas un turēšanas laikā
15. Robežkontroles punkts, caur kuru plānota dzīvnieka(-u) ievešana Eiropas Savienībā
16. Iesnieguma iesniedzējs
  (vārds, uzvārds, tālruņa numurs, adrese)
17. Cita informācija4

Datums  
Paraksts5  

Aizpilda Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona

Iesnieguma reģistrācijas datums Pārtikas un veterinārajā dienestā
Pārtikas un veterinārā dienesta amatpersona - vārds, uzvārds, amats

Paraksts5  

Piezīmes.
1 Aizpilda, ja pirms ievešanas Eiropas Savienībā dzīvnieku(-us) paredzēts vest tranzītā caur trešo valsti.
2 Aizpilda, ja pēc ievešanas Latvijas teritorijā dzīvnieku(-us) paredzēts vest uz citu Eiropas Savienības dalībvalsti.
3 Aizpilda, ja dzīvnieku pārvadātājam vai transportlīdzeklim nepieciešama atļauja atbilstoši normatīvajiem aktiem par dzīvnieku pārvadāšanu.
4 Norāda informāciju, kas nav iekļauta citās iesnieguma sadaļās, piemēram, par Dabas aizsardzības pārvaldes izsniegtu atļauju, ja tāda nepieciešama atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā tiek nodrošināta starptautiskā tirdzniecība ar apdraudētajiem savvaļas dzīvnieku un augu sugu īpatņiem.
5 Dokumenta rekvizītu "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. janvāra noteikumos Nr. 17 "Veterinārās prasības to dzīvnieku .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 289Pieņemts: 12.05.2020.Stājas spēkā: 19.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.05.2020. OP numurs: 2020/94.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
314735
19.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)