Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 284

Rīgā 2020. gada 12. maijā (prot. Nr. 32 6. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu un
Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 1.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt Latvijas zinātnisko institūciju pētniecisko un inovatīvo kapacitāti un spēju piesaistīt ārējo finansējumu, ieguldot cilvēkresursos un infrastruktūrā" 1.1.1.2. pasākuma "Pēcdoktorantūras pētniecības atbalsts" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 19., 242. nr.; 2017, 193. nr.; 2019, 7., 68. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 6.1.2.2., 6.1.2.3., 6.1.2.4., 6.1.2.5. un 6.1.2.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"6.1.2.2. zinātnisko rakstu skaits, kuru izstrādei un publicēšanai sniegts atbalsts pētniecības pieteikumu ietvaros, - 1087;

6.1.2.3. jauno produktu un tehnoloģiju skaits, kas ir komercializējami un kuru izstrādei sniegts atbalsts pētniecības pieteikuma ietvaros, - 195;

6.1.2.4. privātās investīcijas, kas papildina valsts atbalstu inovācijām vai pētniecības un izstrādes projektiem, - 897 429 euro;

6.1.2.5. komersantu skaits, kuri sadarbojas ar pētniecības institūcijām, - 76;

6.1.2.6. jauno zinātnieku skaits (pilnas slodzes ekvivalents), kuri projekta ietvaros pilnveidojuši kompetenci, ieskaitot karjeras izaugsmes un personāla atjaunotnes procesus, - 113;".

2. Izteikt 9. un 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9. Pasākumam pieejamais kopējais attiecināmais finansējums ir 51 029 231 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 43 374 846 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 5 136 885 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums - 2 517 500 euro. Pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 47 913 758 euro, tai skaitā Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 40 726 694 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 4 669 564 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums - 2 517 500 euro.

9.1 Ja Eiropas Komisijas Pētniecības izpildaģentūra apstiprina šo noteikumu 12. punktā minētā finansējuma saņēmēja izstrādāto un iesniegto COFUND projektu un piešķir finansējumu tā īstenošanai, pasākuma īstenošanai pieejamais finansējums ir 58 814 231 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums - 5 310 000 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 43 374 846 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 7 611 885 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums - 2 517 500 euro. Pētniecības pieteikumu īstenošanai plānotais finansējums ir 54 834 758 euro, tai skaitā Eiropas Komisijas finansējums - 4 725 000 euro, Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums - 40 489 544 euro, valsts budžeta līdzfinansējums - 7 102 714 euro un nacionālais privātais līdzfinansējums - 2 517 500 euro."

3. Izteikt 20. un 21. punktu šādā redakcijā:

"20. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir zinātniskā institūcija vai Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrā reģistrēts sīkais (mikro), mazais, vidējais vai lielais komersants, kas nodibina darba tiesiskās attiecības ar pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai. Pētniecības pieteikumu var īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu (turpmāk - sadarbības partneris), kas uzņem pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai vai cilvēkresursiem. Sadarbības partneris var gūt ekonomiskās priekšrocības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no sadarbības partnera pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām darbībām.

21. Ja pētniecības pieteikums tiek īstenots partnerībā ar ārvalsts vai Latvijas zinātnisko institūciju, augstskolu vai komersantu, pēc pētniecības pieteikuma apstiprināšanas pētniecības pieteikuma iesniedzējs un sadarbības partneris noslēdz sadarbības līgumu, paredzot tajā saturiskās, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumus, pušu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī tiesības uz pētniecības pieteikuma rezultātiem (tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības) proporcionāli katra sadarbības partnera ieguldījumam pētniecības pieteikuma īstenošanā, un piekļuvi sadarbības partnera infrastruktūrai un citiem resursiem pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai."

4. Izteikt 31. punktu šādā redakcijā:

"31. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā noslēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par pētniecības pieteikuma īstenošanu ne ilgāk kā uz 36 mēnešiem. Pētniecības pieteikuma iesniedzējs ceturtajā atlases kārtā noslēdz līgumu ar finansējuma saņēmēju par pētniecības pieteikuma īstenošanu ne ilgāk kā uz 30 mēnešiem, bet nepārsniedzot pētniecības pieteikuma īstenošanas beigu termiņu - 2023. gada 30. jūniju."

5. Izteikt 47. punktu šādā redakcijā:

"47. Pirmajā, otrajā un trešajā atlases kārtā pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 133 806 euro."

6. Papildināt noteikumus ar 47.1 punktu šādā redakcijā:

"47.1 Ceturtās atlases kārtas pētniecības pieteikuma maksimālais kopējais attiecināmais finansējums ir 111 505 euro."

7. Papildināt noteikumus ar 53.1 punktu šādā redakcijā:

"53.1 Ja ar saimniecisko darbību saistīts pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 651/2014 nosacījumus, pētniecības pieteikuma iesniedzējam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu pētniecības pieteikuma ietvaros nelikumīgi saņemto publisko finansējumu kopā ar procentiem, kuru likmi publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad publiskais finansējums tika izmaksāts pētniecības pieteikuma iesniedzējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

8. Izteikt 79. punktu šādā redakcijā:

"79. Lēmumu par publiskā finansējuma piešķiršanu saskaņā ar Komisijas regulas Nr. 651/2014 2. panta 28. punktu ar saimniecisko darbību saistītiem pētniecības pieteikumiem pieņem līdz Komisijas regulas Nr. 651/2014 58. panta 4. punktā un 59. pantā noteiktajam termiņam."

9. Izteikt 80.4 un 80.5 punktu šādā redakcijā:

"80.4 Starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs ir Latvijas zinātniskā institūcija, kas nodibina darba tiesiskās attiecības ar starptautisko pēcdoktorantu un nodrošina pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem starptautiskās pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai. Starptautiskās pētniecības pieteikumu zinātniskā institūcija var īstenot individuāli vai partnerībā ar ārvalsts zinātnisko institūciju vai ārvalsts augstskolu, kas uzņem starptautisko pēcdoktorantu un, ja nepieciešams, nodibina darba tiesiskās attiecības ar starptautisko pēcdoktorantu uz mobilitātes laiku, nodrošinot pieeju infrastruktūrai un cilvēkresursiem (var gūt ekonomiskās priekšrocības un intelektuālā īpašuma tiesības, kas izriet no pētniecības pieteikuma ietvaros veiktajām darbībām) (turpmāk - uzņemošā institūcija).

80.5 Ja starptautiskais pētniecības pieteikums tiek īstenots partnerībā ar ārvalsts zinātnisko institūciju vai ārvalsts augstskolu, pēc starptautiskās pētniecības pieteikuma apstiprināšanas atbilstoši šiem noteikumiem starptautiskās pētniecības pieteikuma iesniedzējs un uzņemošā institūcija noslēdz sadarbības līgumu, paredzot tajā saturiskās, tehniskās un finansiālās sadarbības nosacījumus, pušu tiesības, pienākumus un atbildību, kā arī tiesības uz pētniecības pieteikuma rezultātiem (tai skaitā intelektuālā īpašuma tiesības) proporcionāli katra sadarbības partnera ieguldījumam pētniecības pieteikuma īstenošanā, un piekļuvi uzņemošās institūcijas infrastruktūrai un citiem resursiem starptautiskās pētniecības pieteikuma ietvaros nepieciešamo pētījumu īstenošanai."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 19. janvāra noteikumos Nr. 50 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 284Pieņemts: 12.05.2020.Stājas spēkā: 19.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 94, 18.05.2020. OP numurs: 2020/94.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
314730
19.05.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)