Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Talsu novada domes saistošie noteikumi Nr. 4

Talsos 2020. gada 26. martā (prot. Nr. 8, 1. p., lēmums Nr. 146)

Grozījums Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām"
21. panta pirmās daļas 1. punktu un 24. pantu

1. Veikt Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums" (protokols Nr. 3, lēmums Nr. 15) šādus grozījumus:

1.1. Papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 39.2 punktu šādā redakcijā:

"39.2 Komitejas priekšsēdētājs var noteikt, ka komitejas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja komitejas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā, veselības stāvokļa, komandējuma vai citu svarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties komitejas sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un deputāts ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.08:30 pirms komitejas sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas komitejas sēdes, par to rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis komitejas priekšsēdētāju.

Domes priekšsēdētājs, arī pēc komitejas priekšsēdētāja priekšlikuma, ar rīkojumu var noteikt komitejas sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci, visiem komitejas locekļiem neatrodoties sēžu zālē. Šādā gadījumā komitejas locekļu reģistrāciju kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā. Gadījumā, ja komitejas loceklis jebkādu iemeslu dēl nevar piedalīties komitejas sēdē attālināti - neatrodoties sēžu zālē, viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties attālinātajā sēdē, izmantojot pašvaldības tehniskos līdzekļus no sēžu zāles.

Komitejas locekļiem, piedaloties komitejas sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātam videoattēlam tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai deputāts būtu vizuāli identificējams sēdēs dalībā un katrā balsojumā.

Pašvaldības administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu vadītāji un citi darbinieki) piedalās attālināti rīkotajā komitejas sēdē, izmantojot videokonferenci no sēžu zāles vai neatrodoties sēžu zālē saskaņā ar domes priekšsēdētāja vai komitejas priekšsēdētāja norādījumiem (norāda darba kārtībā).

Attālinātās komitejas sēdes tiek protokolētas un veikts audioieraksts šo saistošo noteikumu 39.1 punktā noteiktajā kārtībā."

1.2. Papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 39.3punktu šādā redakcijā:

"39.3 Domes priekšsēdētājs vai komitejas priekšsēdētājs, arī pēc komisijas priekšsēdētāja priekšlikuma, var noteikt pārraudzībā esošās komisijas sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci, visiem komisijas locekļiem neatrodoties sēžu zālē, piemērojot šo noteikumu 39.2 punktu (izņemot audioieraksta fiksēšanu), ja tas ir nepieciešams.

Komisijas priekšsēdētājs, piemērojot šo noteikumu 39.2 punktu (izņemot audioieraksta fiksēšanu), var noteikt, ka komisijas sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā) vai cits drošs tiešsaistes komunikācijas veids, ja komisijas loceklis sēdes laikā atrodas citā vietā, veselības stāvokļa, komandējuma vai citu svarīgu iemeslu dēļ nevar ierasties komisijas sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties komisijas sēdē ar videokonferences vai citu drošu tiešsaistes veida palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un komisijas loceklis ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.08:30 pirms komisijas sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas komisijas sēdes, par to rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis komisijas priekšsēdētāju.

Komisijas locekļiem, piedaloties komisijas sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātai dalībai tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai komisijas loceklis būtu identificējams sēdes dalībā un katrā balsojumā."

1.3. Papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 70.2punktu šādā redakcijā:

"70.2 Domes priekšsēdētājs var noteikt, ka domes sēdes norisē tiek izmantota videokonference (attēla un skaņas pārraide reālajā laikā), ja domes deputāts sēdes laikā atrodas citā vietā un veselības stāvokļa vai komandējuma dēļ nevar ierasties domes sēdes norises vietā, ja viņam ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties sēdē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniskā balsošana tiešsaistē, un deputāts ne vēlāk kā līdz iepriekšējās darba dienas pl.08:30 pirms domes sēdes, vai 1 (vienu) stundu pirms ārkārtas domes sēdes, par to rakstveidā (e-pasts, iesniegums) ir informējis domes priekšsēdētāju.

Pašvaldības dome var nolemt vai Domes priekšsēdētājs ar rīkojumu var noteikt domes sēdes rīkošanu attālināti, izmantojot videokonferenci - visiem domes deputātiem neatrodoties sēžu zālē, ja viņiem ir nodrošināta tehniska iespēja piedalīties komitejas sēdes norisē ar videokonferences palīdzību un ir nodrošināta elektroniska balsošana tiešsaistē, ja tas ir nepieciešams. Šādā gadījumā domes deputātu reģistrāciju kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā. Gadījumā, ja domes deputāts jebkādu iemeslu dēl nevar piedalīties attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot videokonferenci - neatrodoties sēžu zālē, viņam tiek nodrošināta iespēja piedalīties attālinātajā sēdē, izmantojot pašvaldības tehniskos līdzekļus no sēžu zāles.

Domes deputātiem, piedaloties domes sēdē attālināti, pastāvīgi jābūt nodrošinātam videoattēlam tiešsaistes režīmā tādā veidā, lai deputāts būtu vizuāli identificējams sēdēs dalībā un katrā balsojumā.

Pašvaldības administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu vadītāji un citi darbinieki) piedalās attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot videokonferenci no sēžu zāles vai neatrodoties sēžu zālē saskaņā ar domes priekšsēdētāja norādījumiem (norāda darba kārtībā).

Attālinātās domes sēdes videokonferences norise tiek pārraidīta sēžu zāle vai bez pārraidīšanas, un kura tiek fiksēta šo saistošo noteikumu 70.1 punktā noteiktajā kārtībā."

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 

Saistošo noteikumu Nr. 4 "Grozījums Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības nolikums""
paskaidrojuma raksts

Sadaļas nosaukums Sadaļas paskaidrojums
1. Projekta nepieciešamības pamatojums Ministru kabinets 2020. gada 12. martā izdeva rīkojumu Nr. 103 (prot. Nr. 11 1. §) (turpmāk - Rīkojums), ņemot vērā, ka Pasaules Veselības organizācija 2020. gada 11. martā paziņoja, ka Covid-19 ir sasniegusi pandēmijas apmērus, un pamatojoties uz Civilās aizsardzības un katastrofu pārvaldīšanas likuma 4. panta pirmās daļas 1. punkta "e" apakšpunktu, likuma "Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli" 4. pantu, 5. panta pirmo daļu un 6. panta pirmās daļas 1. punktu un otro daļu, 7. panta 1. punktu un 8. pantu, Epidemioloģiskās drošības likuma 3. panta otro daļu, lai noteiktu epidemioloģiskās drošības un citus pasākumus.

Rīkojuma 4.25. paredz iespēju Ministru kabineta sēdes rīkot attālināti, savukārt 4.26. punkts paredz iespēju ierobežot tiesvedības procesus, kas ir saistīti ar mutvārdu procesu, kā arī ņemot vērā Slimību profilakses un kontroles centra, Veselības ministrijas rekomendācijas, personu tiesības kontaktēties savā starpā ir ierobežojamas ar leģitīmu mērķi - ierobežot turpmāku infekcijas izplatīšanos un personu inficēšanos

4.1. punkts nosaka pienākumu valsts un pašvaldību iestādēm izvērtēt un iespēju robežās nodrošināt klātienes pakalpojumu sniegšanu attālināti.

Pastāvot šādiem apstākļiem pašvaldībai radās pamatota nepieciešamība rīkot pašvaldības domes un komiteju sēdes, komisiju sēdes attālināti, atsevišķiem vai visiem deputātiem un attiecīgi komisiju locekļiem klātneesot sēžu zālē.

Likuma "Par pašvaldībām" 34. pants nosaka pašvaldības domes priekšsēdētāja tiesības, ja tas ir paredzēts pašvaldības nolikumā, noteikt, ka domes sēdē tiek izmantota videokonference, lai deputāts var piedalīties un balsot sēdē attālināti. Likuma 56. pants paredz komitejas priekšsēdētāja tiesības, ja tas ir paredzēts pašvaldības nolikumā, noteikt, ka domes komitejas sēdē tiek izmantota videokonference, lai deputāts varētu piedalīties un balsot sēdē attālināti.

Likuma "Par pašvaldībām" 26. panta otra daļa nosaka, ka domes sēdes ir atklātas, ja likumos nav noteikts citādi, kas tiek piemērota arī attiecībā uz pašvaldības domes komiteju sēdēm. Pašvaldībā domes sēdes atklātība tiek nodrošināta ar video translācijas tiešraidi, kā arī pieņemto lēmumu un video ieraksta publicēšanu pašvaldības tīmekļvietnē.

Saistošo noteikumu grozījumu pieņemšana nekādā veidā neietekmēs domes sēžu atklātību, joprojām tiks nodrošināta pašvaldības nolikumā noteiktā domes sēdes fiksēšana protokolā, audio un video ierakstā, un to publicēšana. Tāpat tiks nodrošināta domes komiteju sēžu fiksēšana protokolā un audio ierakstā, kā arī audio ieraksta publicēšana. Šādā veidā pašvaldība arī turpmāk nodrošinās iedzīvotāju informēšanu par domes sēdes norisi un pieņemtajiem lēmumiem.

Likuma "Par pašvaldībām " 34. panta pirmā daļa, un 56.panta pirmā daļa nosaka, ka domes deputāts domes sēdē un komitejas sēdē var piedalīties attālināti ar videokonferenci, ja ir reģistrējies dalībai komitejas sēdē pašvaldības nolikumā noteiktajā kārtībā. Noteikumu grozījumi paredz, ka šādā gadījumā domes deputātu reģistrāciju kancelejas darbinieks veic elektroniskā veidā.

Ar noteikumu grozījumiem paredzēta kārtība, kādā pašvaldības administrācijas (lēmumprojektu virzītāji un ziņotāji, nodaļu vadītāji un citi darbinieki) piedalās attālināti rīkotajā domes sēdē, izmantojot videokonferenci.

Ar noteikumu grozījumiem arī paredzēta kārtība, kādā var tikt rīkotas pašvaldības domes komisiju sēdes attālināti, kā arī komisijas locekļi var piedalīties sēdē attālināti, izmantojot arī citus drošus tiešsaistes komunikāciju veidus (rīkus).

2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz papildināt Talsu novada pašvaldības nolikumu ar 39.2 punktu, 39.3 punktu un 70.2 punktu, kas nosaka kārtību kādā:

1. pašvaldības domes, komitejas un komisijas sēde var tikt rīkota attālināti domes deputātiem, komisijas locekļiem un citiem dalībniekiem klātneesot;

2. pašvaldības domes un komitejas sēdē var tikt izmantota videokonference, paredzot, ka atsevišķi domes deputāti var piedalīties attālināti domes un komitejas sēdē klātneesot

3. pašvaldības domes komisijas sēde var tikt rīkota attālināti un komisijas locekļi var piedalīties komisijas sēdē klātneesot.

3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Nav attiecināms.
4. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav attiecināms.
5. Informācija par administratīvajām procedūrām Nav attiecināms.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Nav attiecināms.

Talsu novada domes priekšsēdētājs D. Karols

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījums Talsu novada domes 2009. gada 9. jūlija saistošajos noteikumos Nr. 2 "Talsu novada pašvaldības .. Statuss:
Zaudējis spēku
zaudējis spēku
Izdevējs: Talsu novada dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 4Pieņemts: 26.03.2020.Stājas spēkā: 27.03.2020.Zaudē spēku: 03.07.2021.Tēma: Covid-19 pašvaldībāsPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 12.05.2020. OP numurs: 2020/90.9
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314615
27.03.2020
424
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)