Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā

Izdarīt Dabas resursu nodokļa likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2006, 2. nr.; 2007, 3., 24. nr.; 2008, 3., 13. nr.; 2009, 1., 15. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 206. nr.; 2013, 194., 232. nr.; 2014, 199. nr.; 2016, 241., 254. nr.; 2018, 90. nr.; 2019, 75., 240. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt 3. pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Nodokļa maksātājs ir depozīta sistēmas operators, kas noslēdzis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu, bet nav izpildījis līgumā ietvertās saistības attiecībā uz normatīvajos aktos noteiktajiem depozīta iepakojuma atpakaļ pieņemšanas, atkārtotas izmantošanas un reģenerācijas apjomiem."

2. Papildināt likumu ar 8.1 pantu šādā redakcijā:

"8.1 pants. Atbrīvojums no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu

(1) Nodokļa maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā, nodokli par šo iepakojumu nemaksā, ja ir noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā (ja depozīta sistēmas operators ir noslēdzis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu).

(2) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde par noslēgto līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu ar depozīta sistēmas operatoru un par nodokļu maksātājiem, kam piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu, līdz ceturksnim sekojošā mēneša 20. datumam informē Valsts ieņēmumu dienestu.

(3) Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde reizi ceturksnī sniedz Valsts ieņēmumu dienestam aktuālu informāciju par nodokļu maksātājiem, kam piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu.

(4) Nodokļa maksātājs, kas realizē normatīvajos aktos par iepakojuma apsaimniekošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā un kam ir pienākums piedalīties depozīta sistēmā, bet kas nav noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā un nepiedalās depozīta sistēmā, maksā nodokli par depozīta iepakojumu divkāršā apmērā.

(5) Šā panta ceturtajā daļā minētajam nodokļa maksātājam nepiemēro atbrīvojumu no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu atbilstoši šā likuma 8. pantam.

(6) Šā panta pirmajā daļā minētais nodokļa maksātājs zaudē tiesības uz šajā pantā noteikto atbrīvojumu, ja šā panta pirmajā daļā minētais līgums par dalību depozīta sistēmā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā tiek izbeigts.

(7) Nodokļa maksātājam, kas realizē normatīvajos aktos par depozīta sistēmas piemērošanu noteiktos dzērienus depozīta iepakojumā, atbrīvojums no nodokļa samaksas stājas spēkā ar nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo datumu pēc līguma noslēgšanas ar depozīta sistēmas operatoru par dalību depozīta sistēmā.

(8) Depozīta sistēmas operators, kas ir noslēdzis ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu, šīs ministrijas padotībā esošai iestādei iesniedz pārskatu normatīvajos aktos par depozīta sistēmas piemērošanu noteiktajā kārtībā."

3. Izteikt 11.1 panta pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Finanšu nodrošinājums ir nodokļa maksājuma nodrošinājums, ar kuru pilnībā vai daļēji tiek segts nodoklis par noteikta veida atkritumu apjomu, kas nav pieņemts, atkārtoti izmantots vai reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumam par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu vai apsaimniekošanas līgumam konkrētā kalendārajā gadā, kad bija piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas par transportlīdzekļiem, iepakojumu vai vienreiz lietojamiem galda traukiem un piederumiem vai par videi kaitīgām precēm saskaņā ar šā likuma 7., 8., 8.1 vai 9. pantu."

4. 11.2 pantā:

izteikt pirmās daļas ievaddaļu šādā redakcijā:

"Izbeidzot apsaimniekošanas līgumu šā likuma 7., 8. vai 9. pantā minētajā gadījumā konkrētiem atkritumu veidiem vai izbeidzot līgumu par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu, kā arī ja apsaimniekotājs vai depozīta sistēmas operators nav nodrošinājis normatīvajos aktos noteiktos pieņemšanas, savākšanas, sagatavošanas atkārtotai izmantošanai un nodošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes vai reģenerācijas apjomus, bet apsaimniekošanas līguma vai līguma par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu darbība netiek izbeigta, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde:";

papildināt pirmās daļas 1. punkta "a" apakšpunktu pēc vārdiem "paziņo apsaimniekotājam" ar vārdiem "vai depozīta sistēmas operatoram";

papildināt ceturtās daļas 2. punktu pēc skaitļa "1.1" ar vārdu un skaitli "un 1.2".

5. 11.3 pantā:

izteikt pirmo daļu šādā redakcijā:

"(1) Apsaimniekotājam un depozīta sistēmas operatoram finanšu nodrošinājumu nepieciešams uzturēt spēkā pilnā apmērā visu ar Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošu iestādi noslēgtā līguma par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu vai apsaimniekošanas līguma darbības laiku un vienu gadu pēc minēto līgumu darbības izbeigšanas.";

papildināt otro daļu pēc vārda "apsaimniekotājs" ar vārdiem "vai depozīta sistēmas operators";

izteikt trešo daļu šādā redakcijā:

"(3) Pēc finanšu nodrošinājuma izmaksas gadījuma iestāšanās apsaimniekotājam un depozīta sistēmas operatoram finanšu nodrošinājumu nepieciešams atjaunot pilnā apmērā. Ja apsaimniekotājs vai depozīta sistēmas operators divu mēnešu laikā pēc finanšu nodrošinājuma izmaksas gadījuma iestāšanās nav finanšu nodrošinājumu atjaunojis un iesniedzis Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esošai iestādei, tā aptur atbrīvojuma no nodokļa samaksas piemērošanu, sākot ar sekojošā nākamā ceturkšņa pirmā mēneša pirmo dienu.";

papildināt ceturto daļu pēc vārda "apsaimniekotājam" ar vārdiem "vai depozīta sistēmas operatoram".

6. Papildināt 24. pantu ar 1.2 daļu šādā redakcijā:

"(12) Šā likuma 3. panta 1.2 daļā minētajam nodokļa maksātājam nodokli par depozīta iepakojumu aprēķina Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde atbilstoši šā likuma 7. pielikumā noteiktajām likmēm par katru iepakojuma materiāla veida svara vienību, kas nav pieņemta un reģenerēta."

7. 27. pantā:

papildināt 4.1 daļu pēc skaitļa "1.1" ar vārdu un skaitli "un 1.2";

izteikt 7.1 daļu šādā redakcijā:

"(71) Nodokļa maksātājs, kas maksā nodokli par nolietotu transportlīdzekļu, izlietota iepakojuma vai vienreiz lietojamo galda trauku un piederumu, depozīta iepakojumu vai par videi kaitīgu preču atkritumu apjomu, attiecībā uz kuru piemērots atbrīvojums no nodokļa samaksas atbilstoši šā likuma 7., 8., 8.1 vai 9. pantam un kurš nav pieņemts, atkārtoti izmantots, pārstrādāts vai reģenerēts atbilstoši normatīvo aktu prasībām un līgumam par depozīta sistēmas darbības nodrošināšanu vai apsaimniekošanas līguma nosacījumiem, pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam nesniedz.";

izteikt divpadsmito daļu šādā redakcijā:

"(12) Persona, kura nav veikusi ar nodokli apliekamas darbības taksācijas periodā, pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam par attiecīgo taksācijas periodu nesniedz."

8. Papildināt 31. panta pirmās daļas 3. punktu pēc vārda "apsaimniekotājam" ar vārdiem un skaitli "vai šā likuma 8.1 panta pirmajā daļā minētajam depozīta sistēmas operatoram".

9. Papildināt pārejas noteikumus ar 35., 36. un 37. punktu šādā redakcijā:

"35. Atbrīvojumu no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu saskaņā ar šā likuma 8.1 pantu piemēro no 2022. gada 1. februāra.

36. Nodokļa maksātājam, kas ir noslēdzis ar depozīta sistēmas operatoru līgumu par dalību depozīta sistēmā, pārtrauc piemērot atbrīvojumu no nodokļa samaksas par depozīta iepakojumu ar 2022. gada 31. janvāri atbilstoši šā likuma 8. pantam.

37. Šā likuma 8.1 panta otrajā daļā minēto informāciju Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas padotībā esoša iestāde Valsts ieņēmumu dienestam pirmo reizi iesniedz līdz 2022. gada 1. aprīlim."

Likums Saeimā pieņemts 2020. gada 30. aprīlī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2020. gada 12. maijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Dabas resursu nodokļa likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 30.04.2020.Stājas spēkā: 26.05.2020.Tēma: Vides tiesības; Nodokļi un nodevasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 90, 12.05.2020. OP numurs: 2020/90.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
314608
26.05.2020
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)