Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 
Attēlotā redakcija
Rīgas domes saistošie noteikumi Nr. 10

Rīgā 2020. gada 3. aprīlī (prot. Nr. 8, 1. §)
Izdoti saskaņā ar Sociālo pakalpojumu un
sociālās palīdzības likuma
3. panta otro daļu un
likuma "Par pašvaldībām" 43. panta trešo daļu
(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 61)
I. Vispārīgie noteikumi

1. Saistošie noteikumi nosaka Rīgas pilsētas pašvaldības (turpmāk – pašvaldība) pabalsta mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti (turpmāk – Pabalsts) pieprasīšanas, piešķiršanas un izmaksas kārtību.

2. Saistošajos noteikumos lietotie termini:

2.1. ģimenes locekļi – personas laulātais, vecāki (adoptētāji), brāļi, māsas, bērni, mazbērni un vecvecāki;

2.2. mājoklis – personas īpašumā vai lietojumā esošs nekustamais īpašums, kurā persona ir deklarējusi dzīvesvietu un faktiski dzīvo;

2.3. mājokļa pielāgošana – mājokļa pārbūve vai atjaunošana un aprīkošana ar nepieciešamajām palīgierīcēm, uzlabojot vides pieejamību personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, un personām ar redzes invaliditāti. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkās vides pielāgošana neietver koplietošanas telpu pielāgošanu.

3. Mājokļa pielāgošanas mērķis ir padarīt mājokļa vidi pieejamu personai ar invaliditāti, nodrošināt iespēju pārvietoties mājoklī, paaugstināt aktivitāšu veikšanas spējas un mazināt atkarību no citu personu palīdzības.

4. Tiesības saņemt Pabalstu ir pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušai personai, kura ir atzīta par I vai II grupas invalīdu vai bērnu invalīdu un pārvietojas riteņkrēslā, un personai ar I vai II grupas redzes invaliditāti vai bērnam ar redzes invaliditāti (turpmāk – Persona).

5. Pabalsts ir paredzēts mājokļa pielāgošanas darbu, tostarp nepieciešamo dokumentu – tāmes, mājokļa pārbūves vai atjaunošanas projekta vai vienkāršotās pārbūves vai atjaunošanas apliecinājuma kartes izstrādes un tās saskaņošanas Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā, apmaksai, izņemot gadījumu, ja mājoklī iepriekš veikta patvaļīga būvniecība. Mājokļa pielāgošanas darbus veic komercreģistrā reģistrēts komersants vai Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrēts komersants (turpmāk – Komersants).

(Grozīts ar Rīgas domes 07.07.2021. saistošajiem noteikumiem Nr. 61; grozījums par vārdu "Rīgas pilsētas būvvaldē" aizstāšanu ar vārdiem "Rīgas domes Pilsētas attīstības departamentā" stājas spēkā 01.09.2021., sk. grozījumu 2. punktu)

6. Pabalsts nav paredzēts tehnisko palīglīdzekļu, kas tiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem, iegādei.

II. Pabalsta piešķiršanas kārtība

7. Pabalstu piešķir un izmaksā Rīgas Sociālais dienests (turpmāk – Dienests).

8. Pabalstu piešķir, ja mājoklis ir Personas vai tās ģimenes locekļa īpašumā, kā arī ja mājoklis ir valsts, pašvaldības vai citas personas īpašumā un Personai ir noslēgts īres līgums uz termiņu, kas nav īsāks par pieciem gadiem no Pabalsta pieprasīšanas dienas.

9. Pabalstu nepiešķir, ja mājoklis ir ieķīlāts, izņemot gadījumu, ja Personai vai tās likumiskajam pārstāvim ir hipotekārais kredīts pielāgojamā mājokļa iegādei.

10. Personai piešķir Pabalstu viena mājokļa pielāgošanai.

11. Pabalstu var saņemt atkārtoti, ja:

11.1. iepriekš pielāgotā mājoklī dzīvojošā Persona, saņemot pašvaldības palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, pāriet dzīvot uz pašvaldības īpašumā esošu dzīvokli, t.sk. servisa dzīvokli;

11.2. mājoklī pastāv apstākļi, kas ierobežo Personas aktivitāšu spējas un rada atkarību no citas personas palīdzības, ko apliecina Dienesta ergoterapeita atzinums. Šajā gadījumā pabalsts tiek piešķirts ne biežāk kā reizi piecos gados.

III. Pabalsta pieprasīšanas kārtība

12. Lai saņemtu Pabalstu, Persona vai tās likumiskais pārstāvis vēršas Dienestā un iesniedz:

12.1. iesniegumu Pabalsta saņemšanai;

12.2. izrakstu no ambulatorās slimnieka medicīniskās kartes (veidlapa Nr. 027/u) vai ārstējošā ārsta atzinumu, kas satur nepieciešamo medicīnisko informāciju Dienesta ergoterapeita atzinuma sagatavošanai;

12.3. īres līguma kopiju (uzrādot oriģinālu);

12.4. mājokļa īpašnieka rakstisku piekrišanu mājokļa pielāgošanai, ja Persona nav mājokļa īpašnieks.

13. Pēc šo saistošo noteikumu 12. punktā minēto dokumentu saņemšanas Dienests:

13.1. izvērtē Personas atbilstību saistošo noteikumu 4. punktā noteiktajām prasībām, kā arī šajos saistošajos noteikumos noteikto Pabalsta piešķiršanas nosacījumu izpildi;

13.2. novērtē Personas individuālās vajadzības un nepieciešamību veikt mājokļa pielāgošanu;

13.3. pieņem lēmumu par Pabalsta piešķiršanu vai atteikumu piešķirt Pabalstu;

13.4. rakstiski paziņo Personai par pieņemto lēmumu.

14. Pamatojoties uz šo saistošo noteikumu 13.3. apakšpunktā minēto lēmumu, Dienests, Persona, mājokļa īpašnieks (ja Persona nav mājokļa īpašnieks) un Komersants slēdz līgumu par mājokļa pielāgošanu (turpmāk – Līgums).

15. Ja mājokļa pielāgošana nav uzsākta sešu mēnešu laikā pēc Līguma parakstīšanas, Pabalsts netiek izmaksāts. Atkārtoti pieteikties Pabalstam Persona var ne ātrāk kā pēc viena gada pēc tiesību uz Pabalstu zaudēšanas.

16. Ja Personu pieprasījums pēc Pabalsta pārsniedz pašvaldības budžeta gadā plānoto finansējumu, Dienests veido rindu Pabalsta saņemšanai.

IV. Pabalsta apmērs un tā izmaksas kārtība

17. Pabalsta apmērs ir līdz 4000 euro Personai, kura pārvietojas riteņkrēslā, un līdz 1500 euro Personai ar redzes invaliditāti.

18. Dienests samaksā par mājokļa pielāgošanas darbiem Komersantam pēc darbu pieņemšanas.

19. Ja mājokļa pielāgošanu nevar pabeigt sakarā ar Personas nāvi, Dienests pēc darbu pieņemšanas samaksā par faktiski izpildītajiem darbiem. Šajā gadījumā ģimenes locekļi, atbalsta personas vai citas pilnvarotās personas, kā arī Komersants, kurš parakstīja Līgumu, nekavējoties ziņo Dienestam par mājokļa pielāgošanas darbu pārtraukšanu.

V. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšana

20. Mājokļa pielāgošanas darbu pieņemšanā piedalās un pieņemšanas un nodošanas aktu paraksta:

20.1. Persona. Ja iestājusies Personas nāve, pieņemšanas un nodošanas aktam pievieno informāciju no Iedzīvotāju reģistra;

20.2. mājokļa īpašnieks, ja Persona nav mājokļa īpašnieks;

20.3. Komersanta pārstāvis;

20.4. Dienesta pārstāvis.

21. Ja Persona atsakās vai objektīvu iemeslu dēļ nespēj parakstīties, bet spēj paust savu gribu, Personas vietā pieņemšanas un nodošanas aktā parakstās Dienesta pārstāvis, šo faktu ar parakstu apliecinot diviem lieciniekiem atbilstoši Dokumentu juridiskā spēka likuma 5.panta otrajā daļā noteiktajam.

22. Pielāgotā mājokļa nodošanu ekspluatācijā veic mājokļa īpašnieks Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Noslēguma jautājums

23. Atzīt par spēku zaudējušiem Rīgas domes 2006. gada 14. novembra saistošos noteikumus Nr. 59 "Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā" (Latvijas Vēstnesis, 2006, Nr. 198; 2008, Nr. 78; 2009, Nr. 204; 2012, Nr. 168; 2013, Nr. 175; 2018, Nr. 36).

Rīgas pilsētas pašvaldības
pagaidu administrācijas vadītājs E. Balševics
 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par Rīgas pilsētas pašvaldības pabalstu mājokļa pielāgošanai personām, kuras pārvietojas riteņkrēslā, .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Rīgas dome Veids: saistošie noteikumi Numurs: 10Pieņemts: 03.04.2020.Stājas spēkā: 08.05.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 87, 07.05.2020. OP numurs: 2020/87.30
Saistītie dokumenti
  • Grozījumi
  • Tiesību akti, kuriem maina statusu
  • Izdoti saskaņā ar
  • Citi saistītie dokumenti
314516
{"selected":{"value":"01.09.2021","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},"data":[{"value":"01.09.2021","iso_value":"2021\/09\/01","content":"<font class='s-1'>01.09.2021.-...<\/font> <font class='s-3'>Sp\u0113k\u0101 eso\u0161\u0101<\/font>"},{"value":"22.07.2021","iso_value":"2021\/07\/22","content":"<font class='s-1'>22.07.2021.-31.08.2021.<\/font> <font class='s-2'>V\u0113sturisk\u0101<\/font>"},{"value":"08.05.2020","iso_value":"2020\/05\/08","content":"<font class='s-1'>08.05.2020.-21.07.2021.<\/font> <font class='s-2'>Pamata<\/font>"}]}
01.09.2021
424
1
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)