Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta rīkojums Nr. 189

Rīgā 2020. gada 16. aprīlī (prot. Nr. 24 22. §)

Grozījumi Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.-2020. gadam

1. Atbalstīt grozījumus Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.-2020. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojumu Nr. 202 "Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.-2020. gadam").

2. Satiksmes ministrijai nedēļas laikā iesniegt precizēto Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.-2020. gadam Valsts kancelejā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 

(Ministru kabineta
2020. gada 16. aprīļa
rīkojums Nr. 189)

Grozījumi Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.-2020. gadam

Izdarīt Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.-2020. gadam (apstiprināts ar Ministru kabineta 2017. gada 25. aprīļa rīkojumu Nr. 202 "Par Alternatīvo degvielu attīstības plānu 2017.-2020. gadam") šādus grozījumus:

1. Papildināt plāna sadaļu "Lietotie saīsinājumi" ar saīsinājumu "TEL - likumprojekts "Transporta enerģijas likums".

2. Papildināt 2. sadaļas "Plāna mērķis un rīcības virzieni tā sasniegšanai" rīcības virzienu "1. Latvijas tautsaimniecībai efektīvāko alternatīvo degvielu ieviešanas scenāriju izvērtēšana un risinājumu noteikšana" ar 1.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.11. Nodrošināt ilgtspējīga transporta attīstības politikas plānošanu.

Veicamās darbības:

• Konsultācijas ar Baltijas valstu ekspertiem transporta plānošanā 2020. gadā par vienotas Baltijas valstu darba grupas izveidi.

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Nodrošināta ilgtspējīga transporta politikas plānošana saskaņoti ar Lietuvu un Igauniju. Notikušas konsultācijas ar Baltijas valstu ekspertiem ilgtspējīga transporta attīstības plānošanā. Veikti sagatavošanās darbi darba grupas izveidei, kurā tiktu apspriesti jautājumi par Ilgtspējīga transporta attīstību. SM VARAM
FM
EM
31.12.2020."

3. Papildināt 2.sadaļas "Plāna mērķis un rīcības virzieni tā sasniegšanai" rīcības virzienu "3. Alternatīvo degvielu infrastruktūras izveide un attīstība" ar 3.8., 3.9. un 3.10. uzdevumu šādā redakcijā:

"3.8. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras uzstādīšanas veicināšana publisko ēku jaunos un renovētos stāvlaukumos (stāvvietās).

Veicamās darbības:

• Izstrādāti nosacījumi, lai Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finansējuma avotu ietvaros īstenotu atbalsta pasākumus;

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Ieviesta uzlādes iespēja publiskos stāvlaukumos (stāvvietās) elektrotransportlīdzekļu dīkstāves laikā. Izveidotas uzlādes vietas pie publiskām ēkām jaunos un renovētos stāvlaukumos (stāvvietās). SM
EM
VARAM 31.12.2020.
3.9. Izvērtēt nosacījumus, kuros būtu lietderīgi ieviest uzlādes iespējas degvielas uzpildes stacijās.

Veicamās darbības:

• nosacījumu izstrāde un iesniegšana iekļaušanai TEL (2020. gads), atbilstošu Ministru kabineta noteikumu izstrādei.

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.".

Iespējams elektrotransportlīdzekļu lietotājiem degvielas uzpildes stacijās veikt uzlādi. 2020. gada laikā SM izstrādās kritērijus pie kādiem varētu realizēt ātro vai vidēji ātro uzlādes iespēju ierīkošanu elektotransportlīdzekļiem degvielas uzpildes stacijās. EM
SM
VARAM 31.12.2020.
3.10. Noteiktas prasības ieviest uzlādes iespēju publiskos stāvlaukumos (stāvvietās) pie jaunām un renovētām ēkām.

Veicamās darbības:

• Izstrādāti nosacījumi, lai Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finansējuma avotu ietvaros īstenotu atbalsta pasākumus;

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Iespējams elektrotransportlīdzekļu lietotājiem publiskos stāvlaukumos (stāvvietās) veikt uzlādi. Noteiktas prasības, kā nepieciešams nodrošināt uzlādes iespējas publiskos stāvlaukumos (stāvvietās) pie jaunām un renovētām ēkām. SM
EM
VARAM 31.12.2020."

4. Papildināt 2. sadaļas "Plāna mērķis un rīcības virzieni tā sasniegšanai" rīcības virzienu "4. Sabiedrības informēšana" ar 4.3. un 4.4. uzdevumu šādā redakcijā:

"4.3. Vienotās informatīvās platformas izveide - pārejai uz videi draudzīgu transporta sistēmu (alternatīvās degvielas, atjaunojamās degvielas). Iedzīvotājiem sniegts atbalsts pārejai uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem. Izveidota vienotā informatīvā platforma. SM VARAM
EM
31.12.2020.
4.4. Reģionu centros nodrošināta iespēja saņemt informatīvo atbalstu par pāreju uz videi draudzīgu transportu (līzings/kreditēšana/alternatīvo degvielu priekšrocības - bukleti, informatīvie centri, tiešās konsultācijas, informatīvās dienas, semināri). Iedzīvotājiem sniegts atbalsts pārejai uz videi draudzīgiem transportlīdzekļiem. Īstenoti informatīvie pasākumi Latvijas lielākajās pilsētās/reģionos. SM VARAM
EM
31.12.2020."

5. Papildināt 2.sadaļu "Plāna mērķis un rīcības virzieni tā sasniegšanai" ar 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Autoparka atjaunošana/pārveide
5.1. Noteiktas prasības publisko pakalpojumu jomā ar alternatīvām degvielām darbināmo transportlīdzekļu izmantošanas veicināšanai.

Veicamās darbības:

• izstrādāti nosacījumi, lai Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finansējuma avotu ietvaros īstenotu atbalsta pasākumus.

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Priekšrocības elektrotransportlīdzekļu un dabasgāzes transportam pilsētu komunālajiem dienestiem.

Dabasgāzes atbalstīšana pieļaujama tikai īstermiņā (atbalsts sniedzams ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim), jo dabasgāze virzībā uz klimatneitralitāti varētu tikt izmantota tikai kā pārejas perioda degviela.

Samazinātas emisijas pilsētu centros. SM EM
VARAM
31.12.2020.
5.2. Noteiktas prasības, kas veicinātu komercpārvadājumos ar taksometru un vieglo automobili izmantot transportlīdzekļus, kas darbināmi ar alternatīvām degvielām.
Veicamās darbības:

• izstrādāti nosacījumi, lai Eiropas Savienības struktūrfondu vai citu finansējuma avotu ietvaros īstenotu atbalsta pasākumus.

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Priekšrocības elektrotransportlīdzekļu un dabasgāzes transportam. Dabasgāzes atbalstīšana pieļaujama tikai īstermiņā (atbalsts sniedzams ne ilgāk kā līdz 2025. gada 31. decembrim), jo dabasgāze virzībā uz klimatneitralitāti varētu tikt izmantota tikai kā pārejas perioda degviela. Samazinātas emisijas pilsētu centros. SM EM
VARAM

31.12.2020.

5.3. Noteiktas prasības publisko pakalpojumu sektorā ar ierobežojumiem tādiem transportlīdzekļiem (autobusi pilsētas maršrutos, automašīnas pilsētās, piepilsētās), kuri izmanto fosilās degvielas.

Veicamās darbības:

• nosacījumu izstrāde un iesniegšana iekļaušanai TEL (2020. gads)

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Priekšrocības elektrotransportlīdzekļiem. Samazinātas emisijas pilsētu centros un valsts kopējās emisijas. SM EM
VARAM
31.12.2020.
5.4. Izvērtēt emisiju kontroles aprīkojuma (piemēram, dīzeļmotoru cietu daļiņu filtru esamību) pārbaudes iespējas (t.sk. apzināt jaunākos tehniskos risinājumus), kad izgatavotāja paredzētais emisiju kontroles aprīkojums ir bojāts vai tam apzināti veikti pārveidojumi, kuru rezultātā tiek ietekmēta emisiju kontroles aprīkojuma funkcionalitāte.

Veicamās darbības:

• Iekļaut prasības Ministru kabineta noteikumos par transportlīdzekļu valsts tehnisko apskati un tehnisko kontroli uz ceļiem saistībā ar emisiju kontroles aprīkojuma pārbaudi, ņemot vērā izvērtējuma rezultātus.

Nodrošināta videi nedraudzīgu transportlīdzekļu izmantošanas pakāpeniska pārtraukšana. Samazinātas autotransporta emisijas, nodrošināta vides mērķu izpilde. SM EM
VARAM
31.12.2020.
5.5. No jauna reģistrētiem un pakāpeniski visiem transportlīdzekļiem ar dīzeļmotoriem un benzīna motoriem noteikts transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmes palielinājums (koeficients).

Veicamās darbības:

• Izvērtējums Nodokļu politikas pamatnostādnes 2021.-2025. gadam ietvaros 2020.gadā.

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Palielināts nodokļa apmērs videi kaitīgiem transportlīdzekļiem. Ieviests princips - piesārņotājs maksā! SM
FM
VARAM
EM
31.12.2020.
5.6. Atbalsts mazemisiju un nulles emisiju transportlīdzekļu skaita palielināšanai valsts pārvaldes iestādēs, sabiedriskajā transportā un/vai specifiskās saimniecisko darbību jomās ar augstu degvielas patēriņu.

Veicamās darbības:

• Veikts izvērtējums par iespējamiem finansējuma avotiem un veidiem (2020. gads)

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Mazemisiju un nulles emisiju transportlīdzekļu iegādes veicināšana. Palielināts reģistrēto mazemisiju un nulles emisiju transportlīdzekļu skaits. VARAM
SM
EM 31.12.2020.
5.7. Veikt izvērtējumu par iespējamiem risinājumiem kā nodrošināt Akcīzes nodokļa atvieglojuma piemērošanu dabasgāzei, ko izmanto kā degvielu transportā, ja pievienots biometāna piejaukums.
Veicamās darbības:

• Izvērtējums Nodokļu politikas pamatnostādnes 2021.-2025. gadam ietvaros 2020.gadā.

• Turpmākās rīcības nākamajā plānošanas periodā.

Priekšrocības dabasgāzes transportlīdzekļu iegādei Palielināts ar dabasgāzi darbināmu transportlīdzekļu skaits. FM
SM
EM
VARAM
31.12.2020."

Satiksmes ministrs T. Linkaits

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Alternatīvo degvielu attīstības plānā 2017.–2020. gadam Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: rīkojums Numurs: 189Pieņemts: 16.04.2020.Stājas spēkā: 16.04.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 76, 20.04.2020. OP numurs: 2020/76.17
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Politikas plānošanas dokuments
314070
16.04.2020
85
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)