Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 121

Rīgā 2020. gada 3. martā (prot. Nr. 9 5. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika""

Izdoti saskaņā ar Būvniecības likuma
5. panta pirmās daļas 3. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 "Būvakustika"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 5. un 6. punktu šādā redakcijā:

"5. Būvniecības ieceres dokumentācijai, kura noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) vai iesniegta saskaņošanai institūcijā, kas pilda būvvaldes funkcijas, no 2015. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 31. decembrim, piemēro šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā no 2015. gada 16. jūnija līdz 2020. gada 5. martam. Būvniecības ieceres dokumentācijai, kura tiek izstrādāta, pamatojoties uz plānošanas un arhitektūras uzdevumu, kas izsniegts līdz 2014. gada 30. septembrim, vai noteiktā kārtībā saskaņota (akceptēta) no 2014. gada 1. oktobra līdz 2020. gada 31. decembrim, piemēro šo noteikumu redakciju, kas bija spēkā līdz 2020. gada 5. martam.

6. Latvijas būvnormatīva LBN 016-15 32. punktā minētos akustiskos mērījumus, sākot ar 2021. gada 1. janvāri, veic institūcijas, kuras akreditētas nacionālajā akreditācijas institūcijā vai Eiropas Ekonomikas zonas akreditācijas iestādēs."

2. Papildināt būvnormatīvu ar 2.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.1.1 akustiskais komforts - vides apstākļi, kuros trokšņi ir tādā līmenī, ka tie neapdraud būvēs vai to apkārtnē esošo cilvēku veselību, netraucē piemērotos apstākļos gulēt, atpūsties vai strādāt;".

3. Izteikt būvnormatīva 2.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"2.13. skaņa gaisā - skaņa (troksnis), kas no skaņas avota līdz uztvērējiem blakustelpās izplatās gaisā, šķērsojot konstrukcijas;".

4. Izteikt būvnormatīva 3. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Būvnormatīva prasības attiecināmas uz publiskām un dzīvojamām ēkām."

5. Izteikt būvnormatīva 5.1. un 5.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"5.1. A klase - telpas ar īpaši augstām akustiskā komforta prasībām;

5.2. B klase - telpas ar paaugstinātām akustiskā komforta prasībām;".

6. Aizstāt būvnormatīva 7. punktā vārdus "var veikt" ar vārdu "veic".

7. Izteikt būvnormatīva 10. punkta otro teikumu šādā redakcijā:

"Būvakustikas eksperts ir diplomēts speciālists ar augstāko izglītību un vismaz piecu gadu darba stāžu akustikā, kura kvalifikāciju apliecina tādas institūcijas izsniegts sertifikāts, kas akreditēta nacionālajā akreditācijas institūcijā, vai citas Eiropas Savienības dalībvalsts akreditētas institūcijas izsniegts sertifikāts."

8. Papildināt būvnormatīva 1.2. apakšnodaļu ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Otrās un trešās grupas daudzdzīvokļu dzīvojamo un publisko ēku būvniecības ieceres dokumentācijas būvakustikas sadaļā ietver šā būvnormatīva 1. pielikumā minēto telpu akustisko parametru vērtības, šā būvnormatīva 3. un 4. pielikumā minēto norobežojošo konstrukciju skaņu izolācijas vērtības, kā arī trokšņa līmeņu prognozes."

9. Aizstāt būvnormatīva 13. punktā vārdu "lietderīgā" ar vārdu "lietderīgās".

10. Izteikt būvnormatīva 17.1., 17.2., 17.3., 17.4. un 17.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1.  5 m3 uz vietu telpās ar elektroakustisku apskaņošanu, auditorijās, konferenču zālēs un dramatiskajos teātros;

17.2.  6 m3 uz vietu universālajās zālēs, kā arī tautas namu un operetes teātru zālēs, kulta un sakrālajās telpās;

17.3.  7 m3 uz vietu operteātru un kamermūzikas zālēs;

17.4.  10 m3 uz vietu simfoniskās mūzikas zālēs;

17.5.  12 m3 uz vietu kora un ērģeļmūzikas zālēs un baznīcās."

11. Svītrot būvnormatīva 17.6. apakšpunktu.

12. Aizstāt būvnormatīva 25. punktā apzīmējumu "T" ar apzīmējumu "T30".

13. Izteikt būvnormatīva 30. punkta pirmo teikumu šādā redakcijā:

"Ēku konstrukcijas projektē un izbūvē tādas, lai ēku iekštelpās un tām blakus esošajās teritorijās nodrošinātu trokšņa līmeņus atbilstoši normatīvo aktu prasībām par trokšņa pieļaujamām robežvērtībām."

14. Izteikt būvnormatīva 32. punktu šādā redakcijā:

"32. Šā būvnormatīva 3. pielikumā minēto konstrukciju skaņas gaisā un triecientrokšņa izolācijas īpašības novērtē, veicot skaņas izolācijas mērījumus jaunbūvējamām daudzdzīvokļu dzīvojamām un publiskām ēkām pirms to nodošanas ekspluatācijā. Mērījumus veic ne mazāk kā trim konstrukcijām atbilstoši šā būvnormatīva 3.1 pielikumam."

15. Izteikt būvnormatīva 33. punkta trešo un ceturto teikumu šādā redakcijā:

"Indeksu R'w un L'n,w vērtības ir nepieciešamā skaņas izolācija starp telpām vertikālā un horizontālā virzienā un pa diagonāli blakus esošām telpām. Normalizētā skaņas gaisā izolācijas indeksa R'w (dB) un normalizētā triecientrokšņa līmeņa indeksa L'n,w (dB) robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas akustiskā komforta klasei noteiktas šā būvnormatīva 7. pielikumā."

16. Izteikt būvnormatīva 34. punktu šādā redakcijā:

"34. Ēkas iekšējo norobežojošo konstrukciju skaņas izolāciju veido tādu, lai ir ierobežota arī trokšņu netieša izplatība ar blakus esošajām būvkonstrukcijām. Šahtu un komunikāciju (piemēram, ventilācijas šahtas, cauruļvadi, kas iet caur būvkonstrukcijām) tehniskais izpildījums nodrošina šo konstrukciju skaņas izolācijas saglabāšanos šajā būvnormatīvā noteiktajās robežās. Skaņas izolācijas indeksu R'w/L'n,w (dB) izvēles klases vērtības dzīvojamo ēku iekšējām norobežojošajām konstrukcijām noteiktas šā būvnormatīva 8. pielikumā."

17. Izteikt būvnormatīva 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Telpās, kuru grīdas laukums ir līdz 25 m2, logu skaņas izolāciju nosaka, izmantojot tuvināto metodi: no indeksa R'tr,s,w vērtības, kas noteikta saskaņā ar šā būvnormatīva 5. un 6. pielikumu, atņem lielumu 10 lg S/S0, kur S ir ārējās norobežojošās konstrukcijas laukums un S0 ir telpas loga (durvju) laukums. Ja logs aizņem vairāk par 50 % no ārsienas laukuma, loga skaņas izolācijas lielums ir vienāds ar ārējās norobežojošās konstrukcijas skaņas izolācijas indeksu. Tuvināto metodi piemēro smagiem ārsienu materiāliem (piemēram, betonam, mūrim). Viegliem daudzslāņu materiāliem, kuru norobežojošās konstrukcijas masa ir mazāka par 100 kg/m2, kā arī lielās telpās, kuru grīdas laukums ir lielāks par 25 m2, tuvināto metodi nepiemēro."

18. Aizstāt būvnormatīva 41. punktā vārdus "vēlamās klases" ar vārdiem "vēlamās akustiskā komforta klases".

19. Izteikt būvnormatīva 1. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Latvijas būvnormatīvam
LBN 016-15 "Būvakustika"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 312)

Prasības telpu akustiskajiem parametriem 500-2000 Hz robežās

Nr.
p. k.
Telpas veids T (T30)
(sek.)
C80
(dB)
LF
(koeficients)
RASTI
(%)
1. Ērģeļmūzikas un kora mūzikas zāles, baznīcas* 0,45 lgV + 0,45 > -4 > 0,22 > 40
2. Kulta telpas (izņemot baznīcas) < 2,1 - - > 45
3. Simfoniskās mūzikas zāles* 0,4 lgV + 0,4 -2...+3 > 0,20 > 45
4. Kamermūzikas un operteātru zāles* 0,3 lgV + 0,3 -1...+4 > 0,15 > 50
5. Universālās zāles, operetes teātru zāles* 0,25 lgV + 0,25 > 0 > 0,12 > 53
6. Telpas runas priekšnesumiem (dramatiskie teātri, auditorijas, konferenču zāles, apspriežu telpas)** 0,2 lgV + 0,2 > 1 > 0,10 > 60
7. Tikai elektroakustiski apskaņojamās zāles un priekšnesumu telpas** 0,2 lgV + 0,15 > 0 - > 60
8. Mācību klases (izņemot mūzikas klases) 0,4...0,6 > 2 - > 60
9. Mūzikas klases un mēģinājumu telpas 0,3...0,9 > 0 > 0,15 > 50
10. Sporta telpu grupa - > -3 - > 50
11. Deju, aerobikas un fitnesa zāles < 1,3 > 0 - > 50
12. Kāpņu telpas, gaiteņi, uzgaidāmās telpas, foajē, vestibili dzīvojamās un publiskajās ēkās - > -2 - > 50

Piezīmes.

1. C80, T30 un RASTI vērtības nodrošināmas skaņas avota runas un elektroakustiskās apskaņošanas režīmā.

2. Telpiskuma koeficienta LF vērtības noteiktam skaņas avota stāvoklim telpā.

3. Pieļaujamās atkāpes no tabulas vērtībām ir +/- 5 %.

4. Vērtības atbilst telpām, kurās atrodas 70 % paredzēto apmeklētāju.

5. * T vērtības 125-250 Hz robežās ieteicams palielināt par 10-20 %, bet 4000 Hz frekvencē - samazināt par 5-10 %.

6. ** T vērtības 125-250 Hz robežās pieņem 500-2000 Hz joslai, bet 4000 Hz frekvencē pieļaujams tās samazināt par 5-10 %."

20. Izteikt būvnormatīva 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Latvijas būvnormatīvam
LBN 016-15 "Būvakustika"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 312)

Skaņas izolācijas prasības ēku iekšējām norobežojošajām konstrukcijām

Nr.
p. k.
Ēku un telpu veids C klase Piezīmes
I. Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
1. Starp dzīvokļu dzīvojamām telpām, starp dzīvojamām telpām un koplietošanas telpām 55 52  
2. Starp telpām viena dzīvokļa ietvaros 46 *  
3. Starp dzīvojamām telpām un blakus dzīvokļa sanitārtehniskajām un saimniecības telpām 55 52  
4. Dzīvokli norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvju, logu vai to kompleksu konstrukcijām 37 - Sienas izolācijas robežvērtība - ne mazāka par šā pielikuma 1. punktā norādīto, ieeja no koplietošanas telpām.

Komplekss ir, piemēram, durvis vai logs + siena

5. Starp dzīvokļiem un telpām, kurās atrodas trokšņa avoti ar maksimālo līmeni 75-100 dBA** R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 47 Ventilācijas kameras, mašīntelpas, kafejnīcas, bāri, veikali, restorāni, sporta zāles.

Ja nepieciešams, veic papildu pasākumus struktūrtrokšņa izplatības samazināšanai

II. Viesnīcas
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
6. Starp numuru guļamtelpām viesnīcās, tai skaitā ar dubultdurvīm.

Starp numuru guļamtelpām un viesnīcas koplietošanas telpām

53 56  
7. Starp numuru un telpām, kurās atrodas trokšņa avots ar maksimālo līmeni 75-100 dBA** R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 47

Virtuves, tehniskās un personāla telpas, kafejnīcas, bāri, veikali, restorāni, sporta zāles

8. Starp numuru un kāpņu telpu vai koplietošanas gaiteni esošās norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautajām durvīm vai to konstrukcijām 33 - Sienas izolācijas robežvērtība - ne mazāka par šā pielikuma 6. punktā norādīto
III. Biroju ēkas un biroja telpu grupa
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
9. Starp darba telpām, darba telpām un kāpņu telpām, gaiteņiem, hallēm, vestibiliem 51 59 Tostarp arī civilo lidostu ēkas un telpu grupas, pasažieru staciju ēkas un telpu grupas neatkarīgi no transporta veida, ostu termināļu ēkas, trošu ceļu un cēlējkrēslu stacijas ēkas, telefona centrāles, telekomunikāciju centri, gaisa satiksmes vadības ēkas un telpu grupas. Sakaru ēkas, stacijas, termināļi un ar tiem saistītās telpu grupas. Printeru, kopētāju, biroja virtuves un citas telpas
Starp biroja telpām un biroju apkalpojošām telpām Printeru, kopētāju, biroja virtuves un citas telpas
10. Biroju norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvīm vai to kompleksu konstrukcijām 31 - No darba telpām uz gaiteņiem, kāpņu telpām, hallēm, vestibiliem.

No zālēm un apspriežu telpām uz gaiteņiem, kāpņu telpām, hallēm, vestibiliem

11. Starp darba telpām un telpām, kurās atrodas trokšņa avoti ar maksimālo līmeni 75-100 dBA** R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 49

Kafejnīcas, bāri, veikali, restorāni, sporta zāles, servera telpa

IV. Ārstniecības vai veselības aprūpes iestāžu ēkas
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
12. Starp palātām, starp palātām un tām pielīdzināmām telpām.

Starp palātām, tām pielīdzināmām telpām un koplietošanas telpām (kāpņu telpa, gaitenis, vestibils, dienas uzturēšanās telpa, ēdamistaba)

53 56 Palātām pielīdzināmās telpas ir izmeklējumu un procedūru telpas, kā arī ārstu kabineti
Starp operāciju telpām, speciālajām telpām un koplietošanas telpām*
13. Starp intensīvās terapijas palātām, starp intensīvās terapijas palātām un gaiteni 28 - Ja sienās ir logi, to kompleksi, bīdāmās konstrukcijas
14. Starp darba un operāciju telpām un telpām, kurās atrodas trokšņa avoti ar maksimālo līmeni
75-100 dBA**
R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 49 Ja nepieciešams, veic papildu pasākumus struktūrtrokšņa samazināšanai
15. Starp palātām, operāciju zālēm un tām pielīdzināmām telpām esošās norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvju, logu vai to kompleksu konstrukcijām 33 - Sienas izolācijas robežvērtība - ne mazāka par šā pielikuma 12. punktā norādīto
V. Izglītības iestāžu telpu grupa (tai skaitā pirmsskolas izglītības iestādes)
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
16. Starp nodarbību telpām un koplietošanas telpām (kāpņu telpas, gaiteņi, halles, vestibili).

Starp klasēm, mācību kabinetiem, auditorijām un virtuvi, ēdamzāli

54 57 Nodarbību telpām pielīdzināmās telpas: mācību klases, kabineti un līdzīgas apmācību telpas
Starp pirmsskolas iestādes grupu telpām, guļamtelpām un mūzikas istabu vai sporta zāli*
17. Starp klasēm un tām pielīdzināmām telpām esošās norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvju vai to kompleksu konstrukcijām 39 - Gaiteņiem, vestibiliem, hallēm sienas izolācijas robežvērtība - ne mazāka par šā pielikuma 16. punktā norādīto. Durvju konstrukcijas izolācija - ne mazāka kā R'w ≥ 33 dB
18. Starp nodarbību telpām* un telpām, kurās atrodas trokšņa avoti ar maksimālo līmeni 75-100 dBA** R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 49  
VI. Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki, mūzikas, deju zāles un citas ēkas plašizklaides pasākumiem
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
19. Starp dažādām zālēm, foajē, hallēm vai gaiteņiem, darba telpām 58 50 Skaņas izolācijas indeksu starp atsevišķām darba telpām skatīt šā pielikuma III nodaļā
20. Starp dažādām zālēm un telpām, kurās atrodas trokšņa avoti ar maksimālo līmeni 75-100 dBA** R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 49  
21. Starp teātra zālēm, runas zālēm*, koncertzālēm, kinozālēm 72 47  
22. Starp teātra zālēm, koncertzālēm, kinozālēm esošās norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvju, logu vai to kompleksu konstrukcijām 52 - Durvju konstrukcijas izolācija - ne mazāka kā R'w = 44 dB
VII. Sporta ēkas un sporta telpu grupa
    R'w (dB) L'n,w (dB)  
23. Starp sporta zāli, peldbaseina telpu un vestibilu, kafejnīcu.

Starp sporta zālēm, peldbaseina un darba* telpām

50 56 Arēnas, sporta manēžas, sporta zāles, slēgtie peldbaseini, segtie sporta laukumi, šautuves, boulinga telpas un telpu grupas u. tml.
24. Starp sporta zāli, peldbaseina telpu un vestibilu, kafejnīcu esošās norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvju, logu vai to kompleksu konstrukcijām 48 - Durvju konstrukcijas skaņas izolācijas indekss - ne mazāks kā R'w ≥ 33 dB
25. Starp šautuvēm un darba telpām 65 56  
26. Starp šautuvēm un koplietošanas telpām esošās norobežojošās konstrukcijas ar tajās iekļautām durvju, logu vai to kompleksu konstrukcijām 50 - Durvju konstrukcijas skaņas izolācijas indekss - ne mazāks kā R'w ≥ 38 dB
27. Starp sporta zālēm un telpām, kurās atrodas trokšņa avoti ar maksimālo līmeni 75-100 dBA** R'w*** = LAeq,T x 0,93 - 70 56  

Piezīmes.

1. * Skaņas izolācijas indeksu izvēles klases vērtības skatīt šā būvnormatīva 8. pielikumā.

2. ** Ja telpā atrodas trokšņa avots, kura maksimālais līmenis pārsniedz LAeq,T > 100dBA, tad norobežojošo konstrukciju izolācijas pilnveidošanai veic prettrokšņa pasākumus.

3. *** Rezultāts summējams ar noteikto izolācijas indeksu."

21. Papildināt būvnormatīvu ar 3.1 pielikumu šādā redakcijā:

"3.1 pielikums
Latvijas būvnormatīvam
LBN 016-15 "Būvakustika"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 312)

Veicamie skaņas izolācijas mērījumi ēku konstrukcijām

Ēkas Mērāmās konstrukcijas
Daudzdzīvokļu dzīvojamās ēkas Siena starp dzīvokli un koplietošanas telpām, siena starp dzīvokli un blakus dzīvokli, starpstāvu pārsegums starp dzīvokļiem
Viesnīcas Siena starp blakus numuru guļamtelpām, siena starp numuru un koplietošanas telpām, starpstāvu pārsegums starp numuriem
Biroju ēkas un biroju telpu grupas Siena starp darba telpām, siena starp darba telpu un koplietošanas telpām, starpstāvu pārsegums starp darba telpām
Ārstniecības un veselības aprūpes ēkas Siena starp blakus palātām, siena starp operāciju telpām un koplietošanas telpu, starpstāvu pārsegums starp operāciju zāli un darba telpām
Izglītības iestādes Siena starp nodarbību telpu un koplietošanas telpu, siena starp nodarbību telpu un blakus nodarbību telpu, siena starp dažādām zālēm un koplietošanas telpām
Teātri, kinoteātri, koncertzāles, cirki, mūzikas, deju zāles un citas ēkas plašizklaides pasākumiem Siena starp dažādām zālēm un koplietošanas telpām, siena starp blakus esošām zālēm, starpstāvu pārsegums starp dažādām zālēm
Sporta ēkas un sporta telpu grupa Siena starp sporta zāli un koplietošanas telpām, siena starp sporta zāli un darba telpām, starpstāvu pārsegums starp sporta zāli un darba telpām"

22. Papildināt būvnormatīva 4. pielikumu ar trešo piezīmi šādā redakcijā:

"3. Attiecīgā akustiskā komforta klases iegūst, grafikā A klasei noteiktajai R'tr,s,w vērtībai pieskaitot 5 dB, B klasei noteiktajai R'tr,s,w vērtībai pieskaitot 3 dB un C klasei noteiktajai R'tr,s,w vērtībai pieskaitot 0 dB."

23. Izteikt būvnormatīva 6. pielikumu šādā redakcijā:

"6. pielikums
Latvijas būvnormatīvam
LBN 016-15 "Būvakustika"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 312)

Trokšņa robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas klasei

Telpa А klase (dB) B klase (dB) C klase (dB) D klase (dB)
Korekcijas lielums -5 -3 0 0"

24. Papildināt būvnormatīvu ar 7. un 8. pielikumu šādā redakcijā:

"7. pielikums
Latvijas būvnormatīvam
LBN 016-15 "Būvakustika"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 312)

Normalizētā skaņas gaisā izolācijas indeksa R'w (dB) un normalizētā triecientrokšņa līmeņa indeksa L'n,w (dB) robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas akustiskā komforta klasei

1. tabula

Normalizētā skaņas gaisā izolācijas indeksa R'w (dB) robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas akustiskā komforta klasei

Telpas akustiskā komforta klase А klase (dB) B klase (dB) C klase (dB) D klase (dB)
Robežlieluma korekcijas lielums 6 4 0 -1

2. tabula

Normalizētā triecientrokšņa līmeņa indeksa L'n,w (dB) robežlieluma korekcijas atbilstoši telpas akustiskā komforta klasei

Telpas akustiskā komforta klase А klase (dB) B klase (dB) C klase (dB) D klase (dB)
Robežlieluma korekcijas lielums -6 -3 0 1

8. pielikums
Latvijas būvnormatīvam
LBN 016-15 "Būvakustika"
(apstiprināts ar Ministru kabineta
2015. gada 16. jūnija
noteikumiem Nr. 312)

Skaņas izolācijas indeksu R'w/L'n,w (dB) izvēles klases vērtības dzīvojamo ēku iekšējām norobežojošajām konstrukcijām

Nr. 
p. k.
Akustiskais režīms trokšņainā telpā Izolējamās telpas vai telpu grupas nepieciešamie izolācijas indeksi iekšējām norobežojošajām konstrukcijām C klases akustiskā komforta nodrošināšanai
(R'w/L'n,w vērtības)
1. Klusa (LAeq,T ≤ 50 dBA) 42/65
2. Maztrokšņaina (LAeq,T 51 ≤ 60 dBA) 47/60
3. Trokšņaina (LAeq,T 61 ≤ 70 dBA) 52/55
4. Ļoti trokšņaina (LAeq,T 71 ≤ 74 dBA) 57/50
5. Īpaši trokšņaina (LAeq,T ≥ 75 dBA) -/-2)

Piezīmes.

1. Precīzas indeksu vērtības iegūst ar aproksimācijas palīdzību, noapaļojot trokšņa līmeņa vērtības līdz veselam skaitlim (piemēram, LAeq,T = 49,5 dBA, tad LAeq,T = 49 dBA).

2. Ja trokšņa avotu radītā vērtība telpā pārsniedz 75 dBA, robežlielumu R'w aprēķina, izmantojot formulu R'w = LAeq,T x 0,93 - 70."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministrs R. Nemiro

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumos Nr. 312 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 121Pieņemts: 03.03.2020.Stājas spēkā: 06.03.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 46, 05.03.2020. OP numurs: 2020/46.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
313003
06.03.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)