Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 117

Rīgā 2020. gada 25. februārī (prot. Nr. 8 21. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas kārtība vaislas lauksaimniecības dzīvnieku ierakstīšanai ciltsgrāmatā, kā arī to ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 92. nr.; 2018, 84. nr.; 2019, 48. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt nosaukumu aiz vārda "ciltsgrāmatā" ar vārdiem "un ciltsreģistrā".

2. Papildināt 1. punktu aiz vārda "ciltsgrāmatā" ar vārdiem "un ciltsreģistrā".

3. Izteikt 4., 5., 6., 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"4. Kopējais atbalsta apmērs 2020. gadā ir 16 000 000 euro, no tiem:

4.1. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un produktivitātes datu izvērtēšanai paredzēti:

4.1.1. vaislas sivēnmātēm - 6 984 070 euro;

4.1.2. piena šķirņu slaucamajām govīm (tostarp pirmpienēm) - 7 265 281 euro;

4.1.3. gaļas šķirņu zīdītājgovīm un telēm, kas vecākas par 12 mēnešiem, - 1 367 135 euro;

4.1.4. piena šķirņu slaucamajām kazām (tostarp pirmpienēm) - 40 864 euro;

4.1.5. vaislas aitu mātēm - 285 102 euro;

4.2. ar ciltsgrāmatas izveidošanu un uzturēšanu saistīto administratīvo izmaksu segšanai, kā arī tīršķirnes vaislas ķēvju ģenētiskās kvalitātes noteikšanai un novērtēšanai pēc pēcnācējiem - 57 548 euro.

5. Pakalpojums ietver:

5.1. ar ciltsgrāmatas, tostarp ciltsreģistra, izveidošanu un uzturēšanu saistīto kārtējā gada administratīvo izmaksu segšanu;

5.2. to kārtējā gada izmaksu segšanu, kas saistītas ar ģenētiskās kvalitātes noteikšanu, produktivitātes izvērtēšanu atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi un konkrētās šķirnes audzēšanas programmā noteiktajiem produktivitātes rādītājiem un ciltsgrāmatas kārtošanas prasībām.

6. Uz atbalstu par pakalpojuma sniegšanu var pretendēt komersants, biedrība vai nodibinājums (turpmāk - pretendents), ja ir ievēroti šādi nosacījumi:

6.1. pretendents ir šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrība, kas atzīta atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanu;

6.2. pretendents kārto lauksaimniecības dzīvnieku ciltsgrāmatu, tostarp ciltsreģistru, atbilstoši normatīvajiem aktiem par liellopu, cūku, aitu, kazu un zirgu šķirņu ciltsgrāmatas un krustojuma cūku ciltsreģistra kārtošanu;

6.3. pretendents atbilstoši ar Zemkopības ministriju saskaņotam cenrādim sniedz pakalpojumu:

6.3.1. ganāmpulkā, kurš ir reģistrēts un kura lauksaimniecības dzīvnieki un novietne ir reģistrēti atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu (turpmāk - pārraudzības ganāmpulks);

6.3.2. saimniecībā, kura ir organizācijas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzēšanas saimniecību sarakstā atbilstoši normatīvajiem aktiem par šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas atzīšanas kārtību, kā arī audzēšanas programmas apstiprināšanas kārtību (turpmāk - šķirnes saimniecība);

6.3.3. attiecībā uz vaislas dzīvnieku, kam vismaz gadu veikta pārraudzība vai snieguma pārbaude (izņemot pirmpieni, kurai nav aprēķināti standarta laktācijas dati un kura piensaimniecības nozarē nav vecāka par četriem gadiem, bet kazkopības nozarē nav jaunāka par 15 mēnešiem un vecāka par četriem gadiem), atbilstoši normatīvajiem aktiem par attiecīgās sugas dzīvnieku pārraudzību un snieguma pārbaudi, ja Lauksaimniecības datu centrs (turpmāk - datu centrs) pēdējā noslēgtajā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā nav anulējis pārraudzības vai snieguma pārbaudes datus.

7. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu cūkkopības nozarē saņem:

7.1. kā vienreizēju maksājumu 348,60 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas vecvecāku un vecvecvecāku sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības ar indeksu vismaz 110), bet:

7.1.1. nepārsniedzot 88 procentus no katrā šķirnes saimniecībā esošajām sivēnmātēm, taču ne vairāk kā no 1700 vaislas sivēnmātēm (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā);

7.1.2. nepārsniedzot 60 procentus no katrā pārraudzības ganāmpulkā esošajām sivēnmātēm, taču ne vairāk kā no 1700 vaislas sivēnmātēm, ja:

7.1.2.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;

7.1.2.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā pārraudzības ganāmpulkā ir vidēji 8,5 sivēni;

7.2. ja datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības vai snieguma pārbaudes rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi un to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu.

8. Pretendents saņem vienreizēju maksājumu 131,28 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par tādas sivēnmātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes novērtēšanu, kura atražo vaislas jauncūkas (dzīvnieks novērtēts pēc pienības, eksterjera, auglības un selekcionējamo pazīmju ģenētiskās vērtības), bet ne vairāk kā par 1700 sivēnmātēm, ja:

8.1. pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. oktobrī ir vairāk nekā deviņas vaislas sivēnmātes;

8.2. iepriekšējā pārraudzības un snieguma pārbaudes gadā pārraudzības ganāmpulkā no vaislas sivēnmātes atšķirto sivēnu skaits metienā vidēji ir 8,5;

8.3. datu centrā reizi mēnesī ir iesniegts cūku kustības kopsavilkums atbilstoši normatīvajiem aktiem par lauksaimniecības un akvakultūras dzīvnieku, to ganāmpulku un novietņu reģistrēšanu, kā arī lauksaimniecības dzīvnieku apzīmēšanu un iepriekšējā gada pārraudzības rezultāti par ganāmpulku atbilstoši normatīvajiem aktiem par cūku pārraudzību un snieguma pārbaudi un to apliecina datu centra atzīme par saņemšanu vai pasta zīmogs par nosūtīšanu;

8.4. pārraudzības ganāmpulkā ir sagatavots un ceturtajā ceturksnī tiek īstenots vaislas sivēnmāšu mākslīgās apsēklošanas vai dabīgās lecināšanas plāns."

4. Izteikt 9.1 punktu šādā redakcijā:

"9.1 Atbalstu par pakalpojuma sniegšanu piensaimniecības nozarē, lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajai piena šķirņu slaucamai govij noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti (neattiecas uz gaļas šķirņu, gaļas šķirņu krustojumu, piena gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvniekiem), pretendents saņem:

9.1 1. kā vienreizēju maksājumu 59,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā) par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošu piena šķirņu slaucamo govi (tostarp pirmpieni), kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir no 5000 līdz 6999 kilogramiem un kurai ir novērtēts eksterjers;

9.1 2. kā vienreizēju maksājumu 73,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 0,71 euro apmērā) par pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošu piena šķirņu slaucamo govi, kurai pēdējās noslēgtās standarta laktācijas (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 7000 kilogramu un kurai ir novērtēts eksterjers."

5. Aizstāt 9.2 punkta otrajā teikumā vārdus "govju pārraudzību" ar vārdiem "govju pārraudzību un snieguma pārbaudi".

6. Izteikt 10., 11., 12. un 13. punktu šādā redakcijā:

"10. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu gaļas liellopu audzēšanas nozarē saņem:

10.1. kā vienreizēju maksājumu 120,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā) par šķirnes saimniecībā snieguma pārbaudē esošas gaļas šķirņu ciltsgrāmatā ierakstītas tīršķirnes zīdītājgovs ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu;

10.2. kā vienreizēju maksājumu 60,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošai gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvniekam, kam vienas šķirnes asinība sasniedz vismaz 87,5 procentus), ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem;

10.3. kā vienreizēju maksājumu 25,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti pārraudzībā esošai vismaz otrās pakāpes krustojuma gaļas šķirņu zīdītājgovij un telei (dzīvniekam, kas iegūts, krustojot Latvijā audzētu piena šķirņu govi ar specializēto gaļas šķirņu bulli, un kam vienas gaļas šķirnes īpatsvars asinībā sasniedz vismaz 75 procentus vai kas ir divu tīršķirnes specializēto gaļas šķirņu dzīvnieku krustojums), ja tā ir vecāka par 12 mēnešiem.

11. Šo noteikumu 10. punktā minēto atbalstu piešķir, ja:

11.1. šķirnes saimniecībā vai pārraudzības ganāmpulkā pēc stāvokļa kārtējā gada 1. martā ir vairāk nekā piecas zīdītājgovis vai teles, kas vecākas par 12 mēnešiem;

11.2. par šo noteikumu 10.2. un 10.3. apakšpunktā minētajām pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajām govīm ganāmpulka īpašnieks datu centrā ir iesniedzis normatīvajos aktos par gaļas liellopu pārraudzību un snieguma pārbaudi noteikto informāciju vaislas dzīvnieku ģenētiskās kvalitātes noteikšanai.

12. Pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu kazkopības nozarē saņem kā vienreizēju maksājumu 40,00 euro apmērā (tai skaitā administratīvās izmaksas 1,28 euro apmērā), lai pārraudzībā vai snieguma pārbaudē esošajai (pēc stāvokļa kārtējā gada 1. augustā) piena šķirņu slaucamajai kazai (izņemot gaļas šķirnes, gaļas šķirņu krustojumu un nezināmas izcelsmes dzīvnieku) noteiktu ģenētisko kvalitāti un izvērtētu produktivitāti, ja:

12.1. pēdējā noslēgtajā laktācijā (240-305 dienas) izslaukums ir vismaz 400 kilogramu un ir novērtēts kazas eksterjers;

12.2. pēdējās noslēgtās laktācijas dati ir izmantojami ciltsdarbā. Pirmpienei noslēgtās laktācijas dati nav nepieciešami, bet ciltsdarbā ir izmantojami individuālās piena kontroles rādītāji saskaņā ar normatīvajiem aktiem par slaucamo kazu pārraudzību un snieguma pārbaudi.

13. Aitkopības nozarē pretendents atbalstu par pakalpojuma sniegšanu saņem:

13.1. par vaislas aitu mātes ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu ganāmpulkā, par kuru ir noslēgta vienošanās par attiecīgās audzēšanas programmas īstenošanu (turpmāk - snieguma pārbaudes ganāmpulks);

13.2. par vaislas aitu māšu skrepi genotipa noteikšanu, maedi-visna seroloģijas testiem un izcelsmes noteikšanu ar DNS analīzi;

13.3. par snieguma pārbaudes ganāmpulkā ar sertificētu pārbaudes teķi lecinātas aitu mātes novērtēšanu pēc pēcnācēju kvalitātes vienādos turēšanas un ēdināšanas apstākļos un ar šo novērtēšanu saistītajām uzturēšanas un administratīvajām izmaksām."

7. Aizstāt 15. punktā skaitli un vārdu "15. aprīlim" ar skaitli un vārdu "15. martam".

8. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Pretendents mēneša laikā pēc šo noteikumu 17. punktā minētā pozitīvā lēmuma saņemšanas slēdz līgumu ar šķirnes saimniecības, pārraudzības ganāmpulka vai snieguma pārbaudes ganāmpulka īpašnieku par vaislas dzīvnieku ciltsdokumentācijas sagatavošanu. Līgumā paredz termiņu, kādā šķirnes saimniecības, pārraudzības ganāmpulka vai snieguma pārbaudes ganāmpulka īpašnieks iesniedz pretendentam šo noteikumu prasībām atbilstošo vaislas dzīvnieku sarakstu, kurā norāda to produktivitātes datus, lai noteiktu vaislas dzīvnieku ģenētisko kvalitāti un izvērtētu to produktivitātes datus."

9. Izteikt 19.4.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4.1. pārskatu par ierakstīšanai ciltsgrāmatā sagatavotu un ciltsgrāmatā ierakstītu snieguma pārbaudes ganāmpulkā esošu vaislas aitu māšu ģenētiskās kvalitātes noteikšanu un produktivitātes izvērtēšanu (4. pielikums) - līdz 1. novembrim;".

10. Aizstāt 1. pielikumā skaitli "1300" ar skaitli "1700".

11. Izteikt 4. pielikuma tabulu šādā redakcijā:

"Ganāmpulka reģistrācijas numurs

Ganāmpulka īpašnieks
(juridiskās personas firma (nosaukums)/
fiziskās personas vārds, uzvārds)

Reģistrācijas numurs (juridiskai personai)/
personas kods (fiziskai personai)

Aitu māšu skaits snieguma pārbaudes ganāmpulkā

       
       
     

"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2017. gada 3. maija noteikumos Nr. 247 "Valsts atbalsta piešķiršanas .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 117Pieņemts: 25.02.2020.Stājas spēkā: 28.02.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 41, 27.02.2020. OP numurs: 2020/41.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
312866
28.02.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)