Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 47

Rīgā 2020. gada 21. janvārī (prot. Nr. 3 29. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana""

Izdoti saskaņā ar
Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto un septīto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 213. nr.; 2016, 179. nr.; 2017, 199. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 37. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma 5. panta ceturto un septīto daļu".

2. Papildināt 1. punktu aiz vārda "piešķir" ar vārdiem "un uzrauga".

3. Aizstāt 7.3.5. apakšpunktā vārdu "piecus" ar vārdu "divus".

4. Papildināt noteikumus ar 9.6.1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6.1.5. rada jaunus vai uzlabotus produktus, pakalpojumus vai procesus;".

5. Papildināt noteikumus ar 48.1 un 48.2 punktu šādā redakcijā:

"48.1 Lauku atbalsta dienests šo noteikumu 48. punktā minēto atmaksu nepieprasa, ja atbalsta saņēmējs ir zvejas kuģa īpašnieks vai ir investējis zvejas produktu apstrādē un tas būtiska zvejas iespēju samazinājuma dēļ uzraudzības laikā sasniedzamo rādītāju vērtību nesasniedz.

48.2 Par šo noteikumu 48.1 punktā minēto gadījumu atbalsta saņēmējs, iesniedzot Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā šo noteikumu 45. punktā minēto pārskatu par saimnieciskās darbības rādītājiem iepriekšējā kalendāra gadā, pievieno izvērstu pamatojumu."

6. Svītrot 53. punktā vārdus "īpašuma apliecību un".

7. Svītrot 54. punktu.

8. Izteikt 1. pielikuma B.6 sadaļu šādā redakcijā:

"B.6. Pēc projekta īstenošanas sasniedzamie rādītāji atbilstoši pretendenta norādītajām vērtībām (ja minētie rādītāji netiks sasniegti, tiks piemērotas Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumu Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fonda pasākumam "Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju īstenošana"" 48. punktā minētās sankcijas)

Sasniedzamie rādītāji Mērvienība Atzīmēt ar X atbilstošo mērķi Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas Sagaidāmā vērtība pēc projekta īstenošanas
_________. gads 3., 4., 5. gads
Ja uz atbalstu pretendē A vai B aktivitātē atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā (izņemot vietējo pašvaldību vai pretendentu, kas veido jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies):
1. Pēc projekta īstenošanas rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās darba vietu skaits*   **  
2. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts saražotais produkcijas apjoms tonnas      
3. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts gada neto apgrozījums euro      
4. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra tiek palielināts uzņēmuma gada neto apgrozījums euro      
5. Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta zivsaimniecības produkcijas ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem samazinot izmaksas uz vienu saražoto produkcijas vienību euro      
6. Pēc projekta īstenošanas tiek palielināta zivsaimniecības produkcijas ražošanas efektivitāte, vismaz par 10 procentiem palielinot saražotās produkcijas apjomu uz vienu nodarbināto tonnas/
nodarbināto skaits
     
7. Pēc projekta īstenošanas tiek radīti jauni vai uzlaboti produkti, pakalpojumi vai procesi skaits      
Ja uz atbalstu A vai B aktivitātē (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā) pretendē pretendents, kas veido jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nav beidzies:
1. Pēc projekta īstenošanas rada vismaz vienu jaunu darba vietu darba vietu skaits*      
2. Pēc projekta īstenošanas uzņēmuma gada neto apgrozījums sasniedz vismaz 30 procentu apmēru no ieguldīto investīciju apmēra euro      
Ja uz atbalstu A vai B aktivitātē (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā) pretendē vietējā pašvaldība kopprojekta īstenošanai, katrs kopprojekta dalībnieks (izņemot vietējo pašvaldību):
1. Pēc projekta īstenošanas rada vismaz vienu jaunu darba vietu, saglabājot esošās:  
*** darba vietu skaits*      
2. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts saražotais produkcijas apjoms:  
*** tonnas      
3. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 10 procentiem tiek palielināts gada neto apgrozījums:  
*** euro      
4. Pēc projekta īstenošanas vismaz par 30 procentiem no ieguldīto investīciju apmēra tiek palielināts uzņēmuma gada neto apgrozījums:  
*** euro      
Ja uz atbalstu pretendē C aktivitātē (izņemot gadījumu, ja tiek nomainīts zvejas kuģa dzinējs) (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā):
1. Tiek mazināta ietekme uz vidi ****      
2. Tiek mazināta ietekme uz klimata pārmaiņām ****      
3. Uzlabo vides resursu vairošanu vai izmantošanu ****      
Ja uz atbalstu pretendē C aktivitātē zvejas kuģa dzinēja nomaiņai (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā)*****:
1. Tiek mazināta CO2 emisija        
2. Tiek mazināts degvielas patēriņš        
Ja uz atbalstu pretendē D aktivitātē (atbilstoši informācijai projekta iesnieguma B.2 sadaļā):
1. Tiek veicināta kultūras mantojuma saglabāšana ****      
2. Tiek veicināta kultūras pieejamība ****      
Atbilstošie vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā norādītie sasniedzamie rādītāji
****** ****      
Piezīmes.
* Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas rakstura darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.
** Norāda darbinieku skaitu pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas (norāda normāla darba laika ekvivalentu).
*** Norāda kopprojekta dalībnieka nosaukumu.
**** Pretendents norāda mērvienību, kā arī datu avotu, kas tiks izmantots sagaidāmās vērtības noteikšanā un izpildē.
***** Pretendentam jāsasniedz abi rādītāji."

9. Izteikt 2. pielikuma 3. sadaļu šādā redakcijā:

"3. SASNIEDZAMO MĒRĶU IZPILDES RĀDĪTĀJI

Nr.
p. k.
Rādītājs Mērvienība Gads Vērtība
1. Ja projekts īstenots aktivitātē "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos" vai "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs - darbību dažādošana" (izņemot vietējo pašvaldību vai atbalsta saņēmēju, kas pirms projekta īstenošanas veidoja jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nebija beidzies)*
1.1. Radītās darba vietas pēc projekta īstenošanas skaits** 20____. gads  
1.2. Saražotās produkcijas apjoms tonnas Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
1.3. Neto apgrozījums euro Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
1.4. Izmaksas uz vienu saražoto zivsaimniecības produkcijas vienību euro Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
1.5. Saražotā zivsaimniecības produkcija uz vienu nodarbināto tonnas/
nodarbināto skaits
Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
1.6. Jauni vai uzlaboti produkti, pakalpojumi vai procesi skaits Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
2. Ja projekts īstenots aktivitātē "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos" vai "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs - darbību dažādošana" un atbalsta saņēmējs pirms projekta īstenošanas veidoja jaunu uzņēmumu, kura pirmais pārskata vai taksācijas gads vēl nebija beidzies*
2.1. Radītās darba vietas pēc projekta īstenošanas skaits** 20____. gads  
2.2. Neto apgrozījums euro Pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas:
20____. gads
 
20____. gads  
3. Ja vietējā pašvaldība īstenojusi kopprojektu aktivitātē "Pievienotās vērtības veidošana un inovācijas veicināšana visos zvejas un akvakultūras produktu piegādes posmos" vai "Ekonomiskās izaugsmes veicināšana, darba vietu radīšanas veicināšana, kā arī zivsaimniecības nozarē un citās jūras ekonomikas nozarēs - darbību dažādošana"*
3.1. Radītās darba vietas pēc projekta īstenošanas  
3.1.1. *** skaits** 20____. gads  
3.2. Saražotās produkcijas apjoms  
3.2.1. *** tonnas Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
3.3. Neto apgrozījums  
3.3.1. *** euro Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
4. Ja projekts īstenots aktivitātē "Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana" (neattiecas, ja, īstenojot projektu, nomainīts zvejas kuģa dzinējs)*
4.1. Samazināta ietekme uz vidi **** Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
4.2. Mazināta ietekme uz klimata pārmaiņām **** Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
4.3. Uzlabota vides resursu vairošana vai izmantošana **** Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
5. Ja projekts īstenots aktivitātē "Vides resursu vairošana vai izmantošana, kā arī klimata pārmaiņu mazināšana" un nomainīts zvejas kuģa dzinējs*
5.1. CO2 emisijas apjoms ppm (daļiņas uz miljonu) Zvejas kuģa vecajam dzinējam pirms nomaiņas  
Zvejas kuģa jaunajam dzinējam pēc nomaiņas  
5.2. Degvielas patēriņš litri stundā Zvejas kuģa vecajam dzinējam pirms nomaiņas  
Zvejas kuģa jaunajam dzinējam pēc nomaiņas  
6. Ja projekts īstenots aktivitātē "Zvejas vai jūras kultūras mantojuma izmantošanas veicināšana"*
6.1. Veicināta kultūras mantojuma saglabāšana **** Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
6.2. Veicināta kultūras pieejamība **** Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas:
20____. gads
 
20____. gads  
7. Atbilstošais vietējās rīcības grupas sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā norādītais sasniedzamais rādītājs
  ***** **** Pēdējā noslēgtajā gadā pirms projekta iesniegšanas vai pirmajā gadā pēc projekta īstenošanas: 20____. gads  
20____. gads  
Piezīmes.
1. * Norāda rādītājus saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.
2. ** Par vienu darba vietu tiek uzskatīta darba vieta, kas paredzēta darbiniekam, ar kuru noslēgts darba līgums, nosakot normālu darba laiku, vai pašnodarbinātas personas saimnieciskās darbības uzsākšana, vai vairākas darba vietas sezonas darbu veikšanai, kurās kopā nostrādāto stundu skaits kalendāra gadā atbilst normālam darba laikam.
3. *** Norāda kopprojekta dalībnieka nosaukumu saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.
4. **** Norāda mērvienību saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu.
5. ***** Norāda informāciju saskaņā ar projekta iesnieguma B.6 sadaļu."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 20. oktobra noteikumos Nr. 605 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 47Pieņemts: 21.01.2020.Stājas spēkā: 24.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 16, 23.01.2020. OP numurs: 2020/16.15
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
312130
24.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)