Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 14

Rīgā 2020. gada 7. janvārī (prot. Nr. 1 33. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem"

Izdoti saskaņā ar
Epidemioloģiskās drošības likuma
38.1 panta pirmo un trešo daļu,
Patērētāju tiesību aizsardzības likuma
21. panta pirmo daļu un Preču un
pakalpojumu drošuma likuma 8.1 pantu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 89. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Epidemioloģiskās drošības likuma 38.1 panta pirmo un trešo daļu, Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 21. panta pirmo daļu un Preču un pakalpojumu drošuma likuma 8.1 pantu".

2. Papildināt noteikumus ar 1.3., 1.4. un 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.3. prasības pakalpojumu sniegšanā nodarbināto personu kompetencei higiēnas jomā;

1.4. kārtību, kādā pakalpojumu sniegšanā nodarbinātās personas apmācāmas higiēnas jomā;

1.5. prasības apmācību programmai higiēnas jomā un apliecības izsniedzējam, kā arī apliecības paraugu un tās izsniegšanas kārtību."

3. Izteikt 10.4. un 10.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.4. skapis vai plaukts tīrajai veļai;

10.5. atkritumu tvertne ar atvēršanas mehānismu, lai nepieļautu roku saskari ar potenciāli inficētu virsmu;".

4. Papildināt noteikumus ar 10.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.7. atsevišķs marķēts, neplīstošs un dūrienizturīgs konteiners ar vāku asiem vienreizlietojamiem darba piederumiem."

5. Papildināt noteikumus ar 10.1 punktu šādā redakcijā:

"10.1 Pakalpojumu sniedz atsevišķā speciāli šim mērķim iekārtotā telpā vai speciāli šim mērķim iekārtotā nodalītā vietā bez nepiederošu personu klātbūtnes."

6. Izteikt 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Visas telpas un tajās izvietoto aprīkojumu uztur tīru un darba kārtībā. Pakalpojuma sniedzējs izstrādā aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu."

7. Aizstāt 21. punkta otrajā teikumā vārdu "atbilstošu" ar vārdu "atsevišķu".

8. Izteikt 24. un 25. punktu šādā redakcijā:

"24. Lietoto veļu savāc un līdz mazgāšanai uzglabā atsevišķā maisā vai aizvākojamā tvertnē. Veļu mazgā automātiskajā veļas mazgāšanas mašīnā vismaz 60 ° C temperatūrā. Ja uz veļas ir asinis vai citi bioloģiski šķidrumi, veļu mazgā ar dezinficējošiem mazgāšanas līdzekļiem.

25. Pakalpojumu sniedzējs nodrošina daudzreiz lietojamo darba piederumu apstrādi saskaņā ar šo noteikumu 20. punktā minēto tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu un šo noteikumu 1. pielikumu."

9. Papildināt noteikumus ar 25.1, 25.2 un 25.3 punktu šādā redakcijā:

"25.1 Pakalpojuma sniedzējs ultravioletā starojuma iekārtas un ultraskaņas iekārtas neizmanto darba piederumu sterilizācijai. Ultravioletā starojuma iekārtas var izmantot tikai sasniegtā dezinfekcijas līmeņa saglabāšanai.

25.2 Pakalpojuma sniedzējs nodrošina darba piederumu sterilizāciju, ievērojot sterilizācijas iekārtas lietošanas instrukcijā noteikto sterilizācijas režīmu un darba piederumu ražotāja instrukciju. Pakalpojuma sniedzējs izvēlas tādas sterilizācijas metodes, kas nodrošina vīrusu (hepatīta B, C, HIV), sēnīšu, baktēriju (piemēram, tuberkulozes ierosinātāja) un to sporu iznīcināšanu, izmantojot piesātināta ūdens tvaika sterilizāciju (autoklavēšana) vai karstā gaisa sterilizāciju.

25.3 Pakalpojuma sniedzējs dezinficētos un sterilizētos darba piederumus uzglabā atsevišķi no lietotajiem piederumiem, nodrošinot, lai tīrie darba piederumi nenonāktu saskarē ar lietotajiem darba piederumiem."

10. Izteikt 26. punktu šādā redakcijā:

"26. Pakalpojuma sniedzējs pēc katras daudzreizējās lietošanas darba piederumu dezinfekcijas un sterilizācijas nodrošina dezinficēto un sterilizēto darba piederumu uzskaiti. Veicot dezinfekciju, norāda datumu, dezinfekcijas veidu un laiku, kad dezinficēti darba piederumi. Veicot sterilizāciju, norāda (arī uz iepakojuma) datumu, cikla veidu un laiku, kad darba piederumi sterilizēti. Pakalpojuma sniedzējs veic sterilizatora darbības kvalitātes kontroli atbilstoši iekārtas ražotāja prasībām un to dokumentē."

11. Papildināt IV nodaļu ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Pakalpojumu sniegšanai izmanto tikai tādus darba piederumus, materiālus un kosmētikas līdzekļus, kas atbilst šo noteikumu prasībām, normatīvajiem aktiem par kosmētikas līdzekļu jomā piemērojamām prasībām un lietošanas mērķim un nerada kaitējumu cilvēka drošībai un veselībai, kā arī ir nodrošināti ar ražotāja lietošanas instrukciju."

12. Izteikt V nodaļu šādā redakcijā:

"V. Prasības pakalpojumam un pakalpojuma sniedzējam

28. Pakalpojuma sniedzējs ir atbildīgs par drošu un cilvēka veselībai nekaitīgu pakalpojuma sniegšanu. Pakalpojuma sniedzējam ir atbilstošas zināšanas par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai. Šādas zināšanas apliecina medicīniskās izglītības dokuments, pakalpojuma sniegšanai atbilstošs profesionālās izglītības vai kvalifikācijas dokuments, kas Latvijā atzīts atbilstoši normatīvajiem aktiem par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu, vai apliecība par 18 stundu apmācību programmas "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" apgūšanu (3. pielikums).

28.1 Apmācības saskaņā ar šo noteikumu 3. pielikumā norādīto programmu ir tiesīga veikt sertificēta ārstniecības persona, ja nepieciešams, apmācībā iesaistot praktizējošu attiecīgo pakalpojumu sniedzēju, kam ir pakalpojuma sniegšanai atbilstošs profesionālo izglītību vai kvalifikāciju apliecinošs dokuments, kas izsniegts pēc licencētas un akreditētas izglītības programmas (kuras apjoms ir vismaz 160 stundas) apgūšanas.

29. Apliecību atbilstoši šo noteikumu 4. pielikumam izsniedz apmācīttiesīga institūcija, ja persona ir apguvusi apmācību programmu "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" un nokārtojusi zināšanu pārbaudi. Apliecība ir derīga piecus gadus. Apliecību atkārtoti izsniedz pēc apmācību programmas atkārtotas apgūšanas. Apmācīttiesīgā institūcija veic atbilstoši šo noteikumu 3. pielikumā norādītajai programmai organizēto apmācību uzskaiti. Uzskaites dokumentus glabā sešus gadus, un tajos ietver šādu informāciju - apmācību programmas nosaukums un stundu skaits, apmācību programmas tēmas, pasniedzēja vārds, uzvārds un paraksts, apmācītās personas vārds, uzvārds un paraksts, izsniegtās apliecības numurs un datums.

30. Aizliegts sniegt pakalpojumus klientam ar redzamām ādas vai gļotādas slimības pazīmēm, ja klients neuzrāda ārsta izziņu, kas apliecina, ka viņš drīkst saņemt pakalpojumu.

31. Pakalpojuma sniedzējs pirms pakalpojuma sniegšanas klientam sniedz informāciju par tetovēšanas līdzekļiem (nosaukums, sastāvs, partijas numurs, ražotājs, importētājs) vai rotaslietām, brūces aprūpi, sadzīšanas laiku un iespējamām komplikācijām, piemēram, alerģiskām reakcijām, iekaisumiem, bakteriālām, vīrusu un sēnīšu infekcijām, kā arī par tetovējuma noņemšanas iespējām. Pēc pakalpojuma sniegšanas pakalpojuma sniedzējs izsniedz klientam minētās informācijas apkopojumu rakstiski.

32. Pirms pakalpojuma saņemšanas klients aizpilda aptaujas anketu. Anketā pakalpojuma sniedzējs iekļauj vismaz šo noteikumu 5. pielikumā minēto informāciju. Pakalpojuma sniedzējs nodrošina, ka aptaujas anketai un tajā iekļautajai informācijai nevar piekļūt pakalpojumu sniegšanā neiesaistītas personas. Pakalpojuma sniedzējs aizpildītās aptaujas anketas glabā divus gadus.

33. Pirms pakalpojuma sniegšanas personai līdz 18 gadu vecumam pakalpojumu sniedzējs pārliecinās, ka attiecīgā persona ir saņēmusi vismaz viena vecāka vai likumiskā pārstāvja piekrišanu pakalpojuma saņemšanai.

34. Pakalpojuma sniedzējs pirms procedūras notīra klienta ādu un dezinficē ar ādas dezinfekcijas līdzekli.

35. Pakalpojuma sniedzējs ievēro personīgo higiēnu, izmanto un maina darba apģērbu atbilstoši veicamā darba specifikai. Ja iespējama apģērba notraipīšana ar asinīm vai citiem bioloģiskiem šķidrumiem, pakalpojuma sniedzējs lieto vienreizlietojamu priekšautu.

36. Pakalpojuma sniedzējs pirms pakalpojuma sniegšanas un pēc tā mazgā un dezinficē rokas. Ja iespējams kontakts ar traumētu ādu, asinīm un citiem bioloģiskiem šķidrumiem, katra klienta apkalpošanai izmanto vienreizlietojamos cimdus.

36.1 Mazgājot, tīrot un dezinficējot darba piederumus un virsmas, kā arī mazgājot netīro veļu, lieto ūdensnecaurlaidīgus cimdus. Vācot un pārvadājot atkritumus, lieto necaurduramus cimdus."

13. Papildināt noteikumus ar 39. punktu šādā redakcijā:

"39. Šo noteikumu 20. punktā noteiktā prasība izstrādāt tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plānu saskaņā ar šo noteikumu 1. un 2. pielikumu un šo noteikumu 25.1 un 28.1 punkts stājas spēkā 2020. gada 1. aprīlī."

14. Izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

Pakalpojumu aprīkojuma un darba piederumu iedalījums atbilstoši iespējamam inficēšanās riskam

Klasifikācija1 Tīrīšana2 Dezinfekcija3 Sterilizācija4
1. Zems inficēšanās risks
Tieši nesaskaras ar klienta ādu vai saskaras tikai ar veselu (nebojātu) ādu Mazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. Nosusināt Dezinficēt ar zema līmeņa dezinfekcijas5 līdzekli, ja saskaras ar klienta ādu -
Paredzēts kontaktam tikai ar veselu (nebojātu) ādu, bet ir iespēja nejaušam kontaktam ar bojātu ādu Mazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. Nosusināt Dezinficēt ar vidēja līmeņa dezinfekcijas6 līdzekli -
2. Vidējs inficēšanās risks
Saskaras ar bojātu ādu, gļotādu un asinīm, bet necaurdur ādu vai gļotādu Mazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. Nosusināt Dezinficēt ar augsta līmeņa dezinfekcijas7 līdzekli Ja nepieciešams8
3. Augsts inficēšanās risks
Caurdur ādu vai gļotādu, iekļūst sterilos audos vai tiek izmantots citu sterilu instrumentu turēšanai Mazgāt siltā ūdenī ar mazgāšanas līdzekli, noskalot tekošā ūdenī. Nosusināt Dezinficēt ar vidēja vai augsta līmeņa dezinfekcijas līdzekli Autoklavēšana9

Piezīmes.

1 Aprīkojums un darba piederumi apstrādājami atbilstoši riska kategorijai - zems, vidējs vai augsts -, secīgi ņemot vērā tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas darbības.

2 Daudzreizējās lietošanas darba piederumu tīrīšanā var izmantot arī ultraskaņas tīrītāju saskaņā ar tā lietošanas instrukciju.

3 Dezinfekciju veic šim nolūkam paredzētā marķētā traukā (ja darba piederumu var mērcēt vai apstrādāt ar dezinfekcijas līdzekli, kas ir pieejams izsmidzināmā veidā). Ja darba piederumu saskaņā ar tā lietošanas instrukciju nedrīkst mērcēt, t. sk. iekārtu daļas un virsmas, izmanto izsmidzināma veida dezinfekcijas līdzekli, dezinfekcijas salvetes vai noslauka ar 70 % spirta šķīdumā samitrinātu drānu. Dezinfekciju veic saskaņā ar dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukciju - nodrošina atbilstošu koncentrāciju un ievēro tā ekspozīcijas (iedarbības) laiku. Dezinfekcijas līdzeklim jāpārklāj visa darba piederuma virsma. Dezinfekciju neveic ultraskaņas tīrītājs un ultravioletā starojuma (UV) iekārtas.

4 Sterilizācija ir mikroorganismu un to sporu iznīcināšana ar metodēm, kurām ir pierādīta spēja iznīcināt mikroorganismus un to sporas, ievērojot noteikto ekspozīcijas laiku (garantētais sterilitātes līmenis (GSL) jeb izdzīvojuša, vairoties spējīga mikroorganisma iespējama atrašanās uz darba piederuma virsmas pēc sterilizācijas procesa ir 10-6 GSL). Sterilizācijas procesu nenodrošina UV iekārtas, ultraskaņas tīrītājs, stikla/kvarca-pērlīšu sterilizators, vārīšana, mikroviļņu krāsnis, spiediena katli.

5 Zema līmeņa dezinfekcija - baktēriju (piemēram, S. aureus, P. aeruginosa), daļu no sēnīšu (piemēram, Aspergillus, Candida) un apvalkoto vīrusu (piemēram, cilvēka imūndeficīta (HIV), herpes, B un C hepatīta) iznīcināšana, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

6 Vidēja līmeņa dezinfekcija - baktēriju, apvalkoto un dažu neapvalkoto vīrusu, mikobaktēriju un sēnīšu iznīcināšana, izņemot baktēriju sporu iznīcināšanu, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

7 Augsta līmeņa dezinfekcija - baktēriju, apvalkoto un neapvalkoto vīrusu (piemēram, polio, koksaki), mikobaktēriju, sēnīšu un daļu baktēriju sporu iznīcināšana, ievērojot dezinfekcijas līdzekļa lietošanas instrukcijā noteikto ekspozīcijas laiku.

8 Veic sterilizāciju, t. sk. ar karstā gaisa sterilizācijas iekārtām, ja pakalpojuma sniedzējs vēlas nodrošināt papildu drošību.

9  Karstā gaisa sterilizācijas iekārtas izmanto tikai tādu darba piederumu apstrādei, kuri netiks lietoti invazīvās manipulācijās, sniedzot augsta riska pakalpojumu.

2. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

Pakalpojuma aprīkojuma un darba piederumu tīrīšanas, dezinfekcijas un sterilizācijas plāna ietvars

Inficēšanās riska pakāpe Darba piederumi, iekārtas Veicamās darbības, regularitāte Darba izpildītājs Darba veikšanas vieta
Augsts inficēšanās risks        
Vidējs inficēšanās risks        
Zems inficēšanās risks        

3. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

Apmācību programma
"Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības"

Nr.
p. k.
Tēma Apmācību ilgums (minūtēs)
1. Cilvēka anatomija un fizioloģija 120
1.1. Vispārējā cilvēka ķermeņa uzbūve
1.2. Skeleta un muskuļu sistēma un tās funkcijas
1.3. Asinsrites un limfātiskā sistēma
1.4. Nervu sistēma
2. Dermatoloģija 180
2.1. Ādas uzbūve, struktūra un funkcijas
2.2. Ādas slimības
3. Alerģijas, to saistība ar tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanu 60
4. Infekcijas slimības, to risks tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniegšanas laikā 120
5. Pasākumi infekcijas risku samazināšanai 180
5.1. Personīgā higiēna (prasības apģērbam un cimdu lietošanai)
5.2. Roku mazgāšanas un dezinfekcijas metodes
5.3. Darba piederumu dezinfekcija un sterilizācija, metodes
5.4. Pakalpojuma sniegšanas telpas un aprīkojuma uzturēšana
6. Tetovēšanai un pīrsingam izmantojamie materiāli un to drošības prasības 120
7. Riska grupas un kontrindikācijas tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma saņemšanai, komplikācijas un to novēršana 120
8. Pirmās palīdzības sniegšana tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma izraisīto veselības traucējumu gadījumā 60
9. Normatīvo aktu prasības, kas ir saistošas tetovēšanas un pīrsinga pakalpojuma sniedzējiem 60
9.1. Normatīvie akti par preču un pakalpojumu drošumu
9.2. Normatīvie akti par ķīmiskām vielām un biocīdiem
9.3. Normatīvie akti par būtiskajām prasībām kosmētikas līdzekļiem
9.4. Normatīvie akti par atkritumu apsaimniekošanu un bīstamo atkritumu savākšanu
10. Apgūto zināšanu pārbaudījums 60"

15. Papildināt noteikumus ar 4. un 5. pielikumu šādā redakcijā:

"4. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

Apliecība par apmācību programmas "Tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai noteiktās minimālās higiēnas prasības" apgūšanu

Izsniegta      
  (vārds)   (uzvārds)
Personas kods             -            
Apmācību programmas vadītājs  
  (vārds, uzvārds)
Personas kods             -            
Apmācību programmas apjoms (stundās)

 

Izsniegšanas datums  
Apmācību programmas vadītāja paraksts  
Iestāde, kas izsniegusi apliecību  
  (iestādes nosaukums,
 
adrese, Uzņēmumu reģistra piešķirtais reģistrācijas numurs)
Iestādes vadītāja paraksts  

Z. v.

Apliecība izsniegta, pamatojoties uz Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumiem Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām tetovēšanas un pīrsinga pakalpojumu sniegšanai un speciālajām prasībām tetovēšanas līdzekļiem".

5. pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. aprīļa
noteikumiem Nr. 182

Klienta aptaujas veidlapa

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums un pakalpojuma sniegšanas vietas adrese

 
 

Ja Jums ir diagnosticēta kāda no šīm slimībām, par pakalpojuma sniegšanas iespējamību, lūdzu, konsultējieties ar ārstu speciālistu.

• hemofilija • ekzēma/psoriāze • diabēts
• epilepsija • herpes • tuberkuloze
• infekcijas slimības • asins recēšanas traucējumi • sirds slimības
• astma    

Lūdzu, norādiet, ja:

Jums ir alerģija (piemēram, no lateksa, kosmētikas līdzekļiem, plāksteriem, rotaslietu materiāliem)
iepriekš ir bijušas komplikācijas, veicot līdzīgas procedūras (tetovēšana, pīrsings, mikropigmentācija, permanentais grims, skarifikācija u. c.)
lietojat medikamentus (piemēram, antibiotikas, pretvīrusu līdzekļus, kortikosteroīdus)
esat grūtniece vai barojat bērnu ar krūti
Jums ir citas problēmas, kas attiektos uz šī pakalpojuma saņemšanu (jums bieži ir galvas reiboņi, ģībšana, liels ādas pigmentēto veidojumu skaits vai veidojumi ar izmaiņām u. c.)

Lūdzu, aplieciniet:

Man ir 18 gadu
Man vēl nav 18 gadu. Mani vecāki (viens no vecākiem, likumiskais pārstāvis) ir piekrituši procedūras veikšanai
Man ir sniegta informācija par procedūru, izmantotajiem materiāliem un iespējamām komplikācijām
Es apņemos ievērot drošības prasības, lai mazinātu iespējamos komplikāciju riskus
Es piekrītu   pakalpojuma saņemšanai
  (pakalpojuma veids)  

Sniegtā informācija ir patiesa

Klienta vārds, uzvārds  
Klienta paraksts  
Datums   ".

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 14. aprīļa noteikumos Nr. 182 "Noteikumi par higiēnas prasībām .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 14Pieņemts: 07.01.2020.Stājas spēkā: 10.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 6, 09.01.2020. OP numurs: 2020/6.11
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Skaidrojumi
311850
10.01.2020
87
0
  • X
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Sistematizēti tiesību akti ir informatīvi. Pretrunu gadījumā vadās pēc oficiālās publikācijas.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"