Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 643

Rīgā 2019. gada 17. decembrī (prot. Nr. 59 32. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Eiropas Savienības struktūrfondu
un Kohēzijas fonda 2014.-2020. gada plānošanas perioda
vadības likuma
20. panta 6. un 13. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" īstenošanas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 4., 46., 119. nr.; 2016, 62., 169. nr.; 2017, 51. nr.; 2018, 49., 252. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 3.3. un 3.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.3. persona, kurai atbilstoši narkologa atzinumam ir alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība;

3.4. persona, kurai ir iespējama alkohola, narkotisko vai psihotropo vielu vai uzvedības procesu atkarība, bet nav saņemts narkologa atzinums."

2. Izteikt 4.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"4.2. līdz 2023. gada 31. decembrim:

4.2.1. iznākuma rādītājs - bezdarbnieki, tostarp ilgstošie bezdarbnieki, kas iesaistīti pasākumā, - 7 371;

4.2.2. rezultāta rādītājs - nodarbinātībā vai pašnodarbinātībā iesaistītie dalībnieki pēc aiziešanas (pēc pasākuma pabeigšanas) - 3 323;

4.2.3. rezultāta rādītājs - pasākuma dalībnieki izglītībā/apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai ir nodarbināti, tostarp pašnodarbināti, sešu mēnešu laikā pēc dalības pasākumā - 1 547."

3. Izteikt 7. un 8. punktu šādā redakcijā:

"7. Pasākumam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir ne mazāks kā 49 872 017 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums - 42 391 214 euro, valsts budžeta finansējums - 5 725 407 euro un privātais līdzfinansējums, ko veido šo noteikumu 17.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas, - ne mazāks kā 1 755 396 euro.

8. Maksimālais attiecināmais Eiropas Sociālā fonda finansējuma apmērs nepārsniedz 85 procentus no pasākumam pieejamā kopējā attiecināmā finansējuma un 88,1 procentu no pasākumam pieejamā publiskā attiecināmā finansējuma, kā arī nepārsniedz šo noteikumu 7. punktā minēto pasākumam pieejamā Eiropas Sociālā fonda finansējuma un valsts budžeta līdzfinansējuma maksimālo apmēru."

4. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Projekta minimālā attiecināmo izmaksu kopsumma nav ierobežota. Maksimālais projekta īstenošanai pieejamais publiskais finansējums līdz 2018. gada 31. decembrim ir 38 242 885 euro."

5. Papildināt II nodaļu ar 14.1 punktu šādā redakcijā:

"14.1 Finansējuma saņēmēja sadarbības partneris, īstenojot šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību, ir Sociālās integrācijas valsts aģentūra (turpmāk - sadarbības partneris)."

6. Papildināt noteikumus ar 15.2.1, 15.2.2 un 15.2.3 apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.2.1 aktivizācijas pasākumi šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

15.2.1 1. individuālas psihologa konsultācijas;

15.2.1 2.motivācijas programma darba meklēšanai un sociālā mentora pakalpojumi bezdarbniekiem ar invaliditāti;

15.2.1 3. profesionālās piemērotības noteikšana bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti;

15.2.2 atbalsta pasākumi šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

15.2.2 1. Minesotas 12 soļu programma;

15.2.2 2. emocionālā stresa terapija (kodēšana), ietverot ārsta narkologa konsultācijas, tai skaitā psihoterapeitiskās metodes, suģestīvo terapiju un sensibilizējošo medikamentu terapiju;

15.2.2 3. narkologa atzinuma saņemšana šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem;

15.2.3 sabiedrības, tai skaitā darba devēju, izpratnes veicināšana par bezdarbnieku aktivizācijas pasākumiem;".

7. Izteikt 15.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.3. projekta īstenošanas personāla un finansējuma saņēmēja darbinieku apmācība darbam ar šo noteikumu 3. punktā minētajiem bezdarbniekiem, kā arī projekta īstenošanas personāla apmācība darba devēju piesaistei;".

8. Izteikt 17.1. apakšpunktu un 17.2. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"17.1. tiešās personāla izmaksas atbilstoši Valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumam, izņemot virsstundas. Ja personāla iesaiste projektā ir nodrošināta saskaņā ar daļlaika attiecināmības principu, attiecināma ir ne mazāka kā 30 procentu noslodze:

17.1.1. finansējuma saņēmēja projekta īstenošanas personāla un vadības personāla atlīdzības izmaksas;

17.1.2. sadarbības partnera projekta īstenošanas personāla atlīdzības izmaksas šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.2. šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētās mērķa grupas nodrošinājuma izmaksas:".

9. Izteikt 17.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.1. ikmēneša dotācija darba devējam par šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem:

17.3.1.1. darba algām bezdarbniekiem;

17.3.1.2. darba vadītājam par bezdarbnieku darba vadīšanu;

17.3.1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas no algas dotācijas daļas, ko finansējuma saņēmējs līdzfinansē par pasākumā iesaistītajiem bezdarbniekiem, ja darba devējs, kas noslēdzis līgumu par pasākuma īstenošanu, ir biedrība vai nodibinājums;".

10. Izteikt 17.3.3.1 un 17.3.3.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.3.1. darba algas daļa tādā apmērā, lai darba alga kopā ar dotāciju šo noteikumu 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem sasniegtu vismaz valstī noteiktās minimālās mēneša darba algas apmēru par pilnu darba laiku;

17.3.3.2. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par pasākumā iesaistītajiem šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, izņemot šo noteikumu 17.3.1.3. apakšpunktā minētās iemaksas;".

11. Papildināt 17.3.4. apakšpunktu aiz skaitļa "15.1." ar skaitļiem "15.2.1 2., 15.2.2, 15.2.3".

12. Papildināt 17.3.5.1 apakšpunktu aiz skaitļa "15.1.4." ar vārdu un skaitli "un 15.2.1 2.".

13. Papildināt noteikumus ar 17.3.5.2, 17.3.5.3, 17.3.5.4, 17.3.5.5 un 17.3.5.6 apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.5.2 darba meklēšanas motivācijas programmas izmaksas, tai skaitā sociālā mentora pakalpojumu izmaksas, kā arī citu pakalpojumu izmaksas, ko sniedz speciālisti, kuru atbalsts nepieciešams bezdarbniekiem ar invaliditāti šo noteikumu 15.2.1 2. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.3 izdevumi par transportu, ēdināšanu un uzturēšanos dienesta viesnīcā šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem ar invaliditāti un prognozējamu invaliditāti šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanas laikā, kurus nosaka atbilstoši atbildīgās iestādes metodikai "Eiropas Sociālā fonda darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.1. pasākuma "Subsidētās darbavietas nelabvēlīgākā situācijā esošiem bezdarbniekiem" un 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto iedzīvotāju integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.1. pasākuma "Profesionālā rehabilitācija" vienas vienības izmaksu standarta likmju aprēķina un piemērošanas metodika";

17.3.5.4 pacienta iemaksa un izmitināšanas un ēdināšanas izdevumi šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem, saņemot ārstniecības pakalpojumus atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas regulē veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtību, šo noteikumu 15.2.2 1. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.5 pacienta nodeva par narkologa atzinuma saņemšanu šo noteikumu 3.4. apakšpunktā minētajiem bezdarbniekiem šo noteikumu 15.2.2 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības īstenošanai;

17.3.5.6 izdevumi šo noteikumu 3.3. un 3.4. apakšpunktā minēto bezdarbnieku nokļūšanai līdz narkologa atzinuma saņemšanas vietai un atpakaļ, kā arī līdz ārstniecības iestādei un atpakaļ šo noteikumu 15.2.2 apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai;".

14. Izteikt 17.3.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.3.6. iekšzemes komandējumu (darba braucienu) izmaksas šo noteikumu 17.1.1. apakšpunktā minētajam personālam šo noteikumu 15.1., 15.2.1, 15.2.2, 15.2.3, 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai atbilstoši normatīvajiem aktiem, kas nosaka kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi;".

15. Izteikt 17.1 4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1 4. šo noteikumu 15.1., 15.2.1 1., 15.3. un 15.5. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īstenošanai var plānot transporta nomas, degvielas iegādes un transporta pakalpojumu izmaksas;".

16. Papildināt 17.1 6. apakšpunktu aiz vārda "saņēmēja" ar vārdiem "un sadarbības partnera".

17. Izteikt 18. punktu šādā redakcijā:

"18. Šo noteikumu 16.2. apakšpunktā minētās netiešās attiecināmās izmaksas finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris plāno kā vienu izmaksu pozīciju, piemērojot netiešo izmaksu vienoto likmi 15 procentu apmērā no šo noteikumu 17.1. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām (proporcionāli no šo noteikumu 17.1.1. un 17.1.2. apakšpunktā minētajām tiešajām personāla izmaksām)."

18. Papildināt noteikumus ar 21.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.3. šo noteikumu 15.2.1 un 15.2.2 apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības un šo noteikumu 17.3.5.2, 17.3.5.3, 17.3.5.4, 17.3.5.5 un 17.3.5.6 apakšpunktā minētās izmaksas - atbilstoši attiecīgā atbalsta pasākuma (ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi) īstenošanas nosacījumiem."

19. Izteikt 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šo noteikumu 15.1. un 15.2. apakšpunktā minētajā atbalstāmajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3.1. un 3.2. apakšpunktā minētos bezdarbniekus, kuri nav iesaistīti apmācībā pie darba devēja atbilstoši normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā īstenojama bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība, un kuri nav iesaistīti aktīvajos nodarbinātības pasākumos ar darba līgumu slēgšanu, izņemot gadījumus, ko nosaka normatīvie akti par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem. Šo noteikumu 15.2.1 2. apakšpunktā minētajā darbībā iesaista tos šo noteikumu 3.2.1. apakšpunktā minētos bezdarbniekus ar invaliditāti, kuri vienlaikus nesaņem konsultācijas un motivācijas paaugstināšanas pakalpojumus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.4. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt diskriminācijas riskiem pakļauto personu integrāciju sabiedrībā un darba tirgū" 9.1.4.4. pasākuma "Dažādības veicināšana (diskriminācijas novēršana)" ietvaros."

20. Papildināt noteikumus ar 27.1 punktu šādā redakcijā:

"27.1 Īstenojot projektu, sadarbības partneris:

27.1 1. šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minēto atbalstāmo darbību īsteno un šo noteikumu 17.3.5.3 apakšpunktā minētās izmaksas plāno atbilstoši normatīvajos aktos par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem noteiktajiem ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumu īstenošanas nosacījumiem un saskaņā ar kārtību, kādā persona saņem valsts finansētus profesionālās rehabilitācijas pakalpojumus un profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumus, ciktāl šie noteikumi nenosaka citādi;

27.1 2. piesaistot šo noteikumu 17.1. 2. apakšpunktā minēto personālu, nodibina civildienesta vai darba tiesiskās attiecības un, paredzot tam atlīdzības izmaksas, nodrošina, ka personāls tiek nodarbināts normālu vai nepilnu darba laiku (tai skaitā atlīdzībai var piemērot daļlaika attiecināmības principu). Ja personāla atlīdzībai piemēro daļlaika attiecināmības principu, veic personāla darba laika uzskaiti par nostrādāto laiku un veiktajām funkcijām."

21. Papildināt 28.12. apakšpunktu aiz skaitļa "15.1." ar skaitļiem "15.2.1 2., 15.2.2, 15.2.3".

22. Aizstāt 33.2 punktā un 34.4 punkta ievaddaļā skaitli un vārdu "3. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "3.1. un 3.2. apakšpunktā".

23. Papildināt V nodaļu ar 35.1 un 35.2 punktu šādā redakcijā:

"35.1 Valsts atbalsta piešķiršanas brīdi nosaka atbilstoši normatīvajiem aktiem par aktīvo nodarbinātības pasākumu un preventīvo bezdarba samazināšanas pasākumu organizēšanas un finansēšanas kārtību un pasākumu īstenotāju izvēles principiem.

35.2 Ja darba devējs ir pārkāpis Komisijas regulas Nr. 1407/2013 vai Komisijas regulas Nr. 651/2014 prasības, tam ir pienākums atmaksāt finansējuma saņēmējam visu projekta ietvaros saņemto finanšu atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar attiecīgo regulu, kopā ar procentiem, ko publicē Eiropas Komisija saskaņā ar Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 10. pantu, tiem pieskaitot 100 bāzes punktus, no dienas, kad valsts atbalsts tika izmaksāts darba devējam, līdz tā atgūšanas dienai, ievērojot Komisijas 2004. gada 21. aprīļa Regulas (EK) Nr. 794/2004, ar ko īsteno Padomes Regulu (ES) 2015/1589, ar ko nosaka sīki izstrādātus noteikumus Līguma par Eiropas Savienības darbību 108. panta piemērošanai, 11. pantā noteikto procentu likmes piemērošanas metodi."

24. Papildināt noteikumus ar 40. punktu šādā redakcijā:

"40. Finansējuma saņēmējs un sadarbības partneris pirms šo noteikumu 15.2.1 3. apakšpunktā minētās atbalstāmās darbības uzsākšanas vienojas par grozījumiem sadarbības līgumā, kas noslēgts atbilstoši normatīvajam aktam par darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 9.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt nelabvēlīgākā situācijā esošu bezdarbnieku iekļaušanos darba tirgū" 9.1.1.2. pasākuma "Ilgstošo bezdarbnieku aktivizācijas pasākumi" īstenošanas noteikumiem."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra noteikumos Nr. 835 "Darbības programmas "Izaugsme .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 643Pieņemts: 17.12.2019.Stājas spēkā: 20.12.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 255, 19.12.2019. OP numurs: 2019/255.2
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
311497
20.12.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)