Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 619

Rīgā 2019. gada 10. decembrī (prot. Nr. 57 80. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Ārstniecības likuma
57. pantu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales un rezidentūras finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 140. nr.; 2013, 122. nr.; 2016, 62., 245. nr.; 2018, 78., 251. nr.; 2019, 12. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt 10.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.2. šo noteikumu 25. punktā minēto izdevumu segšanai, ievērojot šo noteikumu 19.4. un 19.4.1 apakšpunktā minēto nosacījumu.";

1.2. izteikt 19.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4. šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs rezidentu apmācībai pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē nepārsniedz 29 771,40 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un 23 800,44 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;";

1.3. papildināt noteikumus ar 19.4.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"19.4.1 šo noteikumu 11.5. apakšpunktā minētajām ārstniecības iestādēm piešķiramo finanšu līdzekļu apmērs rezidentu apmācībai no trešā rezidentūras gada pamatspecialitātē un no pirmā rezidentūras gada papildspecialitātē nepārsniedz 32 618,88 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un 25 995,12 euro kalendāra gadā par vienu rezidentu, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;";

1.4. izteikt 25.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1. rezidentu atlīdzībai pirmajā un otrajā rezidentūras gadā pamatspecialitātē - ne vairāk kā 25 950,00 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un ne vairāk kā 19 979,04 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;";

1.5. papildināt noteikumus ar 25.1.1 apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.1.1 rezidentu atlīdzībai ar trešo rezidentūras gadu pamatspecialitātē un ar pirmo rezidentūras gadu papildspecialitātē - ne vairāk kā 28 797,48 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek reģionālajā daudzprofilu slimnīcā vai ģimenes (vispārējās prakses) ārsta praksē ārpus Rīgas, un ne vairāk kā 22 173,72 euro kalendāra gadā vienam rezidentam, ja rezidentūra notiek citā ārstniecības iestādē;";

1.6. izteikt 1., 2. un 3. pielikumu šādā redakcijā:

"1. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 685

  Pārskats par  
   

(augstskolas nosaukums)

 

20_____. gada _____ pusgadā rezidentu apmācībai saņemto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu

1. tabula

Nr.
p. k.

Iestādes nosaukums/
izdevumu pozīcijas nosaukums

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu

No valsts budžeta līdzekļiem saņemtais līdzekļu apmērs pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās (neapmaksātās) saistības no iepriekšējiem mēnešiem uz pārskata perioda sākumu

Aprēķinātais izdevumu apmērs par pārskata periodu

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā ārstniecības iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā ārstniecības iestādes izdevumi

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

8 = 9 + 10

9

10

1. PAVISAM KOPĀ,

tai skaitā:

               
1.1. rezidenta darba samaksa    

X

 

X

X

 

X

1.2. teorētiskās un praktiskās apmācības pedagoģiskā personāla (tai skaitā ārsta darba samaksa, kura vadībā strādā rezidents) darba samaksa (2. tabula)    

X

 

X

X

 

X

1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas

(darba devēja iemaksu daļa)

   

X

 

X

X

 

X

1.4. pārējie izdevumi (tai skaitā mācību materiāli, rezidentūras organizēšanas un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi) (3. tabula)    

X

 

X

X

 

X

                   
2. BUDŽETA IESTĀDES KOPĀ    

X

X

X

X

X

X

  tai skaitā:                
2.1. (iestādes nosaukums)    

X

X

X

X

X

X

2.2. (iestādes nosaukums)    

X

X

X

X

X

X

.. ..                
3. ĀRSTNIECĪBAS IESTĀDES KOPĀ    

X

X

 

X

X

 
  tai skaitā:                
3.1. (iestādes nosaukums)    

X

X

 

X

X

 
3.2. (iestādes nosaukums)

X

X

X

X

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās saistības uz pārskata perioda beigām

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

Faktiskais rezidentu skaits

Piezīmes

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pārskaitīts ārstniecības iestādei

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā ārstniecības iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā pusgada 1. mēnesī

tai skaitā pusgada 2. mēnesī

tai skaitā pusgada 3. mēnesī

tai skaitā pusgada 4. mēnesī

tai skaitā pusgada 5. mēnesī

tai skaitā pusgada 6. mēnesī

11 = 12 + 13

12

13

14 = 15 + 16

15 = 6 + 9 - 12

16 = 7 + 10 - 13

17 = 3 + 4 - 11

18 = 19 + 20 + 21 + 22 + 23 + 24

19

20

21

22

23

24

25

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 
     

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 
     

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 
     

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 
     

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

X

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

X

X

X

X

                 

X

X

X

X

X

X

                 
                             

X

X

 

X

X

                   
                             

X

X

 

X

X

                   

X

X

 

X

X

                   

2. tabula

Augstskolas pedagoģiskā personāla un tā ārsta faktiski veiktais darba apjoms pārskata periodā un par to aprēķinātā darba samaksa, kura vadībā strādā rezidents

Nr.
p. k.

Amats

Pedagogu un ārstu skaits

Vadīto mācību stundu skaits pārskata periodā

 

Aprēķinātā darba samaksa par pārskata periodu

Piezīmes

1.

Profesori          

2.

Asociētie profesori          

3.

Docenti          

4.

Lektori          

5.

Asistenti          

6.

Ārsti          

7.

Citi          
 

KOPĀ

         

3. tabula

Pārējo izdevumu atšifrējums pa konkrētām izdevumu pozīcijām

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

KOPĀ

Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)

2. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 685

  Pārskats par  
   

(ārstniecības iestādes nosaukums)

 

20_____. gada _____ pusgadā rezidentu apmācībai pārskaitīto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu

1. tabula

Nr.
p. k.

Iestādes nosaukums/
izdevumu pozīcijas nosaukums

Ārstniecības iestādes līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu

No valsts budžeta līdzekļiem (augstskolas) saņemtais līdzekļu apmērs pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās (neapmaksātās) saistības no iepriekšējiem mēnešiem uz pārskata perioda sākumu

Aprēķinātais izdevumu apmērs par pārskata periodu

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās saistības uz pārskata perioda beigām

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

Faktiskais rezidentu skaits

Piezīmes

KOPĀ

tai skaitā pusgada 1. mēnesī

tai skaitā pusgada 2. mēnesī

tai skaitā pusgada 3. mēnesī

tai skaitā pusgada 4. mēnesī

tai skaitā pusgada 5. mēnesī

tai skaitā pusgada 6. mēnesī

 

1

2

3

4

5

6

7

8 = 5 + 6 - 7

9 = 3 + 4 - 7

10=11+12+13+14+15+16

11

12

13

14

15

16

17

1. PAVISAM KOPĀ, tai skaitā:                              
1.1. rezidenta darba samaksa              

X

X

X

X

X

X

X

 
1.2. ārsta darba samaksa, kura vadībā strādā rezidents (2. tabula)              

X

X

X

X

X

X

X

 
1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas (darba devēja iemaksu daļa)              

X

X

X

X

X

X

X

 
1.4. pārējie izdevumi, tai skaitā mācību materiāli, rezidentūras organizēšanas un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi (3. tabula)              

X

X

X

X

X

X

X

 

2. tabula

To ārstu faktiski veiktais darba apjoms pārskata periodā un par to aprēķinātā darba samaksa, kuri veic teorētisku vai praktisku rezidenta apmācību

Ārstu skaits

Vadīto mācību stundu skaits pārskata periodā

Aprēķinātā darba samaksa par pārskata periodu

Piezīmes

       

3. tabula

Pārējo izdevumu atšifrējums pa konkrētām izdevumu pozīcijām

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

1.

   

2.

   

3.

   

KOPĀ

Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)

3. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 30. augusta
noteikumiem Nr. 685

  Pārskats par  
   

(iestādes nosaukums)

 

20_____. gada _____ pusgadā rezidentu apmācībai saņemto valsts budžeta līdzekļu faktisko izlietojumu

1. tabula

Nr.
p. k.

Iestādes nosaukums/
izdevumu pozīcijas nosaukums

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda sākumu

No valsts budžeta līdzekļiem saņemtais līdzekļu apmērs pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās (neapmaksātās) saistības no iepriekšējiem mēnešiem uz pārskata perioda sākumu

Aprēķinātais izdevumu apmērs par pārskata periodu

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

1

2

3

4

5 = 6 + 7

6

7

8 = 9 + 10

9

10

1. PAVISAM KOPĀ, tai skaitā:                
1.1. rezidenta darba samaksa    

X

X

 

X

X

 
1.2. ārsta darba samaksa, kura vadībā strādā rezidents (2. tabula)    

X

X

 

X

X

 
1.3. valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas
(darba devēja iemaksu daļa)
   

X

X

 

X

X

 
1.4. pārējie izdevumi (tai skaitā mācību materiāli, rezidentūras organizēšanas un mācību procesa nodrošināšanas izdevumi) (3. tabula)

X

X

X

X

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

Uzkrātās saistības uz pārskata perioda beigām

Līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām

Faktiskais rezidentu skaits

Piezīmes

KOPĀ

tai skaitā pārskaitīts augstskolai

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā augstskolas izdevumi

tai skaitā pašas budžeta iestādes izdevumi

KOPĀ

tai skaitā pusgada 1. mēnesī

tai skaitā pusgada 2. mēnesī

tai skaitā pusgada 3. mēnesī

tai skaitā pusgada 4. mēnesī

tai skaitā pusgada 5. mēnesī

tai skaitā pusgada 6. mēnesī

11 = 12 + 13

12

13

14 = 15 + 16

15 = 6 + 9 - 12

16 = 7 + 10 - 13

17 = 3 + 4 - 11

18=19+20+21+22+23+24

19

20

21

22

23

24

25

                             

X

X

 

X

X

   

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

   

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

   

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

 

X

X

   

X

X

X

X

X

X

X

 

2. tabula

To ārstu faktiski veiktais darba apjoms pārskata periodā un par to aprēķinātā darba samaksa, kuri veic teorētisku vai praktisku rezidenta apmācību

Ārstu skaits

Vadīto mācību stundu skaits pārskata periodā

Aprēķinātā darba samaksa par pārskata periodu

Piezīmes

       

3. tabula

Pārējo izdevumu atšifrējums pa konkrētām izdevumu pozīcijām

Nr.
p. k.

Izdevumu pozīcija

Faktiskais līdzekļu izlietojums pārskata periodā (naudas plūsma)

1.

   

2.

   

3.

   

..

KOPĀ

Sagatavotājs    
 

(amats)

 

(vārds, uzvārds, paraksts)

 

(tālrunis)"

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Veselības ministre I. Viņķele

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 30. augusta noteikumos Nr. 685 "Rezidentu uzņemšanas, sadales .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 619Pieņemts: 10.12.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 251, 13.12.2019. OP numurs: 2019/251.28
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
311360
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)