Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 522

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 25. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Tirdzniecības pasākumi"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 150. nr.; 2016, 19., 159. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Pasākumā ir noteiktas šādas attiecināmās izmaksas:

13.1. reklāmas kampaņu rīkošanā:

13.1.1. reklāmas kampaņas koncepcijas un plāna izstrādes izmaksas;

13.1.2. reklāmas laukuma nomas izdevumi reklāmas kampaņas norises laikam;

13.1.3. nepieciešamo reklāmas un mārketinga materiālu (arī videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu) iegādes izmaksas, tajā skaitā dizaina un satura izstrādes, kā arī izgatavošanas un tulkošanas izmaksas;

13.1.4. maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos - brošūrās, bukletos, plakātos, zibatmiņās, CD, DVD, drukātajos un interneta plašsaziņas līdzekļos (tostarp sociālajos tīklos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

13.1.5. reklāmas kampaņu monitoringa izmaksas;

13.1.6. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē par šo noteikumu 5.1. apakšpunktā minētās aktivitātes veikšanu, tajā skaitā projekta vadības izmaksas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.2. jaunu produkcijas noieta tirgu meklēšanā, tajā skaitā dalībai starptautiskajās izstādēs:

13.2.1. reģistrācijas, apdrošināšanas, dalības maksa un citas organizatora vai tā oficiālo pārstāvju noteiktās izstādes izmaksas par piedalīšanos starptautiskajā izstādē;

13.2.2. stenda platības, stenda konstrukcijas, nepieciešamā tehniskā aprīkojuma un audiovizuālo iekārtu izmaksas:

13.2.2.1. organizatora noteiktā nomas maksa par ekspozīcijas laukumu;

13.2.2.2. nomas maksa par stenda konstrukciju, kas ietver apbūvētu ekspozīcijas laukumu ar nepieciešamo tehnisko aprīkojumu (tajā skaitā audiovizuālajām iekārtām), un stenda noformēšanas izmaksas atbilstoši dizainam;

13.2.2.3. stenda apdrošināšanas izmaksas transportēšanas un ekspozīcijas laikā, ja to nosaka stenda nomas līgums;

13.2.2.4. tehniskā atbalsta (piemēram, interneta, datora pieslēguma, stenda apgaismojuma) izmaksas izstādes laikā;

13.2.2.5. stenda dizaina koncepcijas izstrāde periodam, kas nav īsāks par vienu gadu;

13.2.2.6. stenda pielāgošana izstādes ekspozīcijas laukumam saskaņā ar šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā minēto stenda dizaina koncepciju;

13.2.3. komandējuma izmaksas šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minētās biedrības biedriem, kas piedalās starptautiskajā izstādē, vienam šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētā pretendenta pārstāvim, ja šis pretendents ir projekta iesniedzējs, kā arī attiecīgā projekta izstādes dalībniekiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, bet ne vairāk kā 30 procentu no šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām vai trim personām no katra izstādes dalībnieka (ja izstādes dalībnieks ir juridiska persona):

13.2.3.1. dienas nauda;

13.2.3.2. ar komandējumu saistītie viesnīcas izdevumi;

13.2.4. ceļa un transporta izdevumi:

13.2.4.1. izdevumi par bagāžas (arī ekspozīcijas) transportēšanu līdz starptautiskās izstādes vietai un atpakaļ, tajā skaitā par kravas atmuitošanu;

13.2.4.2. izdevumi par ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tajā skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa) līdz starptautiskās izstādes norises vietai un atpakaļ līdz pastāvīgajai darbavietai;

13.2.4.3. izdevumi par vietējo sabiedrisko transportu, taksometru vai autotransporta nomu, lai nokļūtu starptautiskās izstādes norises vietā;

13.2.4.4. degvielas un stāvvietas izmaksas, ja tiek izmantots personiskais vai dienesta autotransports vai ja transportlīdzeklis tiek nomāts starptautiskās izstādes norises vietā;

13.2.5. izdevumi par atļaujām, lai apliecinātu produkcijas atbilstību mērķa tirgus prasībām, ja projektā ir paredzēta dalība starptautiskā izstādē ārpus Eiropas Savienības;

13.2.6. mārketinga materiālu (arī videomateriālu un interaktīvo risinājumu, piemēram, mobilo lietotņu) iegādes izmaksas, tajā skaitā dizaina un satura izstrādes, kā arī izgatavošanas izmaksas, maksa par izplatīšanu un izvietošanu dažādos informācijas nesējos - brošūrās, bukletos, plakātos, zibatmiņās, CD, DVD, drukātajos un interneta plašsaziņas līdzekļos (tostarp sociālajos tīklos), nodrošinot to aktualizāciju, ciktāl tas nepieciešams projekta mērķa sasniegšanai;

13.2.7. izdevumi par reklāmas ievietošanu starptautiskās izstādes katalogā;

13.2.8. tulkošanas pakalpojumu izmaksas;

13.2.9. reprezentācijas izdevumi izstādēs un ar izstādi saistītajos pasākumos, nepārsniedzot vienu procentu no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām;

13.2.10. projekta vadības izmaksas - projekta vadības personāla darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē par projektā veicamo darbību plānošanu, koordinēšanu un kontroli (tajā skaitā par projekta dokumentācijas nodrošināšanu), kā arī projekta iepirkumu organizēšanas un kontroles izmaksas, bet ne vairāk par 10 procentiem no šo noteikumu 13. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.2.11. mārketinga pasākumu plāna izstrāde;

13.2.12. sakaru izdevumi izstādēs un izstāžu organizēšanas laikā, kancelejas preču un komunālo pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu. Komunālo pakalpojumu izmaksas nepārsniedz projekta īstenošanas termiņu un ir attiecināmas proporcionāli izmantošanas laikam;

13.2.13. produkcijas degustāciju izdevumi izstādēs;

13.3. tirgus izpētes izmaksas, tajā skaitā:

13.3.1. komandējuma izmaksas zinātniskās institūcijas pārstāvjiem saskaņā ar normatīvajiem aktiem par kārtību, kādā atlīdzināmi ar komandējumiem saistītie izdevumi, bet ne vairāk kā 15 procentu no šo noteikumu 17.3. apakšpunktā minētās izdevumu tāmes attiecināmajām izmaksām:

13.3.1.1. dienas nauda;

13.3.1.2. ar komandējumu saistītie viesnīcas izdevumi;

13.3.2. ceļa un transporta izdevumi:

13.3.2.1. izdevumi par ekonomiskās klases vai tai pielīdzināmas klases sabiedriskā transporta (dzelzceļa, gaisa un ūdens transporta un starpvalstu koplietošanas autotransporta (autobusa)) izmantošanu (tajā skaitā transporta pakalpojuma sniedzēja noteiktā papildu maksa, bez kuras pamatpakalpojumu nav iespējams iegādāties, un bagāžas maksa);

13.3.2.2. izdevumi par vietējo sabiedrisko transportu;

13.3.3. darba samaksa Darba likuma 59. panta izpratnē par šo noteikumu 5.2. apakšpunktā minētās aktivitātes veikšanu, tajā skaitā projekta vadības izmaksas. Atlīdzība par darbu tiek noteikta samērīgi, ņemot vērā darba apjomu un specifiku un vidējo atalgojumu attiecīgajā institūcijā līdzīgos amatos nodarbinātajiem;

13.3.4. izpētei nepieciešamās informācijas un datu iegāde;

13.3.5. projekta īstenošanai nepieciešamie pasta izdevumi un kancelejas preču izmaksas;

13.3.6. sakaru un komunālo pakalpojumu izmaksas, kas tieši attiecināmas uz projekta īstenošanu, nepārsniedzot projekta īstenošanas termiņu un proporcionāli izmantošanas laikam;

13.4. šo noteikumu 5.3. apakšpunktā minētās produkta reģistrācijas pieteikuma iesniegšanas un iesaistīto operatoru pielāgošanas izmaksas, kā arī izmaksas, kas saistītas ar ilgtspējīgu zvejas un akvakultūras produktu sertificēšanu un veicināšanu un videi nekaitīgu apstrādes metožu sertificēšanu un veicināšanu;

13.5. šo noteikumu 5.4. apakšpunktā minētās zvejas vai akvakultūras produktu izsekojamības nodrošināšanas un - atbilstošā gadījumā - Eiropas Savienības mēroga ekomarķējuma izveides izmaksas;

13.6. vispārējās izmaksas, tajā skaitā konsultantu honorāri, juridisko pakalpojumu izmaksas un citas izmaksas, kas ir tieši saistītas ar projekta sagatavošanu vai īstenošanu un nepārsniedz divus procentus no pārējo šo noteikumu 13. punktā minēto attiecināmo izmaksu kopsummas."

2. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētais pretendents šo noteikumu 5.5. apakšpunktā minētās aktivitātes ieviešanai izstrādā šo noteikumu 13.2.2.5. apakšpunktā minēto stenda dizaina koncepciju un pielāgo to attiecīgā perioda izstāžu ekspozīcijas laukumiem atbilstoši šo noteikumu 13.2.2.6. apakšpunktam."

3. Izteikt 14. punktu šādā redakcijā:

"14. Šo noteikumu 13.2.6., 13.2.8., 13.2.11., 13.3.4., 13.4. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, pamatojoties uz līgumiem ar trešajām personām, kas ir atbildīgas par darbu veikšanu."

4. Izteikt 15.7. un 15.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"15.7. pievienotās vērtības nodoklis, izņemot gadījumu, ja tas nav atgūstams no valsts budžeta nodokļu politiku reglamentējošos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;

15.8. izmaksas, kas radušās pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, izņemot šo noteikumu 13.1.6., 13.2.10., 13.3.3. un 13.6. apakšpunktā minētās izmaksas;".

5. Izteikt 15.1 punktu šādā redakcijā:

"15.1 Šo noteikumu 13.1.6., 13.2.10. un 13.3.3. apakšpunktā minētās izmaksas ir attiecināmas, ja projektā iesaistītais darbinieks saņem atlīdzību uz darba līguma pamata un darba laika uzskaites tabulās tiek norādīti projektā veicamie darbi un tiem veltīto stundu skaits, nodalot atsevišķi noslodzi un stundu skaitu, kas veltīts ar projektu nesaistītajam darbam. Pamatdarba pienākumi nedublējas ar projektā veicamajiem pienākumiem."

6. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. projekta iesniegumu (2. pielikums) papīra formā, ja iesniegumu neiesniedz Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā vai elektroniska dokumenta veidā saskaņā ar Elektronisko dokumentu likumu;".

7. Svītrot 21. punktu.

8. Izteikt 24.3.3.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"24.3.3.1. zivsaimniecības uzņēmumu vai šo noteikumu 4.1. apakšpunktā minēto biedrību, ko dalībnieks pārstāv, un aprakstu par katra dalībnieka nodarbošanos, uzdevumiem un mērķiem dalībai starptautiskajā izstādē;".

9. Svītrot 24.3.6. apakšpunktu.

10. Papildināt 24.7. apakšpunkta ievaddaļu aiz vārda "noteikumu" ar skaitli "13.1.6.".

11. Papildināt noteikumus ar 25. punktu šādā redakcijā:

"25. Projekta īstenošanas laikā šo noteikumu 4.2. apakšpunktā minētajai zinātniskajai institūcijai starpposma maksājumus pārskaita pēc atsevišķa projekta posma pabeigšanas, neattiecinot starpposma maksājumu skaita ierobežojumu, kas noteikts normatīvajos aktos par valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanu, administrēšanu un uzraudzību lauku un zivsaimniecības attīstībai 2014.-2020. gada plānošanas periodā."

12. Izteikt 2. pielikuma C.1. sadaļas 1. punktu šādā redakcijā:

"1.

Projekta iesnieguma pilns komplekts

oriģināls

   

"

13. Svītrot 2. pielikuma C.1. sadaļas 3. punktu.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 28. jūlija noteikumos Nr. 437 "Valsts un Eiropas Savienības .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 522Pieņemts: 05.11.2019.Stājas spēkā: 09.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 08.11.2019. OP numurs: 2019/227.20
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310565
09.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)