Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 514

Rīgā 2019. gada 5. novembrī (prot. Nr. 51 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par reglamentētajām profesijām
un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
"
36. panta 5. punktu un 54. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 207 "Noteikumi par ārsta izglītību un profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, kurus atzīst, piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu" (Latvijas Vēstnesis, 2005, 52. nr.; 2007, 158. nr.; 2008, 183. nr.; 2014, 119. nr.; 2016, 74. nr.; 2018, 211. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 2. punkta ievaddaļā vārdus "ir izsniegti" ar vārdiem "izglītība to ieguvei ir uzsākta".

2. Svītrot 3. punktā vārdus "pēc šo noteikumu 2. punktā minētā datuma".

3. Svītrot 4. punktu.

4. Izteikt 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem vai to kopumam, kas šo noteikumu 2. punktā minētajās valstīs apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām ārsta profesionālās kvalifikācijas ieguvei, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 2. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots šīs valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

5. Papildināt noteikumus ar 7.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"7.6. līdz 1991. gada 8. oktobrim - Dienvidslāvijas Federatīvajā Sociālistiskajā Republikā un tiem ir pievienots Horvātijas Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments vai dokumenti, kas apliecina, ka tās teritorijā šādiem izglītību apliecinošiem dokumentiem ir tāda pati juridiskā nozīme kā Horvātijas Republikā izsniegtajiem ārsta izglītību apliecinošiem dokumentiem, kas dod tiesības veikt profesionālo darbību ārsta profesijā, un personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

6. Aizstāt 8. punkta ievaddaļā vārdus "ir izsniegti" ar vārdiem "izglītība to ieguvei ir uzsākta".

7. 9. punktā:

7.1. svītrot vārdus un skaitli "pēc šo noteikumu 8. punktā minētā datuma";

7.2. aizstāt vārdu "atbilst" ar vārdu "neatbilst".

8. Svītrot 10. punktu.

9. Izteikt 11. punktu šādā redakcijā:

"11. Ārsta kvalifikācijas dokumentiem šo noteikumu 1. pielikumā minētajās pamatspecialitātēs, apakšspecialitātēs un papildspecialitātēs, kuri Eiropas Savienības dalībvalstīs, Eiropas Ekonomikas zonas valstīs un citās valstīs, kurām saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas apstiprinātiem līgumiem ir noteiktas Eiropas Savienības dalībvalstu tiesības profesionālās kvalifikācijas atzīšanas jomā, apliecina personas tiesības veikt profesionālo darbību ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē un to apliecinātā izglītība neatbilst Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām izglītības programmu minimālajām prasībām kvalifikācijas ieguvei atbilstošajā ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē, piemēro speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu, ja izglītība to ieguvei ir uzsākta pirms šo noteikumu 8. punktā minētā datuma un ja tiem ir pievienots mītnes valsts kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze atbilstošajā ārsta pamatspecialitātē vai apakšspecialitātē, vai papildspecialitātē attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

10. Svītrot 12. punktu.

11. Izteikt 14.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"14.2. tiem ir pievienots Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka šādi profesionālo kvalifikāciju apliecinoši dokumenti ir atzīti visā Vācijas Federatīvās Republikas teritorijā par līdzvērtīgiem šo noteikumu 8. punktā minētajiem profesionālo kvalifikāciju apliecinošiem dokumentiem, un Vācijas Federatīvās Republikas kompetentās institūcijas izsniegts dokuments, kas apliecina, ka personai, kurai tie izsniegti, ir ne mazāk kā trīs gadus ilga nepārtraukta profesionālā pieredze ārsta profesijā attiecīgajā valstī pēdējo piecu gadu laikā pirms šī dokumenta izsniegšanas dienas."

12. Aizstāt 15. punkta ievaddaļā vārdus "ir izsniegti" ar vārdiem "izglītība to ieguvei ir uzsākta".

13. Papildināt noteikumus ar 16.1 punktu šādā redakcijā:

"16.1 Piemērojot speciālo profesionālās kvalifikācijas atzīšanas sistēmu ģimenes (vispārējās prakses) ārsta kvalifikācijas atzīšanai, Latvijas Republikā tiek atzīti ārsta kvalifikāciju apliecinoši dokumenti, kuru ieguvei izglītība ir uzsākta pirms šo noteikumu 15. punktā minētā datuma un kas valstīs, kur šie dokumenti izdoti, minētajā datumā deva tiesības veikt profesionālo darbību ģimenes (vispārējās prakses) ārsta profesijā, ja profesionālās kvalifikācijas atzīšanas pretendents iesniedz attiecīgās valsts kompetentas institūcijas izsniegtu dokumentu, kas apliecina šīs tiesības."

14. Izteikt 1. pielikuma 22.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.3. Bulgārijas Republika Пластично-възстановителна и естетична хирургия"

15. Izteikt 1. pielikuma 22.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"22.29. Ungārijas Republika Plasztikai (égési) sebészet

Plasztikai és egés-sebészet (no 2012. gada 1. janvāra)"

16. Izteikt 1. pielikuma 23.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"23.8. Horvātijas Republika Specijalist kardiotorakalna kirurgija (no 2011. gada 1. septembra)"

17. Izteikt 1. pielikuma 25.12. apakšpunktu šādā redakcijā:

"25.12. Īrijas Republika Vascular surgery (no 2017. gada 1. jūnija)"

18. Izteikt 1. pielikuma 30.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"30.29. Ungārijas Republika Endokrinológia

Endokrinológia és anyagcsere-betegségek

(no 2012. gada 1. janvāra)"

19. Izteikt 1. pielikuma 31.29. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.29. Ungārijas Republika Fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás

Rehabilitációs medicina

(no 2016. gada 1. janvāra)"

20. Izteikt 1. pielikuma 39.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"39.1. Austrijas Republika Kinder- und Jugendpsychiatrie

Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeutische Medizin

(no 2015. gada 1. jūnija)"

21. Izteikt 1. pielikuma 49.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.5. Dānijas Karaliste Akutmedicin (no 2018. gada 1. februāra)"

22. Izteikt 1. pielikuma 49.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"49.9. Igaunijas Republika Erakorralise meditsiini eriarst

(no 2016. gada 1. septembra)"

23. Izteikt 2. pielikuma 5. punktu šādā redakcijā:

"5. Dānijas Karaliste

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

1. Medicīnas maģistra grāda diploms (kand. med.)

Bevis for kandidatuddannelsen i medicin (cand.med.)

Universitāte

Universitet

 

1. Ārsta sertifikāts

Autorisation som læge

2. Sertifikāts par nokārtotu gala eksāmenu medicīnas zinātnē

Bevis for bestået lægevidenskabelig embedseksamen (cand.med.)

2. Patstāvīgās prakses licence

Tilladelse til selvstændigt virke som læge"

24. Izteikt 2. pielikuma 13. punktu šādā redakcijā:

"13. Kipras Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Reģistrēta ārsta sertifikāts

Πιστοποιητικό Εγγραφής Ιατρού

Πτυχίο Ιατρικής

1. Ārstu padome
Ιατρικό Συμβούλιο

2. Kipras Universitātes Medicīnas fakultāte

Ιατρικη σχολη πανεπιστημιου κυπρου
(no 2013. gada 1. septembra)

3. Kipras Eiropas Universitāte

Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου (no 2013. gada 1. septembra)

4. Nikosijas Universitāte

Πανεπιστήμιο Λευκωσίας
(no 2014. gada 1. oktobra)

-"

25. Izteikt 2. pielikuma 20. punktu šādā redakcijā:

"20. Polijas Republika

Nosaukums

Iestāde, kas izdod dokumentu

Pievienotais sertifikāts

Ārsta diploms par augstskolas studijām ārstniecības nozarē

Dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku lekarskim z tytułem "lekarza")

Augstskola

szkoły wyższe

1. Apliecība par Valsts ārstniecības eksāmena nokārtošanu
(līdz 2012. gada 1. janvārim)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Państwowego

2. Apliecība par Ārstniecības gala eksāmena nokārtošanu
(no 2013. gada 1. janvāra)

Świadectwo złożenia Lekarskiego Egzaminu Końcowego

3. Sertifikāts par pēcdiploma prakses pabeigšanu

Zaświadczenie o ukończeniu stażu podyplomowego"

26. Izteikt 4. pielikuma 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Maltas Republika Tabib Speċjalista fil-Mediċina tal-Familja Ċertifikat ta' Speċjalista Mediku fil-Mediċina tal-Familja"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2005. gada 29. marta noteikumos Nr. 207 "Noteikumi par ārsta izglītību .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 514Pieņemts: 05.11.2019.Stājas spēkā: 09.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 227, 08.11.2019. OP numurs: 2019/227.12
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
310552
09.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)