Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Medību likumā

Izdarīt Medību likumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 2003, 17. nr.; 2007, 3., 14. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2010, 205. nr.; 2012, 189. nr.; 2013, 133., 134. nr.; 2015, 235. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 13. panta trešajā daļā vārdus "lielas jaudas" ar vārdiem "lielas enerģijas".

2. Papildināt likumu ar VII nodaļu šādā redakcijā:

"VII nodaļa
Administratīvie pārkāpumi medību jomā un kompetence administratīvo pārkāpumu procesā

32. pants. (1) Par atrašanos ar lietošanai sagatavotu šaujamieroci vai medību rīku medību platībā bez saskaņojuma ar medību tiesību lietotāju, kā arī platībās, kurās medīt aizliegts, izņemot šā likuma 18. pantā un 29. panta piektās daļas 3. punktā minētos gadījumus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(2) Par medīšanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, vai medību rīkiem, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta mednieka sezonas karte vai atļauja ārzemniekam medīt Latvijas teritorijā, piemēro naudas sodu no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(3) Par medīšanu, izmantojot loku, piemēro naudas sodu no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(4) Par medījamo dzīvnieku turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Valsts meža dienesta atļauja, piemēro naudas sodu no četrām līdz septiņdesmit naudas soda vienībām.

(5) Par limitētā medījamā dzīvnieka pārvietošanu no vietas, kur tas nomedīts, ja nav aizpildīta medību atļauja, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(6) Par medīšanu vietā, kur medīt aizliegts, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(7) Par nelimitēto medījamo dzīvnieku medīšanu bez medību tiesību lietotāja piekrišanas, izņemot šā likuma 18. pantā un 29. panta sestās daļas 3. punktā minētos gadījumus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(8) Par medīšanu, izmantojot turpmāk šajā panta daļā norādītus aizliegtus medību līdzekļus un rīkus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā:

1) mākslīgi gaismas avoti, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības;

2) nakts redzamības tēmēkļi ar elektronisko palielinājumu vai attēla pārveidošanu, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības;

3) pusautomātiski šaujamieroči, kuru patrontelpas un magazīnas (patronu padošanas mehānisma) kopējā ietilpība ir lielāka par trim patronām, izņemot meža cūku, lapsu un jenotsuņu medības;

4) arbaleti;

5) ieroči, kas nav klasificēti kā medību šaujamieroči.

(9) Par medību termiņu neievērošanu, kā arī par Valsts meža dienesta un Valsts robežsardzes amatpersonu noteikto medību organizēšanas ierobežojumu pārkāpšanu piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(10) Par medīšanu ar šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība vai medību šaujamieroča glabāšanas atļauja, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(11) Par limitēto medījamo dzīvnieku medīšanu, ja medniekam vai medību tiesību lietotājam nav attiecīgas medību atļaujas, vai ievainota limitētā medījamā dzīvnieka izsekošanu, ja nav aizpildīta medību atļauja, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(12) Par medījamo dzīvnieku medīšanu ar medību rīkiem, ja nav normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā iegūta vai ir atņemta mednieka apliecība, kā arī par medību rīku neatļautu lietošanu piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(13) Par medīšanu apstākļos, kad dzīvnieki glābjas no dabas katastrofām, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(14) Par medīšanu, izmantojot turpmāk šajā panta daļā norādītus aizliegtus medību līdzekļus, rīkus, metodes un paņēmienus, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā:

1) "putnu" līme, akli vai sakropļoti dzīvnieki kā ēsma;

2) skaņu ieraksti;

3) spoguļi un citas apžilbinošas ierīces;

4) lāzertipa tēmēkļi;

5) tīkli, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem;

6) kājķeramie slazdi un slazdi jeb lamatas, kas darbojas neselektīvi saskaņā ar lietošanas nosacījumiem vai izmantošanas apstākļiem;

7) lidaparāti, motorizēti braucoši sauszemes un ūdens transportlīdzekļi;

8) siltumu uztveroši (termālie) tēmēkļi.

(15) Par medīšanu, izmantojot jebkurus masveidīgas vai neselektīvas putnu sagūstīšanas vai nonāvēšanas līdzekļus, pasākumus vai paņēmienus, arī tādus, kas var izraisīt sugas izzušanu vietējās pašvaldības vai valsts teritorijā, piemēro naudas sodu no astoņām līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, atņemot medību tiesības uz laiku līdz trim gadiem vai bez tā.

(16) Par medījamo dzīvnieku ķeršanu savvaļā, ievešanu Latvijā, izmantošanu šķirnes medību suņu apmācībā vai zinātniskajā pētniecībā, kā arī izlaišanu savvaļā bez Valsts meža dienesta atļaujas piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(17) Par šaujamieroča, tā glabāšanas atļaujas, munīcijas, medību rīka, medību dokumentu un medību produkcijas neuzrādīšanu, kā arī par paskaidrojumu nesniegšanu par medībām pēc kompetentās institūcijas pieprasījuma piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(18) Par medībām pielīdzināmām darbībām noteikto prasību pārkāpšanu piemēro naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(19) Par savvaļā dzīvojošo medījamo dzīvnieku piebarošanas noteikumu pārkāpšanu piemēro brīdinājumu vai naudas sodu fiziskajai personai līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no desmit līdz divsimt naudas soda vienībām.

(20) Par medību šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izmantošanas kārtības pārkāpšanu medību laikā piemēro naudas sodu no desmit līdz simt četrdesmit naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(21) Par medību noteikumos ietverto drošības prasību pārkāpšanu medību laikā piemēro naudas sodu no desmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām, nosakot medību tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz vienam gadam vai bez tā.

(22) Par medību produkcijas pirkšanu, pārdošanu, pārstrādi, pārvadāšanu vai glabāšanu, kura iegūta bez atbilstošas medību atļaujas, piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(23) Par nemedījamo savvaļas dzīvnieku iegūšanu, medīšanu vai turēšanu nebrīvē, ja nav saņemta Dabas aizsardzības pārvaldes ikreizēja atļauja, piemēro naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(24) Par medību produkcijas piesavināšanos piemēro naudas sodu fiziskajai personai no piecām līdz piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai - no divdesmit līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

(25) Par medību vadītājam noteikto pienākumu nepildīšanu piemēro naudas sodu no divām līdz piecdesmit naudas soda vienībām, nosakot medību vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā vai atņemot tiesības vadīt medības uz laiku līdz diviem gadiem vai bez tā.

(26) Par citiem šajā pantā neminētiem medību noteikumu pārkāpumiem piemēro brīdinājumu vai naudas sodu līdz piecdesmit naudas soda vienībām.

33. pants. (1) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 32. pantā minētajiem pārkāpumiem, izņemot tā divdesmit trešajā daļā minētos pārkāpumus, veic Valsts meža dienests.

(2) Administratīvā pārkāpuma procesu par šā likuma 32. panta divdesmit trešajā daļā minētajiem pārkāpumiem veic Dabas aizsardzības pārvalde.

(3) Par medību tiesību atņemšanu, medību tiesību izmantošanas aizliegumu, medību vadīšanas tiesību atņemšanu un medību vadīšanas tiesību izmantošanas aizliegumu Valsts meža dienests izdara attiecīgu ierakstu Meža valsts reģistrā, norādot laiku, uz kādu piemērots attiecīgais papildsods."

3. Papildināt pārejas noteikumus ar 22. punktu šādā redakcijā:

"22. Šā likuma VII nodaļa stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 24. oktobrī.

Valsts prezidents E. Levits

Rīgā 2019. gada 6. novembrī

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Medību likumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 24.10.2019.Stājas spēkā: 20.11.2019.Tēma: Dzīvnieku aizsardzība; Administratīvās atbildības ceļvedisPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 225, 06.11.2019. OP numurs: 2019/225.7
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310478
20.11.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)