Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 495

Rīgā 2019. gada 29. oktobrī (prot. Nr. 50 2. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai"

Izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību
aizsardzības likuma 8. panta 1.3 daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju (licenci) patērētāju kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 53., 114., 151. nr.; 2012, 154. nr.; 2013, 135., 202. nr.; 2014, 159. nr.; 2016, 6. nr.; 2018, 112. nr.; 2019, 206. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Patiesais labuma guvējs šo noteikumu izpratnē ir fiziskā persona Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē."

2. Izteikt 8.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.6. kapitālsabiedrība ir izstrādājusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēmu atbilstoši Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma prasībām un kārtību, kādā tā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi."

3. Svītrot 9.3. apakšpunktā vārdus "finanšu pakalpojumu jomā".

4. Papildināt 9.4. apakšpunktu pēc vārdiem "kurai pēdējo triju gadu laikā anulēta izsniegtā speciālā atļauja (licence)" ar vārdiem "vai attiecībā uz kuru pieņemts lēmums atteikt izsniegt speciālo atļauju (licenci)".

5. Izteikt 9.5. apakšpunkta ievaddaļu šādā redakcijā:

"9.5. kuras finanšu līdzekļi, ko iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas, iegūti neparastos vai aizdomīgos finanšu darījumos vai nav dokumentāri pierādīta šo finanšu līdzekļu tiesiska ieguve. Par aizdomīgu finanšu darījumu uzskatāms darījums, kas rada aizdomas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju vai terorisma vai proliferācijas finansēšanu Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma izpratnē vai šādu darbību mēģinājumu, vai ar tām saistītu citu noziedzīgu nodarījumu. Par neparastu finanšu darījumu uzskata darījumu, kas atbilst vismaz vienai no šādām pazīmēm:".

6. Aizstāt 9.5.2. apakšpunktā skaitli "60 000" ar skaitli "10 000".

7. Papildināt noteikumus ar 9.6. apakšpunktu šādā redakcijā:

"9.6. kura nespēj pierādīt piesaistītā finansējuma tiesisku izcelsmi."

8. Izteikt 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Par kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) un valdes locekli, prokūristu un par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo personu (turpmāk - atbildīgā persona) var būt:

10.1. persona, kura nav krimināli sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu;

10.2. persona, kura nav sodīta par normatīvo aktu pārkāpumiem noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas jomā;

10.3. persona, kurai nav atņemtas tiesības veikt komercdarbību vai kurai nav piemērots administratīvais sods - tiesību atņemšana ieņemt noteiktus amatus;

10.4. persona, kura nav bijusi padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis vai prokūrists tādā kapitālsabiedrībā, kurai pēdējo triju gadu laikā ir bijusi anulēta speciālā atļauja (licence) (izņemot gadījumu, ja speciālā atļauja (licence) anulēta pēc kapitālsabiedrības lūguma), vai nav bijusi padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis vai prokūrists tādā kapitālsabiedrībā, kurai pēdējo triju gadu laikā ir atteikts izsniegt speciālo atļauju (licenci);

10.5. persona, kurai ir nevainojama reputācija."

9. Izteikt 11.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.1. kapitālsabiedrības, tās padomes (ja tāda izveidota) un valdes locekļu, prokūristu un atbildīgo personu pēdējā gada laikā izdarītos administratīvos pārkāpumus komercdarbības, nodokļu, patērētāju tiesību aizsardzības vai fizisko personu datu aizsardzības jomā, tai skaitā pārkāpumus, par kuriem piemēroti administratīvie sodi. Izvērtējot, vai administratīvais pārkāpums atzīstams par būtisku, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs ņem vērā pieļautā pārkāpuma raksturu un ilgumu, radīto ietekmi (zaudējumi patērētājiem), kā arī citus apstākļus, kuriem ir nozīme lietā;".

10. Papildināt noteikumus ar 11.5., 11.6., 11.7. un 11.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"11.5. vai par kapitālsabiedrības dalībnieku (akcionāru) un patieso labuma guvēju iestādes rīcībā ir pieejama negatīva rakstura informācija, kas liecina par iespējamu saistību ar noziedzīgi iegūtiem līdzekļiem vai to legalizēšanu, terorismu vai proliferāciju;

11.6. vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) ir nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā;

11.7. vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) ir nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā;

11.8. vai kapitālsabiedrībai pēdējo triju gadu laikā atļauja (licence) pakalpojumu sniegšanai finanšu pakalpojumu jomā ir atcelta, atsaukta vai izbeigta."

11. Papildināt II nodaļu ar 11.1 punktu šādā redakcijā:

"11.1 Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir tiesības pārbaudīt ziņas par kapitālsabiedrības dibinātājiem (akcionāriem), kā arī iegūt informāciju par patiesajiem labuma guvējiem. Juridiskajām personām ir pienākums sniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centram visu informāciju, kas nepieciešama šajā punktā minētās informācijas pārbaudei (izņemot Patērētāju tiesību aizsardzības centram publiskajos reģistros pieejamo informāciju)."

12. Papildināt 12.1. apakšpunktu aiz vārdiem "valdes loceklis" ar vārdiem "prokūrists vai atbildīgā persona".

13. Papildināt noteikumus ar 12.6., 12.7., 12.8. un 12.9. apakšpunktu šādā redakcijā:

"12.6. informāciju par patiesajiem labuma guvējiem Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likuma 18.1 panta ceturtajā daļā noteiktajā apjomā;

12.7. informāciju par gadījumiem pēdējos trijos gados, kad kapitālsabiedrība saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību vai izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā, vai informāciju par šādas reģistrācijas vai atļaujas (licences) atcelšanu, atsaukšanu vai izbeigšanu;

12.8. dokumentus, kas apliecina to finanšu līdzekļu tiesisko izcelsmi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas;

12.9. dokumentus, kas apliecina piesaistītā finansējuma apmēru un tiesisko izcelsmi."

14. Papildināt 13.2. apakšpunktu aiz vārda "locekļiem" ar vārdiem "prokūristiem, dalībniekiem (akcionāriem) un patiesajiem labuma guvējiem".

15. Izteikt 13.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"13.3. no Iekšlietu ministrijas Informācijas centra uzturētā sodu reģistra (turpmāk - sodu reģistrs) - informāciju par kapitālsabiedrības, tās dalībnieku, padomes (ja tāda izveidota) un valdes locekļu, prokūristu, patiesā labuma guvēju un atbildīgo personu kriminālo un administratīvo sodāmību. Ja kapitālsabiedrības dalībnieks (akcionārs) reģistrēts citā valstī, Patērētāju tiesību aizsardzības centrs tiesīgs pieprasīt kapitālsabiedrībai iesniegt attiecīgās valsts sodu reģistra vai līdzvērtīgas iestādes izsniegtu izziņu par šajā punktā minēto personu kriminālo un administratīvo sodāmību;".

16. Izteikt 17.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"17.1. kapitālsabiedrība, tās padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis, prokūrists vai atbildīgā persona neatbilst šo noteikumu 8., 9. un 10. punktā minētajām prasībām;".

17. Izteikt 27. punktu šādā redakcijā:

"27. Ja speciālās atļaujas (licences) darbības laikā notiek izmaiņas šo noteikumu 1. pielikuma 2., 3. un 4. punktā norādītajā informācijā, kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) vai valdes locekļu sastāvā, informācijā par prokūristiem, kapitālsabiedrības dalībnieku īpašumā esošo daļu apmērā vai mainās pamatkapitāla daļu īpašnieki (dalībnieki) vai patiesā labuma guvēji, kapitālsabiedrības pienākums ir informēt par to Patērētāju tiesību aizsardzības centru un iesniegt aktuālo informāciju 10 darbdienu laikā no dienas, kad veiktas vai notikušas izmaiņas. Ja minētās izmaiņas skar nerezidentu, informācijai pievieno izmaiņas apliecinošus dokumentus."

18. Papildināt III nodaļu ar 28.2 un 28.3 punktu šādā redakcijā:

"28.2 Speciālās atļaujas (licences) darbības laikā kapitālsabiedrībai ir pienākums divas reizes gadā - līdz 1. martam un 1. septembrim - iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā informāciju par piesaistītā finansējuma apmēru un tiesisko izcelsmi iepriekšējā pusgadā, kā arī informāciju par atpakaļ atdoto finansējumu iepriekšējā pusgadā.

28.3 Speciālās atļaujas (licences) darbības laikā kapitālsabiedrībai ir pienākums reizi gadā - līdz nākamā gada 1. martam - iesniegt Patērētāju tiesību aizsardzības centrā informāciju par kriminālo un administratīvo sodāmību attiecībā uz padomes vai valdes locekli, prokūristu vai atbildīgo personu, kas ir ārvalstnieks."

19. Izteikt 38.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.1. kapitālsabiedrība, tās padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis, prokūrists vai atbildīgā persona neatbilst šo noteikumu 8., 9. un 10. punktā minētajām prasībām;".

20. Izteikt 38.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"38.8. Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā ir informācija par speciālās atļaujas (licences) darbības laikā kapitālsabiedrības vai kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) vai valdes locekļa, prokūrista vai atbildīgās personas pieļautiem pārkāpumiem komercdarbības, patērētāju tiesību aizsardzības vai fizisko personu datu aizsardzības jomā;".

21. Papildināt 43.1. apakšpunktu aiz vārda "komercdarbību" ar vārdiem "nodokļu jomu".

22. Izteikt 43.2. apakšpunktu šādā redakcijā:

"43.2. Patērētāju tiesību aizsardzības centra rīcībā ir informācija par kapitālsabiedrībai, tās padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklim, prokūristam vai atbildīgajai personai speciālās atļaujas (licences) darbības laikā piemērotiem administratīvajiem sodiem par administratīviem pārkāpumiem komercdarbības, nodokļu, patērētāju tiesību aizsardzības vai fizisko personu datu aizsardzības jomā;".

23. Izteikt 54. punktu šādā redakcijā:

"54. Ja speciālās atļaujas (licences) izsniegšana tiek atteikta vai līdz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmuma pieņemšanas brīdim kapitālsabiedrība atsauc iesniegumu speciālās atļaujas (licences) saņemšanai, Valsts ieņēmumu dienests, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības centra lēmumu par speciālās atļaujas (licences) izsniegšanas atteikumu vai sniegto informāciju par speciālās atļaujas (licences) atsaukšanu, atmaksā kapitālsabiedrībai samaksāto valsts nodevu 70 procentu apmērā saskaņā ar likumā "Par nodokļiem un nodevām" noteikto kārtību."

24. Papildināt noteikumus ar 59. un 60. punktu šādā redakcijā:

"59. Grozījumus šo noteikumu 7.1 punktā, 8.6. apakšpunktā, 9.3., 9.4., 9.5., 9.5.2., 9.6. apakšpunktā, 10. punktā, 11.1., 11.5., 11.6., 11.7., 11.8. apakšpunktā, 11.1 punktā, 12.1., 12.6., 12.7., 12.8., 12.9., 13.2., 13.3., 17.1. apakšpunktā, 27., 28.2, 28.3 punktā, 38.1., 38.8., 43.1., 43.2. apakšpunktā, 54. punktā un 1. pielikuma 4.1 punktā, 8.4. apakšpunktā un 10. punktā attiecībā uz kapitālsabiedrībām, kuras speciālo atļauju (licenci) patērētāja kreditēšanas pakalpojumu sniegšanai saņēmušas līdz šo grozījumu spēkā stāšanās dienai, piemēro ar 2020. gada 1. janvāri.

60. Šo noteikumu 28.2 punktā minēto informāciju iesniedz par periodu no 2020. gada 1. janvāra."

25. Papildināt 1. pielikumu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Informācija par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgo(-ajām) personu(-ām) kapitālsabiedrībā

Nr. p. k. Vārds Uzvārds Amats Kontaktinformācija (tai skaitā tālrunis, elektroniskā pasta adrese)
         
        "

26. Izteikt 1. pielikuma 8.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"8.4. kapitālsabiedrībai ir izstrādāta noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas iekšējās kontroles sistēma un kārtība, kādā tā izvērtē piesaistītā finansējuma atbilstību prasībām noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas jomā un tā tiesisko izcelsmi."

27. Izteikt 1. pielikuma 10. punktu šādā redakcijā:

"10. Apliecinu, ka esmu informēts par to, ka nepatiesas vai maldinošas informācijas sniegšana Patērētāju tiesību aizsardzības centram ir pārkāpums, kura dēļ speciālās atļaujas (licences) saņemšana var tikt atteikta vai izsniegtā speciālā atļauja (licence) var tikt anulēta. Par komercdarbību bez speciālās atļaujas (licences) Latvijas tiesību aktos ir paredzēta gan administratīvā atbildība, gan kriminālatbildība.

Pielikumā (atzīmēt ar X):

  izziņa par kriminālo un administratīvo sodāmību no personas pastāvīgās dzīvesvietas valsts iestādes, kas uztur informāciju par sodāmību saskaņā ar attiecīgās valsts likumiem (ja kapitālsabiedrības padomes (ja tāda izveidota) vai valdes loceklis, prokūrists vai par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas prasību izpildi atbildīgā persona ir ārvalstnieks)

  pilnvarotā pārstāvja pilnvara (ja iesniegumu iesniedz pilnvarotais pārstāvis)

  dokumenti, kas apliecina to finanšu līdzekļu tiesisko izcelsmi, kurus iegulda kapitālsabiedrības pamatkapitālā vai ar kuriem apmaksā atsavinātās kapitālsabiedrības dalībnieku daļas

  informācija par patiesajiem labuma guvējiem

  informācija, vai kapitālsabiedrība pēdējo triju gadu laikā ir saņēmusi atteikumu reģistrēt komercdarbību vai izsniegt tai atļauju (licenci) pakalpojumu sniegšanai, ja saskaņā ar normatīvo aktu prasībām šāda atļauja (licence) nepieciešama finanšu pakalpojumu jomā, vai informācija par šādas reģistrācijas vai atļaujas (licences) atcelšanu, atsaukšanu vai izbeigšanu

  citi dokumenti (norādīt, kādi) ________________________________"

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Ekonomikas ministra vietā -
iekšlietu ministrs S. Ģirģens

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 29. marta noteikumos Nr. 245 "Noteikumi par speciālo atļauju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 495Pieņemts: 29.10.2019.Stājas spēkā: 01.11.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 221, 31.10.2019. OP numurs: 2019/221.1
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
310342
01.11.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)