Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.148

Rīgā 2019.gada 19.septembrī (prot. Nr.37, 2.p.)

Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 23.augustā saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 40003592340, juridiskā adrese: Rīgas iela 18A, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112 (turpmāk - SIA "Baložu siltums"), 2019.gada 22.augusta iesniegumu Nr.1-5./25 ar lūgumu izsniegt atļauju pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu (turpmāk - atļauja) saskaņā ar Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmumu Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika), ja ir mainījusies kurināmā cena.

Regulators konstatē

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. Metodikas 43.7 punkts noteic, ka komersants var iesniegt Regulatoram pamatotu pieprasījumu atļaut pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku.

3. No Metodikas 43.8 punkta izriet, ka Regulators pēc komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā izmaksu izmaiņām.

4. Metodikas 43.9 punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8 punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

5. SIA "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifs ir apstiprināts ar Regulatora 2017.gada 28.septembra lēmumu Nr.110 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifu" (Latvijas Vēstnesis, 2017, 195.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.110). Ar Lēmumu Nr.110 apstiprinātā saražotās siltumenerģijas tarifa veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas.

6. SIA "Baložu siltums" pilnvarotais pārstāvis uz Regulatora padomes sēdi tika uzaicināts, bet neieradās.

Regulators secina

1. SIA "Baložu siltums" ir iesniegusi pamatojošus dokumentus atļaujas saņemšanai pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu saskaņā ar Metodiku kurināmā cenas izmaiņu gadījumā.

2. Regulators secina, ka SIA "Baložu siltums" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Baložu siltums" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, SIA "Baložu siltums" ir pamatoti izdot Regulatora atļauju pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu.

3. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums Nr.110, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Baložu siltums" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas ražošanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā cits saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts SIA "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifs.

4. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Baložu siltums" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Baložu siltums" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas ražošanas pakalpojumu par tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Atļauja SIA "Baložu siltums" pašai noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu nozīmē SIA "Baložu siltums" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Baložu siltums" pienākums desmit darbdienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu gadījumā, ja kurināmā (dabasgāzes) cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5. un 20.pantam, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Baložu siltums" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Baložu siltums" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

6. Saņemot no SIA "Baložu siltums" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķināto tarifu, Regulators 21 dienas laikā pēc jauna tarifa un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegtā tarifa atbilstību Metodikai un iesniegtā tarifa pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Baložu siltums" aprēķināto tarifu. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jaunā tarifa un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Baložu siltums" iesniegtā tarifa neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegtā tarifa pamatojumu, tarifs nestāsies spēkā SIA "Baložu siltums" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12 punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7, 43.8 punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 20.pantu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1 daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "Baložu siltums" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu kurināmā (dabasgāzes) cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - līdz stāsies spēkā cits saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprināts SIA "Baložu siltums" saražotās siltumenerģijas tarifs;

3. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Baložu siltums" pienākumu desmit darbdienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un turpmāk gadījumos, ja kurināmā (dabasgāzes) cena ir zemāka nekā atbilstošā cena piemērotajā saražotās siltumenerģijas tarifā, pašai saskaņā ar Metodiku noteikt saražotās siltumenerģijas tarifu;

4. uzdot SIA "Baložu siltums" iesniegt Regulatoram informāciju par dabasgāzes cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā no līguma noslēgšanas vai grozīšanas brīža;

5. uzdot SIA "Baložu siltums" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu, iesniedzot līguma kopiju, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Baložu siltums" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "BALOŽU SILTUMS" noteikt saražotās siltumenerģijas .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 148Pieņemts: 19.09.2019.Stājas spēkā: 19.09.2019.Zaudē spēku: 01.12.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 193, 23.09.2019. OP numurs: 2019/193.4
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
309525
19.09.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)