Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 438

Rīgā 2019. gada 17. septembrī (prot. Nr. 42 10. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību"

Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma
3. panta trešo daļu, 5. panta otro daļu,
7. panta 1.1 daļu, 10. panta pirmās daļas
5. punktu un otro daļu, 11. panta trešo un
sesto daļu un 13. panta sesto un septīto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju shēmas darbību" (Latvijas Vēstnesis, 2003, 82. nr.; 2004, 81. nr.; 2007, 45. nr.; 2008, 57. nr.; 2009, 154. nr.; 2012, 67. nr.; 2013, 173. nr.; 2014, 155. nr.; 2018, 33. nr.) šādus grozījumus:

1.1. izteikt norādi, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, šādā redakcijā:

"Izdoti saskaņā ar Valsts fondēto pensiju likuma 3. panta trešo daļu, 5. panta otro daļu, 7. panta 1.1 daļu, 10. panta pirmās daļas 5. punktu un otro daļu, 11. panta trešo un sesto daļu un 13. panta sesto un septīto daļu";

1.2. izteikt 1.8. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.8. dzīvības apdrošināšanas (mūža pensijas) (turpmāk - mūža pensija) polises iegādes kārtību.";

1.3. izteikt 66. punktu šādā redakcijā:

"66. Aģentūra ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka iesnieguma saņemšanas par uzkrātā fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vecuma pensijas aprēķināšanai vai mūža pensijas polises iegādei dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā.";

1.4. papildināt noteikumus ar 66.1 punktu šādā redakcijā:

"66.1 Ja shēmas dalībnieks līdz vecuma pensijas pieprasīšanai ir miris, aģentūra dod līdzekļu pārvaldītājam rīkojumu ieskaitīt shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu aģentūras norādītajā kontā šādā termiņā:

66.1 1. piecu darbdienu laikā pēc shēmas dalībnieka miršanas fakta reģistrēšanas aģentūrā, ja shēmas dalībnieks nav izdarījis izvēli par fondētās pensijas kapitāla izmantošanu vai ir izvēlējies kapitālu ieskaitīt valsts pensiju speciālajā budžetā;

66.1 2. piecu darbdienu laikā, ja shēmas dalībnieks ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot norādītās personas fondētās pensijas kapitālam un ir pagājuši seši mēneši pēc miršanas fakta reģistrēšanas aģentūrā;

66.1 3. piecu darbdienu laikā pēc pirmās mantojuma apliecības vai mantojuma sadales līguma un mantinieka iesnieguma saņemšanas aģentūrā, ja shēmas dalībnieks izvēlējies fondētās pensijas kapitāla mantošanu atbilstoši Civillikumam.";

1.5. svītrot 69. punktu;

1.6. aizstāt 72. punktā skaitli un vārdu "66. punktā" ar skaitli un vārdu "66.1 1. apakšpunktā";

1.7. papildināt VI nodaļu ar 73.1 un 73.2 punktu šādā redakcijā:

"73.1 Ja shēmas dalībnieks izvēlējies iegādāties mūža pensijas polisi, fondētās pensijas kapitālu izmaksā šādā kārtībā:

73.1 1. apdrošināšanas sabiedrība vienas darbdienas laikā pēc tam, kad mūža pensijas apdrošināšanas līgums kļuvis neapstrīdams, informē aģentūru un shēmas dalībnieku par to, ka ar shēmas dalībnieku ir noslēgts mūža pensijas apdrošināšanas līgums, un norāda datumu, ar kuru šis līgums kļuvis neapstrīdams. Aģentūra 10 darbdienu laikā pēc šīs informācijas saņemšanas pārskaita shēmas dalībnieka fondētās pensijas kapitālu attiecīgajai apdrošināšanas sabiedrībai;

73.1 2. ja shēmas dalībnieks pēc šo noteikumu 67. punktā minētās informācijas saņemšanas vai pēc konsultēšanās ar apdrošināšanas sabiedrībām izvēlas neslēgt mūža pensijas apdrošināšanas līgumu un iesniedz aģentūrā iesniegumu par fondētās pensijas kapitāla pievienošanu nefondētajam pensijas kapitālam vai ja mēneša laikā pēc šo noteikumu 67.2 punktā minētā termiņa beigām aģentūra nav saņēmusi informāciju no apdrošināšanas sabiedrības par noslēgto mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, uzskatāms, ka shēmas dalībnieks ir izvēlējies fondētās pensijas kapitālu pievienot nefondētajam pensijas kapitālam, un aģentūra rīkojas saskaņā ar šo noteikumu 68. punktu;

73.1 3. mūža pensijas izmaksu uzsāk mūža pensijas apdrošināšanas līgumā noteiktajā termiņā pēc tam, kad apdrošināšanas sabiedrība ir saņēmusi apdrošināšanas prēmiju;

73.1 4. mūža pensiju izmaksā noteiktā mūža pensijas izmaksas perioda sākumā (piemēram, mēneša sākumā, pusgada sākumā), bet apdrošinātās personas vai labuma guvēja nāves gadījumā izmaksu izbeidz ar nākamo mūža pensijas izmaksas periodu;

73.1 5. ja mūža pensija tiek izmaksāta labuma guvējam, viņa nāves gadījumā atlikušo garantētā izmaksas posma pensiju kā vienreizēju summu izmaksā labuma guvēja mantiniekiem. Ja labuma guvēja un apdrošinātās personas nāve ir iestājusies vienlaikus vai ja labuma guvēja nāve iestājas, pirms iestājas apdrošinātās personas nāve, un mūža pensijas apdrošināšanas līgumā netiek norādīts cits labuma guvējs, atlikušo garantētā izmaksas posma pensiju izmaksā apdrošinātās personas mantiniekiem Civillikumā noteiktajā kārtībā.

73.2 Apdrošināšanas sabiedrība, pamatojoties uz finanšu darbības rezultātiem, reizi gadā ir tiesīga piešķirt gratifikāciju, ko izmaksā atsevišķā maksājumā sešu mēnešu laikā pēc tās piešķiršanas un kuru nav atļauts uzkrāt.";

1.8. izteikt VI1 nodaļu šādā redakcijā:

"VI1. Mūža pensijas polises iegādes kārtība

73.3 Lai iegādātos mūža pensijas polisi par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu, shēmas dalībnieks vēršas izvēlētajā apdrošināšanas sabiedrībā, kur pēc apdrošināšanas nosacījumu saskaņošanas apdrošināšanas sabiedrība un shēmas dalībnieks (turpmāk - apdrošinātā persona) noslēdz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu saskaņā ar Apdrošināšanas līguma likumu un šiem noteikumiem.

73.4 Shēmas dalībnieks, kurš par uzkrāto fondētās pensijas kapitālu iegādājas mūža pensijas polisi, mūža pensijas apdrošināšanas līgumā vienlaikus ir apdrošinājuma ņēmējs un apdrošinātā persona.

73.5 Mūža pensijas apdrošināšanas līgums attiecībā uz shēmas dalībnieku - apdrošināto personu - ir beztermiņa. Pamatojoties uz mūža pensijas apdrošināšanas līgumu, apdrošinātajai personai līdz nāvei tiek garantēta mūža pensija līgumā noteiktajā apmērā.

73.6 Pirms mūža pensijas apdrošināšanas līguma noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība aprēķina shēmas dalībnieka mūža pensijas iespējamo apmēru mūža pensijas izmaksas periodā un paziņo to apdrošinātajai personai, ņemot vērā apdrošināšanas pieteikumā norādīto fondētās pensijas kapitāla (apdrošināšanas prēmijas) apmēru, ziņas par apdrošināto personu, kā arī apdrošinātās personas vēlmes par mūža pensijas izmaksas periodiskumu - reizi mēnesī, reizi ceturksnī, reizi pusgadā vai reizi gadā - un šādus noteikumus:

73.6 1. nosakot mūža pensijas apmēru, ņem vērā, vai mūža pensijas apdrošināšanas līgumā ir norādīts labuma guvējs. Ja tiek norādīts labuma guvējs, paredz mūža pensijas garantēto izmaksas posmu, kura laikā labuma guvējam no apdrošinātās personas nāves dienas līdz mūža pensijas garantētā izmaksas posma beigām tiek izmaksāta apdrošinātajai personai paredzētā mūža pensija. Mūža pensijas garantēto izmaksas posmu nosaka ne ilgāku par 20 gadiem, un to sāk skaitīt no dienas, kad veikta pirmā mūža pensijas izmaksa apdrošinātajai personai. Apdrošinātā persona mūža pensijas garantētā izmaksas posma laikā var mainīt labuma guvēju. Mainot labuma guvēju, mūža pensijas garantēto izmaksas posmu mainīt nedrīkst;

73.6 2. var noteikt vairākus mūža pensijas izmaksas posmus, bet ne vairāk par trim, kuru laikā nosaka dažādu izmaksājamās mūža pensijas apmēru. Pirmais mūža pensijas izmaksas posms ir vismaz pieci gadi. Pirmā mūža pensijas izmaksas posma laikā kopumā izmaksā ne vairāk par pusi no samaksātās apdrošināšanas prēmijas. Mūža pensijas apdrošināšanas līguma darbības laikā apdrošinātā persona nav tiesīga pieprasīt mainīt mūža pensijas izmaksas posmus vai mūža pensijas apmēru katrā mūža pensijas izmaksas posmā;

73.6 3. var paredzēt uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksu uzsākšanu (atliktais periods). Šādā gadījumā līgumā norāda atlikto periodu gados. Atliktais periods nepārsniedz 10 gadus;

73.6 4. ja paredzēts uz laiku atlikt mūža pensijas izmaksas uzsākšanu, mūža pensijas izmaksas posmus un mūža pensijas apmēru katrā mūža pensijas izmaksas posmā var noteikt arī pirms mūža pensijas izmaksas uzsākšanas, apdrošināšanas sabiedrībai un apdrošinātajai personai savstarpēji vienojoties;

73.6 5. nedrīkst iekļaut papildapdrošināšanu, kā arī atpirkuma summas izmaksu."

2. Noteikumi stājas spēkā 2020. gada 1. janvārī.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Labklājības ministre R. Petraviča

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2003. gada 27. maija noteikumos Nr. 272 "Noteikumi par valsts fondēto pensiju .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 438Pieņemts: 17.09.2019.Stājas spēkā: 01.01.2020.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 191, 19.09.2019. OP numurs: 2019/191.14
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
309459
01.01.2020
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)