Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 428

Rīgā 2019. gada 10. septembrī (prot. Nr. 39 22. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma

11. panta trešās daļas 3. punktu un
Augu aizsardzības likuma
5. panta 5. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu integrētās audzēšanas, uzglabāšanas un marķēšanas prasības un kontroles kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2009, 149. nr.; 2010, 93. nr.; 2012, 99. nr.; 2013, 129. nr.; 2014, 110. nr.; 2016, 117. nr.; 2018, 147. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt noteikumus ar 33.1 un 33.2 punktu šādā redakcijā:

"33.1 Dienests aprēķina saskaņoto riska indikatoru Nr. 1 atbilstoši šo noteikumu 2.1 pielikuma I nodaļai un saskaņoto riska indikatoru Nr. 2 - atbilstoši šo noteikumu 2.1 pielikuma II nodaļai.

33.2 Saskaņotos riska indikatorus dienests aprēķina vienu reizi gadā, pamatojoties uz statistiku, kas iegūta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Regulu (EK) Nr. 1185/2009 attiecībā uz statistiku par pesticīdiem (turpmāk - regula Nr. 1185/2009), un uz informāciju par darbīgajām vielām, kas iegūta saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Regulu (EK) Nr. 1107/2009 par augu aizsardzības līdzekļu laišanu tirgū, ar ko atceļ Padomes Direktīvas 79/117/EEK un 91/414/EEK (turpmāk - regula Nr. 1107/2009). Dienests publicē saskaņotos riska indikatorus 20 mēnešu laikā pēc attiecīgā atsauces gada beigām."

2. Izteikt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām šādā redakcijā:

"Informatīva atsauce uz Eiropas Savienības direktīvām

Noteikumos iekļautas tiesību normas, kas izriet no:

1) Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 21. oktobra Direktīvas 2009/128/EK, ar kuru nosaka Kopienas sistēmu pesticīdu ilgtspējīgas lietošanas nodrošināšanai;

2) Komisijas 2019. gada 15. maija Direktīvas (ES) 2019/782, ar ko attiecībā uz saskaņotu riska indikatoru izveidi groza Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2009/128/EK."

3. Papildināt noteikumus ar 2.1 pielikumu šādā redakcijā:

"2.1 pielikums
Ministru kabineta
2009. gada 15. septembra
noteikumiem Nr. 1056

Saskaņotie riska indikatori*

I. Uz bīstamību balstīts saskaņotais riska indikators Nr. 1, kura pamatā ir darbīgo vielu daudzums, ko satur saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009 tirgū laisti augu aizsardzības līdzekļi

1. Šā indikatora pamatā ir Komisijai (Eurostat) saskaņā ar regulas Nr. 1185/2009 I pielikumu ("Statistika par pesticīdu laišanu tirgū") iesniedzama statistika par to darbīgo vielu daudzumu, kuras satur atbilstoši regulai Nr. 1107/2009 tirgū laisti augu aizsardzības līdzekļi.

2. Saskaņotā riska indikatora Nr. 1 aprēķināšanai izmanto šādus vispārīgus noteikumus:

2.1. saskaņoto riska indikatoru Nr. 1 aprēķina, pamatojoties uz darbīgo vielu iedalījumu četrās grupās un septiņās kategorijās, kas norādītas šā pielikuma 1. tabulā;

2.2. 1. grupas darbīgās vielas (A un B kategorija) ir norādītas Komisijas 2011. gada 25. maija Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011, ar ko īsteno Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1107/2009 attiecībā uz darbīgo vielu sarakstu (turpmāk - Īstenošanas regula Nr. 540/2011), pielikuma D daļā;

2.3. 2. grupas darbīgās vielas (C un D kategorija) ir norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A un B daļā;

2.4. 3. grupas darbīgās vielas (E un F kategorija) ir norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma E daļā;

2.5. 4. grupas darbīgās vielas (G kategorija) ir tās, kuras nav apstiprinātas atbilstoši regulai Nr. 1107/2009 un nav norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikumā.

3. Saskaņoto riska indikatoru Nr. 1 aprēķina, šā pielikuma 1. tabulas katrā grupā norādīto tirgū laisto darbīgo vielu ikgadējo daudzumu reizinot ar 6. rindā norādīto bīstamības svērumu un pēc tam summējot šo aprēķinu rezultātus.

4. Tirgū laisto darbīgo vielu daudzumu aprēķina katrai šā pielikuma 1. tabulā noteiktajai darbīgās vielas grupai un kategorijai.

Darbīgo vielu un bīstamības svērumu iedalījums saskaņotā riska indikatora Nr. 1 aprēķināšanai

1. tabula

Rinda Grupa
1 2 3 4
1. Zema riska darbīgās vielas (darbīgās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi), kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām atbilstoši regulas Nr. 1107/2009 22. pantam un kuras ir norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma D daļā Darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām atbilstoši regulai Nr. 1107/2009 un kuras ir norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma A un B daļā Darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām atbilstoši regulas Nr. 1107/2009 24. pantam un kuras ir aizstājamās vielas un norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikuma E daļā Darbīgās vielas, kuras nav apstiprinātas atbilstoši regulai Nr. 1107/2009 un nav norādītas Īstenošanas regulas (ES) Nr. 540/2011 pielikumā
2. Kategorija
3. A B C D E F G
4. Mikroorganismi Darbīgās ķīmiskās vielas Mikroorganismi Darbīgās ķīmiskās vielas Vielas, kas nav klasificētas kā
kancerogēnas
(1.A vai 1.B kategorija),
reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1.A vai 1.B kategorija)
vai
endokrīnie disruptori
Vielas, kas klasificētas kā
kancerogēnas
(1.A vai 1.B kategorija), reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1.A vai 1.B kategorija) vai
endokrīnie disruptori, kuru ekspozīcija uz cilvēku ir niecīga
 
5. Bīstamības svērumi, ko piemēro to darbīgo vielu daudzumam, kuras satur saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009 tirgū laisti augu aizsardzības līdzekļi
6. 1 8 16 64

5. Saskaņotā riska indikatora Nr. 1 bāzlīnija ir 100, un tā ir vienāda ar vidējo rezultātu, kas iegūts iepriekš minētajā aprēķinā par laikposmu no 2011. gada līdz 2013. gadam.

6. Saskaņotā riska indikatora Nr. 1 rezultātu izsaka, ņemot vērā bāzlīniju.

7. Dienests riska indikatoru Nr. 1 aprēķina un publicē iestādes tīmekļvietnē.

II. Saskaņotais riska indikators Nr. 2, kura pamatā ir atbilstoši regulas Nr. 1107/2009 53. pantam piešķirto atļauju skaits

8. Šā indikatora pamatā ir atbilstoši regulas Nr. 1107/2009 53. pantam piešķirto atļauju skaits.

9. Saskaņotā riska indikatora Nr. 2 aprēķināšanai izmanto šādus vispārīgus noteikumus:

9.1. saskaņotā riska indikatora Nr. 2 pamatā ir atbilstoši regulas Nr. 1107/2009 53. pantam piešķirto atļauju skaits. Saskaņoto riska indikatoru Nr. 2 aprēķina, pamatojoties uz darbīgo vielu iedalījumu četrās grupās un septiņās kategorijās, kas norādītas šā pielikuma 2. tabulā;

9.2. 2. grupas darbīgās vielas (C un D kategorija) ir norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikuma A un B daļā;

9.3. 4. grupas darbīgās vielas (G kategorija) ir vielas, kas nav apstiprinātas atbilstoši regulai Nr. 1107/2009 un nav norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikumā.

10. Saskaņoto riska indikatoru Nr. 2 aprēķina, katrai no šā pielikuma 2. tabulas grupai saskaņā ar regulas Nr. 1107/2009 53. pantu piešķirto atļauju skaitu reizinot ar 6. rindā norādīto bīstamības svērumu un pēc tam summējot šo aprēķinu rezultātus.

Darbīgo vielu un bīstamības svērumu iedalījums saskaņotā riska indikatora Nr. 2 aprēķināšanai

2. tabula

Rinda Grupa
1 2 3 4
1. Zema riska darbīgās vielas (darbīgās vielas ar zemu kaitīguma pakāpi), kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām saskaņā ar regulas Nr. 1107/2009 22. pantu un kuras ir norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikuma D daļā Darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009 un ir norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikuma A un B daļā Darbīgās vielas, kuras ir apstiprinātas vai uzskata par apstiprinātām saskaņā ar regulas Nr. 1107/2009 24. pantu un kuras ir aizstājamās vielas un norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikuma E daļā Darbīgās vielas, kuras nav apstiprinātas saskaņā ar regulu Nr. 1107/2009 un nav norādītas Īstenošanas regulas Nr. 540/2011 pielikumā
2. Kategorija
3. A B C D E F G
4. Mikroorganismi Darbīgās ķīmiskās vielas Mikroorganismi Darbīgās ķīmiskās vielas Vielas, kas nav klasificētas kā
kancerogēnas
(1.A vai 1.B kategorija),
reproduktīvajai sistēmai toksiskas
(1.A vai 1.B kategorija)
vai
endokrīnie disruptori
Vielas, kas klasificētas kā
kancerogēnas
(1.A vai 1.B kategorija),
reproduktīvajai sistēmai toksiskas (1.A vai 1.B kategorija)
vai
endokrīnie disruptori, kuru ekspozīcija uz cilvēku ir niecīga
 
5. Bīstamības svērumi, ko piemēro to darbīgo vielu daudzumam, kuras satur augu aizsardzības līdzekļi, kam piešķirta atļauja atbilstoši regulas Nr. 1107/2009 53. pantam
6. 1 8 16 64

11. Saskaņotā riska indikatora Nr. 2 bāzlīnija ir 100, un tā ir vienāda ar vidējo rezultātu, kas iegūts iepriekš minētajā aprēķinā par laikposmu no 2011. gada līdz 2013. gadam.

12. Saskaņotā riska indikatora Nr. 2 rezultātu izsaka, ņemot vērā bāzlīniju.

13. Dienests riska indikatoru Nr. 2 aprēķina un publicē iestādes tīmekļvietnē.

Piezīme. * Riska indikators ir aprēķina metodes rezultāts, ko izmanto, lai novērtētu pesticīdu radīto risku cilvēku veselībai vai videi."

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Zemkopības ministrs K. Gerhards

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2009. gada 15. septembra noteikumos Nr. 1056 "Lauksaimniecības produktu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 428Pieņemts: 10.09.2019.Stājas spēkā: 14.09.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 187, 13.09.2019. OP numurs: 2019/187.13
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
309359
14.09.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)