Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Ministru kabineta noteikumi Nr. 335

Rīgā 2019. gada 16. jūlijā (prot. Nr. 33 23. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība"

Izdoti saskaņā ar Izglītības likuma
14. panta 17. punktu un 59. panta trešo daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" (Latvijas Vēstnesis, 2016, 140., 168. nr.; 2017, 153. nr.; 2018, 162. nr.) šādus grozījumus:

1.1. svītrot norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, skaitļus un vārdus "17. panta trešās daļas 13. punktu";

1.2. aizstāt 2.1. apakšpunktā vārdus "speciālo internātskolu un" ar vārdiem "speciālo izglītības iestāžu, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un";

1.3. aizstāt 4. punkta ievaddaļā vārdus "internātskolas izglītojamam" ar vārdiem "speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, izglītojamam";

1.4. svītrot 7. punktu;

1.5. aizstāt 9.1. apakšpunktā vārdus "speciālajām internātskolām paredzēto" ar vārdiem "speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, paredzēto";

1.6. aizstāt 9.2. apakšpunktā vārdus "speciālajām internātskolām un" ar vārdiem "speciālajām izglītības iestādēm, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un";

1.7. aizstāt 1. pielikuma nosaukumā vārdu "internātskolas" ar vārdiem "speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus";

1.8. izteikt 3. pielikumu šādā redakcijā:

"3. pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 15. jūlija
noteikumiem Nr. 477

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu

1. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" Veidlapa Nr. IZM_MERK_PED

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

 
KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma
01.00.00
Mērķdotācijas izglītības pasākumiem
tai skaitā izglītības iestādes veids,
izglītības programmas veids
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības un rehabilitācijas centri
A B 1 2 3
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu      
KOR Iepriekšējo pārskatu periodu korekcija      
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/mērķdotācija
(saņemts no IZM)
     
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)      
1000* Atlīdzība pedagogiem kopā (1100 + 1200)      
1100* Atalgojums, t. sk. (informācijai) piemaksas par:      
3. kv** 3. kvalitātes pakāpi      
4. kv** 4. kvalitātes pakāpi      
5. kv** 5. kvalitātes pakāpi      
1. kv*** 1. kvalitātes pakāpi      
2. kv*** 2. kvalitātes pakāpi      
3. kv*** 3. kvalitātes pakāpi      
1140* Piemaksas, prēmijas un naudas balvas:      
1145* Piemaksa par darbu īpašos apstākļos, speciālās piemaksas      
1146* Piemaksa par personisko darba ieguldījumu un darba kvalitāti (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)      
1147* Piemaksa par papildu darbu      
1148* Prēmijas un naudas balvas      
1149* Citas normatīvajos aktos noteiktās piemaksas, kas nav iepriekš klasificētas (izņemot piemaksas par kvalitātes pakāpi)      
1200* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas un kompensācijas      
1210* Darba devēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas      
1220* Darba devēja pabalsti, kompensācijas un citi maksājumi      

1221*

Slimības nauda****      
Atlaišanas pabalsti*****      
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM - 1000)      
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām      

Piezīmes.

1. * Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts pedagogu darba samaksas nodrošināšanai par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

2. ** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 3., 4. un 5. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts līdz 2017. gada 9. augustam.

3. *** Piemaksas pedagogiem, kuri ir ieguvuši 1., 2. un 3. kvalitātes pakāpi un kuriem profesionālās darbības kvalitātes pakāpi apliecinošs dokuments izsniegts pēc 2017. gada 9. augusta.

4. **** Darbnespējas A lapu apmaksa.

5. ***** Atlaišanas pabalsti, kas izmaksāti saskaņā ar likuma "Par valsts budžetu 2019. gadam" 3. panta ceturto daļu.

Paskaidrojums par:
PASK.ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa          
             
PASK.ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa          
             
PASK.1221 rindā "Atlaišanas pabalsti"
Izglītības iestādes nosaukums Summa          
             
 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota pedagogu darba samaksai un
valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā.

2. tabula

Datu apkopošanas pamatojums - Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumi Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu (grupu) finansēšanas kārtība" Veidlapa Nr. IZM_MERK_UZTURĒŠANA

Pārskats par mērķdotācijas izlietojumu
uzturēšanas izdevumiem

 
KODI
Pašvaldības nosaukums  
Pārskata periods  

euro, centi

Kods Posteņa nosaukums 62. resora programma
01.00.00 Mērķdotācijas izglītības pasākumiem tai skaitā izglītības iestādes veids,
izglītības programmas veids
speciālās pirmsskolas izglītības iestādes* speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus, un Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētie attīstības un rehabilitācijas centri internātskolas**, kas nav speciālās izglītības iestādes, kas nodrošina internāta pakalpojumus
ATL_sak Atlikums uz pārskata perioda sākumu        
KOR Iepriekšējo pārskatu periodu korekcija        
MERK_DOT Saņemts pārskata periodā/ mērķdotācija (saņemts no IZM)        
PASV_UZ_IZM Pašvaldības pārskaitītā mērķdotācija uz IZM (atpakaļ pārskaitītais finansējums)        
IZP_KOPĀ Izpilde kopā (1000 + 2000 + 5000 + CIT_IZD)        
1000*** Atlīdzība kopā        
2000*** Preces un pakalpojumi:        
REM Remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi        
SILT Siltumapgāde        
KOM Komandējumi un dienesta braucieni        
MAC_LIDZ Mācību līdzekļi        
EDIN Ēdināšanas izdevumi        
ZALE Zāles un citi medicīnas materiāli, medicīnas iekārtu uzturēšana        
ENERG Energoresursi        
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi        
5000**** Pamatkapitāla veidošana        
MAC_GR Mācību grāmatas        
MED_IEK Medicīnas iekārtas        
SAD_TEH Iekārtas, sadzīves tehnika, mēbeles        
CIT_IZD Citi iepriekš neminētie izdevumi        
ATL_beig Atlikums uz pārskata perioda beigām (ATL_sak + MERK_DOT - PASV_UZ_IZM - IZP_KOPĀ)        
ATL_fakt Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām        

Piezīmes.

1. * Informācija par speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm iesniedzama par izdevumiem, kas radušies līdz 2017. gada 31. decembrim, jo uzturēšanas izdevumus pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm no valsts budžeta finanšu līdzekļiem sedza līdz 2017. gada 31. decembrim.

2. ** Informācija par internātskolām iesniedzama par laikposmu līdz 2019. gada 31. augustam.

3. *** Faktiski izlietots pēc uzkrāšanas principa - finansējuma apmērs, kas aprēķināts par pārskata periodu, atbilstoši mērķdotācijas veidam. Pārskatā nenorāda uzkrātās saistības par darbinieku ikgadējiem vai neizmantotajiem atvaļinājumiem un attiecīgi par to aprēķinātos darba devēja sociālās apdrošināšanas maksājumus.

4. **** Naudas plūsmas princips.

Paskaidrojums par:
PASK.CIT_IZD rindās "Citi iepriekš neminētie izdevumi" iekļautajiem darījumiem:
Budžeta izdevumu klasifikācijas kods Darījuma apraksts Summa          
               
PASK.ATL_beig rindā "Atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa          
             
PASK.ATL_fakt rindā "Faktiskais naudas līdzekļu atlikums uz pārskata perioda beigām" iekļautajiem darījumiem:
Darījuma apraksts Summa          
             
 

Apliecinu, ka mērķdotācija izlietota atbilstoši mērķim

(pašvaldības vadītājs vai viņa pilnvarota persona)

Šis dokuments ir sagatavots un elektroniski parakstīts ePārskatu sistēmā".

2. Noteikumi stājas spēkā 2019. gada 1. augustā.

Ministru prezidents A. K. Kariņš

Izglītības un zinātnes ministre I. Šuplinska

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Ministru kabineta 2016. gada 15. jūlija noteikumos Nr. 477 "Speciālās izglītības iestāžu .. Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Ministru kabinets Veids: noteikumi Numurs: 335Pieņemts: 16.07.2019.Stājas spēkā: 01.08.2019.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 146, 19.07.2019. OP numurs: 2019/146.9
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Izdoti saskaņā ar
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
308243
01.08.2019
87
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)