Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas padomes lēmums Nr.132

Rīgā 2019.gada 11.jūlijā (prot. Nr.28, 2.p.)

Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk - Regulators) 2019.gada 27.jūnijā (SPRK 27.06.2019. Nr.6507) saņēma sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums", vienotais reģistrācijas numurs: 42803008058, juridiskā adrese: Slokas iela 47A, Jūrmala, LV-2015 (turpmāk - SIA "Jūrmalas siltums"), 2019.gada 19.jūnijā noslēgtā dabasgāzes tirdzniecības līguma kopiju un 2019.gada 1.jūlijā (SPRK 01.07.2019. Nr.6549) un 10.jūlijā (SPRK 10.07.2019. Nr.6805) saņēma 2019.gada 28.jūnijā noslēgto beramās kurināmās koksnes (šķeldas) piegādes līgumu kopijas.

Regulators konstatē

1. Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļa noteic, ka energoapgādes komersants, kas piegādā siltumenerģiju enerģijas lietotājiem, pārdod siltumenerģiju tiem nepieciešamajā vai noteiktajā kvalitātē un pieprasītajā daudzumā par Regulatora noteiktajiem tarifiem vai par tarifiem, ko noteicis attiecīgais pakalpojumu sniedzējs saskaņā ar Regulatora noteikto tarifu aprēķināšanas metodiku, ja ir saņemta Regulatora atļauja, izņemot Enerģētikas likuma 49.panta pirmajā daļā minētos gadījumus.

2. No Regulatora 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 "Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika" (turpmāk - Metodika) 43.8punkta izriet, ka Regulators pēc savas iniciatīvas vai komersanta pieprasījuma atbilstoši Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļai var dot uz noteiktu termiņu atļauju komersantam pašam noteikt tarifus saskaņā ar Metodiku, ja ir mainījusies kurināmā cena vai iepirktās siltumenerģijas cena. Atļaujā Regulators nosaka atskaites periodu komersanta iesniedzamajai informācijai par kurināmā un iepirktās siltumenerģijas izmaksu izmaiņām.

3. Metodikas 43.9punkts noteic, ja komersants ir saņēmis 43.8punktā minēto atļauju un komersants pieņem lēmumu par jauniem tarifiem, tad ne vēlāk kā 30 dienas pirms jauno tarifu spēkā stāšanās brīža komersants publicē tarifus oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis", nosūta attiecīgajai pašvaldībai iedzīvotāju informēšanai un ievietošanai tās tīmekļvietnē un publicē savā tīmekļvietnē, ja tāda ir, un vienlaikus iesniedz Regulatoram pamatojumu jaunajiem tarifiem, iesniedzot Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju.

4. SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi ir apstiprināti ar Regulatora 2018.gada 20.decembra lēmumu Nr.158 "Par sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifiem" (Latvijas Vēstnesis, 2018, 252.nr.) (turpmāk - Lēmums Nr.158). Ar Lēmumu Nr.158 apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu veidojošajās izmaksās ir iekļautas dabasgāzes kā kurināmā izmaksas, šķeldas kā kurināmā izmaksas un iepirktās siltumenerģijas izmaksas.

5. SIA "Jūrmalas siltums" 2019.gada 19.jūnijā noslēgtajā dabasgāzes tirdzniecības līgumā un 2019.gada 28.jūnijā noslēgtajos beramās kurināmās koksnes (šķeldas) piegādes līgumos kurināmo cenas ir zemākas nekā ar Lēmumu Nr.158 apstiprinātajos siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifos iekļautās.

6. SIA "Jūrmalas siltums" pilnvarotais pārstāvis Regulatora padomes sēdē izteica atbalstu sagatavotajam lēmuma projektam.

Regulators secina

1. Regulators secina, ka SIA "Jūrmalas siltums" ir iespējamas kurināmā cenas izmaiņas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņas. Tādējādi, lai SIA "Jūrmalas siltums" būtu tiesiska iespēja savlaicīgāk reaģēt uz kurināmā cenas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām un noteikt tarifu, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām, SIA "Jūrmalas siltums" ir pamatoti izdot Regulatora atļauju pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus.

2. Regulators secina, ka būtisks nosacījums atļaujas saņemšanai ir Lēmums Nr.158, kuru pieņemot Regulators izvērtēja visas SIA "Jūrmalas siltums" izmaksas saistībā ar siltumenerģijas apgādes pakalpojumu sniegšanu. Ņemot vērā minēto, atļaujas termiņš nosakāms, līdz stājas spēkā citi saskaņā ar likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" (turpmāk - Likums) 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātie SIA "Jūrmalas siltums" siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi.

3. Pēc atļaujas piešķiršanas SIA "Jūrmalas siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus Likuma un enerģētikas nozares speciālo normatīvo aktu tiesību normas nodrošina Regulatora tiesības uzraudzīt SIA "Jūrmalas siltums" darbību un aizstāvēt lietotāju tiesības saņemt siltumenerģijas apgādes pakalpojumus par tarifiem, kuri atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

4. Atļauja SIA "Jūrmalas siltums" pašai noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus nozīmē SIA "Jūrmalas siltums" tiesības izvēlēties, vai un kad atļauju izmantot.

Vienlaicīgi, lai nodrošinātu lietotāju interešu aizstāvību, nosakāms atļaujas nosacījums - SIA "Jūrmalas siltums" pienākums desmit darbdienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un turpmāk pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus gadījumā, ja dabasgāzes cena, šķeldas cena vai iepirktās siltumenerģijas cena ir zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā. Šāds nosacījums nodrošinās šā lēmuma atbilstību Likuma 1., 5. un 20.pantam, nosacījums ir samērīgs ar SIA "Jūrmalas siltums" noteiktajām tiesībām līdz ar atļaujas piešķiršanu un atbilst šā lēmuma mērķim - piešķirt tiesības SIA "Jūrmalas siltums" saskaņā ar Metodiku savlaicīgi noteikt tarifus, kas atbilst ekonomiski pamatotām izmaksām.

5. Saņemot no SIA "Jūrmalas siltums" Metodikas 43.91. līdz 43.94.apakšpunktā noteikto informāciju saistībā ar aprēķinātajiem tarifiem, Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas izvērtēs iesniegto tarifu atbilstību Metodikai un iesniegto tarifu pamatojumu, kas nodrošinās Regulatora uzraudzību pār SIA "Jūrmalas siltums" aprēķinātajiem tarifiem. Ja Regulators 21 dienas laikā pēc jauno tarifu un pamatojuma saņemšanas pieņems lēmumu par SIA "Jūrmalas siltums" iesniegto tarifu neatbilstību Metodikai vai noraidīs iesniegto tarifu pamatojumu, tarifi nestāsies spēkā SIA "Jūrmalas siltums" noteiktajā termiņā un Regulators rīkosies atbilstoši Metodikas 43.12punktā noteiktajam.

Saskaņā ar Metodikas 11., 43.7, 43.8punktu, pamatojoties uz likuma "Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem" 1.pantu, 5.pantu, 7.pantu, 9.panta pirmās daļas 1.punktu, 9.punktu un otro daļu, 10.panta pirmo daļu, 20.pantu, 25.panta pirmo daļu, Enerģētikas likuma 6.panta 3.1daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 2.punktu, 57.pantu, 63.panta pirmās daļas 2.punktu, 65.panta otro daļu, 66.panta pirmo daļu, 68.panta pirmo, otro un trešo daļu,

padome nolemj:

1. piešķirt SIA "Jūrmalas siltums" atļauju pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus kurināmā cenas vai iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņu gadījumā;

2. noteikt atļaujas termiņu - no šī lēmuma spēkā stāšanās brīža līdz stāsies spēkā citi saskaņā ar Likuma 19.pantā noteikto kārtību Regulatora apstiprinātie siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifi SIA "Jūrmalas siltums";

3. noteikt atļaujas nosacījumu - SIA "Jūrmalas siltums" pienākumu desmit darbdienu laikā pēc šā lēmuma spēkā stāšanās un turpmāk gadījumos, ja dabasgāzes cena, šķeldas cena vai iepirktās siltumenerģijas cena ir zemākas nekā atbilstošās cenas piemērotajā siltumenerģijas gala tarifā, pašai saskaņā ar Metodiku noteikt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifus;

4. uzdot SIA "Jūrmalas siltums" iesniegt Regulatoram informāciju par dabasgāzes, šķeldas un iepirktās siltumenerģijas cenas izmaiņām trīs darbdienu laikā no līguma noslēgšanas vai grozīšanas brīža vai, ja noslēgtie līgumi vai kurināmā iegādes procesi paredz kurināmā cenas izmaiņas biežāk nekā reizi mēnesī, iesniegt Regulatoram informāciju par iepriekšējā mēneša dabasgāzes un šķeldas cenām līdz kārtējā mēneša sestajai darbdienai;

5. uzdot SIA "Jūrmalas siltums" vienlaicīgi ar šā lēmuma lemjošās daļas 4.punktā noteiktās informācijas iesniegšanu informēt Regulatoru par jaunu noslēgtu dabasgāzes piegādes līgumu, šķeldas piegādes līgumu un siltumenerģijas iepirkuma līgumu, iesniedzot līgumu kopijas, kā arī sniegt informāciju, kas pamato saimnieciski izdevīgākā kurināmā cenas piedāvājuma izvēli;

6. uzdot SIA "Jūrmalas siltums" iesniegt Regulatoram sešu darbdienu laikā pēc divpadsmit mēnešiem no SIA "Jūrmalas siltums" apstiprināto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās vai SIA "Jūrmalas siltums" pašas noteikto siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu spēkā stāšanās saskaņā ar Metodikas 26.punktu neparedzēto ieņēmumu vai izmaksu aprēķinu, izdalot pa divpadsmit mēnešiem.

Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori vai SIA "Jūrmalas siltums" neievēro normatīvos aktus un atļaujas nosacījumu, Regulators var atcelt šo lēmumu.

Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi.

Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas
padomes priekšsēdētājs R.Irklis

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Par tiesībām sabiedrībai ar ierobežotu atbildību "Jūrmalas siltums" noteikt siltumenerģijas apgādes .. Izdevējs: Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija Veids: lēmums Numurs: 132Pieņemts: 11.07.2019.Stājas spēkā: 11.07.2019.Zaudē spēku: 01.04.2021.Publicēts: Latvijas Vēstnesis, 142, 15.07.2019. OP numurs: 2019/142.11
Saistītie dokumenti
  • Zaudējis spēku ar
  • Citi saistītie dokumenti
308161
11.07.2019
136
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)