Teksta versija
LATVIJAS REPUBLIKAS TIESĪBU AKTI
uz sākumu
Izvērstā meklēšana
Autorizēties savā kontā

Kādēļ autorizēties vai reģistrēties?
 

Saeima ir pieņēmusi un Valsts
prezidents izsludina šādu likumu:

Grozījumi Krimināllikumā

Izdarīt Krimināllikumā (Latvijas Republikas Saeimas un Ministru Kabineta Ziņotājs, 1998, 15. nr.; 2000, 12., 13. nr.; 2001, 15. nr.; 2002, 11., 16., 22., 23. nr.; 2003, 10., 15. nr.; 2004, 2., 3., 4., 6., 11., 12., 13. nr.; 2005, 2., 11., 12., 13., 20., 21. nr.; 2006, 1., 7., 22. nr.; 2007, 3., 15. nr.; 2008, 3., 24. nr.; 2009, 13., 15., 21. nr.; Latvijas Vēstnesis, 2009, 193. nr.; 2010, 178., 199. nr.; 2011, 99., 117., 148., 199. nr.; 2012, 202. nr.; 2013, 61. nr.; 2014, 66., 70., 105., 204., 214. nr.; 2015, 11., 34., 227., 235. nr.; 2016, 31., 59., 81., 254. nr.; 2017, 124., 132. nr.; 2018, 90., 210. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt 22. panta pirmajā daļā vārdus "nozieguma pēdu vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu" ar vārdiem "vai nozieguma pēdu".

2. 41. panta otrajā daļā:

aizstāt 1. punktā vārdu "trīs" ar vārdu "vienas";

aizstāt 2. punktā vārdu "piecu" ar vārdu "trīs".

3. 52. pantā:

papildināt ceturto daļu ar teikumu šādā redakcijā:

"Aizturēšanu tiesa ieskaita soda laikā, aizturēšanu līdz divdesmit četrām stundām rēķinot kā vienu brīvības atņemšanas dienu.";

papildināt piekto daļu pēc vārda "apcietinājumu" ar vārdu "aizturēšanu".

4. Izslēgt 62. panta pirmās daļas 2. punktu.

5. Izteikt 84. panta pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par Apvienoto Nāciju Organizācijas, Eiropas Savienības un citu starptautisko organizāciju noteikto sankciju vai par Latvijas Republikas noteikto nacionālo sankciju pārkāpšanu -".

6.  139. pantā:

papildināt panta nosaukumu ar vārdiem "un izmantošana";

aizstāt pirmās daļas dispozīcijā vārdus "to izmantošanai medicīnā, ja to izdarījusi ārstniecības persona" ar vārdiem "vai izmantošanu medicīniskiem vai jebkādiem citiem mērķiem";

izteikt pirmās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz trim gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

aizstāt otrās daļas dispozīcijā vārdus "to izmantošanai medicīnā, ja to izdarījusi ārstniecības persona" ar vārdiem "vai izmantošanu medicīniskiem vai jebkādiem citiem mērķiem";

izteikt otrās daļas sankciju šādā redakcijā:

"soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz pieciem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

papildināt pantu ar trešo un ceturto daļu šādā redakcijā:

"(3) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarītas personu grupā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz septiņiem gadiem.

(4) Par šā panta pirmajā vai otrajā daļā paredzētajām darbībām, ja tās izdarījusi ārstniecības persona vai ja tās izdarījusi organizēta grupa, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz desmit gadiem, atņemot tiesības nodarboties ar ārstniecību uz laiku līdz pieciem gadiem."

7. Papildināt likumu ar 139.1 pantu šādā redakcijā:

"139.1 pants. Cilvēka audu un orgānu donora un recipienta vervēšana

(1) Par donora vai recipienta vervēšanu cilvēka audu vai orgānu nelikumīgai izņemšanai vai transplantēšanai -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā vai ja tās izdarītas personu grupā, vai ja tās izdarījusi ārstniecības persona, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz diviem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

8. 175. pantā:

papildināt otrās daļas dispozīciju pēc vārda "zādzību" ar vārdiem "ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai";

izteikt trešās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(3) Par zādzību, ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa zādzību -".

9. Izteikt 176. panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par laupīšanu, ja tā izdarīta ievērojamā apmērā vai ja to izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, vai ja tā izdarīta, iekļūstot transportlīdzeklī, dzīvoklī vai citā telpā, vai ja tā izdarīta no glabātavas vai ietaises, kas savieno glabātavas, kā arī par transportlīdzekļa laupīšanu -".

10. Aizstāt 195. panta pirmās daļas sankcijā vārdus "trim gadiem" ar vārdiem "četriem gadiem".

11. 195.1 pantā:

izteikt pirmās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(1) Par apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu fiziskajai vai juridiskajai personai, kas ar likumu pilnvarota pieprasīt informāciju par darījumu un tajā iesaistīto finanšu līdzekļu vai citas mantas patieso īpašnieku vai patieso labuma guvēju, kā arī par likumā noteikto ziņu par patieso labuma guvēju nesniegšanu vai apzināti nepatiesu ziņu sniegšanu valsts institūcijai vai juridiskajai personai -";

papildināt pirmās daļas sankciju pēc vārda "soda" ar vārdiem "ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai";

aizstāt otrās daļas sankcijā vārdus "vienam gadam" ar vārdiem "diviem gadiem".

12. 198. pantā:

izslēgt pirmās daļas dispozīcijā vārdus "labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs";

izslēgt trešās daļas dispozīcijā vārdus "labuma devēja vai piedāvātāja, vai jebkuras citas personas interesēs".

13. Izslēgt 199. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "labuma devēja vai piedāvātāja, vai jebkuras citas personas interesēs".

14. Izteikt 200. panta otrās daļas dispozīciju šādā redakcijā:

"(2) Par komercnoslēpuma neatļautu iegūšanu savai vai citas personas lietošanai vai izpaušanai vai par komercnoslēpuma neatļautu izpaušanu citai personai tādā pašā nolūkā, kā arī par finanšu tirgus iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu -".

15. 210. pantā:

papildināt pantu ar otro daļu šādā redakcijā:

"(2) Par tādām pašām darbībām, ja tās izdarītas nolūkā saņemt vai izmantot subsīdiju, dotāciju, kredītu vai citu aizdevumu lielā apmērā, -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz četriem gadiem vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.";

uzskatīt līdzšinējo panta tekstu par pirmo daļu.

16. Aizstāt 217. panta otrās daļas sankcijā vārdu "trim" ar vārdu "četriem".

17. Papildināt 261. pantu pēc vārda "likuma" ar skaitļiem "175., 176.".

18. Aizstāt 275. panta otrās daļas sankcijā vārdu "trim" ar vārdu "četriem".

19. Aizstāt 300. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "pirmstiesas kriminālprocesā" ar vārdiem "administratīvā pārkāpuma procesā iestādē, pirmstiesas kriminālprocesā".

20. Izteikt 312. pantu šādā redakcijā:

"312. pants. Izvairīšanās no tiesas nolēmuma pildīšanas

(1) Par izvairīšanos no tāda tiesas nolēmuma, ar kuru uzlikts pienākums izpildīt noteiktas darbības, izņemot nolēmumu par naudas piedziņu vai mantas atdošanu, pildīšanas pēc procesuālas sankcijas vai soda piemērošanas par nolēmuma nepildīšanu -

soda ar īslaicīgu brīvības atņemšanu vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu.

(2) Par izvairīšanos no brīvības atņemšanas vai tiesību ierobežošanas soda izciešanas -

soda ar brīvības atņemšanu uz laiku līdz vienam gadam vai ar īslaicīgu brīvības atņemšanu, vai ar piespiedu darbu, vai ar naudas sodu."

21. Izslēgt 313. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "vai noziedzīgā kārtā iegūtu priekšmetu".

22. Aizstāt 317. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "par šā panta pirmajā daļā paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts" ar vārdiem "ja tās izdarītas".

23. Aizstāt 318. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja tas izdarīts" ar vārdiem "paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas".

24. Aizstāt 319. panta otrās daļas dispozīcijā vārdus "paredzēto noziedzīgo nodarījumu, ja valsts amatpersonai bijis mantkārīgs nolūks" ar vārdiem "paredzētajām darbībām, ja tās izdarītas mantkārīgā nolūkā".

25. Izslēgt 323. panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "kukuļdevēja, kukuļa piedāvātāja vai apsolītāja, vai citas personas interesēs".

26. Izslēgt 326.1 panta pirmās un otrās daļas dispozīcijā vārdus "jebkuras personas interesēs".

27. Izslēgt 326.2 panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs".

28. Izslēgt 326.3 panta pirmās daļas dispozīcijā vārdus "labuma devēja vai jebkuras citas personas interesēs".

29. Papildināt pārejas noteikumus ar 23. punktu šādā redakcijā:

"23. Grozījums šā likuma 300. panta pirmās daļas dispozīcijā stājas spēkā vienlaikus ar Administratīvās atbildības likumu."

30. Papildināt informatīvo atsauci uz Eiropas Savienības direktīvām ar 23. un 24. punktu šādā redakcijā:

"23) Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 5. jūlija direktīvas (ES) 2017/1371 par cīņu pret krāpšanu, kas skar Savienības finanšu intereses, izmantojot krimināltiesības.

24) Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 23. oktobra direktīvas (ES) 2018/1673 par nelikumīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas apkarošanu ar krimināltiesībām."

Likums Saeimā pieņemts 2019. gada 6. jūnijā.

Valsts prezidents R. Vējonis

Rīgā 2019. gada 19. jūnijā

 
Tiesību akta pase
Nosaukums: Grozījumi Krimināllikumā Statuss:
Spēkā esošs
spēkā esošs
Izdevējs: Saeima Veids: likums Pieņemts: 06.06.2019.Stājas spēkā: 03.07.2019.Tēma: KrimināltiesībasPublicēts: Latvijas Vēstnesis, 123, 19.06.2019. OP numurs: 2019/123.4
Saistītie dokumenti
  • Grozītais
  • Anotācija / tiesību akta projekts
  • Citi saistītie dokumenti
307635
03.07.2019
84
0
  • Twitter
  • Facebook
  • Draugiem.lv
 
0
Šajā vietnē oficiālais izdevējs
"Latvijas Vēstnesis" nodrošina tiesību aktu
sistematizācijas funkciju.

Visam Likumi.lv saturam ir informatīvs raksturs.
Par Likumi.lv
Aktualitātes
Noderīgas saites
Atsauksmēm
Kontakti
Mobilā versija
Lietošanas noteikumi
Privātuma politika
Sīkdatnes
Latvijas Vēstnesis "Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības."
Latvijas Republikas Satversmes 90. pants
© Oficiālais izdevējs "Latvijas Vēstnesis"
ISO 9001:2015 (kvalitātes vadība)
ISO 27001:2013 (informācijas drošība)